logo Charita sv. Anežky Otrokovice logo Charita

Pomůžeme Vám s dluhy!

šipka

Spolupracujeme se zlínským Centrem na podporu integrace cizinců

zveřejněno 10. 05. 2013

Dne 2. 5. 2013 se uskutečnilo setkání pracovníků služby Dluhové poradenství Samaritán s pracovníky zlínského Centra na podporu integrace cizinců za účelem předání informací o dluhové problematice a o formách prevence před předlužením. Tyto námi poskytnuté informace budou sloužit jako podklad k vyhotovení informačního letáku pro cizinecké menšiny žijící v našem regionu. Daný informační leták by měl být přeložen do několika jazykových mutací.

 

Mgr. Ondřej Prchlík – sociální pracovník Dluhové poradenství Samaritán