logo Charita sv. Anežky Otrokovice logo Charita

Pomůžeme Vám s dluhy!

šipka

Žádost o vyplacení dvojnásobku životního minima aneb jak se dostat ke svým penězům

zveřejněno 01. 03. 2013

V poslední době zadluženost českých domácností rychle stoupá a s ní i počet nařízených exekucí. Jedním z nepříjemných možných úkonů a dopadů exekuce na člověka je obstavení jeho bankovního účtu, kdy dochází k jeho zablokování a Vy jako jeho majitel nemáte možnost se dostat k finančním prostředkům, které jsou na něm uloženy. Co si v takovém případě počít, když nemáte k dispozici potřebnou hotovost a do výplaty je daleko? Jak poplatit nezbytně nutné výdaje, jako je jídlo či bydlení? Odpovědí na tuto otázku je tzv. žádost o vyplacení dvojnásobku životního minima z blokovaného účtu.

Dle občanského soudního řádu máte právo na základě § 304 b zákona č. 99/1963 Sb., aby Vám banka vyplatila z Vašeho exekučně obstaveného účtu, na kterém máte uložené své finance, částku ve výši dvojnásobku životního minima, které v současné době činní 3410 Kč. Tedy máte právo zažádat, aby Vám byla z Vašeho účtu vyplacena částka 6820 Kč. Je nutno dodat, že se jedná o jednorázový nárok. Nelze tedy v rámci dané exekuce jej nárokovat vícekrát než jednou.

A jak dosáhnout vyplacení této sumy z Vašeho bankovního účtu? Nejlépe podáním oficiální písemné žádosti, kterou buďto zašlete poštou na adresu pobočky banky, u které je Váš účet veden, nebo ještě lépe danou žádost předáte osobně na pobočce.

K sepsání této žádosti budete potřebovat znát adresu pobočky banky, číslo jednací exekučního příkazu, kterým byl učet obstaven, jméno exekutora, adresu exekutorského úřadu a číslo Vašeho bankovního účtu.

Pro lepší představu, jak by měla daná žádost vypadat, zde uvádím její smyšlený vzor.

Vzor žádosti o vyplacení dvojnásobku životního minima

 

Komerční banka, a. s.

Pobočka Zlín

Tř. Tomáše Bati 4116

760 01 Zlín

(název, sídlo pobočky banky, kde je účet veden)

 

Ve Zlíně, dne 5. 1. 2013

Žádost o vyplacení dvojnásobku životního minima – částky 6.820 Kč

Na základě exekučního příkazu č.j. 017 EX 01888/11-004 vydaného Mgr. Irenou Hrubou, Exekutorský úřad Znojmo, se sídlem exekutorská 41, Znojmo, PSČ 696 01  ze dne 29. 12. 2012 mi byla provedena exekuce přikázáním pohledávky z mého účtu č. …......, na který je mi vyplácen můj příjem (starobní, invalidní důchod, mzda) od plátce mého příjmu (České zprávy sociálního zabezpečení / zaměstnavatele jeho název a adresa).

Vzhledem k tomu, že jsem v současné době bez jakéhokoliv příjmu, Vás žádám  v souladu s ustanovením § 304b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád  o výplatu částky 6.820 Kč, která představuje dvojnásobek životního minima a nepodléhá exekuci.

Děkuji a s pozdravem

jméno a příjmení

(adresa)