logo Charita sv. Anežky Otrokovice logo Charita

Pomůžeme Vám s dluhy!

šipka

Zpráva ze setkání s paní Strnadovou

zveřejněno 10. 05. 2013

Dne 8.4.2013 navštívila kancelář Dluhového poradenství Samaritán na Burešově ve Zlíně poslankyně Parlamentu České republiky Miroslava Strnadlová, která se zajímala o práci naší služby. S poslankyní byly projednávány otázky vztahující se k dluhové problematice, příčinách zadluženosti a jejich důsledcích. Zejména však byla s paní poslankyní projednána novela Exekučního řádu 2013, a to nemožnost odvolání se proti nařízené dražební vyhlášce (tak jak tomu bylo do r. 2012). Za určitých okolností může tato uplatňovaná novela mít neblahé důsledky pro mnoho rodin. Paní poslankyně slíbila, že návrh změny předloží k projednání nejdříve v parlamentní komisi a posléze v parlamentu.

 

Mgr. Jitka Švajdová – sociální pracovnice Dluhové poradenství Samaritán