logo Charita sv. Anežky Otrokovice logo Charita

Pomůžeme Vám s dluhy!

šipka

internetová dluhová poradna exekuce

dotazy, které jsme již zodpověděli

Návštěva exekutora kvůli synovi

Dobrý den, mám takový dotaz. Já a můj muž žijeme ve společné domácnosti s naším již dospělým synem, který má exekuci. Nedávno nás v našem bytě navštívil exekutor a skrze exekuci našeho syna zabavil i majetek, který není synův, ale náš. Má na to právo? Můžeme se proti tomu s manželem nějak bránit? Předem děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

Exekutor nemá právo zabavovat majetek, který nepatří dlužníkovi. Avšak pokud dlužník  žije s vámi ve společné domácnosti, je nutné exekutorovi prokázat, že daný majetek není dlužníka, ale váš. Například účtenkami, kupními smlouvami či fakturami na vaše jméno, nebo pokud byl daný majetek hrazený platební kartou, tak účtenkou, kde je uvedeno číslo vašeho účtu a platební karty. Jako důkazní prostředek se dá také použít svědecká výpověď. Například souseda nebo rodinného známého. Avšak ta nemá takovou váhu jako písemná dokumentace.

Pokud exekutor i tak váš majetek zabaví, máte právo do 30 dnů podat na příslušný exekutorský úřad návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. V daném návrhu je nutné uvést, u kterých věcí se toho přesně dožadujete, z jakého důvodu, tj. že jsou vašim majetkem a ne majetkem dlužníka a přiložit dokumentaci prokazující vaše vlastnictví k daným věcem.

 V případě, že exekutor váš návrh zamítne a věci vám nevrátí, máte právo, dle § 267 Občanského soudního řádu ve spojení s § 68 Exekutorského řádu, podat do 30 dnů od jeho rozhodnutí tzv. vylučovací žalobu. Ta se podává k soudu, který o dané exekuci rozhodoval. V takovéto žalobě jste žalující stranou a žalovanou stranou není exekutorský úřad, ale oprávněná strana – věřitel. K vylučovací žalobě opět připojte veškerou důkazní dokumentaci prokazující vaše vlastnictví.

Zároveň písemnou cestou informujte daného exekutora o tom, že jste podali vylučovací žalobu, neboť dokud soud ve věci nerozhodne, nesmí exekutor prodat majetek, na nějž se vylučovací žaloba vztahuje.

 

26. 2. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na dávky z účtu na mateřské dovolené

Dobrý den, mám problém s exekucí a potřebovala bych poradit. Jsem matka samoživitelka a v současné době jsem na mateřské dovolené. Otec dítěte s námi nežije. Exekutor mi zablokoval můj bankovní účet, na který mi chodí můj rodičovský příspěvek a výživné na dítě od jeho otce. Díky tomu se nemohu dostat ke svým penězům. Dá se to nějak řešit?

odpověď

Dobrý den,

Ve vaší tíživé situaci vám doporučuji, abyste navštívila pobočku banky, u které je veden váš obstavený účet. Zde zažádejte, aby vám z vašeho účtu byla vyplacena dle § 304b zákona č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu nezabavitelná částka ve výši dvojnásobku životního minima, neboť ta nepodléhá exekuci. Banka je povinná vám tuto částku, pokud se na vašem obstaveném účtu nachází, vyplatit. Tento krok však lze použit pouze jednou v rámci jedné exekuce.

Dále bych vám doporučil, abyste si prostřednictvím svého sociálního pracovníka na Úřadě práce zažádala o změnu výplaty vašeho rodičovského příspěvku a to buď formou poštovní složenky, nebo zasíláním na jiný bankovní účet osoby, ve kterou máte důvěru, že vám bude váš rodičovský příspěvek pravidelně předávat. Může to být například účet vaší matky či sourozenců apod.

Také se dohodněte se svým exmanželem, aby vám výživné na dítě předával v hotovosti, nebo jej zasílal na již výše zmíněný jiný bankovní účet.

V neposlední řadě vám doporučuji se i spojit s exekutorským úřadem, který má vaši exekuci na starosti a pokusit se dohodnout na nějakém systému pravidelných splátek, které budou v přijatelné výši vzhledem k vašemu finančnímu příjmu.   

26. 2. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Syn a jeho dluhy

Mám syna , který má 27 let a nadělal dluhy. Odhlásila jsem ho z mého trvaleho bydliště a bydliště má na městském úřadě. Bohužel ale bydlí se mnou. Donutila jsem ho zajít na zdravotní pojšťovnu , kde neplatil pojištění 4 roky a musí splácet měsíčně alespoň 1000 Kč.Má ale ještě spoustu jiných dluhů o kterých já ani nemám zdání.Bydlím v domku s rodiči. Mám tam nájemní smlouvu. Může mi nebo mým rodičům exekutor zabavit majetek? Syn skoro nic nevlatní. Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

Exekutor nemá právo zabavovat majetek, který nepatří dlužníkovi. Avšak pokud dlužník  žije s Vámi ve společné domácnosti, i když trvalé bydliště má hlášené jinde, má exekutor právo navštívit domácnost, ve které se dlužník fakticky zdržuje, aby zjistil, zdali zde dlužník nepřechovává svůj majetek. V takovémto případě by mohlo dojít k tomu, že by exekutor v dané domácnosti zabavil i majetek, který není dlužníka, ale Vás a Vašich rodičů, neboť by se mohl domnívat, že se jedná o majetek dlužníka. V takovémto případě je nutné exekutorovi prokázat, že daný majetek není dlužníka, ale Váš. Například účtenkami, kupními smlouvami či fakturami na Vaše jméno, nebo pokud byl daný majetek hrazený platební kartou, tak účtenkou, kde je uvedeno číslo Vašeho účtu a platební karty. Jako důkazní prostředek se dá také použít svědecká výpověď. Například souseda nebo rodinného známého. Avšak ta nemá takovou váhu jako písemná dokumentace.

Pokud exekutor i tak Váš majetek zabaví, máte právo do 30 dnů podat na příslušný exekutorský úřad návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. V daném návrhu je nutné uvést, u kterých věcí se toho přesně dožadujete, z jakého důvodu, tj. že jsou Vaším majetkem a ne majetkem dlužníka a přiložit dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem.

V případě, že exekutor Váš návrh zamítne a věci Vám nevrátí, máte právo, dle § 267 Občanského soudního řádu ve spojení s § 68 Exekutorského řádu, podat do 30 dnů od jeho rozhodnutí tzv. vylučovací žalobu. Ta se podává k soudu, který o dané exekuci rozhodoval. V takovéto žalobě jste žalující stranou a žalovanou stranou není exekutorský úřad, ale oprávněná strana – věřitel. K vylučovací žalobě opět připojte veškerou důkazní dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví.

Zároveň písemnou cestou informujte daného exekutora o tom, že jste podali vylučovací žalobu, neboť dokud soud ve věci nerozhodne, nesmí exekutor prodat majetek, na nějž se vylučovací žaloba vztahuje.

15. 3. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

dobrý den dělala jsem spoludlužníka své mamce na půjčku a teď mi přišla exekuce na 237000kč. Já ani mamka nemáme prostředky na zaplacení. Chtěl jsem se zeptat pokud prostředky seženu jestli je nějaká možnost jak po mamce peníze získat třeba měsíčníma splátkama. Nemám totiž jistotu, že mi to bude splácet a potom zůstanu s dvěma dětma bez penez. Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

V případě, že v dané smlouvě o půjčce figurujete jako spoludlužník své matky a následně za ní celou dlužnou částku uhradíte, máte následně právo se po Vaší matce domáhat zaplacení poloviny z Vámi uhrazené dlužné částky. V případě, že byste v dané smlouvě figurovala jako ručitel, měla byste po zaplacení dlužné částky za dlužníka právo domáhat se ze strany dlužníka uhrazení celé dlužné částky.  Jestliže Vy jako spoludlužník své matky celý dluh uhradíte sama, můžete se následně po ní domáhat uhrazení poloviny z celkové dlužné částky a to ať už osobního dohodou, např. dohodou o splácení dlužné částky, nebo soudní cestou prostřednictvím žaloby o úhradu dlužné částky, která se podává k příslušnému okresnímu soudu,  pod který spadá žalovaná strana svým trvalým bydlištěm.

15. 3. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

syn a dluhy

Syn s námi nebydlí již 8 let ale má u nás stále trvalé bydliště.Jeho dluhy dosahují do výše 750 tisíc.Je možné, aby v případě neplacení tohoto dluhu vymáhal exekutor dluh po nás rodičích?V jakém případě nemusíme tento synův dluh splácet?

odpověď

Dobrý den,

exekutor nemůže po Vás vymáhat dluhy Vašeho syna. Tudíž nemůže Vám za vašeho syna nařídit exekuční srážky z Vašeho příjmu či důchodu, nemůže Vám blokovat Váš bankovní účet ani se jinak po Vás dožadovat plnění za dluh Vašeho syna.

Avšak jelikož má u Vás Váš syn stále hlášené trvalé bydliště, může Vás exekutor navštívit, aby zjistil, zdali se zde Váš syn opravdu nezdržuje a zdali zde nepřechovává svůj majetek. V takovémto případě by mohlo dojít k tomu, že by exekutor mohl zabavit majetek nacházející se v daném bydlišti, neboť by ho mohl považovat za majetek Vašeho syna. V takovémto případě musíte vlastnictví ke svému majetku exekutorovi jednoznačně prokázat, aby bylo jasné, že se nejedná o majetek dlužníka, který zde má hlášené trvalé bydliště, ale o Váš majetek.

Takovými důkazními prostředky o vlastnictví Vašeho majetku můžou být například účtenky, kupní smlouvy či faktury od daného majetku, vedené na vaše jméno, nebo pokud byl daný majetek hrazený platební kartou, tak účtenka, kde je uvedeno číslo vašeho účtu a platební karty. Jako důkazní prostředek se dá také použít svědecká výpověď. Například souseda nebo rodinného známého. Avšak ta nemá takovou váhu jako písemná dokumentace.

Z toho důvodu raději doporučuji, abyste svému synovi odhlásili trvalé bydliště a tak předešli případným výše zmíněným komplikacím.  

15. 3. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dluhy z podnikání

V r.2001 jsem skončil podnikání s dluhy, konkursní řízení jsem vyhlásil sám na sebe skončilo 2005, nepokrylo závazky, jsem rozvedený mám tři děti jedno dítě žije u mě. Po letech se nějaké dluhy promlčely ale FÚ,VZP,OSSZ ne. Výše dluhů je asi 600 tis. Nezůstalo nám nic na mzdu mám hromadu exekucí, z toho co vydělám tak tak dáme dohromady na jídlo, bydlíme se synem (14 roků) v městském bytě 1+1. Už je to hodně roků někdy mi to bere sílu, zdraví už není co bývalo. Vím že z toho není cesty ven jen jsem se chtěl zeptat jestli Vás něco nenapadne,... samozřejmě že nic nečekám. S pozdravem erik46

odpověď

Dobrý den,

Obávám se, že momentálně za Vaší současné situace není žádné efektivní řešení možné, neboť osobní bankrot vyhlásit nemůžete, jelikož máte dluhy z podnikatelské činnosti. Možnost vzít si u banky velký úvěr, který byste použil na vyplacení všech exekucí, taky není schůdná, neboť za současné Vaší situace jste pro banky rizikovým klientem a žádná banka by Vám daný úvěr nejspíše neposkytla. Otázkou je taky, zdali byste byl schopen ze své příjmu případný úvěr řádně splácet a nedostal se tak ještě do větší problémů se zadlužením. Úvěr u nebankovních společností, které tak důsledně neprověřují bonitu klienta jako banky, bych Vám rozhodně nedoporučoval. Nejspíše by Vás dostal ještě do větších potíží.

18. 3. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Může zablokovat exekutor účet mé dceři?

Dobrý den,mám dceru která studuje na střední škole.Má svůj účet na který jí posílám peníze a ona si pak vše hradí.Dcera má 16 let.Chci se zeptat,zda je možné aby jí exekutor účet zmrazil(já mám exekuci a můj účet už zmrazil),protože je má dcera.Díky moc za odpověď

odpověď

Dobrý den,

exekutor nemůže zablokovat účet Vaší dcery, neboť exekutor může postihovat pouze majetek a příjem, který spadá do majetkové podstaty dlužníka nebo jeho zákonného manžela či manželky. Jelikož daný bankovní účet je psán na osobu Vaší dcery, je tedy pouze výlučným vlastnictvím jí a nemůže být tedy skrze Vaši exekuci postihnutelný.

27. 3. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Oprávněná exekuce?

Dobrý den,mám dotaz. Asi před třemi lety mi přišel domů dopis,že můj dluh u GE Money Bank postoupila banka nějaké vymahačské firmě. Když jsem volal do banky,nikdo mi nevěděl říct o jaký dluh jde,a vymahačská firma se žádná neozvala. Teď mi přišla exekuce na tento dluh,ale není tam napsáno za co ten dluh je. Když jsem se probíral papírama a hledal jestli jsem někdy měl něco u GE Money Bank,tak jsem nikde nenašel ani zmínku,takže mě zajímá jestli se můžu nějak bránit. Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

v případě, že jste si jistý, že vůči oprávněné straně jste nikdy neměl žádný dluh, můžete se pokusit proti dané exekuci bránit návrhem na zastavení výkonu exekuce dle § 268 občanského soudního řádu. Tento návrh se všemi důkazními dokumenty je nutné podat do 15 dnů od doručení exekučního titulu a to na příslušný exekutorský úřad, který byl výkonem dané exekuce pověřen. V případě, že exekutorský úřad Váš návrh na zastavení exekuce neuzná, postoupí jej exekučnímu soudu, který o celé exekuci rozhodoval a ten pak celý Váš návrh posoudí a vydá konečné rozhodnutí.  

V daném návrhu je nutno uvést: Čeho se domáháte, tj. zastavení dané exekuce, z jakého důvodu se toho domáháte, tj. že daný dluh vůči oprávněné straně neexistuje a v neposlední řádě budete muset toto své tvrzení prokázat, což bude asi nejtěžší část celého návrhu.  

12. 4. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den, máme více exekucí a nezvládame je splacet mužeme požádat o jejich sloučení? Ja jsem bez práce a z jednoho platu sotva vyžijem.Nebo je neaké jiné řešení jak sa z té situace dostat?Děkuji .

odpověď

Dobrý den,

sloučení exekucí upravuje novela exekučního řádu platná od 1. 1. 2013 a to v § 37 odst. 4., ve kterém stojí, že v případě, že má povinný (tj. dlužník) více exekucí vedených na svou osobu, může podat návrh na jejich sloučení. Návrh se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který rozhodl o výkonu daných exekucí. Žadatel musí splňovat následující podmínky:

 

 • Jsou proti němu vedeny alespoň 2 exekuční řízení.
 • Předmětem jednotlivých spojovaných exekučních řízení jsou dlužné částky, které jsou v bagatelní výši. Tuto výši upravuje § 202 odst. 2 občanského soudního řádu a stanovuje ji jako částku do 10 000 Kč. To znamená, že každá ze slučovaných exekucí byla nařízena pro dlužnou částku, jejíž jistina nepřesahuje 10 000 Kč.

23. 4. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den mám dotaz ohledne exekucí.Manžel pracuje a má exekuce na plat, ja jsem vedená na prac.uř. nemám žádny příjem.Máme mandatní smlouvu z jednou oddlužovací spol.Muže más tá společnost ochránit pred exekutori?

odpověď

Dobrý den,

Obávám se, že fakt, že máte uzavřenou mandátní smlouvu s oddlužovací společností, nijak nezabrání v samotném výkonu exekuce, neboť usnesení o exekuci je pravomocné a vykonavatelné soudní rozhodnutí, které se řídí exekučním řádem, případně občanským soudním řádem a zastavení jeho výkonu lze provést jen ze zákonem udávených důvodů, které jsou uvedeny § 268 Občanského soudního řádu.

Před výkonem exekuce také chrání zahájení insolvenčního řízení a úspěšné povolení oddlužení krajským soudem. Aby návrh na oddlužení byl u krajského soudu úspěšně přijat, musí žadatel o oddlužení splňovat celou řadu zákonem stanovených podmínek. Mezi základní podmínky patří zejména:

 

 • Mít prokazatelně trvalý příjem. Tím je zejména myšleno být řádně zaměstnán a mít platnou pracovní smlouvu, či pobírat starobní nebo invalidní důchod.
 • Být schopen uhradit alespoň 30% ze všech nezajištěných dluhů. Příjem žadatele o oddlužení musí být v odpovídající výši vůči celkové výši jeho zadlužení. To, zdali tuto podmínku žadatel splňuje, se dát zjistit pomocí výpočtu nezabavitelné částky a částky, kterou lze strhávat.
 • Žadatel o povolení oddlužení se musí nacházet ve stavu úpadku či hrozícího úpadku. Úpadek definuje insolvenční zákon jako stav, kdy jedinec má více než jednoho věřitele, jeho závazky jsou více jak 30 dní po době splatnosti a je očividné, že ze svého příjmu a majetku není schopen tyto své závazky řádně splácet či je plně uhradit.
 • Nesmí se jednat o dluhy z podnikatelské činnosti, ani být podnikatelem.
 • Žadatel nesmí být v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy.

26. 4. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Sloučení exekucí přesahující částku 10000 Kč

Prosím o radu mám 5 exekuci a jsem důchodce pobírající starobní důchod ve výši 9523 Kč. Měsíčně platím 3500 Kč exekutorům,je to pro mě neúnosná částka.Jsem diabetik který si dost platí za léky a nic moc mi nezůstává na jídlo když vše zaplatím i s nájmem.Děkuji za radu

odpověď

Dobrý den,

možným řešením Vašeho předlužení by mohlo býti podání návrhu na oddlužení ke Krajskému soudu. Avšak je nutno říci, že žadatel, aby jeho návrh na oddlužení byl úspěšně přijat, musí splňovat celou řadu zákonem stanovených podmínek. Mezi ty nejzákladnější patří:

 

 • Mít prokazatelně trvalý příjem. Tím je zejména myšleno být řádně zaměstnán a mít platnou pracovní smlouvu, či pobírat starobní nebo invalidní důchod apod.
 • Být schopen uhradit alespoň 30% ze všech nezajištěných dluhů. Příjem žadatele o oddlužení musí být v odpovídající výši vůči celkové výši jeho zadlužení. To, zdali tuto podmínku žadatel splňuje, se dát zjistit pomocí výpočtu nezabavitelné částky a částky, kterou lze strhávat.
 • Žadatel o povolení oddlužení se musí nacházet ve stavu úpadku či hrozícího úpadku. Úpadek definuje insolvenční zákon jako stav, kdy jedinec má více než jednoho věřitele, jeho závazky jsou více jak 30 dní po době splatnosti a je očividné, že ze svého příjmu a majetku není schopen tyto své závazky řádně splácet či je plně uhradit.
 • Nesmí se jednat o dluhy z podnikatelské činnosti, ani být podnikatelem.
 • Žadatel nesmí být v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy.

 

V případě zájmu si můžete dohodnout termín schůzky v naší poradně, kde bychom s Vámi provedli přezkoumání Vaší celkové situace a zjistili, zdali splňujete veškeré podmínky pro úspěšné přijetí návrhu na oddlužení.

Termín schůzky si můžete dohodnout na kontaktních telefonních číslech, která jsou uvedena na internetových stránkách naší poradny v záložce kontakty.

07. 5. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Pověření soudního exekutora

Dobrý den, v roce 2012 jsem obdržel žalobu od pojišťovny, za to, že nebyly uhrazeny poplatky, ke kterým se má matka zavázala, když mi sepisovala úrazové pojištění (na mé jméno). Nejhorší je na tom, že mi ji založila za mými zády a můj podpis je padělaný, jenže to se těžce doloží. Okresní soud vydal usnesení, ve kterém jsem byl zavázán zaplatit snížené náklady řízení. Po roce mi přišlo pověření soudního exekutora, aniž by mi sdělil jakou pohledávku má vymáhat. Nicméně spojil jsem se s nimi a odpověděli mi, že jsem zaplatil jen 3/4 částky, ke které mě soud zavázal. A tak bych se chtěl zeptat, jestli z toho jsou taktéž úroky nebo jestli se jedná jen o tu částku, kterou jsem nezaplatil. A dále bych se chtěl zeptat, když mi zablokovali účet, na který mé babičce chodí nezabavitelná částka z insolvence a na tuto částku nemá nárok se k ní jak dostat, zdali se dá požadovat odškodné za to, že jí neoprávněně zadržují její jediný měsíční příjem. Předem děkuji za Vaši odpověď a jsem s pozdravem

odpověď

Dobrý den,

úroky běží z jistiny dluhu a ne z nákladu na jejich vymáhání. Tedy jestliže daná dlužná částka nacházející se v exekuci je za neuhrazené náklady soudního řízení, tak poté z takovéhoto dluhu úroky neběží. Avšak tento dluh je navýšen o odměnu exekutora a o náklady exekuce.

Co se týče dotazu ohledně Vašeho exekučně zablokovaného účtu, musím bohužel říci, že zde exekutor postupoval v souladu s exekučním řádem, který mu umožňuje obstavit dlužníkův bankovní účet. Fakt, že na daný účet chodí Vaší babičce nezabavitelná částka, bohužel na věci nic nemění, neboť celý účet je vlastnictvím dlužníka a jako takový je postižitelný.

Nicméně bych Vám doporučil, abyste navštívil pobočku své banky, u které máte vedený daný účet. Zde pak můžete požádat o vyplacení nezabavitelné částky a to na základě § 304b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Výše této nezabavitelné částky je rovna dvojnásobku životního minima, což činí částku ve výši 6 820 Kč. Tento nárok lze uplatňovat pouze jednou.

Dále tedy Vaší babičce doporučuji, aby změnila bankovní účet, na který jí bude zasílána její nezabavitelná částka z insolvence. Případně se dohodnout, aby jí daná suma byla zasílána ne na účet, ale prostřednictvím poštovní složenky.   

08. 7. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den zajímá mne jediné, jsem v dluhové pasti už nějakou tu dobu.Ke vší smůle jsem se stal invalidou a při všech problémech zkončil na ulici.Zají má mne jediné.Je mi schopen někdo pomoci řešit exekuce? Chci se vrátit do života a žít tak jako dříve.Dluhy mi narustají každým dnem a zplácím po 300 kč protože víše důchodu je 4156 kč potřebuji učinnou pomoc děkuji.Mám kamarády a známé samozřejmě ale nikdo mi není schopen pomoci mám dítě posílám alimenty kluka navštěvuji ale o tom ten život přeci není.Dejte mi naději vrátit se zpět do života.dlužím cca 350 000 více společnostem.Musí přeci existovat někde pomoc nebo se pletu?

odpověď

Dobrý den,

podle toho jak popisujete svou současnou tíživou životní situaci, bude asi nejspíše jediným účinným řešením Vašeho zadlužení pokusit se podat návrh oddlužení, tzv. osobní bankrot. Žadatel o oddlužení musí splňovat celou řadu zákonem stanovených podmínek. Mezi základní podmínky patří následující:

 

 • Mít prokazatelně trvalý příjem. Tím je zejména myšleno být řádně zaměstnán a mít platnou pracovní smlouvu, či pobírat starobní nebo invalidní důchod.
 • Být schopen uhradit alespoň 30% ze všech nezajištěných dluhů za pět let. Příjem žadatele o oddlužení musí být v odpovídající výši vůči celkové výši jeho zadlužení. To, zdali tuto podmínku žadatel splňuje, se dát zjistit pomocí výpočtu nezabavitelné částky a částky, kterou lze strhávat.
 • Žadatel o povolení oddlužení se musí nacházet ve stavu úpadku či hrozícího úpadku. Úpadek definuje insolvenční zákon jako stav, kdy jedinec má více než jednoho věřitele, jeho závazky jsou více jak 30 dní po době splatnosti a je očividné, že ze svého příjmu a majetku není schopen tyto své závazky řádně splácet či je plně uhradit.
 • Nesmí se jednat o dluhy z podnikatelské činnosti.
 • Žadatel nesmí být v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy.

 

Podle toho jak popisujete svou současnou situaci, bohužel nesplňujete podmínku prokazatelného příjmu v odpovídající výši vůči výši Vašeho zadlužení.

Z toho důvodu bych Vám doporučil, abyste se nyní především soustředil na nalezení nějaké stálejší formy přivýdělku, který společně s Vaším invalidním důchodem by již mohl dosáhnout takové výše, že budete naplňovat již zmíněnou podmínku úhrady alespoň 30 % ze všech nezajištěných dluhů za pět let.

Jakmile se Vám podaří tento přivýdělek naleznout, doporučil bych Vám kontaktovat nejbližší občanskou poradnu ve Vašem bydlišti, která by Vám měla být schopná pomoci vyhotovit návrh na oddlužení. Tento návrh na oddlužení se zasílá ke krajskému soudu, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm.  

11. 7. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekutor ně odstavil bankovní účet ohledně dluhu manžela

Dočetla jsem se,že mě banka z mého odstaveného účtu vyplatí jednorázově dvojnásobek životního minima (6820,-Kč). Zajímalo by mne, jestli se k této částce připočítává vyživovací povinost. Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

k této částce se nepřipočítává vyživovací povinnost. Odpočet za vyživované osoby se zahrnuje do srážek z příjmu a ne do vyplacení nezabavitelné částky z bankovního účtu.

15. 7. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

výplata dvojnásobku živ. minima

Dobrý den, je možné využít práva na vyplacení dvojnásobku životního minima měsíc poté, co jsem tak již učinil, nicméně v rámci jiného ex. řízení ? ( předchozí exekuční řízení bylo mezitím ukončeno domplacením pohledávky) V bance mi tvrdí, že to možné není, ale po přečtení zákona mám pocit, že to není pravda. Děkuji za odpověď Hezký den

odpověď

Dobrý den,

pokud se jedná o zcela nové exekuční řízení a jemu předcházející exekuční řízení řádně zaniklo, měl byste mít opět právo v rámci tohoto nového exekučního řízení žádat po své bance vyplacení nezabavitelné částky z Vašeho exekučně obstaveného účtu, tj. částku ve výši dvojnásobku životního minima.    

18. 7. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce kontokorent

Dobrý den, chtěla bych vědět, zda je exekutor oprávněn při blokaci účtu vybrat i kontokorent. Domnívám se, že to nejsou mé peníze, ale peníze banky. Jsem-li v právu, jak se bránit?

odpověď

Dobrý den,

ve Vašem případě bych Vám doporučil, abyste si nejprve zkontrolovala, jestli finance z Vašeho kontokorentu byly již zaslány na účet exekutorského úřadu. Jestliže ano, tak poté můžete zkusit zaslat na příslušný exekutorský úřad tzv. vylučovací žalobu, ve které se budete dožadovat, aby finanční prostředky z Vašeho kontokorentu byly navráceny zpět bance, neboť se nejedná o Vaše finance, ale o finance, které jsou ve vlastnictví Vaší banky.   

22. 7. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na účty

Dobrý den, asi před 2,5 lety jsem se seznámila s přítelem, který byl a stále ještě je ženatý a má jedno dítě. pouze jsme se scházeli a já mu pomáhala s podnikáním, ve kterém se mu nedařilo a došlo to tak daleko, že má plno dluhů, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti a také obestavené od minulého týdne účty jeho a manželky. Asi před rokem se nastěhoval ke mě, ale z důvodu věčných hádek od ledna 2013 již přespával v kanceláři a sem tam se vrátil ke mě. Od června 2013 již je zpět v rodinném domě, kde žije také jeho manželka s dcerou (již podala žádost o rozvod) a má přítele. já jsem s "přítelem/nepřítelem" také v kontaktu, snažím se mu nějak pomoci s vyřizováním splátkových kalendářů apod. Mám nyní strach, aby tím, že jsme spolu určitou dobu žili a jsme nadále v nějakém sem tam kontaktu, aby mi také nezablokovaly účty nebo nedošla exekuce k rodičům do bytu, kde jsme spolu bývali. Také jsem mu půjčila značnou sumu peněz, na které máme podepsány směnky, ale bohužel mi je nemá z čeho splatit a já nevím, jak s tímto naložit. Prosím o radu, jaké je mé postavení v této situaci? Jsou nějaké možnosti jak ho z dluhové pasti dostat, do které se dostal tím, že mu pozdě platili faktury za odvedené stavební práce, které tehdy dělal na živnostenský list? Založil si s.r.o. ve stavebnictví a snaží se začít znova, ale zjišťuji pořád další a další pohledávky (OSSZ, VZP, FU, úvěry u bank, telefony, inkaso, ČKP, apod....). Jeho rodinný dům už se prodává, ale na uspokojení těchto věcí to stačit určitě nebude...

odpověď

Dobrý den,

strach z toho, že by Vám exekutor zablokoval Váš bankovní účet skrze exekuci Vašeho přítele, mít nemusíte. Exekutor může totiž postihovat pouze účet dlužníka nebo jeho zákonného manžela či manželky. To samé platí i pro exekuční srážky z příjmu.

Co se týká exekučního zabavování movitého majetku v domácnosti, ve které s Vámi dlužník určitou dobu pobýval, tak zde již jisté riziko může být, a to v případě, pokud by s danou adresou Vašeho přítele stále něco spojovalo. Například by mu zde chodila pošta, měl zde hlášené trvalé či přechodné bydliště, nebo by zde měl jméno na zvonku apod. V tom případě by se exekutor mohl domnívat, že se zde Váš přítel stále zdržuje a přechovává svůj majetek. Z toho důvodu bych Vám doporučil podniknout veškeré možné kroky, aby s danou adresou Vašeho přítele nic nespojovalo.

Co se týče postupu vymáhání Vaší pohledávky po Vašem příteli. Doporučil bych Vám mu zaslat písemnou výzvu k úhradě dlužné částky do určitého termínu, který si stanovíte (obvyklá doba je 30 dnů). V případě, že do té doby Vám přítel dlužnou částku neuhradí či se nedohodnete na řádném pravidelném splácení, tak poté můžete podat na přítele k soudu návrh na vydání směnečného platebního rozkazu. Tento návrh se podává ke krajskému soudu, pod který dlužník spadá svým trvalým bydlištěm. Jestliže soud Váš nárok uzná vydáním směnečného platebního rozkazu na osobu Vašeho přítele a tento směnečný platební rozkaz nabude právní moci, tak poté bude mít Váš přítel soudem stanovenou povinnost uhradit celou dlužnou částku. V případě, že tak neučiní, můžete na něj nechat na základě tohoto pravomocného a vykonavatelného směnečného platebního rozkazu vyhlásit exekuci.

Nejefektivnějším řešením zadlužení Vašeho přítele by bylo podání návrhu na oddlužení, tzv. osobní bankrot. Bohužel Váš přítel nesplňuje jednu ze zákonných podmínek pro úspěšné přijetí takovéhoto návrhu, neboť žadatel o oddlužení nesmí mít dluhy pocházející z podnikatelské či živnostenské činnosti. 

23. 7. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

ukončení exekuce

Dobrý den děkuji za radu a mám ještě jeden dotaz jak ukončit exekuci.V roce 2011 mi byl v březnu prodána nemovitost odvolával jsem se proti rozdělení podstaty a v prosinci vśe ukončeno.Dům prodával exekutetor zastupoval věřitele častka exekuce činila 130 000 na LV jsem mél vice exekucí.Ta největší 850000 kde exekutor byl laxní a věřitel si sám dával žadost o přihlášení.Byl plně uspokojen spokojen a již po mne nic nepožaduje.Původní exekutorka na vlastní žádost skončila v září roku 2011. Dlouho se nic nedělo v roce 2012 na začátku jsem měl mozkovou mrtvici v současné době jsem v plném invalidním důchodu a stará se o mne dcera.V polovině roku po vrácení z nemocnice jsem chtěl na katastru nemovitostí vymazat z další nemovitosti exekuci.Chtěli po mne ukončení této exekuce což jsem neměl.Po pátrání na soudu kde mi neporadili mne odkazali na exekutora,který má spis po této exekutorce jaké však bylo mé překvapení tato exekutorka pŕedala spis jinému exekutorovi.V letośním roce po mne chtél tento exekutor další peníze. Podotýkam věřitel byl plně uspokojen a nechce mít s tímto exekutorem nic společného.po návštěvé tohoto exekutora a oznámení,že se obrátím na soud mi sdélil,že bude chtít aspoň uhradit naklady exekuce připadámi to jak Alenka v říši divů.Prní exekutor si vzal peníze vymohl cca 48 000 tis.Druhý exekutor,který prodal nemovitost si vzal odménu 180 000 tis stát DPH 30 000 a véŕitel uspokojen a nastupuje třetí exekutor má veśkeré doklady k exekuci a soud ho exekucí nepověřil a v době kdy byl věřitel uspokojen tento exekutor nebyl exekutorem tak půl roku se nic nedělo.Nevím jak mám dosáhnou ukončení exekuce.Soud na moji žadost jak postupovat nereaguje.Děkuji SD

odpověď

Dobrý den,

pokud byla řádně vyplacena celá jistina dluhu, pro který byl daný výkon exekuce nařízen, i se všemi spojenými náklady a příslušenstvím, doporučil bych Vám, abyste na příslušný exekutorský úřad zaslal návrh na zastavení dané exekuce dle § 268 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. Tento svůj návrh zdůvodněte tím, že jistina dluhu, pro který byl daný výkon exekuce nařízen, i s celým příslušenstvím a náklady byla již řádně uhrazena z výtěžku z prodeje Vaší nemovitosti, který proběhl v rámci předešlé exekuční dražby dané nemovitosti a tudíž tím i zanikl důvod, pro který byl výkon rozhodnutí nařízen.

Návrh na zastavení exekuce se podává na příslušný exekutorský úřad, který má danou exekuci na starosti. Nevyhoví-li sám exekutor Vašemu návrhu, měl by jej předat k posouzení příslušnému soudu, který o Vašem návrhu rozhodne. 

19. 8. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

splátky exekuce

Dobrý den, měla bych dotaz, zda-li je exekutor povinnen ze splátek, které mu posílám, nejdříve hradit dluh ( jistinu), nebo si z těchto peněz může hradit nejdříve svoje náklady a další položky a potom teprve splácet můj dluh. Mám podezření, že se tak děje v mém případě. Mám k úhradě celkem 77.036,- Kč, uhradila jsem již 34.000,- Kč a když jsem se před pár dny doptávala, kolik mám ještě doplatit, bylo mi řečeno , že necelých 60.000,- Kč. Úročenou mám částku 32.038,82 Kč od 25.2.2012. Takže se mi nezdá, že bych měla platit ještě tolik peněz. Jedná se o dluh u firmy Home Credit - úvěr. Děkuji za odpověď. Kettnerová Veronika

odpověď

Dobrý den,

exekutor tuto povinnost nemá, neboť v občanskoprávní úpravě bohužel výslovná úprava postupu při splácení dluhu a jeho příslušenství neexistuje. Obecně by ale mělo být rozhodujícím kritériem, zda o započtení plnění na jistinu dlužník žádal, resp. zda vyjádřil vůli zaplatit nejdříve jistinu. Pokud se tak nestalo, mělo by být dle obecných principů plnění započteno přednostně na příslušenství dluhu.

Doporučil bych Vám tedy, abyste na příslušný exekutorský úřad zaslala žádost, aby Vaše plnění šlo přednostně na úhradu jistiny dluhu.  

19. 8. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

ukončení exekuce

Dobrý den chtěl jsem se zaptak jak mám pokračovat.Zasílal jsem dotaz na ukončení exekuce.Napsal jsem exekutorovi a ten postoupil vše soudu.Pak mi prišlo,že nebyly uhrazeny náklady oprávněnému.Oprávněný mi sdělil,že už peníze,které žadal má a že s tím nechce mít nic společného.V této exeuci jsem pronajímal nemovitost,která byla později prodána.Nájemce mi neuhradil poslední nájem kde dala přikaz nevyplacení tohoto nájmu původní exekutorka.Do dnešního dne jsem nedostal žádné vyúčtování této exekuce.Nemovitost byla prodána v březnu roku 2011.Původní exekutorka skončila na vlastní žádost v září roku 2011.Tento exekutor nastoupil v květnu 2012 a do té doby ani soud nevěděl kde je spis.Děkuji

odpověď

Dobrý den,

pokud Váš návrh na zastavení exekuce byl předán k exekučnímu soudu a ten jej odmítl z důvodu toho, že nebyly uhrazeny veškeré náklady oprávněné strany, můžete se zkusit proti tomuto zamítnutí Vašeho návrhu na zastavení exekuce odvolat.

Pokud, jak říkáte, Vám oprávněná strana sdělila, že již inkasovala veškeré finance, které po Vás požadovala, bude potřeba tento fakt soudu nějakým způsobem doložit. Například písemným čestným prohlášením oprávněné strany o tom, že již jí bylo vše uhrazeno, a to jak celá jistina dluhu, tak i veškeré náklady. Je vhodné, aby takovéto čestné prohlášení oprávněná strana ještě opatřila svým ověřeným podpisem.

Celé odvolání i s připojeným čestným prohlášením oprávněné strany pak zašlete na adresu příslušného soudu.

19. 8. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Odstranění tvrdosti zákona a další rady.

Dobrý den, měla bych na Vás otázku týkající se VZP, dluhu u ní, výše penále, odstranění tvrdosti zákona na penále a postup a platby u exekutorské kanceláře. Od začátku. V roce 2009 mi vzniklo dlužné pojistné ve 49 478,- a penále ve výši 46 697,-. Zajímalo by mne kde vzaly tak vysoké penále, když prý ze zákona mohou vyžadovat pouze 4% ročně? Tento dluh a penále bylo předáno exekutorské kanceláři, bez toho abych byla pozvána k soudnímu řízení a o usnesení soudu jsem se dověděla až z exekutorské kanceláře, kde mi milostivě na mou žádost zaslali usnesení od soudu. Usnesení mi bylo zasláno 8.3.2011 a 27.10.2011 jsem poslala první splátku 1 000,- a od té doby to splácím každý měsíc. Dne 16.5.2012 mi byl zaslán další dopis od VZP kde dlužím dalších 10 800,- a penále je 23 009,- Předtím mi tento dluh posílali 19.12.2011, kde jsem jim zaslala dopis s odvoláním a vysvětlením kde vzniknul tento dluh (10 800,-). Byl mi vystaven splátkový kalendář po 8 splátkách ve výši 1 350,-. Dluh 10 800,- jsem v těhto splátkách zaplatila a žádala je o odstranění tvrdosti zákona na dlužné penále ve výši 23 009,-. Dnes mi napsali, že nelze rozhodnout o odstranění tvrdosti zákona dokud jsem neuhradila pojistné, ale to už zaplaceno u tohoto penále je. Žádala jsem o prominutí penále jen u tohoto dluhu, ale oni to asi vztahují na celý dluh. Co mohu dělat, když jsem nezaměstnaná, nedostávám žádné přídavky, pomoc ve hmotné nouzi ani nic podobného a dluh za mě z dobré vůle platí přítel a více jak 1 000,- měsíčně si dovolit nemohu? Nemám žádný majetek který bych mohla prodat. Nevlastním ŘP tím pádem nemám ani auto, nevlastním ani byt, dům či chatu nebo chalupu. Jediné mé vlastnictví je mobil který bych prodala v dnešní době tak za 50 korun. A poslední otázka je na výměr odměny pro exekutorskou kancelář. Za co po mě exekutorská kancelář chce 21 631,- když se mnou nijak nekomunikuje, neinformuje mne kolik zaslala VZP, případně kolik ještě zbývá dluhu k zaplacení? Za co jim přesně vzniká tato odměna a lze se jí nějak vyhnout? Požádat o její prominutí nebo něco podobného? Už jsem zoufalá a nevím co mám dělat. S VZP si stále dopisuji a oni se uráčí třeba po půl roce až po roce mi odepsat a stále jen chtějí zaplatit. Běžně opravdu nenosím desetitisíce po kapsách, abych jim to zaplatila ihned a půjčku mi nikde nedají když nejsem výdělečně činná. Předem Vám děkuji za radu. S úctou Michaela Žalmanová

odpověď

Dobrý den,

ze zákona činí penále u dlužného pojistného za zdravotní pojištění 0,05 % denně z dlužného pojistného. Za rok to tedy činí 18,25 % z dlužné částky, nikoliv jen 4 % ročně. Tato úroková sazba neustále běží až do doby, dokud není celá jistina dluhu řádně uhrazena.

Žádost o prominutí penále, tzv. žádost pro odstranění tvrdosti zákona, musí být vždy podána v zákonné lhůtě, která je u platebního výměru do 15 dnů od doručení platebního výměru. O žádosti o prominutí penále do výše 20 000 Kč rozhodují místní pobočky zdravotní pojišťovny. O žádosti o prominutí penále nad 20 000 Kč již musí rozhodovat Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny. Základním předpokladem, že žádosti bude vyhověno, je, že jsou uhrazeny veškeré dlužné jistiny na pojistném. V opačném případě, jak je tomu bohužel i u Vás, jsou tyto žádosti většinou ze strany zdravotní pojišťovny, která v dané věci rozhoduje, zamítnuty.

Výši odměny exekutora a výši paušálních a účelně vynaložených nákladů exekutora přesně stanovuje vyhláška č. 330/2001 Sb. Výše odměny exekutora se odvíjí od výše vymáhané jistiny, minimálně však je 3 000 Kč. Výše paušálních nákladů exekuce je 3 500 Kč. Částky za další jednotlivé úkony exekutora stanovuje a definuje již výše zmíněná vyhláška č. 330/2001 Sb. Pokud nesouhlasíte s udávanou výší nákladů exekuce, doporučil bych Vám, abyste na příslušný exekutorský úřad zaslala žádost o přesné vyúčtování celkových nákladů exekuce, tj. aby Vám exekutor sdělil, jaké veškeré kroky v rámci Vaší exekuce podnikl a jaké částky si za ně účtuje. Exekutor má povinnost přesně doložit za jaké kroky byly náklady naúčtovány. Prominout exekuční náklady nelze. Lze však žádat jejich patřičné a řádné doložení a vyúčtování, které musí být v souladu s vyhláškou č. 330/2001 Sb.

20. 8. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

penale

Dobry den, Rad bych se vas zeptal ve veci ohledne penale u VZP. Dluzil jsem na pojistnem dost vysoukou castku,s penali zhruba 100 000kc. Dluh jsem zaplatil,zustali,neuhrazene penale.Zazadal jsem o prominuti,bylo mi castece vyhoveno,ale penale uz jsem nedoplatil.Zajimalo by me zda z nezaplacenoho penale muze narust dalsi dluh.U rodicu uz byl exekutor,nejsem u nich trvale hlasen takze nic nemohli.Nechali mi u otce dopis a chteji 30 000 (dluh u VZP nedoplacene penale).Rad bych vas poprosil o radu jak nejrozumeji tuhle situaci resit.Dekuji S pozdravem martin.v

odpověď

Dobrý den,

dluh za neuhrazené penále může dále narůst o náklady spojené s jeho vymáháním, tj. například o odměnu exekutora, o náklady nalézacího či exekučního řízení apod.

Pokud je již Váš dluh ve stavu exekuce, doporučil bych Vám se spojit s příslušným exekutorským úřadem, který má Vaši exekuci na starosti, a pokusit se s exekutorem dohodnout na přijatelných a pravidelných splátkách Vašeho dluhu.   

20. 8. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce nemovitého majetku

Dobrý den,když byl exekučně zabaveny některé moje věci v bytě,může exekutor provádět tuto exekuci vícekrát v bytě dokud nebude celá částka uhrazena?mám obavy pořídit si novou lednici a pračku.

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že ano. Neboť exekutor má za účelem vymožení dlužné částky pravomoc provádět veškeré úkony, které mu umožňuje Exekuční řád potažmo Občanský soudní řád, a to do doby než dojde k zaplacení celé dlužné částky i s příslušenstvím. Zákon nijak neupravuje či neomezuje četnost těchto úkonů exekutora.

29. 8. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

spojení exekucí

Dobrý den několikrát jste mi dobře poradili mám dotaz můj syn má dvě exekuce u dvou exekutorů dlužná částka 900 a drohá 6000 může požádat soud o sloučení exekucí a jednoho exekutora.děkuji Dvořák

odpověď

Dobrý den,

sloučení exekucí upravuje novela Exekučního řádu platná od 1. 1. 2013 a to v § 37 odst. 4., ve kterém stojí, že v případě, že má povinný (tj. dlužník) více exekucí vedených na svou osobu, může podat návrh na jejich sloučení. Návrh se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který rozhodl o výkonu daných exekucí. Žadatel musí splňovat následující podmínky:

 

 • Jsou proti němu vedeny alespoň 2 exekuční řízení.
 • Předmětem jednotlivých spojovaných exekučních řízení jsou dlužné částky, které jsou v bagatelní výši. Tuto výši upravuje § 202 odst. 2 Občanského soudního řádu a stanovuje ji jako částku do 10 000 Kč. To znamená, že každá ze slučovaných exekucí byla nařízena pro dlužnou částku, jejíž jistina nepřesahuje 10 000 Kč.

 

Dle výše uvedeného se domnívám, že by Váš syn měl splňovat podmínky pro sloučení jeho exekucí, neboť má alespoň dvě exekuce a jejich výše nepřesahují částku 10 000 Kč.

03. 9. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Když je můj muž v exekuci, můžou mi zabavit dům, který jsem nabyla za svobodna??

Dobrý den, manžel se díky podnikání dostal do dluhů, a přišla nám exekuce. Exekuční příkaz přišel i mně. Za svobodna jsem dostala darem pozemek s domkem bez popisného čisla, vzala jsem si na něj hypoteku na přestavbu. Může mi tento domek exekutor zabavit, když jsem vše nabyla za svobodna???

odpověď

Dobrý den,

v případě, že jste daný majetek nabyla darem ještě před vznikem manželství, měl by býti tento majetek ve Vašem výlučném vlastnictví, a tedy nespadat do společného jmění manželů. Tudíž by neměl být postižitelný skrze výkon exekuce Vašeho manžela.

V případě, že by exekutor tuto Vaši nemovitost postihl skrze výkon exekuce Vašeho manžela, můžete se bránit podáním vylučovací žaloby na danou nemovitost, kterou byste odůvodnila výše uvedeným. Vylučovací žaloba se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který o dané exekuci rozhodl.

04. 9. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dotaz na exekuci z platu

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat byla mi nařízena exekuce z platu, firma strhla první částku, ale má ji u sebe v depozitu od exekutora nepříslo rozhodnutí o nabytí právní moci, je možné aby firma takto držela peníze, když exekuce vlastně ještě nenabyla právní moci. předem děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

Váš zaměstnavatel postupuje správně, neboť jakmile obdrží exekuční příkaz na srážky z příjmu svého zaměstnance, má za povinnost tyto srážky provádět a to i v případě, že mu ještě nebylo zasláno rozhodnutí o nabytí právní moci. Avšak musí srážené finance držet v depozitu do doby, než toto rozhodnutí o nabytí právní moci obdrží. Teprve až poté může sráženou částku z Vašeho příjmu převést na účet příslušného exekutorského úřadu.

06. 9. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

splátka exekuce

Dobrý den, dnes mám poslední den, kdy mohu zaplatit v tomto měsíci exekuční poplatek (včas), jsem dohodnutá na splátkovém kalendáři 1000kč/měs. z celkové výše dluhu cca. 27 000kč. zatím jsem splátku dodala vždy ve stanovené lhůtě a v zadané hodnotě. Avšak k dnešnímu dni nebudu schopná zaplatit 1000 kč ale jen 500kč a klidně příští týden doplatit. Nevím zda to není nějak postižitelné. Dovolat se k mé exekutorce je takřka nemožné, mohla bych jí jen poslat E-mail . Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

pokud se své exekutorce nemůžete dovolat, lze ji o této skutečnosti informovat i písemně prostřednictvím emailu. Osobně se domnívám, že se sice jedná o porušení platební morálky v rámci Vašeho splátkového kalendáře, avšak pokud zbytek přislíbené splátky doplatíte v horizontu několika mála dnů, nebude to snad důvodem, aby exekutorka zrušila Váš dohodnutý splátkový kalendář. Obzvláště pokud jste ji informovala o důvodech, které Vám zabránily v časném zaslání celé přislíbené splátky.

10. 9. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

zdravotní pojištění exekuce

Dobrý den, Mému příteli přišel dopis s výzvou soudního exekutora ke splnění povinnosti.k všeobecné zdravotní pojišťovně. Do 30 dnů by měl uhradit dlužnou částku. Jelikož je nezaměstnaný a není vedený na úřadu práce a je osoba bez zdanitelného.Zajímalo by mě jak řešit tuhle situaci, když není schopen celou částku uhradit.A jestli je možné exekuci nějakým způsobem zastavit např.pomoci splátkového kalendáře.děkuji

odpověď

Dobrý den,

exekuci lze zastavit z důvodů, které jsou uvedeny v § 268, odst. 1., Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. Pokud je Váš přítel nezaměstnaný a nemá žádný příjem, nebo je jeho příjem tak nízký, že z něj nelze provádět exekuční srážky, a pokud nevlastní žádný cenný majetek, jehož prodejem by bylo možno pokrýt alespoň náklady exekuce, pak poté je zde možnost podat návrh na zastavení dané exekuce z důvodu nemajetnosti dle § 268, odst. 1, písmena e, Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, který říká: „Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů.“

Návrh na zastavení exekuce se zasílá na exekutorský úřad, který má danou exekuci na starosti a musí být podán do 15 dnů od chvíle, kdy se navrhovatel o tomto důvodu k zastavení exekuce dověděl.

K návrhu je vhodné připojit dokumentaci prokazující navrhovatelovu nemajetnost. Například potvrzení o tom, že je nezaměstnaný, výpis z bankovního účtu apod.

V případě, že soudní exekutor daný návrh na zastavení exekuce neuzná, předá jej příslušnému soudu, který v celé věci rozhodne.    

10. 9. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Darování nemovitosti nezletiletému synu

Dobrý den, mám dotaz ohledně rodinného domu, který chceme darovat našemu nezletilému synu. Máme momentálně na sebe psané dva rodinné domy a jednu rozestavěnou stavbu, všechno v SJM, v jednom bydlíme a v druhém bydlí rodiče manželky. Dům ve kterém bydlíme a rozestavěná stavba jsou zatíženy hypotékou. Z obavy možnosti v případě nesplácení a následné exekuce se chci zeptat, když rodinný dům, ve kterém bydlí rodiče manželky darujeme svému nezletilému synu, se tím stane nedotknutelný v případě možné exekuce na náš zbývající majetek. Děkuji.

odpověď

Dobrý den,

pokud převedete svou nemovitost, která neslouží jako předmět zajištění Vašich závazků, na svého nezletilého syna, bude takováto nemovitost nepostižitelná skrze Vaši případnou exekuci, neboť exekucí je postižitelný pouze majetek dlužníka anebo majetek spadající do společného jmění manželů.

Avšak je nutné dodat, že je vhodné, aby tento převod majetku byl proveden v době, kdy nemáte problémy se splácením svých závazků, či Vám nehrozí uvalení exekuce na Vaši osobu. V opačném případě by mohl příslušný věřitel celý převod napadnout a to z důvodu toho, že by jej považoval za účelové odklonění majetku, kterým dochází ke krácení věřitele.  

12. 9. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Srážky ze mzdy z důvodu exekuce

Dobrý den, nedávno jsem obdržel od soudu usnesení o tom, že na mou osobu vydává exekuci za nehrazený úvěr u mé banky. Chtěl bych se zeptat, kolik mi může exekutor strhávat z mé výplaty? Může mi sebrat celou výplatu? Jsem ženatý a mám jedno dítě.

odpověď

Dobrý den,

Exekutor prostřednictvím exekučních srážek ze mzdy vám nemůže zabavit celou vaši mzdu. Výše exekuční srážky určuje Občanský soudní řád a k němu vydané prováděcí nařízení vlády ČR č. 595/2006 Sb. Z vašeho čistého příjmu vám exekutor musí při srážkách ze mzdy ponechat 6064,66 Kč za osobu dlužníka. Dále pak 1516,16 Kč za každou vyživovanou osobu. Tou je myšleno manželka nebo manžel a děti. Zbytek příjmu je ještě dělen na třetiny. V případě exekuce za nepřednostní pohledávku jsou 2/3 zbytku ještě vyplaceny dlužníkovi a 1/3 jde jako srážka z příjmů. U exekuce za přednostní pohledávku je systém srážení opačný, 2/3 jdou jako srážka z příjmu a 1/3 je ještě vyplacena dlužníkovi. Ve vašem případě jde o nepřednostní pohledávku. Je nutné ještě dodat, že zbytek příjmu se dělí pouze maximálně do částky 9097 Kč. Pokud je zbytek příjmu vyšší, veškeré finance nad tuto částku jsou sráženy bez omezení, tudíž bez dělení na třetiny.

Pro výpočet nezabavitelné částky doporučuji online kalkulačku, kterou najdete na tomto odkazu: http://www.vyplata.cz/vypocty/vyse-nezabavitelne-castky-ze-mzdy-13.php   

23. 9. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na plat

Zdvořile prosím o odpověď zdali je zabavitelná částka ze mzdy i "náhrada mzdy" (diety,stravné,..). Jaké zákony tuto část řídí? Mojí mzdové účetní to dělá nemalé obtíže.Děkuji

odpověď

Dobrý den,

srážky ze mzdy upravuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a nařízení vlády č. 595/2006 Sb.

Dle § 277, občanského soudního řádu se srážky provádějí z čisté mzdy. V 2. Odstavci téhož paragrafu stojí, že do čisté mzdy se nezapočítávají částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách.

Tudíž dle výkladů tohoto paragrafu náhrada nákladů spojených s pracovním výkonem, jako jsou například diety na služební cestě, jízdné apod., se nezahrnuje do výpočtu čisté mzdy. A jelikož srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy, tak poté nelze tyto náhrady nákladů postihovat srážkou.

 

26. 9. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekutor

Dobrý den ,chtěl bych se zeptat mel sem castecný zastvení exekuce k vuli chybe ze dluh byl před exekucí 2 roky zaplacen po roce a pul mi exekutor uvolnil učet ale srhl snej veskere penize muže mi vybrat peníze i z kontokorentu dekuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

ve Vašem případě bych Vám doporučil zaslat na příslušný exekutorský úřad návrh na částečné zastavení exekuce přikázáním pohledávky z Vašeho bankovního účtu do výše obstaveného kontokorentu, který k danému bankovnímu účtu byl sjednán. V daném návrhu je zejména potřeba uvést, že žádáte o to, aby byl zastaven výkon exekuce na kontokorentu daného účtu, neboť se nejedná o Vaše finance, ale o finanční prostředky banky a uvést přesnou výši tohoto kontokorentu, tj. na jakou částku byl sjednán. Dále je vhodné, jako důkazní prostředek, přiložit k danému návrhu kopii smlouvy o sjednání kontokorentu k Vašemu bankovnímu účtu.

V případě, že exekutor Váš návrh neuzná, měl by jej podstoupit soudu, který poté v celé věci rozhodne.   

03. 10. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den, od roku 1994 jsem s přítelem podnikala. Během podnikání jsem podepsala 2 směnky jako ručení za úvěry. V roce 2009 jsme museli podnikání ukončit kvůli prodeje nemovitosti, kde jsme byli v nájmu. Jelikož jsme se dostali do problémuů se splácení úvěrů, byly směnky uplatněny proti mně. Nyní mám já i přítel exekuci na důchod /před tím mi byly mně i příteli zabaveny finanční prostředky na účtech/ a exekuční příkaz na prodej nemovitosti. Navštívila jsem exekutorku a dobrovolně z nezabavitelného minima splácím další částku t.j. celkem splácíme 8.400,- Kč. Exekutorka nechala udělat odhad nemovitosti. Na nemovitosti váznou zástavní práva ČMSS jako první v pořadí, půjčka syna a třetí v pořadí je banka, která vede proti mně exekuci. Jelikož je banka 3. v pořadí a 2/3 cena nemovitosti při prodeji zaplatí pouze náklady exekutora a část dluhu u ČMSS, snažila jsem banku požádat nejprve exekutorku, pak banku o částečné zastavení exekuce, jelikož v nemovitosti bydlím. Doložila jsem výši zástav. Moji žádost exekutorka předala soudu, který ji zamítl. Když jsem žádala o částečné zastavení exekuce, bylo mi sděleno, že nemohou exekutorovi mluvit do jeho činnosti. Pokud totiž dojde k prodeji nemovitosti pod cenou zástavy ČMSS, bude zesplatněn úvěr ČMSS, za který mi ručí syn a ČMSS může chtít zbytek úvěru zaplatit po synovi najednou, což by jeho rodinu naprosto zrujnovalo, jelikož má manželku na mateřské dovolené a jeho příjem pokryje náklady rodiny na hraně existenčního minima. - Existuje nějaká cesta, jak částečně zastavit exekuci, aby neprodal exekutor nemovitost, když se snažím dluh ze směnek splácet? - Pokud je dělán odhad nemovitosti, snižují její cenu zástavy, když po vydražení nemovitosti tyto zanikají?

odpověď

Dobrý den,

pokud již byl Vám jednou Váš návrh na zastavení exekuce prodejem nemovitosti soudem zamítnut, obávám se, že zde již bude velmi malá šance na jeho dosažení. Avšak můžete se ještě pokusit podat návrh na zastavení exekuce prodejem nemovitosti pro nepřiměřenost. V daném návrhu je potřeba uvést a prokázat, že výkon dané exekuce lze uspokojovat i jinou cestou. Ve Vašem případě srážkou z důchodu a dobrovolným splácením z nezabavitelné částky. Tudíž že není potřeba uspokojit nároky oprávněné strany a náklady exekuce prodejem nemovitosti, která je navíc zatížena zástavním právem jiného věřitelé, který by musel být z prodeje dané nemovitosti uspokojen přednostně.

Daný návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 15 dnů od doby, kdy jste se o důvodu pro zastavení dané exekuce dověděla.

03. 10. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dotaz na přítele

Dobrý den, bydlela jsem s přítelem u mých rodičů po té co jsem zjistila v jakých je můj přítel problémech a exekuci rozešli jsem se a přítel se od nás odstěhoval,(nemá u nás vůbec žádný majetek) nikdy u nás něměl hlášené trvalé bydliště ani přechodné bydliště, nikdy mu k nám nechodila pošta ani jsme ho nikdy neměli na zvonku či dveří....Hrozí i přesto, že by mohl přijít exekutor k rodičům a zabavit jim jejich věci?

odpověď

Dobrý den,

podle toho jak celou věc popisujete, lze říci, že šance, že by exekutor prováděl exekuci majetku skrze dluh Vašeho bývalého přítele v bydlišti Vašich rodičů, je nulová, neboť nemá na dané adrese hlášené trvalé bydliště, ani zde nepobývá a ani se nelze domnívat, že by se zde zdržoval, nebo přechovával svůj majetek, neboť ho s daným místem nic nespojuje. 

03. 10. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na výživné

Dobrý den, jsem matka samoživitelka,žiji sama s 2-letou dcerou. Požádala jsem si po otci o výživné ve výši 2500,-. Jelikož mám exekuci,nemohu mít svůj vlastní bankovní účet. Chtěla jsem si nechat posílat výživné na dceru na účet mých rodičů, ale mám strach,že jakmile to exekutoi zjístí, tak šáhnou i na účet mých rodičů. Můžou exekutoři zabavit i výživné na dítě a "šáhnout" na účet mých rodičů? Moc děkuji za odpověď. Pěkný den

odpověď

Dobrý den,

exekutor smí pouze obstavit bankovní účet dlužníka nebo jeho zákonného manžela či manželky. Tudíž obstavit bankovní účet Vašich rodičů skrze Vaši exekuci nemůže. Navíc výživné na dítě nelze postihovat výkonem exekuce, neboť se nejedná o finanční prostředky náležící dlužníkovi, ale o finanční prostředky, které náleží jeho dítěti.   

04. 10. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Dobrý den na základě velice výtečné rady exekutor ukončil exekuci ,ale chce po mne náklady 3500 plus DPH v dražbě mi byla prodána jiným exekutorem nemovitost.Původní exekutorka na vlastní žádost skončila jelikož jsem po mozkové příhodě začal jsem ukončení řešit až nyní.Tento exekutor co to řeší nebyl v době prodeje nemovitosti exekutorem rok prodeje březen 2011 on se stal exekutorem květen 2012.Původní exekutorka nevyúctovala 45000 jiná pohledávka než z účtu a ješte nájem za nemovitost 19800 mám možnost proti Usnesení současného exekutora se odvolat ke Krajskému soudu.Do dnešního dne jsem nedostal vyúčtování exekuce včetně nákladů.Připadá mi to zvláštní platit třem exekutorům a jednu exekuci z níž ten poslední nic nevymohl.Prosím jak mám napsat odvolání ke Kraj.soudu. Děkuji Dvořák

odpověď

Dobrý den,

náklady exekuce jsou stanoveny paušální částkou, která se nazývá náhrada hotových výdajů a je stanovena na částku 3 500 Kč plus DPH. Překročí-li výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti částku 3 500 Kč, náleží mu náhrada hotových výdajů v plné výši. Tyto náklady je exekutor povinen prokázat. Dlužník však vždy platí alespoň základní paušální sazbu nákladů a to již výše zmíněných 3 500 Kč.

Pokud jste již během výkonu Vaší exekuce tuto částku na náhradu hotových výdajů uhradil předcházejícímu exekutorovi a nastupující exekutor, který po původním exekutorovi Vaši exekuci převzal, neučinil žádné další kroky, které by mu náklady navýšily, pak poté již na tuto paušální částku nákladů nově nastupujícímu exekutorovi by nárok neměl vznikat.

V případném odvolání proti výši stanovených nákladů je potřeba zejména uvést čeho se dožadujete, z jakého důvodu a čím tvrzené skutečnosti prokazujete. Bude tedy nejspíše nutné, abyste soudu prokázal, že paušální částku na náhradu hotových výdajů jste již plně uhradil předcházejícímu exekutorovi, po kterém současný exekutor výkon exekuce přebral a tudíž, že základní paušální sazba nákladů za výkon této Vaší exekuce již byla uhrazena.

04. 10. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Sloučení exekucí

Dobrý den,moc vás prosím o radu jak postupovat ohledně sloučení exekucí od dopravních podniků.Mám 7pokut po 15ti tisících.To jest 7exekucí(dohromady 105 000).Bojím se,ze pokud jím napíšu ohledně sloučení exekucí a také splátkového kalendaře hned mi dají exekuci na plat což dosud zatím zázrakem neudělali.Také jsem se chtěla zeptat kam poslat mou žádost o sloučení exekucí jestli exekutorovi nebo na soud.A poslední otázka zda může exekutor přijít do bytu kde sice bydlím,ale nemám zde hlášené trvalé bydliště.Za vaše rady mnohokrát děkuji a přeji krásný den.

odpověď

Dobrý den,

sloučení exekucí upravuje novela Exekučního řádu platná od 1. 1. 2013 a to v § 37 odst. 4., ve kterém stojí, že v případě, že má povinný (tj. dlužník) více exekucí vedených na svou osobu, může podat návrh na jejich sloučení. Návrh se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který rozhodl o výkonu daných exekucí. Žadatel musí splňovat následující podmínky:

 

 • Jsou proti němu vedeny alespoň 2 exekuční řízení.
 • Předmětem jednotlivých spojovaných exekučních řízení jsou dlužné částky, které jsou v bagatelní výši. Tuto výši upravuje § 202 odst. 2 Občanského soudního řádu a stanovuje ji jako částku do 10 000 Kč. To znamená, že každá ze slučovaných exekucí byla nařízena pro dlužnou částku, jejíž jistina nepřesahuje 10 000 Kč.

 

Co se týče druhého Vašeho dotazu, tak odpověď zní ano, exekutor může vstoupit i do obydlí dlužníka, kde sice nemá hlášené trvalé bydliště, ale reálně zde pobývá či zde přechovává svůj majetek.

10. 10. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Denní úroky při exekuci na mzdu

Dobrý den, mám exekuci na mzdu a přesto mi neustále nabíhají od věřitele denní úroky, který za měsíc činní cca 15 tis. Kč. Takže i přes úhradu ze mzdy, kterou mi strhává zaměstnavatel mi neustále dluh narůstá a mám obavy, že i přes řádné splácení nejsem schopna nikdy tento dluh uhradit. Jak se můžu bránit? Děkuji za odpověď. Lydie

odpověď

Dobrý den,

pokud již byly dané úroky soudně uznané v rámci nalézacího a exekučního řízení a jsou zahrnuty do příslušenství daného dluhu, tak poté se obávám, že již asi jediným možným řešením, jak zastavit růst těchto úroků, je se pokusit o oddlužení v rámci insolvenčního řízení.

Návrh na povolení oddlužení společně se všemi povinnými přílohami se zasílá na adresu krajského soudu, pod který navrhovatel spadá svým trvalým bydlištěm. Žadatel o oddlužení musí splňovat celou řadu podmínek, které určuje insolvenční zákon č. 182/2006 SB. Mezi základní podmínky patří následující:

 

 • Mít prokazatelně trvalý příjem. Tím je zejména myšleno být řádně zaměstnán a mít platnou pracovní smlouvu, či pobírat starobní nebo invalidní důchod.
 • Být schopen uhradit alespoň 30% ze všech nezajištěných dluhů. Příjem žadatele o oddlužení musí být v odpovídající výši vůči celkové výši jeho zadlužení. To, zdali tuto podmínku žadatel splňuje, se dát zjistit pomocí výpočtu nezabavitelné částky a částky, kterou lze strhávat.
 • Žadatel o povolení oddlužení se musí nacházet ve stavu úpadku či hrozícího úpadku. Úpadek definuje insolvenční zákon jako stav, kdy jedinec má více než jednoho věřitele, jeho závazky jsou více jak 30 dní po době splatnosti a je očividné, že ze svého příjmu a majetku není schopen tyto své závazky řádně splácet či je plně uhradit.
 • Nesmí se jednat o dluhy z podnikatelské činnosti, ani být podnikatelem.
 • Žadatel nesmí být v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy.

 

Formulář pro podání návrhu na povolení oddlužení je možno nalézt na tomto internetovém odkazu:

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

17. 10. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

splátkový kalendář na exekuci

Dobrý den, chci se zeptat: syn má asi 10 exekucí, konečně sehnal práci a chce splácet. Exekuční úřady jsou nekompromisní, chtějí celou částku okamžitě, říkají že nemůžou přijmout splátkový kalendář. Je možné jim vnutit náš návrh splátkového kalendáře, tak aby respektovali splátky, adekvátní jeho příjmu a samozřejmě adekvátně rozděleny mezi všechny? Je možné požádat soud o sloučení exekucí (co mu to přinese), nebo požádat o vyhlášení úpadku? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

vnutit soudnímu exekutorovi Váš návrh splátkového kalendáře nejde. Avšak můžete i tak zasílat na dané exekuce jakoukoliv splátku, dle Vašeho uvážení. Tím sice nezbráníte, aby soudní exekutor případně přistoupil k dalším krokům ve vymáhání dluhu, jako například ke srážkám ze mzdy, obstavení bankovního účtu či k exekuci majetku. Avšak pokud budete exekutora informovat o tom, že si přejete, aby Vaše veškeré platby šly přednostně na úhradu jistiny dluhu, bude se tato jistina snižovat a tím i dojde ke snížení růstu úroků, které se počítají z jistiny dlužné částky.

Sloučení exekucí je možné. Sloučení exekucí upravuje novela Exekučního řádu platná od 1. 1. 2013 a to v § 37 odst. 4., ve kterém stojí, že v případě, že má povinný (tj. dlužník) více exekucí vedených na svou osobu, může podat návrh na jejich sloučení. Návrh se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který rozhodl o výkonu daných exekucí. Žadatel musí splňovat následující podmínky:

 

 • Jsou proti němu vedeny alespoň 2 exekuční řízení.
 • Předmětem jednotlivých spojovaných exekučních řízení jsou dlužné částky, které jsou v bagatelní výši. Tuto výši upravuje § 202 odst. 2 Občanského soudního řádu a stanovuje ji jako částku do 10 000 Kč. To znamená, že každá ze slučovaných exekucí byla nařízena pro dlužnou částku, jejíž jistina nepřesahuje 10 000 Kč.

 

Váš syn také může podat návrh na povolení oddlužení jeho osoby. Návrh na povolení oddlužení společně se všemi povinnými přílohami se zasílá na adresu krajského soudu, pod který navrhovatel spadá svým trvalým bydlištěm. Žadatel o oddlužení musí splňovat celou řadu podmínek, které určuje insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. Mezi základní podmínky patří následující:

 

 • Mít prokazatelně trvalý příjem. Tím je zejména myšleno být řádně zaměstnán a mít platnou pracovní smlouvu, či pobírat starobní nebo invalidní důchod.
 • Být schopen uhradit alespoň 30% ze všech nezajištěných dluhů za 5 let. Příjem žadatele o oddlužení musí být v odpovídající výši vůči celkové výši jeho zadlužení. To, zdali tuto podmínku žadatel splňuje, se dát zjistit pomocí výpočtu nezabavitelné částky a částky, kterou lze strhávat.
 • Žadatel o povolení oddlužení se musí nacházet ve stavu úpadku či hrozícího úpadku. Úpadek definuje insolvenční zákon jako stav, kdy jedinec má více než jednoho věřitele, jeho závazky jsou více jak 30 dní po době splatnosti a je očividné, že ze svého příjmu a majetku není schopen tyto své závazky řádně splácet či je plně uhradit.
 • Nesmí se jednat o dluhy z podnikatelské činnosti, ani být podnikatelem.
 • Žadatel nesmí být v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy.

 

Formulář pro podání návrhu na povolení oddlužení je možno nalézt na tomto internetovém odkazu:

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

18. 10. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Srážky ze mzdy

Děkuji za předešlou odpověd. Mám ještě jeden dotaz související. Uzavřel jsem dle Zák.práce dohodu o srážkách ze mzdy na soudem stanovené výživné s matkou mého dítěte. Zajímá mě,zdali se tato částka odečítá z čisté mzdy před exekučníma srážkama či až po jejich odečtení. Tedy srážkou po exekuci z částky určené k výplatě. Jaké zákony tento výpočet řídí v aktuálním období. Děkuji

odpověď

Dobrý den,

exekuční srážky z příjmu mají přednost před dohodou se zaměstnavatelem o srážkách z příjmu, neboť exekuční srážky jsou výkonem pravomocně uznaného soudního rozhodnutí, kdežto dohoda se zaměstnavatelem nikoliv.

Tudíž první proběhne z čistého příjmu exekuční srážka a až poté srážka na základě dohody se zaměstnavatelem.

18. 10. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

dobrý den,včera manželovi zablokoval exekutor účet,teprve dnes došel i mě i manželovi od exekutora dopis.můj dluh vznikl v roce 2007,kdy jsem byla ještě svobodná a bezdětná,vdaná jsem od roku 2011,chtěla jsem se zeptat jak je možné aby exekutor zablokoval účet manželovi,když s tím nemá nic společného.a jestli se dá proti tomuto kroku nějak bránit,jak vlastně máme postupovat.máme dvě malé děti a já pobírám rodičovský příspěvek 3800kč.prosím poraďte děkuji mockrát.

odpověď

Dobrý den,

Vašemu panu manželovi bych doporučil, aby na příslušný exekutorský úřad zaslal návrh na částečné zastavení výkonu exekuce přikázáním pohledávky z jeho bankovního účtu. A aby tento svůj návrh odůvodnil tím, že daný dluh vznikl ještě před vznikem Vašeho manželství a tudíž jako takový nespadá do společného jmění manželů a vzhledem k tomu nelze za něj postihovat společné jmění manželů, do kterého i spadá bankovní účet manžela dlužníka. O daném návrhu nejprve rozhoduje sám soudní exekutor. V případě, že daný návrh neuzná, měl by jej podstoupit exekučnímu soudu, který v dané věci rozhodne.

Dále bych Vašemu panu manželovi doporučil, aby navštívil pobočku své banky, u které má vedený svůj bankovní účet a zde zažádal dle § 304b, občanského soudního řádu o vyplacení částky 6820 Kč z jeho exekučně blokovaného bankovního účtu. Neboť tato částka představuje dvojnásobek životního minima a jako taková nepodléhá výkonu exekuce. Avšak je nutné dodat, že tento nárok lze uplatnit pouze jednou v rámci výkonu dané exekuce. Z toho důvodu bych ještě Vašemu panu manželovi doporučil, aby se dohodl s plátcem jeho příjmu na změně formy vyplacení daného příjmu, např. v hotovosti či prostřednictvím poštovní složenky.   

24. 10. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na plat

Dobrý den,chtěl bych se optat,jestli mám nějaký nárok na výplatu peněz,když jsem onemocněl diabetem.Byl mi odestaven účet,všechny peníze jdou na dluh.Bydlím u rodičů,kteří jsou též nemocní ,maminka nepobírá nic a tatínek je důchodce.Sám nepobírám vůbec nic,náklady na diabet.dietu nemám z čeho hradit.Děkuji za odpověd Rene Červenák

odpověď

Dobrý den,

v prvé řadě bych Vám doporučil navštívit pobočku své banky, u které máte vedený svůj exekučně obstavený bankovní účet a zde zažádal dle § 304b, občanského soudního řádu o vyplacení částky 6820 Kč ze svého exekučně blokovaného bankovního účtu. Neboť tato částka představuje dvojnásobek životního minima a jako taková nepodléhá výkonu exekuce. Pokud se na Vašem bankovním účtu tato částka nachází, měla by Vám ji banka na základě daného paragrafu vyplatit. Avšak je nutné dodat, že tento nárok lze uplatnit pouze jednou v rámci výkonu dané exekuce. Z toho důvodu bych Vám ještě doporučil, abyste se dohodl s plátcem svého příjmu na změně formy vyplacení daného příjmu, např. v hotovosti či prostřednictvím poštovní složenky.  

30. 10. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Zrušení exekuce

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda bych mohla zrušit exekuci, kterou jsem sama navrhla. Otec neplatil alimenty a já se bála, že dluh 12 000 Kč se bude prohlubovat. Vyhledala jsem pomoc organizace 1000 matek a ta mi sepsala žádost o exekuci. V dorozumění o exekuci se ale částka 12000 Kč navýšila o poplatky na neuvěřitelných 80 000 Kč. Exekuce už běží druhým měsícem. Z vybraných 8 tisíc jsem dostala 135 Kč! Jednání českých institucí se mi nelíbí a proto bych chtěla exekuci stáhnout, když mi to evidentně nepomůže spíše vše zhorší. Děkuji za radu.

odpověď

Dobrý den,

jako oprávněná strana můžete podat návrh na zastavení dané exekuce dle § 268, odst. 1., písmena c), občanského soudního řádu, ve kterém stojí: „Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení.“

Avšak je nutné dodat, že je dosti pravděpodobné, že v takovémto případě bude chtít soudní exekutor úhradu nákladů exekuce po Vaší osobě, neboť náklady exekuce hradí ten, na jehož popud byla exekuce zastavena.  

30. 10. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Byl na mě vystaven exekuční příkaž 6 dní po tom, co jsem dluh zaplatil.

Dobrý den, Chtěl bych se zeptat, jak je možné, že jsem dne 9.9.2013 zaplatil přes b.ú. dluh vůči VZP a následně 15.9.2013 byl na mě vystaven exekuční příkaz na stejnou částku, který mi byl mimochodem doručen až 22.10.2013. Jak mám prosím postupovat ? V dopise jsem vyčetl, že VZP výkaz nedoplatků vydal 22.10.2013 a okresní soud dne 20.6.2013 vydal pověření. Jde mi hlavně o poplatky exekutorovi, které jsou ve výši zhruba 10 000 Kč. Za nezaplacení dluhu jsem již zaplatil penále. Ale posílat dalších 10 000 Kč, někomu, kdo je v této kauze už absolutně zbytečný a hlavně vydal příkaz až týden po zaplacení dluhu mi přijde mimo logiku. Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že podle toho jak popisujete svůj případ, má soudní exekutor nárok vymáhat i náklady exekuce, neboť dlužník je povinen uhradit jistinu dluhu i veškeré příslušenství, jehož součástí jsou i náklady exekuce, ode dne, kdy bylo vydáno pravomocné pověření soudu k výkonu rozhodnutí. Což jak popisujete, bylo vydáno 20. 6. 2013 a jistina dluhu byla uhrazena až po tomto soudním pověření, tj. 9. 9. 2013. 

30. 10. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na životní minimum

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala, jak se při exekuci postupuje v případě, že povinný dostává pouze dávky životního minima. Vím, že by se průběh měl řídit obdobnými pravidly, jako u srážek ze mzdy. Vypočítává se ale i v tomto případě nepostižitelné minimum? Bylo by v takovém případě možné dojít až k závěru, že z této dávky není možné žádnou částku postihnout? Je nějaká minimální výše měsíční splátky, pod kterou již exekutoři nejdou (např. 400Kč)? Děkuji za Váš čas.

odpověď

Dobrý den,

postup při provádění exekučních srážek ze sociálních dávek nahrazujících příjem je stejný jako u srážek ze mzdy. I zde se vypočítává nepostižitelná částka, která se skládá z nepostižitelné částky na osobu dlužníka, která je ve výši 6064,66 Kč. Dále pak za každou vyživovanou osobu se k základní nezabavitelné částce připočte 1516,16 Kč. Za vyživovanou osobu se považuje manželka či manžel a děti. Zbytek příjmu je ještě dělen na třetiny. V případě exekuce za nepřednostní pohledávku jsou 2/3 zbytku ještě vyplaceny dlužníkovi a 1/3 jde jako srážka z příjmů. U exekuce za přednostní pohledávku je systém srážení opačný, 2/3 jdou jako srážka z příjmu a 1/3 je ještě vyplacena dlužníkovi.

Pokud dlužníkův příjem se skládá pouze ze sociálních dávek ve výší životního minima, které aktuálně pro jednotlivce činní částku 3410 Kč, tak poté z takovéhoto příjmu nelze provádět exekuční srážku, neboť je pod hranici zabavitelnosti.

Co se týče dotazu týkajícího se minimální výše dobrovolné splátky exekuce, tak zde není jednoznačná odpověď. Záleží na individuální dohodě mezi dlužníkem a příslušným soudním exekutorem. 

05. 11. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na účet manželky

Dobrý den. Prosím o radu. Manžel má dluhy z období svého podnikání. Dluhy jsou pravidelně spláceny exekutorovi na základě splátkového kalendáře. Přesto mi obstavili účet. Chci se odvolat. Má to význam? Na základě čeho se mohu odvolat? Děkuji Bohuna

odpověď

Dobrý den,

pokud dané dluhy vznikly za doby trvání manželství, spadají do společného jmění manželů. Dle novely exekučního řádu za dluhy spadající do společného jmění manželů lze postihnout příjem i bankovní účet manžela či manželky povinného.

Pokud dané dluhy manžel vytvořil bez Vašeho vědomí a souhlasu a svým rozsahem přesahují míru přiměřenou majetkovým poměrům Vás a Vašeho manžela a pokud jste se o daných dluzích dozvěděla až nyní, můžete se pokusit podat návrh na zastavení výkonu exekuce na manželce povinného, tj. na Vaší osobě, dle § 143, odst. 1., písmena b) Občanského zákoníku. Dle tohoto paragrafu do společného jmění manželů nespadají ty závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Daný návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to 15 dnů od doby, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodu k zastavení exekuce.

Pokud exekutor daný návrh neuzná, měl by jej předa k posouzení k soudu, který o dané exekuci rozhodl.  

14. 11. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na důchod matky

syn je retardovaný, udělal dost dluhů, může exekutor sáhnout na důchod matce? syn nemá žádný příjem prozatím čekáme na určení opatrovníka soudem děkuji Růž

odpověď

Dobrý den,

exekutor může postihovat pouze příjem dlužníka nebo jeho zákonného manžela či manželky, pokud daný dluh vznikl za doby trvání manželství.

Tudíž Váš důchod za exekuci Vašeho syna je ze strany exekutora nepostihnutelný.  

15. 11. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné požádat o zmírnění nebo úplné odpuštění penále za dlužnou částku - vymáhanou exekutorem. Dluh mám téměř celý uhrazený, ale penále a poplatky činí více než 200% z dlužné částky. Jak a případně kde byc mohla o toto pořádat - příslušný soud? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

pokud se jedná penále, které si naúčtoval za prodlení sám věřitel, jako je například penále u neplaceného zdravotního pojištění, pak poté s žádosti o jeho prominutí se musíte obrátit přímo na daného věřitele. Zde je čistě na jeho zvážení, zdali Vám dané penále odpustí či ne.

Co se týče o odpuštění soudních poplatků, tak o to se žádá v nalézacím řízení. Zpětně již o odpuštění soudních poplatku zažádat nelze. 

15. 11. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na plat a účet

Pokud mám jednou při obstavení účtu nárok na výběr ve výši dvojnásobku životního minima což je cca 6500 a mám k dispozici na účtě pouze cca 5500, bude mi vyplacena aspon tato částka?

odpověď

Dobrý den,

v případě, že se na Vašem bankovním účtu nenachází finanční částka ve výši nezabavitelné částky dvojnásobku životního minima, tj. 6 820 Kč, ale jen její určitá poměrná část, měla by banka vyplatit alespoň tuto poměrnou část. Ve Vašem případě tedy 5 500 Kč.  

18. 11. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Roce 2011 jsem onemocněla mozkovou příhodou , marodila jsem od Dubna 2011 Dubna 2012. Důchod mi nebyl schválen jelikož mi chybělo 10 bodů. Můj zaměstanavatel po skončení mi dal okamžitou výpověď netušila jsem, že je to špatné skončila jsem na úřadě práce a dostávám pouze hmotnou nouzi 3400,- korun za měsíc. Během mé nemoci jsem se zadlužila a dnes nemám z čeho žít jelikož z částky 3400,-kč splácím exekuci 1700,- kč. měsíčně. Jsem pod hranící životního minima a zajímalo by mě zdali musím splácet exekuci když mi potom chybí na živobytí , děkuji za zpětnou odpověď s pozdravem Markéta

odpověď

Dobrý den,

v případě, že přestanete zasílat exekutorovi dohodnuté měsíční splátky, nebude moci postihovat Váš příjem exekuční srážkou z příjmu, neboť Váš příjem je pod hranicí zabavitelnosti. Avšak exekutor může přistoupit k dalším úkonům exekuce, jako je například obstavení bankovního účtu či zabavování movitého a nemovitého majetku.

18. 11. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce otcovi kvůli dlužným alimentům

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na pár důležitých věcí ohledně Exekuce co jsem podali s maminkou. Můj otec, od doby co se rozvedli s mou matkou, na mě pořádně neplatil alimenty a jeho dluh u nás neustále narůstal. Snažily jsem se sami sestavovat pro něj splátkové kalendáře a plány a tak dál, na to nereagoval nebo jeho reakce byla výsměch. Sám peněz nikdy moc neměl, to vím, ale když je měl tak se stejně nestaral o to,že by mamince pomohl s tím co nám (tedy hlavně mě) dlužil nebo s tím co by mě na mě ze zákona měl platit. Zhruba půl roku zpátky jsme se s maminkou rozhodly využít exekutorské pomoci v této věci, když se to dozvěděl okamžitě nás kontaktoval,protože zjistil jak vysoké poplatky za exekutorské služby by musel doplácet. Navrhl nám,že nám na ráz dá jeho maminka 30 000 tehdejšího dluhu na výživném a ,že sepíšeme smlouvu kde bude jeho maminka zaručená za to,že nám každý měsíc než dostuduji příjdou zákonem dané 3000 Kč. Po rozmyšlení jsem to odmítla a na podání jsem trvala dál,protože jsem věděla,že by na tom moje babička byla ,,bita" a nedej bože kdyby onemocněla nebo se stalo něco dědovi, tak já bych byla viníkem,že nemají na léčbu. Potom co se mě babička zřekla po mém jasném ne mělo nastat splácení dlužného výživného a klasická platba alimentů, takto to šlo zhruba čtyři měsíce a teď tatínek je na úřadu práce s tím,že je nezaměstnaný. Jde o to,že jsem se dočetla v článku na seriózní stránce,že stát by mohl poplatky za exekutorskou činnost vymáhat na mojí matce,protože pro stát jsou samozřejmě přednější jejich peníze než peníze pro nás. Chtěla bych vědět co je na tom pravdy, jestli vážně stát může tu částku vymáhat na mé mamince. A další věc na ,kterou se chci zeptat jestli by mě a mé mamince pomohlo a jestli je to vůbec možné,aby vyhlásil oficiální bankrot s tím,že je tedy na něm exekuce na plat,kde ručí domem. Je to vůbec možné? A kdyby to udělal dostaly bysme vůbec nějaké peníze? Nebo by se na něm nakrmil jen zase stát? Děkuji za Váš čas moc si ho vážím Berenika Tesařová

odpověď

Dobrý den,

co se týče Vašeho prvního dotazu, tak zde § 89, Exekučního řádu říká: „Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně vynaložených výdajů.“

Dle výkladu tohoto ustanovení exekučního řádu hradí náklady exekuce ten z účastníků, který zavinil zastavení exekuce, krom případů zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka. Zde pak náklady hradí oprávněná strana (tj. věřitel).

Co se týče druhé části Vašeho dotazu, tak pokud Váš pan otec není zaměstnán a nemá žádný jiný pravidelný příjem, kterým by byl schopen uhradit alespoň 30 % za 5 let z celkové dlužné částky všem svým nezajištěným věřitelům, tak poté nesplňuje jednu ze základních podmínek pro úspěšné přijetí návrhu na povolení oddlužení, tzv. osobní bankrot. Mezi základní podmínky pro úspěšné přijetí návrhu na oddlužení patří následující:

 

 • Mít prokazatelně trvalý příjem. Tím je zejména myšleno být řádně zaměstnán a mít platnou pracovní smlouvu, či pobírat starobní nebo invalidní důchod.
 • Být schopen uhradit alespoň 30% ze všech nezajištěných dluhů. Příjem žadatele o oddlužení musí být v odpovídající výši vůči celkové výši jeho zadlužení. To, zdali tuto podmínku žadatel splňuje, se dát zjistit pomocí výpočtu nezabavitelné částky a částky, kterou lze strhávat.
 • Žadatel o povolení oddlužení se musí nacházet ve stavu úpadku či hrozícího úpadku. Úpadek definuje insolvenční zákon jako stav, kdy jedinec má více než jednoho věřitele, jeho závazky jsou více jak 30 dní po době splatnosti a je očividné, že ze svého příjmu a majetku není schopen tyto své závazky řádně splácet či je plně uhradit.
 • Nesmí se jednat o dluhy z podnikatelské činnosti, ani být podnikatelem.
 • Žadatel nesmí být v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy.

19. 11. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na učet manželky

dobrý den chtěl bych se zeptat co se dá dělat aby manželce odblokoval exekutor učet dluhy jsou mí před manželstvím a bohužel jsme neudělaly předmanželskou smlouvu děkuji za odpověd.

odpověď

Dobrý den,

Vaší paní manželce bych doporučil, aby na příslušný exekutorský úřad podala návrh na zastavení výkonu exekuce na manželce povinného a to z důvodu toho, že dané dluhy vznikly před vznikem manželství a jako takové nespadají do společného jmění manželů a tudíž za ně nelze postihovat společné jmění manželů, do kterého spadá i bankovní účet a příjem manžela či manželky povinného.

Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodu k zastavení exekuce. 

21. 11. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce vzp

dobrý den,chci se zeptat,přišla mě exekuce na dluh vzp z roku 2005 7400,-kč včetně penáte do roku 2008,žádné soudní rozhodnuti,výzva exekutora k zaplacení dluhu do 30dnů,avšak ihned zablokoval účet manžela a nařídil splátky na plat manžela a zablokoval i můj účet. Dluh má být z doby mého podnikání nyní již nepodnikám a živnost je zrušená,jak se mohu bránit

odpověď

Dobrý den,

dle § 44, odst. 1., Exekučního řádu má exekutor za povinnost zaslat vyrozumění o nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu k dobrovolnému plnění podle § 46 odst. 6, Exekučního řádu. Dle § 46, odst. 6, Exekučního řádu je lhůta k dobrovolnému plnění 30 dnů od doručení této výzvy.

Bohužel Exekuční řád ani Občanský soudní řád nijak neupravuje, zdali v daném údobí smí nebo nesmí exekutor provádět úkony exekuce.

Osobní právní názor naší poradny na danou věc je, že v daném údobí, které je určeno k dobrovolnému plnění, by exekutor neměl činit žádné úkony exekuce, které by zabránili povinnému v úhradě dluhu a tudíž splnění dobrovolného plnění. Což, dle našeho právního názoru, obstavení účtu dlužníka či jeho zákonného manžela, tak činí, neboť obstavením účtu dochází k omezení nakládání s financemi, které by povinný mohl použit k dobrovolnému plnění.

Doporučil bych Vám v dané věci zaslat na Exekutorskou komoru stížnost na daný postup exekutora a to z důvodu procesního pochybení, neboť dle § 46, odst. 6, Exekučního řádu má povinný 30 dnů od doručení výzvy na dobrovolné plnění exekuce. Avšak vlivem postupu exekutora, kdy byl obstaven bankovní účet manžela povinného, došlo k omezení nakládání s financemi na tomto účtu a tak i k možnému zabránění k dobrovolnému plnění dlužné částky.

Pokud tento Váš dluh vznikl před vznikem Vašeho manželství, pak poté bych Vašemu panu manželovi doporučil, aby na příslušný exekutorský úřad podal návrh na zastavení výkonu exekuce na manželovi povinného a to z důvodu toho, že dané dluh vznikl před vznikem manželství a jako takový nespadá do společného jmění manželů a tudíž za něj nelze postihovat společné jmění manželů, do kterého spadá i bankovní účet a příjem manžela či manželky povinného.

Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodu k zastavení exekuce.

Pokud tento Váš dluh vznikl již za trvání Vašeho manželství, pak poté bohužel tento návrh nelze aplikovat, neboť takový to dluh již spadá do společného jmění manželů a lze za něj postihovat i příjem a bankovní účet manžela či manželky povinného.

27. 11. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

odpuštění penále po úhradě exekuce

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Dluh u VZP byl dořešen až exekucí, která byla v souhrnu dluhu, penále i odmeny exekutora celá už zaplacena. Vůbec jsem netušil,, že by mohla být alespoň část penále odpuštěna. Jde si zažádat zpětně? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

o prominutí penále můžete zkusit zažádat dotyčnou zdravotní pojišťovnu, ale obávám se, že jelikož již došlo k plné úhradě dlužného penále a jistiny, tak Vám z jejich strany nebude nejspíše vyhověno.  

27. 11. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce za pohledávku 0,00 Kč

Dobrý den, dozvěděla jsem se, díky potvrzení příjmů od zaměstnavatele, že mi odchází částka pro Vodárnu. Nemám na sebe napsán vodoměr. Nikdy jsem s nimi smlouvu se svým jménem nepodepsala. Podle spisu je pohledávka v exekučním řízení stanovená Vodárnou na 0,00 Kč. Částka, která je tedy splatná, vznikla za soudní výlohy a jako platba exekutorovi. Spis ani upozornění na nějakou dlužnou částku jsem od Vodárny nikdy neobdržela. Nikdo se mnou nekomunikoval. Je tohle vůbec možné? Aby po mně Vodárna bez smlouvy chtěla uhradit exekuční a soudní výlohy? Na vodárnu jsem volala a bližší informace mi zatím neposkytli, předali to k řešení konkrétní osobě. Prosím, poraďte, jestli mám nějakou možnost se bránit. Případně jestli je nějaká možnost to ověřit (mám č.j. spisu) i z mé strany? Předem děkuji za odpověď, Tereza Šťovíčková

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám, abyste navštívila soud, který v dané věci rozhodoval, a požádala o nahlédnutí do spisu nalézacího řízení, které předcházelo danému exekučnímu řízení, neboť na základě pravomocného rozhodnutí daného nalézacího řízení, muselo být vydáno usnesení o nařízení exekuce. V daném pravomocném rozhodnutí, které předcházelo usnesení o nařízení exekuce, musí být uvedeno, pro jakou částku Vás oprávněná strana zažalovala, tj. pro jakou jistinu dluhu. Dále spis nalézacího řízení by měl i obsahovat na základě čeho si oprávněná strana danou dlužnou částku nárokuje. V nalézacím řízení nelze vydat pravomocné rozhodnutí pro částku jistiny dluhu ve výši 0 Kč.

Avšak pokud povinný, tj. dlužník, po vydání pravomocného rozhodnutí nalézacího řízení, uhradí jistinu dluhu, ale již neuhradí příslušenství, tj. náklady soudu, úroky, náklady oprávněné strany apod., lze toto příslušenství dále vymáhat prostřednictvím exekučního řízení, i když  již v tuto chvíli jistina dluhu je 0 Kč. Neboť oprávněná strana má nárok jak na úhradu celé jistiny, tak i na úhradu celého příslušenství.     

27. 11. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Penále,sloučení exekuce

Dobrý den,na mého otce byly zhruba před rokem a půl uvaleny exekuce.Celkově se jedná asi o částku 400 000.Je pracující,měsíčně mu zabavují z platu asi 8000-10 000 korun.Během té doby co však splácí tyto exekuce mu pořád rostou penále.Dá se tomu nějakým způsobem zamezit,když každý měsíc řádně splácí? Má nějakou možnost, sloučit exekuce do jedné? Děkuji za odpovědi,Simona.

odpověď

Dobrý den,

sloučení exekucí upravuje novela Exekučního řádu platná od 1. 1. 2013 a to v § 37 odst. 4., ve kterém stojí, že v případě, že má povinný (tj. dlužník) více exekucí vedených na svou osobu od stejného věřitele, může podat návrh na jejich sloučení. Návrh se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který rozhodl o výkonu daných exekucí. Žadatel musí splňovat následující podmínky:

 

 • Jsou proti němu vedeny alespoň 2 exekuční řízení od stejného věřitele.
 • Předmětem jednotlivých spojovaných exekučních řízení jsou dlužné částky, které jsou v bagatelní výši. Tuto výši upravuje § 202 odst. 2 Občanského soudního řádu a stanovuje ji jako částku do 10 000 Kč. To znamená, že každá ze slučovaných exekucí byla nařízena pro dlužnou částku, jejíž jistina nepřesahuje 10 000 Kč.

 

Co se týče otázky o prominutí penále, zde může Váš pan otec zkusit požádat věřitele o jejich prominutí. Avšak je nutné říci, že to, zdali penále věřitel odpustí, záleží v této fázi již jen na jeho dobré vůli.

28. 11. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuční příkaz

Dobrý den, můj zaměstnavatel obdržel exekuční příkaz na exekuci srážkami ze mzdy. Já jsem zatím neobdržela žádnou informaci o tom, že je proti mě vedeno nějaké řízení. Je povinností soudu mne informovat o tome, že je proti mě vedeno nějaké řízení? Díky.

odpověď

Dobrý den,

soudní vymáhání dluhů se dělí do dvou základních fází: nalézací řízení a exekuční řízení.

Nalézací řízení je řízení, které předchází exekučnímu řízení. V nalézacím řízení soud zjišťuje (nalézá), zdali dluh je oprávněný a na jakou výši plnění má oprávněná strana nárok.

Zpravidla bývá nalézací řízení zahájeno na podnět věřitele a to formou podání návrhu na vydání platebního rozkazu. Platební rozkaz musí být dlužníkovi doručen do vlastních rukou. V případě, že se doručení do vlastních rukou nezdaří, vrací se platební rozkaz zpět na soud a ten zašle dlužníkovi výzvu k dostavení se k soudnímu řízení v dané Věci. Zde se již tato výzva nedoručuje pouze do vlastních rukou, ale může být doručena na poslední známou adresu dlužníka. Ten pokud si danou výzvu do 10 dnů od jejího doručení nepřevezme, má se zato, že byla i tak doručena. V případě, že se dlužník nedostaví k soudu k nařízenému jednání, může být v dané věci rozhodnuto i bez jeho přítomnosti. Rozhodnutí soudu je pak soudem zasláno dlužníkovi do 30 dnů od jeho vyhlášení. Předseda soudu je oprávněn tuto lhůtu prodloužit až o dalších 60 dnů.

V exekučním řízení se vyhlašuje usnesení o provedení exekuce a to zpravidla na základě pravomocného soudního rozhodnutí z nalézacího řízení. Dle § 44, odst. 1., Exekučního řádu má exekutor za povinnost zaslat povinnému vyrozumění o zahájení exekuce nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu k dobrovolnému plnění podle § 46 odst. 6, Exekučního řádu. Dle § 46, odst. 6, Exekučního řádu je lhůta k dobrovolnému plnění 30 dnů od doručení této výzvy.

02. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce vs nízký ID

Dobrý den přeji. Můj přítel má několik exekucí, myslím, že některé jsou již promlčeny, ale důležitější je, že jsou na stotisícové částky (samotné jistiny jsou oproti celkovým částkám požadovaných exekutory cca 1/10). Přítel nyní velmi vážně onemocněl se srdcem, získal ID III.stupně (omezení 70%), částka ID je 4.300,- Kč, práci nikde sehnat nemůže, nejen kvůli svému zdravotnímu stavu, který se kvůli těžké existenční situaci zhoršuje, ale své dělá i skutečnost, že byl před několika lety trestán. Tím samozřejmě padla i naděje na podání žádosti na oddlužení a ocitli jsme se tak v bludném kruhu, kdy na jedné straně horko těžko zaplatíme jeden dluh a na druhé straně další dva vyvstanou. Prosím moc o radu, jestli je vůbec možné se z této situace nějak dostat, začít se nějak odvolávat, nebo to už rovnou dopředu vzdát... Už nám docházejí síly, snažili jsme se dluhy řešit, v době, kdy měl přítel zaměstnání to šlo samozřejmě lépe, jenže bohužel v současné době, kdy se jeho zdraví rapidně zhoršilo a není vyhlídka na práci, už není jak situaci řešit...Moc děkuji za Váš čas a případnou radu. Já už si totiž sama rady nevím.

odpověď

Dobrý den,

za současné tíživé sociální a finanční situace Vašeho přítele, mě jako jediné možné řešení napadá, aby Váš přítel zkusil podat na své exekuce návrh na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti dle § 268, odst. 1., písmena e), Občanského soudního řádů, který říká: „Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů.“

Pokud Váš přítel nevlastní žádný cenný movitý ani nemovitý majetek a jeho jediným příjmem je invalidní důchod ve výši 4 300 Kč, pak poté může tento návrh, dle výše uvedeného paragrafu, zkusit podat.

Daný návrh se zasílá společně s dokumentaci potvrzující jeho příjem a finanční situaci na adresu příslušného exekutorského úřadu, který má danou exekuci na starosti. Návrh se podává do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodu k zastavení dané exekuce.

02. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

možnosti splácení

Dobrý den, před 5ti měsíci jsme se s přítelem přestěhovali do podnájmu. Já mám nadále trvalé bydliště u rodičů a on ho má na obecním úřadě. Podnájemní smlouva je psána na mě, on je zde uveden jako spolubydlící. Do měsíce listopadu byl přítel dlouhodobě nezaměstnaný, a jak jsme zjistila, neplatil si žádné zálohy na sociální ani zdravotní pojištění. Od měsíce listopadu jsme zřídili živnostenské oprávnění na živnost volnou, kdy je adresa podnikání uvedena na mám trvalém bydlišti a přítele jsem donutila obejít si VZP, kde jsme zjistili celkem velký (cca 400 tisíc) dluh na pojištění a penále. Z výpisu jsem pochopila, že ke splacení je zde pouze asi 70 tisíc a zbytek byl zřejmě postoupen exekutorovi v Brně, na kterého jsme dostali kontakt. První moje otázka tedy zní – může se exekuce dotknout mého majetku jakožto spolubydlící, nebo majetku mých rodičů na adrese podnikání, kde se však nezdržujeme (protože přítel nemá žádný majetek, prakticky pouze oblečení)? Pravděpodobně by se ho mohla týkat i možnost zastavení exekuce/exekucí pro nemajetnost – jediné, co vlastní je motorová pila, které by měla sloužit pro účely podnikání a pár drobností s tím spojených (nářadí…), bankovní účet nemá a ani žádný obnos v hotovosti? Dnes přítel odjel na VZP domlouvat si splátkový kalendář, zda to bude možné a také na Sociální správu zjistit, zda a jaký je dluh tam – nejsem si jistá, zda měl povinnost platit toto pojištění, když nebyl podnikatel. Aby to nebylo málo, má také dluh u GE Money Bank, který vznikl jako vklad do s.r.o. v kterém dnes již nefiguruje (jednalo se o cca 100tisíc). Tento dluh měl být jeho společníkem při odchodu splacen, bohužel nebyl. A po kontaktu s bankou nám bylo řečeno, že na jejich účet je nutné zaplatit asi 1 300 a zbytek že je v advokátní kanceláři v Praze, opět jsme dostali kontakt, víc o tom v bance neví. Tímto, DOUFÁME, výčet pohledávek končí i tak jistě přesahují 0,5milionu. Přítel by měl začít být výdělečně činný díky živnosti a tak bychom chtěli začít dluhy umořovat, jen nevím a proto bych od Vás chtěla radu, jaký postup zvolit? Pokud domluvím splátkové kalendáře, dají se například nějak sloučit, budou to zřejmě závratné částky (pokud se to vůbec povede)? A co ta možnost zastavení exekuce pro nemajetnost? Předem děkuji za odpověď…

odpověď

Dobrý den,

co se týče Vašeho prvního dotazu, tak zde bohužel je riziko, že by exekutor mohl postihnout, skrze exekuci Vašeho přítele, i Váš majetek nebo majetek Vašich rodičů, neboť exekutor smí provádět exekuci majetku jak tam, kde má dlužník trvalé bydliště, tak i tam, kde se lze domnívat, že se reálně zdržuje či by zde mohl přechovávat svůj majetek. Tudíž exekutor by mohl navštívit jak byt, ve kterém spolu s přítelem žijete, tak i adresu podnikání dlužníka, tj. dle Vašeho popisu, obydlí Vašich rodičů.

V případě, že by exekutor zabavil na daných adresách majetek, který nepatří dlužníkovi, může se vlastník daných věcí bránit podáním návrhu na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce. Daný soupis se zasílá do 30 dnů od provedení soupisu na příslušný exekutorský úřad, který soupis a zabavení věcí provedl. V daném návrhu je nutné uvést, u kterých věcí se toho přesně dožadujete, z jakého důvodu, tj. že jsou Vašim majetkem a ne majetkem dlužníka a přiložit dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem. Jako důkazní prostředek se dají použít např. účtenky na jméno, kupní smlouvy či faktury na Vaše jméno, nebo pokud byl daný majetek hrazený platební kartou, tak účtenka, kde je uvedeno číslo Vašeho účtu a platební karty. Jako důkazní prostředek se dá také použít svědecká výpověď. Například souseda nebo rodinného známého. Avšak ta nemá takovou váhu jako písemná dokumentace.

V případě, že exekutor Váš návrh zamítne a věci Vám či Vašim rodičům nevrátí, máte právo, dle § 267 Občanského soudního řádu ve spojení s § 68 Exekutorského řádu, podat do 30 dnů od jeho rozhodnutí tzv. vylučovací žalobu. Ta se podává k soudu, který o dané exekuci rozhodoval. V takovéto žalobě jste žalující stranou a žalovanou stranou není exekutorský úřad, ale oprávněná strana – věřitel. K vylučovací žalobě opět připojte veškerou důkazní dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví.

Zároveň písemnou cestou informujte daného exekutora o tom, že jste podali vylučovací žalobu, neboť dokud soud ve věci nerozhodne, nesmí exekutor prodat majetek, na nějž se vylučovací žaloba vztahuje.

K Vašemu druhému dotazu lze říci následující. Pokud Váš přítel je nezaměstnaný a nemá žádný postihnutelný příjem a nevlastní žádný cenný movitý či nemovitý majetek, tak poté může zkusit podat návrh na zastavení jeho exekuce z důvodu nemajetnosti jeho osoby dle § 268, odst. 1., písmena e), Občanský soudní řád. Daný návrh se zasílá společné s veškerou dokumentací prokazující nemajetnost dlužníka na příslušný exekutorský úřad, který má danou exekuci na starosti. Návrh se zasílá do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodu k zastavení. Avšak je nutné říci, že pokud je Váš přítel v produktivním věku a tudíž lze očekávat, že by se mohl zaměstnat či být jinak výdělečně činný, exekutor povětšinou návrh zamítne s tím, že lze očekávat, že dlužník bude časem výdělečně činný.

Domnívám se, že sloučení všech dluhů Vašeho přítele nebude možné, neboť se jedná o dluhy vůči různým subjektům. Jsou zde dluhy jak Vůči bankovním institucím, tak vůči státním subjektům. Tudíž zde nelze provést klasickou konsolidaci, jak u finančních produktů poskytnutých od čistě komerčních subjektů.

06. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Zabavitelná část majetku

Dobrý den,po "návštěve "exekutora mi doma zůstali jen postele a vařič ........mám dvě děti školou povinné a nemají si kde sednout u jídla ani kde napsat úkoly.Mohou mi zabavit i židle a stůl plus dětský psací stůl?Děkuji

odpověď

Dobrý den,

věci, které nepodléhají exekuci, obecně vymezuje § 322, Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. Dle prvního odstavce tohoto paragrafu jsou z exekuce vyloučeny věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojení hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů. Dále jsou dle tohoto odstavce vyloučeny z výkonu exekuce věci, které jsou v rozporu s morálními pravidly.

Toto obecné vymezení blíže upřesňuje druhy odstavec téhož paragrafu, který uvádí následující příklady věcí, které jsou z výkonu exekuce vyloučeny:

 

 • běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,
 • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
 • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce,
 • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

 

Bohužel přesný jmenný seznam věcí, které jsou vyloučeny z výkonu exekuce, náš právní řád nezná. Avšak pokud budeme vycházet z výše uvedených obecných ustanovení, domnívám se, že zabavení jídelního stolu a dětského psacího stolu je v rozporu s dobrými mravy a morálními pravidly, neboť postižená domácnost je nucena jíst ve stoje či na zemi, což snižuje lidskou důstojnost postižených osob.

Doporučil bych Vám zkusit podat návrh na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce, který odůvodněte výše uvedeným. Tento návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení soupisu daných věcí.

V případě, že exekutor daný návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce zamítne, je možné ještě podat žalobu na vyloučení věcí z exekuce. Tato žaloba se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který o dané exekuci rozhodl, a to do 30 dnů od doručení zamítnutí předchozího návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce.

06. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Navýšení exekuce

Dobrý den chtěl jsem se zeptat jak to funguje s exekucí a jejím navýšení. Mám exekuci 10 000,- od UPC a exekutorský úřad mi ji navýšil na 20 000,- je to 100% navíc. chápu že musí z něčeho vydělat ale tolik? jsem na sociální podpoře a nemůžu splácet více jak 150,- měsíčně a po více jak roce splácení se částka snížila jen o pár korun. Jak to vlastně je? Částka se pořád nějak navyšuje nebo nabívá nějaký úrok? Vždyť to není banka. A ještě k tomu mám na jednu a tu stejnou věc druhou exekuci ale tam už je částka 50 000,- to už je 500% navíc. Děkuji za radu nebo nějaké vysvětlení

odpověď

Dobrý den,

náklady exekuce se skládají z náhrady hotových nákladů, odměny exekutora a s DPH. Náhrada hotových nákladů je stanovena paušální částkou, která je ve výši 3 500 Kč. Pokud náklady soudního exekutora, při vymáhání dlužné částky, přesáhnou tuto základní paušální částku, může být tato částka o daný přesah navýšena. Avšak máte právo se dožadovat, aby Vám soudní exekutor toto navýšení zdůvodnil a doložil. Odměna exekutora se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. Pokud jistina dluhu činí částku do 3 000 000 Kč, pak poté odměna soudního exekutora je 15 % z dané částky, nejméně však 3 000 Kč.

Pokud nesouhlasíte s výší nákladů exekuce, máte právo po obdržení exekučního příkazu k úhradě nákladů exekuce vznést proti daným nákladům námitku. Daná námitka proti výši nákladů exekuce se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 8 dnů od obdržení příkazu k úhradě nákladů exekuce. V případě, že exekutor Vaši námitku zamítne, má za povinnost jí předat k exekučnímu soudu, který celou věc přezkoumá. 

06. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

otec a pujčky

Dobrý den..chci se zeptat..otec má dluhy a neplatí je,,,mě teď strhavají z účtu peníze a to s ním už nebydím a nemám nic společného..a nikde nejsem uvedeny jako ručitel nebo něco takového,,můžete mi prosím poradit co mám dělat?? děkuji

odpověď

Dobrý den,

pokud opravdu v daném dluhu Vašeho otce, za který je na něj vyhlášena exekuce, nefigurujete jako věřitel či spoludlužník a v exekučním titulu figuruje jako povinný pouze Váš pan otec, pak poté bych Vám ještě doporučil zkontrolovat, zdali daný bankovní účet, který je exekučně postihovat, skrze exekuci Vašeho pana otce, je psán na Vaši osobu nebo na osobu Vašeho otce. Neboť pokud by vlastníkem daného bankovního účtu byl Váš otec, pak je tento bankovní účet skrze jeho exekuci postihnutelný a tím i veškeré finance na něm.

Pokud však daný bankovní účet je psán na Vaši osobu a je postihován exekucí skrze exekuci Vašeho otce a Vy v daném exekučním titulu nefigurujete jako další povinný, pak poté je takovýto postup exekutora v rozporu se zákonem, neboť exekutor smí postihovat pouze bankovní účet dlužníka, nebo jeho zákonného manžela či manželky, v případě že dluh vznikl za doby trvání manželství.

Proti takovémuto postupu exekutora se můžete bránit návrhem na zastavení exekuce, ve kterém jako důvod uvedete, že daný bankovní účet je Vaším majetkem a ne majetkem povinného a tudíž nelze jej postihovat na základě exekuce Vašeho otce. Daný návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodu k zastavení dané exekuce. 

06. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce v případě prohlášení o společné domácnosti

Dobrý den s partnerem máme každý jiné trvalé bydliště a máme spolu dítě. Chtěli bychom využít daňovou slevu na dítě v jeho zaměstnání, je k tomu ale potřeba čestné prohlášení o společné domácnosti na mojí adrese trvalého bydliště. Přítel má exekuci, a já mám strach že pokud mu toto prohlášení dám, bude hrozit exekuce i mě. je to možné?

odpověď

Dobrý den,

pokud s Vaším přítelem obýváte společnou domácnost, pak poté exekutor může vykonávat mobilní exekuci v dané domácnosti, neboť exekutor smí provádět exekuci majetku jak tam, kde dlužník má trvalé bydliště, tak i tam, kde je o něm všeobecně známu, že se reálně zdržuje či se lze domnívat, že by na daném místě mohl přechovávat svůj majetek.

V takovémto případě by se mohlo stát, že pokud by exekutor navštívil Vaši domácnost, nebo adresu trvalého bydliště, na kterou by se nechal přítel přepsat, mohl by exekutor zabavit i majetek, který není v jeho vlastnictví, ale je Váš.

V takovémto případě je nutné exekutorovi prokázat, že daný majetek není dlužníka, ale Váš. Například účtenkami, kupními smlouvami či fakturami na Vaše jméno, nebo pokud byl daný majetek hrazený platební kartou, tak účtenkou, kde je uvedeno číslo Vašeho účtu a platební karty. Jako důkazní prostředek se dá také použít svědecká výpověď. Například souseda nebo rodinného známého. Avšak ta nemá takovou váhu jako písemná dokumentace a většinou je exekutorem považována za účelovou.

Pokud exekutor i tak Váš majetek zabaví, máte právo do 30 dnů podat na příslušný exekutorský úřad návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. V daném návrhu je nutné uvést, u kterých věcí se toho přesně dožadujete, z jakého důvodu, tj. že jsou Vašim majetkem a ne majetkem dlužníka a přiložit dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem.

V případě, že exekutor Váš návrh zamítne a věci Vám nevrátí, máte právo, dle § 267 Občanského soudního řádu ve spojení s § 68 Exekutorského řádu, podat do 30 dnů od jeho rozhodnutí tzv. vylučovací žalobu. Ta se podává k soudu, který o dané exekuci rozhodoval. V takovéto žalobě jste žalující stranou a žalovanou stranou není exekutorský úřad, ale oprávněná strana – věřitel. K vylučovací žalobě opět připojte veškerou důkazní dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví.

Zároveň písemnou cestou informujte daného exekutora o tom, že jste podali vylučovací žalobu, neboť dokud soud ve věci nerozhodne, nesmí exekutor prodat majetek, na nějž se vylučovací žaloba vztahuje.

06. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

mzda jako jediný zdroj příjmu a zablokování účtu

Dobrý den. Jsem ve velmi tíživé situaci a vůbec nevím, jak ji mám řešit. Mám zablokovaný účet vzhledem k mým starým dluhům z podnikání, nevlastním žádný majetek a mzda je jediným mým příjmem, na kterém jsem zcela závislá, banku jsem požádala o vyplacení dvojnásobku životního minima, ale co teď dál??? Měla jsem snahu dobrovolně navíc splácet jednu exekuci, abych předešla zablokování účtu, bohužel jiný exekutor mi účet opět zablokoval. Momentálně jsem v situaci, kdy dlužím dohodnutou splátku z jednoho exekučního příkazu, jednu úhradu za užívaní bytu..., v tomto týdnu mi byla málem odpojena elektřina, musela jsem do třech dnů uhradit dlužné zálohy, tudíž mi zůstalo už jen velmi málo finančních prostředků na to, abych měla za co jíst, podle zákona už nemám nárok na vyplacení další mzdy ani životního minima z mého účtu. Budu Vám velmi vděčná, pokud mi budete moci poskytnout jakoukoli radu, která mi pomůže mou situaci řešit. Dovoluji si zaslat několik dotazů a předem děkuji za odpověď. - jak mohu dosáhnout odblokování účtu? zaměstnavatel jinak než na běžný účet mzdu nevyplácí - co mám udělat, aby se ze mne nestal bezdomovec, abych mohla chodit do práce a tak aspoň částečně splácet svoje dluhy, každý měsíc zaplatit nájem a mít se za co najíst... - existuje nějaká organizace, která by mi byla ochotna pomoci řešit mou situaci nemám žádné finanční prostředky, abych se mohla obrátit na placené právní poradenství Ještě jednou děkuji a přeji hezký den Silvie J.

odpověď

Dobrý den,

pokud Vám Váš zaměstnavatel nechce vyplácet Vaši mzdu jinak než převodem na bankovní účet, pak poté bych Vám doporučil, abyste si nechala Vaši mzdu zasílat na bankovní účet osoby, ke které máte důvěru, např. na účet Vašich rodičů, sourozenců či dobré kamarádky. Tato osoba by Vám pak Vaši mzdu předávala v hotovosti.

Jako organizaci, která by Vám mohla pomoci při řešení Vaší tíživé životní situace, bych Vám doporučil bezplatnou občanskou poradnu Pod křídly, která sídlí ve Valašském Meziříčí. Pro dohodnutí si osobní schůzky v této občanské poradně uvádím níže internetový odkaz na její kontaktní údaje.

 

Občanská poradna Pod křídly:

 

http://www.podkridly.cz/poradna/kontakt/

 

10. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Aleš Jaroš

exekuce na ucet

Dobry den,muj manzel dostal exekuci ma na ucte minus 20 tisic a udelili i na muj ucet minus 20 tisic co mame udelat seberou nam cele vyplaty a mame dve deti ja jsem na matersky jak mam uzivit deti kdyz nam vemou vsechno poradte prosim.Děkuji

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám i Vašemu panu manželovi, abyste se se svým zaměstnavatelem dohodli o změně formy výplaty Vaší mzdy, a to buď to v hotovosti, nebo prostřednictvím poštovní složenky. Další možnosti je si nechat zasílat Vaši mzdu na bankovní účet osoby, ke které máte důvěru, např. na účet rodičů, sourozenců apod. Tato osoba by Vám pak poté Vaši mzdu vybrala ze svého bankovního účtu a předala v hotovosti.  

13. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na ůčtu

Dobrý den,byla mi na můj ůčet dána manželova exekuce.Ale od doby kdy mi byla dána na ůčet tak sme v rozvodovém řízení a mě na ůčet došla mateřská a výživné na dceru a nemůžu se k penězům dostat.Je to muj jediný příjem jako matka samoživitelka.Jde stím něco udělat? Děkuji za odpověd Lucka

odpověď

Dobrý den,

dle § 304b, Občanského soudního řádu máte právo, aby Vám z Vašeho exekučně obstaveného účtu byla vyplacena nezabavitelná částka, která je rovna dvojnásobku životního minima. Což na osobu dlužníka činní částku 6 820 Kč. Doporučil bych Vám tedy, abyste navštívila pobočku své banky a na základě daného ustanovení Občanského soudního řádu zažádala o vyplacení dané nezabavitelné částky z Vašeho bankovního účtu. Avšak je nutné dodat, že tento nárok lze uplatnit pouze jednou v rámci daného exekučního řízení.

Dále bych Vám tedy doporučil, abyste si zažádala na České správě sociálního zabezpečení o změnu výplaty mateřské a to formou poštovní složenky. S otcem Vašeho dítěte se také dohodněte na tom, že výživné na dítě Vám bude předávat osobně v hotovosti. 

13. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

mam dva exekutory co delat

dobry den,mam dva exekutory,nevim si rady,proto jsem se obratila na vas.mam dve deti dceru 2roky a dcera8roku.chodi do skoly.ziju sama s detma.u svych rodicu pobiram rodicovsky prispevek ve vysi 3800kc,jednoho exekutora platim ve vysi 1000kc mesicne.,mohla bych platit po 200kc,nez s platim jednoho exekutora pak bych platila 1000kc.toho druheho jestli by to najak slo.predem dekuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

exekutorovi můžete zasílat jakoukoliv výši dobrovolných splátek dluhu. Avšak to, zdali výše dané dobrovolné splátky bude pro exekutora natolik akceptovatelná, že již nepřistoupí k dalším úkonům exekuce, např. zabavování movitého majetku, záleží na posouzení daného exekutora a na výši dlužné částky. Neboť exekutor má za povinnost, aby při vymáhání dlužné částky postupoval jak efektivně, tak i přiměřeně a má právo použít k vymožení dlužné částky veškeré úkony, které mu zákon umožňuje.   

13. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

alimenty

Dobrý den ,,pritel ma dávat alimenty a daval , obcas mu to nevyšlo tak nedal, tak jeho bývala manželka ho udala a byla na nej uvalena exekuce, věděli sme že to k tomu dojde, to co dluží na alimentech tak měl na účtů a banka to uz drží měsíc a ještě to neposlala exekutovi to bylo v listopadu a ted v prosinci bral a uz tam byly strzeny alimenty a ještě 7600 asi exekutovi protoze si myslime ze ještě banka ne uvolnila ty penize pro exekutovi, tak se ptame kdo nám da tech 7600 kc ?

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vašemu příteli, aby se spojil s příslušným exekutorským úřadem a dotázal se, zdali již z jeho exekučně obstaveného účtu byla převedena nějaká finanční částka jako úhrada dané exekuce a v jaké výši byla tato finanční částka.

Další možnosti, jak zjistit kam dané finanční prostředky byly převedeny, je zkusit požádat banku o sdělení vlastníka a čísla účtu, v jehož prospěch byla daná částka sražena z účtu Vašeho přítele a na základě čeho proběhl daný převod financí. 

13. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Může exekutor zabavit automobil pokud už mi strhává peněžní prostředky z platu?

Dobrý den, chci se zeptat jestli mi exekutor může zabavit auto pokud už mi exekuci strháva měsíčně z platu, navíc auto mám na úvěr a stále ho platím a nemám od něj ani Technický průkaz má ho splátková společnost. Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

pokud jste si daný automobil pořídil formou leasingu a automobil ještě stále splácíte, pak poté exekutor nemůže takovýto automobil postihnout výkonem exekuce, neboť leasing na automobil je nájemním vztahem mezi nájemcem (tj. Vámi) a pronajímatelem (tj. leasingovou společností) a po celou dobu placení leasingu tento vztah trvá. Jakmile je leasingová smlouva ukončena řádným splacením leasingových splátek, stává se z nájemce vlastník věci. To tedy znamená, že vlastníkem automobilu po dobu splácení nejste Vy, ale leasingová společnost. Exekutor smí postihovat výkonem exekuce pouze majetek dlužníka, nebo majetek, který spadá do společného jmění manželů dlužníka.

Pokud by exekutor takovýto automobil zabavil, zasahuje tím do vlastnických práv třetí osoby, konkrétně dané leasingové společnosti. V takovémto případě bych Vám doporučil, abyste danou leasingovou společnost vyzval k tomu, aby podala návrh na vyškrtnutí daného automobilu ze soupisu exekuce a to z důvodu toho, že se nejedná o majetek dlužníka, ale o majetek, který spadá do jejího vlastnictví. 

13. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Rada při exekuci

Dobrý den, potřebovala bych poradit v mé tíživé situaci. Mám díky svému příteli několik exekucí. Vlastním nemovitost, kterou jsem zadala realitní kanceláři, aby nemovitost prodala a vyplatila exekutory. Bohužel abych zaplatila odměnu realitní kanceláři a zbytek dluhu, což činí 150 000 Kč., potřebovala bych tuto částku půjčit. Byla bych tak oddlužena od exekutorů a měla bych pouze úvěr, který bych mohla splácet. Já se splacením svých pohledávek nebráním.Mám šanci?

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že pokud jsou na Vaši osobu již vedené exekuce, pak poté Vám žádná banka či solidní úvěrová společnost úvěr neposkytne, neboť pro ni budete rizikovým klientem.

Možná by Vám úvěr poskytla nějaká nebankovní společnost. Avšak zde je nutné zdůraznit, že ve většině případů, mají tyto společnosti velmi vysoké úroky a RPSN. Dále také mají velmi přísné smluvní podmínky a vysoké sankce za jejich porušení. Vzhledem k tomu by pak mohl úvěr od takovýchto společnosti ještě zhoršit Vaši situaci a stav zadlužení. 

13. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce-ručitel

Dobrý den,muj přitel s jeho bratrem ručily dašlímu bratrovi když si bral pujčku od Lyšky jelikož delší dobu nesplácel , Lyška od smouvy odstoupila a chce vrátit celou dlužnou částku.Bratr všechny ignoruje a není s ním domluva .Chci se zeptat až příjde exekuce pujdou první po dlužníkovy?jelikož on má majetek dum na hypotéku , a nebo hned i po ručitelých kteří nemají nic .Děkuji za odpověd.

odpověď

Dobrý den,

postup výkonu exekuce záleží především na daném soudním exekutorovi. Zpravidla většinou v prvé řadě exekutor postihuje výkonem exekuce dlužníka a až poté, když výtěžek z dlužníkova majetku a příjmu není dostačující, začne postihovat výkonem exekuce i jeho ručitele. Avšak je nutné říci, že někteří exekutoři postihují výkonem exekuce současně jak dlužníka, tak i jeho ručitele.  

13. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na plat i majetek

Dobrý den, exekuci mi strhávají z platu,i přesto mě navštívil exekutor,jak se mám bránit? děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

bohužel exekutor smí v rámci výkonu exekuce současně provádět jak srážky z příjmu, tak i další úkony, které mu exekuční řád umožňuje za účelem vymožení dlužné částky. Mezi ně patří i právo navštívit obydlí dlužníka a provést tam případnou exekuci jeho movitého majetku.   

13. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce - trvalé bydliště

Dobrý den, bydlím u rodičů, vzal jsem si půjčku a vyhodili mě z práce pro nadbítek. V osobním vlastnictví nic nemám. Takže si myslím, že mi nic nemužou vzít ? Ale nerad bych aby třeba uvalili exekuci na moje trvalé bydliště ? Byt je psán na mého otec ale mám strach... Je zde tato možnost: exekuce na byt kde bydlím ? Děkuji mnoho krát za odpověd a případnou radu.

odpověď

Dobrý den,

exekuce na nemovitost, ve které máte hlášené trvalé bydliště, nehrozí, neboť zde lze zcela jasně prokázat, že daná nemovitost není Vaším majetkem a tudíž jí exekutor skrze Vaši exekuci nemůže výkonem exekuce postihnout.

Avšak hrozí zde riziko toho, že by exekutor mohl postihnout výkonem exekuce movitý majetek, který se v daném bytě nachází, neboť by se mohl domnívat, že není majetkem Vašich rodičů, ale majetkem dlužníka, tj. Vaší osoby.

Bohužel v takovémto případě je nutné, aby třetí strana, tj. Vaši rodiče, prokázali exekutorovi, že daný majetek není majetkem dlužníka, ale majetkem, který spadá do jejich vlastnictví.

Prokázání této skutečnosti mohou Vaši rodiče provést např. účtenkami, kupními smlouvami či fakturami na jejich jméno, nebo pokud byl daný majetek hrazen platební kartou, tak účtenkou, kde je uvedeno číslo jejich účtu a platební karty. Jako důkazní prostředek se dá také použít svědecká výpověď. Například souseda nebo rodinného známého. Avšak ta nemá takovou váhu jako písemná dokumentace.

Pokud exekutor i tak zabaví majetek Vašich rodičů, mají právo do 30 dnů podat na příslušný exekutorský úřad návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. V daném návrhu je nutné uvést, u kterých věcí se toho přesně dožadujete, z jakého důvodu, tj. že jsou jejich majetkem a ne majetkem dlužníka a přiložit dokumentaci prokazující jejich vlastnictví k daným věcem.

V případě, že exekutor jejich návrh zamítne a věci jim nevrátí, mají právo, dle § 267 Občanského soudního řádu ve spojení s § 68 Exekutorského řádu, podat do 30 dnů od jeho rozhodnutí tzv. vylučovací žalobu. Ta se podává k soudu, který o dané exekuci rozhodoval. V takovéto žalobě jsou Vaši rodiče žalující stranou a žalovanou stranou není exekutorský úřad, ale oprávněná strana – věřitel. K vylučovací žalobě je opět nutné připojit veškerou důkazní dokumentaci prokazující jejich vlastnictví.

Zároveň je vhodné, aby Vaši rodiče, písemnou cestou informovali daného exekutora o tom, že podali vylučovací žalobu, neboť dokud soud ve věci nerozhodne, nesmí exekutor prodat majetek, na nějž se vylučovací žaloba vztahuje.

20. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce za dluh na odpadech

Dobrý den, můj bratr dne 23.6.2013 dovršil 18ti let, je studentem střední školy. Dnes mu přišel domů exekuční příkaz na 13.000,--Kč. Nikdy v životě neviděl jediný papír o tom, že by dlužil městu za odpady. Potíž je v tom, že veškerá pošta chodila na jméno naší matky, jakožto zákonné zástupkyně. Když pak bratr dosáhl plnoletosti, nedostal žádná platební výměr a rovnou byla nařízena exekuce. Je možné, že to opravdu takto funguje? Děkuji Šťastná

odpověď

Dobrý den,

Vašemu panu bratrovi bych doporučil, aby zkusil podat návrh na zastavení výkonu dané exekuce a daný návrh zdůvodnil tím, že dluh vznikl v době, kdy byl nezletilý a v rámci rodičovské odpovědnosti měli dané poplatky za něj hradit jeho rodiče, neboť on jako nezletilý a tudíž jako bezpříjmová a nemajetná osoba, nemohl tyto závazky hradit sám a tuto povinnost za něj měli jeho zákonní zástupci, tj. rodiče.

Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který byl pověřen výkonem exekuce a to do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodu k zastavení. V případě, že exekutor daný návrh zamítne, měl by jej předat k přezkoumání exekučnímu soudu.

20. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

muže me exekutor obstavit učet

dobry den exekutor me obstavil učet kvuli udajnemu dluhu z roku 1996 čsob při dotazu na me byla uvalena exekuce v roce 2004 ale o žadne nevim při dotazu na bance take nic nevedí mužete me poraadit co mam takovych letech delat dokumenty z techto let již nemam dekuji

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám, abyste v dané věci navštívil okresní soud, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm a zde si zažádal o vyhotovení kopii dokumentace k danému exekučnímu řízení a nalézacímu řízení, na základě jehož pravomocného rozhodnutí bylo vydáno usnesení o nařízení exekuce. Z této dokumentace byste měl zjistit, na základě jakého dluhu byla na Vaši osobu uvalena exekuce.

Dále bych Vám doporučil, abyste se se svým plátcem příjmu dohodl na změně formy vyplácení Vašeho příjmu, např. v hotovosti či prostřednictvím poštovní složenky. Díky tomu byste měl docílit toho, že budete moci disponovat svým příjmem, neboť nebude vyplácen na exekučně obstavený bankovní účet.

Pokud se na daném obstaveném bankovním účtu nacházejí nějaké Vaše finanční prostředky, pak poté bych Vám doporučil navštívit pobočku Vaší banky a zde zažádat dle § 304b, Občanského soudního řádu o vyplacení nezabavitelné částky z bankovního účtu ve výši dvojnásobku životního minima. Banka je povinná Vám tuto částku, pokud se na Vašem obstaveném účtu nachází, vyplatit. Tento krok však lze použit pouze jednou v rámci jedné exekuce.

20. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dluhy ženy, se kterou mne soud nechce rozvést

Dovoluji si obrátit se na vás se žádostí o informaci, jak mohu předejít exekuci. Mé žena, Věra Stuená, která několik let bydlí se svým milencem a se kterou se nemohu rozvést, pouze proto, že soud nechce nařídit jednání (již rok čekám na zahájení řízení o popření otcovství), přišla na mou adresu výzv k úhradě dluhu od společnosti Abewy exe group. s. r. o. IČ27944514. číslo smlouvy: 21201708 Tato společnost mi odmítla podat informace o dluhu s výjímkou jména původního věřitele: Tommi Stachi (s poukazem na fakt, že jde o dluh mé manželky). Společnost tommi Stachi mi odmítá podat jakékoliv informace o tomto dluhu. Protože Věra Studená tvrdí, že o žádném dluhu neví, očekávám, že bude vymáhán exekucí, a jak tomu již bylo v minulosti, exekucí výhradně mých příjm (takže ji se nijak nedotkne). V dohodě o zůžení společného jmění manželů sice máme napsáno, že každý odpovídá za své dluhy sám a že je povinen při vzniku závazku informovat třetí stranu, ale to ona neudělá. Na základě této dohody bych moh vymáhat vzniklou částku od ní soudně, ale následná exekuce by proběhla zase jen z mých příjmů. Dovoluji si obrátit se na vás se žádostí o radu, zda mohu já nějak exekuci předejít,a obecně zda mohu nějak chránit svůj majetek před jejími dluhy.

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že podle toho jak popisujete celou svou situaci, tak zde jediným preventivním řešením bude provést rozvod s Vaší manželkou ještě před tím, než bude vydáno usnesení o nařízení exekuce na Vaši manželku.

Jako opravný prostředek, pak můžete použit, již Vámi zmíněné, zpětné soudní vymáhání uhrazené částky za exekuci Vaší ženy, neboť dluh vznikl jejím jednáním, které bylo v rozporu s Vaší dohodou o zúžení společného jmění manželů.

Jako další opravný prostředek v případné exekuci, lze zkusit podat návrh na zastavení výkonu exekuce na manželovi povinného a to dle § 143, odst. 1., písmena b), Občanského zákoníku, který říká: „Společné jmění manželů tvoří závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.“

Tudíž pokud dané dluhy vznikly bez Vašeho vědomí a souhlasu a jejich výše je nad přiměřené majetkové poměry Vaší domácnosti, nespadají jako takové do společného jmění manželů, a tudíž za ně nelze postihovat společné jmění manželů, do kterého, dle novely exekučního řádu, spadá i příjem a bankovní účet manžela povinného.

Daný návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který byl výkonem exekuce pověřen a to do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodu k zastavení, tj. zpravidla ode dne obdržení exekučního příkazu.

20. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

neopravnena blokace učtu

\dobry den moc se omlouvam že znovu píši ,vše jsem si dohledal a jsem zdrcen k exekuci v roce 2004 opravdu byla soudem nařizena ale je již cca 10let zaplacena podle všech dokladu ktere jsem objevil je na teto exekuci dokonce přeplatek 68kč jak se mam prosim zachovat nemam zaplacen najem o vedlejších povinostech nemluve prosim o radu dekuji Nožka Bořek

odpověď

Dobrý den,

pokud je opravdu celá exekuce již z Vaší strany uhrazena a to i včetně všech nákladů na vymáhání dlužné částky, tak poté bych Vám doporučil podat návrh na zastavení výkonu exekuce z důvodu jejího plného uhrazení.

Daný návrh by měl zejména obsahovat:

 • Číslo jednací dané exekuce
 • Označení zúčastněných stran - tj. kdo je oprávněný a kdo povinný, jejich trvalé bydliště či sídlo, rodné číslo či IČO
 • Popis, čeho se dožadujete - tj. zastavení výkonu dané exekuce z důvodu jejího plného uhrazení
 • Popis všech skutečnosti, které jsou důvodem k zastavení dané exekuce
 • Seznam dokumentů a jiných důkazních prostředků prokazující tvrzené skutečnosti

 

Daný návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který danou exekuci vykonává a to do 15. dnů ode dne, kdy jste se dověděl o důvodu k jejímu zastavení. K návrhu je nutné připojit kopie dokumentace prokazující tvrzené skutečnosti.

V případě, že soudní exekutor Váš návrh na zastavení exekuce odmítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu, tj. soudu, který o dané exekuci rozhodl.    

  

09. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce atd.

Zdravím, chtěl bych se optat, měl sem dluh od Cofidisu 90 000kč, najednou sem se dozvěděl že exekutor požaduje 230 000kč- je to možné? za druhé, mám půjčky dvě od Home Credit něco kolem cca 50 000kč, došlo to až na exekuci a každá se pohybuje se vším cca 160 000kč, je možn aby se to tak navíšilo a nejde to nějak spojit, poněvadž strhávaj na jednu z důchodu a druhá se platí složenkama, nejde stím něco dělat? děkuji spozdravem Jirka

odpověď

Dobrý den,

bohužel nevím, zdali u Vámi uváděných exekucí, byly stanovený úroky z prodlení a v jaké výši jsou a jak dlouho běží. Ani na jakou výši byly stanoveny náklady nalézacího řízení. Z těchto důvodu nejsem schopen zcela přesně posoudit, zdali vymáhané částky jsou reálné či ne.

Avšak co se týče nákladů exekuce, tak ty se skládají z odměny exekutora, náhrady hotových výdajů a DPH. Odměna exekutora při vymáhání částky do 3 000 000 Kč činí 15 % z vymáhané částky. Nejméně však vždy 3 000 Kč. Náhrada hotových výdajů je stanovena dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. paušální částkou ve výši 3 500 Kč. Pokud však soudní exekutor vynaloží při vymáhání dlužné částky vyšší náklady, než je tato paušální částka, může být tento paušál o dané náklady navýšen.

Pokud s výší nákladů exekuce nesouhlasíte, maté právo po obdržení příkazu k úhradě nákladů exekuce, vznést proti daným nákladům námitku a to do 8 dnů od převzetí příkazu k úhradě nákladů exekuce. Daná námitka se zasílá na příslušný exekutorský úřad. V případě, že exekutor námitce nevyhoví, měl by ji předat k posouzení exekučnímu soudu, tj. k soudu, který o dané exekuci rozhodoval.     

Co se týče sloučení exekuci tak tento proces upravuje novela Exekučního řádu platná od 1. 1. 2013 a to v § 37 odst. 4., ve kterém stojí, že v případě, že má povinný (tj. dlužník) více exekucí vedených na svou osobu u stejného věřitele, může podat návrh na jejich sloučení. Návrh se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který rozhodl o výkonu daných exekucí. Žadatel musí splňovat následující podmínky:

 

 • Jsou proti němu vedeny alespoň 2 exekuční řízení u stejného věřitele.
 • Předmětem jednotlivých spojovaných exekučních řízení jsou dlužné částky, které jsou v bagatelní výši. Tuto výši upravuje § 202 odst. 2 Občanského soudního řádu a stanovuje ji jako částku do 10 000 Kč. To znamená, že každá ze slučovaných exekucí byla nařízena pro dlužnou částku, jejíž jistina nepřesahuje 10 000 Kč.

09. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Dobry den,chtela jsem se zeptat mam nadelane dluhy ,podala jsem navrh na odluzeni,ale jeste nez jsem to u soudu stihla podat,tak mi prisel dopis z exekuci.Majetek zadny nevlastnim,ale bydlim u rodicu a mam strach,aby jim nic nevzali.A tak se chci zeptat jestli by mi sli pnw platu,radsi bych si nechala vzit vyplatu nez aby neco vzaly rodicumDekuji predem za odpoved

odpověď

Dobrý den,

pokud jste již podala k soudu insolvenční návrh na povolení oddlužení a bylo s Vámi zahájeno insolvenční řízení vztahuje se na Vás jeho účinek dle § 109, odst. 1., písmena c), Insolvenčního zákona, který říká, že se zahájením insolvenčního řízení se spojuje tento účinek: „Výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.“

Tudíž pokud již jste účastníkem insolvenčního řízení, lze sice na Vaši osobu vyhlásit či zahájit exekuci, avšak nelze jejím výkonem postihovat Váš majetek. Tento účinek se vztahuje i na exekuce, které byly nařízeny ještě před zahájením samotného insolvenčního řízení. Tudíž by se měl stahovat i na Vaši osobu.

Co se týče dotazu, zdali by exekutor při výkonu exekuce spíše postihoval Vaši mzdu nebo majetek v bytě, ve kterém žijte, nelze jednoznačně odpověď. Avšak z pravidla, pokud je to možné, soudní exekutoři spíše preferují peněžité plnění před zabavováním movitých věcí.

09. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Otcovi dluhy

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, otec má dluhy ve výši cca 800 000kč, splácí,že nesplácí,nyní mu byl údajně uznán invalidní důchod. Máme RD v něm vlastní 1/4, zbytek je ve vlastnictví babičky. Na internetu v katastru je poznámka k prodeji. Mohou prodat celou nemovitost nebo jen jeho část? Máme tu i šílené rozpory, dá se s exekutorem dohodnout,že jeho část by byla převedena na mě s tím,že bych měsíčně platila nějakou částku? Nebo čistě jen nějaký soupis,že budu posílat peníze a oni nás nemohou vyhodit? Otec si pořád myslí,že je vše jeho a nikdo mu nic nemůže a myslí si,že může rozhodovat o celé nemovitosti., Já mám v nemovitosti trvalé bydliště,nemovitost je jakoby dvě bytové jednotky. S babičkou se domluvit nedá,t podléhá vlivu otce a myslí si též,že on může všechno. Rádi by jsme tu s přítelem zůstali i s dětmi,aby nemuseli měnit školku a zázemí..předem děkuji

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor může výkonem exekuce postihovat pouze majetek dlužníka, nebo společné jmění manželů dlužníka. Tudíž, ve Vámi popisovaném případě, může exekutor výkonem exekuce postihnout pouze podíl dlužníka na dané nemovitosti.

Obávám se, že dohoda o přepisu podílu otce na Vaši osobu nebude možná a soudní exekutor k ní nesvolí, neboť dlužník má se zahájením exekuce omezené dispoziční právo ke svému majetku. 

09. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Samoživitelka a exekuce

Dobrý den,mám dotaz:Díky dluhům bývalého manžela (který je nezaměstnaný),mám exekuci na plat,ale zároveň i zablokovaný účet od exekutora.Takže vlastně nemám příjem žádný,vše spolkne banka.Jsem samoživitelka s 2 dětma.Je možné,aby mi zablokovali i účet?Když už exekuce na plat mám?Děkuji za radu.Eva

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám, abyste podala proti tomuto postupu soudního exekutora návrh na zastavení exekuce přikázáním pohledávky z bankovního účtu. Tento svůj návrh zdůvodněte tím, že na daný Váš bankovní účet Vám chodí zbytek mzdy, který již byl podroben exekuční srážce z příjmu, a tudíž se již jedná o nezabavitelnou část Vašeho příjmu. Tuto skutečnost je potřeba nějakým způsobem soudnímu exekutorovi doložit. Například přiložením výpisu z Vašeho bankovního účtu, ze kterého bude patrné, že dané finance jsou Vám zasílány z bankovního účtu Vašeho zaměstnavatele.

Daný návrh se zasílá na adresu příslušného exekutorského úřadu. V případě že soudní exekutor Váš návrh odmítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu, tj. soudu, který o dané exekuci rozhodl.

Dále bych Vám doporučil navštívit pobočku Vaší banky a zde požádat dle § 304b, Občanského soudního řádu o vyplacení nezabavitelné částky z blokovaného bankovního účtu, která odpovídá výši dvojnásobku životního minima. Banka je povinná Vám tuto částku, pokud se na Vašem obstaveném účtu nachází, vyplatit. Tento krok však lze použit pouze jednou v rámci jedné exekuce. Z toho důvodu také doporučuji se dohodnout s Vaším zaměstnavatelem, aby Vám zasílal zbytek mzdy na bankovní účet osoby, ke které máte důvěru, že Vám Vaše peníze předá. Například na účet sourozence, rodičů apod. Nesmí se však jednat o bankovní účet manžela, neboť ten je také možno postihnout výkonem exekuce.

09. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Velmi nízké splátky dlužného výživného od exmanžela

Dobrý den, mám problém s vymáháním dluhu na výživném (98800 Kč) pro naše 2 studující dcery, které "nastřádal" můj exmanžel od r. 2009. Exekučně je mu nyní měsíčně strháváno z platu 2200 Kč (řádné výživné) + směšné částky (73, 45, 23, 17 Kč) na umoření celkového dlužného výživného. Spočítala jsem si, že by takto svůj dluh splácel ještě cca 100 let. Je to morální? Je možné se k dlužnému výživnému "dostat", když "nic nevlastní"? Výživné patří dcerám v době, kdy jej mají dostat, tedy kdy nejsou soběstačné. Vždyť on je ani nestačí splatit!? Myslím, že se se zaměstnavatelem dohodli na minimální mzdě, aby nemusel platit dluhy... má i asi 6 dalších exekucí!!! Mohu žádát soudně výživné i po jeho přítelkyni, se kterou bydlí více než 10 let ve společné domácnosti? Děkuji za odpověď, Věra

odpověď

Dobrý den,

bohužel tento postup srážení je správný, neboť při exekučních srážka za vyživovací povinnost se srážka ze mzdy povinného nejprve použije pro úhradu řádného výživného všech oprávněných osob a poté zbytek srážky slouží k úhradě dlužného výživného. Poté co Vaše dcery dostuduji a nabydou plnoletosti, a zanikne tak nárok na hrazení řádné vyživovací povinnost, exekutor bude používat srážku ze mzdy již jen k úhradě dlužného výživného.

Žádat hrazení výživného po přítelkyni Vašeho exmanžela nelze, neboť nemá k Vašim dcerám ze zákona žádnou vyživovací povinnost.  

 

09. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Splácím,může přesto exekutor obstavit účet?

Dobrý den, mám několik exekucí,některé jsem ještě nestihla ani řešit.Každopádně ty co "nejvíc hoří" splácím,a to pravidelně.Jen poslední dobou se stalo,že jsem 2 krát splátku vynechala.Může mi exekutor,jemuž posílám pravidelně splátky,obstavit bankovní účet?

odpověď

Dobrý den,

bohužel může. Avšak pokud by Vám byly exekutorem prováděny exekuční srážky z Vašeho příjmu, a on by Vám ještě i obstavil Váš bankovní účet, na který by Vám chodil zbytek příjmu, můžete podat návrh na zastavení exekuce přikázáním pohledávky z Vašeho bankovního účtu. Tento svůj návrh byste zdůvodnila tím, že na daný Váš bankovní účet Vám chodí zbytek Vašeho příjmu, který již byl podroben exekuční srážce z příjmu, a tudíž se již jedná o nezabavitelnou část Vašeho příjmu. Tuto skutečnost je potřeba nějakým způsobem soudnímu exekutorovi doložit. Například přiložením výpisu z Vašeho bankovního účtu, ze kterého bude patrné, že dané finance jsou Vám zasílány z bankovního účtu Vašeho plátce příjmu.

Daný návrh se zasílá na adresu příslušného exekutorského úřadu. V případě že soudní exekutor Váš návrh odmítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu, tj. soudu, který o dané exekuci rozhodl.

09. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

soudní spor a exekuce

Dobrý den, chtěla bych se optat, vyhráli jsme soudní spor s naším bývalím kamarádem, který nám dluží 50.000 kč a má nám to uhradit, bohužel nereaguje na výzvy,ani nepřebírá obsílky a tak jsme to předali exekutorovi. Otázka je, jak se bude postupovat, když se během té doby co se táhl soud, všeho zbavil a přepsal na přítelkyni a rodinu a je vedený na pracovním úředě? Bydlí v podnájmu se sestrou,ale nájemní smlouva bude určitě také na ní, už ztrácím naději, že své peníze někdy uvidíme :( děkuji

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám, abyste s Vaším soudním exekutorem, kterým byl pověřen výkonem exekuce, zkonzultovali, zdali je možné a jakým způsobem přezkoumat, zdali majetek, který dlužník během soudního řízení přepsal na svou přítelkyni a rodinné příslušníky, nebyl účelově odkloněn a na základě toho, zdali nelze převod takovéhoto majetku napadnout a zrušit.

Soudní exekutor bude ve věci vymáhání Vaší pohledávky postupovat nejspíš tak, že v prvé řadě provede přezkoumání majetkových a finančních poměrů dlužníka. Pokud dlužník pobírá alespoň nějaký příjem, např. podporu v nezaměstnanosti, a tento příjem bude v dostačující výši, aby z něj bylo možné provádět exekuční srážky, nařídí soudní exekutor plátci příjmu provádění srážek z daného příjmu. Dále má možnost obstavit bankovní účet dlužníka a provést soupis a případné zabavení majetku v místě bydliště dlužníka či v místě, kde dlužník reálně pobývá.   

09. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Jak dlouho platí exekuce, může exekutor obstavit účet přítelkyně?

Dobrý den, od roku 1991 do 2003 jsem podnikal bohužel jako fyzická osoba, ještě ke všemu s adresou trvalého bydliště a místa podnikání u svých rodičů. V roce 1999 mě dala jedna podvodná firma k soudu pro neplnění závazků-neplacení nájmu. V roce 2002 soud vyhrála s tím že mám vše uhradit i s úroky, bohužel jsem neměl čím. Vše bylo předáno exekutorovi, který po mě chtěl částku značně převyšující milion a půl korun českých. Od rodičů jsem se naštěstí včas odhlásil, ale nejsou příliš rádi, když se u nich i jen zastavím. Byt který jsem vlastnil jsem přepsal na kamarádku a jejího manžela, z toho mě pak vystrnadili. Chtěl jsem se zeptat, je to už dvanáct let nikdo se neozval, chtěl bych jít do trvalého pracovního poměr, ale bojím se zřídit si běžný účet, může exekutor obstavit účet mé přítelkyně, kam bych si nechal posílat výplatu? Děkuji za odpověď a přeji mnoho štěstí a zdraví v roce 2014

odpověď

Dobrý den,

exekutor může obstavit pouze bankovní účet dlužníka, nebo jeho zákonného manžela či manželky. Tudíž bankovní účet Vaší přítelkyně skrze Vaši exekuci postihnout nemůže. 

09. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Svatba a exekuce

Dobrý den, plánuji v první půlce roku 2014 svatbu. S přítelkyní bydlím už přes 5 let v zahraničí. Nyní při podrobnějších "lustracích" jsem se dozvěděl rozsah jejích problémů z "mladých" let. Exekuce na pár jízd "na černo", dluh od mobilního operátora, kreditní karta, lednice na splátky z tehdejšího bytu... Dohromady to tvoří hodně astronomických přes 1 000 000 korun. Samozřejmě je tam exekuční vymáhání rozdělené jistiny, nákladů, úroků... Prostě všechno, co se v tehdejších divokých letech dělo. V případě bydlení v ČR však může nastat spousta nepředvídatelných problémů. Podle novely paragrafu 42 Exekučního řádu se exekuce vztahuje i na SJM. Tedy plně bude exekučně postižitelná i moje vyplacená mzda za její dluhy z minulosti. Chci se zeptat, jestli existuje v NOZ, EŘ nebo OSŘ nějaká ochrana nebo důvod pro zastavení i takových exekučních příkazů na mojí straně jako manžela povinné? Velice děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám, abyste ještě předtím než vstoupíte do svazku manželského, uzavřel se svou přítelkyní u notáře písemnou dohodu o tom, že vznikem Vašeho manželství nevzniká společné jmění manželů a Vaše jmění a majetek i po uzavření manželství zůstává oddělen. Dále doporučuji, abyste zažádal daného notáře, aby tato dohoda se stála veřejně přístupnou listinou a byla uvedena v registru smluv a notářském rejstříku. Tím byste měl předejít vzniku společného jmění manželů a tím i případného postihu za dluhy Vaší manželky.

10. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Zastavení exekuce pro úroky

Dobrý večer, Rzhodnutím soudu od března 2008 je na mě vedená exekuce pro jistinu 114000kč, protože jsem u tehož exekutora splácela již jednu pohledávku tato stala a rostly na ní úroky.Exekutor mi po splacení první poh.zdělil stav spisu u druhé pohledávky,kdy poplatky z prodlení vyčislil na 972 963kč,odměny a naklady exekutora vyčislil na 209 838kč.Mám vúbec nějakou šanci podat Navrh na zastavení exekuce pro úroky?Jsem matka samoživitelka se dvěma dětma v evidenci prac.úřadu nemam nemovitý majezek a přesto ,že ptavidelně splácim,pracovnice ex.úřadu byly sepsat movitý majetek(pračku,lednici,pečíci troubu,dvě skřině a televizi )víc nic nevlastním. Děkuji za případnou odpověď a radu. Moravcová Radmila,Č.Krumlov

odpověď

Dobrý den,

Exekuční řád ani Občanský soudní řád úroky jako důvod pro zastavení exekuce nezná. Avšak dle toho jak popisujete svou současnou tíživou finanční a sociální situaci, můžete zkusit podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost dle § 268, odst. 1., písmeno e), Občanský soudní řád, který říká: „Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů.“

Tudíž pokud Váš příjem je pod hranici zabavitelnosti a nelze z něj provádět exekuční srážky a nevlastníte žádný cenný majetek, jehož prodejem by byly alespoň pokryty náklady výkonu exekuce, pak poté by dle výše uvedeného paragrafového znění měla být daná exekuce zastavena pro nemajetnost dlužníka.

Návrh na zastavení exekuce se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 15 dnů ode dne kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodu k zastavení. K návrhu je nutné připojit dokumentaci prokazující Vaši nemajetnost, tj. např. potvrzení o výši pobíraných soc. dávek, potvrzení o nezaměstnanosti apod.

V případě, že soudní exekutor Váš návrh na zastavení exekuce odmítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu.   

10. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dotace na společensky účelné pracovní místo

Dobrý den, hledám informace k žádosti o zmírnění tvrdosti zákona. V roce 1992 jsem dostala dotaci na zřízení společensky účelného pracovního místa na sekretářku se ZTP. Tato však se mnou rozvázala pracovní poměr dohodou před ukončením dvouleté smlouvy s ÚP a já jsem požádala o přidělení nového pracovníka. ÚP však takového pracovníka neměl a ihned mi dal podepsat smlouvu o uznání závazku, aniž by mi pracovníka nabídnul. Postupně jsem utlumila svoje aktivity a nakonec jsem po narození dcery v roce 1998 podnikání přerušila. ÚP mne žaloval, v žalobě se objevila spousta nepravdivých tvrzení, ale soud dal za pravdu ÚP a já jsem musela vrátit poměrnou část dotace, rozhodnutí z roku 1997. ÚP mi sdělil, že pokud zaplatím celou částku, budou mi prominuty úroky. Dotace za mne byla zaplacena až v roce 2002, avšak údajně došlo po roce 2000 ke změně zákona a pokud jsem měla nějaký majetek, musí být dluh uspokojen z tohoto majetku. Vzhledem k tomu, že mi byl v jiné kauze majetek sepsán, měl hodnotu cca 7 tis. Kč, a já jsem ÚP dlužila na úrocích cca 20 tis. Kč ze základu dluhu necelých 12 tis. Kč, ÚP na mě dluh nadále vymáhal a já jsem úroky postupně splácela. Několikrát jsem požádala o prominutí dluhu ÚP (jsem samoživitelka s dcerou, v současné době má 15 let, byla jsem dlouhodobě nezaměstnaná a z důvodu vysoké kvalifikace mne nikdo nechtěl zaměstnat ani jako uklízečku a pobírala jsem pouze sociální dávky). Věděla jsem, že závazky z dotací na společensky účelná pracovní místa řeší finanční úřady, které úroky promíjejí, a nedokázala jsem pochopit, z jakého důvodu po mě ÚP vymáhá pohledávku (úroky cca 20 tis. Kč), kterou finanční úřady v celé výši odpouštějí a úroky mohou dosáhnout maximálně 100% z dlužné částky. Proto jsem se bránila a hledala cestu, jak by mi mohly být úroky odpuštěny. Exekuční soud mi vydražil v roce 2009 v nucené dražbě 1/8 domu (vydražil ji jako statutární orgán firmy soudní znalec, který dělal na nemovitost odhad za 433 tis. Kč a nyní po mojí matce požaduje cenu 1,15 mil. Kč), zbývající část vlastní moje matka a můj bratr. Až bohužel po dražbě jsem zjistila, že existují na vymáhání dotací na společensky účelná místa 2 různé zákony. Jedním se řídí úřady práce (jedná se o dotace, poskytnuté před rokem 2000) a druhý zákon platí pro finanční úřady. Proto mi ÚP neprominul zbývající úroky a když jsem požádala o odstranění tvrdosti zákona MPSV, dostalo se mi odpovědi, podepsané pane ministrem Nečasem, že MPSV nezná pojem „odstranění tvrdosti zákona“. Nyní jsem po upozornění prohledala internet a zjistila jsem, že MPSV používá institut odstranění tvrdost zákona zejména v oblasti důchodové a sociální politiky a zdravotního pojištění, ale i daní. Mám zato, že vyjádření, podepsané ministrem Nečasem, bylo nepravdivé, byla jsem jím uvedena v omyl a proto jsem se dále touto možností nezabývala. Nepodařilo se mi nalézt odkaz na finanční úřady a zákon, který běžně uplatňují, jak mi sdělila vedoucí k tomu příslušného FÚ. Z vyjádření soudce mi vyplynulo, že mi oprávněný mohl zbytek dluhu prominout, pokud by jej to nijak vážně nepoškodilo. Toto však neučinil a když jsem oprávněného žádala o přerušení splácení z důvodu, že musím doplatit jinou exekuci, kdy mi hrozí vystěhování z družstevního bytu, který jsem nepřevedla do OV, sdělil mi, že je vidět, že nechci zaplatit a pozastavení splácení mi zamítnul. Hledám všechny informace k tomu, abych mohla ev. žalovat ÚP nebo nějakým způsobem otevřít znovu řízení (toto mi již bylo zamítnuto pro dlouhou dobu od nabytí rozhodnutí právní moci). Jedním z důvodů by také mohlo být podle stávajícího OZ § 39 – neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům, přičemž neplatnost právního úkonu je absolutní neplatnost. Podle § 37 OZ právní úkon musí být učiněn vážně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatný. Byla jsem ve stresu, neboť bez sekretářky moje firma nemohla fungovat, čehož využili pracovníci ÚP a hbitě mi dali podepsat uznání závazku, aniž by vyčkali dvouměsíční lhůty, v níž mi měli nového pracovníka přidělit. Bylo mi vnuceno přesvědčení, že nesu zodpovědnost za to, že ode mne pracovnice odchází a že dotace byla určena pouze na ni. Proto jsem uzavřela s jejím novým zaměstnavatelem smlouvu o převodu alikvotní části dotace na něj a zároveň na základě vyjádření pracovníků ÚP, že moje sekretářka snad byla nějaký zázrak a oni mi nemohou nabídnout náhradu, jsem požádala o přidělení pracovníka mimo ZTP. Nikdy mi však ÚP nikoho nenabídnul, chtěl jen získat zpět dotaci, o umístění pracovníka neměl zájem, ač já jsem se naivně domnívala, že by to měl být prvořadý úkol této instituce. Možná by se dal ještě použít § 181 Poškozování cizích práv odst. 1a), b) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že uvede někoho v omyl, nebo využije něčího omylu … Podle nového OZ se snad jedná o použití lsti. Pro informaci, stejně proti mně postupovali tito pracovníci, když mne uvedli v omyl sdělením, že mám zaměstnat absolventa a že na něj dostanu dotaci. Poté, co jsem s ním uzavřela smlouvu na dobu neurčitou, sdělili mi pracovníci ÚP, že dotace je nepřenosná na jiného zaměstnavatele a já jsem musela živit pracovníka, který pro mne nebyl žádným přínosem.

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám, zkusit podat stížnost na Ministerstvo spravedlnosti pro nesprávný úřední postup ze strany úřadu práce, kterým Vám byla v rámci občanského soudního řízení způsobena škoda.

Také můžete zkusit probrat celou věc s advokátem zaměřující se na občanské právo, problematiku dotací a správního řízení, zdali daný postup ÚP je žalovatelný na základě Vámi uváděných paragrafů.

10. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

návrh na vydání elektronického platebního rozkazu

jak požádat soud o smírný způsob splácení dluhu či dohodu o splátkovém kalendáři v menších částkách?

odpověď

Dobrý den,

návrh na smírčí řešení můžete podat k soudu v rámci nalézacího řízení, tj. např. ve vyjádření se k žalobě, ve vyjádření se v odporu proti platebnímu rozkazu apod. Avšak v prvé řádě je nutné požádat o smírčí řešení žalující stranu nebo jejího právního zástupce. Pokud s žalující stranou dojde k uzavření smírčího řešení, zpravidla také dojde, buďto ke stažení žaloby, nebo v případě, že již padlo v nalézacím řízení pravomocné rozhodnutí, k dohodě, že oprávněná strana, v případě řádného splácení, nepodá v dané věci exekuční návrh.   

 

17. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

dobrý den, mám trochu zvláštní dotaz, před rokem jsem podepsala téměř neznámým lidem spuluůčast na konsolidaci půjček pod vlivem silných psychiatrických léků, (byla jsem na tom psychicky špatně, léčím se s tím),Nedávno jsem se dozvěděla, že neznámí neplatí, je uvalena exekuce a mám uhradit částku 330 000Kč. Podepisování smlouvy si matně vybavuji, z třetí ruky jsem se dozvěděla, že prý žádají o osobní bankrot. Je možné, že by mne jejich schválení bankrotu vyvázalo? Jak mám postupovat? děkuji

odpověď

Dobrý den,

bohužel úspěšné schválení oddlužení (osobní bankrot) Vašich spoludlužníků nevyváže Vaši osobu z povinnosti úhrady dlužné částky vůči dotyčnému věřiteli, neboť takový to věřitel má právo se domáhat plnění dlužné částky po všech spoludlužnících a to i v případě, že některý z nich je účastníkem insolvenčního řízení.

17. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na plat nova prace v zahranici

Dobry den.Mam exekuci na plat.Chtel bych se zeptat zda-li mi bude exekuce na plat platit i v zahranici.Chtel bych zmenit zamestnani protoze v tom stavajicim nejsem zase az tak dobre financne ohodnocen tak abych mohl pokryt bydleni ,rodinu tjst. dite a pritelkyne a dluhy.Urcite bych platil sve dluhy i nadale,ale tak aby mi zbylo vice penez nez ted.Zkratka jestli se mi vubec vyplati jit pracovat do zahranici abych sve rodine spise nepritizil nez naopak.Dekuji za brskou odpoved s pozdravem Lukas

odpověď

Dobrý den,

výkon exekuce vydané v ČR je možný i v ostatních státech Evropské unie, a to na základě tzv. evropského exekučního titulu. Tento postup je zpravidla spojen s dalšími formálními a legislativními kroky ze strany věřitele, které mohou samotné započetí výkonu exekuce prodloužit. Pokud však věřitel tyto kroky podnikne a projeví tím tak přání, aby výkon exekuce byl prováděn na dlužníkovi i v ostatních státech EU, pak je možné provádět exekuční srážky ze mzdy dlužníka i v zahraničí.

17. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na nemovitost

Na mého otce byla uvalena exekuce a tak bych se rád zeptal, jestli se může stát abych o nemovitost přišel, když na katastru nemovitostí je otec udán jako majitel, ale novým majitelem jsem já a ve výpisu nemovitostí je zástavní právo na moji hypoteční smlouvu. Nemovitost jsme bohužel nestihli přepsat na mé jméno. Předem děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že by k zabavení dané nemovitosti ze strany soudního exekutora mohlo dojít, neboť exekutor se řídí dle udávaného vlastnictví v katastru nemovitostí.

Pokud by k tomu došlo, můžete se zkusit bránit proti tomuto postupu exekutora podáním vylučovací žaloby k soudu. V dané žalobě musíte soudu prokázat, že daná nemovitost není již ve vlastnictví Vašeho otce, ale je Vaším majetkem. Takovýmto důkazním prostředkem může byt např. platná kupní smlouva na danou nemovitost.

17. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Živnostenstenské oprávnění

Dobrý den, Přišel jsem již před nějakou dobou o práci, ale mám určité zkušenosti a s tím související dlohouhodobý plán (přání), že začnu podnikat. Pořád mi brání obava z počáteční ztráty peněz na živobytí rodiny, jelikož mé podnikání mohu začít i bez prvotní investice. Mám nějaké exekuce. Mohu si získat živnostenské oprávnění když mám exekuci ?

odpověď

Dobrý den,

pokud máte trvalé bydliště v soukromém bytě či domě a adresu svého případného podnikání uvedete totožnou s adresou svého trvalého bydliště, pak poté by usnesení o exekuci na Vaši osobu nemělo býti překážkou ve vyřízení živnostenského oprávnění. Pokud však máte trvalý pobyt hlášen na obecním či městském úřadě a místo podnikání byste chtěl mít totožné s adresou trvalého bydliště, pak poté již by to mohlo býti překážkou pro vydání živnostenského oprávnění. 

17. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

zabavená mateřská

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem. Problém nemám já, ale moje kamarádka, která je na mateřské dovolené. Jedná se o to, že před několika lety vzala na sebe půjčku pro svého otce a samozřejmě otec splátky neplatil. Bohužel dopisy ji chodili na adresu otce a ten ji to nepředával. Bohužel v říjnu ji přišla obsílka od exekutora, ale ten byl nejspíše vhozen do schránky na adrese otce. Před pár dny ji exekutor odstavil celou částku mateřského příspěvku a odmítá se s ní domluvit na splátkovém kalendáři. Mateřská ji chodí na účet kamarádky. Chtěla bych se tedy zeptat, jak může postupovat v tomto případě. Když nemá teď žádné peníze, ani minimum. A to žije s dítětem sama. Navíc částka kterou má zaplatit exekutorovi je 50 tisíc. Její mateřská činí 8100,- Mnohokrát Vám děkuji za radu.

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor nemůže zabavit celý příjem dlužníky prostřednictvím exekučních srážek, neboť dlužníkovi musí plátce jeho příjmu, v případě Vaší kamarádky Česká správa sociálního zabezpečení, vyplatit nezabavitelnou část příjmu a má za povinnost se při srážkách z příjmu řídit nařízením vlády č. 595/2006 Sb.

Jestliže plátce příjmu dlužníka činní v rozporu s tímto nařízením je vhodné ho vyzvat ke sjednání nápravy a k zasílání nezabavitelné částky z příjmu. Pokud ani poté nedojde ze strany plátce příjmu k nápravě, může Vaše kamarádka podat stížnost v dané věci k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který o výkonu dané exekuce rozhodl.

Soudní exekutor však může dle zákona obstavit celý bankovní účet dlužníka. Vlivem toho se dlužník nedostane k veškerým svým financím nacházejících se na tomto účtu.

Pokud došlo k exekučnímu obstavení bankovního účtu Vaší kamarádky, pak poté bych jí doporučil, aby navštívila pobočku své banky a zde na základě § 304b, Občanského soudního řádu zažádala o vyplacení nezabavitelné částky, která je rovna dvojnásobku životního minima. Pokud se na daném účtu nacházejí finance v této výši, měla by jí je banka vyplatit. Avšak je nutno říci, že o vyplacení této nezabavitelné částky z bankovního účtu lze zažádat pouze jednou v rámci jedné exekuce. Vzhledem k tomu Vaše kamarádka učinila správně, když si nechala zasílat svou mateřskou na účet, který je ve vlastnictví jiné osoby, neboť exekutor může postihnout pouze bankovní účet dlužníka nebo jeho zákonného manžela či manželky.      

17. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

výmaz zástavního práva

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli exekutor po vyplacení pohledávek musí vymazat zástavní právo z LV na katastru nemovitostí a do jaké doby toto musí učinit? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

po uhrazení celé dlužné částky a všech nákladů má soudní exekutor za povinnost do 30 dnů od vydání usnesení o ukončení exekuce zaslat na katastr nemovitosti příkaz k vymazání zástavního práva.

17. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Dobrý den. Je na mne uvaleno několik exekucí v celkové hodnotě cca 250 000,- z větší části jsem se do nich dostala cizím přičiněním po odcizení a zneužití OP, který byl hlášen jako odcizený, ale jelikož jsem měla trvalé bydliště jinde,než skutečně bydlím,chodila mi předvolání na adresu,kde se nezdržuji a tím pádem jsem o exekucích nevěděla. Načež je beze mne uznaly pravomocnými a já tím pádem musím platit za cizí osobu a doklad o hlášení odcizení dokladů mi není nic platný. Nicméně se mi splátky za exekuce srážely z platu, ale od ledna jsem na rodičovské dovolené, tudíž mi nemají z čeho strhávat. Jsem vdaná a ve společném jmění je jen auto, které má hodnotu cca 45 000,-. Já sama nemám majetek žádný. Bydlíme v domě manželových rodičů. Jak budou exekuce postupovat? Mám se bát, že po dobu mé rodičovské skočí exekutor po manželově platu?

odpověď

Dobrý den,

bohužel dle novely Exekučního řádu platné od 1. 1. 2013 lze za dluhy vzniklé v době trvání manželství jednomu z manželů postihovat společné jmění manželu, do kterého spadá i příjem a bankovní účet manžela či manželky povinného (tj. dlužníka). Tudíž soudní exekutor by mohl skrze výkon Vaší exekuce postihovat i příjem a bankovní účet Vašeho manžela. Dále může exekutor postihovat movitý a nemovitý majetek, který patří povinnému nebo spadá do společného jmění manželů.   

24. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce a změna trvalého bydliště

Dobrý den, bratrovi bylo u rodičů zrušeno trvalé bydliště a nyní má trvalý pobyt nahlášený jinde. Problém je, že bratr neplatil jisté dluhy a k rodičům domů přišel exekutor s žádostí o zaplacení dluhu. Exekutor tvrdil, že ho změna bydliště nezajímá, protože v době podepisování smlouvy měl trvalý pobyt u rodičů. A tak se chci zeptat, má exekutor právo po rodičích žádat peníze nebo dokonce zabavit majetek?

odpověď

Dobrý den,

exekutor smí provádět výkon exekuce zabavením movitého majetku buď to v místě trvalého bydliště dlužníka, nebo v místě, kde se lze domnívat, že se dlužník reálně zdržuje či by zde mohl přechovávat svůj majetek. Exekutor takovéto domněnky může nabýt např. na základě toho, že dlužník v dané domácnosti pobývá, či mu zde chodí pošta, nebo má zde jméno na zvonku, popřípadě ze svědeckých výpovědí sousedu o tom, že dlužník se v dané nemovitosti zdržuje apod.

Exekutor nemá právo požadovat úhradu dlužné částky po rodičích dlužníka. Avšak mohl by provést zabavení movitého majetku v dané domácnosti, neboť by se mohl domnívat, že patří dlužníkovi a ne jeho rodičům.

V případě, že by soudní exekutor Vašim rodičům zabavil skrze exekuci Vašeho bratra jejich majetek, mohou se proti tomu bránit podáním návrhu na vyškrtnutí daného majetku ze soupisu exekuce. Návrh se podává na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení soupisu majetku. V daném návrhu je nutné uvést, u kterých věcí se toho přesně dožadují, z jakého důvodu, tj. že jsou jejich majetkem a ne majetkem dlužníka a přiložit dokumentaci prokazující jejich vlastnictví k daným věcem.

V případě, že exekutor jejich návrh zamítne a věci jim nevrátí, mají Vaši rodiče právo, dle § 267 Občanského soudního řádu ve spojení s § 68 Exekutorského řádu, podat do 30 dnů od rozhodnutí exekutora o zamítnutí tzv. vylučovací žalobu. Ta se podává k soudu, který o dané exekuci rozhodoval. V takovéto žalobě jsou Vaši rodiče žalující stranou a žalovanou stranou není exekutorský úřad, ale oprávněná strana – věřitel. K vylučovací žalobě je opět nutné připojit veškerou důkazní dokumentaci prokazující vlastnictví Vašich rodičů.

Zároveň je vhodné, aby Vaši rodiče písemnou cestou informovali daného exekutora o tom, že podali vylučovací žalobu, neboť dokud soud ve věci nerozhodne, nesmí exekutor prodat majetek, na nějž se vylučovací žaloba vztahuje.

24. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Jak je to dnes s novou exekucí

Dobrý den, mám dotaz ohledně mé známé. Ona má na svou osobu vedenou exekuci u jednoho nejmenovaného exekutora, která probíhá již nějakou dobu. Před nedávnem CCA 2 měsíce jí přišel další exekuční příkaz ale od jiného exekutora. Nebylo náhodou v poslední novele zákona toto ošetřeno tak, že se musí nové pohledávky slučovat u prvního z nich? Děkuji za odpověď....

odpověď

Dobrý den,

sloučení exekucí upravuje novela Exekučního řádu platná od 1. 1. 2013 a to v § 37 odst. 4., ve kterém stojí, že v případě, že má povinný (tj. dlužník) od stejného oprávněného (tj. věřitel) vedených na svou osobu více exekucí, může podat návrh na jejich sloučení. Návrh se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který rozhodl o výkonu daných exekucí. Žadatel musí splňovat následující podmínky:

 

 • Jsou proti němu vedeny alespoň 2 exekuční řízení pro stejného věřitele.
 • Předmětem jednotlivých spojovaných exekučních řízení jsou dlužné částky, které jsou v bagatelní výši. Tuto výši upravuje § 202 odst. 2 Občanského soudního řádu a stanovuje ji jako částku do 10 000 Kč. To znamená, že každá ze slučovaných exekucí byla nařízena pro dlužnou částku, jejíž jistina nepřesahuje 10 000 Kč.

24. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na dávky ssp

Dobrý den, jaká z těchto dávek ssp je exekučně postihnutelná? Jedná se o rodičovský příspěvek,příspěvek na péči a příspěvek na bydlení. Pokud může exekutor některou z těchto dávek zabavit,tak v jaké výši a za jakých podmínek? A ještě se chci zeptat,zda může exekutor "sáhnout" na spořící účet mého 4 letého syna,jsem-li to právě já-dlužník-kdo má k tomuto účtu dispoziční právo? Děkuji za odpověď. A.D.

odpověď

Dobrý den,

exekučně nelze postihnout příspěvek na bydlení a příspěvek na péči. Z rodičovského příspěvku lze provádět exekuční srážky z příjmu, neboť se jedná o sociální dávku, která svým charakterem nahrazuje příjem.

Výše exekuční srážky určuje Občanský soudní řád a k němu vydané prováděcí nařízení vlády ČR č. 595/2006 Sb. Z čistého příjmu musí exekutor dlužníkovy ponechat 6188,67 Kč za osobu dlužníka. Dále pak 1547,17 Kč za každou vyživovanou osobu. Tou je myšleno manželka nebo manžel a děti. Zbytek příjmu je ještě dělen na třetiny. V případě exekuce za nepřednostní pohledávku jsou 2/3 zbytku ještě vyplaceny dlužníkovi a 1/3 jde jako srážka z příjmů. U exekuce za přednostní pohledávku je systém srážení opačný, 2/3 jdou jako srážka z příjmu a 1/3 je ještě vyplacena dlužníkovi. Je nutné ještě dodat, že zbytek příjmu se dělí pouze maximálně do částky 9283 Kč. Pokud je zbytek příjmu vyšší, veškeré finance nad tuto částku jsou sráženy bez omezení, tudíž bez dělení na třetiny.

Pro výpočet nezabavitelné částky doporučuji online kalkulačku, kterou najdete na tomto odkazu:

 

http://www.vyplata.cz/vypocty/vyse-nezabavitelne-castky-ze-mzdy-14.php?stayform=true

 

Pokud je psán jako vlastník daného spořicího účtu Váš syn, pak poté by takovýto účet neměl být skrze Vaši exekuci postihnutelný, neboť exekutor smí postihovat pouze majetek spadající do vlastnictví dlužníka nebo spadajícího do společného jmění manželů.

24. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na velmi malou částku

Dobrý den, v roce 2008 jsem se jako OSVČ soudil o pohledávku se správcem konkurzní podstaty, který mou pohledávku původně odmítl jako neoprávněnou. Soud skončil přibližně remízou, neb jsem u jedné z faktur neprokázal, že byla práce u mne objednána. Když jsem po vydání rozsudku měl zaplatit soudní výlohy, omylem jsem zaplatil částku 1165 Kč, kterou měl zaplatit žalovaný místo částky 1423 Kč, kterou jsem měl zaplatit já jako žalobce. Tedy jsem omylem zaplatil o 258 Kč méně. Včera mi přišlo z katastrálního úřadu, že mám exekuci na dům (pečeť v LV). Zde jsem tedy zjistil, že mám nějakou exekuci. Dále jsem zjistil, že k dnešnímu dni dělá moje povinnost celkem 8 123 Kč. Kromě exekuce na dům, jsem dále zjistil, že na jednom z účtů mám blokaci přesně na tu povinnou částku 8 123 Kč. Podotýkám, že až do včerejška jsem si nebyl vědom žádného dluhu z mé strany. Vše jsem jen dohledal na výpisech z účtů, jak jsem tehdy v roce 2008 chbně zaplatil na soudních výdejích o 258 Kč méně. Chtěl bych se zeptat, zda je opravdu možno pro takto malou částku (258 Kč) dát exekutorské zástavní právo na nemovitost a současně blokovat povinnou částku. O úměrnosti povinné částky 8 123 Kč vzhledem k výši mého nedoplatku 258 Kč ani nemluvě. Pravděpodobně budu muset svůj malý omyl takto draze vykoupit. Jak mám nyní postupovat aby vše proběhlo rychle (výnaz plomby na LV, odblokování povinné částky na účtu)? Děkuji Vám předem za odpověď

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám co nejdříve celou dlužnou částku i se všemi náklady uhradit na pro tento účel exekutorem vyhrazený bankovní účet. Dále bych Vám doporučil zaslat na exekutorský úřad návrh na zastavení výkonu exekuce prodejem Vaší nemovitosti a to z důvodu nepřiměřenosti postupu. Daný návrh zdůvodněte tím, že celková dlužná částka je v hrubém nepoměru k tržní hodnotě dané nemovitosti, a daný dluh lze v rámci exekučního řízení uspokojit efektivně jinou cestou, např. přikázáním pohledávky z Vašeho bankovního účtu či srážku z příjmu.

Pokud celý dluh uhradíte i se všemi jeho náklady a příslušenstvím, pak poté vyzvěte daného exekutora, aby Vám zaslal rozhodnutí o zastavení a ukončení dané exekuce a zároveň, aby toto rozhodnutí zaslal i na katastr nemovitostí a Vaší bance.

24. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Nevyjde mi bankrot co dělat

Dobrý den, pravděpodobně mi nevyjde osobní bankrot.Mám dluhy u 14 věřitelů celkem asi 300000 kč, plat mám cca 22000 kč měsíčně.Mám dvě malé děti a žiji s přítelkyní u svého otce, kde mám trvalé bydliště.Bojím se že mi domů přijde exekuce a zabaví otcův majetek.S exekucí na plat počítám.Když mi dají exekuci na plat půjdou i do bytu?Chci se tomu vyhnout.Jak jak se postupuje?

odpověď

Dobrý den,

bohužel výkon exekuce formou srážek z příjmu nevylučuje možnost i provedení exekuce zabavením movitého majetku. Záleží tedy na daném soudním exekutorovi, zdali shledá, že srážky z Vašeho příjmu jsou dostačujícím plněním pro uspokojení dané pohledávky.

Pokud byste chtěl předejít mobiliární exekuci v daném bytě, musel byste mít jednak hlášené trvalé bydliště na jiné adrese, dále pak v daném bytě reálně nepobývat. Také by Vám zde neměla chodit pošta či jakákoliv jiná korespondence a nemělo by Vaše jméno figurovat na zvonku či poštovní schránce.

Obecně řečeno nesmí Vás s daným bytem cokoliv spojovat, co by mohlo zavdávat domněnku soudního exekutora k tomu, že v daném bytě pobýváte či zde přechováváte svůj majetek.

V případě, že soudní exekutor zabaví skrze Vaši exekuci i majetek, který nepatří Vám, ale Vašemu panu otci, pak poté se může Váš pan otec proti tomuto postupu soudního exekutora bránit podáním návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce.

Daný návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení soupisu majetku. V daném návrhu je nutné uvést, u kterých věcí se toho navrhovatel přesně dožaduje, z jakého důvodu, tj. že jsou jeho majetkem a ne majetkem dlužníka a přiložit dokumentaci prokazující jeho vlastnictví k daným věcem (účtenky, faktury apod.).

V případě, že exekutor návrh zamítne a věci nevrátí, má navrhovatel právo, dle § 267 Občanského soudního řádu ve spojení s § 68 Exekučního řádu, podat do 30 dnů od rozhodnutí o zamítnutí návrhu tzv. vylučovací žalobu. Ta se podává k soudu, který o dané exekuci rozhodoval. V takovéto žalobě je žalující stranou navrhovatel a žalovanou stranou není exekutorský úřad, ale oprávněná strana – věřitel. K vylučovací žalobě je opět nutné připojit veškerou důkazní dokumentaci prokazující vlastnictví žalobce.

Zároveň je vhodné písemnou cestou informovat daného exekutora o tom, že byla podána vylučovací žaloba, neboť dokud soud ve věci nerozhodne, nesmí exekutor prodat majetek, na nějž se vylučovací žaloba vztahuje.

31. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

dluny manželů

Dobrý den, obrácím se na vás s dotázem. Můj manžel je OSVČ, má dluhy k.400 000 kč, většinou z podnikaní - zdravotní, socialní pojištění, telefony, pojistkyza auto, jizda načerno, dluh z armady, nebankovní půjčky. Z duvodu jeho podnikání mame rozhodnutím soudu zúžené a vypořadané SJM manželů. Po zúžení jsem pořidila byt do svého osobního vlastnictví, který splacím pouze já a jsem dlužníkem KB. Byt byl také vyjmout z exekuce rozhodnutím soudu. Jak mohu byt chraněna před dluhy manžela, které vznikly po zúžení? Když exekutoří neustálé mění exekuční zákon v teto oblasti. Mohu se obavat, že mi zablokují účet, udělají srážky na mzdu? Jsem statní zaměstnanec. Manžel šel do insolvence .Řešil to konkursem, před koncem to zrušil, ted spolehá, že půjde do insolvence, jako OSVČ, ale zatím nemá čistý rejstřík trestu. Jak vyjit z toho kolotoče dluhů, co nasekál manžel svoji nezodpovědností, ačkolív je zavislý na alkoholu a má psychické problémy? Je vůbec nějaká cesta ven? Budu rada, když mi odpovite. Jsem já, dětí a manželová rodina z toho zoufalé a neštastné. Jsem také křestanká , věřím, že mi poradite. Moc děkují za odpověd,. Lucie

odpověď

Dobrý den,

bohužel riziko, že budete postižena výkonem exekuce skrze exekuci Vašeho manžela, je zde i v případě, že bylo Vaše společné jmění manželů zúženo soudním rozhodnutím.

Avšak pokud dané dluhy Vašeho manžela vznikly až po daném rozhodnutí o zúžení společného jmění manželů, pak poté se proti případnému exekučnímu postihu můžete zkusit bránit podáním návrhu na zastavení výkonu exekuce na manželce povinného. Tento svůj návrh můžete opřít o dané soudní rozhodnutí o zúžení společného jmění manželů. Tudíž že dané dluhy Vašeho manžela vznikly až po daném soudním rozhodnutí, a tedy jako takové již nespadají do společného jmění manželů a nelze tedy za ně toto společné jmění postihovat, neboť na základě daného soudního rozhodnutí se Váš příjem a bankovní učet stal Vaším výlučným vlastnictvím a nelze jej postihovat skrze výkon exekuce Vašeho manžela.

Avšak dle novely exekučního řádu platné od 1. 1. 2014 se soudní zúžení společného jmění manželů nebere v rámci exekučního řízení v potaz. Tedy pokud usnesení o dané exekuci Vašeho manžela bylo vydáno v roce 2014, pak poté dané soudní rozhodnutí o zúžení společného jmění manželů nebude mít vliv na ochranu před výkonem exekuce na manželce povinného a soudní exekutor potažmo exekuční soud daný návrh neuzná. Pokud bylo usnesení o exekuci vydáno ještě před koncem roku 2013, pak je zde šance, že by exekuční soud mohl ve věci rozhodnout tak, že novelu exekučního řádu z roku 2014 nelze na výkon dané exekuce uplatnit, neboť usnesení o exekuci bylo vydáno ještě před platnosti dané novely.

Další možností je, že byste zkusila podat návrh na zastavení výkonu exekuce na manželce povinného na základě § 710, písmena b), Občanského zákoníku, který říká: „Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.“

Tudíž, dle výkladu daného ustanovení občanského zákoníku, pokud jste o vzniku daného manželova dluhu nevěděla a nedala jste ke vzniku daného dluhu manželovi souhlas, a výše jistiny daného dluhu přesahuje obvyklou výší pro obstarávání každodenních či běžných potřeb Vaší rodin, pak poté takový to dluh by neměl spadat do společného jmění manželů a tudíž by za něj ani nemělo být postižitelné společné jmění manželu.

Daný návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který má výkon dané exekuce na starosti a to do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodu k zastavení. Zpravidla tomu tak bývá ode dne obdržení exekučního příkazu.

Doporučuji k danému návrhu připojit kopii daného soudního rozhodnutí o zúžení Vašeho společného jmění manželů.

V případě, že by soudní exekutor Váš návrh na zastavení exekuce zamítl, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu, tj. k soudu, který o výkonu dané exekuce rozhodoval.

31. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dluh manžela vzniklý před manželstvím

Dobrý den, minulý rok jsem se vdala. Mám dům, který jsem koupila několik let před uzavřením manželství a je na něm hypotéka. Dále jsme uzavřeli předmanželskou smlouvu, kde je jasně napsáno, že veškeré vybavení domácnosti/domu je moje získané před uzavřením manželství. Manžel měl jen auto. Zatím jsme nepořídili nic do SJM. Nyní jsem se dozvěděla, že manžel má z doby před uzavřením manželství velký dluh. Prostudovala jsem novelu exekutorského zákona a chtěla bych se zeptat, zda jsem pochopila dobře, že se případná exekuce mě manželky se může týkat pouze SJM (což můj dům včetně vybavení není a žádné SJM zatím nebylo pořízeno) a dále mého účtu a platu (zde jako manželka nic nenadělám). Dále že mám věřitele neprodleně informovat o tom, že jsem o dluhu nic nevěděla. Abych ochránila svůj účet a plat, mám se rozvést? Mohu být přibrána do exekutorského řízení jako další povinný, i když jde o dluh vzniklý před manželstvím? Mám strach, že mi chytnou na plat i účet. A pokud se rozvedu až po tom, co budu přibrána do exekučního řízení, tak mi rozvod pomůže a ukončí případně srážky ze mzdy nebo ne? My vlastně žádné SJM nemáme, máme jen každý svůj účet. A nevím, zda z manželství "utéct" dříve, než to dojde k exekutorovi, abych nebyla vůbec spojena s exekučním řízením. Nevím, jak se mám zachovat, když mám ještě nějaký čas to pořešit. Proti manželovi zatím není exekuce vedena, věřitel ho zatím ještě asi nedal k soudu nebo je krátce podána žaloba. Prosím o radu, jak se mám zachovat. Děkuji.

odpověď

Dobrý den,

v § 42, odst. 1, novely Exekučního řádu stojí: „Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.“

Bohužel tudíž dle výkladu výše uvedeného ustanovení nemá předmanželská smlouva o rozdělení či zúžení společného jmění manželů na výkon exekuce vliv.

Pokud byste chtěla rozvodem ochránit svůj plat a bankovní účet před případným výkonem exekuce skrze exekuci Vašeho pana manžela, pak poté by daný rozvod s vypořádáním společného jmění manželů musel proběhnout ještě předtím, než bude vydáno pravomocné rozhodnutí o výkonu exekuce.

Avšak bohužel i v takovémto případě se může stát, že by soudní exekutor zkusil postihovat skrze exekuci Vašeho manžela i Váš příjem a bankovní účet. Poté byste se musela zkusit bránit podáním návrhu na zastavení výkonu exekuce na manželce povinného, které byste odůvodnila tím, že Vaše manželství a s ním i společné jmění manželů zaniklo před vydáním pravomocného rozhodnutí o výkonu dané exekuce, a tedy v době nabytí právní moci daného rozhodnutí již Váš příjmem a bankovní účet nebyly součástí společného jmění manželů, ale jsou Vaším výlučným majetkem.

O návrhu na zastavení exekuce v první instanci rozhoduje příslušný soudní exekutor. V případě, že jej zamítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu.

31. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

před lety jsem ručila na půjčku 60000kč,již několikrát mi byla stržena částka mj 30000kč z odstupného,8000kč spoření,z platu cca 12000-20000kč,dále je zabavena namovitost spoluručitelky(matka),dále nějaké částky další osoby(dcera povinné),v současné době je dlužná částka na nějakých 166500kč,což mi připadá nemorální,v podstatě stržené částky jdou do kapes exekutorů,nedá to ani na náklady,je vůbec nějaká maximální doba vymáhání,takhle jsem rukojmím exekutorky s výhledem stržení každé částky nad životním minimem bez možnosti dluh uhradit a to na neomezeně dlouho dobu?Existuje vůbec nějaké východisko?Temto stav trvá již zhruba 10 let

odpověď

Dobrý den,

k promlčení dluhu v exekučním řízení nemůže dojít a doba výkonu již probíhajícího exekučního řízení není nijak vymezená. Doporučil bych Vám zaslat na daný exekutorský úřad výzvu, aby Vám byl zaslán příkaz k úhradě exekuce, neboť máte za to, že v rámci výše Vašeho plnění již byla jistina dluhu plně uhrazena. Zároveň zažádejte o přesné vyúčtování nákladů exekuce.

V případě, že nebudete s výší nákladů exekuce souhlasit, mate možnost do 8 dnů od přijetí příkazu k úhradě nákladů exekuce, podat námitku proti jejich výši. Námitka se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který danou exekuci vykonává.

31. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

změny od ledna 2014

Dobrý den, ráda bych se zeptala na informaci, která se týká nových úprav (od ledna roku 2014). Můj manžel je dlužníkem (o jeho dluhu jsem byla informována ještě před stavbou, máme zúžený majetek). V době trvání manželství jsem koupila vůz (na leasing, který řádně splácím). Pochopila jsem správně, že v souvislosti se změnami, které přinsel rok 2014, mi tento vůz mohou exekučně zabavit? Tedy, že přijdu o auto a ještě budu muset doplatit zbývající leasing? Děkuji, A.N.

odpověď

Dobrý den,

bohužel ano je tomu tak, neboť dle § 42, odst. 1., novely exekučního řádu lze výkonem exekuce postihovat společné jmění manželu i za dluh, který vznikl před uzavřením manželství jen jednomu z nich. Dále dle daného ustanovení Exekučního řádu nemá rozhodnutí o zúžení společného jmění manželů de facto vliv na výkon exekuce. 

31. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

dluhy nabyté před manželstvím

Dobrý den, chtěli bychom se se snoubencem vzít, nicméně ještě před naším seznámením měl a stále má dluhy. Dočetla jsem se,že od 1.1.2014 budu jako novomanželka zodpovědná i za jeho dluhy nabyté před uzavřením manželství,a možné exekuce se budou automaticky vztahovat i na můj majetek,a to i na mateřskou a v budoucnu i na naši čerstvě narozenou dceru. Jinými slovy, že už pojem ''dluhy nabyté před uzavřením manželství'' a dokonce ani předmanželská smlouva nemá díky novému občanskému zákoníku váhu. Existuje nějaká možnost ochrany před exekucí, nebo se prostě z těchto důvodů vzít nesmíme a nemůžeme? Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

bohužel žádná preventivní ochrana v současné legislativní úpravě není, neboť vlivem novely exekučního řádu dle § 42, odst. 1. pozbývá ochranné funkce i soudní rozhodnutí o zúžení společného jmění manželů.

Vstoupit do svazku manželského se svým partnerem můžete, avšak vzniká tím riziko toho, že v případě, že budou-li jeho dluhy vymáhány formou výkonu exekuce, lze tímto výkonem exekuce postihovat společné jmění manželů, do kterého spadá i příjem a bankovní účet manžela či manželky povinného.

31. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

novelizace exekutorského zákona, par.42

Dobrý den , Dočetl jsem se,že par.42 novelizace exe.zákona nově umožňuje provést exekuci na majetek druhého z manželů, ačkoli mají soudně rozdělené BSM. Já jsem se rozhodl podnikat a na základě tehdy platného zákona jsme s manželkou požádali a obdrželi rozhodnutí o rozdělení BSM. Podnikání po 10 letech skončilo likvidací a mým osobním dluhem, půjčkou jenž jsem si vzal a vložil do firmy, jako pokus o její záchranu. Bohužel, druhotná platební neschopnost se nakonec ukázala jako nepřekonatelná, hlavně díky přístupu FÚ a pod.,ale takových příběhu znáte tisíce. Já vyšel z jako chronicky nemocný a po čase jsem skončil jako ČID. Odebrání ČID je samostatná kapitola, ale to období, kdy u nás zapůsobila nějaká mimozemská zázračná léčivá energie a polovina ČID se přes noc uzdravila ani vám jistě neunikla... Pracuji na ½ prac.úvazek a manželka má min. mzdu, rodiče nám půjčili jejich automobil, máme 2 děti. Co nás drží nad vodou je firma manželky, skrze kterou mám aspoň nějakou práci a rodina další příjem. Sice není účetně ještě v zisku, ale časem by jistě byla. Ovšem nyní přišla manželce exekuce na mzdu jejímu zaměstnavateli a obstavili její poslední mzdu na jejím účtu. Je tedy otázkou času, kdy se „vrhnou“ i na její obchodní podíl, a ten je 100%, takže zabaví vše. A pak přijdou k nám domů. Jak je toto ,prosím vás, vůbec možné? Rozdělení BSM má přece ten smysl, aby byl druhý partner a zbytek rodiny ochráněn v případě nezdaru jednoho z nich. Vše proběhlo v mezích zákona. A nyní si exekutoři „zaplatí“ nový paragraf, který zruší platnost zákona, držící statisíce rodin v Česku ještě jakštakž pohromadě? Chápu to správně? Existuje, prosím, nějaká ochrana? Co by jste rodině v takové situaci poradila? Jistě se jich na vás časem obrátí obrovské množství se stejným dotazem... Děkuji předem za vaši odpověď a jsem s pozdravem

odpověď

Dobrý den,

bohužel rozdělení bezpodílového spoluvlastnictví manželů, v pozdější právní úpravě zúžení společného jmění manželů, vlivem novely exekučního řádů platné od 1. 1. 2014 pozbylo své ochranné funkce před dopady zadlužení jednoho z manželů, neboť ve vámi citovaném § 42, odst. 1, Exekučního řádu stojí: „Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.“

Tudíž dle novely tohoto ustanovení pozbývá ochranné funkce i soudní rozhodnutí o zúžení společného jmění manželů (dříve BSM).

Vaše paní manželka může zkusit podat návrh na zastavení výkonu exekuce na manželce povinného na základě § 710, písmena b), Občanského zákoníku, který říká: „Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.“

Tudíž, dle výkladu daného ustanovení občanského zákoníku, pokud Vaše manželka o vzniku Vašeho dluhu nevěděla a nedala k jeho vzniku souhlas, a výše jistiny daného dluhu přesahuje obvyklou výší pro obstarávání každodenních či běžných potřeb Vaší rodin, pak poté takový to dluh by neměl spadat do společného jmění manželů a tudíž by za něj ani nemělo být postižitelné společné jmění manželů.

Daný návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který má výkon dané exekuce na starosti a to do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodu k zastavení. Zpravidla tomu tak bývá ode dne obdržení exekučního příkazu.

31. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

dobry den,mam nekolik exekuci a neumim se v nich orientovact. k dopisum od exekutoru jsem neprisel, jelikoz moje zena postu nepredavala.moje otazka je , kdo mne muze pomoci vsechny exekuce dohromady sloucit proste do jedne. chtel bych vse najednou zaplatit. timto vas prosim o pomoc . predem moc dekuji

odpověď

Dobrý den,

o vyhotovení kopií usnesení o výkonu exekuce na Vaši osobu si můžete zažádat na exekučním soudu. Obvykle je jim okresní soud, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm. Tím byste měl získat dokumentaci ke svým exekucím.

Sloučení exekucí upravuje § 37, odst. 4., Exekučního řádu, ve kterém stojí, že v případě, že má povinný (tj. dlužník) více exekucí vedených na svou osobu, může podat návrh na jejich sloučení. Návrh se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který rozhodl o výkonu daných exekucí. Žadatel musí splňovat následující podmínky:

 

 • Jsou proti němu vedeny alespoň 2 exekuční řízení.
 • Předmětem jednotlivých spojovaných exekučních řízení jsou dlužné částky, které jsou v bagatelní výši. Tuto výši upravuje § 202 odst. 2 Občanského soudního řádu a stanovuje ji jako částku do 10 000 Kč. To znamená, že každá ze slučovaných exekucí byla nařízena pro dlužnou částku, jejíž jistina nepřesahuje 10 000 Kč.

07. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na kontaktní adrese

Dobrý den, moje sestra nesplácí své dluhy a pravděpodobně na ní bude uvalena exekuce. ráda bych se zeptala, zda můžou zabavit věci na adrese mého otce, kterou uvedla jako kontaktní adresu. Avšak na této adrese se nezdržuje, ani zde nemá trvalé bydliště - to má hlášené na městském úřadě. Obávám se, aby sem nevtrhli exekutoři a nezabavili věci, i když ona s touto adresou ani věcmi nemá nic společného. Avšak neustále ji uvádí jako kontaktní u všech půjček a chodí na ni upomínky o nesplácení. Velice Vám děkuji za odpověď. S pozdravem Eva Králová

odpověď

Dobrý den,

pokud na danou adresu chodí Vaší sestře korespondence a upomínky od věřitelů, pak poté v případě vyhlášení exekuce na její osobu je zde vysoké riziko, že by soudní exekutor mohl provádět výkon exekuce zabavením majetku na dané adrese.

Doporučil bych Vašemu panu otci, aby všechny sestřiny věřitele písemně informoval o tom, že Vaše sestra na dané adrese nemá trvalé bydliště, ani se zde nezdržuje a nepřebírá poštu, a že jí Váš pan otec nedal svolení a souhlas, aby tuto jeho adresu uváděla jako svou kontaktní a činí tak proti jeho vůli. Dále je vhodné v daném dopise uvést současnou adresu, na které se Vaše sestra zdržuje.

Dále bych doporučil, aby Váš pan otec veškerou další sestřinu korespondenci okamžitě zasílal zpět odesílateli s průvodním dopisem, ve kterém opět sdělí, že Vaše sestra se nadané adrese nezdržuje a nepobývá, a že její současná adresa, na které je k zastižení je ta a ta. 

07. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Pravomocné ukončení insolvenčního řízení verzus Exekuce

Dobrý den, můj dotaz se týká postupu proti exekutorovi, potažmo nevykonatelné exekuci. V roce 2007byla proti mně zahájena exekuce. Oprávněný identickou pohledávku vymáhanou v Exekučním řízení později přihlásil do insolvenčního řízení (zahájeného 26.3.2008 zveřejněním).K výše zmíněné exekuci musím dodat částečné vymožení(70 000 ze dne 10.3.2008 po návštěvě zřízenců pana Vrány). Tato suma ať byla rozdělena jakkoli, exekutor 20 072,00kč(předběžné náklady exe.), oprávněný 45 000,00kč(20.3.2008) a poté 4 000kč(20.9.20013), nebyli vydány insolvenčnímu správci a nebyli zohledněny v přihlášce zajištěné pohledávky!!!! mám za to že se do insolvenčního řízení měl také přihlásit exekutor s pohledávkou za náklady exekuce a to i oprávněný. Po opravdu 5 nepříjemných letech insolvence jsem měl za to že jsem zbaven všech dluhů a to dle pravomocného usnesení ze dne 8.8.2013. Musím uvést že celých 5 let jsem uháněl koncipienty mého ins.správce o rozkrytí situace okolo 70 000kč, které jsem si pod nátlakem exe. zřízenců musel půjčit od matky!!! Protože jsem se nikdy ničeho nedomohl, měl jsem tu drzost oslovit exekutora(19.11.2013) jak naložil s vymoženými prostředky. V dotazu jsem zmínil číslo mého účtu(osudová chyba). Sice jsem se dozvěděl jak údajně naložil s vymoženými prostředky(účetní doklady ale neposkytl) a dne 11.12.2013 mi byl zablokován účet na základě exekučního příkazu. Jak postupovat v takovém případě, kdy pohledávka byla uspokojena v insolvenčním řízení(Pravomocně ukončeném) a exekutor toto nerespektuje. Jak se domoct zastavení exekuce a navrácení (dle mého názoru) nezapočtených (exekuovaných) prostředků, které oprávněný a exekutor zatajily před insolvenčním správcem(soudem)? Přece znevýhodnily dalšího věřitele!!!! Mnohokrát děkuji za odpověď S pozdravem Pavel Sova

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám podat návrh na zastavení výkonu exekuce na základě pravomocného usnesení insolvenčního soudu. Daný návrh odůvodněte tím, že jste řádně prošel insolvenčním řízením, v rámci něhož byla daná pohledávka uspokojena a na základě pravomocného usnesení insolvenčního soudu, je tato pohledávka dále již nevymahatelná. K návrhu připojte kopii daného usnesení insolvenčního soudu. Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který má danou exekuci na starosti. V případě, že by exekutor Váš návrh zamítl, má za povinnost jej předat k posouzení exekučnímu soudu, tj. soudu, který o dané exekuci rozhodl.

Co se týče Vámi zmiňovaného rozporu v pohledávce ve výši 70 000 Kč., tak tuto skutečnost jste měl rozporovat v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu.  

07. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dotaz na splácení exekuce

Dobrý den, ráda bych se ještě zeptala na možnost splácení exekucí.Jak jsem již psala v jiném dotazu, je na mne uvaleno 7 exekucí a ráda bych je splácela. Jsem na rodičovské a jsem vdaná. Zajímalo by mne, zda se dá zažádat o společný osobní bankrot s manželem, když mám být ještě dva roky na rodičovské dovolené.Byla bych splácela každou exekuci zvlášť, ale každý z exekutorů si žádá minimální splátku po 3000,- a to nemám ani za pomoci manžela. Někde jsem slyšela, že pokud zasílám měsíčně alespoň pár korun, exekutor nemůže začít zabavovat majetek či strhávat z účtu manžela.Dokud jsem byla zaměstnaná, měla jsem srážky z platu, ale teď mi nemají co strhávat, jelikož nezabavitelná částka překračuje i můj nynější příjem. Myslíte, že bych tím něco vyřešila, kdybych na každou exekuci měsíčně splácela třeba 500,- a po skončení rodičovské a nástupu do zaměstnání zažádala o osobní bankrot?

odpověď

Dobrý den,

pravidelné splácení exekuce, bohužel nebrání soudnímu exekutorovi v tom, aby výkon exekuce prováděl i jinou formou, tj. např. zabavování majetku, obstavení bankovního účtu, srážky z příjmu manžela povinného atd.

Od 1. 1. 2014 lze podat návrh na společné oddlužení manželů. V takovémto návrhu musí manželé především splňovat podmínku plnění alespoň 30 % ze všech jejich nezajištěných dluhů. Tím je myšleno to, že dohromady jejich příjmy jsou v takové výši, že budou schopni za 5 let uhradit každému nezajištěnému věřiteli v rámci insolvenčního řízení alespoň 30 % z dlužné částky. Další podmínky, které oba manžele musí splňovat, jsou následující:

 

 • Žadatelé o povolení oddlužení se musí nacházet ve stavu úpadku či hrozícího úpadku. Úpadek definuje insolvenční zákon jako stav, kdy manželé mají více než jednoho věřitele, jejich závazky jsou více jak 30 dní po době splatnosti a je očividné, že ze svých příjmů a majetku nejsou schopni tyto své závazky řádně splácet či je plně uhradit.
 • Žadatelé nesmí být v posledních 5 letech odsouzeni pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy.

 

Návrh na povolení společného oddlužení manželů se všemi povinnými přílohami se zasílá na adresu Krajského soudu, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm.

07. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dvojnásobek životního minima

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.Včera jsem se dozvěděla že mám obstavený uet.Jak je to s tím že mi banka musí vyplatit dvojnásobek životního minima?! Vyplatí mi to i když jsem v době kdy mi obstavil exekutor učet,neměla na učtu žádné peníze?! Děkuji za odpověd

odpověď

Dobrý den,

aby Vám banka vyplatila z Vašeho exekučně obstaveného účtu částku ve výši dvojnásobku životního minima, musí se na daném účtu nacházet finanční částka v dané výši. Jestliže se na daném účtu nachází nižší částka, než je dvojnásobek životního minima, měla by Vám banka vyplatit alespoň tuto částku, která je na daném účtu k dispozici.

14. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Vymáhání dluhu

Dobrý den, mám na Vás dotaz. Mám dceru,která je duševně nemocná a kvůli svému zdravotnímu stavu pobírá invalidní důchod. Momentálně se léčí v psychiatrické léčebně. Má svůj vlastní byt a k tomu mnoho dluhů,které není schopna splácet. Já s manželem pobíráme starobní důchod, otázka tedy zní, může exekutor vymáhat dluh po nás rodičích, pokud výše dluhů bude převyšovat cenu bytu?

odpověď

Dobrý den,

exekutor nemůže Vás, jako rodiče dlužníka, postihovat výkonem exekuce. Exekutor smí výkonem exekuce postihovat pouze povinného (tj. dlužníka), nebo jeho manžela či manželku. 

14. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

zasílání alimentů na zablokovaný účet

Dobrý den, má bývalá manželka bez mého vědomí ručila svému bratrovi.ten svojí pohledávku neplatil a mě přišla exekuce na účet a mzdu aniž bych o něčem věděl.zaměstnavatel mi posílá výživné na účet matky jelikož bych neměl jak jinak je platit.mám zablokovaný účet a i mzdu.matka má kvůli exekuci také zablokováný účet na který ji chodí alimenty od mého zaměstnavatele.byla si stěžovat na sociálně a chce na mě podat trestní oznámení.má na to právo? Jak mám nyní postupovat?vidim to vzít si tak provaz a oběsit se.děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

pokud, Váš zaměstnavatel Vám strhává stanovené výživné a zasílá jej pravidelně na bankovní účet matky Vašeho dítěte, pak poté matka Vašeho dítěte s trestním oznámením pro neplacení vyživovací povinnosti neuspěje, neboť je prokazatelné, že tato vyživovací povinnost je ze strany Vaší osoby řádně a pravidelně hrazena. To, že tato vyživovací povinnost je zasílána na její účet, který je exekučně obstaven nehraje v dané věci roli.

14. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Sloučení exekucí

Dobrý den, přítel má x exekucí a nyní přemýšlíme o jejich sloučení. Ale zajímalo by mě, zda není problém, když jsme se s některými již doholi na splátkách a jeden už dokonce exekučně obstavil přítelův plat. Jde mi o to, abychom ve výsledku nemuseli platit ještě víc, než teď. Na internetu jsem se totiž dočetla, že:"Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů." Co to znamená? Děkuji moc. Aneta F.

odpověď

Dobrý den,

v případě, že exekutorovi při výkonu exekuce vzniknou náklady přesahující paušální částku hotových výdajů, která je stanovena na částku 3 500 Kč, pak tyto náklady exekuce nad tuto částku se nazývají účelně vynaložené hotové výdaje.

Tedy pokud exekutorovi, který řízení po sloučení exekucí nepovede, vznikly náklady přesahující paušální zákonem stanovenou částku, pak tento exekutor má nárok na úhradu těchto nákladů, které mu při výkonu exekuce před sloučením vznikly.

Obecně řečeno, pokud exekutor měl před sloučením exekucí náklady hotových výdajů vyšších než 3500 Kč, pak poté má nárok na úhradu veškerých hotových výdajů přesahující tuto paušální částku.

14. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Auto na uver

Zdravim Mam exekuci a zajima me jestli mi muze vzit exekutor auto ,ktere mam na uver. Technicky prukaz ma banka ,ale majitelem vozu v technickem prukazu jsem ja . Takze neni to leasing. Stalo se to memu kamaradovi ,mel to same a exekutor mu vzal auto ,ktere ma na uver. Jake ma prava exekutor na auto ktere je na uver ,ale majitel vozu je fyzicka osoba ,ne banka a ani leasingova spolecnost a co delat ,kdyz se mi stane ze to exekutor zabavi? Dekuji.

odpověď

Dobrý den,

bohužel, v takovémto případě smí exekutor daný automobil zabavit, neboť jeho majitelem není třetí strana, jako tomu je v případě leasingu, ale dlužník, neboť soudní exekutor má právo postihovat majetek povinného. Avšak v případě, že daný automobil slouží jako předmět zajištění daného úvěru, jinak řečeno, že daným automobilem ručíte za daný úvěr. Pak poté v případě exekuční dražby daného automobilu, musí být v prvé řadě z výtěžku z prodeje uspokojena daná banka a až následně další věřitel.  

Jinak tomu je v případě, že automobil je pořízen na leasing a tedy v průběhu splácení je jeho vlastníkem leasingová společnost. V takovémto případě daný automobil nelze postihnout výkonem exekuce, neboť není majetkem povinného, tj. dlužníka. 

14. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce ohledně hypotéky

Dobrý den,mám exekuci na hypotéku..byt byl prodán v aukci za 600 000 dluh činí 930 000 a ůroky činí 600 000.Chci se zeptat ,když začnu splácet jestli se zastaví ůroky.Děkuji Nikol

odpověď

Dobrý den,

bohužel obávám se, že ne, neboť úroky běží do doby, dokud není uhrazena celá jistina dluhu.

14. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Bankovní účet

Dobrý den. Můj známí posílá splátky exekutorovy přes můj účet. Je můj účet tímto ohrožen ? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

ne není, neboť soudní exekutor smí výkonem exekuce postihovat pouze bankovní účet povinného, nebo jeho manžela či manželky. V případě, že by tak exekutor učinil, můžete se bránit návrhem na zastavení výkonu exekuce přikázáním pohledávky z Vašeho bankovního účtu a to z důvodu toho, že daný bankovní účet není majetkem povinného, ale je Vaším výlučným majetkem a tudíž jej nelze výkonem exekuce skrze osobu povinného postihovat, neboť je to nepřípustný zásah do vlastnických práv třetí strany.

21. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den. Chtěla bych vás poprosit o radu. Můj bratr má dluhy a hrozí mu exekuce. Dnes nás navštívil pán, který jeden z jeho dluhů řeší s tím, že s ním bratr nekomunikuje, tak nám přišel oznámit, že můžeme očekávat návštěvu exekutora. Situace je ale taková, že bratr tu už mnoho let nebydlí a několik let už tady nemá ani trvalé bydliště. Bydlím tu pouze já s dcerou a můj tatínek. Vaše odpovědi na podobné dotazy jsem četla, ale mám problém s opatřením faktur nebo podobných písemností k našemu majetku. Od poloviny věcí už nemám žádné doklady, neboť už nejsou v záruce. Bratr tady nemá opravdu nic a já už jsem bezradná. Nevím, jak případně exekutorovi dokázat, že tu opravdu není a nezdržuje se tu a že vše co v baráčku máme je mé, nebo mého tatínka. Pomohlo by v tomto případě čestné prohlášení od starosty obce, případně od sousedů, že už se tu bratr několik let nezdržuje. Náš soused je dobrý kamarád a ví že všechny věci jsou moje nebo tatínka, mohl by napsat nějaké čestné prohlášení on? Předem moc děkuji za radu. Už opravdu nevím co dělat. Ivana

odpověď

Dobrý den,

v případě, že nemáte žádnou dokumentaci k prokázání svého vlastnictví lze aspoň, jako důkazní prostředek, zkusit použít čestná prohlášení a svědecké výpovědi sousedu, rodinných příslušníku či známých, popřípadě i Vámi zmiňovaného starosty obce.

V případě, že by soudní exekutor provedl exekuci Vašeho majetku, můžete se zkusit proti tomuto jeho postupu bránit podáním návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. K tomuto návrhu byste poté, jako důkazní dokumentaci Vašeho vlastnictví, připojila dané svědecké výpovědi a čestná prohlášení. Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který danou exekuci vykonává.

V případě, že by exekutor Váš návrh zamítl, máte ještě možnost do 30 dnů od zamítnutí návrhu podat tzv. vylučovací žalobu. Ta se opět s veškerou důkazní dokumentací zasílá na adresu exekučního soudu, tj. soudu, který o výkonu dané exekuce rozhodl. V dané žalobě jste Vy jako žalující strana a žalovanou stranou je oprávněná strana, tj. věřitel. 

21. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

nesplaceni pujcek.

moje cerka odcestovala do¨USA .je us tam 3 mesice tadi ma neslplacene pujcky.trvali pobit ma u me.ja nemam penize navic co bych mel udelat.aby menenastivila exsekuce.dekuji za odpoved.

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám podat na Váš obecní či městský úřad návrh na zrušení trvalého pobytu Vaší dcery. Dále bych Vám doporučil, aby jméno Vaší dcery nefigurovalo na domovním zvonku ani na poštovní schránce. Veškerou její korespondenci vracejte zpět odesílatelům s průvodním dopisem, ve kterém sdělíte, že Vaše dcera zde již nemá trvalé bydliště a ani se zde nezdržuje, a že v současné době pobývá v USA na té a té adrese.

Pokud znáte její věřitele, informujte je ihned sám o těchto skutečností a nečekejte na jejich upomínky či jinou korespondenci.   

21. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na důchod

Hezký den, jsem v důchodovém věku, o důchod jsem nepožádal, očekávám exekuci na důchod FU,VZP,OSSZ, jaká bude u mne výše nezabavitelné částky,když žiji sám na ubytovně za nájemné 4.200,- měsíčně a pobírám příjem v hmotné nouzi. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

odpověď

Dobrý den,

abych byl schopen Vám vypočítat výši exekuční srážky z příjmu, je nutné, abych znal výši Vašeho čistého příjmu či výši příjmu, který Vám nahrazuje příjem ze zaměstnání. Dále pak, zdali máte manželku či ne a případný počet vyživovaných dětí.

Nic méně bych Vám za tímto účelem doporučil použit internetovou kalkulačku pro výpočet nezabavitelnou částky z příjmu, kterou naleznete na tomto internetovém odkaze:

 

http://www.vyplata.cz/vypocty/vyse-nezabavitelne-castky-ze-mzdy-14.php?stayform=true

 

V dané kalkulačce zadáte čistou výši Vašeho příjmu, případný počet vyživovaných dětí, a zdali máte manželku či ne. Dále jako druh pohledávky zadáte přednostní, neboť Vaše dluhy jsou vůči státu. Kalkulačka Vám poté vypočítá výši nezabavitelné částky z Vašeho příjmu a výši srážky. 

21. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na invalidni duchod

dobrý večer přeji chtěla bych se zeptat jestli mi oprávněně stahuji teď dvě exekuce ve stejne výši pry jedna je přednostní a druhá vedlejší do prosince 2013 mi stahovali 1250 na jednu ted dalšich 1250 na druhou přiznany duchod mam 9679 kč a do listopadu 2013 jsem dostavala 8475 kč a od prosince 2013 mi posilaji 7271 kč qa v lednu mi navyšili na 7311 kč po tel.dotazu proč mi odpověděli že mi musi stačit 1/3 životního minima nechapu jak za ni mohu žit i kupovat leky ktere nutně potřebuji děkuji za odpověd s pozdravem Zdenka Majkusová

odpověď

Dobrý den,

bohužel ano, Váš plátce příjmu provádí srážky správně, neboť v případě souběhu přednostní a nepřednostní exekuce, se po odečtení nezabavitelných částek zbytek příjmu děli na třetiny. Přičemž jedna třetina zbytku jde na úhradu přednostní exekuce, druha třetina na úhradu nepřednostní pohledávky a zbylá třetina je vyplacena dlužníkovi.  

21. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce třetí osoby

Dobrý den, poskytla jsem ubytování kamarádovi na kterého byla uvalena exekuce, trvalý pobyt má u rodičů. Exekuční vykonavatel provedl soupis movitých věcí nejprve u rodičů a posléze i u mě. Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu mi byl zamítnut. Později jsem bohužel našla paragon a zjistila, že bylo možné předložit i fotografie sepsaných věcí, které jsou v mém majetku. Nyní zvažuji podání vylučovací žaloby proti věřiteli - bance. Prosím o radu za jakých okolností budu muset zaplatit soudní výlohy (uváděné 2000 Kč), popř. je možné zvolit jiný postup? V současnosti pobírám sociální dávky - životní minimum + příspěvek na bydlení a výše zmiňovaná častka není pro mě zanedbatelná. Děkuji za odpověď. S pozdravem M.M.

odpověď

Dobrý den,

ve vylučovací žalobě můžete zkusit požádat soud o osvobození od soudních poplatků z důvodu Vaší tíživé finanční a sociální situace. Je vhodné tuto skutečnost soudu nějak doložit, např. potvrzením o výši pobíraných soc. dávek, potvrzením o nezaměstnanosti apod.

To zdali Vám soud ve Vaší žádosti vyhoví či ne, je na jeho posouzení.

 

21. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

dotaz na ust. § 42 od 1.1.2014 exekučního řádu

V roce 1994 nám bylo rozhodnutím soudu zrušeno BSM (SJM). V roce 2013 udělal můj manžel dluh, který teď exekutor vymáhá tak, že mi dal exekuci na můj plat. Lze takto postupovat i v případě zrušení SJM.

odpověď

Dobrý den,

bohužel ano, nebo dle § 42, odst. 1, novely exekučního řádu za majetek spadající do společného jmění manželů se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů.

21. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Bydlení - exekuce

Dobrý den, vlastním 2generační rod.dům. Moje dcera s jejím manželem by se chtěli vrátit na nějakou dobu zpět ke mě. Její manžel byl vždy problémový člověk, každou chvíli bez koruny. Chtěla bych vědět co mám udělat abych si pojistila majetek v zadní části domu (obyvák, kuchyň, ložnice a wc), kde by bydleli oni kdyby náhodou nastal nějaký problém a došlo na exekuci. Oni by si dovezli jen své osobní věci. Vím, že má člověk dokazovat věci účtenkama atd.ale to někdo vesměs neskladuje a nebo mám i nějaké věci kupované právě před xlety od dcery, takže možná nějaká faktura na dceřino jméno ale bez kupní smlouvy. Dcera má trvalé bydliště u mě a její manžel u jeho rodičů. Děkkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám, abyste se svou dcerou a jejím manželem sepsala nájemní smlouvu na dané prostory a v dané smlouvě přesně vypsala majetek a vybavení, které přináleží Vám jako pronajímateli a vlastníkovi dané nemovitosti a jako takový přináleží k vybavení pronajímané nemovitosti a není tudíž majetkem nájemníků, ale Vaším.

21. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Zástava domu u jiného veřitele

Dobrý den, chci se zeptat, pokud by na mě byla uvalena exekuce, v případě že dlužím společnosti ABC a součástně má náš dům v zástavě jiná banka (hypotéka), může exekutor zabavit i tento dům, na který má zástavu jiná banka, než ta která na mě uvalila exekuci? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

ano může, avšak z výtěžku z případného exekučního prodeje dané nemovitosti musí být přednostně uspokojena daná banka, která si svoji pohledávku zajistila zástavním právem na dané nemovitosti. A až poté, z případného zbytku, bude uspokojen další věřitel.

24. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,mám dluh s podnikání a bohužel jsem v exekuci.Můj přítel ( druh žijeme spolu už víc jak 10 let ) podniká a mě zajímá jestli můžou exekutoři vzít majetek i jemu z toho podnikání?Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor smí zabavit pouze majetek patřící dlužníkovi, nebo majetek, který spadá do společného jmění manželů dlužníka. Tedy, pokud nejste s Vaším přítelem sezdáni, pak poté nelze ze strany soudního exekutora, skrze Vaši exekuci postihovat jeho majetek.

Avšak pokud sdílíte společnou domácnost, hrozí zde riziko toho, že by se mohl soudní exekutor domnívat, že majetek nacházející se v dané domácností patří Vám a ne Vašemu příteli a mohl by jej tedy zabavit.

V takovémto případě se může Váš přítel proti tomuto postupu soudního exekutora bránit podáním návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. Daný návrh, společně s dokumentací prokazující vlastnictví k daným věcem, se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení soupisu daného majetku.    

07. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

vyřazení věcí z exekuce

Dobrý den, chci aby přítel, přestože je extrémně předlužený, bydlel se mnou. Bojím se ale, že by pak mohl přijít exekutor a zabavovat omylem můj majetek (přítel absolutně žádný nemá). Je možné ošetřit vyřazení všech mých věcí z případné exekuce na přítele dopředu? Pokud ano, jakou formou to mám udělat?

odpověď

Dobrý den,

předem vyškrtnout majetek ze soupisu exekuce nelze. Avšak lze podniknou preventivní kroky, které Vám mohou usnadnit případné prokazování vlastnictví k Vašemu majetku.

Doporučil bych Vám si vyhotovit notářský soupis veškerého Vašeho majetku. Dále sepsat s přítelem podnájemní smlouvu k pobytu ve Vašem bytě, jejíž součástí bude přesný jmenný seznam majetku, který přináleží k vybavení daného bytu a je Vaším majetkem. Dále bych Vám doporučil pohledat a připravit si veškerou dostupnou dokumentaci k Vašemu majetku. Zejména účtenky (nejlépe na Vaše jméno), faktury, kupní smlouvy apod.    

07. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Muze exekutor na manzeluv ucet

Dobry den, chtela bych se zeptat jestli muze exekutor zablokovat ucet manzelovi pokud mi na nej chodi Rodicovsky prispevek. Dekuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor smí zablokovat bankovní účet dlužníka i jeho manžela či manželky. Forma a výše finančních prostředků přicházejících na tento účet se pro potřeby exekučního řízení nijak nerozlišuje.

Doporučil bych Vám tedy, abyste si na České správě sociálního zabezpečení požádala o změnu výplaty Vašeho rodičovského příspěvku a to buďto formou poštovní složenky, nebo zasíláním na jiný bankovní účet osoby, ke které máte důvěru, že Vám poté dané finanční prostředky předá v hotovosti, např. na účet sourozenců, rodičů apod.  

07. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

vylučovací žaloba

Dobrý den pokud jsem nezaměstnaná ,platím podání žaloby o vyškrtnutí věcí zabavených exekutorem ,nebo nemusím a jsem o poplatky osvobozena ,pořípadě jak udělat to abych platit nemusela ,děkuji .

odpověď

Dobrý den,

společně s podáním vylučovací žaloby můžete na soud zkusit zaslat i návrh na osvobození Vaší osoby od soudních poplatků z důvodu nemajetnosti a tíživé finanční situace. V návrhu je potřeba podrobně popsat Vaši finanční a sociální situaci. Zejména Vaše příjmy, náklady a majetkové poměry, které Vám znemožňují dovolit si úhradu soudních poplatků.

Je nutné dodat, že osvobození od soudních poplatků není automatické a je vždy závislé na posouzení daného soudu.  

07. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

může přijít exekutor

může přijít exekutor domů,když mám od něj určené splatky ze mzdy.děkuji

odpověď

Dobrý den,

bohužel ano může, neboť soudní exekutor smí k vymožení dlužné částky použít veškeré úkony výkonu exekuce, které mu povoluje zákon a to i souběžně.   

07. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Zrizeni uctu

Dobry den, mam,samozrejme,exekuce,shanim si praci,ale vsude chcou zasilat mzdu na ucet.Obracim se,prosim,s dotazem,mohu-li zasilat mou mzdu na ucet kamarada,ci nezletileho ditete,aby na nej nemohla exekuce.Dekuji za odpoved.Pekny den.Dita z Prahy

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor smí pouze obstavit bankovní účet, který patří dlužníkovi nebo jeho zákonnému manželovi či manželce. Tedy v případě, že si necháte svou mzdu zasílat na bankovní účet, který bude patřit Vašemu kamarádovi  či dítěti, nelze poté takovýto bankovní účet postihovat skrze exekuci Vaší osoby.

07. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Dobrý den bydlim u rodičů a je na mě exekuce cca 11 000 a rodiče jsou v insolvenci mouhou i jim zabavit majetek ?

odpověď

Dobrý den,

pokud žijete ve společné domácnosti se svými rodiči, může se stát, že soudní exekutor zabaví skrze Vaši exekuci i majetek, který patří Vašim rodičům, neboť se může domnívat, že se jedná o Váš majetek.

V takovémto případě bych Vašim rodičům doporučil podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. K danému návrhu je nutné připojit i dokumentaci prokazující jejich vlastnictví k daným věcem, např. účtenky, faktury, kupní smlouvy apod. Jestliže Vaši rodiče, jak píšete, se nacházejí v insolvenci, mohou jako důkazní prostředek také použít kopii seznamu majetku, který je součástí jejich insolvenčního návrhu.

Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení soupisu daného majetku.  

07. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce kvuli manželovi

Dobrý den, před 10 lety si mama vzala přitele za manžela, po roce se rozešli ale do ted se nerozvedli. Před pár dny mamě přišla SMS od exekutora, že prý jeji manžel je zadlužený a nějak se to musi vyřešit. Mama měla uzavřene 2 pomanželský dohody co se týče majetku, že ten majetek je pouze její a neni společný. Chtěl sem se tedy zeptát : odpovída mama za jeho dluhy nabyte v manželství po rozvodu? kdyz se s nim ted rozvede?? jaka jsou pro ni ted rizika když s ním nebyla v kontaktu 9 let? jaky právomoce ma exekutor vuči ni,?

odpověď

Dobrý den,

pokud na dluhy vzniklé za doby manželství byla vyhlášena exekuce ještě v době trvání manželství, lze za dané dluhy i po rozvodu manželů postihovat majetek spadající do společného jmění manželů, a to jestliže neproběhlo řádné vypořádání společného jmění manželů, ale pouze jeho zánik.

V případě, že se Vaše paní matka se svým manželem rozvede a řádně si vypořádají společné jmění manželů a soudní exekutor i pak bude její osobu postihovat výkonem exekuce skrze exekuci jejího exmanžela, pak poté se proti tomuto postupu může zkusit bránit podáním návrhu na zastavení výkonu exekuce. Daný návrh může Vaše paní matka odůvodnit tím, že je s povinným již rozvedená, čímž zaniklo společné jmění manželů a toto společné jmění manželů mají i soudně řádně vypořádané. Tudíž že již její příjem, bankovní účet a majetek nespadá do společného jmění manželů, a jako takový ho nelze postihovat skrze exekuci bývalého manžela.

Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad společně s veškerou dokumentací prokazující tvrzené skutečnosti. V případě, že daný návrh soudní exekutor neuzná, měl by jej předat k posouzení k exekučnímu soudu.

07. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Pán v exekuci mi dluží peníze

Dobrý den, ráda bych se zeptala....Pán co je na něho nařízená exekuce, tak mi dluží peníze, nee mnoho, ale pro mě to jsou peníze velké...11000,-. Mám k tomu Dohodu o uznání závazku, můžu se obrátit na exekutora co ho má na starosti aby mu dluh vůči mě zahrnul do exekuce? Děkuji za odpověd

odpověď

Dobrý den,

ne, takovýto postup není možný. Pokud chcete se domáhat úhrady dlužné částky prostřednictvím exekuce, musíte nejprve podat na Vašeho dlužníka žalobu na úhradu dlužné částky. Žaloba se zasílá na okresní soud, pod který žalovaná strana (tj. dlužník) spadá svým trvalým bydlištěm. V žalobě je potřeba přesně uvést výši dlužné částky a prokázat oprávněnost dluhů, tj. např. ve Vašem případě kopii dohody o uznání dluhu.

Pokud soud Váš nárok uzná, vydá ve věci soudní rozhodnutí, kterým dlužníkovi uloží povinnost Vám dlužnou částku uhradit.

V případě, že tak dlužník neučiní, máte právo na základě tohoto pravomocného soudního rozhodnutí podat k soudu návrh na nařízení exekuce.   

07. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Přednostní pohledávkách

Dobrý den Z platu je mi strháváno dlužné výživné jako přednostní pohledávka jsou i náklady exekutora v tomto případě brány jako přednostní pohledávka a budou strháváné jako přednostní ? Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

ano i náklady soudního exekutora budou strhávány v režimu přednostní pohledávky, neboť jsou jejím příslušenstvím. 

07. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

obstavený účet

Dobrý den , bohužel mi exekutor obstavil bankovní účet , dnes mi na něj přišla výplata 6650 kč , ale nenechaly mi ani životní minimum, čekala jsem , že aspoň nějakou finanční částku mi na účtě ponechají , ale bohužel. Chci se optat je možné aspoň k nějakému finančnímu obnosu se z této výplaty dostat? jsem nemocná a žiju sama , potřebovala bych si aspoň zaplatit léky. Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám se s Vaším plátcem příjmu dohodnout na změně výplaty Vaší mzdy a to buď to v hotovosti, nebo formou poštovní složenky. Případně si také můžete nechat svou mzdu zasílat na bankovní účet osoby, ke které máte důvěru, že Vám poté dané finanční prostředky předá v hotovosti, např. na bankovní účet sourozence, rodičů apod.  

07. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Zaplacení exekuce

Dobrý den, přišla mě exekuce na plat, ale s věřitelem jsem dávno vyrovnaný, jenže nedal to exekutorovi vědět. Udělal jsem chybu já , nebo on, že to ani jedna strana neoznámila? Dluh byl zaplacen dávno předtím, než bylo vydáno rozhodnutí o exekuci na plat. Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

o dané skutečnosti měl soudního exekutora informovat jak věřitel, tak i samotný dlužník. Avšak je možné, že věřitel soudního exekutora o této skutečnosti informoval a nařízené srážky z příjmu slouží k úhradě nákladu exekuce a odměny soudního exekutora.

Doporučil bych Vám se s daným soudním exekutorem spojit, informovat ho o celé věci a dotázat se k jakému účelu úhrady slouží nařízené srážky z Vaší mzdy.

14. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Potvrzení o ukončení exekuce a zániku pověření soudního exekutora k provedení

Dobrý den, dohledává jsem všechny své staré dluhy a od exekutora, který měl tuto věc na starosti mi přišlo vyjádření:Potvrzení o ukončení exekuce a zániku pověření soudního exekutora k provedení exekuce O d ů v o d n ě n í : Vzhledem k tomu, že exekuce byla pravomocně zastavena, zaniklo ve smyslu ust. §51 písm. b) e.ř. ex lege pověření soudního exekutora k provedení exekuce a exekutor je povinen upustit od provedení exekuce. Exekuce byla pravomocně zastavena a tím zanikly právní účinky všech exekučních příkazů vydaných ve shora uvedeném exekučním řízení. Vím ,že bylo uhrazená celá jistina dluhu, ale náklady exekuce nikoliv. Je možné že i přesto se z nějakého důvodu exekuce ukončila? Přitom na výpise exekucí stále figuruje jako aktivní. Jedná se o sporného exekutora Mgr. Jozefa Višvádera. Není možné, že byly ukončeny tímto způsobem všechny jeho exekuce a budou předány někomu jinému? Případně bude nová exekuce na chybějící část poplatků pro exekutora? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

ano je možné, že dané exekuce odvolaného soudního exekutora budou předány jinému soudnímu exekutorovi.

Doporučil bych Vám se v celé věci informovat u zastupujícího soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse, který byl pověřen zastupováním soudního exekutora Mgr. Jozefa Višvadera.

Kontaktní spojení na daného zastupujícího exekutora naleznete na tomto internetovém odkaze:

http://www.exekuce-pz.cz/

14. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

důchodce - byt - exekuce

Dobrý den, může přijít důchodce, který je v exekuci o byt, který má v osobním vlastnictví?

odpověď

Dobrý den,

bohužel ano může, neboť pokud není jiný efektivní způsob jak v přiměřené době uhradit celou dlužnou částku, může soudní exekutor přistoupit i k zabavení a následnému prodeji nemovitosti dlužníka.

14. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce a nový občanský zákoník 2014

Dobrý den, Jsem 8 let ženatý a za doby trvání mého manželství mi vznikl dluh a následně exekuce. V listopadu 2013 mi od exekutora přišlo usnesení,ve kterém bylo rozhodnuto o zastavení exekuce v plném rozsahu s odůvodněním,že se exekutor označil pohledávku jako "nedobytnou" a že s tímto souhlasí i věřitel. Jaké bylo následně mé překvapení, když jsem od toho samého exekutora dostal v lednu 2014 opět vyrozumění o zahájení exekuce týkající se toho samého věřitele a dluhu. Postupně jsem navštívil tři advokátní kanceláře s radou o pomoc. Nezávisle na sobě se jednotliví advokáti shodli na tom,že se zřejmě jedná o účelové jednání věřitele a jím pověřeného exekutora s tím,že od roku 2014 platí nová kritéria při provádění exekucí a to zejména s platností nového občanského zákoníku. Prý se takto na mne může věřitel tzn. "snáze dostat" a to zejména postižením majetku spadajícího do SJM a postižením majetku mé manželky. Takže- majetek,o který se jedná: Má manželka dostala ještě před uzavřením našeho manželství pozemek od příbuzných a to formou daru. Před uzavřením manželství jsme pak společně sepsali předmanželskou smlouvu (měl jsem dluhy z dob před manželstvím a nechtěl jsem ohrozit rodinu). Následně požádala manželka o vydání stavebního povolení, které znělo pouze na její jméno a následně začala na tomto pozemku, již za trvání našeho manželství, stavět dům. Nejsme nijak majetní, proto si manželka půjčila na stavbu peníze od známého. Je však pravdou, že to nebylo písemnou formou, ale jak se říká na "čestné slovo". Realita po 1.1.2014 je taková,že na pozemku již stojí rozestavěná, takřka dokončená, ale nezkolaudovaná stavba. Manželka vlastní (dle názoru mnou oslovených advokátů) pozemek jako výlučný vlastník, ale již se nedokáží shodnout jak je to s rozestavěnou stavbou. Jedni tvrdí, že do SJM nepatří (ať už s ohledem na předmanželskou smlouvu či s ohledem na to,že výlučným stavebníkem a vlastníkem pozemku je manželka a že navíc od 1.1.2014 je vlastník stavby totožný s vlastníkem pozemku) a tudíž,že se nemusím bát jejího postižení exekucí. Druzí ale tvrdí,že do SJM patřit může či dokonce patří a tudíž může podléhat exekuci. K tomu mi ale dnes ještě jeden notář sdělil,že dle nového občanského zákoníku prý již rozestavěnou stavbu nelze po 1.1.2014 zapsat do katastru nemovitostí, tudíž de facto i kdyby tato rozestavěná stavba patřila do SJM (čemuž tento notář mimochodem rovněž nevěřil), nelze ji exekučně postihnout, jelikož není nikde zapsaná a evidovaná. Jinými slovy,co advokát to samostatný a bohužel i dost často odlišný názor. Takže se Vás dovolím zeptat ja to tedy je. Nerad bych vystavil svoji rodinu nějakým problémům, ale za současné situace nevím jaký zvolit postup a bránit majetek mé ženy.... Předem děkuji za Vaši odpověď....

odpověď

Dobrý den,

celý Váš případ jsem konzultoval s naším právním konzultantem a i s kolegyní z jiné občanské poradny. Dle našeho právního názoru jsme se shodli na tom, že pozemek je výlučným vlastnictvím Vaší ženy. Avšak daná stavba na něm již by měla spadat do SJM, neboť její stavba byla započata již za doby trvání manželství a jako taková spadá do SJM, neboť byla nabyta v manželství.

Co se týče faktu, že jste se svou manželkou před uzavřením manželství sepsali předmanželskou smlouvu, tak zde je nutno říci, že dle novely exekučního řádu platné od 1. 1. 2014 pro účely exekučního řízení pozbývá tato předmanželská smlouva svého ochranného účinku, neboť v § 42, odst. 1, Exekučního řádu stojí následující: „Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.“   

Avšak i přesto bych Vaší paní manželce doporučil, aby v případě, že soudní exekutor bude chtít výkonem exekuce postihovat danou nemovitost, zkusila podat návrh na zastavení výkonu exekuce prodejem nemovitosti manželky povinného. Daný návrh může zkusit odůvodnit tím, že danou nemovitost sice nabyla za doby trvání manželství, avšak před vznikem samotného manželství se svým manželem uzavřela předmanželskou smlouvu, na jejímž základě daná nemovitost nespadá do SJM a tudíž ji skrze exekuci jejího manžela nelze postihovat.

Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který má výkon dané exekuce na starosti. Soudní exekutor nejspíše návrh zamítne z důvodu výše uvedeného paragrafu exekučního řádu. Avšak v takovém případě má za povinnost předat celý návrh k posouzení exekučnímu soudu, který může mít v dané věci opačný názor.

14. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Dobrý den , přišla mi exekuce na 68 000 z firmy rynospo s.r.o, která dlužnou částku prodala exekuci , já jsem se s tou firmou nedostal nikdy do konfliktu ani jsem neveděl že existuje , navíc firma rynospo je v likvidaci ,když jsem volal na exekutorský uřád , tak mi zdělili že to byla podepsaná směnka , kterou jsem nikdy nikomu nepodepisoval , jak se mám prosím bránit ??

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že v tuto chvíli je již na účinnou obranu pozdě, neboť námitky na neoprávněnost daného dluhu má žalovaná strana vznášet v nalézacím řízení, kdy soud rozhoduje o oprávněnosti dluhu a jeho výši.

V případě, že se jednalo o dluh za směnku, byl nejspíše dluh soudně vymáhán podáním směnečného platebního rozkazu, proti kterému lze do osmi dnů od doručení vznést k rukám příslušného krajského soudu námitky. Poté soud nařídí v dané věci soudní řízení, v rámci něhož se můžete bránit a napadnout oprávněnost daného dluhu.

V případě, že námitky nejsou v zákonné lhůtě vzneseny, stává se daný směnečný platební rozkaz pravomocný a vykonavatelný a na jeho základě lze již vyhlásit exekuci.   

14. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na přeplatek DPH

Dobrý den Mám dotaz,podnikám,dostal jsem se do potíží a jelikož už exekutor vše zabavil(dům,vybavení-kdy náklady na odvoz byly 6x dražší než jejich prodej a účty)tak nyní dosáhl blokace přeplatků DPH,které jako čtvrdletní plátce DPH,mám vysoké. Podnikám ve stavebnictví a nakupuji materiál vč.DPH,ale fakturuji s přenesenou daňovou povinností,tedy s nulovým DPH. V dnešní době konkurence se jedná o celý zisk z podnikání a i víc. Mám važné problémy s pokračováním podnikání a i s uživením rodiny. Defakto nás již rok živí rodiče a to tak že máme cca 6tis.pro čtyř členou rodinu na měsíc.Vzali mi i počítač,nechali mi jen harddisk,prodali auto,že si mohu dopravu sjednat,vzali nářadí,že jsou půjčovny- vše v odvolání posvětil soud. Dá se někde domoci alespoň ať nám nechá životní minimum ? A jak to prob.,zpětně ? To si mám jít pro dávky ? Děti již nemají základní věci. Jsem zoufalí. Děkuji za radu.

odpověď

Dobrý den,

bohužel na přeplatek DPH se nevztahují nezabavitelné částky z příjmu, tak jak tomu je v případě srážek ze mzdy u zaměstnance.  Přeplatek DPH je v rámci exekuce postihován tzv. přikázáním pohledávky a jako takový je postižitelný v celé své výši.

Avšak můžete zkusit podat návrh na zastavení výkonu exekuce přikázáním pohledávky z Vašeho přeplatku na DPH. Tento návrh můžete zkusit odůvodnit tím, že daný přeplatek činí de facto celý Váš zisk a obrat z Vaší podnikatelské činnosti a tedy je i Vaším jediným příjmem. Z toho důvodu, žádáte, aby Vám z daného přeplatku byla ponechána nezabavitelná část z příjmu.

Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad. V případě, že jej soudní exekutor zamítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu.

14. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na bratra/syna

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak řešit situaci, kdy můj bratr má 2 exekuce a je ve výkonu trestu. každá s těchto exekucí je u jiné kanceláře které se teď snaží vymáhat je po mé matce a po mě. U matky má bratr trvalé bydliště, ale fyzicky tam nic nevlastní. Ve vězení zaměstnán není (nemají zatim pro něj práci). Já ani moje matka nemáme s dluhy bratra nic společného. U jedné z exekucí si jestě před nástupem stihl domluvit splátkový kalendář na splatku 1000,- kč měsíčně. Druhá začla běžet až po jeho nástupu do vězení. Probíhá to asi takto: Pokud chceme předejít tomu, že matce zabaví věci, musíme to platit. Děkuji.

odpověď

Dobrý den,

Doporučil bych Vám a Vaší paní matce, abyste v případě toho, že soudní exekutor skrze exekuci Vašeho pana bratra zabaví i Váš majetek, podali návrh na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce.

V daném návrhu je nutné uvést, u kterých věcí se toho přesně dožadujete, z jakého důvodu, tj. že jsou Vaším majetkem a ne majetkem dlužníka a přiložit dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem, např. účtenky, faktury, kupní smlouvy apod. vše nejlépe vedené na Vaše jména. Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení soupisu daný věcí.

V případě, že exekutor Váš návrh zamítne a věci Vám nevrátí, máte právo, dle § 267 Občanského soudního řádu ve spojení s § 68 Exekutorského řádu, podat do 30 dnů od jeho rozhodnutí tzv. vylučovací žalobu. Ta se podává k soudu, který o dané exekuci rozhodoval. V takovéto žalobě jste žalující stranou a žalovanou stranou není exekutorský úřad, ale oprávněná strana – věřitel. K vylučovací žalobě opět připojte veškerou důkazní dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví.

Zároveň písemnou cestou informujte daného exekutora o tom, že jste podali vylučovací žalobu, neboť dokud soud ve věci nerozhodne, nesmí exekutor prodat majetek, na nějž se vylučovací žaloba vztahuje.

14. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den, máme syna, který s námi už 10 let nebydlí, ale trvalé bydliště má odhlášené pouze 5 let. Bohužel udělal dluhy už před 5 lety, má právo exekutor přijít k nám domů a odebrat nám majetek? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

podle toho jak celou věc popisujete se domnívám, že riziko, že by soudní exekutor prováděl výkon exekuce, skrze exekuci Vašeho syna ve Vašem bytě, je velmi nízké, neboť soudní exekutor smí provádět výkon exekuce v místě trvalého bydliště dlužník, nebo v místě, kde se lze reálně domnívat, že dlužník pobývá či zde přechovává svůj majetek.

Avšak doporučil bych Vám, aby Váš byt nic nespojovalo s Vaším synem. Tím je zejména myšleno, aby zde Vašemu synovi nechodila žádná pošta, neměl zde své jméno na zvonku ani na poštovní schránce, a aby se v daném bytě ani nezdržoval.

V případě, že i přesto soudní exekutor zabaví v daném bytě Váš majetek skrze exekuci Vašeho syna, máte právo do 30 dnů podat na příslušný exekutorský úřad návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. V daném návrhu je nutné uvést, u kterých věcí se toho přesně dožadujete, z jakého důvodu, tj. že jsou Vaším majetkem a ne majetkem dlužníka a přiložit dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem. Dále můžete jako důkazní prostředek připojit kopii rozhodnutí o zrušení trvalého bydliště Vašeho syna v daném bytě a připojit svědeckou výpověď sousedu o tom, že se Váš syn již dlouhá léta v daném bytě nezdržuje a tudíž zde ani nepřechovává svůj majetek.

 V případě, že exekutor Váš návrh zamítne a věci Vám nevrátí, máte právo, dle § 267 Občanského soudního řádu ve spojení s § 68 Exekutorského řádu, podat do 30 dnů od jeho rozhodnutí tzv. vylučovací žalobu. Ta se podává k soudu, který o dané exekuci rozhodoval. V takovéto žalobě jste žalující stranou a žalovanou stranou není exekutorský úřad, ale oprávněná strana – věřitel. K vylučovací žalobě opět připojte veškerou důkazní dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví.

Zároveň písemnou cestou informujte daného exekutora o tom, že jste podali vylučovací žalobu, neboť dokud soud ve věci nerozhodne, nesmí exekutor prodat majetek, na nějž se vylučovací žaloba vztahuje.

14. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den,potřebovala bych poradit.Vím o dvou dluzích z roku 2008(půjčka u banky) teď se obábám exekuce,nevím jestli už je exekuce existující a nebo je to stále vedeno jako dlužná částka,zajímalo by mě jak se toho mohu dopátrat a zda bych byla o exekuci informována či mi kdykoli může domů přijít exekutor,tím informována myslím opsílka,dopis cokoli.A taky by mě zajímalo počínání exekutorů v bytě,či hledá v šuplících,skříních a zda může zabavit třeba i hračky a pokud mám notářsky ověřenou smlouvu na všechny věci v bytě(nábytek) že nejsou moje ale bývylého přítele,může se jih doknout?Co mi mohou vzít?žiji v domácnosti s malým dítětem.Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

exekuci lze vyhlásit na základě pravomocného rozhodnutí soudu v nalézacím řízení, které předchází exekučnímu řízení. Toto soudní rozhodnutí je povinnému (tj. dlužníkovi) doručeno na adresu jeho trvalého bydliště, popřípadě na poslední známou doručovací adresu.

Avšak často se stává, že se lidé stěhují a mění adresy svého trvalého bydliště či v místě svého trvalého bydliště si nepřebírají korespondenci. Jestliže pak dotyčný o těchto skutečnostech neinformuje svého věřitele, může se stát, že soud bude zasílat veškerá rozhodnutí na poslední známou adresu a tato rozhodnutí se budou považovat za doručené i v případě, že si je dotyčný osobně nepřevezme.

Z toho důvodu bych Vám doporučil se v celé věci informovat přímo u samotného věřitele o tom, v jakém stavu se aktuálně Váš dluh nachází, tj. zdali již není soudně popř. exekučně vymáhán.

Soudní exekutor smí nahlížet do všech prostor bytu, v němž provádí výkon exekuce, tj. i do šuplíků a skříní. Může i zabavit hračky. Avšak zpravidla se tomu tak neděje.

Co se týče notářsky ověřené smlouvy o tom, že daný majetek není Váš, ale Vašeho expřítele, lze takovýto dokument zkusit použit jako důkazní prostředek k návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce, který se zasílá na příslušný exekutorský úřad v případě, že exekutor zabaví věci, které nepatří dlužníkovi, ale třetí osobě.

Ve Vašem případě by takovýto návrh musel podat na exekutorský úřad Váš expřítel a dožadovat se tak navrácení daného majetku, který je jeho a ne majetkem dlužníka.

Avšak je nutno říci, že může být takováto smlouva ze strany soudního exekutor napadnuta jako účelová a z toho důvodu návrh zamítne.    

14. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

prominutí úroků z exekuce

Dobrý den, již jsem splatila celou jistinu exekuce a nyní mi zbývá ještě cca 60 tisíc Kč zaplatit úroky. Dle informací exekutora může o prominutí úroků rozhodnout pouze věřitel, kterému mám poslat žádost o prominutí. Je nutné tuto žádost nějak zdůvodňovat nebo dokládat? Moc děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor Vás informoval správně. Žádost není zcela nutné nějak odůvodnit, avšak pokud v dané žádosti věřiteli popíšete závažné důvody, které Vás k této žádosti vedou, např. tíživá finanční a sociální situace apod., může to zvýšit Vaši šanci na přijetí Vaší žádosti. Závěrem je nutné říci, že věřitel nemá žádnou povinnost tuto žádost přijmout. To, zdali Vám penále promine či ne, je jen čistě na jeho dobré vůli.

21. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

vypořádání SJM

dobrý den, chtěla jsem se informovat, jak vyřešit situaci ohledně vypořádání SJM po zániku manželství. Manžel v době manželství pobral za mými zády dluhy dohromady tak za 1 000 000,-Kč. Potřebuji se s ním vypořádat, on sám pomalu neví, kde a u koho si půjčky nabral. Prosím o radu, jak sepsat toto vypořádání, když vlastně nevím, co za dluhy tam uvést. A ještě jedna prosba, když jsem rozvedená, může mi exekutor obstavit účet nebo dát exekuci na plat? Moc děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

pokud Vy a Váš bývalý manžel neznáte jeho věřitele a stavy závazků, které má Váš exmanžel vůči nim, bude vyhotovení návrhu na vypořádání SJM velmi obtížné. Doporučil bych Vám, aby si Váš exmanžel nechal udělat výpis z bankovního registru CBCB, z nebankovního registru CNCB a registru dlužníků SOLUS. Z výpisu z těchto registru byste mohli získat informace o podstatné části dluhů Vašeho bývalého manžela. Avšak je nutné říci, že ty to registry nesdružuji úplně všechny poskytovatele finančních produktů v ČR. Dále také můžete zkusit v daném vypořádání SJM uvést, že Váš exmanžel přebírá na svou osobu veškeré závazky, které vytvořil za doby trvání Vašeho manželství. Avšak nejlépe bych Vám doporučil se s celou věcí obrátit na advokáta zabývajícím se rodinným a občanským právem, s žádosti o pomoc při sepsaní daného vypořádání SJM.

Pokud exekuce za dluh Vašeho exmanžela vznikne až po rozvodu a vypořádání Vašeho SJM, pak poté by Váš plat a Váš bankovní účet již neměl být skrze exekuci Vašeho exmanžela postihnutelný, neboť již nebude spadat do SJM a jako takový je Vaším výlučným vlastnictvím.

V případě, že by i přesto tak soudní exekutor učinil, doporučil bych Vám v dané věci podat návrh na zastavení výkonu exekuce na Vaší osobě a to z důvodu toho, že Váš plat a bankovní účet již není součástí SJM a  to vlivem zániku manželství a řádného vypořádání SJM.  

21. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Úhrada jistiny

Dobrý den, mám dotaz ohledně postupu výpočtu úroků.Přeposílám Vám odpověď exekutora : na základě Vaší žádosti Vám sděluji, že exekucí vymáhaná pohledávka zahrnuje k dnešnímu dni následující částky: - Jistina ve výši 49.105,80 Kč - Úrok z prodlení (vypočítaný k dnešnímu dni) ve výši 59.662,- Kč) - Náklady exekuce ve výši 31.895,60 Kč Celkem jste tedy k dnešnímu dni povinen uhradit částku ve výši 140.663,40 Kč. Exekucí vymáhaná částka není konečná, k dnešnímu není splacena jistina, narůstá tedy úrok z prodlení. K dnešnímu dni bylo v řízení vymoženo celkem 30.170,- Kč. K doplacení exekuce Vám tedy k dnešnímu dni zbývá doplatit částku ve výši 110.493,40 Kč. / Tento dluh vznikl v roce 1999 za neplacení telefonu. O dluhu jsem nevěděl z důvodu přestěhování a v roce 2011 došlo k exekuci na plat a od té doby ji splácím. Mám příjem průměrně 10 000 Kč měsíčně čistého, splátky jsou malé, tak se částka nesnižuje, ale navyšuje. Před půl rokem jsem změnil zaměstnání a teprve dnes zjistil,že účetní dala splátky do depositu a zaslala je teprve nyní, čímž se uhrazená celková splátka navýšila asi na 38 000,- Kč. Chtěl bych se zeptat v jakém pořadí se dluh umořuje a jestli mohu požádat o upřednostnění splácení jistiny, nebo o zmrazení úroků a jakou formou. Dále bych se rád zeptal, když mi dopadne příspěvek na bydlení, zda spadá automaticky do exekuce, nebo jestli ho mohu poslat sám na zrychlení splátek. Již pět let bydlím v podnájmu, kde mám trvalé bydliště, ale většinou se zdržuji u přítelkyně, kterou mám asi rok - je nějakým způsobem ohrožena i ona a její majetek, může exekutor vykonat exekuci na majetek i po třech letech exekuce na plat? Ještě mi není jasná výše úroků: platí ta z usnesení, nebo se průběžně mění. Předem Vám moc děkuji a budu rád za jakoukoliv radu, jak tento problém vyřešit.

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám, abyste na příslušný exekutorský úřad zaslal žádost o to, aby veškeré úhrady dlužné částky od Vaší osoby byly použity přednostně na úhradu jistiny dluhu. Dále můžete zkusit zaslat danému věřiteli žádost o pozastavení úroků do doby, než bude jistina dluhu uhrazena. To zdali k tomu věřitel svolí či ne je již čistě na jeho dobré vůli.

Příspěvek na bydlení je sociální dávkou, ze které nelze provádět exekuční srážky z příjmu, neboť tato sociální dávka je mandatorně vázána k úhradě nákladů spojených s bydlením jejího příjemce.

Pokud se soudní exekutor dozví, že pobýváte v bytě své přítelkyně a často se zde zdržujete, mohl by nabýt dojmu, že zde můžete i přechovávat svůj majetek a z toho důvodu by mohl provést soupisu majetku v daném bytě.

V takovémto případě by Vaše přítelkyně musela soudnímu exekutorovi prokázat, že dané věci nejsou Vaše, ale její.

Soudní exekutor smí při výkonu exekuce k vydobytí dlužné částky použit veškeré úkony, které mu umožňuje zákon a to i současně. Tedy, ano soudní exekutor Vám může zároveň provádět jak srážky ze mzdy, tak i zabavovat majetek.    

21. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce u třetí strany

Dobrý den. Bydlím s rodiči v bytě, ve kterém s námi už 10 let NEbydlí moje starší sestra, z toho 3 roky zde NEmá trvalé bydliště (které má momentálně na MěÚ). Má hromadu dluhů a nedávno se u nás objevil exekutor s tím, že pokud rodiče nedoloží faktury od toho, že je vše v bytě jejich, může jim věci zabavit. Je to možné, i když sestra u nás nemá trvalé bydliště a ani se u nás neobjevuje?

odpověď

Dobrý den,

bohužel i tento postup exekutora je možný a v praxi se často stává, neboť soudní exekutor smí výkon exekuce vykonávat tam, kde má dlužník trvalé bydliště, nebo tam, kde se lze domnívat, že se zdržuje či přechovává svůj majetek.

Pokud tedy Vaší sestře na danou adresu chodí korespondence, či zde má stále jméno na zvonku nebo na poštovní schránce, nebo danou adresu uvedla svým věřitelům jako kontaktní, pak poté může soudní exekutor nabýt dojmu, že by zde Vaše sestra mohla stále pobývat či přechovávat svůj majetek.

Pokud ještě nedošlo soudním exekutorem k soupisu majetku Vašich rodičů, pak poté bych jim doporučil zaslat na příslušný exekutorský úřad písemné vyrozumění o tom, že se zde dlužník již delší dobu nezdržuje a ani zde nemá trvalé bydliště. Z toho důvodu, zde ani nepřechovává žádný svůj majetek. Dále je vhodné k tomuto písemnému vyrozumění připojit i kopii rozhodnutí o zrušení trvalého bydliště Vaší sestry a svědecké vypovědí sousedů o tom, že dotyčná na daném místě nepobývá a ani se zde nijak nezdržuje.

V případě, že již došlo k soupisu majetku, doporučil bych Vašim rodičům podat na příslušný exekutorský úřad návrh na vyškrtnutí těchto jejich věcí ze soupisu exekuce. V daném návrhu je potřeba přesně uvést, u kterých věcí se toho dožadují. Dále z jakého důvodu, tj. že dané věci jsou jejich majetkem a ne majetkem dlužníka a toto své vlastnictví prokázat, např. účtenkami, fakturami, kupními smlouvami apod. Také je možné, jako důkazní prostředek, opět připojit kopii rozhodnutí o zrušení trvalého bydliště Vaší sestry a svědecké výpovědi sousedů.

Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení soupisu majetku. V případě, že soudní exekutor návrh Vašich rodičů zamítne, mají poté ještě možnost podat v dané věci vylučovací žalobu na daný majetek. Vylučovací žaloba s veškerou důkazní dokumentací se zasílá na exekuční soud, tj. soud, který o dané exekuci rozhodl, a to do 30 dnů od zamítnutí návrhu.

21. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Jak dostat sve penize ze zablok. uctu pritele

Dobry den,chtela bych se zeptat. Pritelovi exekutor zablokoval ucet a me tam prisla vyplata(i kdyz jsem vcas hlasila zmenu a zamestnavatel uznal,ze je to jeho chyba,tim to ale skoncilo). Kam a jak se obratit? Nekdo rika,zdm napsat exekutorovi o vydani s dolozenim vyplatni pasky nebo podat vyluc.zalobu,ta se podava kam? Exekutorovi jajt mi rekla operatorka?Dekuji

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám zaslat na příslušný exekutorský úřad návrh na vyloučení finančních prostředku z blokovaného bankovního účtu povinného. V daném návrhu popište celou vzniklou situaci. Dále uveďte, o jakou přesnou finanční částku žádáte, aby byla vyloučena z výkonu exekuce a z jakého důvodu, tj. že se jedná o Vaši mzdu a ne o finanční prostředky povinného. K návrhu připojte dokumentaci prokazující Vaše tvrzení, tj. například výplatní pásky, výpisy z účtu, ze kterých bude patrné, že dané finanční částky byly zaslány z účtu Vašeho zaměstnavatele apod.

V případě, že by soudní exekutor Váš návrh neuznal a Vaše finanční prostředky nevyloučil z výkonu exekuce, máte ještě možnost podat vylučovací žalobu, která se zasílá na exekuční soud, tj. na soud, který rozhodl o výkonu dané exekuce. V žalobě je opět nutné uvést veškeré skutečnosti, které byly uvedeny v přechozím návrhu a opět připojit veškerou důkazní dokumentaci prokazující Vaše tvrzení. 

21. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na plat

Dobrý den. Od roku 2002 máme s manželem zúžené společné jmění manželů. Manžel má dluhy a mně teď přišla exekuce na plat. Má na to exekutor právo? Co dělat? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

bohužel dle § 42, odst. 1., novely Exekučního řádu platné od 1. 1. 2014 za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

Pokud usnesení o výkonu dané exekuce bylo soudem vydáno před rokem 2014, doporučil bych Vám zkusit podat návrh na zastavení výkonu exekuce srážkami z příjmu manželky povinného a to z důvodu toho, že usnesení o dané exekuci bylo vydáno po soudním rozhodnutí o zúžení Vašeho společného jmění manželů a také v době kdy, ještě nebyla v platnosti novela exekučního řádu umožňující postihovat společné jmění manželů i přesto, že bylo soudním rozhodnutím zúženo.

Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad. K návrhu připojte kopii soudního rozhodnutí o zúžení Vašeho společného jmění manželů.

V případě, že soudní exekutor tento Váš návrh zamítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu, který poté v dané věci rozhodne.

21. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

sloučení exekucí

dobry den,chtela bych se zeptat zda je moznost požadat o sloucení exekuci u jednoho soudniho exekutora,jedna se o 3 exekuce od stejneho veritele dopravního podniku. a zda se tim budou zapocitavat naklady rizeni a odmena exekutor pouze 1 krat.dekuji za odpoved.

odpověď

Dobrý den,

slučování exekucí upravuje § 37, odst. 4., Exekučního řádu. Návrh na sloučení exekucí se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který o daných exekucích rozhodoval.

Žadatel musí splňovat následující podmínky:

 

 • Jsou proti němu vedeny alespoň 2 exekuční řízení.
 • Předmětem jednotlivých spojovaných exekučních řízení jsou dlužné částky, které jsou v bagatelní výši. Tuto výši upravuje § 202 odst. 2 Občanského soudního řádu a stanovuje ji jako částku do 10 000 Kč. To znamená, že každá ze slučovaných exekucí byla nařízena pro dlužnou částku, jejíž jistina nepřesahuje 10 000 Kč.

 

Po sloučení exekucí je ustanovena povinnost uhradit jen jednu odměnu příslušnému soudnímu exekutorovi a jednu paušální částku nákladů exekuce. Avšak pokud exekutor měl u slučovaných exekucí před jejich sloučením účelně vynaložené hotové náklady nad rámec paušálních nákladů, pak poté má nárok na jejich úhradu.

Paušální částka na náklady exekuce je 3 500 Kč. Pokud tedy soudní exekutor při výkonu exekuce vynaložil náklady převyšující tuto paušální částku, má po sloučení exekucí nárok na úhradu všech nákladů převyšujících tuto paušální částku.   

28. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Prodej bytu s oznacenymi vecmi

Exekutor označil věci v našem bytě, kde se dlužník už několik let nezdržuje, ale má tam trvalý pobyt. Jak postupovat, když chceme byt prodat (byt nepatří dlužníkovi)? Kam s označenými věcmi? Má exekutor povinnost si je odvézt? Nebo je máme uložit v nějakém skladu a kdo by v tom případě platil nájem takového skladu? Celé mi to připadá velmi nejasné. Děkuji.

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor nemá povinnost sepsaný majetek do soupisu exekuce odvést. Doporučil bych Vám o celé věci příslušného exekutora informovat a zkusit ho vyzvat, aby provedl odvoz sepsaného majetku. V případě, že tak neučiní, budete muset bohužel na vlastní náklady daný majetek někam přemístit a informovat soudního exekutora kam byl daný majetek přemístěn. Pokud daný majetek nepatří Vám, ale povinnému (tj. dlužníkovi), můžete náklady spojené s přemístěním daného majetku požadovat po osobě dlužníka.

Pokud daný majetek patří Vám a do soupisu exekuce byl sepsán skrze exekuci dlužníka, můžete zkusit podat návrh na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce. Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad. V návrhu je potřeba zejména přesně uvést, u kterých věcí se toho dožadujete a prokázat, že dané věci jsou Vaším majetkem a ne majetkem dlužníka. Jako důkazní prostředky lze použít např. účtenky, kupní smlouvy, faktury apod.  

 

28. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekutor Pan Vrana

Dobry den,slozita situace me nuti prosit o odbornou odpoved.Partnerka u ktere ziji byla (spolu)rucitel exmanzelovy v manzelstvi,ukoncenem bez majetkopravniho vyporadani.vznikly dluh je castecne (1200 mesicne z dluhu 86000)placen z platu exmanzela.v sobotu rano prisel Pan exekutor se kolegou a podaly Partnerce podepsat obalku se zelenym pruhem,jeste jsem spal.pote co podepsala, Panove ono lejstro i s obalkou schovaly do tasky a bez ucty a zabran zacaly prochazet byt ve kterem spal syn Partnerky i muj syn.arogantnim pristupem vse okoukly a zacaly polepovat nalepkami. do "zastavy" si vzaly laptop Partnerky a muj tablet s nabijeckou a nabijeckou na mobil(?).polep exekucne zabaveno je i na pracce.s tim ze mne vzbudily,ukazaly mi sve prukazky exekutoru a sly vse sepsat do kuchyne. vysvetleni ze tablet je v mem vlastnictvy je naprosto nezajimal a na otazky,zda jsou nabijecky k danym zarizenim jsme odvetily ze nejsou,Panove i presto ze jsem jim ukazoval uctenku od tabletu a servisni zpravu na me jmeno s tvrzenim ze zarizeni je moje pouze oznamily ze jsem se jim radne nepredstavil a ze netusi s kym to mluvy a proto jakekoliv podnety z me strany neberou v potaz a nemam na ne vubec mluvit,ani od Partnerky je to pri rychlem odchodu nezajimalo a rekly ze uz se tim zabyvat nebudou. informovaly nas ze vse co je olepeno,vcetne jiz zabavenych zarizeni patri jim a v jednu hodinu si jej prijedou odstehovat.pri telefonatech vsude mozne jsme se dozvedely par rad,ne vsak podstatnych,krom toho ze mam ihned jit podat trestni oznameni za kradez.nemohl jsem odejit a nechat vsechny doma s Partnerkou ,ktera byla v soku.po dlouhych telefonatech s Pany exekutory udajne jejich nadrizeny prikyvl ze za cenu 5000 nam budou veci vraceny.to probehlo,bohuzel natlak ze strany exekutoru ze pokud nezaplatime ihned(sedely pred domem v aute,kam jsme musely jit za nimy)odjizdi a vic je to nezajima.ikdyz v telefonu sdelily ze pokud zaplatime nalepky sundaji. Partnerka zaplatila a policie naspechala s prijezdem.pouze si napsal jmena.ve finale nemame dopis,ktery pry na exekuci povinneho upozorni v dobe predchazejici samotnemu vykonu.ani rozhodnuti soudu,pouze "podomacky vitysknuty formular bez spisove znacky" od Panu exekutoru.pri vyskrtavani tabletu ze seznamu zabavovanych veci uz nechtely ani videt dokumenty o koupi a jako doklad o zaplaceni mame pouze doklad o zaplaceni s razitkem Panu a text "na uhrazeni dluhu".protoze mam otazek mnoho,prosim co vse si muze exekutor dovolit a co ne. 1 prvne pokud je dluh placen,muze exekutor pri "nedostacujicim plneni" sahnout i na majetek (spolu)zadatele? 2 musi prijit dopis informujici o exekuci,vykonu,nebo staci jen podepsat dopis exekutorovy na miste s vykonem pri podepsani? 3 muze i pres opetovne "dokazovani" Panu exekutorovy, zabavit co napatri do majetku dluznika, 4 pozadovat uctenky pouze na me jmeno,nebo staci tvrzeni,vec je moje s uctenkou v ruce? 5 muzou zabavit pracku? 6 branit se proti chovani a co psichycky stav deti a Partnerky? 7 pripada Vam vse tohle v normach lidskosti a prav exekutoru? 8 je mozne je nejak napadnout jejich pristup k cele veci,chovani nebo postup? 9 kam vsude co poslat(cetl jsem o informavani ombutsmana a exek. komory)a jak dale postupovat,majetkopravni vyrovnani se udajne takovychto veci netyka? velice dekuji za zodpovezeni tolika otazek a pomoc pri reseni situace. J velice dekuji za zodpovezeni tolika otazek a pomoc pri reseni situace. J

odpověď

Dobrý den,

odpovědi na Vaše otázky uvádím níže:

 

1. Ano, bohužel soudní exekutor smí i v případě splácení dlužné částky použít k výkonu exekuce zabavení majetku.

2. Usnesení o zahájení exekuce by mělo býti doručeno nejpozději s prvním exekučním příkazem. Lze tak učinit i osobním předáním přímo na místě. Jako pochybení zde vidím to, že Vaší partnerce nebyla daná dokumentace či její kopie ponechána.

3. Ne, to by soudní exekutor či jeho vykonavatel neměl učinit. Neboť pokud bylo dostatečně a jasně prokázáno, že daný majetek není dlužníka či nespadá do společného jmění manželů dlužníka, pak poté takovýto majetek nelze zabavit pro účely dané exekuce.

4. Pro jasné prokázání jsou požadovány účtenky či faktury na jméno.

5. Majetek, který nesmí soudní exekutor zabavit, není v zákoně jmenovitě definován. Avšak dle § 322, odst. 1., Občanského soudního řádu nelze výkonem rozhodnutí postihnout majetek, který povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů. Z daného ustanovené lze tedy vyvodit, že pokud v dané domácnosti žijí děti, pak pračka je nezbytná pro uspokojení jejich základních hmotných potřeb, neboť pro zdravý vývoj dítěte je nutné, aby mělo čisté a sterilní oblečení.

6. Na nepřístojné či agresivní chování vykonavatelů soudního exekutora můžete vznést stížnost a to buďto na Exekutorskou komoru ČR nebo na Ministerstvo spravedlnosti ČR.

7.  Můj osobní názor na věc není relevantní. Avšak podle toho jak danou věc popisujete se domnívám, že přístup daných vykonavatelů soudního exekutora byl při nejmenším nekorektní a v určitých aspektech v nesouladu s Exekučním a Občanským soudním řádem.

8. – 9. Na postup a chování vykonavatelů příslušného soudního exekutora můžete podat stížnost a to na Exekutorskou komoru ČR nebo na Ministerstvo spravedlnosti ČR.

28. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na plat

Dobrý den.Manžel podnikal a později vyhlásil bankrot. Zůstal mu dluh u VZP. Momentálně pobírá jen minimální mzdu.Exekutor dal příkaz ke strhávání z mého platu.Má na to právo? Když od roku 2002 máme zúžené společné jmění manželů. Děkuji

odpověď

Dobrý den,

bohužel ano má, neboť v § 42., odst. 1, novely Exekučního řádu stojí: „Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.“

Tedy dle daného ustanovení do společného jmění manželů spadá i příjem a bankovní účet manžela či manželky povinného i přesto, že dané společné jmění manželů bylo soudně zúženo.

28. 3. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Alimenty

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zdali je možné mému bývalému příteli..nechat strhávat alimenty exekučně i ze sociálních dávek..jelikož kolik let už nepracuje a ani nemíní a dluh na výživném mu narůstá..a to mu soud určil jen 500kč měsíčně. Děkuji za odpověd.

odpověď

Dobrý den,

záleží na tom, o jaký typ sociálních dávek se jedná. Pokud se jedna o podporu v nezaměstnanosti a pokud je tato podpora v dostatečné výši, tak že po odečtení nezabavitelných částek z příjmu dlužníka zůstává i částka, kterou lze srazit, tak poté exekuční srážky lze provádět.

Pokud se však jedná o sociální dávky charakteru životního či existenčního minima, tak zde již exekuční srážky nejsou možné, neboť výše těchto sociálních dávek je pod nezabavitelnou částkou z příjmu dlužníka, a tudíž z nich nelze provést exekuční srážku.

V současné době výše životního minima je 3 410 Kč na dospělého jednotlivce. Výše existenčního minima je stanovena na částku 2 200 Kč. Přičemž nezabavitelná částka z příjmu na osobu dlužníka je 6 188,67 Kč, dále pak 1 547,17 Kč za každou vyživovanou osobu (tj. manželka a děti).

04. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

drazba

dobry den prosim o radu. probehla drazba nas dum 22,8.2O13. dodnes nas nikdo nekontaktoval, drazbu provedl judr, kocian brno, uz nevime jak postupovat. odstavil nam i dalsi majetek. dekuji eva

odpověď

Dobrý den,

omlouvám se, ale z Vašeho dotazu není zcela patrné, na co se přesné ptáte. Avšak pokud jde o to jak získat informace o průběhu a případném výtěžku z dané dražby, doporučil bych Vám za tímto účelem kontaktovat příslušného soudního exekutora, který byl výkonem exekuce pověřen.  

04. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na zaměstnavatele

Dobrý den, je možné poslat exekutora na bývalého zaměstnavatele, který dluží za 3 měsíce výplaty mě i mým kolegyním? Máme nějakou šanci, že by se nám peníze vrátily zpět přes exekuci? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám, abyste se svými kolegyněmi podaly na bývalého zaměstnavatele žalobu pro zaplacení dlužné mzdy. Žaloba se podává k okresnímu soudu, pod který zaměstnavatel spadá dle adresy sídla firmy. V žalobě je zejména potřeba uvést čeho se domáháte, vyčíslit výši dlužné částky a tyto skutečnosti soudu prokázat a doložit.

Jestliže Vám soud Váš nárok uzná, vydá ve věci pravomocné rozhodnutí, ve kterém určí Vašemu bývalému zaměstnavateli povinnost Vám dlužnou mzdu uhradit. V případě, že tak Váš bývalý zaměstnavatel neučiní, můžete na něj, na základě daného pravomocného rozhodnutí soudu, podat k soudu návrh na zahájení exekuce. Soud následně pověří soudního exekutora jejím provedením.

04. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Má na to exekutor právo ?

Manželka čelila oprávněné exekuci. Zaplatili jsme dlužnou částku a náklady na exekuci(které jsou dvojnásobné, než dluh) splácíme již tři roky menší částkou měsíčně, než si pan exekutor ústně přál. Teď hrozí zabavením majetku. Má na to právo? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

ano bohužel má, neboť soudní exekutor smí při výkonu exekuce použít pro vymožení dlužné částky a jejího příslušenství veškeré úkony, kterému zákon umožňuje a smí i provádět více úkonů současně.

04. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Jak správně exekuovat

Dobrý den, mám dluh na zdravotním 5k jež jsem na konci prosince s OZP vykomunikoval a zjistil že tam mám ještě penále. bohužel zaměstnavatel mi nevyplácí mzdu v termínech a ještě pouze po částech a tak jsem neměl celou částku. Konečně ted mám mít celou výplatu a tak jsem to chtěl uhradit ale zjistil jsem že na jednou účtu jsem najednou -15K a na druhém -30k. Žádné vyrozumnění jsem nedostal o exekuci a tak jsem zjišťoval u banky co se děje. Dali mi zkratky a tak jsme zjistil že se jedná o dluh u OZP a když jsem zjistil kdo provádí exekuci tak jsme se nestačil divit. exekuce na účet je od 22.2. a obesílat mne chtěli až v první půlce března ale že když jsme na to přišel tak mi to už pošlou. Dnes mi přišel dopis od exekutora s tím že 22.1 byl podán exekuční návrh od pojišťovny a exekutor mi provedl 22.2 exekuci na účty a 24.2 i na plat. Kdyby mi dali vědět toho 22.1 že bude probíhat exekuce tak honem seženu peníze a zaplatím to ale ted mám exekuci na vše a nemám jak zaplatit těch 12k do 30ti dnů když mám obstavený účety a plat. Není to trochu na hlavu? Místo aby mi dali šanci to zaplatit když jsem to zjistil tak mi nahází klacky pod nohy? Děkuji JH

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám zkusit podat v dané věci návrh na zastavení výkonu exekuce přikázáním pohledávky z Vašeho bankovního účtu. Daný návrh můžete zkusit odůvodnit tím, že vlivem blokace Vašeho bankovního účtu Vám byl znemožněn přístup k Vašim financím a tím i zabráněno, abyste byl schopen dobrovolné úhrady exekučně vymáhané částky.

Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který má výkon dané exekuce na starosti.  

04. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dluhy manžela

Manželovi zustaly dluhy z podnikání, kde podnikal ještě z dalšími společníky. Od začátku jsem s podnikáním nesouhlasila, musela jsem podepsat protokol, že nebudu mít žádný požitek s podnikání a nebudu do něho zasahovat. Tato kauza se táhne již skoro dvacet let. U banky zustal dluh, který si již po několikáté odkoupila firma, která se tímto zabývá. V minulosti jsme již přišly o náš roddinný dum a jiné věci. V roce l996 jsme si zozdělili soudně SJM. Nyní je nařízena exekuce i na mě. Obstavili mě účet a duchod. Celý život jsem poctivě pracovala a s jeho podnikáním neměla nic společného.

odpověď

Dobrý den,

bohužel i přesto, že máte s manželem soudně rozdělené SJM, lze toto SJM dle § 42, odst. 1., novely exekučního řádu pro účel exekuce postihnout, neboť v daném ustanovení stojí následující: “Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.“

Dle exekučního řádu do společného jmění manželů spadá příjem i bankovní účet manžela či manželky povinného. 

04. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Prepis auta

Zdravim. Kdyz na me jeste neni zahajeno exekucni rizeni a mam na sebe napsany automobil ,ktery jsem prodal jine fyzicke osobe. Jakmile bude zahajeno exekucni rizeni nemuze se stat ze budou ,nebo ze vezmou vuz osobe ,ktere jsem prodal svuj vuz. Jde mi o to ,ze jsem svuj vuz prodal svemu znamemu a cekam exekuci a at nedojde k tomu ze mu ho vezmou. Udelal jsem to v dobe ,kdy exekucni rizeni na mou osobu jeste neni zahajeno. Dekuji.

odpověď

Dobrý den,

v případě, že bude na Vaši osobu zahájena exekuce a jako vlastník vozidla budete stále psán Vy a ne Váš známý, které mu jste vozidlo prodal, pak by se soudní exekutor mohl domnívat, že daný vůz je stále Vaším majetkem a mohli by jej zabavit pro uspokojení pohledávky.

Doporučil bych Vám tedy, abyste dané vozidlo přepsal na svého známe, který ho od Vás koupil, ještě předtím, něž bude na Vaši osobu vyhlášena exekuce.

Avšak v případě, že byste tak neučinil a soudní exekutor by daný automobil zabavil, má Váš známý možnost podat návrh na vyškrtnutí daného automobilu ze soupisu exekuce s odůvodněním, že se jedná o jeho majetek a ne o majetek povinného a tento fakt prokázat např. kupní smlouvou.

Návrh s veškerou důkazní dokumentací prokazující vlastnictví se zasílá na příslušný exekutorský úřad.

11. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekutor

Dobrý den,chtěl bych se prosim zeptat.Co mám říct exekutorovi,který po mě žádá po ústní dohodě tři splátky 8tis kč po 14dnech za nezaplacenou elektřinu.Ptal jsem se,zda by splátky nemohli být menší a raději měsíčně.Je nekompromisní.Rád bych to zaplatil,ale tolik peněz na jednou nemám a nemůžu vydělat.Volá a uhani.Nevím kam se obrátit.Poraďte mi prosím.Rád bych se s ním domluvil,ale jinou možnost mi nedává.Děkuji s pozdravem Karel

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám, abyste soudnímu exekutorovi popsal svou finanční a sociální situaci a sdělil mu, že požadovaná výše a frekvence splátek je pro Vás naprosto nereálná a finančně neúnosná. Poté soudnímu exekutorovi navrhněte maximálně výši, pro Vás únosné, měsíční splátky, kterou jste chopen pravidelně a řádně hradit. V případě, že soudní exekutor s Vaším návrhem na splácení nebude souhlasit, zasílejte i tak pravidelně Vámi navrženou měsíční splátku. Alespoň tak budete pravidelně snižovat dlužnou částku.

Závěrem bych Vám doporučil, abyste Váš návrh na splácení dlužné částky zaslal soudnímu exekutorovi v písemné podobě a to doporučeně.    

11. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Otec a exekuce

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně exekuce která nám byla provedena minulý rok. Otec měl exekuci a zabavili část věcí v domě patřící jemu. Tvrdili nám že si pro tyto věci přijedou na druhý den a nestalo se tak. Jako vlastník domu, bych se rád zeptal jaká je doba platnosti těchto zabavených věci, nebo jak by se to dalo urychlit. Otec je momentálně hospitalizován, kvůli závislosti na alkoholu, z které má alkoholovou demenci. Děkuji za odpověd

odpověď

Dobrý den,

lhůta pro odvoz movitého majetku sepsaného pro účely exekuce není nijak zákonem stanovena. Soudní exekutor tedy po provedení soupisu majetku, může dané věci odvézt kdykoliv  v průběhu dané exekuce. Platnost zabavení těchto movitých věcí je po celou dobu trvání dané exekuce.

Můžete zkusit, jako vlastník nemovitosti, ve které se dané věci nacházejí, vyzvat příslušného soudního exekutora k jejich odvozu. To, zdali tak učiní, je však již bohužel čistě na zvážení daného soudního exekutora.  

11. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na sestry účet

Dobrý den, chtěla bych se vědět zda má exekutor právo zablokovat účet mé sestry, když mi tam chodí rodičovský příspěvek a přídavky na dítě?

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor smí blokovat pouze bankovní účet povinného (tj. dlužníka) nebo jeho zákonného manžela či manželky.

Pokud tedy Vaše sestra není v dané exekuci povinná, nemůže soudní exekutor skrze Vaši exekuci zablokovat její bankovní účet, neboť by to byl nepřijatelný zásah do vlastnického práva třetí strany. 

11. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

strach z exekuce

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat žila jsem s bývalym přítelem 4 roky v bytě a zjistila jsem že má spousty dluhu okterých jsem ani nevěděla.Po 4 letech jsme šli od sebe a každý bydlíme zvlášt.Já žiji s novým partnerem a on má novou partnerku s jeho dítětem.Mám strach zda-li i po roce a pul mi něco hrozí ikdyž jsem se nikdy nikam neupsala.Byt ve kterém jsme žily měl trvalý pobyt jen on a stále má ikdyž už je byt prázdný.Je možnost že by na mne mohl něco schodit?Já jsem spořádaný platič a bojím se zda na mne muže exekutor,když on má exekuci na plat.Prosím o radu Děkuji

odpověď

Dobrý den,

pokud nefigurujete nikde ve smlouvách jako spoludlužník či ručitel Vašeho bývalého přítele, pokud na Vaší současné adrese Váš bývalý přítel nemá hlášené trvalé bydliště a ani mu zde nechodí korespondence či se zde nijak nezdržuje, pak poté se nemusíte obávat, že byste byla postihována skrze výkon jeho exekuce.     

11. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý večer, mám syna, který s námi už deset let nebydlí a trvalé bydliště má napsané už tři roky jinde, bohužel udělal hodně dluhů už před třemi lety. Může nám exekutor zabavit majetek?děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

podle toho jak celou věc popisujete se domnívám, že riziko, že by soudní exekutor prováděl výkon exekuce, skrze exekuci Vašeho syna ve Vašem bytě, je velmi nízké, neboť soudní exekutor smí provádět výkon exekuce v místě trvalého bydliště dlužník, nebo v místě, kde se lze reálně domnívat, že dlužník pobývá či zde přechovává svůj majetek.

Avšak doporučil bych Vám, aby Váš byt nic nespojovalo s Vaším synem. Tím je zejména myšleno, aby zde Vašemu synovi nechodila žádná pošta, neměl zde své jméno na zvonku ani na poštovní schránce, a aby se v daném bytě ani nezdržoval.

V případě, že i přesto soudní exekutor zabaví v daném bytě Váš majetek skrze exekuci Vašeho syna, máte právo do 30 dnů podat na příslušný exekutorský úřad návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. V daném návrhu je nutné uvést, u kterých věcí se toho přesně dožadujete, z jakého důvodu, tj. že jsou Vaším majetkem a ne majetkem dlužníka a přiložit dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem. Dále můžete jako důkazní prostředek připojit kopii rozhodnutí o zrušení trvalého bydliště Vašeho syna v daném bytě a připojit svědeckou výpověď sousedu o tom, že se Váš syn již dlouhá léta v daném bytě nezdržuje a tudíž zde ani nepřechovává svůj majetek.

 V případě, že exekutor Váš návrh zamítne a věci Vám nevrátí, máte právo, dle § 267 Občanského soudního řádu ve spojení s § 68 Exekutorského řádu, podat do 30 dnů od jeho rozhodnutí tzv. vylučovací žalobu. Ta se podává k soudu, který o dané exekuci rozhodoval. V takovéto žalobě jste žalující stranou a žalovanou stranou není exekutorský úřad, ale oprávněná strana – věřitel. K vylučovací žalobě opět připojte veškerou důkazní dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví.

Zároveň písemnou cestou informujte daného exekutora o tom, že jste podali vylučovací žalobu, neboť dokud soud ve věci nerozhodne, nesmí exekutor prodat majetek, na nějž se vylučovací žaloba vztahuje.

11. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

rodice udelali dluhna najemnem

Dobry den Rodice meplatili 22 mesicu majem v byte,ktereho jsem byla majitelkou. Diky tomu jsem o byt prisla, ale zbytek dluhu ted po me vymaha exekutor. Mam na celou dobu za kterou dluh je najemni smlouvu a dluh mesicne splacim slozenkou. Chci se zeptat jestli kdyz splacim, tak jestli muze exekutor zablokovat manzeluv ucet a jestli se muzu proti rodicum nejak branit. Dekuji

odpověď

Dobrý den,

bohužel může, neboť pokud dluh vznikl za doby manželství lze za něj postihovat společné jmění manželu, do kterého i spadá bankovní účet a příjem manžela povinného. Soudní exekutor smí pří výkonu exekuce použít současně i více úkonu k vydobytí pohledávky.

Co se týče druhé části Vašeho dotazu, tak zde můžete své rodiče zažalovat pro úhradu škody, kterou Vám svým jednáním způsobili.

V žalobě je především nutné přesně popsat celou skutečnost, vyčíslit a doložit způsobenou škodu. Žaloba se podává na soud, pod který spadají Vaši rodiče svým trvalým bydlištěm. 

11. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Prosim o radu

Dobrý den, mám u své pojištovny (vzp) dluh cca 25 000 + penále.Před pár dny mi přišel dopis at' vše uhradím jinak bude zahájena exekuce. Bohužel jsem v lednu přišla o praci a nemám z čeho dluh zaplatit. A v žádném případě nechci aby exekutor otravoval moji rodinu a zabavil jejich věci. No a mě nemají co vzít. Co se dá v tomhle případě dělat nebo co mi radíte? Pomůže když u rodičů zruším trvalé bydliště aby na ně exekutor nemohl ? Nemohla by mi pojištovna zavést splátkový kalendář a počkat, až budu mít z čeho dluh splácet ?Nebo je možné si někde půjčit na zaplacení svých dluhů ?Děkuji za odpověd'.

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám vstoupit do jednání s Vaší zdravotní pojišťovnou o nastavení splátkového kalendáře s nějakou pro Vás přijatelnou splátkou a zároveň přislíbit, že okamžitě poté co získáte nové zaměstnání, jste připravena své měsíční splátky navýšit o maximálně možnou částku v rámci Vašeho nového příjmu.

Abyste předešla výkonu exekuce skrze Vaši osobu v místě bydliště Vašich rodičů, musíte nejen zde nemít hlášené trvalé bydliště, ale ani se nesmíte zde reálně zdržovat. Dále by Vám zde neměla chodit pošta, Vaše jméno by nemělo figurovat na zvonku či na poštovní schránce. Obecně řečeno nesmí Vás s daným bytem či domem nic spojovat, co by mohlo zavdávat dojmu, že se na dané adrese zdržujete a přechováváte zde svůj majetek. 

11. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce a dluhy v rodině

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli by ste mi mohli poradit kam se obrátit nebo dát nějakou radu. Moje mamka má hodně půjček, už dvakrát to došlo až k exekuci na rodinný dům. Nikomu přesně nechce říct kolik toho má a za kolik peněz, odhaduji tak 200 000 Kč. Nejhorší je, že tatka o tom nevěděl a musí vše za ni řešit, protože ona to prostě neřeší a nechává to zajít až co nejdál. Teď vybrala taťkovi karty, on ma odstaveny učet a jelikož ma taky nějakou půjčku, tak mu nechtějí nikde půjčit, aby mohl splatit aktualni exekuci na 40 000 Kč. Uvažovali jsme o osobnim bankrotu na mamku, ale pak by ji určitě odstavili učet a jeji penize by si strhavali, což nepřichazi v uvahu protože ma příjem kolem 14 000 a do rozpočtu rodiny by to chybělo. Opravdu nevím co s těmi penězi dělá. Můžete mi poradit, jak by se to mohlo řešit, protože my opravdu netušíme, jak se jejích dluhů zbavit a hlavně toho, aby si dál za našimi zády nepůjčovala další peníze.

odpověď

Dobrý den,

pokud by bylo Vaší paní matce soudem povoleno oddlužení (tzv. osobní bankrot), pak poté by nedošlo k blokaci jejího bankovního účtu, ale k nastavení pravidelných měsíčních srážek z jejího příjmu, které by sloužily k úhradě dlužných částek v rámci daného insolvenčního řízení. Avšak pokud by do oddlužení vstoupila pouze Vaše paní matka, je dosti možné, že soudní exekutoři by případné dlužné částky uplatňovali výkonem exekuce na osobě Vašeho pana otce, který by nebyl účastníkem insolvenčního řízení, neboť za dluhy vzniklé za doby trvání manželství lze exekučně postihovat společné jmění manželů, do kterého spadá i příjem a bankovní účet manžela povinného. Určitou možnosti by tedy bylo podání návrhu na společné oddlužení manželů, kde by již účastníky insolvenčního řízení byli oba manželé. Avšak je nutné dodat, že pokud Vaše paní matka má problém s tím si nepůjčovat, mohlo by dojit k zastavení případně povoleného oddlužení, neboť pokud by si znovu půjčila v době, kdy se nachází v insolvenčním řízení, může to být důvodem k jeho zastavení.

Co se týče dotazu, jak zabránit tomu, aby si Vaše paní matka nepůjčovala další peníze bez vědomí jejího manžela, tak zde je odpověď velmi složitá, neboť asi jediným účinným řešením by bylo omezit Vaši paní matku v právní způsobilosti. Což lze pouze na základě soudního rozhodnutí, kde musíte soudu jasně prokázat nezpůsobilost dané osoby. 

18. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dlužím 5.000.000,-Kč

Dobrý den, celková papírově doložitelná mnou dlužená částka přesahuje 5.000.000,-Kč, u různých soukromých věřitelů, myslím, že insolvence není možná z důvodu, že platem nejsem schopen pokrýt 30% do pěti let. Je nějaký jiný způsob, jak vše řešit? Zatím jeden návrh na exekuci ve výši 250.000,-Kč, se splatností do 30-ti dnů. Děkuji.

odpověď

Dobrý den,

podle toho, jak popisujete situaci svého zadlužení, se obávám, že jediným možným způsobem řešení bude se pokusit dohodnout se soudními exekutorem a dalšími věřiteli na postupném splácení dlužných částek.

18. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den má dcera po rozvodu musí splácet dluhy za manžela , protože on nemá založený žádný účet a pracuje načerno. Účet jí zablokovali hned 3 exekutoři a ještě jednu exekuci má na plat. Takže jí pro život nezbývá ani koruna. O osobní bankrot nemůže zažádat protože prý nesplnuje všechny podmínky. Bylo by možné, že exekuce které má na účet se převedly na plat aby jí zbylo aspon životní minimum. Děkuji Alena

odpověď

Dobrý den,

Vaší dceři bych doporučil, aby si u svého zaměstnavatele dohodla změnu formy výplaty její mzdy a to buď to v hotovosti či prostřednictvím poštovní složenky. Další možností je si nechat zbytek mzdy zasílat na bankovní účet, který patří osobě, ke které má důvěru, že jí poté dané finance předá v hotovosti, např. na účet sourozenců, rodičů apod.

18. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

vymozene pohledavky

chtel bych se optat,exekutor vymohl dluh ktery jsem mel u csob,proc mi banka stale uctuje stejnnou sumu,posila vypisy z uctu ktery sama zrusila,toto jednani banky se mi zda podivne,pripada mi jako by me chteli znovu dostat do dluhu,pri jednani mi reli ze celou vec projednji a daji vedet,jenze se opakuje stale stejna pisen,dame vedet,prosetrime vysledkem je vypis z uctu za dany mesic,uz na me alespon si myslim videlali dost,pujicka80000=zaplaceno 32000kc nebo je to malo asi pro csob ano. dovedete poradit dekuji amur

odpověď

Dobrý den,

pokud, jak píšete, došlo k plné úhradě celé dlužné částky vymáhané v exekučním řízení pro daného věřitele a došlo ke zrušení daného úvěrového účtu, pak poté se nejspíše banka dopouští protiprávního jednání. Můžete zkusit proti dané bance podat k soudu žalobu v dané věci a to žalobu pro bezdůvodné obohacování. Případně můžete zkusit podat podnět na finančního arbitra k prošetření celé věci a sporu mezi Vámi a danou bankou. Kontakt na finančního arbitra naleznete na tomto internetovém odkaze:

 

http://www.finarbitr.cz/cs/kontakt.html  

18. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na bankovní účet

Dobrý den, mám exekuci na bankovníúčet. Jsem vedena na UP, matka samoživitelka. Mám 2děti ve školním věku. Pobírám od Hmotné nouze Doplatek na bydlení a příspěvek na bydlení + od sociálního odoboru příspěvek na dítě pro obě děti. Chtěla bych se zeptat? Jestli mi může i banka brát tyto peníze. Jelikož mi přišel dne 7.3 přavek na dítě v částce 1.220,- a nemohu s ním disponovat vůbec, a je to finanční částka určená přímo pro děti. Moc děkuji za Vaši odpověd.

odpověď

Dobrý den,

bohužel v případě exekuce bankovního účtu lze postihovat veškeré finance nacházející se na daném bankovním účtu, neboť zde se nerozlišuje, jakého charakteru jsou dané finance, a tudíž dochází i k zbavení financí pocházejících ze sociálních dávek, ze kterých nelze provádět srážky z příjmu.

Doporučil bych Vám navštívit pobočku své banky a zde na základě § 304b Občanského soudního řádu zažádat o vyplacení nezabavitelné částky z blokovaného bankovního účtu, která je rovna dvojnásobku životního minima. Avšak je nutné říci, že tuto žádost lze uplatnit pouze jednou v rámci daného exekučního řízení.

Dále bych Vám tedy doporučil si zažádat na České správě sociálního zabezpečení o změnu výplaty Vašich sociálních dávek a to formou poštovní složenky.   

18. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Výživné

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, jaké kroky mám udělat, už jsem zoufalá. Od roku 2008 jsem samoživitelkou, mám 2 děti, které mám v péči a jejich otec kterému bylo vyměřené výživné 1.500,- a 1.000,- plus dluh 12.500,- svoji povinnost zaplatit výživné každý měsíc. Nedodržuje už 4 a půl roku. Před 2a půl rokem jsem na něj podala trestní oznámení....výše na dluhu výživném se stále zvyšuje.....Jaké kroky mám udělat? S dětmi se nevýdá, nemá zájem. A co vím z doslechu, tak žádný majetek nevlastní, je nezaměstnaný. Děkuji za Vaši odpověď.

odpověď

Dobrý den,

krom trestního oznámení máte možnost podat na otce svých dětí návrh na exekuci. Tento návrh můžete podat u libovolného soudního exekutor, kterého si za tímto účelem zvolíte. Do daného návrhu je třeba uvést a vyčíslit výši dlužného výživného a připojit k němu úředně ověřenou kopii soudního rozsudku o výši vyživovací povinnosti s doložkou právní moci.  

18. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dotak k exekuci

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na dotaz k průběhu exekuce. Bývalý manžel spáchal v roce 1998 trestní čin, jen na motorce, která nabourala do stojícího vozu, na kterém způsobila škodu 78 989,-Kč (byl jen poškrábán lak a majitel takto cenu nadhodnotili). Protože byl pod vlivem alkoholu, za tento čin ho pravomocně odsoudili v roce 2000 k výkonu trestu v délce 18 měsíců, za dobré chování byl na podmínečné propuštění v polovině trestu propuštěn. Snažil se dluh splácet, ale byl delší dobu nemocen. Poté byl zaměstnán ve firmě, která svým zaměstnancům nedávala pravidelně mzdu, Česká pojišťovna ho dala v roce 2010 k exekučnímu vymáhání a to na: jistinu 76 989 s příslušenstvím (mezitím jistina snížena na 48 519,- Kč) po předání exekutorovi jsme se s ním spojili a dohledali všechny platby, tak nám přišel nový exe příkaz a to na: jistinu 30 000,- Kč: úrok z prodlení 10 % ročně z částky 76 989 Kč od 16. 12. 1999 do 26. 02. 2010 úrok z prodlení 10% ročně z částky 48 519,- Kč od 27. 2. 2010 do zaplacení předběžně stanovené náklady oprávněného ve výši 10 050,- Kč předběžně stanovené náklady exekuce ve výši 27 218,- Kč V roce 2012 mu začali srážky ze mzdy. Nyní již uhradil na srážkách 65 000,-Kč. Stále ještě dluží přibližně 110 000,- Kč. Bývalý manžel se podrobil protialkoholní léčbě, nyní již 7 let abstinuje, chodí do práce a snaží se své dluhy splácet. Ale díky srážkám žije na hranici chudoby. Má ještě vyživovací povinnost na dvě děti a po všech platbách mu na měsíc zbývají necelé 2 tisíce. Chápu, že se za chyby musí platit, ale zdá se mi nespravedlivé, aby za čin, který se stal v roce 1998 stále platí, proto se chci zeptat, dá se tato exekuce nějak zastavit? Chápu, že jistinu, zastoupení a exekuční náklady musí uhradit, což také učinil. Oslovili jsme i povinného s prosbou o odpuštění úroků, které nám ale zamítli. Může se nějak bránit a nemohou tyto úroky být např. promlčeny? Děkuji Blanka

odpověď

Dobrý den,

bohužel pokud dané úroky byly řádně přiznány soudním rozhodnutím v rámci nalézacího a exekučního řízení, nelze je promlčet. Lze pouze požádat oprávněnou stranu (tj. věřitele o jejich prominutí). Pokud však oprávněná strana žádost o prominutí zamítne, má stále nárok jejich úhradu.   

18. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Úroky

Dobrý den. Je proti mě vedena exekuce, na kterou mi exekutor poskytl splátkový kalendář. Zaplatil jsem již jistinu, kterou jsem jednoznačně identifikoval jako jistinu . Nyní mi po nějakých peripetiich poslal exekutor dopis , že souhlasí abych dluh splatil po částech do jednoho roku, vyčíslil nějakou částku, která podle něj není konečná, jelikož je navyšována o úroky. Má na nějaké úroky v tomto případě exekutor právo? Z čeho a na základě čeho se vypočítavají? Děkuji. S.

odpověď

Dobrý den,

pokud jste již plně uhradil celou jistinu dluhu, pro kterou bylo nařízeno exekuční řízení, pak poté by již neměly žádné úroky běžet, neboť ty běží z jistiny dluhu, nikoliv z jeho příslušenství a nákladů na jeho vymáhání.

18. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

účet a plat

Dobrý den, dostal jsem se do dluhů, ale jakž takž to zvládám. Mám, ale otázku, kolik exekucí na mě může současně probýhat? Mám exekuci na plat, který mi chodí na účet. Nyní mi byl zablokován účet jiným příkazem. Žádný majetek nemám a půjčku si nemohu dovolit. Mohu se nějak bránit, abych měl nějakou korunu? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

průběh počtu výkonu exekuce není nijak omezen. Avšak z vašeho příjmu Vám po provedených exekučních srážkách musí zbýt nezabavitelná část mzdy.

Co se týká exekuční blokace Vašeho bankovního účtu, tak zde bych Vám doporučil navštívit pobočku své banky a zde na základě § 304b Občanského soudního řádu zažádat o vyplacení nezabavitelné částky z blokovaného bankovního účtu, která je rovna dvojnásobku životního minima. Avšak je nutné říci, že tuto žádost lze uplatnit pouze jednou v rámci daného exekučního řízení.

Dále bych Vám tedy doporučil, abyste se se svým zaměstnavatelem dohodl na změně formy výplaty Vaší mzdy a to buď to v hotovosti či prostřednictvím poštovní složenky. Další možností je si nechat zbytek mzdy zasílat na bankovní účet osoby, ke které máte důvěru, že Vám poté tyto finance předá v hotovosti, např. na účet rodičů, sourozenců apod. Nesmí se však jednat o bankovní účet Vaší případně manželky, neboť ten je skrze exekuci Vaší osoby také postižitelný.   

18. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

notářský zápis

navýšení dluhů, Pro porušení splátek hypotéky jsme museli podepsat exekutorský zápis. ovšem jistina byla navýšena více jak o 10%, V exekutorském zápise se sice o něco snížila splátka, ale doba splácení se natáhla z 8 let na 28 let. Přičemž při nedodržení termínu je úrok z prodlení 29%+úrok 9,9 ročně, Vzhledem k tomu ,že jsem vážně onemocněla rakovinou,syn byl ručitelem a majitelem nemovitosti,byla hypotéka zesplatněna. Po 18 měsících je navýšení dluhu o 100%. Peníze které mi sráží z důchodu, synovi z účtu bylo zabaveno víc jak 80 000,- stále dluh narůstá . Z částky 1 200 000,- je nyní 2 700 000,-. Takovouto částku nezaplatí ani 3 generace,pokud to poroste takto neúměrným navýšením. Je vůbec možné takto postupovat ze strany exekutora? Nebo je naší chybou, že jsme toto podepsali, je možné se nějakým způsobem proti tomu bránit? Už jsem hledala řešení na mnoha místech,ale dobrá rada nad zlato. To píšu ne zrovna v přesných číslech, ale zaokrouhleně. Můžete prosím poradit, co udělat? Pokud dům prodají ve držbě, dluhy zůstanou a tím se stáváme bezdomovci. Syn je sám, má dvě nezletilé děti, já jsem vdova a bojuji s rakovinou. Děkuji za odpvěď Vlasta

odpověď

Dobrý den,

podle toho, jak popisujete celou nastalou situaci, se obávám, že asi jedinou možnosti je zkusit požádat oprávněnou stranu (tj. věřitele) o prominutí úroku či případně o snížení dané úrokové sazby.  

18. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Bratrovy dluhy

Dobrý den, můj bratr má exekuci na plat, dluží cca 200.000. nemá svůj vlastní účet a jeho výplata chodí na můj účet, kde mám uložené i své úspory a chodí mi tam moje výplata. Chci se zeptat, jestli je možné aby mi exekutoři zablokovali nebo vzali nějaké peníze z mého účtu? Děkujiza odpoveď

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor smí zablokovat pouze bankovní účet, který patří dlužníkovi nebo jeho manželovi či manželce. Tudíž pokud vlastníkem daného bankovního účtu jste Vy, pak poté soudní exekutor daný bankovní účet nemůže zablokovat skrze exekuci Vašeho bratra.   

02. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce OSVČ na účet

Dobrý podvečer. Chci se zeptat rozvedla jsem se,odešla z dluhy,dlouhodobě jsem marodil.Dostala jsem se do platební neschopnosti.Nastoupila jsem do práce,kde ale pracuji jako OSVČ,mám s nimi smlouvu,kde za uzavřené smlouvy mi vyplácejí provizi.Dnes mi přišla na účet provize a zjistila jsem,že účet je zablokovaný a že z něj nedostanu nic dokud nebude celá částka zaplacená.Nevím co dělat jsem sama,dojíždím 60 km do práce,tudíž nemám na cesty,nemám na zaplacení,sociálního,zdravotního na zaplacení telefonu,ani internetu,který k práci potřebuji,ani na nájem a živobytí.Tudíž nemohu vykonávat práci,nevydělám peníze,nebudu mít na placení exekuce.Mají na to právo,když jsem OSVČ,mi až takto zamezit,když to ohrožuje další výdělky? Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám navštívit pobočku Vaší banky a zažádat zde dle § 304b, Občanského soudního řádu o vyplacení nezabavitelné částky z bankovního účtu, která je rovna výši dvojnásobku životního minima. Což v současné době činní částku ve výši 6 820 Kč. Avšak je nutné říci, že tento nárok lze uplatnit pouze jedno v rámci daného exekučního řízení.

Z toho důvodu bych Vám dále doporučil, abyste se se svým plátcem provizí dohodla na změně výplaty těchto financí. Například formou poštovní složenky, v hotovosti či si nechat dané finance zasílat na bankovní účet osoby, ke které máte důvěru, že Vám poté dané finance předá v hotovosti, např. na účet rodičů, sourozenců apod. Nesmí se však jednat o účet manžela.   

02. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Vymáhání pohledávky po ukončené exekuci

Dobrý den, manželkou zatajený a bohužel neřešený dluh u spol. Profi Credit přerost na exekuci. Díky společnému jmění manželů, byl vystaven exekuční příkaz i na můj plat ač jsem o pohledávce neměl tušení. Exekučně vymáhanou částku ve výši necelých 200 tis. jsem okamžitě uhradil aby nedošlo k dalšímu navyšování pohledávky. Do týdne jsem obdržel oznámení o ukončení exekuce. Dnes manželka k mému velkému zděšení obdržela předžalobní výzvu na uhrazení smluvní pokuty ve výši několik desítek tisíc korun, která se opět týká uvedené pohledávky, kterou jsem kompletně uhradil. Zástupce společnosti s námi nehodlá komunikovat. Mohu Vás požádat o radu, zda je možné pohledávku vymáhat opakovaně i když byla kompletně včetně všech úroků a smluvních pokut již uhrazena? Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

pokud byla již pohledávka jednou kompletně s celým příslušenstvím a náklady v exekučním řízení uhrazena, poté ji nelze znova opakovaně soudně vymáhat.

V případě, že by tak věřitel učinil, ať už podáním návrhu na vydání platebního rozkazu či žalobou na úhradu dlužné částky, je potřeba soudu doložit, že daný dluh již byl řádně a celý uhrazen v předcházejícím exekučním řízení. Tento fakt můžete doložit soudu např. oznámením o ukončení dané exekuce a kopiemi dokladů o provedených platbách.  

02. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

darovací smlouva

Dobrý den, Bydlím ve společné domácnosti se svým bratrem, jsou proti němu vedeny exekuce.Jelikož je domácnost společná je velké riziko,že zabaví i mé věci.Jedná známa mi poradila abych si na věci nechala sepsat darovací smlouvu a nechala si na matrice ověřit podpisy a,že takhle by to mělo stačit aby mi věci nebyli zabaveny ( bohužel jinak nemůžu prokázat že věci jsou mé).Prosím Vás tímto o radu jestli je to takto opravdu možné.Předem děkuji za radu.

odpověď

Dobrý den,

ano je to jedna z eventuálních možností. Dále si můžete zkusit opatřit notářsky ověřený soupis Vašeho majetku. Avšak pokud tak činíte již v době, kdy Váš pan bratr má na svou osobu vyhlášenou exekuci, může se stát, že daný soudní exekutor tyto dokumenty neuzná a napadne je jako účelové odklonění majetku dlužníka. V takovémto případě byste musela podat vylučovací žalobu k exekučnímu soudu a ten by v dané věci vydal konečné rozhodnutí, tj. zdali daný majetek vylučuje či nevylučuje z exekuce Vašeho pana bratra. 

02. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na dluh před manželstvím

Dobrý den, manžel má z doby před manželstvím pohledávky vymáhané exekučně. Vím, že od ledna platí nový zákon, kdy může exekutor postihnout i příjmy, majetek a účet druhého manžela, který s tím nemá vůbec nic splečného. To se v našem případě i stalo, ale manžel byl v době vzniku "dluhu" v roce 2005 v manželství s bývalou manželkou až do roku 2006 a naše manželství vzniklo až v roce 2007. Proč exekutor nepostihne i majetek a příjmy exmanželky, když byla v té době prokazatelně jeho manželkou? Když jsem jednomu exekutorovi ohledně toho volala, řekli mi že o tom nic neví. Pro ně je jednodušší postihnout současnou manželku a ne ex. Jak by to dělali, kdybychom nebyli manželé a le jen spolu žili? Exmanželka z toho vyjde bez problémů? Prosím poraďte mi, jak mám v tomto případě postupovat. Děkuji za odpověď přeji hezký den.

odpověď

Dobrý den,

můžete zkusit navrhnout danému soudnímu exekutorovi rozšíření exekuce i osobu exmanželky povinného. Avšak pokud bylo v rámci rozvodového řízení řádně vypořádáno společné jmění manželů Vašeho pana manžela a jeho exmanželky, pak poté soudní exekutor již jeho exmanželku by neměl postihovat na jejím příjmu a bankovním účtu, neboť ty jsou teď již jejím výlučným vlastnictvím a nespadají již do společného jmění manželů.

02. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

postup vyplácení exekucí z účtu

Dobrý den, na můj osobní účet mi chodila po dobu cca 5 let mzda - výsluha. Účet byl exekučně odstaven hned po první příchozí platbě. První exekuce pro cca 50tisíc.(dále ozn. jako 1) Od té doby na účet přicházely každý měsíc příjmy cca 8 -9 tisíc. Následovaly další exekuční příkazy (2,3,4,5,6,7) V současné době je na účtu stále cca 260 tisíc. Nyní jsem zjistil, že exekuce 1 není do dnešního dne vyplacena, přitom byla již vyplacena exekuce pod č. 5 a částečně i 6. Celková výše mých dluhů je cca 550 tisíc. V bance mi sdělili, že všechny exekuce vyplatí "najednou" až tam bude dostatek všech finančních prostředků. Tento postup považuji samozřejmě za špatný, byl jsem odkázán na jejich "centrálu v Praze". Myslím si, že tímto jednáním mi způsobuje banka další škodu - nárůst úroků, penále atd. Proto jsem také "centrálu" nekontaktoval, jelikož mám obavu aby najednou nechtěli věc vyřešit jen tím, že skutečně uhradí exekuce v pořadí od 1, ale včetně všech úroků... Může být takový postup banky považován za některý z trestných činnů "zvýhodňování věřitele " nebo "porušování povinností při správě cizího majetku" . Jaký by měl být můj postup proti bance? Děkuji za odpověď. MB

odpověď

Dobrý den,

osobně se domnívám, že postup banky ve Vašem případě byl nesprávný a měla jednotlivé exekuce vyplácet postupně v pořadí, v jakém obdržela jednotlivé exekuční příkazy k blokaci Vašeho bankovního účtu. Avšak také se domnívám, že banka tímto svým chováním nespáchala trestný čin zvýhodňování věřitele, neboť v § 223, odst. 1, Trestního zákoníku stojí:

„Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“

Důležitá je zde tedy úvodní věta „Kdo jako dlužník…“. Banka nefiguruje na pozici dlužníka a tudíž se, dle mého názoru, nemohla svým chováním tohoto trestný čin dopustit.

Co se týče trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, zde můžete zkusit podat trestní oznámení na okresní statní zastupitelství či na Policii ČR. Otázkou je, zdali shledají, že byla naplněna skutková podstata daného trestného činu.

02. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dotaz ohledně Exekuce

Dobý den mám takový dotaz kdysi dávno jsem měl smouvu se společností starlife asi po třech měsících jsem ji zrušil ale nedávno mi přišel návr na exekuci z nějaké částky 21.456 kterou mi nikdo neposlal že dlužím z té částky se údajě za nějakou smluvnmí pokutu za období od 22,3.2013 do 19.9.2013 částka vzšplhala až na 76.144 kč návíc mi do toho byli započítány náklady za přecházející řízení 13.503 dále 5.977 a 22.590 celkově na 129.693 kč je to možné a mohu se nějak bránit ?

odpověď

Dobrý den,

pokud jste před soudním vymáháním dlužné částky neobdržel písemnou výzvu k úhradě dané dlužné částky ještě předtím, než věřitel začal svou pohledávku vymáhat soudní cestou, pak poté můžete zkusit podat na příslušný soud námitku, že jste neobdržel tzv. předžalobní upomínku. Tudíž že Vám nebyla poskytnuta možnost dobrovolné úhrady celé dlužné částky před tím, než jí věřitel začal uplatňovat u soudu.

Pokud soud Váši námitku uzná, mohl by snížit dlužnou částku o soudní náklady. 

02. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Rozvod a exekuce

Dobrý den mám na vás dotaz . Naše manželství je ted v rozvodovém řízení a proto se ptám , manžel má exzekuce a tvrdí že si je nechá napsat na sebe že on je bude platit - Jde to ? . Máme dvě děti . Tak se chci zeptat zdali po rozvodu budu muset nést jeho následky . Děkuji A ješte jedna věc když tech exekucí je více a už jednamá na dum zástavní právo od jednoho exekutora muže jiný exekutor prodat nebo nákladat z nemovitostí .Děkuji za odpověd

odpověď

Dobrý den,

ano mělo by to jít. Avšak je nutné, aby v daných exekucích figuroval jako povinný pouze Váš manžel a ne Vaše osoba a aby v rámci daného rozvodového řízení proběhlo řádné vypořádání Vašeho společného jmění manželů.

Exekuční zástavní právo na nemovitost povinného může dát více soudních exekutorů zároveň. Avšak prodej a výtěžek z něj by měl připadnout první přihlášené exekuci.

02. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Dobrý den, chci se zeptat jak účině ošetřit movité věci před exekutorem když jsou věci přítelkyně, a bohužel neznám FO která si nechá vystavit doklad na svoje jméno... Děkuji za odpověď...

odpověď

Dobrý den,

co se týče případného nákupu nových věcí, tak zde bych Vám doporučil si vždy od prodejce vyžádat vystavení faktury či účtenky na jméno, nebo zboží platit kartou, kde je pak z dané účtenky patrné z jakého bankovního účtu bylo zboží hrazeno.

Co se týče již starších věcí, tak zde můžete zkusit se svou přítelkyní uzavřít podnájemní smlouvu, ve které bude Vaše přítelkyně figurovat jako pronajímatel, se kterým sdílíte společnou domácnost. Součástí této podnájemní smlouvy by pak byl jmenný seznam majetku, jenž přináleží k vybavenosti daného bytu a je majetkem pronajímatele, tj. Vaší přítelkyně. Tuto smlouvu opatřete notářský ověřenými podpisy.  

09. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce,neplaceni

Mám několik exekucí.Jsem na ůřadu práce,o předčasný důchod si můžu požádat až v červnu.Bydlím u dcery na podnájmu a tudiž nedostávam nic ze socialky.Jsme posuzované spolu.Proto nemám z čeho splácet své dluhy.Jsem ve všem uplně závisla na dceři.Jednu půjčku za mě už platí 5 000kč měsíčně.Da se vůbec něco dělat?

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám zkusit na každou svou exekuci podat návrh na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti Vaší osoby dle § 268, odst. 1., písmena e), Občanského soudního řádu, ve kterém stojí:

„Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů.“

V daném návrhu detailně popište svou aktuální tíživou finanční a sociální situaci. Zejména to, že nemáte žádný příjem, ze kterého by šly provádět exekuční srážky, a že ani nevlastníte žádný cenný movitý či nemovitý majetek, jehož zpeněžením by bylo možno pokrýt alespoň náklady výkonu dané exekuce.

K danému návrhu je vhodné přiložit jako důkazní prostředek potvrzení z ÚP o tom, že jste nezaměstnaná, a že nepobíráte žádné sociální dávky.

Daný návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který má danou exekuci na starosti a to ve dvojím vyhotovení. V případě, že soudní exekutor Váš návrh na zastavení exekuce zamítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu. 

09. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce,insolvence,oddlužení

Dobrý den,chci vědět jestli si můžu zažádat o oddlužení,i když už probihaji exekuce.A jaky je rozdíl mezi insolvenci a oddlužením.Co je vyhodnější?

odpověď

Dobrý den,

podat návrh na povolení oddlužení lze i v případě, že navrhovatel již má na svou osobu vedenou exekuci.

Insolvence, respektive insolvenční řízení může probíhat dvěma formami a to buď to oddlužením, nebo konkurzem.

Oddlužení je především určeno fyzickým osobám. V případě povolení oddlužení jsou dlužníkovi prováděny srážka z jeho příjmu. Tyto srážky jsou přerozdělovány mezi všechny jeho nezajištěné věřitele. Pokud dlužník za 5 let prostřednictvím nařízených srážek z příjmu každému ze svých nezajištěných věřitelů uhradí alespoň 30 % z celkové dlužné částky, může poté požádat insolvenční soud a prominutí zbytku dluhu. Výhodou oddlužení je zejména to, že v případě jeho povolení dochází k zastavení růstu dluhů a jedinec je chráněn před výkonem exekuce.

V případě konkurzu dochází k nařízení rozprodeje dlužníkova majetku. Výtěžek z daného prodeje jde na uspokojení dlužných částek. V případě, že výtěžek z prodeje majetku dlužníka nepostačuje k plné úhradě všech dluhů, jsou tyto dluhy, na rozdíl od oddlužení, dále vymahatelné.

Pro fyzické osoby je tedy ve většině případu výhodnější insolvenční řízení ve formě oddlužení.  

09. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Banka uvolnila peníze

Dobrý den, nevím, zda mi budete moci odpovědět. Měl jsem dluh u jedné firmy za provedenou práci. Nyní jsem od firmy dostal informaci, že vše je v pořádku, že banka uvolnila peníze. Co to může znamenat? Ptal jsem se jich přímo, ale neodpověděli. Vlastní účet nemám. Děkuji Jaroslav

odpověď

Dobrý den,

pokud nevlastníte žádný bankovní účet, ať už osobní spořící či firemní jako živnostník, pak poté nevím, jakým způsobem by banka mohla uvolnit finanční prostředky pro úhradu dlužné částky Vašemu věřiteli.

Avšak pokud byste byl vlastníkem nějakého bankovního účtu, může se Váš věřitel domáhat úhrady dlužné částky soudní cestou a následně výkonem exekuce. V takovémto případě by pak mohl soudní exekutor zaslat Vaší bance exekuční příkaz přikázání pohledávky z bankovního účtu povinného. Banka by poté finance na Vašem bankovním účtu zablokovala a následně převedla na účet soudního exekutora.

09. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

dite, vlastnik auta

Dobry den, Chtela bych se zeptat, chteli bychom na sve dite napsat auto(stal by se tedy vlastnikem automobilu), ale jako rodice mame dluh a exekuci, muzou exekutori vzit auto, ktere je napsane na nase dite (a my budeme jako zakony zastupce vyrizovat vsechny zalezitosti kolem auta), jelikoz je nas potomek nebo nemohou? predem dekuji za odpoved S pozdravem lucie

odpověď

Dobrý den,

to záleží na posouzení a případném postupu příslušného soudního exekutora. Pokud přepis daného automobilu proběhne v době, kdy již na Vaši osobu či osobu otce dítěte je vyhlášena exekuce, mohl by příslušný soudní exekutor tento přepis automobilu napadnout, jako účelové odklonění majetku, neboť povinny v době, kdy je na něj vyhlášena exekuce již nesmí se svým majetkem volně manipulovat.

09. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na účet v bance

Dobrý den.V pátek 21.3.2014 mi přišlo z banky oznámení o obstevení účtů kvůli exekuci kterou má manžel na čátku 9865.Od exekutora manželivi nepřišlo žádné oznámení o zahájení exekuce, ale banka mi zablokovala tuto částku na dvou účtech, které u banky mám.Celková částka, kterou mi banka drží činí dohromady 19730.účty jsou vedené na mé jméno.Je možné bez jakého koliv oznámení od exekutora a zahájení exekuce aby nějaká exekuce probíhala.Předem Vám velice děkuji za odpověd.

odpověď

Dobrý den,

bohužel ano je to možné. Jedná se o tzv. preventivní opatření, kdy exekutor smí bance zaslat exekuční příkaz k blokaci bankovního účtu ještě předtím, než povinnému zašle oznámení o zahájení exekuce na jeho osobu. Děje se tak z důvodu toho, aby nedošlo k odklonu finančních prostředků ještě předtím, než soudní exekutor stihne příslušné bankovní účty zablokovat. Společně s oznámením o zahájení exekuce by měl Váš pan manžel již i obdržet exekuční příkaz k blokaci bankovního účtu povinného a bankovního účtu manželky povinného. 

09. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekutor blokuje na mem ucte, vic nez dluzim

Dobry den, od roku 2011 neziji v CR, odhlasila jsem se z povinneho zdr. poj. u VZP, od te doby jsem zamnestnana v Nemecku a radne povinne zdravotni pojisteni platim. exekutor zablokoval v prosinci 2013 me konto na castku 33 867,- za nezaplacene povinne zdravotni pojisteni u VZP. Prestoze jsem VZP prokazala, ze od roku 2011 neziji v CR a ze jsem radnym platcem zdr. pojisteni a ze doslo jen k nedorozumneni, ze jsem jim nic nedluzila, exekutor stale stale blokuje muj ucet na 33 867,-, pozaduje po mne prevest na jeho ucet 9 200 Kc (a to vubec nemam tuseni za co). Az pote odblokuje muj ucet. Chci se zeptat, jestli ma pravo pozadovat tuhle drastickou castku, presto, ze me predem neinformoval o exekuci, nedostala jsem od nej predem jedinou zpravu a vlastne do dnesniho dne jsem se od nej nedozvela za co mam 9 200 Kc uhradit. A zda ma pravo blokovat me konto na castku, kterou vlastne nikomu nedluzim. Presto, ze se skoro denne exekutora pres e-mail dotazuji, jen zridka dostanu pouze povrchni odpoved, ze mam zaplatit. Predem dekuji za odpoved a zdravim Vitana

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám zkusit v dané věci podat návrh na zastavení výkonu exekuce a to z důvodu neoprávněnosti dlužné částky. V daném návrhu detailně popište veškeré skutečnosti vypovídajících o tom, že daný dluh je neoprávněný, neboť jste věřiteli jednoznačně prokázala, že dlužná částka nemohla ani vzniknout, neboť v daném období jste byla řádně odhlášena z povinnosti úhrady zdravotního pojištění. Je vhodné k danému návrhu na zastavení exekuce připojit důkazní dokumentaci prokazující Vaše tvrzení, např. kopii potvrzeni o odhlášení se od povinnosti úhrady zdravotního pojištění apod. Dále je vhodné v závěru daného návrhu na zastavení exekuce uvést, že v případě, že soudní exekutor Váš návrh na zastavení exekuce zamítne, žádáte, aby jej bez odkladu předal k posouzení exekučnímu soudu.

Návrh společně s důkazní dokumentací se zasílá ve dvojím vyhotovení na příslušný exekutorský úřad 

09. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

insolvence

Dobry den podal sem insolvenci muze mi exekutor strhavat z platu penize dal.

odpověď

Dobrý den,

ano může, ale jen do doby než bude soudem pravomocně rozhodnuto o Vašem úpadku a o schválení oddlužení. Poté již exekutor nesmí provádět exekuční srážky.

09. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce ex manžela

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jsem rozvedená od roku 2009 z manželství platím veškeré dluhy za manžela já,přesto že mi dluží na výživném,exekutory nezajímá že já jsem dluhy nezpůsobila,jen by mě zajímalo jak dlouho mají exekutoři právo po rozvodu chtít po mě ex manželovi dluhy nebo alespon jak se mám bránit,není přeci správné že i když to bylo v době manželství neměla jsem tušení že si manžel napujčoval na výherní automaty,abych já ted jeho tak drahý koníček splácela,nehledě na to že mám právnicky vypracovanou smlouvu o vypořádání SJM,která mi ale asi není nic platná,moc prosím o radu děkuji Petra

odpověď

Dobrý den,

můžete zkusit podat návrh na zastavení výkonu exekuce srážkami z příjmu exmanželky povinného a na základě § 710, písmeno b), Občanského zákoníku, ve kterém stojí: „Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.“

 

Tudíž v daném návrhu na zastavení výkonu exekuce srážkami z příjmu exmanželky povinného je potřeba, abyste uvedla, že daný dluh Vašeho exmanžela, který je v dané exekuci povinným, vznikl bez Vašeho vědomí a souhlasu a z povahy daného dluhu, se nejedná dluh, který vznikl za účelem obstarávání každodenních nebo běžných potřeb Vaší tehdy společné domácnosti, neboť daný dluh vznikl ze strany Vašeho exmanžela z důvodu jeho závislosti na výherních automatech. Půjčky si tedy Váš exmanžel zřídil bez Vašeho vědomí a svolení za účelem uspokojení své závislosti. Tudíž daný dluh dle § 710, písmena b), Občanského zákoníku nespadá do společného jmění manželů a tudíž za něj nelze postihovat společné jmění manželů.

Dále je vhodné nějakým způsobem v návrhu tvrzené skutečnost doložit. Například svědeckými výpovědi svědků.

Návrh na zastavení výkonu exekuce srážkami z příjmu exmanželky se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který má výkon dané exekuce na starosti.

V případě, že soudní exekutor Váš návrh na zastavení exekuce zamítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu, který v dané věci vydá rozhodnutí.

16. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

EXEKUCE- NEMOVITOST

Dobry den, prosim o radu ohledne exekuce. mam bratrance ve vezeni, ma spoustu dluhu, napr. zdravotni pojistovne, dopravnimu podniku atd. Nema zadny majetek, jeho maminka zemrela a nedavno i jeho otec, po tom zdedil nemovitost nekde ve vesnicce u Marianskych lazni. Odhad teto nemovitosti pro ucely dedickeho rizeni cinil cca 50 tisic korun. A hned po prepsani v katastru na jeho jmeno se ozval exekutor, ze da nemovitost do drazby. Bratranec bude tento rok zadat o propusteni na podminku a chtel tam jit bydlet. Nema kam jinam jit. Muze ho exekutor pripravit o jedinou moznost bydleni? On se s exekutorem nemuze dohodnout ani na splatkach, protoze je nema z ceho platit. Ve vezeni sice pracuje, ale temer nic nedostane, strhavaji mu dluh za vazbu atd. Moc prosim o radu co ma udelat, aby z nej hned po propusteni nestal bezdomovec. To by se tam asi brzy vratil :-(

odpověď

Dobrý den,

bohužel soudní exekutor má právo na základě pravomocného a vykonavatelného usnesení soudu o na nařízení exekuce postihovat dlužníka i zabavením nemovitého majetku, za účelem úhrady dlužné částky. Obzvláště tehdy, nejde-li danou dlužnou částku uspokojit jinou cestou, např. srážkami z příjmu dlužníka.

16. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dokazování vlastnictví majetku v bytě pří exekuci na osobu pronajímatele bytu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli v případě exekuce na osobu pronajímatele bytu je pro nájemce možné dokazovat vlastnictví svých věcí pomocí soupisu vybavení bytu, uvedeného v nájemní smlouvě, které zůstalo v bytě k užívání. Tedy přímo dokázat, že vše ostatní, co nebylo v tomto soupisu uvedeno není majetkem pronajímatele, a nepřímo, že majitelem těchto věcí je nájemce. Děkuji

odpověď

Dobrý den,

můžete zkusit tuto listinu použít jako nepřímý důkaz Vašeho vlastnictví. Pokud však vykonavatel soudního exekutora tuto listinu nebude považovat za dostačující prokázání Vašeho vlastnictví k Vašim věcem, pak poté budete muset v celé věci podat na příslušný exekutorský úřad návrh na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce, ke kterému přiložíte nejen Vámi výše zmíněný soupis vybavení bytu, ale i dokumentaci prokazující vlastnictví k sepsaným věcem skrze exekuci pronajímatele, jako např. kupní smlouvy, faktury a účtenky na jméno apod.

V případě, že ani tehdy soudní exekutor neuzná Váš návrh na vyškrtnutí Vašich věcí ze soupisu exekuce, máte ještě možnost do 30 dnů od zamítnutí daného návrhu se s celou věcí obrátit na exekuční soud a to formou podání vylučovací žaloby na Váš majetek, který byl zahrnut do soupisu exekuce skrze exekuci Vašeho pronajímatele. K vylučovací žalobě je opět nutné přiložit dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem a popsat soudu celou nastalou situaci.    

16. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

stary dluh

dobrý den minuly tyden mi prisla exekuce kterabyla na zacatku 1000kč ktera je z roku 2002coz je 12let zpatky a ted se dělá 8000kč..za celou tu dobu mi neprislo zadne upozorneni..je to mozne aby to ted chteli pome exekučně vymáhat po tolika letech a bez upozorneni ?dekuji

odpověď

Dobrý den,

doba trvání výkonu exekuce, není nijak omezena. Pouze je upravena doba, do kdy leze podat návrh na vyhlášení exekuce na základě pravomocného rozhodnutí z předcházejícího nalézacího řízení. Pokud soud oprávněné straně v nalézacím řízení uzná její nárok na úhradu dlužné částky pravomocným soudním rozhodnutím, pak poté má oprávněná strana 10 let od nabytí právní moci daného soudního rozhodnutí z nalézacího řízení, aby si podala návrh na vyhlášení exekuce. V případě, že tak oprávněná strana učiní, soud vydá usnesení o vyhlášení exekuce a to na základě daného pravomocného soudního rozhodnutí z předcházejícího nalézacího řízení. Poté již samotný výkon exekuce není nijak časově limitován.   

16. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce a zablokovany ucet

Dobry den.Chcela by sem se zeptat.Dnes jsem zistila,ze mam zablokovany ucet od exekutora.Castka 22.500kc.Jenze me nepřišel zadny dopis ze soudu a nic takovyho.Chci se zeptat jestli mam narok na minimalni mzdu.Sem na mateřské dovolené a poberam do 6mesice 7600kc a potom budu pobirat 3800kc.Mam 2deti.Muze my brat vsechny peníze?A ještě se chci zeptat pritelovi chodi vyplata na muj ucet kdyby mu tam přišli peníze vrati mu je exekutor?Kdyz nejsme manzele nemuzu nijak sáhnout na jeho plat?On je ted v insolvencnom zřízení.Dekuji za odpověď.S pozdravem Simona

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám i Vašemu příteli si u svých plátců Vašich příjmů zažádat o změnu formy výplaty Vašich finančních prostředků a to buď to prostřednictvím poštovní složenky, nebo si je nechat zasílat na bankovní účet osoby, ke které máte důvěru, že Vám poté Vaše finance předá v hotovosti, např. na účet rodičů, sourozenců apod., neboť soudní exekutor smí výkonem exekuce postihovat pouze bankovní účet patřící dlužníkovi, nebo jeho zákonnému manželovi či manželce.

16. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,bydlím více jak 3 roky u přítele,ale nejsem trvale hlášena na jeho bydlišti. Dne 27.3.2014 přišel exekutor a nalepil na dveře oznámení na exekuci na mé jméno,jelikož jsme oba byly v zaměstnání.Vše co je v bytě je přítele,já mám jen počítač. Přítel volal na číslo které bylo na té výzvě a chtěl vědět o co jde.Exekutor mu řekl že mou adresu získal na úřadu práce a že může i na jeho majetek.Ale vůbec se nezeptal,jestli jsme ten majetek získaly spolu nebo už před mím nebo jestli jej získal sámi před mím nastěhováním.Nezajímaly ho informace o soukromém majetku přítele ani mém nepřihlášení k trvalému pobytu na jeho adrese.Pouze mu zdělil informace které získal od úřadu práce kde jsem byla v té inkriminované době hlášena. Prosím o radu jak se zachovat aby přítel nepřišel o majetek.Děkuji za odpověd Krsková

odpověď

Dobrý den,

v případě, že soudní exekutor zabaví skrze Vaši exekuci i majetek patřící Vašemu příteli, může se Váš přítel proti tomuto postupu soudního exekutora bránit podáním návrhu na vyškrtnutí jeho věcí ze soupisu dané exekuce. V daném návrhu musí zejména uvést, u kterých věcí přesně žádá o jejich vyškrtnutí ze soupisu dané exekuce. Dále, že žádá o jejich vyškrtnutí z důvodu toho, že dané věci nepatří dlužníkovi, ale jsou majetkem jeho osoby. K danému návrhu také musí Váš přítel připojit dokumentaci prokazující jeho vlastnictví k daným věcem, např. kupní smlouvy, faktury a účtenky na jeho jméno apod.

Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce se zasílá na příslušný exekutorský úřad. V případě, že soudní exekutor návrh neuzná a věci ze soupisu exekuce nevyškrtne, má Váš přítel ještě možnost do 30 dnů od zamítnutí daného návrhu podat k exekučnímu soudu Vylučovací žalobu na jeho majetek, který byl zabaven skrze Vaši exekuci. K vylučovací žalobě je opět nutné připojit dokumentaci prokazující jeho vlastnictví k daným věcem.

16. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekutor vyhrožuje návštěvou.

Dobrý den. Chci se prosím Vás zeptat-mám exekuci na plat,kt.platím a bohužel ještě další exekuce,volala mne nějaká pani exekutorka,byla docela slušně řečeno ostrá. Že jak míním platit další exekuci,tak sem jí sluš řekl,že mám exe na plat,že at počká na pořadí,ona mne na to řekla,že mužu očekávat jejich návštěvu. Co by jste mě poradili,když rádne platím exekuci,musím je pustit do bytu kde žiju a ještě v nájmu? Co mne mužou a nemužou zabavit??? Děkuji a odpověd Vás moc prosím do mailu. S pozdravem. Tóth Ladislav.

odpověď

Dobrý den,

bohužel to, že Vám soudní exekutor provádí srážky z Vašeho příjmu, nebrání jinému soudnímu exekutorovi v postihu Vašeho majetku. Z toho důvodu bych Vám doporučil, abyste nebránil soudnímu exekutorovi vstupu do Vašeho bytu, neboť byste se tak dopustil maření výkonu soudního rozhodnutí.

Majetek, který nepodléhá výkonu exekuce, není v našem právním řádě přesně jmenovitě definován. V § 322, odst. 1., Občanského soudního řádu, stojí následující obecná definice věcí, které nepodléhají výkonu rozhodnutí:

„Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.“

 

V odstavci 2. téhož paragrafu je tato obecná definice upřesněna následovně:

Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména:

 1. běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,
 2. snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
 3. zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
 4. hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce
 5. zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

16. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dluh na OSSZ a splátky úvěrů

Dobrý den , OSSZ pro Plzeň - sever nařídil exekuci na můj plat, ale já nyní splácím dluhy z podnikání a osobního života a na splátky vyměřené OSSZ mi nezbývají potřebné finance. Hodně mi to uškodí protože si budou strhávat přímo z výplaty nějakou v dopise blíže nespecifikovanou částku a nebudou mi zbývat finance na řádné placení úvěrů ( už mi zbývá doplatit málo a bohužel jsem naletěl lichvářům takže pokud přestanu splácet dlužná částka opět vyletí závratně nahoru jako se to už jednou stalo cca o 60.000 Kč na penále ). Jde se proti tomuto rozhodnutí nějak bránit ? Jde o to, že bych rád splatil OSSZ dluh, který uznávám , ale nezbývá mi na něj dostatek peněz, které bych mohl měsíčně posílat na umoření dluhu. Původně jsem měl vypočítáno, že do konce tohoto roku bych měl být bez jakéhokoliv závazku vůči společnostem a vše jsem měl umořit ( i dluhy na OSSZ a OZP ) . Ovšem s těmito novými skutečnostmi mi vlastně OSSZ uškodí protože nebudu schopen platit řádně závazky u společností, které mi poskytnuly spotřebitelský úvěr a budou se mi jen načítat penále a hrozit tím pádem i exekuce. V současné době už pár let nežiji, ale doslova živořím a tohle je pro mě další rána . Prosím Vás o radu , lze se proti tomuto nějak bránit ? popřípadě navrhnout z mé strany nějaké závazné řešení i když už OSSZ rozhodnulo o exekuci na plat ? Předem děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

bohužel pokud již bylo vydáno usnesení o nařízení exekuce na Vaši osobu, nelze již přistoupit k smírčí dohodě v celé věci. 

16. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Vyučtování exekuce

dobrý den ráda bych se zeptala zda se dělá nějaká rekapitulace splátek?...Manžel před 15 lety nadělal spoustu dluhů U jedné firmy asi dluh120000.-dluh jsem splácela po 1000 pak mi přešel na mzdu ...celkem uhrazeno 47000 k tomu nám kdysi odvezli vybavení domácnosti nikdy jsem nedostala vyůčtování za kolik bylo vybavení rozprodáno...a tento měsíc dostal už bývalý manžel exekuci na mzdu já jsem nezaměstnaná...a častka je opět stejná a nikde není ani uvedeno co bylo dosud uhrazeno.Nevím jak postupovat .A taky mne zajímá ikdyž nastoupím do zaměstnaná jestli budu tuto exekuci splácet zároven i já když jí mám napsanou v zápočtovém listě.děkuji za odpověd

odpověď

Dobrý den,

ve Vaší věci bych Vám doporučil zkusit podat na příslušný exekutorský úřad písemnou žádost o vyúčtování provedených plateb na splácení dlužné částky, tj. kolik a na kterou část dluhu byly Vaše platby použity. Dále můžete exekutorský úřad požádat o sdělení, zdali majetek, který Vám byl zabaven, byl již zpeněžen, jakým byl případný výnos z jeho prodeje a na jakou část dluhu byl případný výtěžek použit.

V případě, že opět nastoupíte do nového zaměstnání, může soudní exekutor Vašemu novému zaměstnavateli zaslat exekuční příkaz k provádění srážek ze mzdy manželky povinného. Jakmile zaměstnavatel tento exekuční příkaz obdrží je povinen provádět tyto srážky z Vaší mzdy.    

23. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

dobrý den, chtěla jsem se zeptat, nebydlim na adrese trvaleho bydliste,nevyzvedavala jsem si postu, mám exekuci na 40 000 a exekutor mi uz odstavil ucet, vedela sjem ze ji mam z minuleho vztahu akorat jsem byla na materske a nemela jsem to jak platit, ted pujdu do zamestnani a budou mi strhavat penize to vim, ale chtzela sjem se zeptat kdyz mi to budou strhavat z platu + muzu jeste treba po 500 korunach posilat jeste sama, bude se mi dluh jeste porad zvetsovat? za exekutora? ze to bude nekonecne?nebo se to tim upresni a bude se to zmensovat mim splacenim? mam uz soudni prikaz, s panem exekutorem jsem se chtela domluvit ale po telefonu byl dost sprosty, chtela jsem mu rict ze je moznost zaplatit treba 20 000 a pak splacet ale rekl mi ze jenom cele a tipl mi telefon,co mám dál dělat, postu uz si necham preposilat na postu ale nevim jak to bude? a kdybych mela vic exekuci jako treba tmobile o kterem vim,mohu treba si nechavat zrhavat z platu exekuci prvni a tu druhou ttreba po 500 splacet a bude taky dal narustat?

odpověď

Dobrý den,

v případě, že Vám budou nařízeny exekuční srážky z Vaší mzdy, můžete i tak ze své vlastní vůle ještě zasílat další splátku sloužící k úhradě dlužné částky. To zdali se dlužná částka bude dále navyšovat či ne, závisí na tom, zdali oprávněné straně byl soudem přiřknut i nárok na úhradu úroků z dlužné částky. Jestliže, ano pak se daná částka navyšuje o daný soudem přiznaný úrok. Dále se může dlužná částka navyšovat o provedené náklady soudního exekutora.

Z toho důvodu bych Vám doporučil, abyste svého soudního exekutora informovala o tom, nejlépe písemně, že žádáte, aby veškeré Vaše platby na úhradu dlužné částky šli přednostně nejprve na úhradu jistiny dluhu, neboť úroky se vypočítávají a plynou z jistiny daného dluhu. Tedy čím nižší bude jistina dluhu, tím menší bude růst úroků.      

 

23. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

koupě nemovitostí

Dobry den, chtěl bych se informovat, mam exekuci nevlastním žadny nmajetek majetek a tak mi exekutor nema co zabavit, žijí z přitelkiní z kterou mam dvě dětí 2 3 roky, přítelkině ma taky exekucí , a rovněž nevlastní žadny majetek k zabavení, mame ale zajem koupit starší rodiny dum, ktery by byl psan nebo-li koupen na naše nezletile dětí pokud to je možné?, a v připadě že ano zda by bylo možné tuto nemovitost uživat a v jakem rozsahu jaka by na tento připad kdy by nehnutelnost vlastnílo nezletíle díte spadala obmezení v uživaní, po připadě podnikani na pozemku tohto majetku ve vlastníctví nezletilích osob, byl by exekutor opravněn k obmezení vlastníckych prav? děkují za odpověd

odpověď

Dobrý den,

v případě, že chcete, aby se vlastníkem zakoupené nemovitosti stalo Vaše nezletilé dítě, je nutné, aby takovýto úkon povolil soud. Tedy je nutné podat na soud žádost o povolení a schválení právního úkonu za nezletilé dítě. K dané žádosti je nutné doložit i případnou kupní smlouvu, prostřednictvím jejího uzavření by se nezletilé dítě stalo vlastníkem dané nemovitosti. Soud také může zajímat, jakým způsobem a z jakých finančním prostředků bude případná koupě hrazena, tj. původ peněz.

Pokud Vy i Váš přítel máte na svou osobu vedenou exekuci, nelze koupi dané nemovitosti financovat z Vašich finančních prostředků, neboť byste se tak dopustili krácení věřitele. Lze tedy danou nemovitost pořídit pro Vaše dítě z jiného než z Vašeho zdroje, např. z finančních prostředků Vašich prarodičů apod. Avšak jak výše uvádím, aby se majitelem dané nemovitosti mohlo stát nezletilé dítě, musí s tím souhlasit soud.

Stejně tak tomu je i v případě, že byste chtěli daný pozemek užívat k podnikání. Opět by zde musela být podána na soud žádost o schválení daného právního úkonu za nezletilého, tj. aby dané dítě jako vlastník povolil provozovat na daném pozemku živnost.  

23. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce -ručitel

Dobrý den obracím se na Vás s otázkou.Manžel ručil mé kamarádce u úvěru od Smart Capital, ale ta bohužel úvěr řádně nesplácela tak daly manželovy exekuci na plat jelikož kamarádka byla v té době na mateřské dovolené a poté bez práce.Nyní je to přes rok co manželovy strhávají dluh z platu a kamarádka začala pracovat je možné, že by se manželovy exekuce zrušila a zbytek dluhu daly exekuci kamarádce? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že nejspíše ne. Pravděpodobně spíše soudní exekutor začne postihovat výkonem exekuce jako povinného (dlužníka), tak i jeho ručitele.  

23. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den dnes na mě k přítelovi přijeli exekutoři,nemám tu trvale bydliště,nechal mě tu bydlet jelikož nemám kde.Zabavili mu jeho majetek který zdědil po otci a nebrali v uvahu ani svědectví jeho matky a jejího manžela nynějšího.Došlo to tak daleko že jeho mamka za mě zaplatila 34 tis.a zbytek mužu splacet.Je toto vubec možné a dá se branit.Bohužel v dědictví nejsou napsané značky tel.a jiné.Děkuji moc

odpověď

Dobrý den,

váš přítel se může proti tomuto postupu soudního exekutora bránit podáním návrhu na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce. V návrhu je potřeba uvést, u kterých věcí přesně žádá, aby byly ze soupisu exekuce vyškrtnuty a z jakého důvodu- tj. že jsou jeho majetkem a ne majetkem dlužníka. V neposlední řádě musí Váš přítel přiložit k danému návrhu dokumentaci či jiné důkazní prostředky prokazující jeho vlastnictví. Ve Vámi popisovaném případě by takovou to důkazní dokumentaci mohly být kopie dokumentů z dědického řízení, ve kterých by měl být i uveden soupis děděného majetku.

Návrh i s důkazní dokumentací se zasílá na příslušný exekutorský úřad. V případě, že exekutor návrh zamítne, může Váš přítel ještě v dané věci podat vylučovací žalobu, ve které opět uvedené stejné skutečnosti, jako v přechozím návrhu a opět připojí důkazní dokumentaci prokazující jeho vlastnictví k zabaveným věcem. Vylučovací žaloba se zasílá na exekuční soud a to do 30 dnů od zamítnutí návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. Exekučním soudem je soud, který rozhodl o nařízení dané exekuce na Vaši osobu.     

23. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den mam problém dnes jsem zjistila že na mém účtu je částka -19000. Nebylo mi doručeno nic abych zjistila o co jde. Na účet mi ma přijít výplata a já s dětma zůstanu úplně bez prostředků. Četla jsem že je možno získat nějakou částku abych nezůstala úplně bez peněz. Kam se můžu obrátit o pomoc. Děkuji za radu

odpověď

Dobrý den,

v prvé řadě bych Vám doporučil se informovat u Vaší banky, o co se jedná, z jakého důvodu vznikl na Vašem bankovním účtu daný debet. Daný minusový zůstatek mohl vzniknout exekuční blokací Vašeho bankovního účtu a následným přikázáním pohledávky z něj. Pokud máte ke svému bankovnímu účtu sjednaný povolený debet, mohl dojit k převodu financí na exekuční účet i z daného debetu.

V případě, že mate exekučně blokovaný účet lze požádat banku na základě § 304b, Občanského soudního řádu o vyplacení nezabavitelné částky z exekučně blokovaného účtu. Tato nezabavitelná částka je rovna dvojnásobku životního minima. Tedy se jedná o částku 6820 Kč. Avšak tato částka se na daném blokovaném účtu musí nacházet. Pokud tomu tak není, banka nemůže ani danou částku vyplatit.

Pokud tedy došlo k exekuční blokaci Vašeho bankovního účtu a převedení financi z něj i s případného sjednaného debetu, pak můžete zkusit na příslušný exekutorský úřad, který danou blokaci provedl, podat návrh na zastavení výkonu exekuce přikázáním pohledávky z debetu bankovního účtu. Daný návrh můžete odůvodnit tím, že finance nacházející se na sjednaném debetu k Vašemu bankovnímu účtu nejsou Vašimi penězi, ale jedná se o finanční prostředky Vaší banky a tudíž jako takové je nelze postihovat skrze Vaši exekuci, neboť nejsou majetkem povinného (dlužníka). Z toho důvodu žádáte, aby výkon exekuce přikázáním pohledávky z debetu Vašeho bankovního účtu byl zastaven a již stržené finanční prostředky z daného debetu byly navráceny zpět bance.

Dále bych Vám doporučil, v případě, že zjistíte, že Váš bankovní účet je blokován z důvodu nařízené exekuce, dohodnout se s plátcem Vašeho příjmu na změně formy výplaty Vaší mzdy, např. v hotovosti či prostřednictvím poštovní složenky.    

23. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

sloučení exekucí

Dobrý den ,jak postupovat při více exekucích aby se sloučily do jedné ,na koho se obrátit s žádostí o pomoc při řešení děkuji jana

odpověď

Dobrý den,

sloučení exekucí upravuje novela Exekučního řádu platná od 1. 1. 2013 a to v § 37 odst. 4., ve kterém stojí, že v případě, že má povinný (tj. dlužník) více exekucí vedených na svou osobu, může podat návrh na jejich sloučení. Návrh se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který rozhodl o výkonu daných exekucí. Žadatel musí splňovat následující podmínky:

 

 • Jsou proti němu vedeny alespoň 2 exekuční řízení.
 • Předmětem jednotlivých spojovaných exekučních řízení jsou dlužné částky, které jsou v bagatelní výši. Tuto výši upravuje § 202 odst. 2 Občanského soudního řádu a stanovuje ji jako částku do 10 000 Kč. To znamená, že každá ze slučovaných exekucí byla nařízena pro dlužnou částku, jejíž jistina nepřesahuje 10 000 Kč.

23. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Jde sloučit více exekucí do jedné?

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,když má přítel víc jak 5 exekucí od různých exekutorů,jestli je možné mu je sloučit dohromady a platit tak pouze jednu částku a ne každou zvlášť? Pokud ano,jak by měl postupovat? Děkuji.

odpověď

Dobrý den,

sloučení exekucí upravuje novela Exekučního řádu platná od 1. 1. 2013 a to v § 37 odst. 4., ve kterém stojí, že v případě, že má povinný (tj. dlužník) více exekucí vedených na svou osobu, může podat návrh na jejich sloučení. Návrh se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který rozhodl o výkonu daných exekucí. Žadatel musí splňovat následující podmínky:

 

 • Jsou proti němu vedeny alespoň 2 exekuční řízení.
 • Předmětem jednotlivých spojovaných exekučních řízení jsou dlužné částky, které jsou v bagatelní výši. Tuto výši upravuje § 202 odst. 2 Občanského soudního řádu a stanovuje ji jako částku do 10 000 Kč. To znamená, že každá ze slučovaných exekucí byla nařízena pro dlužnou částku, jejíž jistina nepřesahuje 10 000 Kč.

23. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce majetku družky

Jak je to s případnou exekucí v situaci,kdy nejsme manželé, ale přítel má dluhy.? Jak by bylo postupováno v případě exekuce na jeho jméno, když má trvalé bydliště jiné adrese? Vztahovala by se exekuce i na můj majetek nabytý před naším seznámením? Pokud bychom se nevzali a měli spolu dítě, budu já nebo dítě v případě exekuce druha nějak ohrožena? Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

v případě, že se svým přítelem žijete ve společné domácnosti, mohlo by se stát, že tuto domácnost navštíví soudní exekutor a zabaví skrze exekuci Vašeho přítele i majetek, který patří Vám a ne jemu, neboť by se mohl domnívat, že je majetkem dlužníka.

V takovémto případě je nutné soudnímu exekutorovi jasně prokázat, že se jedná o Váš majetek a ne o majetek dlužníka, např. kupními smlouvami, účtenkami a fakturami na Vaše jméno apod. V případě, že by soudní exekutor skrze exekuci Vašeho přítele zabavil Váš majetek, můžete se proti tomuto jeho postupu bránit podáním návrhu na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce. Návrh společně s dokumentací prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení soupisu daného majetku.

Pokud s přítelem nevstoupíte do svazku manželského, soudní exekutor Vás, vyjma výše uvedeného způsobu, nemůže nijak skrze exekuci Vašeho přítele postihovat. Pokud však s přítelem budete sezdáni, mohl by Vás soudní exekutor, jako manželku povinného, postihovat i srážkami z Vaší mzdy či blokací Vašeho bankovního účtu. 

23. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Dobrý den mam exekuci s ex přítelem. byl domluvený splat. kalendář pro každého na 5000,-kč měsíčně. ale teď mi daly exekuci na plat. musím posílat splátkový kalendář? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

ne nemusíte, ale soudní exekutor může vlivem toho přistoupit i k dalším úkonům exekuce, jakým je třeba např. zabavení majetku.

23. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

pomoc pri koupi nedobrovolne ex. drazby

dobrý den Chtel bych se zeptat, kdyz je nemovitosi na podej v nedobrovolne drazbe a nebyla pri odhadu zpristupnena, pokud ji vydrazim, nemuze se stat, ze by si puvodni majitel demontoval kuchynskou linku , sprchový kout, kotel na tuha paliva atd. dekuji za odpoved Hladik

odpověď

Dobrý den,

stát by se to nemělo, neboť jakmile je na povinného (dlužníka) uvalena exekuce nesmí manipulovat se svým majetkem či ho nějakým způsobem odklonit. Avšak pro jistotu bych Vám doporučil se s daným dotazem ohledně stavu dané nemovitosti obrátit přímo na soudního exekutora či na dražební společnost, která byla dražbou dané nemovitosti pověřena.

30. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den. Prosím o radu. Jsem pet let na mateřské a mám exekuce. Bydlim ted s přítelem a hrozí ze si přijdou pro majetek ale všechna elektronika je pritelovo. Bylo mi řečeno ze ma přítel sepsat soupis svých věci dat k němu i účtenky a mít to podepsané ověřeným podpisem. Ochrání to jeho věci. A pak mám ještě jednu próz u. Dvě věci dostal od své sestry takže knim nemá uctenku a jeho sestra už taky ne. A může exekutor zabavit LCD televizi ikfyz je rozbita. Ona hraje ale je pres ni šedý pruh. Myslím si ze takovou věc by exekutor v dražbě ani neprodal. Nějaké část už mám zaplacenou z odstupneho a vrácen Dane a pokouší se i každý měsíc něco poslat, ale stejně tu byl exekutor. Poradte prosím. Děkuji F

odpověď

Dobrý den,

v případě, že by došlo k exekuci majetku Vašeho přítele skrze Vaši exekuci, je potřeba, aby Váš přítel zcela jasně prokázal své vlastnictví k daným věcem. Tak může učinit nejlépe pomocí faktur, kupních smluv či účtenek vedených na jeho jméno. Soupis majetku provedený v době, kdy již byla na Vaši osobu vyhlášena exekuce, by mohl soudní exekutor neuznat jako účelový.

Soudní exekutor může zabavit i rozbitou televizi. To, zdali tak učiní je na jeho zvážení.

V případě, že by soudní exekutor zabavil skrze Vaši exekuci majetek, který patří Vašemu příteli, může se Váš přítel proti tomuto postupu soudního exekutora bránit podáním návrhu na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce. Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení soupisu daných věcí. K návrhu je nutné připojit kopie dokumentů, prokazující vlastnictví Vašeho přítele k daným věcem.

V případě, že soudní exekutor návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce neuzná, má Váš přítel ještě možnost podat v dané věci vylučovací žalobu. Vylučovací žaloba se podává na exekuční soud, tj. soud, který vydal rozhodnutí o nařízení dané exekuce, a to do 30 dnů ode dne, kdy soudní exekutor zamítl příslušný návrh na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce. K vylučovací žalobě je opět nutné připojit důkazní dokumentaci prokazující vlastnictví Vašeho přítel k daným věcem.    

30. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

poplatky

Dobry den. Mame s manzelem na ucte exekucne pozastavene penize .penize tam jsou uz 14 dni,nicmene po 12 dnech snazeni jsem se konecne dovolala na dany exekutorsky urad a ptala jsem se proc si je jiz tedy nevzali,nebo jestli potrebuji nejaky souhlas aby jiz odesli a velmi arogantni slecna ci pani mi rekla ze ty penize jim banka posle az po triceti dnech a kdyz jsem se ji zeptala proc nesouhlasi castka na prikazu s castkou zadrzenou na ucte,tak mi odpovedela ze to maji snizenou odmenu .. v tomhle pripade tedy 50% A ja se ptam zda je nejak mozne popohnat aby ty penize odesly(ona slecna me rekla ze ne at si ty penize sezeneme kde chceme kdyz jsem ji rekla ze ty penize mame a oni nam je drzi a ona ze ji to nezajima)abychom nemuseli platit celou odmenu tedy tech druhych 50% coz je presne jeste dalsich 2582,80,- maji na takovou sumu narok??? Predem dekuji za odpoved hezky den...M.D.

odpověď

Dobrý den,

bohužel v případě exekuční blokace bankovního účtu musí daná banka, u které je příslušný bankovní účet dlužníka veden, vyčkat až od soudního exekutora či soudu obdrží vyrozumění o nabytí právní moci, a až poté zadržované finanční prostředky odešle na účet vyhrazený soudním exekutorem. Vyrozumění o nabytí právní moci se zasílá bance až po uplynutí odvolací lhůty vůči usnesení o nařízení exekuce. 

30. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Pojistné plnění

Dobrý den, Před rokem jsem své kamarádce pořídila úrazové pojištění. Na smlouvě jsem uvedena já jako pojistník - bez pojištění a kamarádka jako pojištěná - pojištěna na odškodnění úrazu.Pojistné platím já. Kamarádka má exekuci ,nedávno měla úraz a má přijít nějaké pojistné plnění.Chci se zeptat,zda muže exekutor toto pojistné plnění zabavit. Děkuji za odpověd

odpověď

Dobrý den,

pokud finanční prostředky z daného pojistného plnění přijdou na dlužníkův bankovní účet, mohlo by dojít k exekuční blokaci daného bankovního účtu a k následnému zabavení veškerých finančních prostředků, které se na něm nacházejí a to až do výše celkové dlužné částky.  

V případě, že dojde k exekuční blokaci bankovního účtu, může dlužník dle § 304b, Občanského soudního řádu požádat na pobočce své banky o vyplacení nezabavitelné částky z exekučně blokovaného účtu. Tato nezabavitelná částka je rovna dvojnásobku životního minima. Tuto žádost lze však uplatnit v rámci daného exekučního řízení pouze jednou.  

30. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dne 16.1.2014 jsem doplatil poštovní složenkou dlužnou částku a právní zástupce oprávněné na mne podal 20.1.2014 návrh na exekuci( 4 dny po zaplacení ). Je to možné? Dne 3.4.2014 mi byla doručena výzva od exekutora k uhazení částky 9885,70 Kč a to 3932,50 odměna exekutora a 5953,20 jako dobrovolné zaplacení nákladů oprávněné. Jsem povinen tyto částky hradit? Prosím poraďte mi jak bych měl postupovat. Vydělávám pouze 10800 Kč měsíčně a nemůžu si advokáta dovolit. Děkuji.

odpověď

Dobrý den,

můžete zkusit v dané věci podat odvolání pro usnesení o nařízení dané exekuce. V daném odvolání je potřeba soudu detailně popsat nastalou skutečnost, tj. že jste celou dlužnou částku i s  příslušenstvím z předchozího nalézacího řízení plně uhradil oprávněné straně ještě předtím, než daná oprávněná strana podala návrh na vyhlášení exekuce na Vaši osobu a tedy, že daný dluh, ještě před podáním návrhu plně zanikl. Dále je nutné k odvolání připojit důkazní prostředky prokazující Vámi tvrzené skutečnosti. Především tedy nějaký písemný doklad o úhradě celé dlužné částky, ze kterého bude patrné, že jste celou dlužnou částku uhradil ještě předtím, než oprávněná strana pro daný dluh podala návrh na vyhlášení exekuce.

Odvolání se zasílá na příslušný soud, který v dané věci rozhodoval a to do 15 dnů od převzetí usnesení o nařízení exekuce.  

30. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobry den mam dotaz exekutor mi zablokoval ucet a na internetu jsem cetla ze mi musi banka vyplatit jednou muj zivotni minimum banka mi vyplatit nechce a prisla mi tam vyplata jsem bez koruny prosim jak mam postupovat ? dekiju

odpověď

Dobrý den,

dle § 304b Občanského soudního řádu máte právo požádat svou banku, aby Vám z Vašeho exekučně blokovaného bankovního účtu vyplatila částku ve výši dvojnásobku životního minima, na kterou se dle daného ustanovení tento postih bankovního účtu nevztahuje. O vyplacení této částky z blokovaného bankovního účtu lze však požádat v rámci daného exekučního řízení pouze jednou. Aby Vám banka danou nepostižitelnou částku mohla vyplatit, musí se na daném bankovním účtu tato částka nacházet.

V případě, že banka Vám odmítá tuto částku z Vašeho účtu vyplatit, doporučil bych Vám v dané věci podat písemnou stížnost na její centrálu. Jestliže i tak Vám Vaše banka bude odmítat vyplatit z Vašeho účtu tuto nepostižitelnou částku, můžete se zkusit v celé věci obrátit na exekuční soud, tj. na soud, který vydal usnesení o nařízení dané exekuce.

30. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

nejsem dlužník a přesto mám v exekuci nemovitost,které jsem majitelkou.

To nejdůležitější je,že v lednu 2014,byla i na moji polovinu uvalena soudní zástava, a pokud nedoplatím VZP kolem 100000tisíc,který tam,prý exmanžel dluží,tak tam soudní zástava zůstane.Zdá se mi to poněkud zvláštní.,postup i jednání,jakým způsobem vše probíhalo,je poněkud zmatečné.jsem rozvedená 16let,A vím,že exmanžel,krátce po rozvodu,k vojenské pojištovně.Nejenomže uplynula zákonem daná 3letá promlčecí doba a to několikrát.a v oblasti práva,jsou mé znalosti,takřka nulové,chtěla jsem to vzdát.mám pocit,že s tím se počítá.Moc,děkuji.Bára.

odpověď

Dobrý den,

pokud po rozvodu s Vaším exmanželem proběhlo řádné vypořádání společného jmění manželů a v rámci tohoto vypořádání byl Vám podíl na dané nemovitosti přiřknut do Vašeho výlučného vlastnictví, pak poté by takovýto majetek již neměl býti postihnutelný skrze exekuci Vašeho exmanžela, neboť již není součásti společného jmění manželů. Dále je, ale také nutné, abyste v katastru nemovitosti figurovala jako vlastník podílů na dané nemovitosti.   

Pokud tomu tak je, můžete v dané věci zkusit podat vylučovací žalobu, ve které budete žádat soud o to, aby Váš podíl na dané nemovitosti byl vyloučen z výkonu exekuce, která je vedená na osobu Vašeho exmanžela, neboť podíl na dané nemovitosti je Vaším výlučným majetkem a již nespadá do společného jmění manželů, které zaniklo rozvodem s Vaším exmanželem a řádný vypořádáním společného jmění manželů. Závěrem je nutné dodat, že za podání vylučovací žaloby se platí soudní poplatek a připadné soudní náklady. 

 

30. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce za rodiče

Dobrý den, rodiče dříve podnikali, zkrachovali a zůstalo jim spoustu dluhů. Já žiji od 18cti let sama v pronájmu, pouze na mé jméno, nikdo u mě nebydlí, nechodí ani jednomu z nich ke mně pošta atd. S rodiči se jen občas vídám. Nedávno jsem se dozvěděla, že se po mě poptával kvůli jejich dluhům exekutor- kde žiji a zda mám svůj účet a zda je na mě také vedena nějaká exekuce-(není). Hrozí mi něco? Co po mně mohou chtít? Mohou mi zablokovat můj účet? Děkuji S pozdravem

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor smí zablokovat pouze bankovní účet povinného (dlužníka), nebo jeho zákonného manžela či manželky. Tudíž soudní exekutor nemůže zablokovat Váš bankovní účet skrze exekuci Vašich rodičů.

Pokud s rodiči nežijete ve společné domácnosti a ani Vaši adresu s nimi nic nespojuje, poté by nemělo hrozit, že by soudní exekutor chtěl provést výkon exekuce ve Vašem bytě.  

30. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

výživné

Dobrý den, Můj bývalý manžel má soudně nařízeno zasílat na naše dvě děti, které studují VŠ výživné. Byl mu ale exekučně odstaven účet, takže výživné nedostaly. Myslím že neměl nastaven trvalý příkaz na účty děti. Je to v pořádku, že důsledkem exekuce, není zasláno výživné. Jakým způsobem máme tuto situaci řešit? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám, abyste svému exmanželovi sdělila, že si má u svého plátce příjmu dohodnout změnu formy výplaty jeho příjmu. Například v hotovosti či formou poštovní složenky. Popřípadě je možné, aby si Váš exmanžel nechal svůj příjem zasílat na jiný bankovní účet, který patří osobě, ke které má důvěru, že mu poté jeho finanční prostředky předá v hotovosti, např. na účet rodičů, sourozenců apod., neboť soudní exekutor smí výkonem exekuce postihovat pouze bankovní účet dlužníka, nebo jeho zákonného manžela či manželky. Díky tomu by si měl Váš exmanžel zajistit přístup ke svým příjmům, ze kterých pak může hradit soudně stanovené výživné na jeho děti.

Dále může Váš pan exmanžel navštívit pobočku své banky a zde dle § 304b, Občanského soudního řádu, požádat o vyplacení dvojnásobku životního minima z jeho exekučně obstaveného účtu. Dvojnásobek životního minima pro rok 2014 činní částku 6 820 Kč. Aby mu banka tuto částku z jeho obstaveného účtu mohla vyplatit, musí se na daném účtu tato částka v dané výši nacházet. Tuto žádost lze uplatnit pouze jednou v rámci daného exekučního řízení.  

06. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Musí být dlužník vyzván k zaplacení dluhu?

Dobrý den. Chybou, nikoli úmyslem, vznikl dluh na výživném 7000 Kč (1 měsíční splátka). Dozvěděl jsem se o tom až z exekučního příkazu, přestože mám datovu schránku. Je možné, aby soud nařídil exekuci bez toho, abych se k tomu mohl vyjádřit, dokonce i zcela bez toho, abych se to dozvěděl? Neexistuje zákonná povinnost vyzvat dlužníka k zaplacení dluhu před uvalením exekuce? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

zákona povinnost vyzvat dlužníka k úhradě dlužné částky, tzv. předžalobní upomínka, je daná věřiteli před zahájením nalézacího řízení, kdy věřitel má za povinnost nejpozději 7 dní před podáním žaloby či návrhu na vydání platebního rozkazu apod., zaslat dlužníkovi výzvu k dobrovolné úhradě dlužné částky. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu v nalézacím řízení lze pak podat návrh na nařízení exekuce. Zde již oprávněná strana (věřitel) nemá žádnou povinnost dlužníka vyzvat k dobrovolné úhradě.

Tedy ta osoba (ať už to byla matka Vašich dětí či samotné již zletilé dítě), ke které máte soudem stanovenou vyživovací povinnost, Vás již nemusela před podáním návrhu na nařízení exekuce vyzvat k dobrovolné úhradě dlužné částky, neboť daná částka jí již byla přiřknuta pravomocným soudním rozhodnutím soudu o vyživovací povinnosti Vaší osoby vůči ní.

06. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

úroky z exekuce

dobrý den! Můj otec dříve podnikal a jako spoluručitele měl mamku,bohužel firma zkrachovala a dostali se do dluhu a nebyli schopni to reist tak prisla exekuce ,jiz pres tri roky se strhava me matce 40% z platu a behem dvou let by mel byt dluh splacen,ale nyni prisel dopis od exekutora ze ji zabavi veskerou vyplatu a zastavi vsechny ucty a ze úroky z dluhu stale rostou a nyni je dluh jeste jednou tak velky. Proto se chci zeptat jestli je mozne ,kdyz uz pres tri roky exekuci splaci , aby uroky stale nebihali. dekuji za odpoved kristyna

odpověď

Dobrý den,

úroky běží do doby než je plně uhrazena jistina daného dluhu, pro který byla daná exekuce vyhlášena. Čím je jistina dluhu nižší, tím i je nižší nárůst úroků z ní. Vzhledem k tomu bych Vaší mamince doporučil, aby písemně informovala příslušného soudního exekutora o tom, že žádá, aby veškeré její platby šly přednostně pouze na úhradu jistiny daného dluhů. Tím by mělo dojit k postupnému snižování jistiny dluhu a tedy i růstu úroků z ní. 

06. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na plat

Vážení jsem bezradná potřebuji poradit.Manžel má nějaké dluhy a já mám určeny srážky z platu.Bohužel delší dobu marodím manžel je ve zkušební smlouvě protože právě nastoupil do zaměstnání má již také srážky na plat.Chtěla jsem se domluvit na 1000kč splátky ale bylo mi řečeno,že je to málo.Bylo by to samozřejmě jenom do té doby co bych se vrátila do práce.Exekutor mi zdělil,že buď budu dávat 5000kč měsíčně nebo ať si někde půjčím na celý dluh.Jinak mi řekl,že mi nezaručuje,že mi bude zabavovat majetek.Je to možné? Poraďte prosím.Děkuji

odpověď

Dobrý den,

bohužel soudní exekutor má právo postihovat příjem dlužníka i jeho zákonného manžela či manželky.  Soudní exekutor nemá povinnost přistoupit na dobrovolné splácení s tím, že upustí od dalších úkonu exekuce, jakým je i třeba zabavení movitého a nemovitého majetku. Bohužel soudní exekutor má právo postihovat dlužníka a jeho zákonného manžela i více úkony najednou. Tudíž může dlužníkovi nařídit jak srážky z jeho příjmu, tak i zároveň zabavovat jeho majetek, či majetek který spadá do společného jmění manželů.   

06. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dobrý den chtěla bych se zeptat

Dobrý den chtěla bych se zeptat,žiju ve společné domácnosti s přítelem a všechen nábytek je můj ještě z mého starého bytu jako je například sedačka,stůl,koberec,židle,počítač atd,učtenku k těmto věcem nemám jen k počítači,může mi exekutor zabavit tyhle věci,když nepatří dlužníkovi ? ještě bych se vás chtěla zeptat zda když má přítel exekuci na plat a dluží i jinejm bankám např.má pokuty za MHD tak zda nás může navštívit exekutor nebo ne,když řádně splácí.Děkuji předem za odpověd

odpověď

Dobrý den,

bohužel soudní exekutor má právo postihovat dlužníka více úkony exekuce současně. Tedy soudní exekutor může, za účelem vymožení dlužné částky, nařídit srážky z příjmu dlužníka a i současně zabavovat jeho majetek.

V případě, že s dlužníkem žijete ve společné domácnosti, mohlo by se stát, že danou domácnost navštíví soudní exekutor a zabaví i věci, které nepatří dlužníkovi, ale jsou Vaším majetkem, neboť by se mohl domnívat, že se jedná o majetek dlužníka.

V takovéto případě je nutné soudnímu exekutorovi prokázat své vlastnictví k daným věcem. V případě, že nemáte k dispozici účtenky, kupní smlouvy či faktury k daným Vašim věcem, lze zkusit použít jako důkazní prostředek svědecké výpovědi. Například svědecké výpovědi Vašich rodičů, sourozenců apod., kteří dosvědčí, že daný majetek je Váš a ne dlužníka.

Avšak je nutné říci, že takovéto svědecké výpovědi nemají tak silnou důkazní váhu, jako písemná dokumentace k danému majetku a soudní exekutor může dané svědecké výpovědi napadnout jako účelové.

V případě, že soudní exekutor zabaví skrze exekuci Vašeho přítele i Váš majetek, lze se proti tomuto postupu bránit podáním návrhu na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce. Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení soupisu daných věcí. K návrhu je nutné připojit důkazní dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem.

V případě, že soudní exekutor Váš návrh na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce neuzná, máte ještě možnost v celé věci podat vylučovací žalobu. Vylučovací žaloba se podává k exekučnímu soudu, tj. soud, který vydal rozhodnutí o nařízení dané exekuce. Vylučovací žalobu, lze podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudního exekutora o tom, že Váš návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce zamítl. K vylučovací žalobě je opět nutné připojit i důkazní prostředky prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem. Závěrem je nutné říci, že za podání vylučovací žaloby se již platí soudní poplatek.    

06. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na společném účtu

Dobrý den. Sestra se rozvedla s manželem. Mají vypořádané SJM. Po rozvodu jim zůstal jen společný účet u banky, u které si vzali půjčku. Bance ručili rodinným domem, který před rozvodem převedli na dceru. Půjčku dle dohody splácel po bývalý manžel sestry. Po rozvodu se manžel zadlužil a přestal úvěr splácet. Když se to sestra dozvěděla, začala splácet půjčku ona. Zanedlouho se dozvěděla, že na účet je uvalena exekuce a proto se s bankou dohodla, že si založí účet jiný a půjčku bude splácet z něho. Společný účet je teď nulový. Banka tvrdí, že po splacení půjčky společný účet nezruší, pokud bude stále blokovaný exekutorem. Tím nepůjde zrušit zástava na domě, který již vlastní jejich dcera. Napište mi prosím, jak se může sestra bránit, zda má podat vylučovací žalobu nebo jaké má možnosti.

odpověď

Dobrý den,

bohužel, aby banka daný účet mohla zrušit, musí být z něj nejprve odstraněna exekuční blokace. To, aby byl bankovní účet soudním exekutorem odblokován, je nutné, aby se na něm nacházela finanční částka v takové výši, pro kterou byl daný bankovní účet zablokován. Poté jakmile soudní exekutor zašle bance vyrozumění o nabytí právní moci, banka danou částku převede na účet soudního exekutora a ten by měl poté bance zaslat příkaz k zastavení blokaci daného bankovní účtu, neboť pohledávka, pro niž byl daný bankovní účet zablokován, již byla plně uhrazena přikázáním pohledávky z daného bankovního účtu. 

06. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

informace pomoc

"mám problém je na mě nařízena exekuce asi dva roky,tyto 2 roky bojuji proti této exekuci,protože je dluh,který nedlužím,naopak mě dluží člověk,který ji na mě nařídil,jak to mám zastavit soudy nevidí a neslyší" platila jsem splátky na tento neexistujíci dluh,ale přišla exekuce i na plat manžela,asi už se zhrotim,už nemám z čeho žít

odpověď

Dobrý den,

námitky, důkazy a argumenty proti neoprávněnosti dluhu měl by povinný (tj. dlužník) vznášet k rukám soudu v rámci nalézacího řízení, což je soudní řízení předcházející řízení o nařízení exekuce. Tj. například pokud na Vás věřitel podá k soudu návrh na vydání platebního rozkazu, maté 15 dní od jeho doručení na vznesení tzv. odporu proti platebnímu rozkazu. Ten se zasílá na soud, který daný platební rozkaz vydal. V daném odporu pak může povinný uvést skutečnosti a důkazy, kterými nápadné oprávněnost daného dluhu či jeho výši.

Pokud jsou již, ale Vaše dluhy ve stavu exekuce, lze již jen zkusit podat návrh na zastavení výkonu dané exekuce. Důvody pro zastavení výkonu soudního rozhodnutí, kterým je i výkon exekuce jsou uvedeny v § 268, odst. 1. Občanského soudního řádu, kde stojí následující:

 

Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže

a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;
b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;
c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení;
d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny;
e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;
f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267);
g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;
h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

 

Z výše uvedených důvodů k zastavení výkonu soudního rozhodnutí pasuje na Vaši situaci asi jedině důvod dle písmena h): „výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.“

Dle tohoto ustanovení můžete v návrhu na zastavení výkonu exekuce uvést jiný důvod, pro který se domníváte, že výkon dané exekuce nelze na Vaší osobě vykonávat.

Návrh na zastavení exekuce se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který má daný výkon exekuce na starosti a to do 15 dnů ode dne, kdy jste se o důvod k zastavení výkonu Vaší exekuce dozvěděla. K návrhu je vhodné připojit důkazní dokumentaci prokazující Vámi tvrzené skutečnosti, pro které by měl být výkon exekuce zastaven.

V případě, že soudní exekutor Váš návrh na zastavení výkonu exekuce zamítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu, který v dané věci rozhodne, zdali Vámi uvedené skutečnosti jsou důvodem k zastavení výkonu dané exekuce či nikoliv.

13. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dotaz na dražbu nemovitosti při exekuci

Dobrý den, měla bych takový možná netradiční dotaz a ani pořádně nevím jak se mám zeptat. Mám dum na který mi přišla exekuce zhruba před dvěmi roky a dum šel do dražby. Exekuce byla na částku 180.000,- dum se ale v té dražbě před těmi 2mi roky neprodal a mezi tím se nějak nic neděje. V katastru nemovitosti jsem stále vlastníkem a je tam zápis i o té dražbě a exekuci. Já mám dotaz zdali když bych se tomu ted chtěla začít věnovat a exekuci vyplatit jestli ten dluh za ty dva roky nějak ještě narostl a nebo stagnoval a pokud rostl tak o kolik se mohla částka vyšplhat? Za zodpovězení dotazu předem moc děkuji.

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že na Váš dotaz nebudu schopen přesně odpovědět, neboť to, zdali dlužná částka vzrostla a o kolik záleží na tom, zdali v rozhodnutí soudu o nařízení exekuce a v exekučním titulu, soud oprávněné straně přiznal nějaké úroky z prodlení a jestliže ano, tak v jaké procentuální výši. Dále se dlužná částka v exekuci může navyšovat o náklady na výkon dané exekuce. Tyto náklady se odvíjí o provedených úkonu soudního exekutora za účelem vymožení dané dlužné částky.

Z těchto důvodů bych Vám doporučil, jestliže chcete znát aktuální výši Vašeho dluhu, obrátit se s Vaším dotazem přímo na příslušný exekutorský úřad, který má výkon Vaší exekuce na starosti. Zde by Vám měli sdělit aktuální výši dlužné částky.  

13. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

promlčení exekučního titulu

Dobrý den, Prosím o Váš názor na následující situaci: Soudní exekutor nabyl exekuční titul v roce 2001 (bankrot samostatně hospodařícího zemědělce) a uplatňoval jej na povinného (tj.můj otec, přičemž manželům bylo v témž roce soudním rozodnutím rozděleno společné jmění). Nyní, po 13 letech obržela exekuční příkaz moje matka, tj. manželka povinného a uskutečněním exekučního příkazu přijde o všechny peníze našetřené za uplynulých 13 let pouze ze svého platu. Platí v takovém případě promlčení exekučního titulu? (pozn. exekuce na plat otce průběžně pokračuje, jen se až v tento okamžik dotkla exekuce i platu mé matky). Předem mnohokrát děkuji za odpověď a omlouvám se za případné nepřesnosti v použitých termínech.

odpověď

Dobrý den,

bohužel osobně se domnívám, že podle toho jak danou věc popisujete, exekuční titul nebyl promlčen, neboť jeho výkon byl uplatněn nařízením výkonu exekuce na povinném (tj. na osobě Vašeho otce). To, že výkonem dané exekuce je postihována i manželka povinného je jen dalším možným úkonem výkonu exekuce, nejedná se tedy o nějaké znovu uplatnění exekučního titulu.

Soudní exekutor smí výkonem exekuce postihovat společné jmění manželů, do kterého i spadá příjem a bankovní účet manžela či manželky povinného.  

13. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Splácení exekuce

Dobrý den, může mí exekutor přijít domů zabavit majetek, když mu posílám 300 Kč měsíčně? Více nemůžu a on mi vyhrožoval, že když nebudu posílat aspoň 2000 Kč příjde ke mě domů vykonavatel. Předem děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

bohužel ano může, neboť soudní exekutor smí při výkonu exekuce postihovat povinného (tj. dlužníka) i více úkony exekuce současně.  

13. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

náklady řízení + náklady exekuce

Dobrý den. Jako spousta jiných jsem se dostala také do exekučního kola. Avšak jsem po TEP kyčle, diabetes II. typu, choroba srdce atd. Svoji pohledávku jsem sice zaplatila v plné výši, co po mně požadoval soud, ale už bylo pozdě. To mi dala vědět až ČSSZ, že je na mě uvalena exekuce.Mám ČID, ze kterého mi chtěl exekutor strhávat, ale to nemůže, protože můj příjem na to nedosáhne. A nyní: zaplaceno je jistina + náklady řízení soudu, celkem 6400.Žádnou obsílku od soudu o uvalení exekuce jsem doposud nedostala, takže oficiálně nic nevím. Exekutor však chce po mně celkem 11500Kč. Nevím za co, nebyly vyčísleny náklady oprávněného a náklady exekuce.Dle exekutora je v oněch 11500 již započítáno plnění. Chci však podrobný rozpis,co a za co mám zaplatit.Chci to uhradit do 30 dnů od doručení usnesení o nařízení exekuce, čímž by mu byly sníženy o 50% jeho náklady na exekuci. Pochopitelně se mu to nelíbí a dál nereaguje. Je možné, aby po mně požadoval takovou částku 11500,když je jistina + náklady řízení již urazeny?

odpověď

Dobrý den,

ano je to možné, neboť náklady exekuce se skládají z odměny exekutora, náhrady hotových výdajů a DPH. Při vymáhání pohledávky, která je nižší než 3 000 000 Kč, je odměna exekutora 15 % z vymožené částky, nejméně však 3 000 Kč. Náhrada hotových výdajů je stanovena paušální částkou 3 500 Kč. Tato částka může být navýšena, pokud hotové výdaje soudního exekutora pří výkonu exekuce jsou vyšší než tato paušální částka. Pokud exekutor účtuje vyšší částku, máte právo na to, aby Vám bylo zdůvodněno, proč tak činí. DPH v exekuci činní 21 %. Náklady oprávněné strany, jsou náklady, které vznikly oprávněné straně při vymáhání své pohledávky, např. náklady na právní zastoupení.

13. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

manželova insolvence

Dobrý den, manžel si zařídil insolvenci a po půl roce jsem se rozvedli. do insolvence spadly dluhy, u kterých jsem jako manželka byla spoludlužník apod. Jedna společnost na mě uvalila exekuci asi měsíc po rozvodu, kterou splácím splátkovým kalendářem, druhá se ozvala během ještě neschválené insolvence, že se také musím podílet na splátkách. Tam jsem poslala odvolání, že manžel má insolvenci a mohou tedy dluh uplatňovat tam, už se neozvali. Pak je tady třetí společnost, která svou pohledávku do insolvence nahlásila, ale mě nekontaktovali. Letos to bude tři roky od schválení manželovy insolvence. Potřebuji vědět, zda se mohou u mě ještě ty zbývající společnosti domáhat těchto dluhů? Třeba i po skončení jeho insolvence? A tím, že splácím jednu půjčku já v rámci exekuce a manžel v rámci insolvence, zastaví se splácení po jejím doplacení? Myslím, že v opačném případě se velmi přeplatí, exmanžel má slušný příjem a platí dosud vše řádně. Já sama si v současné situaci nemohu oddlužení podat , jsem sama s dětma , mám minimální mzdu a práci na dobu určitou , navíc nemajetná. Velmi Vám děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

pokud u daných dluhů figurujete na pozici spoludlužníka, pak bohužel mohou daní věřitelé se domáhat úhrady dlužné částky i po Vaší osobě a to jak v samotném průběhu insolvenčního řízení Vašeho exmanžela, tak i po jeho skončení a to až do doby, kdy bude plně uhrazena celá dlužná částka se všemi náklady a příslušenstvím.

13. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce v manželství

Dobrý den, potřebuji poradit. Před pár týdny jsem se vdala a až teď vyšlo najevo, že můj muž má několik exekucí z podnikání. Má srážky ze mzdy, movitý majetek nemá žádný. Já mám byt, který jsem měla již před manželstvím a platím na něj hypotéku a mám také podnikatelský účet, jelikož jsem OSVČ. Chci se zeptat zda když muž srážkami dluh umořuje zda i přes to mohou přijít exekutoři k nám a zabavit nám majetek nebo dokonce zmrazit můj podnikatelský účet, přes který platím hlavně mzdy zaměstnancům a pronájem prostor. A jestli ano pomohlo by mi rozdělení SJM, aby na mě nemohli? Muž mi tvrdí, že dokuď má práci a splácí srážkami ze mzdy tak nikdo nepříjde. Nevím co mám dělat, prosím poraďte děkuji

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor smí při výkonu exekuce použít i více exekučních úkonu za účelem vymožení dlužné částky. Tudíž pokud daný soudní exekutor uzná za vhodné, může navštívit Vaši domácnost a provést zde exekuci movitého majetku a to i přesto, že daný dluh je vymáhán současně i srážkami z příjmu povinného. To, zdali tak daný soudní exekutor učiní či ne je na jeho zvážení a posouzení.

Stejně tak i může daný soudní exekutor postihovat bankovní účty, které jsou ve vlastnictví manžela či manželky povinného, neboť dané bankovní účty spadají do společného jmění manželů, které je výkonem exekuce postižitelné. Tedy pokud daný podnikatelský účet je psán na Vaši osobu a je tudíž Vaším majetkem, spadá takový to účet do společného jmění manželů a je možné ho postihnout skrze výkon exekuce Vašeho manžela.

Rozdělení společného jmění manželů v tomto případě nepomůže, neboť v § 42, odst. 1, Exekučního řádu stojí následující:

 

„Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.“

 

Tudíž dle výše uvedeného ustanovení Exekučního řádu pro potřeby exekučního řízení, do společného jmění manželů spadá i ten majetek, který byl z něj vyloučen na základě rozhodnutí soudu o zrušení nebo zúžení společného jmění manželů. 

13. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

neplacení výživného syna

Dobrý den, můj syn se kterým jsou dlouhodobé komplikace a není již několik let ani hlášen u nás doma neplatí výživné na svého syna. Bylo mi oznámeno že pokud syna patřičný úřad v Říčanech nesežene a nebude nadále ochoten platit výživné ani nesplatí dluh , budou vše vymáhat po mě a manželovi. Já jsem již 2 roky na Ú P , jsem nemocná s Raynandovým syngromem ( odumírání tkání) a nemohu s tímto problémem sehnat žádnou práci. Oba nás živí pouze manžel a jeho příjem pokryje sotva naše náklady. Náš movitý majetek je pouze chata ve které žijeme. Pokud nebudu schopna splatit synův dluh, prý je možné že nám exekuce sebere jediný náš majetek a to je naše chata kde bydlíme? Je možné se nějak zbavit veškerých pohledávek, které syn má ???? Jeho syna téměř neznám a ani nehodlám splácet synovi dluhy . Děkuji

odpověď

Dobrý den,

domnívám se, že jste byli v dané věci mystifikováni, neboť rodiče dlužníka nemají povinnost za něj hradit dluhy či jeho vyživovací povinnost. Pokud tedy ve smlouvách v smluvních vztazích týkajících se závazků Vašeho syna nikde nefigurujete jako spoludlužníci, pak takovéto dluhy Vašeho syna nelze výkonem soudního rozhodnutí vymáhat po Vaší osobě a osobě Vašeho manžela. Ty dluhy lze soudně vymáhat pouze po osobě dlužníka.  

13. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Jak je to možné

Dobrý den.Jsem částečně invalidní důchodce(výměra důchodu je 5819 korun).Jsem momentálně bez práce .V loňském roce mi byla dána exekuce na důchod ve výši 2000 korun,bez žádného upozornění,ani písemného vyjádření.Teď musím být živ za 3800 korun.Bylo mi řečeno,že takzvaná nesrazitelná částka důchodu je 6000 korun,přes to mi bylo z důchodu 2000 korun sraženo.Chtěl bych zeptat,jak se mám bránit proti této,(podle mého nezákonné zvůli) jestli se mohu obrátit na soud a žalovat,jak exekutora,tak ČSSZ.Děkuji Vám za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

pokud Vaším jediným příjmem je Vámi uváděný částečný invalidní důchod ve výši 5 819 Kč, pak poté jsou Vám ze strany plátce Vašeho příjmu (tj. ČSSZ) prováděny exekuční srážky z Vašeho příjmu nesprávně, neboť dle § 278, Občanského soudního řádu nesmí být povinnému (tj. dlužníkovi) sražena z jeho měsíční mzdy základní nezabavitelná částka. Tato základní nezabavitelná částka na osobu dlužníka je pro rok 2014 stanovena na částku ve výši 6 188,67 Kč.

Proti tomuto špatnému postupu plátce Vašeho příjmu se můžete zkusit bránit podáním stížnosti na nesprávný postup plátce Vašeho příjmu při provádění exekučních srážek. Tato stížnost se zasílá na exekuční soud, tj. na soud, který vydal rozhodnutí o nařízení výkonu dané exekuce. Zpravidla jím bývá okresní soud, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm.

V dané stížnosti musíte soudu pospat celou nastalou situaci. Tj. že Vám byly nařízeny exekuční srážky z Vašeho částečného invalidního důchodu, který činní 5 819 Kč měsíčně, a že Váš plátce příjmu, kterým je ČSSZ Vám z tohoto Vašeho příjmu sráží pro potřeby exekuce 2000 Kč. Což je v rozporu s Občanským soudním řádem, neboť  dle § 278, Občanského soudního řádu nesmí být povinnému (tj. dlužníkovi) sražena z jeho měsíční mzdy základní nezabavitelná částka, která je na osobu dlužníka pro rok 2014 určená na částku 6 188,67 Kč. Tudíž Váš jediný příjem je nižší než tato základní nezabavitelná částka a nelze tedy z něj provést exekuční srážku z příjmu. Z těchto důvodu tedy žádáte exekuční soud, aby nařídil ČSSZ, jako Vašemu plátci příjmu, aby upustil od těchto srážek z Vašeho částečného invalidního důchodu, neboť jsou v rozporu z výše uvedeným paragrafem Občanského soudního řádu. Také je nutné v dané stížnosti uvést číslo jednací usnesení o nařízení dané exekuce, aby exekuční soud věděl, ke kterému exekučnímu řízení se Vaše stížnost váže.

 

13. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dluhy bývalého manžela

Bývalý manžel již 9 let nebydlí na trval.bydlišti a stále si sjednává půjčky na trval. bydliště, které nesplácí. Po rozvodu 13.6.2006, věci jsme si rozdělili bez majet. vyrovnání, kromě bytu a proto jsme spoluvlastníci oba a on má pořád zde nahlášeno trvalé bydliště. Podle mého názoru věci po uplynutí 3 let jsou mé jelikož jsem v bytě zůstala. Ale teď to vypadá na exekuce bývalého manžela a mám strach abych nepřišla o své věci když tu má trvalý pobyt ale nebydlí zde a v bytě mu z movitého majetku nic nepatří. Co dělat když příjde exekutor? Domluva s bývalým manželem není ani notářský zápis ohledně majetku nechce o ničem mluvit. Co mám dělat mám strach. Současné místo, kde pobývá s přítelkyní je zapsáno v rozsudku o rozvodu a je to doloženo i na bytovém družstvu. Jinak svůj podíl bytu má zastaven na jinou půjčku, kterou snad splácí. Děkuji za odpověď Iveta

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám si opatřit co nejvíce dokumentace, prokazující vlastnictví k Vašim věcem, tj. např. účtenky (nejlépe na Vaše jméno), kupní smlouvy faktury apod.

Pokud Vaši domácnost navštíví soudní exekutor a zabaví skrze exekuci Vašeho exmanžela Váš majetek, můžete se zkusit proti tomuto jeho postupu bránit podáním návrhu na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce. Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení daného soupisu majetku. V návrhu je potřeba zejména uvést, u kterých věcí se dožadujete vyškrtnutí, z jakého důvodu, tj. že jsou Vaším majetkem. Dále je nutné k návrhu připojit důkazní dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem. Touto důkazní dokumentací, mimo výše uvedené doklady, může být i svědecká výpověď Vašich rodinných příslušníků, známých či sousedů, kteří v ní dosvědčí, že daný majetek je Váš a ne Vašeho exmanžela. Avšak tyto svědecké výpovědi nemají takovou důkazní váhu jako např. účtenky na jméno.

V případě, že soudní exekutor Váš návrh zamítne a věci nevyškrtne ze soupisu exekuce, máte ještě možnost podat tzv. vylučovací žalobu. Tato žaloba se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který vydal usnesení o nařízení výkonu dané exekuce. Vylučovací žaloba se zasílá na exekuční soud do 30 dnů od zamítnutí návrhu na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce. Ve vylučovací žalobě je potřeba opět uvést, u kterých věcí žádáte vyloučení, z jakého důvodu a přiložit důkazní dokumentaci. Soud poté celou věc posoudí a vydá rozhodnutí. 

20. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce - přítelkyně

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně exekuce přítelkyně. S přítelkyní bydlíme spolu skoro dva roky a teď na ní byl podán od bývalé tchyně (je rozvedená) elektronický platební rozkaz na částku, kterou teď není momentálně schopna naráz celou splatit i když samozřejmě pracuje. Jde mi to, že já bydlím v podnájmu a vše v bytě je buď mé nebo pronajímatele. Nájemní smlouva je též na mě a přítelkyně je tam uvedena v dodatku jako spolubydlící. Přítelkyně je spoluvlastníkem bytu, ve kterém teď nebydlí, s bývalým manželem, takže úplně nemajetná není. Jde mi ovšem o to, pokud na ni bude uvalena exekuce, zda-li se mám bát, že přijdu o své věci i já a případně můj nájemce, protože teď zrovna bydlí u mě. Protože samozřejmě už účtenky a jiné doklady od těch věcí nemám. Jestli by nebylo lepší, ačkoliv to může znít trochu drsně, aby se přítelkyně vystěhovala a chodila ke mě jakoby na návštěvu. Moc děkuji za případnou radu. S pozdravem -V-

odpověď

Dobrý den,

pokud by byla na Vaši přítelkyni vyhlášena exekuce a žila by s Vámi ve společné domácnosti, tak zde opravdu může hrozit riziko toho, že by danou domácnost mohl soudní exekutor navštívit a provést zde zabavení movitého majetku, který by mohl, pokud byste dostatečně neprokázal své vlastnictví, být i Váš či Vašeho pronajímatele.

Pokud toto možné riziko při vyhlášení exekuce na osobu Vaší přítelkyně chcete co nejvíce eliminovat, pak je poté nutné buď to mít dostatečnou důkazní dokumentaci k Vašemu majetku, nebo nesmí s danou domácnosti Vaši přítelkyni nic spojovat. Tj. neměla by zde mít hlášené trvalé bydliště, neměla by zde pobývat, neměla by jí na danou adresu chodit žádná korespondence, neměla by mít své jméno na zvonku či na poštovní schránce. 

20. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat když mám exekuce a posílám jim malé částky mohou mi přijít do bytu??? Jedná se o to že bydlím s přítelkyní a byt je její i věci v něm já jsem si přivezl akorát oblečení. Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

bohužel ano může, neboť soudní exekutor má právo při výkonu exekuce použít i více úkonu současně za účelem vymožení dlužné částky. To, zdali tak však učiní je již na zvážení daného soudního exekutora.

20. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na dva učty

Dobrý den Chtěl jsem se zeptat co mohu dělat když jsem dostal exekuce na učet a to ve vyšší 2500Kč a na druhý učet 48000Kč měl jsem na učtě invalidní důchod třetího stupně v částce 3114Kč a plus na druhém učtě 5058Kč tet nemám dá se říct ani korunu jenom 624Kč slyšel jsem někde že banka to posílá složenkou jako životní minimum jsem slyšel že to prý musí dát nějakou částku ale v jedné bance mi psali že nemohou nic dělat že mám kontaktovat toho kdo nařídil exekuci tak jsem tam psal a napsali mi že to mám řešit s bankou tak pak nevím jak mohu postupovat budu vděčný za každou radu.Předem děkují za odpověď a přejí vám hezký den S pozdravem

odpověď

Dobrý den,

dle § 304b, odst. 1., Občanského soudního řádů máte právo, aby Vám byl z Vašeho exekučně blokovaného bankovního účtu vyplacen dvojnásobek životního minima, což pro rok 2014 činní částku 6 820 Kč. Aby banka tuto částku mohla z Vašeho blokovaného účtu vyplatit, musí se na daném blokovaném účtu tato částka nacházet. Dále je nutné říci, že tuto žádost lze uplatit pouze jednou a pouze na jeden z účtů.

Z toho důvodu bych Vám doporučil, abyste zažádal Českou správu sociálního zabezpečení o změnu výplaty Vašeho invalidního důchodu a to buďto formou poštovní složenky, nebo na jiný účet, který bude patřit osobě, ke které máte důvěru, že Vám poté Vaše finance předá v hotovosti, např. na účet rodičů sourozenců apod. Nesmí se však jednat o účet Vaší případné manželky, neboť ten je také možno skrze Vaši exekuci postihnout. 

20. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

dotaz

Dobrý den.Děkuji Vám za Vši zprávu,kterou jste mi poslal.Potřeboval bych vědět,jestli mohu uplatnit i vrácení peněz,které mi byly sráženy z důchodu..Děkuji.

odpověď

Dobrý den,

můžete o to zkusit požádat v dané stížnosti na postup plátce Vašeho příjmu. To zdali exekuční soud nařídí plátci doplacení těchto provedených srážek či ne již záleží na jeho zvážení a posouzení celé věci.

20. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce manzela na muj plat a ucet

dobry den chtela bych se zeptat manzel ma exekuci od vseobecne zdravotní pojistovny jelikoz od roku 2011 je na materske dovolene tudiš je pojisten statem a zadny dluh mu neskace,ale mel ho za období predtim jsme manzele od roku2012 a me ted prisla exekuce na plat pritom ten dluh byl za období predtim.muzou mi tu exekuci dat.prece nemuzu zato ze pred manzelstvim vlastne i roky pred tim nez jsme se vubec znaly neplatil pojistení.

odpověď

Dobrý den,

bohužel je možné skrze exekuci jedno z manželů postihovat i příjme a bankovní účet druhého z manželů a to i za dluh, který vznikl jednomu z manželů před samotným vznikem manželství, neboť v § 42, odst. 1., novely Exekučního řádu stojí následující:

 

„Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.“

 

Tudíž dle výše uvedeného paragrafu exekučního řádu lze postihovat společné jmění manželů i za dluhy, které jednomu z manželů vznikly před uzavřením manželství. Do společného jmění manželů spadá i příjem a bankovní účet manžela povinného (tj. manžela dlužníka).

20. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobry den,prosim vas chtela jsem prodat byt mela jsem kupce vse v poradku a nejednou mi agentka z realitky vola ze mam na byt uvalenou exekuci tak jsem si zasla na katastralni urad byl tam dluch 23 000kc a dali mi cislo na exekutorku tak jsem ji volala a jen mi rekla ze celkovou casku mi posle domu a ja nevedela za co mam exekuci a ani me nikdo neinformovsl no pak jsem jsi zasla na sout to mi poradili na katastru a tam jsem zjistila ze pri stehovani pred 10 letyjsem mela ndoplatek na vode 4000 a nikdo me neigormoval a pak mi pani exekutorka poslala celkovou casku z 280 000kc je mozni ze za 10 let me nikdo neinformoval a tet mi berou strechu nad hlavou a ze 4000 mam platiti 280000 co mam delat?nejsem schopna uhradit takovou casku jestli mi prodaji byt budu na ulici a jeste zadluzena vzdi se vse platila a najednou prijdu o vse porad te mi prosim vas dekuji

odpověď

Dobrý den,

usnesení o nařízení exekuce se doručuje povinnému na poslední známou adresu trvalého pobytu či poslední známou doručovací adresu. Je tedy možné, že dané usnesení bylo doručeno na Vaši předchozí adresu, kde jste, jak píšete, žila před 10 lety. Dané usnesení je i v případě jeho nepřevzetí bránou po 10 dnech za doručené, tzv. fikce doručení.

Můžete zkusit co nejrychleji uhradit jistinu daného dluhu (tj. ta částka kvůli, které daná exekuce vznikla) a poté zažádat soudního exekutora o zaslání příkazu k úhradě nákladů exekuce. Proti danému příkazu k úhradě nákladů exekuce, můžete do 8 dnů od jeho převzetí vznést tzv. námitku. V dané námitce můžete uvést, že nesouhlasíte s výší nákladů dané exekuce a že žádáte o její přesné vyčíslení, tj. za jaké přesně úkony byly dané náklady soudního exekutora naúčtovány. Také můžete zažádat, aby Vaše námitka vůči výši nákladů exekuce byla předána k posouzení exekučnímu soudu, který by měl poté v dané věci rozhodnout, tj. jestli daná výše nákladů exekuce je správná či nikoliv.  

20. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

refinancování hypotéky

Dobrý den, bratr se dostal do velkých finančních problémů, které se bohužel rozhodl řešit u nebankovní společnosti, zajištěné zástavou na nemovitost. Půjčil si asi 900.000,-, splatil asi 500.000,-. Potom přišel o práci a nebyl schopen včas splácet neúměrně vysoké splátky. Za každé zpoždění mu narůstají vysoké poplatky. Nyní mu hrozí, že přijde o střechu nad hlavou. Hledáme možnost, jak ho vyplatit z této společnosti a jeho dluhy převést k bankovní instituci. Na vyplacení by nyní potřeboval 1.110.000,- (včetně poplatku za předčasné splacení, a dalších nejasných poplatků a pokut). Finanční poradce mu poradil, že nejvýhodnějším řešením by bylo, kdybych koupila jeho nemovitost já. V současné době s manželem splácíme 9. rokem vlastní hypotéku u České spořitelny. Vzhledem k tomu, že jsme dlouhodobými klienty České spořitelny a oba máme pracovní poměr na dobu neurčitou, máme velmi výhodné úvěrové podmínky. Tuto svoji hypotéku bychom nějakým způsobem refinancovali, z nové hypotéky bychom splatili svoji původní hypotéku a ze zbytku peněz bychom vyplatili bratra u nebankovní společnosti. Novou hypotéku by splácel on. Tvrdí, že bychom navrhovaným postupem neohrozili moji nemovitost, protože hypotéka na ni by byla splacena. V případě, že by z nějakých důvodů přestal splácet, byla by ohrožena pouze jeho nemovitost. Ráda bych mu pomohla, ale bojím se. Výhodou pro mě by bylo, že bych měla svoji hypotéku splacenou, výhodou pro něho by byly podstatně výhodnější podmínky splácení. Potřebovala bych poradit, zda je navrhovaný postup možný a jaká případná rizika by mohla hrozit pro mě a moji současnou nemovitost, pokud by bratr přestal splácet. Je pravdou, že by hypotéka byla v tomto případě uhrazena dražbou pouze nemovitosti, na kterou by bylo zástavní právo? Nemohu přijít i náš dům, nehrozí mi exekuce na mzdu? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

vámi popisovaný postup je teoreticky možný, vše záleží, zdali Vaše banka Vám bude ochotna tuto finanční operaci provést. Nic méně rizika zde jsou, neboť v případě, že by Váš pan bratr opět přestal splácet daný finanční závazek, byla by vyhlášena exekuce ne na jeho osobu ale na osobu Vás a Vašeho pana manžela, neboť ve smlouvě byste jako dlužníci figurovali Vy dva.

Soudní exekutor by pak mohl provést výkon exekuce nejen na nemovitost, která je předmětem zástavy za daný finanční závazek, ale i na dalších nemovitostech, které jsou ve Vašem vlastnictví. Dále by také mohl výkonem exekuce postihovat Váš movitý majetek, příjem Vás a Vašeho pana manžela i Vaše bankovní účty.

Soudní exekutor totiž při výkonu exekuce smí za účelem vymožení dlužné částky použít i více úkonu exekuce současně a je čistě na zvážení daného soudního exekutora, ke kterým úkonům přistoupí a v jaké míře.

20. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

zástavní právo

dobrý den, chci se zeptat, je na mně vedená exekuce, kterou mi strhávají z důchodu. Nyní mi známý půjčil peníze na koupi bytu, samozřejmě se zástavním právem v jeho prospěch. Může mi exekutor zabavit tento byt? Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

ano i takovýto byt může soudní exekutor zabavit. Avšak z případného výtěžku z jeho prodeje musí nejprve uspokojit zástavního věřitele. 

20. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

smlouva o vypůjčce

Dobrý den chtěla jsem se zeptat. Mám půjčené věci od známého, mezi sebou máme uzavřenou smlouvu o vypůjčce těchto věcí. Jenže mi hrozí exekuce, tak by mě zajímalo jestli i přes tuto smlouvu může exekutor tyto věci zabavit? Předem děkuji.

odpověď

Dobrý den,

ne v tomto případě by soudní exekutor tyto věci skrze Vaši exekuci neměla zabavit. V případě, že by se tak přece jenom stalo, má Váš známý možnost se proti tomuto postupu soudního exekutora bránit podáním návrhu na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce. K tomuto návrhu by přiložil kopii dané smlouvy o výpůjčce jako doložení svého vlastnictví k daným věcem. Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení daného soupisu věcí.

V případě, že by soudní exekutor daný návrh zamítl, má Váš známi ještě možnost v dané věci podat tzv. vylučovací žalobu. Vylučovací žaloba společně s dokumentací prokazující jeho vlastnictví k daným věcem se zasílá k exekučnímu soudu, tj. soud, který vydal usnesení o nařízení dané exekuce a to do 30 dnů od zamítnutí návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. 

20. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce účtu

Dobrý den,mám na vás dotaz ohledně exekuce účtu.Dne 23.10.2009 jsem si v bankomatu vyzvedl hotovost 9000kč,to ještě účet blokován nebyl.Ještě téhož dne,ale až po výběru se provedla blokace účtu exekucí.Banka ale výběr nezaúčtovala před blokací,ale až po blokaci,čím mě vznikl na účtě mínus,který se úročí a navyšuje.Jsem z toho nešťastný,protože já jsem se nedopustil chyby,ale banka,která pozdě zaúčtovala výběr a ještě mě za to penalizují.Chtěl bych poprosit o radu jak se mám proti tomuto sprostému jednání bránit.Děkuji M.Mašek

odpověď

Dobrý den,

můžete v dané věci zkusit podat stížnost na postup Vaší banky k finančnímu arbitrovi. Na níže uvedeném internetovém odkaze naleznete kontakt na kancelář finančního arbitra. V dané stížnosti detailně popište celou nastalou situaci a přiložte případně i dokumentaci prokazující dané skutečnosti.

 

http://www.finarbitr.cz/cs/kontakt.html

20. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

zapalcení dluhu

Dobrý den, můj přitel má 3 exekuce na plat, rozhodla jsem se mu pomoci a chtěla bych se vás zeptat jestli je lepší předat exekutorovi danou částku osobně a nechat si napsat potvrzení a převžetí nebo máme raději poslat peníze přes bankovní účet? děkuji za odpověď Lay

odpověď

Dobrý den,

oba Vámi uváděné způsoby platby jsou legitimní a je jen zcela na Vás, který zvolíte.

Pokud zvolíte způsob platby v hotovosti, doporučil bych Vám si nechat vystavit písemné potvrzení o dané úhradě. Dané potvrzení by mělo obsahovat především částku, která byla uhrazena, účel platby – tj. na úhradu, které exekuce (mělo by být uvedeno č. j. dané exekuce) daná částka šla, datum úhrady, podpis pracovníka exekutorského úřadu, který danou platbu od Vás inkasoval a razítko příslušného exekutorského úřadu.

Pokud zvolíte způsob platby převodem z bankovního účtu, tak zde bych Vám doporučil si vytisknout z internetového bankovnictví souhrnný přehled provedené dané platby, ve kterém bude uvedena, částka, číslo bankovního účtu, na který byla zaslána a pod jakým variabilním symbolem byla tato platba zaslána. Variabilní symbol by měl být Vašemu příteli přidělen samotným exekutorským úřadem ve výzvě k úhradě dlužné částky. Tento variabilní symbol slouží jako identifikátor Vašeho přítele. Dále bych také doporučil si vytisknout výpis z bankovního účtu, ze kterého bude patrné, že daná platba odešla z Vašeho bankovního účtu na exekutorský účet.  

25. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

dotaz

dobry den mam exekuci za nezaplaceni advokatovi,mam trvale bydliste na městskem uřadě a pošta mi chodi k babičce a ted mi tam jezdi vyhrožovaz exekutoři,že pokud nezaplatim vystěhuji ji majetek,je to možne když tam bydliště nemam. Diky

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor může provádět zabavení movitého majetku dlužníka nejen v místě trvalého bydliště, ale i v místě, kde se lze reálně domnívat, že se dlužník na daném místě zdržuje či zde přechovává svůj majetek. Takovouto domněnku může soudnímu exekutorovi evokovat fakt, že dlužníkovi na danou adresu chodí korespondence, jako je tomu i ve Vašem případě.

Může se tedy stát, že soudní exekutor navštíví z tohoto důvodu domácnost Vaší babičky a zabaví zde i věci, které nepatří Vám, ale Vaší babičce.

V takovémto případě se může Vaše babička bránit proti tomuto postupu soudního exekutora podáním návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu dané exekuce. Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení soupisu daných věcí. V návrhu musí být zejména uvedeno, u kterých věcí se Vaše babička dožaduje jejich vyškrtnutí ze soupisu exekuce. Dále, že tak žádá z toho důvodu, že dané věci nejsou majetkem povinného (tj. dlužníka), ale nýbrž jsou jejím majetkem. K danému návrhu je nutné také přiložit kopie důkazní dokumentace prokazující vlastnictví Vaší babičky k daným věcem. Takovouto důkazní dokumentaci mohou být např. účtenky, faktury či kupní smlouvy od daných věcí nejlépe vystavených na jméno Vaší babičky. Jako důkazní dokumentace se také dá použít svědecká výpověď příbuzných, rodinných známých či sousedů o tom, že daný majetek je vlastnictvím Vaší babičky. Avšak je nutné říci, že tyto svědecké výpovědí nemají ta silnou důkazní váhu jako písemná dokumentace o vlastnictví k daným věcem a mohou být soudním exekutorem napadnuty jako účelové.

V případě, že soudní exekutor návrh na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce zamítne, má Vaše babička ještě možnost podat v dané věci tzv. vylučovací žalobu. Tato vylučovací žaloba se zasílá k exekučnímu soudu a to do 30 dnů od zamítnutí návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. Exekučním soudem je soud, který vydal usnesení o nařízení výkonu dané exekuce. Ve vylučovací žalobě je opět nutné uvést, u kterých věcí se Vaše babička dožaduje jejich vyloučení z výkonu exekuce a to z důvodu toho, že jsou jejím majetkem a ne majetkem povinného a přiložit kopie důkazní dokumentace prokazující její vlastnictví k daným věcem. V dané žalobě by byla na pozici žalobce Vaše babička a žalovaným by byla oprávněná strana (tj. věřitel).  Závěrem je nutné upozornit, že za podání vylučovací žaloby se již platí soudní poplatek. 

25. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den-chtěla bych prosím poradit-mám hodně exekucí-už mě pár věcí odvezli a další odvezou-950tisíc mám zaplatit-bydlím sama jsem na mateřské dovolené a ani v budoucnu nemohu toto splatit-do oddlužení jít nemůžu nejsou finance-nájem mám 8000kč a zdávek na bydlení žiju-nevím jak to dál řešit-kontaktovala jsem už nějaké poradny ale žádná pomoc spíše nadávky-já vím že jsem si brala půjčky splácela jsem ale pak jsem musela odejít z práce a už to bylo-prosím pokud to jde nějak řešit-

odpověď

Dobrý den,

bohužel se obávám, že podle toho jak popisujete svou momentální tíživou finanční situaci a výši Vašeho velmi vysokého zadlužení, bude zde asi jediným možným řešením počkat, až po mateřské dovolené nastoupíte zpět do zaměstnání. Poté můžete zkusit podat návrh na povolení oddlužení ke Krajskému soud, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm. Mezi základní podmínky, které musí žadatel o povolení oddlužení splňovat, patří následující:

 

 • Žadatel o povolení oddlužení musí mít prokazatelně trvalý příjem. Tím je zejména myšleno být řádně zaměstnán a mít platnou pracovní smlouvu, či pobírat starobní nebo invalidní důchod. Je možné i mít příjem z živnostenské činnosti, avšak je nutné v návrhu soudu jasně doložit jaký je průměrný měsíční či roční zisk z této živnosti.
 • Být schopen uhradit alespoň 30% ze všech nezajištěných dluhů za 5 let. Příjem žadatele o oddlužení musí být v odpovídající výši vůči celkové výši jeho zadlužení. To, zdali tuto podmínku žadatel splňuje, se dát zjistit pomocí výpočtu nezabavitelné částky a částky, kterou lze strhávat z příjmů žadatele k úhradě dlužných částek.
 • Žadatel o povolení oddlužení se musí nacházet ve stavu úpadku či hrozícího úpadku. Úpadek definuje insolvenční zákon jako stav, kdy jedinec má více než jednoho věřitele, jeho závazky jsou více jak 30 dní po době splatnosti a je očividné, že ze svého příjmu a majetku není schopen tyto své závazky řádně splácet či je plně uhradit a pozastavil platby u podstatné části svých závazků, nebo lze očekávat, že tento stav v nejbližší době nastane.
 • V případě dluhů z podnikatelské činnosti je nutný souhlas od daných věřitelů, že souhlasí s tím, aby dlužník vstoupil do oddlužení plněním splátkového kalendáře.
 • Žadatel nesmí být v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy.

25. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na majetek

Dobrý den, mám exekuci na cca 30000. Už byl zde exekutor, prý mám dluh zaplatit jinak mi příjdou zabavit majetek. Exekutor řekl že mi to na splátky nedá a že mi zabaví vše. mohou mi zabavit vše nebo jen do výše dluhu?? Přeci nemůže zabavit vybavení bytu v hodnotě např. 100000, když dluh je 30000. A jak exe probíhá? oblepí mi doma věci a ihned odvezou, nebo po oblepení je nějaká lhůta na zaplacení? Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor při výkonu exekuce by měl postupovat efektivně a přiměřeně. Vyvolávací cena zabavených movitých věcí je při exekuční dražbě stanovena na 1/3 jejich odhadní ceny.  Mezi nepostižitelné věci výkonem exekuce patří:

 

 • běžné oděvní součásti,
 • obvyklé vybavení domácnosti nezbytné k uspokojení základních hmotných potřeb dlužníka a jeho členů domácnosti,
 • snubní prsteny a jiné předměty podobné povahy, jejichž zabavení by bylo v rozporu s dobrými mravy,
 • zdravotnické a kompenzační pomůcky,
 • hotové peníze do částky dvojnásobku životního minima jednotlivce
 • zvířata, jež nejsou chovány pro hospodářský účel (tzv. domácí mazlíčci)
 • věci nezbytné pro výkon povolání či podnikatelské činnosti povinného (není-li na nich uvaleno zástavní právo)
 • zařízení, na které je zaznamenán průběh výkonu mobiliární exekuce

 

Soudní exekutor při výkonu mobiliární exekuce provede soupis zabaveného majetku. Je na jeho zvážení, zdali některé věci odveze hned, nebo si pro ně dojede později. Lhůta pro odvoz věcí není stanovena. V exekučním řádě je stanovena lhůta pro tzv. dobrovolné splnění povinnosti. Tato lhůta je 30 dnů a počíná běžet od doručení výzvy soudního exekutora k dobrovolnému splnění povinnosti, ve které soudní exekutor vyzívá povinného, aby v dané lhůtě uhradil dlužnou částku.

04. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Vyloučení věci ze soupisu

Dobrý den, podala jsem Návrh na vyloučení věci ze soupisu a dle § 68 EŘ jsem očekávala od exekutora odpověď do 15-ti dnů. Odpověď mi přišla až nyní cca po 1/2 roce, návrh mi exekutor zamítl. Odvolání není přípustné. Mohu se nějak bránit, že nebyla dodržena lhůta, kdy měl exekutor odpovědět? A mám se popř. v žalobě na vyloučení věci o nesplnění lhůty vyjádřit? Děkuji za odpověď a přeji hezký den. S pozdravem

odpověď

Dobrý den,

tuto skutečnost můžete zmínit soudu ve své případné vylučovací žalobě. Dále můžete v dané věci podat stížnost na postup daného soudního exekutora. Stížnost se zasílá na Exekutorskou komoru ČR. Ta má za povinnost se danou stížnosti zabývat a celou věc prošetřit. V případě, že Exekutorská komora ČR shledá v postupu dotyčného soudního exekutora pochybení, může ve věci vydat tzv. kárnou žalobu. 

04. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Splacená exekuce

Dobrý den, podle mých záznamů jsem již splatila exekuční dluh. Napsala jsem proto doporučený dopis exekutorovi, aby mi sdělil, jestli u něho ještě nějaký dluh mám. Ani po mých třech doporučených dopisech se nereagoval. Co mám dělat ? Děkuji.

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám se ještě jednou zkusit s daným soudním exekutorem spojit telefonicky. V případě, že i tehdy Vám soudní exekutor neposkytne Vámi požadované informace týkající se Vaší exekuce, pak poté se můžete v dané věci zkusit obrátit na exekuční soud prostřednictvím stížnosti na daný postup příslušného soudního exekutora. V daném stížnosti je potřeba detailně popsat veškeré skutečnosti dané věci a je vhodné i tyto skutečnosti nějakým způsobem soudu doložit, například kopiemi Vámi zmíněných dopisů. Případně pokud jste dané dopisy posílala doporučeně, tak můžete přiložit i kopii podacího lístku.

Dále také můžete v celé věci vznést stížnost k Exekutorské komoře ČR pro tento postup soudního exekutora. Ta má za povinnost se danou stížnosti zabývat a celou věc prošetřit. V případě, že Exekutorská komora ČR shledá v postupu dotyčného soudního exekutora pochybení, může ve věci vydat tzv. kárnou žalobu.      

04. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Jeden bankovní účet, ale dva příjmy

Dobrý den, přítel má na svém účtě exekuci, ale na stejný účet chodí i moje výplata.Bude se strhávat i má výplata k zaplacení exekuce?

odpověď

Dobrý den,

v případě exekuční blokace účtu povinného (tj. dlužníka) přikázáním pohledávky z bankovního účtu, dochází k zablokování veškerý finančních prostředků na daném bankovním účtu. Jakmile banka obdrží vyjádření o nabytí právní moci daného exekučního příkazu, převede dané finanční prostředky na účet soudního exekutora, jako úhradu dlužné částky.

Z toho důvodu bych Vám doporučil si u svého zaměstnavatele dohodnout změnu formy výplaty Vaší mzdy a to např. v hotovosti, prostřednictvím poštovní složenky či převodem na jiný bankovní účet, který nebude ve vlastnictví dlužníka.

04. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce plat i účet

Dobrý den, před měsícem jsem dostal exekuci na plat a teď mě exekučním úřadem byl zablokován i účet může se jednat o jednu a tutéž exekuci nebo nikoliv. Děkuji

odpověď

Dobrý den,

může, neboť soudní exekutor při výkonu exekuce může použit za účelem vydobytí dlužné částky i více úkonů současně. Zároveň však se může i jednat o výkon dalšího exekuční řízení pro Váš případný jiný dluh.

Doporučil bych Vám se obrátit na příslušný exekutorský úřad a dotázat se, zdali daná blokace Vašeho bankovního účtu je v rámci stejného exekučního řízení, jako exekuční příkaz na srážky z Vaší mzdy, nebo zdali se jedná o jiné exekuční řízení.

04. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

neoprávněná exekuce na plat manželky

Dobrý den. Platným rozsudkem okr. soudu z roku 1997 máme s manželkou zrušené bezpodílové vlastnictví manželů. Mně je již prováděna exekuce na důchod několik let, ale nyní jiný exekutor začal provádět exekuci i na plat a důchod manželky jakoby výše zmíněný rozsudek neexistoval a nereaguje na naše výzvy k ukončení exekuce i přesto, že mi exekutor který mi již exekuci provádí řekl že na to nemá právo a proto ON nevyužívá příslušné novely z roku 2013 na které bazíruje exekutor který manželce začal srážet (i přesto že je v pořadí až druhý). Můžete nám poradit jak se bránit ? Děkuji předem.

odpověď

Dobrý den,

bohužel dle § 42, odst. 1., novely Exekučního řádu se pro účely exekučního řízení nebere v potaz soudní rozhodnutí o zrušení společného jmění manželů, neboť v daném paragrafovém ustanovení stojí následující:

 

„Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.“

 

Jediné co mě k Vámi popisovanému případu napadá, je zkusit podat návrh na zastavení výkonu exekuce srážkami z příjmu manželky povinného a to z důvodu toho, že soudní rozhodnutí, kterým bylo zrušeno Vaše společné jmění manželů nabylo právní moci ještě předtím, než vešla v platnost novela exekučního řádu, která umožňuje při výkonu exekuce k tomuto soudnímu rozhodnutí nepřihlížet. Důležité je také, aby i usnesení o nařízení dané exekuce bylo vydáno exekučním soudem před platnosti dané novely exekučního řádu.

Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který má výkon dané exekuce na starosti. Návrh na zastavení výkonu exekuce se zasílá do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodu zastavení exekuce.

V případě, že soudní exekutor návrh zamítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu. Ve Vašem případě lze však těžko posoudit, zdali by se exekuční soud přiklonil na Vaši stranu, nebo by návrh zamítl, neboť je na jeho posouzení, zdali je možné aplikovat novelu exekučního řádu i na výkon exekuce, která byla vydána před její účinnosti či nikoliv. 

04. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobry den, od ledna 2008 ziji v cizine..v nedavne dobe jsem zjistila ze mam vedeno na moji 1/3 nemovitosti 7 exekucich...uplne likvidujicich...V roce 2008 jsem byla nucena odjet do ciziny: z duvodu, ze nas pan starosta mesta mi sebral a uzamknul byt..v lete 2007: jelikoz jsem v te dobe nemela jiz platnou najemni smlouvu, vyuzil toho ze jsme byly mesic na dovolene u znamych, ktera byla porizena... v roce 2001 na dobu urcitou...jednoho roku...2007 mi byla narizena exekuce ve vyssi 29 337 k roku 2014 mam dluh ve vyssi 314 000kc( kde jsou soudni vylohy ve vyssi 80 000 + jine prislusenstvi ve vyssi 210 000 kc + dalsi tri exekuce od mesta na komunalni odpad...2600kc+ ex 10 000kc, dalsi na 1500 kc + naklady ex 12000kc za rok 2008, 1500kc +naklady ex 9800kc za rok 2009 . Pravdepodobne jsem prisla o 1/3 sveho podilu na rekreacni chate...Aby nechybelo pridali se ostatni veritel spolecnost esox s dluhem 29000 kc + uroky ve vyssi 75 000kc +ex 28000 kc....plus dalsi pohledavky asi ve vyssi 89 000kc i s naklady exekuce... Exekuce bezi jiz od roku 2008 kde mi byl zastavena nemovitost exekutore k prodejii na muj podil na rodinny dum a penale mi vesele rostou dal...Rada bych vedela jestli se s tym da neco delat, proc dum nedaly k drazbe jiz v roce 2008 . Kdy je promlcena exekuce, zda muze byt znovu narizena na dluh?...Jsem v cizine nemajetna v peci mam 5 deti , kde mam v pronajmu rodinny dum a momentalne nezamestnana?? Cely dum v roce 2008 mel hodnotu 1 600 000 kc. Jak se mohu brani z ciziny? Prosim o pomoc? Predm Dekuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

pokud již je vydáno ve věci vymáhání dlužné částky usnesení o nařízení výkonu exekuce a toto usnesení nabylo právní moci, pak poté tento výkon soudního rozhodnutí nelze promlčet, neboť pro výkon exekuce není zákonem stanovená žádná lhůta.

Možností jak zkusit řešit Vaše předlužení je naleznout zaměstnání a poté zkusit podat návrh na povolení oddlužení ke krajskému soudu, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm. Žadatel o povolení oddlužení musí splňovat následující základní podmínky:

 

 • Mít prokazatelně trvalý příjem. Tím je zejména myšleno být řádně zaměstnán a mít platnou pracovní smlouvu, či pobírat starobní nebo invalidní důchod.
 • Být schopen uhradit alespoň 30% ze všech nezajištěných dluhů. Příjem žadatele o oddlužení musí být v odpovídající výši vůči celkové výši jeho zadlužení. To, zdali tuto podmínku žadatel splňuje, se dát zjistit pomocí výpočtu nezabavitelné částky a částky, kterou lze strhávat.
 •  Žadatel o povolení oddlužení se musí nacházet ve stavu úpadku či hrozícího úpadku. Úpadek definuje insolvenční zákon jako stav, kdy jedinec má více než jednoho věřitele, jeho závazky jsou více jak 30 dní po době splatnosti a je očividné, že ze svého příjmu a majetku není schopen tyto své závazky řádně splácet či je plně uhradit a pozastavil platby u podstatné části svých peněžitých závazků.
 • Žadatel nesmí být v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy.

 

Avšak obávám se, že pokud byste chtěla zkusit tuto možnost řešení Vašeho zadlužení, může být pro insolvenční soud ve věci povolení Vašeho oddlužení překážkou fakt, že žijete a pracujete v zahraničí, neboť insolvenční správce by nejspíše nemohl nařídit provádění srážek z Vašeho příjmu zahraničnímu zaměstnavateli a tudíž by nebylo možno splnit podmínku plnění 30 % ze všech nezajištěných dluhů za 5 let. 

04. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Pocet exekuci

Dobry den, mam nekolik exekuci a uz se v tom nevyznam. Jak a kde mohu zjistit kolik a komu dluzim. Koukal jsem na web na firmu Alfa Inkaso a videl jsem, ze firma ma veden druh podnikani sprava nemovitosti, coz nechapu. V zivote jsem nic nevlastnil a nevlastnim, krome mobilu a presto jsem byl podstoupen teto firme. Dekuji za radu Honza

odpověď

Dobrý den,

pokud nevíte přesně komu a kolik dlužíte, můžete zkusit zjistit informace o svých závazcích z následujících informačních zdrojů.

Můžete zkusit navštívit okresní soud, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm a zde požádat o výpis všech řízení, ve kterých figurujte jako účastník. Z tohoto výpisu byste měl získat přehled o spisových značkách nařízených exekučních řízení na Vaši osobu. Poté můžete požádat soud, aby Vám dané spisy nechali k nahlédnutí. Ze spisů řízení pak můžete zjistit kdo je Vaším věřitelem, a který exekutorský úřad byl pověřen výkonem dané exekuce. Poté můžete dané exekutorské úřady kontaktovat za účelem zjištění bližších informací.

Dále si můžete nechat vyhotovit výpisy ze třech největších registrů v ČR. Jedná se bankovní registr CBCB, nebankovní registr CNCB a registr dlužníků SOLUS. Vyhotovení výpisů z těchto registrů je zpoplatněno.

Níže uvádím internetové odkazy na a formuláře pro žádost o výpisy z výše uvedených registrů:

 

CBCB: 

http://www.cbcb.cz/cz/ke-stazeni-1404041405.html

CNCB:

http://www.cncb.cz/cz/ke-stazeni-1404041405.html

SOLUS:

https://www.solus.cz/cs/solus-lide/solus-lide

04. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Dobry den za manžela mám už od listopadu exekuci na plat a nikde se nemuzu dozvědět kolik mi ješte budou strhávat exekuce činila 58 tis a to mam davno zaplavené ale exekuce stále trvá. Uz jsem v bezvadné situaci s manželem uz radu let nežijeme a od doby zacatku exekuce ho nemuzu ani nikde sehnat. Poradili by jste mi prosim jak dále? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

tyto informace by Vám měl na požádání sdělit příslušný exekutorský úřad, který byl výkonem dané exekuce pověřen. Doporučil bych Vám tedy se s žádostí o sdělení aktuálního stavu a zbývající výše dlužné částky obrátit se přímo na daný exekutorský úřad.

04. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

zastavení exekuce

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda exekutor zastaví exekuci pro nemajetnost sám, nebo o to musím požádat. Mám exekuci (původní částka 220.000) na plat, ze kterého se mi po více než dva roky strhává cca 3000 Kč. Před 3 měsíci jsem si nechala zaslat vyúčtování a kvůli narůstajícím úrokům je celková částka 273.000, což je po dvou letech splácení dost zoufalá situace. od 20.6. jsem na mateřské, ještě mi nepřišel výměr, ale je mi jasné, že pokud vůbec bude nějaká částka strhávána, bude o dost menší. Vzhledem k tomu. že náklady exekutora stále splaceny nejsou, a teď je pravděpodobné, že ani dlouho nebudou, úroky budou stále narůstat donekonečna. Mohu tedy po obdržení výměru mateřské (mělo by to být cca 11.500 podle mých zjištění) do 15 dnů požádat o zastavení exekuce pro nemajetnost?

odpověď

Dobrý den,

návrh na zastavení exekuce dle § 268, odst. 1, písmena e), Občanského soudního řádu můžete zkusit podat na příslušný exekutorský úřad. Avšak bohužel se osobně domnívám, že bude s největší pravděpodobnosti zamítnut jak samotným soudním exekutorem, tak i exekučním soudem, neboť lze očekávat, že po skončení rodičovské dovolené se navrátíte zpět do zaměstnání. Dále soudní exekutor smí postihovat výkonem exekuce i rodičovský příspěvek a zabavovat majetek. Tudíž lze očekávat, že v průběhu času budou výkonem rozhodnutí pokryty alespoň jeho náklady.   

04. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuční příkaz na dávky státní sociální podpory

Dobrý den, mám dotaz, obdržela jsem exekuční příkaz na manžela, s tím, že příkaz je vedený na dávky státní sociální podpory, které pobírám, pobírám pouze hmotnou nouzi na mě, manžela a dvě děti+ přídavky na děti, nic jiného, ani na bydlení, ani rodičovský příspěvek, jsme totiž oba vedení na ÚP, odkud nebereme žádnou podporu. Kolik mi můžou vzít?

odpověď

Dobrý den,

výkonu exekuce nepodléhají dávky v hmotné nouzi vyplácené ve formě: příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, mimořádné okamžité pomoci, jednorázové dávky státní sociální podpory a příspěvku na bydlení, příspěvku na péči.

Tyto dávky v hmotné nouzi lze postihnout výkonem exekuce jen pouze, když je danou exekucí vymáhán přeplatek na nich vzniklý.

Výkonu exekuce podléhají, a to pouze částečně opakující se dávky státní sociální podpory s výjimkou příspěvku na bydlení, např.: rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, přídavky na děti (je-li dlužníkem dítě)

Při srážkách z příjmu musí být dlužníkovi ponechána nezabavitelná částka na jeho osobu, která činní pro rok 2014 částku 6 188,67 Kč. Dále pak za každou vyživovanou osobu, tou je myšlen manžel či manželka a děti, musí být dlužníkovi ponecháno z jeho příjmu částka 1547,17 Kč. Zbytek příjmu se dělí na třetiny. V případě nepřednostní pohledávky, jde jako srážka z příjmu 1/3 z daného zbytku a 2/3 zbytku jsou ještě vyplaceny dlužníkovi. V případě přednostní pohledávky, jde jako srážka z příjmu 2/3 z daného zbytku a  1/3 zbytku je ještě vyplaceny dlužníkovi. 

11. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

priznani podpory v nezamestnanosti a exekutor

Dobry den Vam preji. Dne 1.4.2014 mi byla UP priznana podpora v nezamestnanosti v celkove vysi 4883Kc. Az 19.6.2014 - me podpora nabyla pravni moci. Nasledujici den, tj. v patek se delali doplatky pro ty lidi, kteri z nejakeho duvodu se opozdili, a aby nemuseli cekat do nasledujiciho mesice na vyplatu, rozhodla reditelka UP, ze se takto bude dit kazdy patek. Pani, ktera me ma na starost, jako klienta, mi sdelila, ze vyplatu za ty tri mesice dostanu do konce mesice cervna na slozenku, kterou jsem si nechal zasilat na UP, kde jsem evidovan. Do dnesniho dne, tj. 2.7 jsem nedostal ani korunu. Zde podotknu, ze uz ctyri dny jsem o vode a caji a to nepocitam najem chaty, ktera cini 2000\Kc. Jsem uz natolik zoufaly, a to i presto, ze pani, ktera ma na starosti vyplaty, mi slibila, ze mi neprodlene vyrozumi po telefonu, jakmile slozenka na urad prace dojde. Prosim Vas timto o radu, zda-li se nemuze stat, ze by mi exekutor zabavil penezni castku 4883Kc? Anebo, jestli se nemohlo stat, ze mi pani, ktera ma slozenky na starost, nenapsala jednotnou castku, v mem pripade castku neco pres 14000Kc a z tohoto duvodu,jestli banka neupozornila exekutora a castku mi nejakym zpusobem jednorazove nestrhla? Prosim, je to mozne? Mohla by tato situace nastat? A jestli ano, jak mam reagovat, ci postupovat? Na internetu jsem vyhledal, ze by na castku podpory v nezamestnanosti mohl a muze strhavat v pripade, ze castka je vyssi, jak 6000Kc. Prosim Vas jeste jednou timto prostrednictvim o jakoukoliv radu. Uz mi dochazeji sily se vsim se takto potykat, nemluve o hladoveni, hubnuti, stresu, beznadeji a ohybani hrbetu pred timto nefungujicim statnim systemu. Dekuji Vam za vyslyseni, trochu pochopeni a i za Vas cas, ktery mi venujete. Dekuji. S uctou Zoubek A.

odpověď

Dobrý den,

pokud Vám Vaše podpora v nezaměstnanosti je vyplácena prostřednictvím poštovní složenky, pak poté nelze tento příjem postihnout exekuční blokací bankovního účtu, neboť soudní exekutor smí zablokovat bankovní účet, a tím i finanční prostředky na něm, který je ve vlastnictví dlužníka.

Pokud by daná podpora byla ve výši 4 883 Kč, pak z takovéto podpory nelze provést exekuční srážku, neboť její výše je pod hranicí zabavitelnosti.

Pokud však by byla Vaše podpora o částce 14 000 Kč, pak poté z takto vysoké podpory v nezaměstnanosti již lze provést exekuční srážku a zbytek nezabavitelné části z ní by Vám měl být vyplacen.

Při srážkách z příjmu musí být dlužníkovi ponechána nezabavitelná částka na jeho osobu, která činní pro rok 2014 částku 6 188,67 Kč. Dále pak za každou vyživovanou osobu, tou je myšlen manžel či manželka a děti, musí být dlužníkovi ponecháno z jeho příjmu částka 1547,17 Kč. Zbytek příjmu se dělí na třetiny. V případě nepřednostní pohledávky, jde jako srážka z příjmu 1/3 z daného zbytku a 2/3 zbytku jsou ještě vyplaceny dlužníkovi. V případě přednostní pohledávky, jde jako srážka z příjmu 2/3 z daného zbytku a  1/3 zbytku je ještě vyplaceny dlužníkovi.

11. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Vrácení přeplatku

Dobrý den. Exekuci jsem kompletně zaplatila. Vznikl však přeplatek, který mi doložil exekutor a zároveň mě vyzval, jakým způsobem chci zmiňovaný přeplatek vrátit. Je to 10 dní, co obdržel dopis, kde uvádím, že chci přeplatek vrátit pošt. poukázkou na moji adresu. Doposud mi nic neposlal ani dále nereagoval. V zákoně, pokud vím, je psáno, že vzniklý přeplatek má exekutor vrátit neprodleně. Jelikož jsem zůstala zcela bez financí a mám vyživovací povinnost, taktéž jsem diabetik. Nemohu si dovolit čekat, až se exekutor uráčí mi přeplatek poslat. Jak mám dále postupovat? Děkuji za Vaši odpověď. Lída

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám v dané věci zkusit ještě jednou zaslat na příslušný exekutorský úřad urgenci o vyplacení daného přeplatku. Zároveň také zkuste celou věc urgovat i telefonicky.

Pokud ani tehdy Vám soudní exekutor Vámi požadovaný přeplatek nevyplatí, můžete se zkusit v celé věci obrátit formou stížnosti na exekuční soud, tj. na soud, který vydal usnesení o nařízení výkonu dané exekuce.  

11. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce životniho pojištění

Proti mně je vedeno několik exekucí, z toho dvě upřednostněné a to první upřednostněné pro dlužné výživné ( způsobené dlouhodobou nemocí - mrtvička a zápal plic) a druhá upřednostněná je z FÚ pro dluh na DPH . Exekutor zabavil pro exekuci, která nebyla upřednostněna po ukončení životní pojistky tuto finanční částku . Dodám, že pojišťovně jsem uvedl č.ú. banky bývalé manželky , kam měla být zaslána tato životní pojistka na alespoň částečné krytí dlužné částky na výživném - upřednostněné exekuce. Je postup exekutora oprávněný, když převedl od pojišťovny Uniqa částku na krytí exekuce, která nebyla upřednostněna. Je možné nějakým způsobem zjednat to, aby finanční částka byla vymožena po exekutorovi na krytí výživného ? Pozn. Exekuci zaslal exekutor na pojišťovnu 19.6,.2014 - mne o tomto vyrozuměl 27.6.2014 - exekuce z roku 2002 - Děkuji

odpověď

Dobrý den,

pokud soudní exekutor, který má na starosti vymožení nepřednostní pohledávky zaslal dané pojišťovně exekuční příkaz přikázáním pohledávky z daného účtu životního pojištění a soudní exekutor, který má na starosti vymožení přednostní pohledávky za dlužné výživné, tak neučinil a nevyužil tuto možnost výkonu exekuce, pak poté je tento postup správný a dané pojišťovně nezbývalo než uposlechnout exekučnímu příkazu a finance z daného životního pojištění převést na exekutorský účet daného soudního exekutora, který jim exekuční příkaz zaslal.

Jiná situace by byla, kdy oba soudní exekutoři, tj. jak ten co vymáhá nepřednostní pohledávku, tak i ten co vymáhá přednostní pohledávku, zaslali Vaší pojišťovně souběžně exekuční příkaz přikázáním pohledávky z daného účtu. Poté by byla upřednostněna exekuce za dlužné výživné, neboť by tu byl souběh daných exekučních příkazů.

11. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

zánik exekuce

Dobrý den, syn měl havárku a měl zaplatit 200 tis. Jenže odjel do ciziny na trvalo a nyní mu přišla obsílka od exekutora, že má zaplati 280 tis. Chci se zeptat, jestli po nějaké době exekuce zanikne. A po kolika letech. Děkuji

odpověď

Dobrý den,

bohužel po vydání pravomocného usnesení soudu o nařízení výkonu exekuce je daný výkon exekuce již nepromlčitelný a daná exekuce může být vykonávána neomezeně dlouho.  

11. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

dobrý den, chci se zeptat, zda je možné aby věřitel podal na jeden dluh u více exekutorů návrh na zaplacení dluhu...mám zaměstnance a přišlo mi od dvou exekutorů příkaz na srážku ze mzdy ...je to možné...

odpověď

Dobrý den,

za jeden a ten samý dluh to určitě možné není. Avšak pokud daný věřitel má vůči dlužníkovi vedených více pohledávek, může nechat vymáhat jednotlivé pohledávky různými soudními exekutory. 

11. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Půjčka a promlčení

Dobrý den přítel si půjčil asi před 7 lety peníze od známého. Toto mu i podepsal. Půjčoval si od něj i dříve bez dokladu, vozil mu každý týden lichvářský úrok. Po podepsání dluh nesplatil. Před třemi lety ho dotyčný oslovil s tím aby šel přítel k němu na pár dní pracovat...nedal mu žádné peníze ani se nedomluvili kolik mu strhne z dluhu...opět se neozval a nyní když přítel konečně pracuje a řádně splácí již jinou exekuci z platu volá a chce peníze zpět...je nějaká promlčecí doba nebo jak se se bránit u soudu...celou dobu se neozval...(jen pro představu za týden mu půjčil např 10 000 a chtěl vrátit 15000, což přítel tak dlouho praktikoval(( děkuji dále se chci zeptat, jestli je možné aby zaměstnavatel dal k soudu návrh na zastavení exekucí...pro nemajetnost..děkuji velice

odpověď

Dobrý den,

obecná promlčecí lhůta dle občanského zákoníku jsou 3 roky od data splatnosti. To znamená, že věřiteli od data splatnosti daného dluhu běží tříletá lhůta na to, aby se domáhal zaplacení daného dluhů soudní cestou.

Pokud se věřitel zaplacení daného dluhu domáhá u soudu až po této tříleté lhůtě, pak poté má dlužník právo v rámci nalézacího soudního řízení vznést k rukám daného soudu tzv. námitku na promlčení. Pokud však tak neučiní, daný dluh bude i přesto soudem uznán.

Zaměstnavatel dlužníka nemůže podat návrh na zastavení jeho exekuce z důvodu nemajetnosti. Tento návrh můžou podat jen zúčastněné strany, tj. dlužník, věřitel či soudní exekutor.  

11. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce majetku

Dobrý den, přišel my navrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Podle spisu je tato věc již uzavřena . Dá se s tím ještě něco dělat ? Děkuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

pokud tím, že daná věc již byla uzavřena, myslíte to, že soudní rozhodnutí, které bylo exekučním titulem a tedy podkladem pro nařízení dané exekuce, bylo zrušeno či pozbylo platnosti, pak můžete v dané věci zkusit podat návrh na zastavení výkonu exekuce dle § 268, odst. 1, písmena b), OSŘ, ve kterém stojí:

 

„Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným.“

 

Návrh na zastavení výkonu exekuce se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který má výkon dané exekuce na starosti. V případě, že soudní exekutor návrh zamítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu, tj. soud, který vydal usnesení o nařízení dané exekuce.

11. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

odklad exekuce

Dobrý den chtěla bych se zeptat byly jsem 2 roky bez prace byla jsem na dávkach mohla bych žádat o odklad exekuce děkuji Iveta

odpověď

Dobrý den,

odklad výkonu exekuce upravuje § 266, odst. 1, Občanského soudního řádu, ve kterém stojí následující:

 

„Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.“

 

Návrh na odklad výkonu exekuce se zasílá na příslušný exekuční soud, tj. soud, který rozhodl o nařízení výkonu dané exekuce a to prostřednictvím exekutorského úřadu, který byl výkonem exekuce pověřen. Nejlépe ve dvojím vyhotovení.

Aby soud návrh na odklad výkonu exekuce povolil, musí obsahovat detailní vylíčení všech rozhodujících skutečnosti uváděných ve výše citovaném paragrafu.

Tudíž je potřeba soudu detailně popsat v jaké tíživé životní situaci se v současné době nacházíte. Tato životní situace musí být přechodného charakteru (např. nemoc, úraz apod.) a musela jste se do ní dostat bez své vinny. Dále je nutné soudu v návrhu popsat, že vlivem této přechodné situace by měl neprodlený výkon exekuce nepříznivé následky pro Vás či pro příslušníky Vaší rodiny a popsat jaké přesně následky by měl. Dále také nesmí být odkladem výkonu exekuce vážně poškozena oprávněná strana, tj. Věřitel.

 

18. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Postup exekutora

Dobrý den, na mou osobu byl vystaven exekuční příkaz na srážky ze mzdy (nepřednostní). Ze mzdy mi byly prostředky strhávány po dobu 3 měsíců. Zaměstnavatel však prostředky nepostoupil exekutorovi a ten následně vystavil další exekuční příkaz, tentokráte zablokoval můj účet. Za celé 3 měsíce mě exekutor nekontaktoval, aby si ověřil, zda mi je exekuce strhávána. Předpokládám, že pokud by tak učinil, dala by se situace řešit dříve, ale hlavně, měl by jí, dle mého názoru, řešit se zaměstnavatelem. Neboť jemu nařídil, aby exekuci na mzdu prováděl. Já jsem nyní v situaci, kdy mi ze mzdy za 3 měsíce bylo zabaveno cca 36 000 a teď zablokován i účet se zbytkem financí. Vzhledem k tomu, že se srážky ze mzdy řídí určitým zákonem, mám za to, že prostředky zaslané na účet mi náleží bez toho, aby i z nich byla placena exekuce. Je takový postup exekutora v pořádku? Neměl si nejdříve ověřit u zaměstnavatele, kde nastala chyba? Děkuji za odpovědi

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám se doptat Vašeho zaměstnavatel, proč provedené srážky neodvedl na exekuční účet. Nejspíš totiž tak nemohl učinit, neboť s exekučním příkazem neobdržel i vyjádření o nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce. V takovémto případě musí zaměstnavatel dlužníkovi dané srážky deponovat a vyčkat s jejich převodem dokud neobdrží dané vyjádření o nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce.

Vyjádření o nabytí právní moci by měl Vašemu zaměstnavateli zaslat soudní exekutor či soud, který dané usnesení o nařízení exekuce vydal. Dané usnesení o nařízení exekuce se stává pravomocné po uplynutí odvolací lhůty proti němu.

Pokud Vám zaměstnavatel sdělí, že deponoval Vaše srážky právě z důvodu toho, že neobdržel vyrozumění o nabytí právní moci, pak poté bych Vám doporučil, abyste vyzval soudního exekutora k urychlenému dodání tohoto vyrozumění o nabytí právní moci, aby mohl Váš zaměstnavatel přestat srážky deponovat a začít je soudnímu exekutorovi vyplácet. 

18. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

co mam delat

dobry den prosim vas chtela jsem poradit...mam dve deti a zdrivejsi doby jsem si nasekala dluhy jeden znich ma exekucni urad...mam snahu to zaplatit ale nevim jak nikdo me neda pujcku na materske....co se bude dit v mem pripada...dekuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

pokud máte již na svou osobu nařízenou exekuci, soudní exekutor bude nejspíše Vaši osobu postihovat úkony exekuce, které mu umožňuje Exekuční řád. Mezi tyto úkony zejména patří, nařízení srážek ze příjmu, zabavení movitého a nemovité majetku, blokace bankovních a jiných účtů.

Výše exekuční srážky z příjmu dlužníka je upravena zákonem a dlužníkovi musí být z jeho příjmu ponechána nezabavitelná část.

Srážka z příjmu dlužníka se vypočítá tak, že od jeho čistého příjmu se odečte nejprve nezabavitelná částka na osobu dlužníka. Ta činí pro rok 2014 - 6 188,67 Kč. Dále je dlužníkovi z jeho čistého příjmu ještě ponechá za každou vyživovanou osobu částka 1 547,17 Kč. Vyživovanou osobou je myšlen manžel či manželka a děti. Zbytek čistého příjmu se poté dělí na třetiny. V případě, že se jedná o exekuční srážku za nepřednostní pohledávku, jde jako srážka 1/3 z daného zbytku příjmu a 2/3 zbytku jsou ještě dlužníkovi vyplaceny.  V případě, že se jedná o exekuční srážku za přednostní pohledávku, jdou jako srážka 2/3 z daného zbytku příjmu a 1/3 zbytku je ještě dlužníkovi vyplacena. Zbytek příjmu se děli na třetiny maximálně do částky 9 283 Kč.

Jedním z možných řešení předlužení je zkusit podat návrh na povolení oddlužení. Návrh se všemi povinnými přílohami se zasílá na krajský soud, pod který žadatel o oddlužení spadá svým trvalým bydlištěm. Mezi základní podmínky, které musí žadatel o oddlužení splňovat, aby jeho oddlužení bylo soudem povoleno, jsou následující:

 

 • Mít prokazatelně trvalý příjem. Tím je zejména myšleno být řádně zaměstnán a mít platnou pracovní smlouvu, či pobírat starobní nebo invalidní důchod apod.
 • Být schopen uhradit alespoň 30% ze všech nezajištěných dluhů. Příjem žadatele o oddlužení musí být v odpovídající výši vůči celkové výši jeho zadlužení. To, zdali tuto podmínku žadatel splňuje, se dát zjistit pomocí výpočtu nezabavitelné částky a částky, kterou lze strhávat.
 • Žadatel o povolení oddlužení se musí nacházet ve stavu úpadku či hrozícího úpadku. Úpadek definuje insolvenční zákon jako stav, kdy jedinec má více než jednoho věřitele, jeho závazky jsou více jak 30 dní po době splatnosti, pozastavil platby u podstatné části svým závazků a je očividné, že ze svého příjmu a majetku není schopen tyto své závazky řádně splácet či je plně uhradit.
 • V případě, že žadatel o oddlužení má dluhy pocházející z jeho podnikatelské činnosti, musí soudu dodat souhlas daných věřitelů.
 • Žadatel nesmí být v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy.

18. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce, splátkový kalendář

Dobrý den, koncem června proti mě byla vyhlášena exekuce (cca 60 tis. bez nákladů exekuce) a prováděná je exekucí na bankovní účet (na něm bylo asi 1600, dál na něj zatím nic nepřišlo). Pokoušel jsem se s exekutorem hned dohodnout na splátkovém kalendáři, což se v pohodě podařilo, ten stanovil měsíční splátku na 3500 s tím, že později by měla být vyšší. Obratem jsem se zeptal, zda mi tedy po uskutečnění naší dohody o splátkách bude znovu uvolněn bankovní účet a dostal jsem tuto odpověď: "Exekuční příkaz na bankovní účet rušíme pouze za předpokladu, že je v exekuci již uhrazena nějaká podstatná částka, což v tuto chvíli není. Jednorázově si v bance můžete zažádat o vyplacení životního minima." Nějak nechápu tento postup. Když mi na účet přijde jakákoliv platba, tak mi ji hned strhnou a ještě po mně budou chtít měsíční splátku těch 3500. Z čeho jí tedy ale mám platit, když mi všechno vezmou hned z účtu sami? Je tento postup normální, nějak mi uchází ta výhoda splátkového kalendáře, čekal jsem, že při ní se účet uvolní, když jsem se s exekutorem dohodl na měsíční splátce - tudíž předpokládám, že mu zatím těch 3500 oficiálně stačí. A ještě druhá otázka, zeptal jsem se také, zda je možné určit, že splátky budou přednostně určeny na umoření jistiny dluhu a až poté na dluhy z prodlení a náklady exekuce (jde o dluh z VZP + poplatky za prodlení cca 46 tis + 14 tis) a bylo mi odepsáno toto: "Veškeré Vaše úhrady jsou rozděleny na úhradu pohledávky VZP a na náklady exekuce. Např. při vymožení částky 20.000,- Kč připadne na náklady exekuce 7.865,- Kč a zbývající část je zaslána VZP. (Budete o tom vyrozuměni Příkazem k úhradě nákladů exekuce, kde je vždy stanoveno, z jaké vymožené části pro oprávněnou jsou náklady exekuce vypočítány)." Několikrát jsem si někde přečetl, že je možné prohlášením určit, aby se umořila nejdříve ta jistina dluhu a že exekutor to musí přijmout. Týká se to prý tohoto: Judikát Nejvyššího soudu ČR – spisová značka 33 Cdo 1598/2009 ze dne 21.10.2010. Kde je tedy pravda? Můžu se na výše zmíněný judikát úspěšně odvolat? Mnohokrát děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

co se týče první části Vašeho dotazu, tak mohu jen říci, že takovýto postup není v rozporu se zákonnou úpravou výkonu exekuce, neboť samotnou dohodou o dobrovolných splátkách exekuce nevzniká nárok na odblokování obstaveného bankovního účtu.

Co se týče druhé části Vašeho dotazu, tak zde opravdu platí, že dle Judikátu Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1598/2009 ze dne 21. 10. 2010 má povinný (tj. dlužník) právo projevit svou vůli, na kterou část dluhu mají jeho úhrady přednostně jít. Jde o tzv. institut občanského práva – určení platby při plnění peněžitého závazku. Jestliže tedy, povinný k zasílané platbě připojí vzkaz, že daná platba je platbou na jistinu, měl by soudní exekutor tento projev vůle respektovat a danou platbu použít na úhradu jistiny dluhu.

Doporučil bych Vám, abyste Vašeho soudního exekutora na to upozornil. Své stanovisko a žádost můžete opřít o již Vámi citovaný Judikát nejvyššího soudu. Dále bych doporučil, abyste ke každé Vaší platbě na úhradu dané exekuce připojil vzkaz pro příjemce s následujícím obsahem: Platba na jistinu.     

18. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na plat-dohoda o provedeni prace

Dobrý den.pracují na dohodu o provedení prace za 4000,- měsíčně a je to momentálně můj jediný prijem..nejsem vedený ani na úřadu práce..a exekutor chce po mém zaměstnavateli celou tuto částku(4000)..má na to vůbec nárok? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

příjem za odvedenou práci na základě dohody o provedení práce, nelze postihovat výkonem exekučních srážek z příjmu. I kdyby ano, tak Váš příjem ve výši 4 000 Kč, je pod hranicí zabavitelnosti, neboť základní nezabavitelná částka z příjmu na osobu dlužníka je pro rok 2014 stanovena na částku 6 188,67 Kč.

Avšak soudní exekutor by tento Váš příjem z dohody o provedení práce mohl postihnout exekučním příkazem na přikázání pohledávky z bankovního účtu. Čímž by došlo k blokaci Vašeho bankovního účtu a obstavení všech finančních prostředků, které se na něm nachází, či které na něho teprve přijdou. Tudíž pokud by se tak stalo a Vám by byla Vaše odměna vyplácena na základě dohody o provedení práce na Váš bankovní účet, byla by poté celá postihnuta výkonem dané exekuce skrze exekuční příkaz k přikázání pohledávky z Vašeho bankovního účtu.  

18. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

dotaz na sloučení exekuce

Dobry den chtěla jsem se zeptat zda jdou sloučit exekuce jedna je pro častku 3000kc a druhá pro častku 21000kč je to od jednoho věřitele .A ještě jsem se chtěla zeptat po doplaceni exekuce za směnku kdo mi pošle spět smenku exekutor?děkuji za odpověd

odpověď

Dobrý den,

dle § 37, odst. 4, Exekuční řádu, aby byla na návrh povinného jednotlivá exekuční řízení spojena v jedno, musí byt naplněný následující podmínky:

 

 • Proti povinnému jsou vedena alespoň 2 exekuční řízení.
 • Předmětem jednotlivých spojovaných exekučních řízení je vymožení peněžitého plnění nepřevyšující částku dle §202, odst. 2., Občanského soudního řádu. Tj. jistiny dluhů jednotlivých exekučních řízení nepřesahují částku 10 000 Kč.

 

Pokud tedy jedna z Vašich exekucí byla nařízena pro částku 3 000 Kč a druhá pro částku 21 000 Kč, nelze poté ty dvě exekuce sloučit v jednu.

 

Co se týče druhé části Vašeho dotazu, tak záleží na tom, zdali daná exekuce byla vyhlášena na základě dané směnky, nebo byla vyhlášena pro dluh, který je zajištěn danou směnkou.

Pokud byla exekuce vyhlášena na základě dané směnky, tj. exekučním titulem byl směnečný platební rozkaz, pak poté tato směnka po nabytí právní moci soudem vydaného daného směnečného platebního rozkazu pozbývá platnosti a měla by být zničena.

Pokud však daná exekuce byla vyhlášena pro dluh, který byl zajištěný směnkou, tj. např. úvěr, za jehož plnění se ručí vystavením směnky, pak poté je nutné po plném uhrazení dlužné částky si od věřitele tuto směnku vyžádat a znehodnotit ji. 

18. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce a manželství

Dobrý den, oženil jsem se v roce 2014, vztahují se mé dluhy, které vznikly před manželstvím i na manželku, a pokud ano tak v jakém rozsahu. Některé exe již splácím a některé exekuce mi teprve nařízeny budou. Manželka má dům, který dostala před svatbou, můžou jí ho obstavit? Můžou jí obstavi účet? Můžou jí jít na mzdu? Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

dle § 42, odst. 1., Exekučního řádu lze postihovat majetek spadající do společného jmění manželů i za výkon exekuce, která byla nařízena jednomu z manželů za dluh vzniklý před samotným uzavřením manželství. Do společného jmění manželů spadá veškerý majetek, který manželé nabyli za trvání manželství, vyjma majetku nabytého formou daru či prostřednictvím dědictví. Dále do společného jmění manželů spadají i jejich bankovní účty a příjmy.

Tudíž soudní exekutor může Vaši paní, skrze Vaši exekuci, postihovat srážkami z jejího příjmu i obstavením jejího bankovního účtu. Avšak nemůže zabavit jí dům, který nabyla do vlastnictví před samotným vznikem manželství, neboť jako takový je jejím výlučným vlastnictvím a nespadá do společného jmění manželů.       

18. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Pojištovna a Exekutor

Jsem vlastník vozidla, na kterém je uzavřeno havarijní pojištění které si na sebe uzavřela snaha s mým svolením. V pojistné smlouvě o havarijním pojištěni je napsáno: Vlastník vozidla jsem já a má snaha je pojistník a držitel vozidla. A došlo k tomu, že má snaha zavinila škodu a tím pádem jsme od pojišťovny žádali náhradu škody formou rozpočtu nákladů na opravu. Pojišťovna škodu uznala ale, jelikož má snaha exekuci tak pojišťovna poslala pojistné plnění exekutorovy. A chci se zeptat, zda může pojišťovna poslat pojistné plnění exekutorovy, když vlastníkem vozidla jsem já a škoda byla způsobena na mém vozidle? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že na Váš dotaz neznám zcela jasnou odpověď. Avšak nejspíše bude v dané věci určující, co stojí v pojistné smlouvě, tj. komu má být případné pojistné plnění vyplaceno. Pokud to má být vyplaceno pojistníkovi, tak se obávám, že nejspíše soudní exekutor smí dané pojistné plnění postihnout výkonem exekuce a to prostřednictvím exekučního příkazu přikázáním pohledávky z pojistného plnění, které měl inkasovat povinný (tj. dlužník) jako pojistník). Avšak doporučil bych Vám se ještě v celé věci informovat u nějakého advokáta zaměřující se na občanské a obchodní právo.

18. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

dobrý den ctěl bych poradit máme s manželkou hypotéku na dům a v zástavbě máme již zaplacený byt a stala se nemilá věc manželka neplatila sociální a zdravotní a přišla nám exekuce na ten byt v zástavbě který jsme zrovna chtěli prodat synovi a doplatit všechny půjčky ovšem nejsme si jisti jestli se takový byt dá vůbec prodat prosíme o radu děkujeme

odpověď

Dobrý den,

pokud již byla na dlužníka nařízena exekuce, nesmí od té chvíle jakkoliv manipulovat se svým majetkem. Jako jedna z možnosti, jak by možná šel zrealizovat prodej daného bytu je zkusit se dohodnout s daným soudním exekutorem na povolení prodeje dané nemovitosti, s tím, že z výtěžku z prodeje bude přednostně v plné výši uspokojena daná exekuce. 

25. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Může příjd exekutor ?

Kde začít.... Asi takhle v lednu mi přišel exekuční příkaz na 200 000 ,- kč stím, že splátka tam bude 10 000,- a do konce července to musí být zaplaceno celé. Poslala jsem v únoru, v březnu 10 000,- Kč, poté nic. Bohužel jsem přišla o práci a nebylo možné splát ky posílat. Chtěla jsem se tedy s exe.domluvit na nižších splátkách a nešlo to, na prodloužení termínu taky to nešlo. Dnes mi přišel email stím, že pokud do 7/2014 nezaplatím celou částku bude vydán exe. příkaz na můj majetek. problém je v tom, že mám trv. pobyt u matky, ale 5 let bydlím na jiné adrese. Můj dotaz zní: když mi nyní ve středu mamka zruší trv. pobyt, mohou i přesto, že tam trv.pobyt nebudu mít exekutoři příjd? Když je na smlouvě napsaná adresa matky? Pokud jim pošlu řádnou splátku mají právo i tak ke mě domů příjd? Jsem stoho dost špatná, jelikož jsem se chtěla domluvit na splátkách a místo aby měli slitování, hned mě chtějí takhle potopit. Děkuji moc, snad mi poradíte P.

odpověď

Dobrý den,

výkon exekuce lze provádět v místě trvalého pobytu dlužníka, nebo v místě, kde reálně pobývá či lze předpokládat, že na daném místě přechovává svůj majetek. Pokud tedy Vaše maminka Vám na své adrese zruší trvalé bydliště a pokud Vaši osobu s danou adresou již nebude nic spojovat, tj. např. nebude Vám tam chodit žádná pošta, nebudete tam mít jméno na zvonku apod., pak poté by soudní exekutor neměl na dané adrese provádět výkon exekuce skrze Vaši osobu. Pokud by se tak stalo, je vhodné, aby Vaše maminka soudnímu exekutor předložila výpis z evidence obyvatel a prokázala mu tak, že již zde nemáte trvalé bydliště a ani zde již dlouhodobě nepobýváte a sdělila mu, že adresa Vašeho současného pobytu je ta a ta.

Bohužel soudní exekutor smí provést výkon exekuce zabavení majetku i v případě, že zasíláte splátky na úhradu dlužné částky, neboť soud ní exekutor smí při výkonu exekuce využít i více úkonů současně.  

25. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Pojistné

Dobrý den , zajímalo by mě kolik cca muzu až zaplatit za dluh 8000, když se dostane k exekutorovi po půl roce .. Jedná se o dluh Průmyslové zdrav. pojištovně .. Děkuji

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že na tuto otázku bez znalosti kompletní soudní i mimosoudní dokumentace nelze zcela přesné odpovědět, neboť záleží, jaké byly soudem v nalézacím řízení přiznány oprávněné straně náklady na právní zastoupení, byla-li oprávněná strana zastupována, jaký byl přiznán úrok z prodlení, byl-li přiznán a od jakého data daný úrok z prodlení běží. Výše úroku z prodlení za nehrazené zdravotní pojištění by měl činit 0,05 % denně z dlužné částky. Za rok by to tedy mělo činit 18,25 % z dlužné částky.  Dále se k dlužné částce připočítávají soudní poplatky a náklady exekučního řízení.

Dalším nákladem, o který se dlužná částka navyšuje při výkonu exekuce, jsou náklady soudního exekutora. Náklady soudního exekutora se skládají z jeho odměny a náhrady hotových výdajů plus DPH. V případě, že vymáhaná částka je nižší než 3 000 000 Kč, činí odměna soudního exekutora 15 % z vymožené částky, nejméně však vždy alespoň 3 000 Kč. Náhrada hotových výdajů je stanovena paušální částkou 3 500 Kč. Pokud tato paušální částka nestačí na pokrytí všech hotových výdajů při výkonu dané exekuce, může být navyšována.     

25. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

výsluhový příspěvek

Dobrý den, pobírám 12 let výsluhový příspěvek a je to můj bohužel jediný příjem. Nejsem veden na Úřadu práce a nemám žádnou práci. Pobírám výsluhový příspěvek ve výši 5400.-kč jelikož byla už na můj příspěvek nařízená jedna exekuce. No a teď mi nepřišel dokonce žádný výsluhový příspěvek, takže nemám vůbec nic.Volal jsem tedy do Prahy, co se děje a bylo mi řečeno, že výsluhový příspěvek v celé výši mi zabavil exekutor. Mám na Vás tedy dotaz, je možné, aby exekutor zabavil celý výsluhový příspěvek? Z čeho mám tedy žít, když je to můj jediný příjem? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

bohužel soudní exekutor pro uspokojení dlužné částky může postihnout celý výsluhový příspěvek, neboť výsluhový příspěvek nemá charakter mzdy ani jiného obdobného příjmu a lze jej tedy jako takový dle § 312, Občanského soudního řádu postihnout výkonem přikázáním jiné peněžité pohledávky v plné výši.

25. 7. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Pobírám částečný invalidní důchod a jsem i zaměstnaná, byla uvalena exekuce nepřednostní pohledávka jak na plat tak i na celý důchod. Je toto v pravomoci exekutora? Nepočítají se poměrné částky z obou těchto příjmu? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

srážky z více příjmů upravuje § 298, Občanského soudního řádu, v jehož odst. 1. Stojí následující:

 

„Nařizuje-li soud provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet. Kdyby příjem povinného nedosahoval u některého plátce mzdy ani uvedené části nezabavitelné částky, je plátce mzdy povinen oznámit to soudu. Soud pak znovu určí, jakou část nezabavitelné částky má každý plátce mzdy srážet.“

 

Tudíž soud nebo soudní exekutor může nařídit srážky z příjmu všem dlužníkovým plátcům příjmu a určit jím jakou část nezabavitelné částky z příjmu nemají z daného příjmu srážet. Může se tedy stát, že soudní exekutor může jednomu plátci příjmu nařídit, aby z daného příjmu nesrážel celou nezabavitelnou část a druhému plátci příjmu, aby daný příjem srážel celý bez omezení, neboť celá nezabavitelná částka z příjmu již byla vyplacena dlužníkovi z jeho prvního příjmu. 

Nezabavitelné částky z příjmu nelze nárokovat dvakrát, tj. z každého příjmu zvlášť. Pouze je lze poměrně rozložit mezi dané příjmy.

V případě, že máte pochybností o správnosti provádění exekučních srážek z Vašich příjmů, můžete se v celé věci zkusit obrátit na exekuční soud, tj. na soud, který vydal usnesení o nařízení výkonu dané exekuce, s žádostí, aby přezkoumal, zdali prováděný postup srážek z Vašich příjmů je správný či nikoliv. 

01. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Zabavené auto exekutorem

Dobrý den, chci se zeptat, jak dlouho mi může exekutor zadržovat auto? V dubnu mi exekutor zabavil auto, které mám na úvěr (ne na leasing),kvůli exekuci mého manžela, s tím, že ho prodají v dražbě. Už ho mají 3 měsíce a stále se nic neděje. Navíc musím stále platit splátky úvěru. Jak dlouho to může trvat, než ho dají do dražby? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

bohužel Exekuční řád či Občanský soudní řád přesně neupravuje lhůtu, do kdy musí být sepsaný a zabavený movitý majetek povinného dán do dražby k prodeji. Nic méně soudní exekutor by měl při výkonu exekuce postupovat efektivně a bez zbytečného prodlení. Doporučil bych Vám tedy zaslat na příslušný exekutorský úřad žádost o sdělení termínu, kdy bude provedena dražba daného automobilu a zároveň i soudního exekutora vyzvat, aby tak učinil co nejdříve bez zbytečného prodlení a to z důvodu hospodárnosti daného řízení.   

01. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobry den, v soucasne dobe jsem na materske dovolene s druhym ditetem a mam nejake exekuce z dob minulych, rada bych konecne sve zavazky doresila a zajimalo by mne zda mohu pozadat o osobni bankrot nebo podat zadost o odlozeni exekuce. Po dvou letech budu zase pracovat a rada bych vse resila jiz ted. Nevim ale uplne presne kolik toho mam takze se celkem spatne orientuji. Jake mam moznosti jestli vubec nejake jsou svou situaci vyresit?

odpověď

Dobrý den,

žadatel o povolení oddlužení musí splňovat celou řadu zákonem stanovených podmínek. Mezi ty základní a klíčové patří následující:

 

 • Mít prokazatelně trvalý příjem. Tím je zejména myšleno být řádně zaměstnán a mít platnou pracovní smlouvu, či pobírat starobní nebo invalidní důchod apod.
 • Být schopen uhradit alespoň 30% ze všech nezajištěných dluhů. Příjem žadatele o oddlužení musí být v odpovídající výši vůči celkové výši jeho zadlužení. To, zdali tuto podmínku žadatel splňuje, se dát zjistit pomocí výpočtu nezabavitelné částky a částky, kterou lze strhávat.
 • Žadatel o povolení oddlužení se musí nacházet ve stavu úpadku či hrozícího úpadku. Úpadek definuje insolvenční zákon jako stav, kdy jedinec má více než jednoho věřitele, jeho závazky jsou více jak 30 dní po době splatnosti, pozastavil platby u podstatné části svým závazků a je očividné, že ze svého příjmu a majetku není schopen tyto své závazky řádně splácet či je plně uhradit.
 • V případě, že žadatel o oddlužení má dluhy pocházející z jeho podnikatelské činnosti, musí soudu dodat souhlas daných věřitelů.
 • Žadatel nesmí být v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy.

 

Pokud Vaše peněžitá pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek není v dostačující výši, aby srážky z něj pokryly alespoň 30 % ze všech nezajištěných dluhů za 5 let, je možné se pokusit naleznout dárce, který by Vám byl ochoten na základě darovací smlouvy přispívat pravidelně měsíčně částkou v takové výši, která dorovná chybějící plnění. Dárce poté tento svůj dar každý měsíc předává k rukám soudem stanoveného insolvenčního správce. Daná darovací smlouva musí být opatřena ověřeným podpisem Vás a Vašeho dárce a přikládá se jako příloha k návrhu na povolení oddlužení. Dárcem nesmí být manžel dlužníka.  

 

Co se týče dotazu ohledně odkladu výkonu exekuce, tak ten upravuje § 266, odst. 1., Občanského soudního řádu, ve kterém stojí následující:

 

„Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.“

 

Tudíž pokud jste se ocitla bez své vinný na přechodnou dobu v takovém postavení, že by neprodlený výkon exekuce na Vaší osobě mohl mít pro Vás či Vaše děti zvláště nepříznivé následky a oprávněná strana (tj. věřitel) nebude tímto odkladem výkonu vážně poškozena, pak poté můžete zkusit podat na příslušný exekutorský úřad návrh na odklad výkonu exekuce, ve kterém musíte přesně a konkrétně popsat všechny výše uvedené skutečnosti. Návrh se zasílá ve dvojím vyhotovení.

Pokud soudní exekutor Váš návrh na odklad exekuce zamítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu, tj. k soudu, který rozhodl o nařízení výkonu dané exekuce.

01. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

zablokování celého účtu exekutorem

Můj syn a snacha mají dluhy celkem u 5 subjektů cca ve výši 250tis. Kč. Mají podánu žádost o oddlužení u krajského soudu. Exekutorský úřad v Přerově zablokoval celý účet snachy. Z tohoto účtu měla sjednáno pojištění ve výši 99 Kč. pro případ pracovní neschopnosti. Nyní je skutečně v dlouhodobé PN, ale česká spořitelna si nemůže pojistné kvůli zablokování strhnout a hrozí tak, že pojistka bude zrušena a snacha tak přijde o měsíční příjem 5tis. Kč, což je opětovně poškodí v řízení o oddlužení. Pojistné je vázáno pouze na tento účet a nejde je platit jinak (např.z jiného účtu, složenkou) Exekutor není přístupný částečnému odblokování pouze ve výši 99 Kč/měsíc. Je zákonné, že takto exekutor postupuje, že může zablokovat celý účet, aniž by bylo dlužníku ponecháno nějaké existenční minimum na účtu?

odpověď

Dobrý den,

Vaše snacha může zkusit navštívit pobočku své banky, u které má vedený daný bankovní účet a zde požádat dle § 304b, Občanského soudního řádu o vyplacení nezabavitelné částky z exekučně zablokovaného učtu a to ve výši dvojnásobku životního minima na osobu jednotlivce, což činní částku ve výši 6 820 Kč.

Zároveň bych Vaší snaše doporučil, aby zkusila požádat, aby tato nezabavitelná částka jí byla z jejího účtu vyplacena takovým způsobem, že 99 Kč bude z dané nezabavitelné částky zasláno na účet daného pojištění a zbytek jí bude vyplacen buď to v hotovosti či převodem na jiný bankovní účet.

Závěrem je nutné dodat, že dle výše uvedeného paragrafu lze vyplacení dané nezabavitelné částky nárokovat pouze jednou.    

20. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

navýšili mi exekuci

Dobrý den rada bych se zeptala zda se da nejak bratit proti nehoraznemu navyseni dluhu, dluh byl puvodne 30.000 kc a ted mi oznamili ze celkový dluh je 136.000 kc..je mozne se nejak bránit? Dekuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám co nejdříve uhradit jistinu daného dluhu. Poté by Vám měl soudní exekutor zaslat exekuční příkaz k úhradě nákladů exekuce. Proti tomuto exekučnímu příkazu lze do osmi dnů od jeho převzetí podat námitku. V dané námitce můžete zkusit rozporovat výši daných nákladů exekuce, které se skládají z odměny exekutora, náhrady hotových výdajů a DPH. Námitka se zasílá na příslušný exekutorský úřad ve dvojím vyhotovení.

Odměna exekutora činí, v případě že se jedná o vymáhaný dluh do částky 3 000 000 Kč, 15% z vymožené částky nejméně však 3 000 Kč. Náhrada hotových výdajů je stanovena paušální částkou 3 500 Kč. Tato paušální částka může být navýšena v případě, že soudní exekutor jí při pokrytí nákladů na výkon exekuce vyčerpal.

V případě, že soudní exekutor Vaši námitku proti nákladů exekuce zamítne v plném rozsahu, měl by ji předat k posouzení exekučnímu soudu, který vydá ve věci rozhodnutí.

21. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Zabavení celé výplaty

Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat! Mám přítelkyni,se kterou žiji ve společné domácnosti již 6tým rokem! Když jsme se seznámili,byla ještě vdaná,ale manželství jim už nějakou dobu neklapalo. Po cca 3 letech se rozvedli na žádost jejího manžela, a nastávající přítelkyně se odstěhovala ke mě z Kralup nad Vlt. Do Karlových Varů. Nevěděl jsem, zle měla kdysi nějakou banku a účet u GE Capital Bank, a za manželství z tohoto účtu občas nakupovali věci do domáctnosti. Bankovní karta zřejmě zůstala u jejího bývalého manžela, a už to nijak neřešila! Manžel si vybral splátky kde je nejnižší splátka,a na mojí přítelkyni zůstala ta nejvyšší splátka! Celou dobu nic, a najednou se ozvali,že dluží za tu a na tu údajnou kartu a banku nesmyslnou částku! Něco okolo 160,000,-Kč!!! Přítelkyně si sjednala nový účet, který exekuce našla, a zabavila jí celou její výplatu kterou má něco okolo 7,000,-Kč!!! Exekuce jí zabavila celou výplatu, a přítelkyně nemá na zaplacení nájmu a elektřiny!!! Má na toto exekuce nárok, aby jí zabavili celou výplatu, a nenechali jí ani životní minimum?!? Mockrát vám děkuji za odpověď. S pozdravem Jar.

odpověď

Dobrý den,

exekuční blokace bankovního účtu je něco jiného než exekuční srážky ze mzdy, kde je zákonem stanoveno, kolik lze dlužníkovi z jeho příjmu strhnout a kolik mu musí být ponecháno.

K exekuční blokaci bankovního účtu dochází na základě exekučního příkazu přikázání pohledávky z bankovního účtu. Zde pak dochází k tomu, že banka, u které je daný postižený účet veden, je povinná takovýto účet zablokovat a s ním i všechny finance, které se na něm nacházejí. Následně jakmile banka obdrží od soudu či soudního exekutora vyrozumění o nabytí právní moci, je povinná dané finanční prostředky převést na exekutorský účet, jako úhradu dlužné částky.

Vaší přítelkyni bych doporučil navštívit pobočku její banky, u které má vedený daný účet a zde dle § 304b, Občanského soudního řádu požádat o vyplacení dvojnásobku životního minima na osobu jednotlivce. Což činí částku 6 820 Kč. Je nutné říci, že tento nárok lze uplatnit pouze jednou.

Z toho důvod bych dále Vaší přítelkyni doporučil, aby si u svého zaměstnavatele dohodla změnu formy vyplácení její mzdy a to buďto v hotovosti či prostřednictvím poštovní složenky.

Další možnosti je si nechat svou mzdu zasílat na jiný bankovní účet, který bude patřit osobě, ke které má Vaše přítelkyně důvěru, že jí poté její finance předá v hotovosti, např. na účet rodičů, sourozenců apod., neboť soudní exekutor smí výkonem exekuce postihovat pouze bankovní účet dlužníka či jeho zákonného manžela či manželky.    

25. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na výživné

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, mám dluh na alimentech, který řádně každý měsíc splácím i s měsíčním výživným, a soudce o těchto splátkách ví, ale přesto, i když řádně splácím každý měsíc dluh i s danou částkou výživného, tak stejně soudce nařídil exekuci!!! Dluh mám pouhých 12,000,- Kč a s exekucí budu splácet né 12,000,- Kč, ale cca 30,000,- néli více?!? Je to možné, aby takto postupoval soudce? Předem mockrát díky za odpověd, s pozdravem J.Č. Karlovy Vary.

odpověď

Dobrý den,

Vámi popisovaný postup soudu je možný, neboť jakmile vznikne na vyživovací povinnosti vůči dítěti dluh, má poté oprávněná strana nárok se domáhat jeho úhrady soudní cestou a to i přesto, že dluh na vyživovací povinnosti je splácen. Obzvláště pokud daná vyživovací povinnost a její výše byla stanovena soudním rozhodnutím.

25. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den, dostala jsem exekuci na dluh u VZP včetně penále,: Dluh vznikl z mé podnikatelské činnosti. Bez výzvy mi byl obstaven účet, ale také manželův podnikatelský účet . Lze obstavit podnikatelský účet manžela. Děkuji za odpověď Jana

odpověď

Dobrý den,

bohužel lze, neboť výkonem exekuce lze postihovat i společné jmění manželů, do kterého spadají i bankovní účty manžela povinného. Tudíž pokud jako vlastník daného podnikatelského účtu je psán Váš pan manžel, pak poté takovýto bankovní účet spadá do společného jmění manželů a lze jej tedy postihovat skrze výkon Vaší exekuce.

25. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exzekuce

Dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli mohu žádat životní minimu vícekrát když mam vice exekucí a jestli mohu požádat o splátky na exekuci když je větší děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

danou problematiku upravuje § 304b, odst. 2., Občanského soudního řádu, ve kterém stojí následující:

 

„Peněžní prostředky podle odstavce 1 peněžní ústav vyplatí povinnému na jeho žádost nejvýše jednou.“

 

Tudíž v rámci výkonu dané exekuce lze o vyplacení dvojnásobku životního minima na osobu jednotlivce požádat pouze jednou.

Co se týče druhé části Vašeho dotazu, pak ano můžete se zkusit spojit s Vaším soudním exekutorem a pokusit se s ním dohodnout na splácením dlužné částky pravidelnými měsíčními úhradami.

25. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na plat i účet

Dobrý den svoji blbosti jsem se dostal do exekuce.Dohodl jsem se s exekutorem,že mi to bude strhávano s platu což děla skoro 12000 měsíčně.Po dvou měsících si asi pan exekutor řekl proč mít 12000 když můžu mít vše tak mi zablokoval i učet a zbytek vyplaty.Dá se s tím něco dělat???Zaměstnavatel bohužel není vstřícný s posíláním vyplaty složenkou nebo na ruku.

odpověď

Dobrý den,

pokud Vám Váš zaměstnavatel nechce Vaši mzdu vyplácet v hotovosti či prostřednictvím poštovní složenky, můžete si ji zkusit nechat zasílat na jiný bankovní účet, který bude patřit osobě, ke které máte důvěru, že Vám poté Vaše finance předá v hotovosti, např. na účet rodičů, sourozenců apod. Nesmí se jen jednat o bankovní účet Vaší případné manželky, neboť soudní exekutor smí výkonem exekuce postihovat jak bankovní účet povinného, tak i jeho zákonného manžela či manželky.

25. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na manžela

Dobrý den, mám dotaz nyni je na mě uolatněna exekuce ale prišel příkaz o tom ze ji budou strhávat manželovy z duchodu ale ja jsem pritom zamestnaná a klidně by mi ji mohli strhávat z mého platu jak je možné že moji exekuci uplatnují na manžela a né na mě? jak se proti tomu bránit? a jak dosáhnout toho aby tu exekuci strhávali z platu mého a ne manželova duchodu? děkuji moc za radu.

odpověď

Dobrý den,

bohužel výkonem exekuce lze postihovat i společné jmění manželů, do kterého spadá i příjem a bankovní účet manžela povinného (tj. dlužníka). Tudíž exekutor smí nařídit exekuční srážky i z příjmu manžela dlužníka.

 Na otázku proč soudní exekutor nařídil srážky jen z důchodu Vašeho pana manžela ne i z Vaší mzdy, nedokáži odpovědět. Obvykle soudní exekutor v takových to případech exekuční srážkou z příjmu postihuje jak příjem dlužníka, tak i příjem jeho manžela. 

25. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na plat manželky

Dobrý den! Prosím o informaci ,zda exekutor může postihovat plat manželky za dluh ,který vznikl před manželstvím a jsem tim jako dlužník postižen jak Já tak manželka,upozorňuji,že strhávat ji ze mzdy začali již před novým občanským zákoníkem. S pozdravem Tulis

odpověď

Dobrý den,

bohužel je to možné neboť dle § 42, odst. 1., Exekučního řádu lze postihovat společné jmění manželů i za dluhy, které vznikly jen jednomu z manželů před uzavřením manželství. Do společného jmění manželů spadá i příjem a bankovní účet manžela povinného.    

25. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce se špatným jménem

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je platná exekuce, která je vydaná na špatné jméno- příjímení,adresa i rodné číslo souhlasí, ale na poště mi dopis vydat nechtějí, k zaměstnavateli přišla také se špatným jménem. Mají ze zákona nárok exekuci provést či nikoliv, když údaje nesouhalsí? Neměla by tedy být exekuce neplatná? děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

exekuce, která je vydána na špatné křestní jméno, ale ostatní základní identifikační údaje, jako je příjmení, adresa a především rodné číslo, jsou správné, je plata a lze ji provést.

Avšak jedná se o procesní chybu, kterou je nutné napravit. Z toho důvodu bych Vám doporučil informovat o této skutečnosti Vašeho soudního exekutora a vyzvat jej, aby v dané věci sjednal nápravu, neboť na Vám zasílané korespondenci od jejich exekutorského úřadu figuruje špatné křestní jméno Vaší osoby a poštovní úřad Vám danou korespondenci odmítá vydat.

Stejně tak by měl vyzvat soudního exekutora i Váš zaměstnavatel a to s tím, že od něj obdržel exekuční příkaz na zaměstnance, jehož křestní jméno nesedí a tudíž, nemůže daný exekuční příkaz vykonat do doby, než mu soudní exekutor zašle opravený exekuční příkaz se správný křestní jménem povinného, na kterého je daný exekuční příkaz vydán.  

26. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Opakovaná exekuce?

Dobrý den, je to asi tři roky co příteli strhávali z platu exekuci - z dluhu asi 2.300,- Kč po navýšení o poplatky a odměny platil přes 50.000,- Kč. Tenkrát vše co bylo psáno splatil. Teď přišla exekuce tatáž, pro stejného věřitele počítaná ze stejné částky 2.300,-Kč s výsledkem asi 24.000,- Kč od stejného exekutora. Jak je to možné? Mohlo se stát, že po dobu splácení (cca 4 měsíce) dluh dále narůstal a nebyl přičten ke splátkám tudíž nové vyčíslení dluhu...a proto teď musí platit znovu? Nevyznáme se v tom, prosím Vás o radu. Děkuji, pěkný den.

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vašemu příteli zkusit zaslat příslušnému soudním exekutorovi dopis, v němž mu vylíčí, kolik již přesně na danou exekuci do současnosti uhradil a současně v něm soudního exekutora vyzve, aby mu sdělil celkovou výši všech plateb, které od něj do dnešní doby na úhradu dlužné částky přijal a na jaké části dluhu byly tyto přijaté platby použity. Dále také je vhodné, aby Váš přítel v daném dopise soudního exekutora požádal o přesné vyčíslení toho, za jaké části dluhu je požadovaná zbylá aktuální dlužná částka, např. zdali se jedná o náklady exekuce či o dlužné úroky z jistiny dluhu apod. K danému dopisu je vhodné připojit i dokumentaci prokazující platby, které Váš přítel doposud provedl na úhradu dané exekuce.

Takto by měl Váš přítel zjistit za co je požadována daná zbylá část dlužné částky.

26. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

dluhy

Dobry den, Chtela bych vaspozadat o radu nebo tedy spise informace, tykajici se exekuci. Mam tri pohledavky vuci ceske sporitelne , na dve mam notarsky zapis, ale treti byla zpoplatnena a ja ji nemam z ceho najednou zaplatit. Nevlastnim zadnou nemovitost, navic se ted musim odstehovat a prihlasitsve bydliste na urad. Mam , ale zamestnani kde muj plat ciny 16.000kc. Chci se tedy zeptat kdyby doslo k exekuci na vsechny tri pohledavky v celkove vysi 300.000kc kolik by mi bylo mesicne strzeno z vyplaty ? nebo tedy spise kolik by mi zustalo ? A hlavne kdyz mam zamestnani je tedy mozne strhavat exekucibz platu musi me navstivit exekutor ? nerada bych aby navsitil totiz mou rodinu Dekuji -- S pozdravem Jozová Barbora

odpověď

Dobrý den,

výše exekuční srážky ze mzdy dlužníka se vypočítá tak, že od čisté mzdy dlužníka se nejprve odečte nezabavitelná částka za osobu dlužníka, která činní pro rok 2014 částku 6 188,67 Kč. Dále pak dlužníkovi ještě z jeho mzdy náleží za každou vyživovanou osobu, kterou jsou myšleny děti a manžel, částka 1 547,17 Kč. Zbytek čisté mzdy, který zůstane po odečtení těchto nezabavitelných částek, se dělí na třetiny. V případě, že se jedna o exekuční srážku za nepřednostní pohledávku, jsou dlužníkovi ještě vyplaceny 2/3 z daného zbytku mzdy a 1/3 jde jako srážka. V případě, že se jedna o exekuční srážku za přednostní pohledávku, je dlužníkovi ještě vyplacena 1/3 z daného zbytku mzdy a 2/3 jdou jako srážka.

Zbytek mzdy se dělí na třetiny jen do výše 9 283 Kč. Pokud je zbytek mzdy vyšší než tato částka, pak veškeré finance nad tuto částku jsou sraženy bez omezení, tj. bez dělení na třetiny.

Za přednostní pohledávky jsou považovány především dluhy vůči státu a jeho institucím, jako je např. dluh na zdravotním a sociálním pojištění, dluh na daních apod. Za přednostní pohledávku je také považován dluh za dlužné výživné na dítě.

Nepřednostními pohledávkami jsou zpravidla dluhy vůči soukromým subjektům, jako jsou banky a úvěrové společnosti.

26. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den,mám dotaz ohl.exekuce,která je vedena na mého manžela. Exekuce byla vydána na základě trestného činu, kterého se dopustil v době manželství a za který byl odsouzen na 1 rok s 3 letým podmíněným odkladem a bylo mu uloženo částku splácet (jednalo se o manko u bývalého zaměstnavatele, bylo tam odsouzeno více lidí). Právní zástupce poškozeného chtěl,aby mu manžel splácel 7000kč/měs,to ale bylo naprosto nad možnosti a tak manžel u soudu řekl, že bude splácet 1000kč/měs a platí pravidelně. Teď ale přijel exekutor s tím, že zaplaceno je jen 3000kč (máme doklady na to, že je placeno pravidelně) a že má exek.příkaz na to, aby zabavil věci v celém domě. Dům ale patří výhradně manželovým rodičům a manžel byl již v říjnu 2013 z trval.bydliště odhlášen a adresa je jen korespondenční. Když exekutor přijel, tak tady zrovna manžel byl a exekutorovi se zapřel,ale poté co se mu prokázal průkazem, tak řekl, že je dlužník-to mu ale chce exekutor přičíst k horšímu, ale přece nikdo není povinen komukoliv kdo zazvoní u dveří říkat, jestli je nebo není daná osoba, jak mu to tedy může ze zákona přitížit? Ale co je hlavní můj dotaz, exekutor má prý exek.příkaz i na mě,ale vzhledem k tomu, že se jedná o exekuci nařízenou na základě trestného činu se kterým já nemám prokazatelně nic společného, tak by se mě přeci exekuce neměla týkat, toto by nemělo spadat do dluhů SJM? (bylo mě to tak i řečeno v jedné právní poradně), přece když jeden z manželů například přepadne banku a je za to odsouzen, tak nemohou požadovat zaplatit uloupenou částku po druhém z manželů, když s tím nemá prokazatelně nic společného- to je přece nemorální. A mimo to, jsem na základě rady v právní poradně zaslala dne 29.4.2014 exekutorovi Návrh na částečné zastavení exekuce právě z těchto důvodů, ale do dnešního dne mě neodpověděl, místo toho vydal exekuční příkaz i na mě. Týká se tedy exekuce i mě a mohu nějak napadnout to, že na můj návrh nereagoval,ale vydal na mě exekuci? Děkuji za odpověd

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor by Vám měl zaslat vyjádření k Vašemu návrhu na zastavení exekuce a to ať ve smyslu toho, že Váš návrh přijímá, že jej zamítá.

Pokud tak neučinil, můžete zkusit daného soudního exekutora zkontaktovat a sdělit mu, že jste doposud neobdržela písemné vyjádření na Váš návrh na zastavení exekuce a požádat jej, aby Vám sdělil, zdali Váš návrh přijal či odmítl a jestliže jej odmítl, tak z jakého důvodu. Dále můžete, v případě, že soudní exekutor Vám sdělí, že Váš návrh zamítl, jej vyzvat, aby Váš návrh předal k posouzení exekučnímu soudu. Exekuční soudem je soud, který vydal usnesení o nařízení výkonu dané exekuce.

26. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Zabavení domu

Dobrý den , chtěl bych se optat,jestli mi mohou zabavit dům,když prohraji soud se svým bývalým zaměstnavatelem.Jde o částku 3000000kč.Jakým způsobem se to řeší?Bude mi nastaven splátkový kalendář a v případě nesplacení mi bude zabaven majetek?Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

to, jakým způsobem bude celý dluh po prohraném soudním řízení dále řešen, záleží na oprávněné straně - věřiteli, tj. zdali bude ochoten přistoupit na smírčí řešení celé věci ve formě pravidelného splátkového kalendáře či nikoliv.

Pokud oprávněná strana na dohodu o splátkovém kalendáři nebude ochotna přistoupit, bude nejspíše požadovat okamžitou úhradu celé dlužné částky. V případě, že se tak nestane má možnost podat k soudu návrh na nařízení výkonu exekuce a to na základě předchozího pravomocného rozhodnutí nalézacího soudu.

Jakmile soud vydá usnesení o nařízení výkonu exekuce na Vaši osobu, může soudní exekutor provádět úkony exekuce, tj. i zabavovat majetek a následně jej dražit za účelem úhrady dlužné částky.  

26. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Dobrý den,moje bývalá přítelkyně na mě podala Exekuci ohledně výživného na děti.Přišel mi dopis s exekucí,ale já jsem o tom vůbec nevěděl že ji na mě podala, tedy nebylo mi předem sděleno,že na mě bude exekuce uvalena.Myslím že existuje něco jako nalézacího řízení u soudu, během kterého má povinný (žalovaný dlužník) možnost vyjádřit se k žalobě. A před tím mi nic nepřišlo.Dá se proti tomuto nějak bránit ? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

soud vydává usnesení o nařízení výkonu exekuce na základě pravomocného rozhodnutí soudu z nalézacího řízení. V případě exekuce za dlužné výživné na dítě je za toto rozhodnutí považováno soudní rozhodnutí o výši vyživovací povinnosti.

Tudíž pokud byla soudně stanovená vyživovací povinnost Vaší osobě vůči Vašim dětem, pak poté Vaše bývalá partnerka nemusela podávat žalobu na úhradu dlužného výživného, ale mohla rovnou podat návrh na nařízení výkonu exekuce a to na základě soudního rozhodnutí o výši vyživovací povinnosti.  

26. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dotaz na možný problém se jménem dlužníka na poštovní schránce

Dobrý den, byl jsem požádán dobrým kamarádem, zda bych si na svojí poštovní schránku nepřidal jeho jméno za účelem doručování poštovní poukázky. Kamarád "bydlí" na úřadě V Praze, žije na Moravě ve společném bytě bez možnosti doručování. Současně jsou na něj ale vedeny exekuce. Nejsem si jistý, zda je toto řešení v pořádku a zda se nevystavuji nebezpečí "návštěvy" exekutora. Současně bych mu ale rád vyhověl. Předem Vám děkuji za odpověď. S přáním hezkého dne Karel Novák

odpověď

Dobrý den,

určitému riziku byste se tímto úkonem mohl vystavit, neboť soudní exekutor může provést mobilární exekuci nejen v místě trvalého bydliště dlužníka, ale i v místě, kde se lze důvodně domnívat, že se dlužník zdržuje, či že zde přechovává svůj majetek.

Pokud by na adresu Vaší domácnosti chodila Vašemu kamarádovi poštovní složenka a měl by své jméno umístěné na Vaší poštovní schránce, pak poté by na základě těchto skutečností mohl soudní exekutor nabýt dojmu, že dotyčný se na dané adrese zdržuje a přechovává zde svůj majetek.

29. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Jak se zbavit úroků při placení exekuce

Dobrý den,v roce 2012 jsem začala splácet exekuce (5) částkou 1000 kč měsíčně.V roce 2013( v lednu) mě navštívil exekutor a předal mi dopis že k 15.1.2013 je moje dlužná částka 35 158 kč,přičemž každá z pěti exekucí je 7033 kč.Dále jsem pokračovala v pravidelných splátkách každý měsíc.Dnes 28.8.2014 jsem pana exekutora navštívila znovu a bylo mi sděleno že každá exekuce je 6653 kč a celková dlužná částka je 29266 kč.Vůbec nevím jak se k tomu dopočítal,jak je možné že z každé exekuce se za 19 měsíců splácení odečetlo pouhých 420 kč.Můžete mi prosím kam se obrátit pro radu nebo jak postupovat přímo u exekutora.Děkuji za Vaši odpověď

odpověď

Dobrý den,

podle toho jak celou věc popisujete, došlo nejspíše k tomu, že soudní exekutor valnou část měsíční splátek nepoužil na úhradu jistin dlužných částek, ale použil je nejspíše na úhradu úroků z jistin a nákladů exekuce. Nejspíše z tohoto důvodu poklesly jistiny o tak nízkou částku.

Doporučil bych Vám zaslat Vašemu soudnímu exekutorovi žádost o to, aby veškeré Vaše platby na úhradu dlužných částek šly přednostně na úhrady jistin daných dluhů a to dle judikátu Nejvyššího soudu ČR – spisová značka 33 Cdo 1598/2009 ze dne 21. 10. 2010.

Dále bych Vám doporučil, abyste pro jistotu ke každé provedené platbě připojila vzkaz pro příjemce ve znění: Platba na jistinu. 

29. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Více exekucí manžela a zabavení majetku

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak se postupuje v případě, že by došlo na druhou exekuci. Jsem na mateřské a zablokovali mi účet z důvodu manželovo exekuce. Pokud by hrozila další, může být účet blokovaný dvěma exekucemi nebo by došlo na exekuci majetku? Může exekutor zabavit majetek mých rodičů a dospělé dcery, která u nich bydlí, nebo věcí které jsou u nich v bytě, když já mám u nich trvalý pobyt, manželovi tam chodí pouze pošta a oba bydlíme jinde na podnájmu? Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den.

odpověď

Dobrý den,

v případě druhé exekuce Vám daný soudní exekutor nemůže zablokovat Váš bankovní účet, který je již blokovaný od jiného soudního exekutora pro potřeby jiného exekučního řízení. Daný druhý soudní exekutor by mohl přistoupit k zabavování majetku, který spadá do majetkové podstaty dlužníka nebo do společného jmění manželů.

Pokud, jako manželka dlužníka, máte hlášené trvalé bydliště u Vašich rodičů a na danou adresu chodí Vašemu manželovi pošta, pak zde může hrozit riziko, že by soudní exekutor mohl provést skrze exekuci Vašeho manžela zabavení majetku na dané adrese, neboť soudní exekutor může provést mobilární exekuci nejen v místě trvalého bydliště dlužníka, ale i v místě, kde se lze důvodně domnívat, že se dlužník zdržuje, či že zde přechovává svůj majetek. Takovýmto důvodným předpokladem by mohla být skutečnost, že dlužníkovi na danou adresu chodí jeho korespondence a jeho manželka má zde hlášené trvalé bydliště.

V případě, že by soudní exekutor navštívil domácnost Vašich rodičů a zde zabavil skrze exekuci Vašeho manžela jejich majetek, pak poté se mohou Vaši rodiče či Vaše dcera proti tomuto postupu soudního exekutora bránit podáním návrhu na vyškrtnutí jejich věcí ze soupisu exekuce. V daném návrhu je třeba přesně uvést, u kterých věcí žádají o jejich vyškrtnutí ze soupisu exekuce a to z důvodu toho, že se nejedná o majetek dlužníka, ale o jejich majetek. Dále je nutné k danému návrhu připojit i důkazní dokumentaci prokazující jejich vlastnictví k daným věcem, např. účtenky, kupní smlouvy, faktury apod., vše nejlépe vedené na jejich jméno.

Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce se zasílá do 30 dnů od provedení soupisu daných věcí a to na příslušný exekutorský úřad.

V případě, že soudní exekutor návrh zamítne, mají poté Vaši rodiče a Vaše dcera ještě možnost do 30 dnů od doručení zamítnutí daného návrhu podat tzv. vylučovací žalobu. Vylučovací žaloba se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který vydal usnesení o nařízení výkonu dané exekuce. 

29. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dluhy manžela

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli mi může exekutor zabavit zděděnou nemovitost a peníze získané z prodeje zděděné nemovitosti z důvodu dluhů mého manžela ?

odpověď

Dobrý den,

pokud jste danou nemovitost nabyla do svého vlastnictví prostřednictvím dědictví, pak poté tato nemovitost nespadá do společného jmění manželu, ale je Vaším výlučným majetkem. Tudíž ji soudní exekutor nemůže postihnout skrze exekuci Vašeho manžela, neboť nespadá do společného jmění manželů.

Co se týče zisku z prodeje této nemovitosti, pak poté i tento zisk nespadá společného jmění manželů. Avšak je nutné soudnímu exekutorovi jednoznačně prokázat původ těchto financí, tj. že pochází z prodeje Vašeho výlučného majetku, např. kupní smlouvou a výpisem z účtu, ze kterého bude patrné, že dané finance byly zaslány na Váš účet z účtu kupce dané nemovitosti, kterou jste zdědila. Pokud by soudní exekutor zabavil z Vašeho účtu dané finance, pak poté můžete zkusit podat návrh na zastavení výkonu exekuce přikázání pohledávky z bankovního účtu manželky povinného. Daný návrh můžete odůvodnit tím, že se jedná o finance z prodeje nemovitosti, kterou jste zdědila a tudíž jako takové nespadají do společného jmění manželů, neboť i daná nemovitost byla Vaším výlučným majetkem. K návrhu je nutné připojit výše zmíněnou dokumentaci prokazující původ daných financí.

Závěrem je však nutné dodat, že dluh, pro který je daná exekuce nařízena, musí být výlučným dluhem Vašeho manžela a nesmí spadat do společného jmění manželů. To znamená, že musel buď to vzniknout před manželstvím, nebo v případě, že vznikl za doby trvání manželství, tak poté jste o vzniku daného dluhu Vašeho manžela neměla vědomí a nedala jste k jeho vzniku souhlas.

29. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

před svatbou

Dobrý den muj přítel s kterým se chceme na podzim brat má exekuci řádně jí splácí,ale chci se zeptat co mě čeká po svadbě.(mel by plattit ještě cca 3roky(

odpověď

Dobrý den,

pokud Váš přítel má na svou osobu vedenou exekuci, mohla byste po svatbě být soudní exekutorem zahrnuta do výkonu dané exekuce jako manželka povinného, neboť dle § 42, odst. 1., Exekučního řádu lze vést exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů i tehdy, jde-li o dluh, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů.

Do společného jmění manželů spadá i příjem a bankovní účet manžela či manželky povinného (tj. dlužníka).

Tudíž by mohlo dojít k tomu, že po uzavření manželství, by mohl soudní exekutor postihovat skrze výkon exekuce Vašeho přítele i Vaši mzdu a bankovní účet. 

05. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

vrácení penále

Dobrý večer chtěla jsem Vás tímto požádat o radu ,muj manžel měl exekuci za to že neplatil zdravotní pojištění jako OSVĆ měl dvě obě jsme zaplatili zajímá mě jestli si mužeme zažádat o vrácení penále a jak postupovat děkuji moc za radu

odpověď

Dobrý den,

zažádat o vrácení zaplaceného penále může Váš pan manžel zkusit přímo u dané zdravotní pojišťovny. Avšak bohužel se obávám, že nejspíše nebude úspěšný, neboť o odpuštění penále se žádá ještě předtím, než zdravotní pojišťovna začne daný dluh vymáhat soudní cestou. Obávám se, že zpětně již to nebude možné.

05. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz. Můj bratr s námi v baráku 4 roky nebydlí, ale stále zde má trvalé bydliště. Začali jsme ho odhlašovat před měsícem, ted si musí vyzvednout dopis a od té doby poběží 15 dnů a pak by byl odhlášen. Nasekal dluhy, ani nevíme kolik. Včera mu přišel dopis z exekutor. úřadu, nesplácel, co měl.. myslím, že má dluh něco kolem 200 tis., ale nejsem si jistá .. nechce komunikovat a my aby jsme trnuli. Má exekutor právo jít k nám, i když u nás nebude mít trvalé bydliště už, až by přišel..??? Jak je to, když nejsme doma, slyšela jsem, že mají právo jít do našeho domu, i přesto, že nejsme doma ?? A ještě se chci zeptat, jak je to třeba s věcma, které jsem dostala jako dárek, PC, DVD,TV... ale už je to třeba 4-5 let a účtenku takovou dobu neschovávám..?? Jak jim to dokážu?? Dále bratr nepracuje, je na ÚP,bydlí u přítelkyně, kde mu nic nepatří, přišel skoro s igelitkou.Děkuji moc za info.

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor smí vykonávat mobiliární exekuci buď to v místě trvalého bydliště dlužníka, nebo v místě, kde reálně pobývá, nebo se lze důvodně domnívat, že zde pobývá či přechovává svůj majetek. Takovýmto důvodným předpokladem je například to, že dlužníkovi na danou adresu chodí korespondence. Tudíž je tu určité riziko toho, že by soudní exekutor mohl navštívit Vaši domácnost skrze exekuci Vašeho bratra.

Doporučil bych Vám, abyste daný dopis od soudního exekutora zaslala zpět společně s průvodním dopisem, ve kterém soudnímu exekutorovi sdělíte, že Váš pan bratr na dané adrese již delší dobu nepobývá a nemá zde již ani trvalé bydliště. Dále je vhodné v průvodním dopise soudního exekutora informovat o tom, jaká je aktuální adresa, na které se Váš pan bratr zdržuje. K průvodnímu dopisu můžete také připojit kopii rozhodnutí o zrušení trvalého bydliště Vašeho pana bratra na Vaší adrese.

Soudní exekutor může vstoupit do obydlí dlužníka, či do prostor, kde se důvodně domnívá, že dlužník přechovává svůj majetek i bez jeho přítomnosti. Avšak má za povinnost dané prostory opět zabezpečit.

Pokud k Vámi popisovaným věcem nemáte žádnou dokumentaci, která by prokazovala Vaše vlastnictví, pak poté můžete zkusit za tímto účelem použít svědecké výpovědí těch osob, které Vám dané věci darovali. 

05. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

výše srážek na exekuci,když pracuji v zahraničí pod českou firmou

dobrý den, chtěl bych se zeptat ,jakou částku mi může exekutor odstavit z platu,když pracuji v zahraničí /Německu/,ale pod českou firmou na pracovní smlouvu a plat činí 48.000,- ,samozřejmně procenttuální částka srážek na exekuci je danná,ale v zahraničí musím za něco žít a existovat ,tedy otázka je jestli tedy mi exekutor odstaví vše a nechá jen těch 6,700,- /jsem ženatý a mám dvě deti/ děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

pokud soudní exekutor zašle Vašemu zaměstnavateli exekuční příkaz ke srážkám ze mzdy, pak poté Váš zaměstnavatel je povinen uposlechnout tento příkaz a začít provádět srážky z Vaší mzdy, tak jak stanovuje Občanský soudní řád.

Srážky ze mzdy se provádějí z čistého příjmu dlužníka. Dlužníkovi z jeho čisté mzdy náleží nezabavitelná částka na osobu dlužníka, která činní 6 188,67 Kč. Dále pak dlužníkovi náleží z jeho čistého příjmu 1 547,17 Kč za každou vyživovanou osobu. Vyživovanou osobou je myšlena manželka a děti. Zbytek příjmu se ještě dělí na třetiny. V případě, že se jedná o exekuční srážku za nepřednostní pohledávku, jsou dlužníkovi ještě vyplaceny  2/3 z daného zbytku mzdy a 1/3 jde jako exekuční srážka. V případě, že se jedná o exekuční srážku za přednostní pohledávku, je dlužníkovi vyplacena jen  1/3 z daného zbytku mzdy a 2/3 jdou jako exekuční srážka. Zbytek mzdy se dělí na třetiny maximálně do částky 9 283 Kč. V případě, že je zbytek mzdy vyšší než 9 283 Kč, pak veškeré finance nad tuto částku jdou automaticky jako exekuční srážka z příjmu.

Nepřednostní pohledávky jsou z pravidla dluhy vůči soukromým subjektům, jakými jsou např. banky, uvěrově společnosti apod.

Přednostní pohledávky jsou zejména dluhy vůči státu, např. dluhy na zdravotním a sociální pojištění. Přednostní pohledávkou je také dluh za dlužné výživné na dítě.

Na níže uvedeném internetovém odkaze naleznete internetovou kalkulačku pro výpočet nezabavitelné částky ze mzdy. Stačí do ní jen zadat výši Vaší čisté mzdy, počet dětí, zdali máte manželku či ne a zdali se jedná o přednostní či nepřednostní pohledávku.

 

http://www.vyplata.cz/vypocty/vyse-nezabavitelne-castky-ze-mzdy-14.php?stayform=true

 

05. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Sloučení exekucí

Dobrý den. Mám na sebe vedených několik exekucí převyšujících částku 10 000.Chtěl bych svojí situaci řešit.Osobním bankrotem neprojdu z důvodu nízkého přijmu a ohledně toho se chci zeptat jestli v mém případě jde sloučit exekuce k jednomu exekutorovi a domluvit se s ním třeba na splátkách.Bydlím v pronájmu a pobírám příspěvek na bydlení.Nechci o bydlení přijít a vůči pronajímateli mi to je krajně nepříjemné a taky mám zájem svou situaci řešit.Děkuji Robert.

odpověď

Dobrý den,

bohužel se obávám, že sloučení Vašich exekucí nebude možné, neboť dle § 37, odst. 4, písmena b), Exekučního řádu je jednou z podmínek pro úspěšné přijetí návrhu na sloučení exekucí to, že předmětem jednotlivých spojovaných exekučních řízení je vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku podle § 202 odst. 2 Občanského soudního řádu. Dle daného ustanovení Občanského soudního řádu se jedná o částku nepřesahující 10 000 Kč. Tudíž každá ze slučovaných exekucí musí být nařízena pro jistinu dluhu, která nepřekračuje částku o výši 10 000 Kč.

05. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Dobry den dotas mam exekuci na 127000kč mam zaplaceno 100000 tak se chci zeptat jesti muže exekutor přijit ke mě domu když se spozdim se splatkou děkuji

odpověď

Dobrý den,

ano mohl by, neboť soudní exekutor smí při výkonu exekuce použít i více úkonu současně.

05. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

obstavený učet

dobrý den, chtěl bych se zeptat kde mohu zjistit proč a kdo mi zmrazil exekutorsky učet. Je to velmi nutné tak prosím o radu. Předem moc děkuji za odpověd.

odpověď

Dobrý den,

nejspíše máte na mysli, kdo Vám exekučně zablokoval Váš bankovní účet. V takovémto případě, bych Vám doporučil zkusit požádat Vaši banku o sdělení čísla jednacího exekučního příkazu, kterým Vám byl Váš bankovní účet zablokován.  Toto číslo jednací by mělo začínat třemi číslicemi a po nich by měla následovat písmena EX. Ty první tři čísla by měli být číselné označení soudní exekutor, který daný exekuční příkaz vydal.

Seznam soudních exekutorů a jejich identifikačních čísel naleznete na tomto internetovém odkaze:

 

http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru

 

Poté byste tedy měl zjistit, který soudní exekutor Vám zablokoval Váš bankovní účet. Následně se můžete zkusit spojit s daným exekutorským úřadem a požádat o sdělení požadovaných informací.

Pokud Vám banka dané číslo jednací nesdělí, máte ještě možnost navštívit okresní soud, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm a zde požádat o vyhotovení výpisu všech řízení, ve kterých jste veden jako účastník. Z daného výpisu byste měl pak zjistit, jaké veškeré exekuční či jiná řízení jsou vedeny na Vaši osobu a můžete požádat o nahlédnutí do daných spisů, ze kterých se dozvíte veškeré informace o daných řízeních. 

12. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce vkladu

Dobrý den, dostala jsem se ne vlastní vinou do situace, kdy jsem přišla o práci a splácela půjčku na auto,které mi bylo ukradeno. ŽÁDALA jsem banku o snížení a dohodli jsme se s tím, že zaplatím 10% jistiny, což jsem provedla a měli mně poslat splátkový kalendář. Přes moje urgence se tak nestalo ale okamžitě mi zaslali původní rozpis splátek a v zápětí vymáhací agentura mi začala vyvolávat a naúčtovali 30.000,- Kč navíc.Dále jsem písemně komunikovala, také telefonicky, ale nastoupil exekutor,čímž se dluh 90 000,- kč navýšil o 130 000,-. Zabavil mi 2 důchody, stav.spoření,blokl penzijní poj. a kontokorent ve výši 17 000,- který jsem pak splácela spořitelně a vklad na vkladní knížce mé sestry, která mi nikdy neručila,ale měla jsem tam pro případ nečekané události dispoziční právo.Toto jsem řešila přes právníka,ale exekutor odmítl sestře odblokovat vklad.Bylo mi řečeno, že občan je zde 0,právo veta má exekutor. Mimo jiné je sestra v solusu,přestože nikde nemá žádné resty.Stavební spořitelna mi vede účet,kde mi rostou poplatky za vedení a odmítli jej zrušit, že podle zákona jej zruší,až zaplatím exekuci. Do roku 2012 jsem neměla žádné problémy,ale měl je manžel, díky podnikání a podvodníkům,kteří jej ohrožovali a vydírali nás. Po tyto dva roky mi chodí jedna exekuce za druhou, jsou to manželovy resty,-Jsem ze všeho už vyčerpaná a neorientuji se, pro mně jsou to virtuální dluhy.Kromě jedné půjčky u Cetelemu jsem nic nepodepsala a došla mi exekuce na nějaký nedoplatek z manželovy půjčky z r. 2005. Podotýkám, že jsme měli zděděné nemovitosti v hodnotě 5 milonů , ze kterých není nic.Dnes nemáme ani na nájem a splácíme jen dluhy.Přežíváme díky pomoci přátel a rodiny. Přestože jsem vždy poctivě splácela okamžitě věci řešila, už nemá sil na tento boj a vyhledala jsem psychiatra. Nejvíc mně trápí problém mé sestry, která je v tom naprosto bezdůvodně .Kam se obrátit. Děkuji-Zdena

odpověď

Dobrý den,

podle toho jak popisujete svou velmi tíživou životní situaci, bude asi jediným efektivním řešením zkusit podat návrh na společné oddlužení manželů. V takovémto návrhu musí manželé především splňovat podmínku plnění alespoň 30 % ze všech jejich nezajištěných dluhů. Tím je myšleno to, že dohromady jejich příjmy jsou v takové výši, že srážkami z nich budou schopni za 5 let uhradit každému nezajištěnému věřiteli v rámci insolvenčního řízení alespoň 30 % z dlužné částky. Další podmínky, které musí manželé splňovat, jsou následující:

 

 • Žadatelé o povolení oddlužení se musí nacházet ve stavu úpadku či hrozícího úpadku. Úpadek definuje insolvenční zákon jako stav, kdy manželé mají více než jednoho věřitele, jejich závazky jsou více jak 30 dní po době splatnosti a je očividné, že ze svých příjmů a majetku nejsou schopni tyto své závazky řádně splácet či je plně uhradit a pozastavili platby u podstatné části svých závazků.
 • V případě, že některé z dluhů pochází z podnikatelské či živnostenské činnosti, pak poté je nutné od daných věřitelů těchto dluhů doložit soudu jejich souhlas s povolením oddlužení žadatelů.   

 

Návrh na povolení společného oddlužení manželů se všemi povinnými přílohami se zasílá na adresu Krajského soudu, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm.

12. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Může exekutor pokračovat v exekuci, pokud povinný podal návrh na zastavení exekuce a o návrhu doposud není rozhodnuto ? Může exekutor provést srážky z podnikatelského účtu manželky povinného, která podniká jako fyzická osoba ? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

podání návrhu na zastavení výkonu exekuce nemá odkladný účinek, tudíž soudní exekutor může ve výkonu dané exekuce i nadále pokračovat.

Soudní exekutor smí výkonem exekuce postihovat všechny bankovní účty, které jsou ve vlastnictví manželky či manžela povinného, neboť tyto bankovní účty spadají do společného jmění manželů, které lze postihovat skrze výkon exekuce jednoho z manželů.  

12. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Výše nákladů exekutora

Dobrý den, manžel dluží 5 000Kč a s náklady exekutora to údajně činí téměř 16 000Kč. Exekutor nám ale nic písemně nezaslal, manželovi chodí jen výhrůžné telefonáty a SMS zprávy. Na žádost o splátkový kalendář nepřišla žádná odpověď.

odpověď

Dobrý den,

pokud Vám soudní exekutor nezaslal odpověď na žádost o splátkový kalendář na exekuci Vašeho manžela, pak poté bych doporučil Vašemu panu manželovi zkusit se spojit telefonicky s daným exekutorským úřadem a sdělit jim, že mu doposud nedošla z jejich strany odpověď na jeho žádost o nastavení splátkového kalendáře na dlužnou částku a z toho důvodu by se chtěl na splácení daného dluhu dohodnout touto formou. Také bych Vašemu panu manželovi doporučil, aby požádal daný exekutorský úřad o sdělení čísla bankovního účtu a variabilního symbolu, pod kterým může zasílat své splátky na úhradu dlužné částky. Dále je vhodné, aby Váš pan manžel vždy při zasílání úhrady dluhu napsal do vzkazu pro příjemce, že se jedná o platbu na jistu dluhu. Vlivem toho by soudní exekutor měl danou splátku použit na úhradu jistiny dlužné částky, ze které běží případné úroky. Tudíž čím nižší bude jistina dluhu, tím bude i nižší růst úroků z ní plynoucí.     

12. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den,chtěl bych se zeptat na něco složitějšího.Moje přítelkyně má babičku u které žije zadlužený syn.Cca před 3-mi měsíci přijeli exekutoři a polepily nábytek a různé věci v bytě i ty,které jsme babičce koupily do bytu.Dalši den jel Strýc na Úřad aby prokázal,že polepené věci patří nám a né jemu.Po třech měsících přijeli znova,( ti z Přerova),polepily další věci a vzaly si i ty věci,na které sou podklady že patří nám a né jemu.Když sme jim chtěli prokázat,že věci sou naše,říkaly že je to nezajímá a že papíry můžou být zfalšovány,neboť prý do 30 dnů sme jim měli poslat podklady.Ale kdo mohl vědět,že se to má ještě někam posílat když druhý den po první návštěvě se prokázalo že veci patří nám.? Prosím o radu a doufám v odpověd.Děkuji..........PS: jsou to pěkní hajz....ove,vzali si i blbej větrák v hodnotě 100 kč,a věřím,že kdybych řekl že mám na sobě strýce ponožky,vezmou si i je..Děkuji a nashledanou.

odpověď

Dobrý den,

bohužel návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce společně s dokumentací prokazující vlastnictví třetí strany se dle zákona zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení soupisu daných věcí.

V případě tedy, že Váš strýc prokazoval, že dané věci jsou Vaše a ne jeho osobně a ústní formou, pak poté nebyl proveden oficiální postup podání návrhu na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu, neboť návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu by měl podávat zejména vlastník oněch věcí a ne povinný (tj. dlužník) a měl by tak učinit písemnou formou, která bude obsahovat i kopie důkazní dokumentace prokazující jeho vlastnictví.

Tudíž, podle toho jak celou věc popisujte, nejspíše bohužel nedošlo k oficiálnímu podání návrhu na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce a tím ani k jejich vyškrtnutí. Po uplynutí výše zmíněné 30 denní lhůty již návrh bohužel podat nelze.

12. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Prosba

Dobrý den, přišla mi exekuce na plat a na účet. Bohužel exekuce která byla na mě uvalena je mého manžela za neplacení zdravotního pojištění. S manželem už dva roky nežiji a jsme v rozvodovém řízení. Proto se obracím na Vás s prosbou jak bych měla v této nepříjemné situaci postupovat a jak bych to měla řešit. Děkuji. S pozdravem a přáním hezkého dne přeje Iva Nováková.

odpověď

Dobrý den,

v dané věci můžete zkusit podat na příslušný exekutorský úřad návrh na zastavení výkonu exekuce srážkami z příjmu a přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného, ve kterém uvedete, že jste se svým manželem v rozvodovém řízení a v nejbližší době budete soudem řádně rozvedeni. Tím i dojde k zániku společného jmění manželů a tudíž Vaše mzda a bankovní účet již nebudou součástí společného jmění manželů, ale nýbrž budu již Vaším výlučným vlastnictví, které jako takové nelze skrze výkon dané exekuce postihovat.

12. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

dluh na alimentech

dobry den,chtela jsem se zeptat,synovy je 21 let ale jeste pred rokem studoval a tet si vydelava.pred 2 roky jsem podala na byvaleho manzela zalobu na exekutorsky urad o dluhu na alimantech v radu nekolik tisic korun.za pul roku mi doslo,ze mam(neboli syn)stahnout zalobu,ze castka je nevymahatelna,jelikoz ji predchazeji jine exekuce.zda se mi to dost podivne,jelikoz by vymahani alimentu melo mit prednost.nicmene me doslo ze to sami zrusili.je to mozne??dekuji za odpoved zdrazilova.

odpověď

Dobrý den,

exekuce za dlužné výživné má charakter přednostní pohledávky, tudíž má přednost před nepřednostními pohledávkami na uspokojení formou srážek z příjmu povinného (dlužníka). Avšak pokud Váš bývalý manžel nemá žádný příjem, ze kterého by bylo možno provádět srážky, a jeho majetek byl již zabaven pro účely předchozích exekucí, pak poté by bylo možné, že by daný dluh mohl být aktuálně nevymahatelný.

12. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na pronájemce

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, pokud jsem nájemce bytu a na pronájemce byla uvalena exekuce, může exekutor "vtrhnout" do bytu a zabavit v něm věci, i když mám řádně uzavřenou nájemní smlouvu? A může zabavit byt a zamezit mi v přístupu do něj? (Byt je družstevním vlastnictví). Děkuji

odpověď

Dobrý den,

bohužel je tu riziko toho, že by mohl v daném bytě soudní exekutor provést mobiliární exekuci, neboť soudní exekutor smí provést výkon exekuce nejen tam, kde dlužník má hlášené trvalé bydliště, ale i na místě, kde reálně pobývá či se lze důvodně domnívat, že na daném místě přechovává svůj majetek.

Pokud by soudní exekutor navštívil Vaší domácnost, je mu potřeba prokázat, že dané věci nejsou majetkem pronajímatele bytu, nýbrž se jedná o majetek, který je ve Vašem vlastnictví.  Jako důkazní prostředek k prokázání Vašeho vlastnictví můžete použít např. účtenky, kupní smlouvy či faktury od daných věcí, nejlépe vedených na Vaše jméno.

V případě, že by soudní exekutor i tak Vaše věci zabavil skrze exekuci Vašeho pronajímatele, můžete se zkusit proti tomuto jeho postupu bránit podáním návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. Návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který danou exekuci majetku vykonal. Lhůta pro podání daného návrhu je 30 dní od provedení soupisu exekuce. K návrhu je nutné připojit kopie důkazní dokumentace prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem.

V případě, že soudní exekutor Váš návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce zamítne, máte ještě možnost do 30 dnů od doručení daného zamítnutí podat v dané věci vylučovací žalobu. Vylučovací žaloba se již zasílá k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který vydal usnesení o nařízení dané exekuce. K vylučovací žalobě je opět nutné připojit důkazní dokumentaci prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem.

19. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Jak snížit odměnu exekutora po vyplacení exekuce?

Dobrý den jde snížit odměna exekutora když se mě ponížila částka v exekuci? Mám dluh u VZP 32 000 Kč + úrok 62000 Kč + odměna exekutora 14 000 Kč náhrada výdajů 3500 Kč + DPH. V této exekuci mě byla vystavena neprávem taková částka což jsem doložil VZP že jsem byl 3,5 roku na mateřské poté ještě 2 roky co jsem studoval vše měl hradit stát.VZP si vše okopírovala a částku ponížila cca. i s úroky o 50 000 Kč. Exekutor mě o ničem nedal vědět že se tak stalo. to by ani tak nevadilo ale chtěl bych dostat nějaké náklady exekuce spět jelikož si nemyslím že by měl dostat takovou odměnu.Jak se mám tedy zachovat ? Oni mě to tiž VZP započítaly jako když bych tu jistinu i s úroky zaplatil já a zbytek mě strhávají z platu už zbývá jen 14 000 Kč při částce 3000 Kč měsíčně.Mám podat celkově návrh na zrušení exekuce nebo jen návrh na snížení odměny exekutora? Jestli jen návrh na snížení exekutora jak by tento návrh měl vypadat?

odpověď

Dobrý den,

pokud již máte uhrazenou celou jistinu dluhu, pak poté bych Vám doporučil zkusit zaslat příslušnému soudní exekutorovi výzvu k tomu, aby Vám zaslal exekuční příkaz k úhradě nákladů exekuce. V daném příkazu by měl soudní exekutor přesně vyčíslit náklady dané exekuce, jejichž složkou je i odměna soudního exekutora. Odměna soudního exekutora je stanovena zákonem, jako 15 % z vymožené částky, nejméně však 3000 Kč.

Tudíž pokud z daného exekučního příkazu k úhradě nákladů exekuce zjistíte, že daná odměna není správná, máte možnost do osmi dnů od doručení daného exekučního příkazu k úhradě nákladů exekuce podat proti danému exekučnímu příkazu námitku, ve které můžete namítnout svůj nesouhlas s výší odměny soudního exekutora a popsat z jakého důvodu, tak činíte. Námitka proti výši exekučních nákladů se zasílá na příslušný exekutorský úřad. V případě, že soudní exekutor dané námitce nevyhoví a zamítne ji, měl by ji předat k posouzení exekučnímu soudu.

19. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

manželovy dluhy

Dobrý den,mám dotaz ohledně exekucí,které jsou na manžela uvaleny. Brali jsme se v roce 2011,ale manžel má dluhy z roku 2005 a 2008. nyní mi už podruhé zablokovali můj účet na základě jeho exekucí. Je možné se proti tomuto nějak bránit,když dluhy nebyly nabyty v manželství a nemám s nimi nic společného?Předem děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

bohužel dle § 42, odst. 1., Novely exekučního řádu lze výkonem exekuce postihovat společné jmění manželů i za dluhy, které vznikly jednomu z manželů před uzavřením manželství. Do společného jmění manželů spadá i bankovní účet a příjem manžela či manželky dlužníka.

Můžete však v dané věci zkusit podat návrh na zastavení výkonu exekuce přikázání pohledávky z bankovního účtu manžela povinného. Tento svůj návrh můžete zkusit odůvodnit tím, že dle § 710, písmena b), Občanského zákoníku do společného jmění manželů nespadají dluhy, které jeden z manželů převzal bez souhlasu druhého, a že Vy jste o převzetí daných dluhů Vaším manželem nevěděla a on tak učinil bez Vašeho vědomí a souhlasu. Tudíž že dané dluhy dle daného paragrafového ustanovení Občanského zákoníku nespadají do společného jmění manželů a tudíž by za ně ani nemělo být toto společné jmění manželů postihováno.

Návrh na zastavení výkonu exekuce se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který má výkon dané exekuce na starosti. V případě, že soudní exekutor návrh na zastavení výkonu exekuce zamítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu. 

19. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dotaz na exekuxi.

Dobrý den mám k vám dotaz zda mi pomůžete. Mám 3 exekuce v celkové části cca 40 tisíc tak nic velkého. Posílám měsičně jak mohu po 500kč atd. Chci se zeptat zda exekuce a její částka roste i přes to že posílám částku. Bojím se toho abych tam za rok neměl z jedné exekuce která je 15 tis třeba 30-50 tisíc. A zda mi můžete poradit jak to dále řešit. děkuji Navrátil

odpověď

Dobrý den,

ano dlužná částka může v exekuci i nadále růst, i když je splácena a to o úroky plynoucí z jistiny dluhu, byly soudně nějaké stanoveny, a o případné náklady exekuce.

Doporučil bych Vám, abyste na příslušný exekutorský úřad zaslal výzvu, ve které soudnímu exekutorovi sdělíte, že žádáte, aby veškeré Vaše zaslané platby šly přednostně jako platba na jistinu dlužné částky, a že tak žádá dle Judikátu Nejvyššího soudu ČR – spisová značka 33 Cdo 1598/2009 ze dne 21. 10. 2010.

Dále bych Vám pro jistotu doporučil, abyste u každé zasílané platby na úhradu exekuce připojil vzkaz pro příjemce ve znění: Platba na jistinu.

Důsledkem toho by měl soudní exekutor použít veškeré Vaše platby na úhradu jistiny dlužné částky. Tím se tedy bude snižovat tato jistina a s ní i růst úroků z ní plynoucí. 

19. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na plat

Dobrý den, chtěla bych se zeptat.Bohůžel mě postihla exekuce,abych byla přesná,tak jsou to tři.Všechny tři mám podaný u zaměstnavatele.Takže mám exekuci na plat,ale i na účet.Všechny exekuce jsou nepřednostní,takže mi účetní říkala,že nejdříve se splatí jedna pak druhá a pak třetí. První exekuce se mi strhává,ale ty dvě zatím ne ani žádnou částku jsem jim nezasílala.Výplatu mi minulý měsíc zaměstnavatel zasílal na účet rodinného příslušníka.Chtěla jsem se tímto zeptat zda může exekutor skočit i na účet rodinného příslušníka,když to není můj?Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor smí výkonem exekuce postihovat pouze bankovní účet, který je ve vlastnictví dlužníka nebo jeho zákonného manžela či manželky.

Tudíž pokud daným rodinným příslušníkem není Váš manžel, pak poté soudní exekutor nemůže jeho bankovní účet postihnout skrze výkon Vaší exekuce. 

19. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

zablokovaný učet

Dobrý den. S přítelem máme společný učet kde chodí moje a jeho vyplata.Ale nedávno jsem se dozveděla že ma exekuci a taky zablokovali učet kde chodí moje výplata.Tento měsíc mi tam přišla poslední vyplata.Ale nemužu jí vybrat protože je učet zablokovan. Dá se nak udělat abych dostala své penize?

odpověď

Dobrý den,

v dané věci můžete zkusit na příslušný exekutorský úřad zaslat návrh na vyloučení daných finančních prostředků z výkonu exekuce přikázáním pohledávky z bankovního účtu.

Daným návrh můžete zkusit odůvodnit tím, že dané finanční prostředky nejsou dlužníkovi, nýbrž Vaše, neboť se jedná o Vaši mzdu za práci, kterou Vám Váš zaměstnavatel zasílá na dlužníkův bankovní účet.

K návrhu je také nutné připojit důkazní prostředky, které prokážou Vámi tvrzené skutečnosti, např. čestné prohlášení Vašeho zaměstnavatele, že Vám Vaši mzdu zasílá na příslušný bankovní účet, který je postižen exekuční blokací, a že tuto mzdu zasílá ze svého účtu jehož číslo je to a to. Tudíž veškeré příchozí platby z daného účtu jsou od něj a určeny pro Vaši osobu a nejsou tedy majetkem dlužníka.  

26. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Celková výše zadlužení.

Bylo by mi prosím možné poradit kam se mám obrátit abych pro účely oddlužení zjistil celkový počet exekucí a výši dlužné částky. Předem děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

jednou z možností je navštívit okresní soud, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm a zde si zažádat o vyhotovení výpisu všech řízení, ve kterých jste veden jako účastník.  Z toho to výpisu byste měl získat přehled o nařízených exekucích, ve kterých figurujete jako povinný. Také zde by měly být informace o tom, kdo Vás žaloval a který exekutorský úřad byl pověřen výkonem daných exekucí.

Poté můžete zkusit zkontaktovat dané exekutorské úřady a požádat o sdělení aktuální výše dlužné částky.

26. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce rodiče přechází na děti?

Dobrý den, prosím o radu, na přítele byla uvalena exekuce, a to jakožto na syna dlužníka. Otec dlužil od roku 2006 společnosti O2 23000Kč. Firma prodala pohledávku jiné firmě a převedla (dle slov exekutora) dluh i na syna. V té době bylo synovi 17 let. S otcem se netýkal, ale jeho matka, byla a stále je s otcem sezdána. Před měsícem mu byla z účtu exekučně zabavena dlužná částka, a to po té, co na synův účet přišla i první výplata matky ve výši 6000Kč. Byl mu kompletně zablokován účet a skončil bez peněz. Exekutor vysvětlil příteli, že nyní se stal dlužníkem on, protože jeho otci ani matce není co zabavit, jelikož jsou nemajetní a bez příjmů. Přítel má příjmy 4000Kč a je veden na ÚP. Prosím, poraďte mi, má na toto exekutor právo? Pokud ne, jak mám jednat dál? Banka se s ním nechce bavit, že odblokuje účet po nabití právní moci.?., což už trvá více jak měsíc a exekutor má přítele za jasného dlužníka... Předem moc děkuji.

odpověď

Dobrý den,

v případě, že Váš přítel v usnesení soudu o nařízení exekuce nefiguruje na pozici povinného, pak takovýto postup soudního exekutora je nesprávný a v rozporu se zákonem.

Vašemu příteli bych doporučil navštívit okresní soud, který dané usnesení o nařízení dané exekuce vydal a zde se dotázat, zdali v daném řízení figuruje na pozici povinného.  Za účelem tohoto dotazu bude Váš přítel potřebovat znát číslo jednací daného usnesení. To by mělo být uvedeno v exekučním příkazu či v jiné dokumentaci od daného soudního exekutora.

V případě, že poté Váš přítel zjistí, že v daném usnesení o nařízení výkonu exekuce nefiguruje na pozici povinného, pak může zkusit zaslat na příslušný exekutorský úřad návrh na zastavení výkonu dané exekuce a to z důvodu toho, že jeho osoba není uvedena jako osoba povinná v usnesení soudu o nařízení výkonu exekuce a tudíž nelze jeho osobu postihovat výkonem dané exekuce.

V případě, že by soudní exekutor jeho návrh na zastavení výkonu exekuce neuznal a zamítl, může se Váš přítel dožadovat, aby soudní exekutor daný návrh předal k posouzení exekučnímu soudu.  

26. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

peníze na účet druhému

Dobrý den ,mám dotaz začla jsem pracovat jako uklizečka v nemocnici a tam po mě žádali účet ale jelikož mám dluhy tak mi ho nikdo nezaloží .Tak jsem si dala peníze na účet svojí dcery ,která je na mateřský dovolený .Můžou jí potom exzekutoři zablokovat její účet ,má dvě malí děti děkuji moc.

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor smí výkonem exekuce postihovat pouze bankovní účty, které jsou ve vlastnictví povinného (tj. dlužníka), nebo jeho zákonného manžela či manželky.

Tudíž soudní exekutor nemůže postihovat skrze výkon Vaší exekuce bankovní účet, který je ve vlastnictví Vaší dcery.  

26. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dnes jsem obdržel návrh na exekuci z dřívějšího podnikání.Exekutor mě odstavil jediný účet u GE kam mi chodí invalidní důchod ZTP/Pa příspěvek na péči jelikož jsem vozíčkář.Jsem sice ženatý,ale partnerka též pobírá částeční inval.důchod. Pobírám 8948 kč důchod a na péčí 1200 kč.Můj dotaz je kolik mi musí zůstat na živobytí?Dlužil jsem spořitelně 2500000,-díky mému úrazu jsem nebyl schopný splácet tak jsem přišel o majetek (rodinný dům i firmu) bankovní úřad podstoupil pohledávku firmě z Luxemburku a ta teď s úroky od roku 2004 požaduje 18 mil.Kč.Tím že mi zablokovali účet kam mi opravdu chodí jen důchod a příspěvek na péči mě odřízli od všech peněžních prostředků a případné vyzvednutí léků.Konzultoval jsem toto s exekutorem a toho to prý nezajímá.Prosím o radu jak se bránit aby mě zůstalo nezabavitelné minimum,které netuším jaké je.Děkuji moc za pomoc.S pozdravem Zd.Heřman

odpověď

Dobrý den,

bohužel na rozdíl od exekučních srážek z příjmu, kde je určená nezabavitelná část z příjmu, může soudní exekutor v případě exekuční blokace bankovního účtu, tzv. přikázáním pohledávky z bankovního účtu, postihnout veškeré finance nacházející se na daném účtu a to bez omezení.

Tudíž bych Vám doporučil, abyste skrze své důchodové oddělení požádal Českou správu sociálního zabezpečení, která by měla být plátcem Vašeho invalidního důchodu a příspěvku na péči, o změnu formy vyplácení Vašeho invalidního důchodu a příspěvku na péči a to prostřednictvím poštovní složenky.

Díky tomu byste si měl zajistit přístup k těmto Vaším financím plynoucích z těchto příjmů.

02. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

splacim exekuci

Dobrý den,splácím jednu exekuci a chci se zeptat ,kdyz splacím muže mi jiny exekutor zabavit věci nebo musí počkat ,až doplatím jednu exekuci a pak je řada na něm ,Děkuji

odpověď

Dobrý den,

pokud první soudní exekutor při výkonu první exekuce pojal Vaše věci do soupisu exekuce, pak poté tyto věci nelze postihnout výkonem další exekuce. Avšak pokud první soudní exekutor Vaše věci nezahrnul do soupisu dané exekuce, pak poté jiný soudní exekutor, pro účely další exekuce, tak učinit může.

10. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuca na VZP a OSSZ

Dobrý den, jsem rozvedená rok a půl a nyní řešíme prodej společného bytu s exmanželem, nasekal za manželství dluhy a v majetkovém vyrovnání máme dané, že já ručím za své stavebko na byt a on za zbytek. Právě prodejem bytu chci, aby zaplatil dluh, ve kterém jsem mu ručitelem a zjistila jsem, že má také 170 tisíc dluh na VZP a OSSZ. Část byla za manželství a zbytek po rozchodu. A má otázka zní, je možné, aby po mě VZP nebo OSSZ vymáhala jeho dluh, který vznikl za manželství i když za něj převzal i před soudem zodpovědnost? A bylo by teoreticky možné, aby tento dluh požadovali potom po našich dětech, kdyby je neplatil?

odpověď

Dobrý den,

za dluh vzniklý jednomu z manželů může soudní exekutor postihovat výkonem exekuce společné jmění manželů. Jestliže jste se svým manželem rozvedla a proběhlo majetkové vypořádání, tak by mělo dojít zániku Vašeho společného jmění manželů. Tudíž by nemělo býti ani postižitelné skrze exekuci Vašeho exmanžela, neboť dané společné jmění manželů již zaniklo. Pokud by se tak i přesto stalo, můžete se zkusit proti tomuto případnému postupu soudního exekutora bránit podání návrhu na zastavení výkonu exekuce na exmanželce povinného, který odůvodníte výše zmíněnými skutečnostmi, tj. že Vaše společné jmění již zaniklo Vašim rozvodem a majetkovým vypořádáním a tudíž již Váš příjem a bankovní účet není součástí společného jmění manželů, nýbrž je Vaším výlučným majetkem.

Exekutor nemůže uplatňovat výkon exekuce na dětech povinného.

10. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na dům

Dobrý den, mám několik exekucí v různých výších. Některé jsou již téměř splaceny. Avšak jedna mi neustále roste na úrocích. Počáteční stav byl cca159 tis Kč a i když ji platím pravidelně, neustále roste. Je nějaká možnost obrany, aby úrok nebyl vyšší než vymáhaná částka? Mám obstavený dům, jednak je na něm věřitel s přednostním právem(hypotéka) a pak ostatní. Chci se zeptat , když dluh klesl u exekucí více než o 90% je nutné aby na domě byla ještě vedena exekutorská zástava ? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám zkusit na příslušný exekutorský úřad zaslat výzvu, ve které požádáte, aby veškeré Vaše platby šly výhradně na úhradu jistiny dlužné částky, a že tak žádáte na základě judikátu Nejvyššího soudu ČR  - spisová značka 33 Cdo 1598/2009 ze dne 21. 10. 2010. Z výše jistiny dluhu se totiž odvíjí i výše nárůstu úroků z ní plynoucích. Tudíž čím bude jistina dluhu nižší, tím i bude nižší nárůst úroků z ní plynoucích.

Dále také můžete daného věřitele, pro kterého je daná exekuce vedena, požádat o prominutí daných úroků. To, zdali Vám příslušný věřitel úroky odpustí či nikoliv již záleží na jeho rozhodnutí a dobré vůli.

Soudní exekutor může nechat uvalenou exekuční zástavu na nemovitosti až do úplného vyplacení celé dlužné částky včetně všech nákladů a příslušenství.

10. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Přeplaceni uroku u exekuce-lichva

Dobry den,chtěla jsem si koupit starśi auto tak jsem si pujćila od HOME CREDITU 50 000kć.Na tuto častku mi dali dvé smlouvy na 26 000kć a na 24 000kč.,takźe jsem platila splatky dvěma poukazkama s každym jinym var.symbolem.Stalo se,že mne propustily ze zamést.a jeden měsic jsem neměla na zaplaceni.Už mi přišel domu dopis,že pohledavky byly postoupeny na vymah.odděleni,že mam zaplatit naraz obě častky,jinak to pujde k exekuci,nebylo možne se domluvit na ˇpočkani se splatkami.Tim,že jsem samozřejmě neměla tolik peněz a neślo se s nikym domluvit na odkladu ,tak jsem to nechala a čekala co se bude dit dal.a už je to tady zvoni exekutor,že po mě vymaha 26 000kč plus exekuce,tak jsme se dohodli na splatkach 1600kč měsičné.podotykam celkovou častku jsem měla zaplatit119 000kč.Teď si řikam jakto,že jen 26 000kč?On ŕešil jen tu jednu smluvu ta druha byla postoupena jinemu exekutorovi.Ten take potom došel,to bylo na tu druhou smlouvu 24 000kć opět domluva na splatkach 1600kč měs.plus přistoupeni na splat. kalendař 5500kču něho dělala dohromady častka 155 000kč.takže když to sećtem mam zaplatit za pujčenych 50 000kč- 275 000kč?platim to už skoro 4roky(ŕadně )všechny ustŕižky mam a stale mam na obou dvou ješté po ověřeni asi 200 000kč.prosim o radu zda jde zpětně źadat o pŕeplacene uroky z lichvy?a zastaveni exekuce?momentalně jsem na davkach v hmotne nouzi a mam ditě ve střidave peči.moc děkuji za odpověď a vaš čas.moc by byla rada kdyby se už za takovou dobu toho zbavila s pozdravem klementova

odpověď

Dobrý den,

na dané Vaše exekuce můžete zkusit podat návrh na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti dle § 268, odst. 1., písmena e), Občanského soudního řádu, ve kterém stojí následující:

 

„Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;“

 

Daný návrh tedy můžete zkusit odůvodnit tím, že Vaším jediným příjmem jsou dávky hmotné nouze, které dle § 317, odst. 2., Občanského soudního řádu nepodléhají výkonu rozhodnutí, tedy ani výkonu exekuce a nelze je tedy použit k uspokojení dlužné částky. Dále je vhodné uvést, že nevlastníte žádný cenný movitý ani nemovitý majetek, jehož zabavení a následný prodej by pokryl alespoň náklady výkonu dané exekuce.

K danému návrhu je potřeba připojit důkazní dokumentaci prokazující tvrzené skutečnosti, tj. především potvrzení z ÚP o pobíraných dávkách hmotné nouze a potvrzení o vedení Vaší osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Celý návrh se poté zasílá ve dvou vyhotoveních na příslušný exekutorský úřad. V případě, že jej soudní exekutor zamítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu, který v dané věci vydá rozhodnutí.  

10. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na syna

Dobrý den, mám dotaz ohledně exekuce na majetek syna. Již několik let se nezdržuje na adrese našeho trvalého pobytu (bylo zde odhlášeno i jeho trvalé bydliště na magistrátu města), nicméně zde stále má místo podnikání uvedené na živnostenském listu. Byl u nás exekutor, zjistil, že zde syn skutečně nebydlí, ale dle jeho vyjádření mám ten dojem, že se vrátí s pozměněným soudním rozhodnutím a to ne na místo tr. pobytu, ale na jeho místo podnikání. Lze takovou exekuci vykonat a jak se jí případně bránit, předejít jí (ve smyslu, aby neklepali na moje dveře - rád bych, aby synovi zbyl aspoň živnostenský list, aby se z něj nestal bezdomovec - pracuje a bez něho by nemohl)? Za odpověď děkuji.

odpověď

Dobrý den,

bohužel soudní exekutor může provádět výkon exekuce i na místě podnikání dlužníka. V případě, že by se tak stalo, je nutné, abyste danému soudnímu exekutorovi prokázal, že daný majetek není Vašeho syna, nýbrž je ve Vašem vlastnictví. K tomuto účelu můžete použít účtenky, kupní smlouvy či faktury od daného zboží nejlépe vedeny na Vaše jméno.

Pokud by i tak soudní exekutor dané věci zabavil či pojal do soupisu exekuce Vašeho syna, pak poté máte možnost se proti tomuto jeho postupu bránit podáním návrhu na vyškrtnutí daných věcí ze soupisu exekuce. Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to do 30 dnů od provedení soupisu daných věcí. V daném návrhu je potřeba zejména uvést, u kterých věcí přesně žádáte o jejich vyškrtnutí. Dále pak z jakého důvodu, tj. že nejsou majetkem dlužníka, nýbrž patří Vám. Dále je nutné k návrhu připojit i kopie důkazní dokumentace prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem, tj. výše zmíněné účtenky, kupní smlouvy či faktury apod.

V případě, že soudní exekutor Váš návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce zamítne, máte ještě možnost do 30 dnů od doručení zamítnutí podat v dané věci vylučovací žalobu. Vylučovací žaloba se již zasílá na soud, který vydal usnesení o nařízení dané exekuce.

10. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

návštěvy u rodičů

Dobrý den, mám exekuce, z trvalého pobytu jsem několik let odhlášený, bydlím na ubytovně. Jsem bez práce, takže nemám z čeho splácet pohledávky. Je zahájené exekuční řízení a přesto, že nemám pobyt u rodičů, exekutoři mě tam začali hledat. Chodím se domů najíst, nyní nevím jestli mohu k rodičům, aby neměli problémy. Exekutoři se již začali po okolí poptávat, zda mě tam lidé viděli, jak často, jestli se u rodičů zdržuji dlouhodobě,.. Mohu k nim chodit nebo než se vše vyřídí, tak raději ne?

odpověď

Dobrý den,

otázkou je, jaké sdělení by sousedé Vašich rodičů podali vykonavatelům soudního exekutora. Zdali by tvrdili, že se zde často a po delší čas zdržujete či by sdělili, že zde jen občas zajdete na návštěvu. Neboť soudní exekutor smí provádět exekuci majetku nejen v místě trvalého bydliště dlužníka, ale i v místě, kde dlužník reálně pobývá, nebo kde se lze důvodně domnívat, že přechovává svůj majetek. K takovéto důvodné domněnce by vykonavatele daného soudního exekutora mohl vést fakt, že by jim sousedé Vašich rodičů sdělili, že se zde často a delší dobu vyskytujete. Avšak Vaši rodiče zas mohou požádat jiné své sousedy či jiné rodinné příslušníky o svědeckou výpověď ve smyslu toho, že zde jen docházíte na návštěvu a že v současné době pobýváte na ubytovně. Tyto svědky pak v případě návštěvy soudního exekutora konfrontovat s jeho vykonavateli a případně by bylo i vhodné předložit kopii Váši nájemní smlouvy o pobytu na příslušné ubytovně, ze které by mělo býti jasně patrné, že v současné době nepobýváte v domácnosti svých rodičů, nýbrž jste ubytován na dané ubytovně a zde i přechováváte veškerý svůj majetek.

17. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

můj otec má exekuci ale nebydlíme s ním jen tam máme trvalé bydliště

Dobrý den Já a muj bratr už nebydlíme s rodiči cca přes 5 let s tím že u něj máme trvalé bydliště. Já bydlím s kamarádem a můj bratr s přítelkyní...je možné aby k nám přišli a zabavili nám majetek?to první věc a druhá je že matka žijící s otcem si nechává posílat peníze na bratrův učet má toto i nějaký vliv? jinak otec nevydělává pobírá částečný invalidní důchod. Děkuji předem za odpověd

odpověď

Dobrý den,

pokud Váš otec, na kterého je vyhlášena exekuce, nežije s Vámi či s Vaším bratrem ve společné domácnosti a ani nemá na Vašich adresách hlášené trvalé bydliště, či mu nechodí na Vaše adresy jeho korespondence, pak poté by nemělo hrozit, že by soudní exekutor, skrze exekuci Vašeho otce, navštívil Vaši domácnost či domácnost Vašeho bratra. Neboť soudní exekutor smí výkon exekuce formou zabavení movitého majetku provést jen v místě trvalého bydliště dlužníka, nebo v místě kde se dlužník reálně zdržuje či se lze důvodně domnívat, že zde přechovává svůj majetek.

Soudní exekutor smí výkonem exekuce postihovat pouze bankovní účet dlužníka nebo jeho zákonného manžela či manželky. Tudíž soudní exekutor nemůže skrze výkon exekuce Vašeho otce postihnout bankovní účet, který je ve vlastnictví Vašeho bratra. 

17. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Obrana

Dobrý den, lze se vůbec nějak zákonně bránit k "šíleným" odměnám exekutorů? Vždyť je to "lichva". Slyšela jsem o možnosti zrušení exekucí pro nemajetnost, ale že o ni může zažádat pouze exekutor, což logicky neudělá. A může si dárce u os.bankrotu při darovací smlouvě tuto částku přiznávat ve smyslu úlevy na dani? Děkuji.

odpověď

Dobrý den,

náklady exekuce jsou stanoveny zákonnou úpravu a to vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. Náklady exekuce se skládají z odměny exekutor, náhrady hotových výdajů a DPH. Odměna exekutora je stanovena na 15 % z celkově vymožené dlužné částky nejméně však 3000 Kč. Náhrada hotových výdajů je stanovena paušální částkou 3500 Kč. Pokud však soudní exekutor při výkonu dané exekuce má výší náklady než je daných 3500 Kč má právo si je k dané částce přiúčtovat a žádat jejich úhradu po dlužníkovi. DPH je 21 %.

Pokud se dlužník domnívá, že náklady dané exekuce jsou nepřiměřené má možnost po obdržení exekučního příkazu k úhradě nákladů exekuce podat proti danému exekučnímu příkazu námitku vůči výši daných nákladů a požádat o jejich jasné doložení. Pokud soudní exekutor danou námitku neuzná a náklady neponíží, mel by danou námitku předat k posouzení exekučnímu soudu, který v dané věci rozhodne. Daná námitka se zasílá na příslušný exekutorský úřad a to od 8 dnů od obdržení daného příkazu k úhradě nákladů exekuce.

To zdali si může dárce, který přispívá dlužníkovi na jeho oddlužení, daný dar odečíst ze svého daňového základu bohužel nevím. S tímto dotazem bych Vám doporučil se obrátit na nějakého daňového poradce či mzdovou účetní.

17. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

splácení jistiny dluhu

Můj dotaz je jednoduchý. Existuje nařízení - zákon, který určuje povinnost splácet jistinu dluhu? Jedná se o exekuci, kdy mi exekutor sdělil, že pokud si nepodám písemnou žádost, rozděluje splátky dle svého uvážení. Z výpisu stavu dluhu jsem zjistila, že umořuje přednostně úroky. Zatočila se mi z toho hlava. Poradíte? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

bohužel nějaká zákonná úprava, která by přikazovala soudnímu exekutorovi použit úhrady dlužníka nejprve na úhradu jisti dluhu, neexistuje.

Avšak pokud dlužník sám jasně projeví soudnímu exekutorovi svou vůli o tom, že si přeje, aby veškeré jeho platby šly přednostně na úhradu jisty dlužné částky, pak poté by soudní exekutor měl tak činit.

Tudíž bych Vám doporučil, abyste danému soudnímu exekutorovi zaslala písemnou výzvu, že žádáte, aby veškeré Vaše platby šly nejdříve na úhradu jistiny dlužné částky a že tak žádáte na základě judikátu Nejvyššího soudu ČR – spisová značka 33 Cdo 1598/2009 ze dne 21. 10. 2010. Dále bych Vám pro jistotu doporučil, abyste ke každé prováděné platbě na úhradu dané exekuce připojila vzkaz pro příjemce ve znění: Platba na jistinu.  

17. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Danová exekuce

Dobrý den chtěl bych se zeptat kde bych mohl najít žádost o snížení splátek ..mám danovou exekuci na plat a mám jím poslat žádost ale nevím kde to najít děkuji za odpověd .. :)

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám o přesný vzor žádosti o snížení splátek u daňové exekuce požádat přímo příslušný finanční úřad, pro který je daný nedoplatek na daních vymáhán. Případně je požádat alespoň o sdělení informaci, jaké náležitosti by daná žádost měla obsahovat.

Obecně lze však říci, že žádost o snížení splátek by měla obsahovat následující fakta:

 

 • Označení věřitele a dlužníka (tj. Věřitel: jeho sídlo a popř. IČO, Dlužník: Jméno, Příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo či datum narození),
 • datum a místo (např. v Pardubicích, dne 17. 10. 2014)
 • číslo jednací či spisovou značku dané daňové exekuce,
 • samotné sdělení, tj. popis tíživé finanční a sociální situace, která zabraňuje v hrazení takto vysokých splátek,
 • navržení výše únosné měsíční splátky.

 

Níže uvádím internetový odkaz na vzor žádosti o snížení splátek u úvěrů či jiného finančního produktu, ze kterého byste mohl rámcově vycházet.    

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/socialni-oblast/3_info_balicek_vzory.pdf

 

17. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce

Dobrý den Zajímá me jestli můžu vybrat své penzijní připojištění na ktere mi příspívá i zaměstnavatel,když mám nepřednostní srážku ze mzdy?

odpověď

Dobrý den,

jestliže je na osobu dlužníka soudem nařízen výkon exekuce, pak poté povinný (tj. dlužník) nesmí jakkoliv manipulovat se svým majetkem či tento majetek nějakým způsobem odkloňovat. Do této majetkové podstaty spadá i jeho penzijní připojištění.

17. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na manžela

Dobrý den,v roce 2007 byla na mého přítele uvalena exekuce-provádí mu srážky ze mzdy.V roce 2011 jsme uzavřeli sňatek a já jsem si přinesla do manželství cennosti a nábytek.Má exekutor pravomoc mi tyto věci zabavit?

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor smí výkonem exekuce postihovat pouze majetek dlužníka nebo majetek, který spadá do společného jmění manželů.

Tudíž pokud jste daný majetek nabyla ještě před samotným vznikem Vašeho manželství, pak takovýto majetek nespadá do společného jmění manželů, nýbrž je Vaším výlučným majetkem.

Avšak je nutné, abyste soudním exekutorovi jasné prokázala své vlastnictví k daným věcem a také mu prokázala, že jste daný majetek nabyla ještě před uzavřením manželství.

Takovýmto důkazním prostředkem mohou být např. účtenky, kupní smlouvy či faktury od daných věcí, vedené nejlépe na Vaše jméno a na kterých je i datum, ze kterého bude jasně vyplývat, že jste si dané věci pořídila ještě před datem uzavření Vašeho manželství.

Jako další možný důkazní prostředek můžete zkusit použit svědecké výpovědi Vašich rodinných příslušníků či známých, např. rodičů, sourozenců apod., kteří soudnímu exekutorovi dosvědčí, že dané věci jsou Vaše a že jste je nabyla do svého vlastnictví ještě před samotným vznikem manželství.    

17. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Splátky

Dobrý den, můj otec má na sebe exekuci která má být na maminku , zablokovali mu učet a ted mu ty peníze strhli , dohodnul se na splátkách 1000 mesíčně výše exekuce je 110 000, chtěla sem se zeptat zda mu můžou vzít i auto a jestly mu můžou příjít do bytu všechno polepit? Děkuji za odpověd

odpověď

Dobrý den,

jestli jsem správně pochopil Váš dotaz, tak v dané exekuci je jako povinný (tj. dlužník) vedena Vaše matka a výkon exekuce je i uplatňován na osobě Vašeho otce, jako na manželovi povinného.

Pokud tomu je tak, pak soudní exekutor může skrze výkon exekuce postihovat nejen majetek dlužníka, ale i celé společné jmění manželů, do kterého spadá i příjem a bankovní účet manžela dlužníka.

Tudíž pokud Váš otec daný automobil nabyl do svého vlastnictví již za doby trvání manželství, pak takovýto automobil lze postihnout skrze výkon exekuce Vaší matky, neboť spadá do společného jmění manželů. Výjimkou by bylo jen to, že by Váš otec daný automobil nabyl sice již za doby trvání manželství, avšak nabyl by jej formou dědictví nebo formou daru. V takovéto případě by daný automobil nespadal do společného jmění manželů.

Stejně tomu tak je i v případě dalšího majetku. Rozhodující je tedy ten fakt, zdali daný majetek Vašeho otce spadá či nespadá do společného jmění manželů, tj. zdali jej nabyl před či po uzavření manželství, nebo zdali jej nabyl či nenabyl formou dědictví či daru.  

17. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

přítelova exekuce

Dobry den,muj pritel ma exekuci a ted konecne by mel nastoupit do prace na smlouvu.Penize by si chtel nechavat posilat na muj ucet.Nemuze exekutor sahnout i na moje penize?Dekuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

soudní exekutor smí výkonem exekuce postihovat pouze bankovní účet, který je ve vlastnictví dlužníka či je ve vlastnictví jeho zákonného manžela či manželky.

Tudíž pokud s přítele nejste sezdaní, soudní exekutor nemůže výkonem exekuce postihovat Váš bankovní účet, neboť ten je Vaším výlučným vlastnictvím a nespadá do vlastnictví dlužníka ani do společného jmění manželů.

17. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce učtu

Dobrý den,mám problém byla mi uvalena exekuce na můj bankovní účet,dluh je manžela,nebyla jsem písemně vyrozuměna,zjistila jsem to při výběru,pak v bance mi to řekly že je tam exek. na 10064,na účet mi přišli výplata která činila 6500Kč.Manžel měl původně soudní platební příkaz na1650 Kč plus sudní poplatek 500Kč,uhradila jsem za něj 1650 dlužné firmě poplatek nebyl uhrazen,předali to na exekuci zabavily mi celou výplatu a zablokovali účet,nemám jiné prostředky na živobytí a jiné platby .Jaké mají poplatky a odměny si můžou účtovat kolik jim mám doplatit,slečna na podatelně mě to nedokázala říct panem exekutorem prej mě nemůže spojit komunikuje písemnou formou ,tak mám psát na podatelnu,napsala jsem.Zdá se mi divné každý nemá tu možnost posílat maily ,tak nevím ,ještě se mi neozvali.Máte prosím někdo nějakou radu a kolik hlavně budu muset zaplatit mimo dluh a jejich poplatky...je nějak podle zákona nebo jak kdo chce,to nevím..poraďte prosím.Karla.d

odpověď

Dobrý den,

náklady exekuce se skládají z odměny soudního exekutora, DPH a náhrady hotových výdajů, přičemž jejich výše je určena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.

Odměna soudního exekutora je stanovena na 15 % z vymožené částky nejméně však vždy alespoň 3000 Kč. DPH je 21 %.

Náhrada hotových výdajů je stanovena paušální částkou ve výši 3500 Kč. Pokud však hotové náklady soudního exekutora při výkonu exekuce přesáhnout tuto paušální částku, může si soudní exekutor vzniklé náklady nad tuto částku připočíst k dané paušální částce.

Doporučil bych Vám v dané věci přímo kontaktovat příslušný exekutorský úřad, který má výkon dané exekuce na starosti a požádat o sdělení přesné celkové aktuální částky, která zbývá k úhradě.  

 

24. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den,mám obstavený účet a exekuci na plat.S exekutorem jsem se dohodla na pravidelné měsíční splátce,kterou posílám.Může exekutor i nadále požadovat srážky z platu,když mu již platím domluvené splátky dluhu na jeho účet? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

bohužel ano, i tak může soudní exekutor vydat exekuční příkaz ke srážkám ze mzdy, neboť sama dohoda o dobrovolném splácení nemá ochranný účinek před dalšími úkony výkonu exekuce.

24. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

synova exekuce

Dobrý den ,chtěla bych se zeptat ....Žiji s přítelem v jeho vlastním bytě.Má syna který tu již víc než 5 let nebydlí a trvalý pobyt má na obecním úřadě .Máme se bát exekuce za jeho dluhy ?Nevíme kde žije, ani kolik dluží.Obálky od exekutorů se nám hromadí -neotevřené a pošta je stále nosí , ikdyž už tu dávno nežije. Nevíme si rady .Děkuji za odpověd Alena

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám, abyste dané exekutorské úřady zaslali dopisy, ve kterých sdělíte, že dotyčný, kterému byly jejich dopisy adresovány, nemá na Vaší adrese hlášené trvalé bydliště a ani zde již několik let nepobývá a není Vám známa současná adresa, na které se zdržuje. K daným dopisům je vhodné připojit i výpis z evidence obyvatel, ze kterého bude patrné, že syn Vašeho přítele, nemá opravdu na Vaší adrese hlášené trvalé bydliště.

V případě, že by i tak soudní exekutor navštívil Vaši domácnost a zde by skrze exekuci syna Vašeho přítele zabavil Váš majetek, můžete se proti tomuto jeho postupu zkusit bránit podáním návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. Daný návrh se zasílá na příslušný exekutorský úřad, který dané věci zabavil a to do 30 dnů od provedení exekučního soupisu daných věcí. V daném návrhu je potřeba zejména uvést přesně u jakých věcí se dožadujete jejich vyškrtnutí ze soupisu exekuce, z jakého důvodu, tj. že jsou Vaším majetkem a ne majetkem dlužníka a přiložit k danému návrhu kopie dokumentace prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem, tj. např. účtenky, kupní smlouvy či faktury od daného majetku, nejlépe vedené na Vaše jméno.

V případě, že soudní exekutor daný návrh zamítne a věci nevyškrtne, máte ještě možnost v dané věci podat vylučovací žalobu. Vylučovací žaloba se podává k soudu, který vydal usnesení o nařízení dané exekuce a to do 30 dnů od doručení zamítnutí návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. V dané žalobě je opět nutné uvést, u jakých věcí se dožadujete jejich vyloučení z exekuce, z jakého důvodu, tj. že jsou Vaším majetkem a ne majetkem dlužníka a přiložit k danému návrhu kopie dokumentace prokazující Vaše vlastnictví k daným věcem, tj. výše zmíněné účtenky, kupní smlouvy či faktury od daného majetku, nejlépe vedené na Vaše jméno. V dané žalobě byste pak figurovali na pozici žalobce a žalovaný by nebyl soudního exekutora, ale oprávněná strana (tj. věřitele), pro kterou je daná exekuce vykonávána. Je nutné dodat, že za podání vylučovací žaloby se již platí soudní poplatek ve výši cca 2000 Kč.

24. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

promlceci doba u exekuce

Dobry den, mam k Vam otazku ohledne promlceci lhuty u pohledavky..Asi 8 let zpatky jsem si vzala pujcku pro sveho otce, ktery mi tvrdil ze vse zaplatil. Vcera jsem zjistila ze tomu tak nebylo a me prisla exekuce na 270tisic. Proto se chci zeptat jestli uz neni pohledavka treba promlcena nebo co s tim ted? Dekuji predem za odpoved. S pozdravem sl. Lenka

odpověď

Dobrý den,

exekuční soud vydává usnesení o nařízení výkonu exekuce na základě návrhu oprávněné strany, která k němu musí doložit tzv. exekuční titul. Exekučním titulem je pravomocné a vykonavatelné soudní rozhodnutí nalézacího soudu, kterým soud uznává nárok oprávněné strany na úhradu dané dlužné částky, např. pravomocný a vykonavatelný platební rozkaz.

Od nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí, kterým byl soudem přiznán oprávněné straně nárok na úhradu dlužné částky, má oprávněná strana 10 let na to, aby podal návrh na nařízení výkonu exekuce. V případě, že oprávněná strana v dané lhůtě podá návrh nařízení výkonu exekuce a soud vydá usnesení, kterým výkon dané exekuce nařídí, dojde k zastavení této promlčecí lhůty.

Podle toho jak celou věc popisujete, zde k promlčení výkonu exekuce nedošlo.  

24. 10. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exukucne zmrazeny ucet

Dobrý den....mám problém dluzim úřadu prace 3800 za preplatek na rodicovskem příspěvku. Ted mi přišel dopis ze my dali exekuci na účet kam my chodí mateřská a hmotná nouze. Zaji ma me teď na úctu nic nemám ale přijde mi tam 5900 strhnou si to hned a účet odblokuji nebo to muže trvat i DELE? Dekuji

odpověď

Dobrý den,

v případě exekučního příkazu přikázání pohledávky z bankovního účtu, kdy dochází k zablokování bankovního účtu dlužníka, by mělo dojít k převodu dlužné částky tehdy, kdy se na daném postiženém bankovní účtu budou nacházet finanční prostředky v takové výši, na kterou byl exekuční příkaz přikázáním pohledávky z bankovního účtu vydán. 

07. 11. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

za jakou dobu muze prijet exekutor

kdyz predali dlužnou castku exekucni kancelaři

odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zcela jasně patrné, co máte na mysli pod pojmem exekuční kancelář. Exekuci vykonávají exekuční úřady, jejichž řízením jsou pověření jednotliví soudní exekutoři.

Aby mohl být zahájen výkon exekuce, musí být příslušný soudní exekutor k jejímu výkonu pověřen pravomocným soudním usnesením o nařízení výkonu exekuce. Soud vydává usnesení o nařízení výkonu exekuce na základě exekučního titulu, kterým je zpravidla pravomocné a vykonavatelné soudní rozhodnutí z předcházejícího nalézacího řízení, např. pravomocný a vykonavatelný platební rozkaz.

Jakmile je soudní exekutor soudem pověřen na základě pravomocného usnesení o nařízení výkonu exekuce, může začít činit úkony k vymožení dlužné částky, tj. i návštěvu dlužníkovi domácnosti za účelem provedení soupisu majetku.     

07. 11. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Šikana od exekutora

Dobrý den, mám velké obavy o své rodiče, a tak se na vás obracím s naléhavou prosbou o váš názor na tuto situaci: Nevím, jak zkrátit "omáčku" informací, proto se to pokusím shrnout, tak aby vše bylo srozumitelné. Rodiče se v minulosti dostali do vážných finančních problémů, snažili se získat půjčku, aby vše řešili, ale vždy to dopadlo tak, že se "jen" upsali k různým pojištěním, chápu, že je to je jich vina. Věc se však má tak, že z těchto pojištění vznikl otci dluh cca 30 000, který byl umořen exekucí na plat během 5 měsíců. Nyní však nastal problém u matky, pro částku cca 12 000. Řeší to ta samá exekutorka jako v případě otce, takže musela vědět, že dluh bude vymožen z jeho platu velmi brzy - nakonec pouze 1 měsíc (exekuce splacena). Přesto pro tuto částku (12 000 Kč) postihla mzdu otce, matčin důchod, všechny účty a navíc dala zástavu na dům!!! Dnes jsem se dozvěděla, že na jednom účtu je tato exekuce duplicitní, tedy že je vymáhána ve dvojnásobné výši a nikde nemá člověk dovolání - exekutorka nereaguje na dopisy, telefony ... Znovu opakuji, oba dluhy byly umořeny ze mzdy otce, není teda důvod neuvolnit účty, natož pokud je zadán na jeden účet ten samý ex. příkaz dvakrát. Prosím, jaký je Váš názor na celou situaci. Velice se bojím o matku, vše mi přijde zmatečné a zbytečná - znovu opakuji dluh 12 000 byl otci stržen minulý měsíc z platu. Velice děkuji za jakoukoliv odpověď. Marková

odpověď

Dobrý den,

pokud daná dlužná částka, tj. Vámi zmiňovaných 12 000 Kč, představovala celkovou dlužnou částku, tj. v sobě zahrnovala jak jistinu dluhu, tak i náklady exekuce, úroky a další příslušenství a pokud byla plně uhrazena srážkami ze mzdy Vašeho pana otce, pak poté může Vaše paní matka zkusit podat na příslušný exekutorský úřad návrh na zastavení dané exekuce a to z důvodu toho, že celá dlužná částka, pro kterou byla exekuce vedena již byla plně uhrazena srážkami ze mzdy manžela povinného (tj. ze mzdy Vaše otce) a tudíž, že žádá aby příslušný soudní exekutor vydal rozhodnutí o zastavení výkonu celé exekuce z důvodu jejího plného uhrazení. Dále je vhodné k tomuto návrhu připojit dokumentaci, která bude prokazovat úhradu dané dlužné částky, např. výplatní pásky Vašeho otce, ze kterých budou patrné výše provedených exekučních srážek, či vyrozumění mzdové účetní Vašeho pana otce, ve kterém vyčíslí, kolik bylo Vašemu panu otci z jeho mzdy na úhradu dané exekuce strženo.

V případě, že soudní exekutor návrh na zastavení výkonu exekuce zamítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu. Exekučním soudem je soud, který vydal usnesení o nařízení výkonu dané exekuce.    

07. 11. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na plat

Dobrý den, mám dotaz ohledně exekuce na plat. Mám přítele, který má dluh na pojištění. Byl registrován na UP. Tento týden nastoupil do práce na hlavní pracovní poměr, hrubou mzdu by měl mít něco přes 9 tisíc. Na plat mu ale skočila exekuce a podle jeho zaměstnavatele by mu mělo zbýt cca 6000 Kč. Z toho má zaplatit bydlení (bydlí na ubytovně za 4300 Kč), čili mu zbývají jen necelé 2000 na živobytí (z toho ještě hodně projezdí do práce). Přítel se z toho zhroutil, na ÚP a sociálce mu údajně řekli, že nemá na žádný příspěvek nárok. Je tomu skutečně tak? Nemá např. nárok na příspěvek na bydlení?

odpověď

Dobrý den,

výše exekuční srážky z příjmu dlužníka se odvíjí od výše jeho čistého příjmu. Dlužníkovi z jeho čistého příjmu náleží nezabavitelná částka na osobu dlužníka, která je ve výši 6188,67 Kč. Dále dlužníkovi z jeho čistého příjmu náleží za každou vyživovanou osobu 1547,17 Kč. Za vyživované osoby jsou považovány manželka a děti. Zbytek příjmu, po odečtení výše uvedených nezabavitelných částek, se dělí na třetiny. V případě, že je exekuce vedena pro nepřednostní pohledávku, jde jako exekuční srážka 1/3 z daného zbytku a 2/3 jsou ještě dlužníkovi vyplaceny. V případě, že je exekuce vedena pro přednostní pohledávku, jdou jako exekuční srážka 2/3 z daného zbytku a 1/3 je ještě dlužníkovi vyplacena.

Přednostními pohledávkami jsou především dluhy vůči státu, např. na daních, na zdravotním a sociálním pojištění apod. Dále je i přednostní pohledávkou dluh na výživném na dítě.

Nepřednostními pohledávkami jsou zejména dluhy vůči soukromým subjektům, např. dluhy za neuhrazené úvěry, půjčky či jiné finanční produkty.

Obávám se, že Vašemu příteli byl zamítnut příspěvek na bydlení z toho důvodu, že jednou z podmínek pro jeho přidělení je, že dotyčný musí mít v daném bytě, kde pobývá hlášené trvalé bydliště.

07. 11. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce a úroky z ní

Dobrý den , chci se zeptat mam exzekuci kterou splácím už my chybí doplatit jen osm tisíc a měla bych pokoj. Jenže když jsem tam napsala kolik my ještě zbývá doplatit napsali mi že prý ještě něco přes dvacet tisíc že prý my tam nabíhají úroky z prodlení že se úrok postupně snižuje že teď je to 400 stovky měsíčně. Chci se zeptat jak mohu docílit abych nemusela tyto úroky platit ?

odpověď

Dobrý den,

můžete zkusit požádat oprávněnou stranu, tj. věřitele, pro kterého je daná dlužná částka vymáhána, o odpuštění úroků plynoucích z jistiny dlužné částky. To zdali oprávněná strana Vaší žádosti vyhoví či ne, je již na jejím zvážení a dobré vůli.  

07. 11. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Jak z exekutoru dostat kolik je ještě zbývající dlužná částka?

Dobry den, přítel má na sebe nějaké exekuce, potřebovali bysme u te nejvetsi zjistit kolik jeste zbyva doplatit. Behem splaceni se nekolikrat zmenila vyse splatek a prvni rozpis splatek uz pritel davno nema k dispozici. Ted pritel vubec nevi se vsemi temi uroky, kolik tedy ve vysledku jeste dluzi. Exekutorske kancelari uz nekolikrat volal, byl u nich osobne, poslal dopruceny dopis se zadosti, ale stale od nich nemuze dostat odpoved kolik vlastne jeste zbyva zaplatit. Je to hrozne, uz muze davno preplacet.Jak si normalni smrtelnik muze zjistit, kolik mu jeste zbyva exekutorum doplatit, kdyz oni mu to odmitaji sdelit? Porad jen slibovali, ze to poslou, ale vubec nic jsme nedostali. Pry dokonce nemaji ani zadnou 30denni lhutu na vyrizeni ci neco podobneho. Desi me, ze si mohou dluznou castku upravovat, jak chteji a my tak muzeme splacet donekonecna, protoze proste od nich nejsme schopni zjistit zadne informace. Jak se da v takove situaci postupovat? Jedine co chceme je, vedet kolik nam jeste zbyva doplatit. Splacime radne kazdy mesic. Dekuji

odpověď

Dobrý den,

podle toho jak popisujete celou situaci, učinili jste Vy i Váš přítel maximum možného, abyste zjistili od soudního exekutora aktuální výši dlužné částky. Soudní exekutor by měl být v této věci součinný a požadovanou informaci dlužníkovi poskytnout. Jestliže tak neučinil i přes Vaše veškeré urgence a výzvy v dané věci, může se Váš přítel zkusit v dané věci obrátit na Exekutorskou komoru ČR formou zaslání písemné stížnosti na daný postup příslušného soudního exekutora a požádat Exekutorskou komoru ČR k tomu, aby celou věc prošetřila a případně sjednala nápravu v postupu daného soudního exekutora.

07. 11. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuční příkaz i přes hrazení dlužné částky

Krásný dobrý den, ráda bych se zeptala na jeden takový trochu zamotaný případ: Před určitým časem (cca 4 roky) jsem si našla přítele, samozřejmě, jak už to tak bývá zvykem, jsem mu nabrala půjčky a dokonce jsem mu na své jméno zřídila i paušál u Vodafone. Řekl mi, ať si nedělám starosti, že vše řádně platí a tak dále. Já mu věřila. Po asi dvou letech mi ale přišel dopis (už si nepamatuji přesně od koho), že můj závazek postoupil nějaké jiné firmě a bylo v něm uvedeno číslo účtu, VS i SS, na který jsem měla daný dluh složit. Jelikož jsem daný dopis dostala do ruky až po půl roce od doručení (nebyla jsem na území ČR), jsem dlužnou částku začala splácet asi s půlročním zpožděním. Z důvodu, že bývalý "přítel" za tři měsíce stihl provolat Kč 15 000,--, nebyla jsem schopna částku i s úroky uhradit celou a hned. Před 3 týdny mi přišel exekutorský případ na tu samou pohledávku. Když jsem napsala danému exekutorovi e-mail, že se domnívám, že částka exekuce není správná, protože jsem již více než polovinu dlužné částky uhradila, na účet, který byl uveden v předešlém dopise a pod VS a SS symbolem taktéž z výše uvedeného dopisu, mi paní po dvoutýdenním urgování odpověděla, že celkový dluh mi byl snížen o částku, kterou jsem již uhradila a hotovo! Chtěla bych se zeptat, zda je zde vše správně - mohou-li mi poslat exekuční příkaz i v případě, že dluh splácím sama a dobrovolně? A také by mne zajímalo, jak se počítají náklady na exekutorské řízení? Nepočítají se náhodou procentem z jistiny? Předem Vám moc děkuji za čas, který jste věnovali mému problému, taktéž předem děkuji za odpověď a přeji Vám mnoho úspěchů.

odpověď

Dobrý den,

v případě, že je soudní exekutor pověřen soudem výkonem exekuce na základě usnesení o nařízení výkonu exekuce, může poté daný soudní exekutor vydávat exekuční příkazy za účelem vymožení dlužné částky a to i v případě, že je daný dluh ze strany povinného (tj. dlužníka) dobrovolně splácen.

Exekuce vzniká na základě výše zmíněného usnesení soudu o nařízení výkonu exekuce. Aby soud mohl toto usnesení nařízení výkonu exekuce vydat, musí mu oprávněná strana (tj. věřitel) podat tzv. návrh na nařízení výkonu exekuce, ke kterému musí přiložit pravomocné a vykonavatelné rozhodnutí, zpravidla soudní rozhodnutí, ale může být jim třeba i rozhodčí nález, kterým je oprávněné straně přiřknut nárok na úhradu dané dlužné částky.

Náklady exekuce se skládají z odměny soudního exekutora, náhrady hotových výdajů a DPH. Odměna soudního exekutora se odvíjí od výše celkově vymáhané částky. V případě, že se jedná o částku do 3 000 000 Kč, je odměna 15 % z dané vymáhané částky. Nejméně však vždy alespoň 3000 Kč.

Náhrada hotových výdajů je stanovena na paušální částku ve výši 3 500 Kč. Avšak v případě, že soudní exekutor při výkonu dané exekuce má vyšší výdaje než 3 500 Kč, je o ně daná paušální částka navyšována.

Sazba DPH momentálně činí 21 %. 

14. 11. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce a trvalé bydliště

Dobrý den, chci se zeptat,mám trvalé bydliště u rodičů,a na mamku je uvalena exekuce.Trvale se na této adrese nezdžuju,žiju s přítelem v Olomouci a stavíme dům(máme hypotéku).Je možné,že by exekutor mohl požadovat pohledávky i po mě? Děkuju.

odpověď

Dobrý den,

v tomto případě dané riziko nehrozí. Jiná věc by byla, kdyby naopak Vaše paní maminka, na kterou je veden výkon exekuce, měla hlášené trvalé bydliště ve Vaší současné domácnosti či by v ní reálně pobývala, nebo by jí na Vaši adresu chodila její korespondence. V takovémto případě by soudní exekutor mohl skrze exekuci Vaší paní maminky provést návštěvu Vaší domácnosti.

14. 11. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

snžení exekučních poplatků

Dobrý den, mám dotaz ohledně možnosti požádat soud o snížení exekučních poplatků .Od 18 let jsem žila s přítelem a bohužel jsem jako mladá a hloupá vzala veškeré půjčky a závazky na své jméno. Dnes žiji sama s 3 letou dcerkou. V červenci proběhla exekuce na majetek. Tato exekuce vznikla z nezaplacení 5 nájmů v obecním bytě v částce 25000 kč. Jistina v hodnotě 25000 kč byla zaplacena a dohoda s exekutorem zní na 1000 kč v měsíčních splátkách. Exekuce se vyšplhala včetně exekučních poplatků na 75000 kč ! Prosím vás je možné požádat soud o snížení exekučních poplatků ? Jak jsem uvedla výše, žiji sama v pronajatém bytě ( ubytovna) s 3 letou dcerkou Od 3.11.2014 pracuji jako dělnice. Do července tohoto roku jsem byla na mateřské dovolené, sociální úřad mi nepřispíval na bydlení. Otec dítěte neplatil výživné (teprve od 3.11.má soudně určené výživné).Dle informací mne čeká další exekuce ( nedoplacená půjčka).Obě záležitosti mám snahu řešit, ale pokud je možnost požádat soud o snížení exekučních poplatků určitě bych to přijala. Dluhy si uhradím a souhlasím i s přiměřeným exekučním poplatkem. Zdá se mi nehorázné, aby se dluh z 25000 kč vyšplhal na 75000 kč Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

v případě, že jste již plně uhradila celou jistinu dlužné částky, pro kterou je daná exekuce vedena, můžete zkusit vyzvat příslušného soudního exekutora k zaslání exekučního příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Po obdržení exekučního příkazu k úhradě nákladů exekuce máte právo do 8 dnů od jeho obdržení podat na příslušný exekutorský úřad námitku proti tomuto příkazu, ve které můžete sdělit, že nesouhlasíte se stanovenou výší nákladů exekuce a žádáte jejich přesné doložení.

V případě, že soudní exekutor dané námitce proti exekučnímu příkazu k úhradě nákladů exekuce nevyhoví, měl by celou věc předat k posouzení exekučnímu soudu.

Náklady exekuce se skládají z odměny soudního exekutora, náhrady hotových výdajů a DPH. Odměna soudního exekutora se odvíjí od výše celkově vymáhané částky. V případě, že se jedná o částku do 3 000 000 Kč, je odměna 15 % z dané celkově vymáhané částky. Nejméně však vždy alespoň 3000 Kč.

Náhrada hotových výdajů je stanovena na paušální částku ve výši 3 500 Kč. Avšak v případě, že soudní exekutor při výkonu dané exekuce má vyšší výdaje než 3 500 Kč, je o ně daná paušální částka navyšována.

Sazba DPH momentálně činí 21 %.

21. 11. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Zamítnutí sloučení exekucí

Dobrý den, mám 7 exekucí u JUDr. Podkonického, které splácím, teprve nedávno, když jsem volala přímo k nim, mi paní poradila, že můžu zažádat o sloučení exekucí a dluh by tak mohl klesnout ze 70 000,-ti tísíc až na polovinu. Podala jsem tedy žádost o sloučení a dnes mi přišlo zamítnutí, že by to v této fázi řízení nebylo hospodárné, protože již bylo rozhodnuto o nákladech exekuce. Opravdu není sloučení možné? Děkuji moc za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

bohužel pokud soud shledá, že vyžaduje-li to stav řízení či bylo-li by dané sloučení nehospodárné, může soud návrh na sloučení exekucí zamítnout a jednotlivá exekuční řízení nespojit.

21. 11. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dluhy

Dobrý den, kde se mohu obrátit, abych zjistil všechny své aktuální dluhy a exekuce či návrhy? Dík předem za odpověď S pozdravem Zdenek7904

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám navštívit okresní soud, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm a zde požádat o vyhotovení výpisu všech řízení, ve kterých figurujete jako účastník. Z daného výpisu byste měl získat přehled o všech soudních řízení vedených na Vaši osobu a to i včetně nařízených exekucí. Tento výpis by Vám měl být vyhotoven zdarma. Čekací lhůta na výpis je u každého soudu jiná. Dle spisových značek uvedených v dané výpisu si poté můžete zažádat o nahlédnutí do jednotlivých spisů daných soudních řízení.

05. 12. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

EXEKUCE NA ÚČTĚ

DOBRÝ DEN, MÁM DOTAZ, MOJE MAMINKA MÁ EXEKUCI NA UČTĚ GE MONEY ALE ZPŮSOBENÝ DLUH JE OTCE, KTERÝ MÁ NĚJAKÝ NEDOPLATEK NA VZP, MAMINKA SI ZAŘÍDILA PLAT V HOTOVOSTI A NECHALA SI VYPLATIT ŽIVOTNÍ MIMINUM. PROČ PÍŠU? MAMINKA MÁ I PŮJČKU-KTEROU POCHOPITELNĚ CHCE NADÁLE PLATIT. DNES KDYŽ V BANCE BYLA A DOŽADOVALA SE ČÍSLA UČTU ABY V HOTOVOSTI VLOŽILA NA PŮJČKU SPLÁTKU,TAK JÍ BYLO ŘEČENO ŽE TO NENÍ PROSTĚ MOŽNÉ A NENÍ TO PRÝ MOŽNÉ ANI POSLAT Z JINÉHO ÚČTU. VZHLEDEM K TOMU ŽE JÁ SAMA V BANCE PRACUJU-V ČESKÉ SPOŘITELNĚ, MĚ TENTO POSTUP NAPROSTO ZDVIHÁ MANDLE, PROTOŽE U NÁS UPLNĚ NORMÁLNĚ LZE PŮJČKU SPLÁCET DÁL.NECHCÁPU PROČ BANKA DĚLÁ ČLOVĚKU DALŠÍ PROBLÉMY A ZBYTEČNĚ TAK ŠKODÍ. MŮŽETE MI PROSÍM NAPSAT. JAK TO TEDY JE. ZDA GE MONEY JEDNÁ SPRÁVNĚ?? BANKY PŘECI NEMŮŽOU MÍT V TOMTO TAKOVÉ ROZDÍLY!!DÁLE JÍ PORADKYNĚ ŘEKLA,ŽE TO TAM PRÝ MUSÍ VLOŽIT JEDINĚ NĚKDO JINEJ:))))))COŽ MI OPRAVDU PŘIJDU UŽ UPLNĚ ZCESTNÉ, KDYŽ ČLOVĚK VKLÁDÁ NA UČET PENÍZE TAK VŮBEC NEKONTROLUJEME PODPIS ANI TOHO KDO TO VKLÁDÁ, TO JEDINĚ U VĚTŠÍCH VKLADŮ. MAMINKA CHCE VŠE NADÁLE PLATIT JAK BYLA ZVYKLÁ A CHTĚLA BYCH JÍ V TOM POMOCI ALE CHCI NĚJAKÉ POTRZENÍ OD ODBORNÍKA. TAK SNAD JSEM SE NA VÁS OBRÁTILA SPRÁVNĚ.DĚKUJI MOC!!!!!!

odpověď

Dobrý den,

podle toho jak celou situaci popisujete, tak i mě osobně přijde postup banky Vaší paní maminky přinejmenším jako nestandartní. Sám osobně z popisu celé situace nevidím překážku či důvod, proč by nemělo býti možné provést vklad řádné splátky na daný úvěrový účet.

Vaší paní mamince bych doporučil, aby se v celé věci zkusila obrátit přímo na centrálu GE Money Bank s dotazem, zdali takovýto postup jejich zaměstnance je správný a případně, aby jí sdělili, jakým způsobem může provést úhradu řádné splátky, neboť za současné situace je jí v tom bráněno.

Vaše paní maminka se také může v celé věci zkusit obrátit na finančního arbitra s podnětem k prošetření celé věci, tj. zdali takovýto postup banky je správný a oprávněný.

Kontakt na finančního arbitra naleznete na tom to internetovém odkaze:

 

http://www.finarbitr.cz/cs/kontakt.html

05. 12. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

částečné zrušení exekuce

Dne 12.11.2014 mi exekutor zablokoval účet z důvodu exekuce mého manžela se kterým 15 let nežiji ve společné domácnosti mohu žádat exekutora o částečné zastavení exekuce? Podotýkám že nemáme žádné společné vlastnictví.

odpověď

Dobrý den,

v případě, že jste se svým manželem stále ve svazku manželském, může soudní exekutor skrze exekuci Vašeho manžela postihovat tzv. společné jmění manželů. Do společného jmění manželů spadají i bankovní účty a příjem manžela povinného (tj. dlužníka).

Pokud tedy chcete podat návrh na částečné zastavení exekuce výkonem přikázání pohledávky z Vašeho bankovního účtu, budete se muset nejspíše nejprve se svým manželem rozvést. Poté by mělo dojit společně se zánikem Vašeho manželství i  k zániku společného jmění manželů a tudíž by daný Váš bankovní účet již neměl do daného společného jmění manželů spadat.

05. 12. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

plnění povinného

Dobrý den, chci se zeptat, zda povinný musí hradit na účet soudem stanoveného exekutora, nebo zda může hradit na účet věřitele. Slyšela jsem, že nový občanský zákoník umožňuje hradit na účet věřitele. Za odpověď děkuji.

odpověď

Dobrý den,

mě ani našemu právnímu konzultantovi, se kterým jsem Váš dotaz konzultoval, není známo, že by novela občanského zákoníku nějak upravovala tuto problematiku. Tudíž, dle našeho názoru na věc, je stále soudem stanovený soudní exekutor jediným subjektem, který má oprávnění inkasovat veškerá plnění na úhradu dané dlužné částky.  

05. 12. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Žádost

Dobrý den, CCA před 16 lety jsem si vzal u GE Money Bank leasing na auto v hodnotě 250000kč,vzal jsem si ho,aby mi pomohlo v podnikání,které se nezdařilo.Bohužel se nedařilo a postupně jsem ztrácel i možnost placení splátek.Po 5 měsících nesplácení splátek jsem auto vrátil a myslel si,že si jej společnost GE prodá a tím bude vše vyřešeno.Vím,že to byla má chyba a že jsem si měl přečíst řádně leasingovou smlouvu,což jsem neudělal!!Z celkové dlužné částky 84500kč se po 10 letech vyklubal dluh i s ůroky 1250000000.Ze svého původního bydliště jsem se již dříve odstěhoval a žádné upomínky,pokud mi vůbec nějaké poslali a nečekali nejdelší možnou dobu k uplatnění pohlédávky s rekordním úrokem jsem si nepřevzal!!Do dnešního dne jsem již odevzdal exekutorovi cca 1600000kč,ale výše mých splátek :1100kč měsíčně/100000kč jsem předal hotově,abych tak zaplatil jistinu a ukončil nárust šílených denních úroků/mi dává pouze jistotu,že celkový zbývající dluh/úroky/nezaplatím do konce života/Mám možnost výhodné půjčky,kterou bych zaplatil jednorázově cca 1/3 zbývajícího dluhu ,což by snad mělo být pro GE výhodnější,než splácení po 1100kč,což snad ani do konce života nesplatím,ale nevím jak ,kde s kým toto vyjednat a pokusit se vrátit do normálního života.Chodím každý den do práce,vydělávám si i bokem,abych si mohl alespoň trošku normálně žít:Mám přítelkyni,se kterou bych si chtěl vzít hypotéku a mít rodinu,ale za těchto okolností prostě nemohu......Prosím poraďte Děkuji

odpověď

Dobrý den,

v případě, že je daný dluh již ve stavu exekuce, pak poté jediný, kdo je oprávněn inkasovat veškeré platby na úhradu dlužné částky je soudní exekutor, který byl soudem pověřen k výkonu dané exekuce.

S Vaší nabídkou můžete zkusit oslovit oprávněnou stranu (tj. věřitele). Záleží již na její ochotě a dobré vůli jednat a případně přistoupit na kompromisní řešení dané věci. Avšak je nutno dodat a zdůraznit, že aby byl ukončen výkon exekuce na popud oprávněné strany, je nutné aby soudní exekutor měl plně uhrazené náklady exekuce, které se skládají z odměny soudního exekutora, náhrady hotových výdajů a DPH.   

12. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den,mojí sestře přišla exekuce na plat.Její manžel, se kterým nežije přes 2 roky nadělal dluhy o kterých se nyní dozvídá.Mají společného syna, na kterého jí nic neplatí a sestra se o něj stará sama.Exekuce je asi na 350000, zřejmě hrál automaty,jak se sestra postupně dozvídá.Jakou cestou se může bránit aby nezůstala se synem na ulici?ebude mít ani na nájem.Díky

odpověď

Dobrý den,

v § 42, odst. 1, Exekučního řádu stojí následující:

 

„Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.“

 

Tudíž, dle daného paragrafu, může soudní exekutor skrze dluh jednoho z manželů postihovat majetek spadající do společného jmění manželů. Do společného jmění manželů spadá i příjem a účet manžela či manžely povinného. Určitou možnosti by mohl být rozvod Vaší sestry s jejím manžel a vypořádání jejich společného jmění manželů. Poté by již příjem Vaší sestry neměl spadat do společné jmění manželů, neboť to by mělo zaniknout výše popsaným rozvodem.

Poté by tedy Vaše sestra mohla zkusit zaslat na příslušný exekutorský úřad návrh na zastavení výkonu exekuce srážkami z příjmu manželky povinného. Tento návrh by odůvodnila tím, že již není manželkou povinného, neboť se s ním řádně rozvedla a tudíž, že došlo k zániku jejich společného jmění manželů a její příjem je tedy již jejím výlučným vlastnictvím.

K danému návrhu je vhodné i připojit kopii soudního rozhodnutí o rozvodu manželů, jako doložení tvrzené skutečnosti. V případě, že soudní exekutor daný návrh zamítne a měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu.      

14. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

chtěl bych se zeptat jestli jde zjistil kolik mám exekucí

Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli je možné zjistit kolik na moje jméno je exekučních příkazu a cirka kolik je to v Kč včetně výloh soudu děkuji pěkně bekino

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám navštívit okresní soud, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm a zde požádat o vyhotovení výpisu všech řízení, ve kterých figuruje Vaše osoba. Z daného výpisu byste měl vyčíst kolik exekučních řízení je vedeno na Vaši osobu a který soudní exekutor či exekutorský úřad byl pověřen jejich výkonem.

Následně můžete zkusit zkontaktovat dané exekutorské úřady a požádat o sdělení aktuální celkové výše dlužné částky včetně příslušenství.

14. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na účet

Dobrý den, mám účet u Airbank, kde jsem měl zůstatek na účtu cca 0.30 Kč! Přišel mi dopis od exekutora, že si dlužnou částku 12000 Kč strhli z mého účtu. Toto mi přišlo celkem od třech exekutorů v celkové výši 96000 Kč. Nyní mám na účtu - 96000 Kč cca. Nemám na svém účtu povolený debet ani žádnou půjčku. Může tatko banka zaplatit exekutorovi peníze, které vlastně ani nemám? Teď mi bude banka účtovat navíc poplatky za nepovolený debet a úroky z prodlení. Jsem na úřadu práce a nemám bohužel z čeho dluh splácet. Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

pokud k Vašemu bankovnímu účtu nemáte zřízený žádný debet či kontokorent, pak osobně se domnívám, že banka měla vyrozumět příslušné soudní exekutory, kteří bance zaslali exekuční příkaz přikázáním pohledávky z Vašeho bankovního účtu, o aktuálním stavu Vašeho bankovního účtu a o tom, že v současné chvíli není možné požadované finanční prostředky přeposlat na jejich účty, neboť se na Vašem účtu nenachází potřebná výše finančních prostředků.

Doporučil bych Vám se zkusit v celé věci obrátit na finančního arbitra s podnětem k prošetření, zdali banka v celé věci postupovala správně. Kontakt na finančního arbitra naleznete na níže uvedeném internetovém odkaze:

 

http://www.finarbitr.cz/cs/kontakt.html

15. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na účtě

Mám problém, Na můj účet mi dnes přišla exekuzce , S manželem máme rozdělený majetek a tento účet je jen můj. Takže exekuce byla neoprávněná, navíc mne obstavil byt , který je také jen můj. Na účet mi posílají důchod , který je jediným mým zdrojem . Budou vánoce a musím zaplatit byt. V bance mi vyplatili jen 4400,- i když mi měkli vyplatit přes 6000,- ( 2x životní minimum) Můžu požádat, aby mi to dopalatili? Dále musím tedy napsat na soud o zrušení exekuce na byt i účet. Jak dlouho to trvá? A pokud si chci nechat posílat důchod složenkiou, nevíte jak dlouho to bude trvat, než to úředy vyřídí. Je to víc dotazů , ale jsem nešťastně a zoufala, nikdo mi nepomůže. Naví jsem v plném invalidním důchiodě. Děkuji

odpověď

Dobrý den,

dle § 304b, odst. 1., Občanského soudního řádu máte opravdu právo na to, aby Vám banka z Vašeho exekučně obstaveného účtu vyplatila finanční prostředky ve výši dvojnásobku životního minima, pokud se na daném účtu nachází finanční prostředky v takové výši. Pokud tedy v době, kdy jste žádala banku o vyplacení nezabavitelné částky z Vašeho účtu, se na Vašem účtu nacházely finanční prostředky ve výši dvojnásobku životního minima, měla Vám daná banka vyplatit tuto částku. Pokud však v dané době se na Vašem účtu nacházela nižší částka, než je dvojnásobek životního minima, např. Vámi zmiňovaných 4 400 Kč, pak banka vyplatí alespoň tuto částku.

V případě, že Váš byt je Vaším výlučným vlastnictvím a nespadá do společného vlastnictví manželů, tj. nabyla jste ho do vlastnictví před vznikem manželství, nebo jste ho nabyla již v době trvání manželství formou daru či formou dědictví, pak můžete zkusit podat na příslušný exekutorský úřad návrh na zastavení výkonu exekuce ve formě zabavení daného bytu a to z důvodu toho, že daný byt nespadá do společného jmění manželu, nýbrž naopak je Vaším výlučným majetkem a tudíž jako takový ho nelze postihovat skrze exekuci Vašeho manžela. K danému návrhu je vhodné připojit dokumentaci prokazující tvrzenou skutečnost, tj. že daný byt je Vaším výlučným majetkem, např. darovací smlouva, záznam z dědického řízení apod. V případě, že soudní exekutor daný návrh zamítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu.

Co se týká Vašeho bankovního účtu, tak v § 42, odst. 1., Exekučního řádu stojí následující:

 

„Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.“

 

Tudíž dle výše uvedeného paragrafu lze výkonem exekuce postihovat i ten majetek, který nespadá do společného jmění manželu jen pro to, že bylo smluvně či soudně společné jmění manželů odděleno či zúženo.     

 

16. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

částečné zastavení exekuce

Za jakách podmínek můžu žádat o částečné zastavení exekuce.A co to obnáší? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

částečným zastavením exekuce je myšleno, kdy dojde ze zákonného důvodu, k zastavení nějakého úkonu exekuce, který byl v rozporu se zákonem. Avšak zbylé úkony exekuce, lze provádět.

V takovém to případě může povinný podat na příslušný exekutorský úřad návrh na částečné zastavení výkonu exekuce na úkon, o kterém se domnívá, že je v rozporu se zákonem. Pokud povinný soudnímu exekutorovi, popřípadě následně exekučnímu soudu, doloží a prokáže, že daný úkon exekuce je v rozporu se zákonem a je tedy prováděn neoprávněně, dojde k zastavení výkonu exekuce tím to úkonem. Avšak dalšími úkony je možné danou exekuci provádět. 

16. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Pobírám plní invalidní důchod a exekutor mi dal na duchod exekuci kde mi strhavají 1600kč měsíčně , může mi exekutor zablokovat účet když jsi nechám posílat důchod na účet. děkuji za odpověd. Fokt.

odpověď

Dobrý den,

ano mohlo by k tomu dojít, neboť soudní exekutor smí při výkonu exekuce provádět i více úkonu současně. Doporučil bych Vám, abyste si na svém důchodovém oddělení požádal o změnu formy výplaty Vašeho důchodu a to formou poštovní složenky.

16. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

zástava

Dobrý den. Prosím o radu,jsem zoufalá. Bratr si před lety kupoval dům a bral si hypotéku. otec poskytl náš dům jako zástavu bance. Podepsal zástavní smlouvu. Otec po letech zemřel a já tento dům zdědila. O tom ze bratr má spoustu dluhu jsem nevěděla. A jednoho dne mi přišlo ze banka chce zástavu. Bratra jsem nahnala do oddlužení, v srpnu bylo zahájeno insolvencní řízení ale exekuci to nezastavilo. V září mi dům prodali. Přišla jsem o něj. Teď mi přišel dopis ze částka nestačí na pokrytí celé pohledávky a příslušenství. Co bude dál? Já mám strach.jak je možné že na katastru nemovitostí se objevil u mích pozemcích které nikdy nebyly předmětem zastavy. Omezení vlastnického práva zahájení exekuce. Co bude dál. Budou chtít po mě zaplatit vše? Pozemky žádnou velkou hodnotu nemají.jsou to jen malé kousky. Mam strach. Právník bratra mě ujistoval ze vzali zástavu a už nic po mě chtít nebudou,protože proběhne oddlužení a zbývající částka bude placena takto. Jenže já už ničemu nevěřím všichni mi jen lžou. Slibují a nakonec se stejne stane něco jiného. Jsem už unavená.

odpověď

Dobrý den,

pokud předmětem zástavy byl jen daný dům, pak poté soudní exekutor nemůže výkonem exekuce postihovat další Váš majetek, neboť nejste povinnou ani manželkou povinného. Můžete v dané věci zkusit podat na příslušný exekutorský úřad návrh na zastavení výkonu exekuce ve formě obstavení Vašich nemovitostí, neboť nejsou majetkem povinného ani nespadají do společného jmění manželů povinného a ani nebyly předmětem zástavy za daný dluh. K danému návrhu je vhodné připojit i dokumentaci prokazující tvrzené skutečnosti, např. kopii listu vlastnictví, kopii smlouvy od dané hypotéky, ze které bude patrné, že předmětem zástavy byl jen dům a ne pozemky. V případě, že soudní exekutor daný návrh zamítne, měl by jej předat k posouzení exekučnímu soudu.

  

16. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce na automobil

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Vlastním osobní automobil, respektive spíš už asi vrak, na který mám nařízenou exekuci. Auto je nepojízdné, se značnou korozí, rozhodně nezpůsobilé k provozu, už asi 2 roky bez technické kontroly. V současné době mám SPZ v depozitu, což jde pouze dočasně a za chvíli si je budu muset zase vyzvednout, tzn. platit povinné ručení na nepojízdný vrak. Vzhledem k tomu, že je na "auto" nařízena exekuce, nemůžu jej ani zlikvidovat. Potřebovala bych poradit co dál, jestli jsou nějaké možnosti, jak postupovat. Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že jediná možnost co mě napadá, jak Vámi popisovanou situaci řešit, je se zkusit spojit s příslušným soudním exekutorem, vysvětlit mu celou nastalou situaci a zkusit se s ním dohodnout na vyškrtnutí a následné likvidaci daného automobilu z důvodu jeho bezcennosti a neprodejnosti.

16. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

Dobrý den,dnes jsem zjistila že mám zablokovaný účet z důvodu exekuce,ale domů mi nepřišlo žádné vyrozumění.Jak je možné případnou exekuci zjistit a vše dát do pořádku?Děkuji

odpověď

Dobrý den,

můžete zkusit navštívit okresní soud, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm a zde si požádat o vyhotovení výpisu všech řízení vedených na Vaši osobu. Z daného výpisu byste poté měla zjistit, který soudní exekutor či exekutorský úřad byl pověřen výkonem dané exekuce.   

16. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce- výživné

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, přítel si podal žádost o zrušení výživného z důvodu zletilosti syna, které bylo soudem který rozhodl v litopadu 2014 zrušeno k 1.1. 2014 ,toto výživné platil na syna exekučně. Avšak toto výživné je mu nadále stahováno. To musí ještě zvlášť požádat o zastavení exekuce, nebo jak se postupuje děkuji.

odpověď

Dobrý den,

nejspíš došlo k tomu, že exekučními srážkami bylo hrazeno nejen řádné výživní, ale i dlužné. V případě, že soud rozhodl o zrušení vyživovací povinnosti Vašeho přítele k jeho synovi z důvodu nabytí zletilosti daného syna, pak poté soudní exekutor by již neměl používat exekuční srážky z příjmu na úhradu řádného výživného, ale pouze na dlužné výživné.

Doporučil bych Vašemu příteli zaslat na příslušný exekutorský úřad vyrozumění o tom, že na základě soudního rozhodnutí mu byla zrušena vyživovací povinnost vůči jeho synovi a tudíž již nemá povinnost hradit nadále řádné výživné. Z toho důvodu by exekuční srážky z jeho příjmu měli jít již jen na úhradu dlužného výživného. K danému vyrozumění je vhodné připojit kopii soudního rozhodnutí o zrušení dané vyživovací povinnosti.

16. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dluh, o kterém jsem nevěděla

Dobrý den, nyní mi došel dopis o exekuci na 20 tis. Pracovala jsem v roce 2011 u čpp. Jak tak čtu, tak mi tam vznikl dluh 1251Kč, což vůbec nechápu jak. Nikdy mi nikdo nezavolal, nenapsal, že bych měla něco uhradit. Ano, trvalé bydliště jsem měla na druhé straně republiky, ale šéfka moc dobře věděla, že se stěhuju na Šumavu, tak mi mohla dát vědět. Jak mám nyní postupovat, můžu čpp žalovat? Nebo nemám šanci tohle vyhrát? Jsem opravdu zoufalá, přece nebudu platit něco, za co ani nemůžu :(. Prosím o radu. Co se týče té exekuce.. Musí nebo můžou mi vyhovět se splátkovým kalendářem? Můj měsíční příjem činí 500Kč, živím dítě a doma na zabavení nic nemám. Předem moc děkuji za jakoukoli radu, pomoc.. nevím jak dál.

odpověď

Dobrý den,

problematiku tzv. předžalobní výzvy upravuje § 142a, odst. 1., Občanského soudního řádu, ve kterém stojí následující:

 

„Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.“

 

Tudíž, dle výše uvedeného paragrafu, aby vzniklo žalobci právo na náhradu nákladů řízení, musí žalobce zaslat žalované straně nejpozději 7 dní před podáním žaloby výzvu k plnění daného dluhu. Tato výzva se zasílá na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu. V případě, že tak žalobce neučiní, nemá právo, aby mu v případě, že s žalobou uspěje, byly ze strany žalovaného uhrazeny i náklady řízení. Náklady řízení nejsou myšleny náklady exekučního řízení či náklady exekuce, ale náklady soudního řízení. Tudíž i takovýto dluh, u něhož nebyla zaslána předžalobní výzva neboli výzva k plnění a u něhož byl žalobce se svou žalobou u soudu úspěšný a získal tak pravomocné a vykonavatelné soudní rozhodnutí, muže být dále vymáhán prostřednictvím nařízení výkonu exekuce.

Co se týče druhé části Vašeho dotazu, soudní exekutor nemá povinnost vyhovět žádosti o splátkový kalendář. Avšak i bez nastavení splátkového kalendáře můžete pravidelně zasílat platby na úhradu dlužné částky. V takovémto případě bych Vám doporučil, abyste k daným platbám vždy připojila vzkaz pro příjemce ve znění: Platba na jistinu. Vlivem toho by soudní exekutor měl Vaše platby použít na úhradu jistiny dluhu, ze které plynou případné úroky. Čím tedy bude jistina dluhu nižší, tím bude i nižší nárůst úroků z ní plynoucích. Závěrem je nutné říci, že bohužel pravidelné zasílání úhrad na dlužnou částku nebrání soudnímu exekutorovi přistoupit k dalším úkonům exekuce.    

22. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce na plat

Dobrý den, nejspíše me hrozí exekuce za tři roky starý dluh u tmobile a vodafone.castka dluhu je celkem 33000kc. Pracuji pouze na dohodu o provedení prace,na UP nejsem registrovany.muze me byt vystavena exekuce na plat i když pracuji na dohodu? Jak zjisti exekutor kde pracuji, když si zdravotní platit sám? Dale,výplata mi chodit na účet pritelkyne,mohou tento účet zablokovat i když není veden na moje jméno? Dekuji

odpověď

Dobrý den,

problematiku exekučních srážek z jiných příjmu než je mzda za práci upravuje § 299, Občanského soudního řádu, který i uvádí výčet těchto jiných příjmu, které podléhají výkonu exekučních srážek. V daném výčtu těchto jiných příjmu odměna za dohodu o provedení práce nefiguruje. Tudíž by neměla býti postižitelný výkonem ve formě exekučních srážek.

K tomu, jak soudní exekutor zjistí, kde pracujete na dohodu o provedení práce, se nedokážu vyjádřit. K danému mohu pouze říci, že s ním mají za povinnost být v součinnosti veškeré státní a bankovní instituce.

Pokud je daný bankovní účet veden na jméno Vaší přítelkyně a Vy k němu nemáte dispoziční právo, pak takovýto účet soudní exekutor nemůže postihovat skrze výkon Vaší exekuce. Soudní exekutor smí postihovat pouze bankovní účty, které jsou ve vlastnictví dlužníka nebo má k nim dlužník dispoziční práva. Soudní exekutor smí výkonem exekuce také postihovat bankovní účty, které jsou ve vlastnictví manžela či manželky dlužníka.   

22. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

smenka

mam smenku,uznani dluhu,exekucni rozhodnuti nevim co s tim delat.Dotycny se k nicemu nema a nevym kde ho hledat.Exekutori zatim nic nevymohly a nemam zadne informace. Smenka je na 255 000,- a pribyly mi k tomu naklady na pravnika + soudni naklady.Uz je to asi 3 roky od soudu a porad nic Dekuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že pokud jste již na dotyčného nechal vyhlásit exekuci, více již pro vymožení dluhu asi už udělat nemůžete, neboť jedině soudní exekutor na základě soudního pověření k výkonu exekuce je oprávněn provádět výkon daného soudního rozhodnutí. 

Můžete zkusit dát podnět na Exekutorskou komoru ČR, aby přezkoumala postup Vašeho soudního exekutora, zdali činí dostatečně a v souladu se zákonem vše, aby dosáhl vymožení dlužné částky.  

23. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

exekuce

je me 37 jsem bezdetna dluzim okolo 100000 kc za zdravotni pojisteni asi za 8 let co jsem byla v cizine,kdyz pujdu pracovat pry mne exekutor smy vzit vse az na 6000kc,coz nestaci ani na najem me garsonky a uz vubec na zivot,je to pravda?

odpověď

Dobrý den,

exekuční srážky z příjmu  upravuje  Zákon č.99/ 1963 Sb., Občanský soudní řád a nařízení vlády č. 292/2006 Sb. o nezabavitelných částkách.Částka, jaká Vám bude strhávána záleží mimo jiné i na tom, zda se jedná o přednostní, či nepřednostní pohledávku. 

Pro výpočet nezabavitelné částky z příjmu bych Vám rovněž doporučila online kalkulačku, kterou naleznete na internetových stránkách.

S pozdravem

16. 6. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Co exekutor může/nemůže zabavit?

Dobrý den. v § 322 OSŘ se mimo jiné uvádí,že exekutor nesmí zabavit věci,které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojení hmotných potřeb svých a své rodiny. Např.bez myčky na nádobí,mikrovlnky,TV,elektroniky a podobných věcí se obejdeme,ty ať si vezmou,ale postele,sporák,stůl,židle,pračka a lednička jsou věci,které k tomu abychom uspokojili potřeby v základní míře potřebujeme. Patří to mezi běžné vybavení domácnosti. Kromě postelí a sporáku máme vše polepené. Lednice obě (já mám svou a táta v podkroví taky svojí) Můžu ještě v tuhle chvilku udělat něco pro to abychom nejedli ze země,nechodili špinaví a nejedli zkažené věci,když jsem to nechala svojí blbostí dojít tak daleko? Na to,abych uhradila dlužnou částku nemám peníze a ani nemám možnost je někde získat.Navíc polepili věci,které mi jednoznačně a prokazatelně nepatří ( logicky...k čemu by pokladní potřebovala vodováhu a okružní pilu,které táta potřebuje ke své práci a má na ně doklady,které jsem ex. předložila...bezvýsledně). Předem Vám moc děkuji za odpověď. S pozdravem Lucka K.

odpověď

Dobrý den,

v § 322 Občanského soudního řádu je opravdu stanoveno, v odstavci 1 a 2:

(1) Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

(2) Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména:

a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,
b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
d) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu,
e) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.
 
 
Jak sama vidíte, konkrétní výčet věcí v odstavci 1 a odstavci 2, písmena a) které nelze zabavit zde není. Vždy záleží na daném soudním vykonavateli, jak situaci vyhodnotí, tak aby to nebylo v rozporu se zákonem.
 
Co se týče Vašeho dalšího dotazu, tak je v možnostech Vašeho otce sepsat na daný exekutorský úřad, který soupis majetku provedl, Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu exekuce, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o soupisu dozvěděl. Tvrzené skutečnosti Váš otec doloží důkazy. Exekutor by měl o Návrhu rozhodnout do 15 dnů. Pokud exekutor tomuto Návrhu nevyhoví, může do 30 dnů od doručení tohoto Rozhodnutí podat k příslušnému exekučnímu soudu Žalobu o vyloučeni věci z výkonu exekuce, zde se však již hradí soudní poplatek. Exekutor do doby rozhodnutí nesmí danou věc prodat.
Dále bych Vám doporučovala pokusit se s exekutorským úřadem dohodnout na možnostech splácení dluhu  formou splátkového kalendáře. S tím, že by jste nejprve splatila jistinu dluhu(při kažné splátce se vyznačí, že jde o jistinu dluhu) a poté zbývající náklady a příslušenství spojené s exekucí.
 
S pozdrave,m
 
 
 

18. 6. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Dluh u společnosti, která zanikla

Dobrý den, obracím se na Vás ve věci mého dluhu, který je vedený u společnosti Volksbank a.s., kterou odkoupila během roku 2012 ruská bank.společnost Sberbank. Od roku 2012 mě nekontaktovala ani banka ani exekutor, který se pohledávkou zabýval. Pohledávka vznikla v roce 2007-8. Jak mohu zjistit, zda společnost Sberbank je teď mým věřitelem? Jak vůbec postupovat při zjištění, zda si Volksbank dluh neodepsala? Po pravdě do banky se mi osobně nechce. Děkuji velice za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

vzhledem k tomu, jak píšete, že se Vám do banky moc nechce a chcete vědět zda je SBERBANK Vaším novým věřitelem, bych Vám doporučovala napsat bankovní společnosti SBERBANK žádost o sdělení, v jakém aktuálním stavu se Váš dluh nachází. Tuto žádost zašlete poštou doporučeně na oddělení pohledávek této společnosti.

 

S pozdravem

 

18. 6. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Obstavení účtu

Dobrý den, před lety mi vinou účetní vznikl dluh u finančního úřadu (nebyly zaúčtovány všechny doklady), správně jsem nepochopila přidělenou daňovou poradkyni úřadu a i když jsem si domluvila na dluh splátky, nenapadlo mě domluvit si splátky i na úroky a penále, takže jsem okamžitě spadla na exekuční oddělení finančního úřadu. Několik let jsem řádně splácela, jenže pak došlo k úrmtí blízkého člověka, byla jsem nucena si půjčit na pohřeb a další výdaje s tím spojené a nebyla jsem schopná dodržovat splátkový kalendář FÚ exekučního oddělení. Nyní mi přišel exekuční příkaz na obstavení účtu. Pracuji, mám dvě děti školního věku, invalidního manžela a velmi vysokou hypotéku. Nevím co mám dělat. Zjistila jsem, že si mohu vyzvednout z účtu částku necelých 7 tis., ale co další měsíce. Dluh je cca 45 tis. Mohu nějakým způsobem zajistit alespoň minimální měsíční příjem do rodiny, pokud ne, dojde ke dluhům na energiím a hypotéce (stavební spoření). V každém případě bych nerada, aby se o mé situaci dozvěděl můj zaměstnavatel, neboť lidé, kteří jsou oficiálně u něj v exekuci se stávají "novodobými otroky", musí chodit nepravidelně na směny, mají horší práci, musí na každý přesčas apod. Děkuji za odpověď a radu.

odpověď

Dobrý den,

předně bych Vám doporučila zaslat žádost o splátkový kalendář na daný exekuční úřad a pokusit se s nimi dohodnout na pravidelných splátkách exekuce. Co se týče  Vaší mzdy, která Vám chodí na účet, je možné nahlásit změnu účtu na účtárně pro výplatu mzdy. Paní účetní nemusíte sdělovat důvody, proč hlásíte změnu. Tento účet by měl patřit někomu (ne manželovi, zde by mohl exekutor účet rovněž odstavit),ale někomu,  komu důvěřujete a bude Vám tyto peníze předávat.

 Ovšem i tak se obávám, že ve Vašem případě dojde ze strany exekutora ke srážkám ze mzdy a jiných příjmů, což bude mít za následek, že se o této situaci pochopitelně dozví Vaše paní účetní. To, že lidé mají v dnešní době exekuci na mzdu, anebo jiný příjem je velmi nepříjemné, ale  v dnešní době  již  nic neobvyklého. 

S pozdravem

19. 6. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Co spadá do exekuce

Dobrý den, mám dům s hypotékou na 2.5mil a úrokovou sazbou 3.5%.ročně. na 30let. V případě, že nesplácím hypotéku, dům půjde do dražby nebo exekuce, co vše po mě banka bude chtít? 2.5 mil a i tu úrokovou sazbu na 30 let? děkuji

odpověď

Dobrý den,

doporučuji Vám důkladně si prostudovat smlouvu, kterou jste s danou bankou uzavřel. Vše by jste měl mít v této smlouvě uvedeno. Rovněž bych Vám doporučila osobní návštěvu banky a pokusit se zde domluvit na nějakém postupu, který by byl přínosný pro obě strany.

V neposlední řadě by stálo z Vaší strany za zvážení, zda nepožádat o osobní oddlužení. 

S pozdravem

 

23. 6. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce-bankovní účet.

Dobrý den,mám exekuci a sjednaný splátkový kalendář.Mám dva bankovní účty.Jeden již dávno nepoužívám,ale kdysi mi na něj chodila výplata.Asi 2 roky mám nový u České pošty,ale tam mi též nic nechodí.Slouží mi pouze k tomu,že když potřebuji něco zaplatit,tak tam peníze vložím a přes internet banku odešlu.Exekutor mi zablokoval jen ten starý účet.Chci mu zaslat první splátku,ale obávám se,aby mi potom nezablokoval i ten novější účet.Nevím co udělat.Děkuji ta odpověď.

odpověď

Dobrý den,

z vašeho dotazu mi nejsou zřejmé všechny souvislosti. V možnostech exekutora je provedení exekuce na peněžitá plnění několika způsoby a to:

-srážky ze mzdy a jiných příjmů

-přikázáním pohledávky (postižení účtu)

-prodejem movitých věcí a nemovitostí

-postižením podniku

-zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech

-správou nemovitostí

-pozastavením řidičského průkazu

 Z výčtu tudíž vidíte, že v možnostech exekutora je postižení účtu, který je účtem Vaším.  Na Vás je poté možnost, pokud k tomu dojde, zasílat splátky poštovní poukázkou anebo přes účet osoby Vám blízké.

S pozdravem 

23. 6. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Mám dluh u VZP a ta na mne na základe několika platebních výměrů podala exekuce u několika exekutorů. Je správné aby takto jednala a zvyšovala mi náklady na zaplacení?

odpověď

Dobrý den,

 

pokud jde o několik pohledávek za různá pojistná období, je v možnostech VZP zvolit takový postup. Otázkou je, v jaké výši jsou tyto Vaše exekuce, pokud nepřesahují  částku (jistinu) deseti tisíc korun, mohl by jste požádat o jejich sloučení a tím by došlo k úspoře nákladů spojených s výkonem exekuce.

Toto sloučení exekucí upravuje novela exekučního řádu platná od 1. 1. 2013 a to v § 37 odst. 4., ve kterém stojí, že v případě, že má povinný (tj. dlužník) více exekucí vedených na svou osobu, může podat návrh na jejich sloučení. Návrh se podává k exekučnímu soudu, tj. k soudu, který rozhodl o výkonu daných exekucí. Žadatel musí splňovat následující podmínky:

· Jsou proti němu vedeny alespoň 2 exekuční řízení.

 

· Předmětem jednotlivých spojovaných exekučních řízení jsou dlužné částky, které jsou v bagatelní výši. Tuto výši upravuje § 202 odst. 2 občanského soudního       řádu a jedná se o již zmíněnou částku deseti tisíc korun. To znamená, že každá ze slučovaných exekucí byla nařízena pro dlužnou částku, jejíž jistina nepřesahuje deset tisíc korun.

S pozdravem

24. 6. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce od soudu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat platím 4 exekuce mám splátkoý kalendář, ale jsem na mateřské dovolené a jsem samoživitelka z peněz co pobíram od socialky mi zustává 1200 kč platím 10 000 nájem 1200 inkaso a ty 4 exekuce mi pomáhá platit bývalí přítel pořizovali jsem je sním, ale na moje jmeno. Přišel mi dopis od soudu že mám zaplatit 43 000kč nebo se mám odvolat prosím co to pro mě znamená? Pokud se nemílím tak bych měla platit jen jednu a po dohodě další exekuce. Děkuji za vaší odpověd

odpověď

Dobrý den, 

z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, jaký dopis Vám došel. Každopádně je vždy na konci Rozsudku vyrozumnění, jakým způsobem se můžete odvolat, projevit svůj nesouhlas. 

Co se týče srážek exekuce, tak ty vždy vycházejí z toho, o jakou exekuci se jedná zda přednostní, anebo nepřednostní. Podle toho se také postupuje, tedy pokud jde o srážky, které jsou Vám strhávány přímo z příjmu, zde se postupuje podle přesně daného vzorce a je přesně daná částka, která Vám může být měsíčně strhávána a která Vám musí zůstat. Zde právě dochází k tomu, že lze např. z nízkého příjmu strhávat pouze na jednu exekuci a  ostatní exekuce jsou v pořadí, ale např. někdo, kdo má vyšší příjem, tomu lze strhávat na dvě exekuce.

Pokud ale Vy sama hradíte 4 exekuce pomocí splátkového kalendáře a bývalého přítele, tak v tomto případě je na Vás, jak velké splátky si určujete, co je ve Vašich silách splácet.

Na závěr bych Vám doporučovala, aby jste ve Vámi stanovených splátkových kalendářích i na dále pokračovala.

 

S pozdravem

26. 6. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce za neplacení zdravotního pojištění

Dobrý den, moje matka podniká jako OSVČ od roku 2010 a zhruba pět let neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Komunikovala jsem s pojišťovnou a pokoušela se domluvit splátky. Bohužel moje matka stále nelegálně podniká, dluhy neplatí a situaci neřeší i přes mé neustále zoufalé doprošování. Je vdaná, ale s manželem již alespoň deset let nežije ve společné domácnosti. Hlášená je na obecním úřadě. Jejímu příteli nyní přišla exekuce na částku zhruba 50.000 Kč. Její "manžel" jí před několika lety odhlásil z trvalého bydliště, ale rozvedeni nejsou. Je pravda, že veškeré pohledávky jdou za ním? Navíc, na stejné adrese, na které žije manžel mé matky, žijí další dvě rodiny. Může se jich tento dluh také nějak týkat? Moje matka nemá ani prostředky na to, aby tento dluh splácela a žije více méně od koruny ke koruně. Vše by muselo jít z mé kapsy. Ráda bych jí nějak pomohla, ale nevím jak. Sama jsem v současné době na MD. Může se mě toto nějakým způsobem v budoucnosti týkat? Nerada bych se dostala také do problémů. Předem děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

co se týče dluhů Vaší maminky, tak ty se Vás netýkají, jejich úhradu po Vás nikdo nemůže chtít. Týkalo by se Vás to pouze v dědickém řízení, kdyby jste po mamince dědila nějaký majetek, tak by se Vás její dluhy týkaly, ale jen do výše nabytého majetku. Dědictví lze však odmítnout. Co se týče manžela Vaší maminky, tak na něj její zadlužování vliv má. Pokud spolu již takovou dobu nežijí, doporučovala bych jim zvážit si rozvod a následné vypořádání společného jmění manželů.

S pozdravem

26. 6. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

ukončení exekuce

Uhradila jsem exekuci i s náklady více před měsícem a půl a exekutor mi dosud exekuci neukončil ani neodblokoval majetek,pouze v odpovědi na můj email mi potvrdil že exekuce byla zcela uhrazena.Do jaké doby mi musí exekuci ukončit a odblokovat majetek?

odpověď

Dobrý den,

pokud byla pohledávka i s příslušenstvím a náklady exekuce zcela vymoženy, dochází ke skončení exekuce. Soudní exekutor nevydává žádné rozhodnutí, pouze v souladu s ustanovením § 46 zašle oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byl av exekuci uložena nějaká povinnost. V oznámení označí také exekuční příkazy, jejichž účinky skončením exekuce zanikly.

 

S pozdravem

01. 7. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Od jaké částky má pravo zabavit exekutor majetek?

Četla jsem že exekutor nemá právo zabavovat majetek v domácnosti když exekuce není vyšší než 30 000kč.Tak bych se chtěla zeptat od jakého datumu je tento zákon v platnosti.Moc děkuji za odpověd. Exekuce byla ve víši 14 000kč

odpověď

Dobrý den,

zřejmě máte na mysli novelu Občanského soudního řádu. Jedná se o Zákon č. 139/2015, manželé dlužníků, exekutorská zástavní práva. Tento Zákon vstoupil  v platnost od 1.7.20115 a  dále se chystá v platnost od srpna anebo září  Sněmovní tisk č. 181, přesné pořadí postupu, seznam věcí, natáčení exekucí, dražby nemovitostí.

Podle Vašeho dotazu usuzuji, že  zřejmě máte na mysli § 325, odst.2 

,,Soud zastaví výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu, pokud výše pohledávek oprávněného, těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a přihlášených věřitelů povinného  v okamžiku zahájení dražebního jednání nepřesahuje 30 000 Kč bez příslušenství. To neplatí, jedná-li se o pohledávku výživného nebo pohledávku náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdrvaví čí trestným činem nebo by to odporovalo dobrým mravům."

Jedná se tedy o prodej nemovitosti (dům, chata...) a ne o věci movité (skříň, video, PC...)

Tento § vstoupí v platnost od srpna anebo září.

 

S pozdravem

03. 7. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce a s.r.o

Dobrý den,mám z předchozího podnikání exekuce,které nejsou splacené.Abych se z toho dokázal vymanit,musím začít podnikat.Potřebuji založit s.r.o a můj dotaz zní,může exekutor postihnout bankovní účet s.r.o?Který je potřeba k obchodování(šlo by o dovoz a prodej zboží).Pokud by mohl,sebral by peníze zákazníků,určených na nákup zboží...Považoval by to za účelové?Děkuji Martin

odpověď

Dobrý den,

naše poradna se bohužel nespecializuje na společnosti s ručením omezeným. Nic méně se domnívám, že k založení s.r.o. je potřeba splnit mnoho podmínek a jednou z nich je i základní kapitál ve výši 200 000 Kč. Zvažte si, zda by nebylo rozumné se více nezadlužovat, ale raději uhradit veškeré dluhy z minulého podnikání a poté začít podnikat bez neuhrazených závazků z tohoto minulého podnikání.

S pozdravem

03. 7. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Co dělat.

Promlčí se někdy exekuce? Na splácení dluhu navýšeného o 1200% nemám, o práci za kterou bych dostal včas zaplaceno nezavadím a člověka s exekucí nikdo nechce. Účet pro podnikání mi odstavil exekutor, i když nebyl dluh z podnikání. Exekucí mám několik a dluh vlastně nesplatitelný. Mám se rovnou oběsit nebo to stát udělá za mě. Já tady východisko nevidím a živořit pod mostem je jen sebetrýznění. Takových jako já je víc co byste poradili

odpověď

Dobrý den,

 

doporučila bych Vám pokusit se najít si práci. V dnešní době má již mnoho zaměstnvatelů zkušenosti s exekucemi svých zaměstnanců. Poté by jste se mohl pokusit o osobní oddlužení, nebo-li osobní bankrot, což by mohla být cesta z Vaší nelehké životní situace. Ale jedna z hlavních podmínek osobního oddlužení je mít stálý příjem.

 

S pozdravem

08. 7. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce vs nepatrný konkurz

Dobrý den, proběhl u mě nepatrný konkurz, vyhlášený věřitelem. Předtím na mě ten samý věřitel podal návrh na exekuci. Věřitel byl uspokojen z velké části, prodáním mého majetku. Nyní mi přišla exekuce na tu samou částku, která byla v návrhu exekuce. Jako kdyby konkurz vůbec neproběhl a věřitel nebyl z vůbec uspokojen. Kontaktovala jsem exekutora s veškerými podklady o konkurzu (doklady, č.j.). Po měsíci mi přišel opět platební rozkaz na tu samou částku. Nevím, kam se mám obrátit a jak dál postupovat. Jelikož už nemám z čeho částku uhradit, je to pro mě celkem svízelná situace. Můžete mi, prosím, poradit. Děkuji

odpověď

Dobrý den,

 

pokud jste obdržela Platební rozkaz, se kterým nesouhlasíte, máte možnost obrany a to podáním Odporu proti tomuto Platebnímu rozkazu. Lhůta k tomuto podání Odporu je 15 denní od doručení. Zde uvedete skutečnosti, které Vás k tomuto podání  Odporu vedou a to skutečnosti o průběhu nepatrného konkurzu, kde byla z dlužné částky uhrazena již určitá částka, kterou naleznete  v dokumentech o nepatrném konkurzu.Vše zašlete doporučeně.

Stejné skutečnosti, tj. o zaplacení určité výše dlužné částky v průběhu nepatrného konkurzu bych Vám doporučovala zaslat doporučeně i věřiteli, který po Vás tuto částku vymáhá.

S pozdravem

10. 7. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Jak ochránit svůj majetek v pronajímaném bytě, kde žije nájemc v exekuci?

Dobrý den, prosím Vás o radu. Pronájímám svůj byt v OV, souhlasil jsem, že nájemník zde může mít trv. bydliště. Byt je plně zařízený a vše je co nejpoctivěji zaznamenáno v nájemní smlouvě. Právě jsem se dozvěděl, že v bytě byl exekutor a měl předávat nájemnkovi nějaké pokyny k jeho exekuci, údajně také měl sepisovat majetek v bytě - ten však patří prokazatelně mně. Okamžitě jsem telefonicky na toto upozornil exekutora na tel. čísle, které uvedl na schránce bytu. Ozvala se pouze asisitenka, že to mám zaslat. Postačí, když zašlu smlouvu emailem? Poštou doporučeně? Existuje v Brně nějaká podatelna, kde mi potrvdí převzetí? Může mi exekutor přímo potvrdit, že smlouvu a věci v bytě s jejími majetkovými právy bere v potaz a nedojde omylem k jejich zabavení? Jak se může lépe chránit? Slyšel jsem, že se exekutoři s timto "moc nemažou" a vydávání takto "omylem" zabaveného majetku trva mnoho měsíců....Díky, Jan

odpověď

Dobrý den,

 

pokud již došlo k soupisu majetku, tzn. mobiliární exekuci, můžete sepsat Návrh na vyjmutí věci ze soupisu. Tuto skutečnost poznáte, že majetek je tzv. oblepen ex.štítky a dotyčnému byl vydán soupis majetku, který byl učiněn.Tento Návrh na vyjmutí věci ze soupisu zašlete doporučeně na adresu exekutorského úřadu, který daný soupis uskutečnil. Tyto skutečnosti podložíte smlouvou, kterou jste sepsal s nájemníkem a je v ní uvedeno, co vše je v daném bytě ve Vašem vlastnictví.Pokud však došlo jen k návštěvě exekutora bez toho, aniž by provedl soupis majetku, doporučuji Vám i tak zaslat doporučeně na adresu daného exekutorského úřadu smlouvu, kterou jste uzavřel s nájemníkem, kde předpokládám je upraveno, co vše v bytě náleží do Vašeho vlastnictví.

Rovněž Vám doporučuji, aby měl Váš nájemník tento soupis a smlouvu vždy po ruce tak, aby ji mohl při návštěvě soudního exekutora předložit a předešlo se tak budoucím nedorozumněním.

 

S pozdravem

10. 7. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Zástava na nemovitost

Dobrý den, Příběh: Dlužník si půjčil od banky hypotékou částku 1,5mil.Kč a dal do zástavy zahradu, která je ve vlastnictví jeho matky, ona tedy podepsala "zástavní smlouvu k nemovitosti". Dlužník ale neplnil své závazky a jeho dluh se vyšplhal dokonce do výše značně přesahující dluh, tedy na částku přes 2mil.Kč. Dlužník není ale nikde dostižitelný, bydliště má na úřadě, zaměstnán není. Na zastavenou nemovitost již byl vydán exekuční příkaz. Můj dotaz zní, zda exekutor může sáhnout po jiném majetku Zástavce (tedy matky), než byla zastavená nemovitost, pokud mu částka ze zastavené nemovitosti nebude stačit a dlužník není nikde k dispozici? Předem děkuji za rychlou odpověď. Hezký den

odpověď

Dobrý den,

 

odpověď na Váš dotaz zní: exekutor může tzv. sáhnout na majetek zástavce do té míry, dokud nebude uspokojen věřitel v plné výši, tzn. že i na jiný majetek matky dlužníka. V možnostech matky dlužníka je poté vymáhat danou částku po svém synu (dlužníkovi).

 

S pozdravem

14. 7. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Zástava na nemovitost

Dobrý den, Příběh: Dlužník si půjčil od banky hypotékou částku 1,5mil.Kč a dal do zástavy zahradu, která je ve vlastnictví jeho matky, ona tedy podepsala "zástavní smlouvu k nemovitosti". Dlužník ale neplnil své závazky a jeho dluh se vyšplhal dokonce do výše značně přesahující dluh, tedy na částku přes 2mil.Kč. Dlužník není ale nikde dostižitelný, bydliště má na úřadě, zaměstnán není. Na zastavenou nemovitost již byl vydán exekuční příkaz. Můj dotaz zní, zda exekutor může sáhnout po jiném majetku Zástavce (tedy matky), než byla zastavená nemovitost, pokud mu částka ze zastavené nemovitosti nebude stačit a dlužník není nikde k dispozici? Předem děkuji za rychlou odpověď. Hezký den

odpověď

14. 7. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

EXEKUCE

DOBRÝ DEN JSME OBA S MANŽELEM NEZAMĚSTNANÍ DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ POBÍRÁME SOC.DÁVKY ŽIVOTNÍHO MINIMA .5970,- + PŘÍSPĚVKY NA BYDLENÍ 3228 ,-MĚSÍČNĚ MANŽEL DOPLÁCÍ NA LÉKY .MANŽEL MÁ DLUHY ,ALE ZATÍM EXEKUCI NEMÁ . V SOUČASNÉ DOBĚ ŘEŠÍM I BYDLENÍ SPLÁCÍM DLUH NA BYTĚ .JÁ SI PRO SEBE LÉKY, BOHUŽEL DOVOLIT NEMŮŽU . PODMÍNKY PRO INSOLVENCI NESPLŇUJEME . .JÁ MÁM 3 EXEKUCE .MAJETEK NEMÁME ,LEDNIIČKU ,PRAČKU ,TELEVIZI PŮJČENOU OD SYNA . DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ S POZDRAVEM S.G

odpověď

Dobrý den,

zapomněla jste položit dotaz. Domnívám se, že jste se chtěla doptat, co můžete ve své situaci dělat.

Obávám se, že toho mnoho není, ale podle toho, jak popisujete svoji situaci, můžete podat Návrh na zastavení exekuce podle § 268 Občanského soudního řádu. V odstavci 1, písmena e) je stanoveno, že výkon rozhodnutí bude zastaven, jelikož  průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů. V tomto Návrhu uvedete rozhodné skutečnosti a popíšete svoji dlouhodobou neutěšenou finanční a sociální situaci, včetně té zdravotní.

Rovněž se Váš pan manžel může pokusit vzhledem k dlouhodobé nemoci zažádat o invalidní důchod. Podrobnější informace získáte ohledně invalidního důchodu na Okresní správě  sociálního zabezpečení.

S pozdravem

04. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce za neplaceni zdravotniho pojisteni

Dobry den, prisel mi domu dopis, ze je na mne uvalena exekuce z duvodu beplaceni zdravotniho pojisteni. Dluh u zdravotni pojistovny je 11 tisic a poplatky dalsich 11 tisic. Jde mi o to, ze od ledna komunikuji se zdravotni pojistovnou ohledne splatkoveho kalendare. Bohuzel to skoncilo na.mrtvem bode a na splatkach jsme se nedomluvili. Je moznost exekuci odvratit, pokud dolozim, ze jsem psala dopisy na pojistovnu ale pojistovna nereagovala?

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že ve Vašem případě nelze danou exekuci odvrátit. I tak Vám však doporučuji, aby jste se pokusila s exekutorem dohodnout na pravidelném splácení exekuce v částkách, které jsou ve Vašich silách, formou splátkového kalendáře. Pokud tyto splátky nebude exekutor akceptovat, na což má ze zákona právo, i tak bych Vám doporučovala, aby jste v pravidelných splátkách pokračovala a exekuci splácela. Každou splátku poté označné jako splátka jistiny.

 

S pozdravem

05. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

chci doplatit exekuce

Dobry den chtel jsem se zeptat jestli nejaka banka pujcuje penize i kdyz mam exekuce.jiz 8 let mam stalou praci akorat se mi najednou nahromadili exekuce ktere sem si vlastni chybou z mladsich let udelal.chtel bych to nejakou pujckou zaplatit cele aby mi exekutori z vyplat nestrhavali tolik penez a mel bych treba nizsi splatku.jinaka mi ted poradne nezustava ani na jidlo kdyz vse zaplatim.predem dekuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

 

vzhledem k Vaší situaci bych Vám doporučovala zvážit si podat návrh na osobní oddlužení. Jedna z podmínek je mít příjem, což splňujete. Zkusta te se ve Vašem okolí najít poradnu, která by Vám s tímto návrhem bezplatně vypomohla.

To, že by jste si vzal velkou půjčku a z ní uhradil dluhy a tu následně splácel se mi nejeví jako dobré řešení, jelikož měsíční splátky nebývají malé, navýšení rovněž a z praxe vím, že se lidé dostávají po čase opět do problémů se splácením.

 

S pozdravem

05. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Obstavený účet - výživné

Dobrý den, teď jsem se setkala s obstavením účtu, což je jasné. Jen se chci zeptat jak řešit to, když na něj chodí výživné na dítě. Na tuto částku nemá exekutor přeci nárok. Prosím o info, jak toto řešit. Předem děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

 

co se týče výživného na dítě, tak to exekuovat nelze. Ale zjednodušeně řečeno výživné, které Vám chodí na účet se v okamžiku doručení mění na finanční prostředky na Vašem účtu a ty již exekuovat lze. Doporučovala bych Vám proto, aby Vám otec dítěte výživné zasílal složenkou.

Rovně pokud Vám byl účet odstaven, máte možnost v rámci jedné exekuce požádat jednou o vyplacení dvojnásobku životního minima u dané banky, kde máte veden tento odstavený účet.

S pozdravem

06. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuční výměr

Dobrý den, býv. manžel přítelkyně udělal dluh u jisté firmy na prodej nádobí. V té době se rozváděli a asi mu podepsala plnou moc pro řešení tohoto případu u soudu. V podstatě bez ní (zadržoval jí poštu) soud rozhodl (1999) že má zaplatit cca 124.000,- Neplatila, a tak se věc dostala až k exekutorovi. Po rozhodnutí o exekuci (2004) začala splácet 1.000,-Kč měsíčně. Nyní má splaceno 112.000,- ale zbytek dluhu je nyní téměř 290.000,- a zřejmě stále roste. Je prosím nějaká šance jak dlužnou částku snížit? Při platu cca 10.000,-Kč měsíčně si nemůže dovolit splácet víc..... Děkuji

odpověď

Dobrý den,

Vaší přítelkyni bych doporučila, pokud tak již nečiní, aby na každou splátku vyznačila, že jde o splátku jistiny. Jistina je základní dluh, který čím je menší, tím menší jsou i náklady exekuce.

Rovněž bych jí doporučila, aby si zvážila zda se nenachází v úpadku, aneb v hrozícím úpadku. Definice podle Insolvenčního zákona zní:

§ 3 Úpadek

(1) Dlužník je v úpadku, jestliže má

 

a) více věřitelů a
b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
c) tyto závazky není schopen plnit

(dále jen "platební neschopnost").
(2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže

a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo
d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

(3) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.
(4) O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

 

Poté by mohla zvážit, zda by nebylo dobré požádat o osobní oddlužení.

 

S pozdravem

06. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

dluhy

Dobrý den chtěl sem se zeptat zdali když mi polepil a sepsal jeden exekutorský úřad můj majetek a já se s nim dohodl o tom že budu splácet dluh a tak činím .Muže přijít pak další exekutor jiný za jiný dluh a tyto polepené věci mi i přes to že už je polepil a sepsal jiný vzít a nebo odvézt?Děkuji

odpověď

Dobrý den,

 

takový postup soudního exekutora je možný, může rovněž oblepit Váš majetek, ale nesmí jej odvést, jelikož je druhý v pořadí, za prvním exekutorem, který Vás navštívil.

 

S pozdravem

12. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli může byt strhávána exekuce z platu když už mi z platu strhávají alimenty.Děkuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zřejmé, zda je Vám strháváno dlužné výživné v rámci exekuce, anebo jde o běžné výživné strháváno exekučně.

Pokud jde o běžné výživné, je takový postup možný. Pokud jde o dlužné výživné v rámci exekuce, tak jde o přednostní pohledáku a je strháváno přednostně. Pokud po  provedení výpočtu lze nějakou částku strhnout mimo již zmiňovaného dlužného výživného , tak Vám daná částka může být strhávána. Doporučuji Vám využít některou onlline kalkulaček na internetu.

 

S pozdravem

12. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Jak řešit dluhy

Dobrý den,nadělala jsem si dluhy v celkové výši cca 150 tisíc od různých společnosti.Nějaké kreditní karty u bank a cetelemu+rychle půjčky jako crediton atd...Jsem nyní v 5. měsíci těhotenství a přestala jsem zvládat splácet...už se to táhne delší dobu u těch kreditních karet,ale vždy jsem nějak částky doplatila a pak zase nic neposlala,takže pořad dokola a nyní ktomu přibyly i rychle půjčky. Vše je ještě ve fazi,kdye s věřiteli snažím domluvit na splátkách,ale bojím se,že brzy prijde na exekuce. Hlavně mám strach,aby se to nedotklo mých rodičů,u kterých mám trvaly pobyt. Práci mám do konce prosince a pak mateřská. Prosím o radu, jakbych se měla zachovat? Konsolidace již není v mém případě možná.A v případě,že by začaly chodit exekuce,jak to probíhá?Je prvně nějaký soud,kde si mohu domluvit splátky a pakaz exekuce samotná?

odpověď

Dobrý den,

 

doporučovala bych Vám, oslovit formou doporučených dopisů všechny své věřitele s tím že jim popíšete, v jaké situaci se nacházíte a že by jste se s nimi chtěla dohodnout na splátkovém kalendáři. Splátky si stanovte tak, aby jste jim byla schopná dostát. Na věřitelech poté je, zda Vámi navržený splátkový kalendář budou akceptovat. Poku ne, i tak bych Vám doporučovala ve splácení pokračovat.

Dále bych Vám doporučovala zajímat se o podmínky osobního oddlužení, které by mohlo být možná také řešením ve Vaší obtížné situaci.

A v neposlední řadě, pokud máte trvalý pobyt u rodičů, lze předpokládat, že se tzv. návštěvě exekutora Vaši rodiče nevyhnout. Na nich poté je, aby dokázali, že veškerý majetek, který se v jejich bytě (domě) nachází je v jejich vlastnictví a Vám zde nic nepatří.

 

S pozdravem

12. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekutor kvůli dceři.

Dobrý den, máme dceru která bydlí s námi ve společné domácnosti. Má nemalé dluhy a hrozí jí exekuce. Trvalí pobyt má na Městském úřadě a je momentálně nezaměstnaná. Mohou k nám přijít exekutoři a zabavit majetek když jsme v také to situaci?

odpověď

Dobrý den,

 

ze zákona k Vám exekutor může přijít, jelikož nejde vždy o trvalý pobyt dlužníka, ale i reálný, kam má exekutor ze zákona nárok přijít.

Pokud k tomu dojde, je na Vás, aby jste exekutorovi dokázali, že majetek, který se ve Vaší domácnosti nachází, je ve Vašem vlastnictví a ne ve vlastnictví Vaší dcery.

 

S pozdravem

12. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Po rozvodu bydlím v manželově domě kde mě nic nepatří a on tady nebydlí a já tam ani nemám trvalé bydliště, které mám na obci. Po dlouhodobé nemoci jsem bez práce a beru příspěvek hmotné nouze na živobytí a přišel exekutor a oblepil bývalého manžela věci . Chci se zeptat .Může to exekutor . Nebo, pomůže vyrovnání manželství nebo čestné prohlášení, że mě tady nic nepatří. Děkuji

odpověď

Dobrý den,

 

bohužel ze zákona je takový postup exekutora na místě. Na Vašem bývalém muži poté je, aby sepsal na daný exekutorský úřad Žádost o vyjmutí věci ze soupisu mobiliární exekuce. V této žádosti musí doložit vlastnictví k daným sepsaným věcem. Pokud této jeho Žádosti exekutorský úřad nevyhoví, je na Vašem bývalém muži, aby podal k exekutorskému  ( což je okresní soud) soudu Žalobu na vyjmutí věcí ze soupisu mobiliární exekuce. Tato žaloba je již zpoplatněna v řádu asi dvou-tří tisíc. Ale i zde je možnost za určitých podmínek požádat o prominutí soudního poplatku.

Formuláře pro tyto Žádosti lze dohledat na internetu, anebo na stránkách naší poradny v sekci dokumenty.

 

S pozdravem

12. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce na firmu exmanžela

Dobrý den, byla na mne uvalena exekuce, která se týká firmy mého exmanžela. Byli jsme rozvedeni v 2008, naše manželství bylo od 1998 podílové a měli jsme i soudně vypořádán majetek. Po tomto vypořádání exmanžel založil firmu, která byla pouze jeho. V 2002 uzavřel leasingové smlouvy ve výši cca 20 mil., při rozvodu nebyly uhrazeny splátky ve výši cca 4 mil. Exmanžel po rozvodu přestal hradit splátky a leasingová společnost v 2014 zažalovala firmu, exmanžela jako jednatele a mne. Exmanžel se ukrývá, nemá již žádný majetek, nekomunikuje, tak zablokovali moje penzijní pojištění a do konce srpna proběhne výplata exekutorovi. Toto všechno jsem se dozvěděla až teď, od penzijního fondu, jelikož mne exmanžel vyhodil z bydliště, takže na trvalé adrese se nemohu zdržovat. Mám založenou datovou schránku, ale exekutor do ní nic neposlal. Při hovoru s exekutorem mi bylo řečeno, že jsem v 2002 podepsala leasingové smlouvy jako avalant (nemám písemně v ruce nic). Má exekutor právo zabavit moje penzijní pojištění, dá se v tomto případě něco dělat, abych nepřišla o peníze a v budoucnu ze mne nebyl bezdomovec? Nejedná se o malou částku a já nejsem schopná splácet, moje momentální finanční prostředky jsou 4000,- Kč/měs. Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

bohužel, ale penzijní pojištění lze exekuovat. Také bych Vám doporučovala, aby jste si zašla na Váš soud, pod který spadáte trvalým pobytem a podala jste si zde žádost o sdělení, ve kterých soudních řízeních figurujete. Soud Vám také po domluvě připraví tyto spisy a budete moci do nich nahlédnout, ofotit si je. Vše toto je bezplatné. Pokud by jste ale chtěla udělat po soudu kopie spisů, tak ty jsou již zpoplatněné, proto Vám doporučuji, aby jste si pořídila sama fotodokumentaci. Na základě toho budete moci oslovit případné věřitele a zjistíte, jaké smlouvy jste podepsala, kde všude figurujete. Na základě těchto zjištění poté budete moci podniknout kroky na svou obranu.

S pozdravem

12. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

dobry den,chci se zeptat podavala sem na sveho byvaleho pritele navrh na exekuci na plat z duvodu neplaceni vyzivneho..chci se zeptat jestli muzu nejak exekuci zastavit kdyz uz mi to pritel zaplatitl jeste driv nez mu prisel dopis od exekuce domu.DEKUJI

odpověď

Dobrý den,

 

exekuci můžete zastavit, pokud podáte na příslušný exekuční úřad Návrh na zastavení exekuce.V tomto Návrhu popíšete důvody, pro které navrhujete zastavení exekuce.

 

S pozdravem

13. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

svatba a exekuce

Dobrý den,můj přítel mě požádal o ruku.Jenže má na plat uvalenou exekuci.Celkem jich je pět a dohromady to číní cca 700tis. Vím,že na tento dotaz jste tu již odpovídali,ale ptám se proto,jestli se něco nezměnilo.Je možnost nějaké předmanželské smlouvy? Přítelovi chodí výplata na můj účet,kde nemá disponbilní právo,můžu na něho jen já.Vlastním byt,na který není uvedená žádná hypotéka ani dluh a teď jsme koupili dům,na kterou máme hypotéku,ale majitelkou hypotéky i domu,jsem já.Máme ještě dvě auta a ty jsou také napsaná na mě.Je nějaká šance,aby na mě po svatbě exekutoři nemohli? Myslím tím i účet a majetek Děkuji za odověď. Ilona

odpověď

Dobrý den,

v Občanském soudním řádě i Exekučním řádě proběhly změny, týkající se společného jmění manželů (SJM). Rozhodně bych Vám před uzavřením sňatku doporučovala, aby jste společně s přítelem navštívili advokátní kancelář, která se specializuje na společné jmění manželů a poradily jste se zde, jak právně ošetřit tuto Vaši záležitost.

Vašemu příteli bych rovněž doporučovala, aby se zajímal o institut osobního oddlužení, což by pro něj při splnění všech podmínek mohlo být řešením.

 

S pozdravem

14. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

srážky ze mzdy

Dobrý den, mé mamince z účtu někdo strhává peníze. Dělá ve fabrice pod agenturou. V agentuře říkají, že exekuce. Rodiče mají dluh za elektřinu, ale ten splácejí. Čtyři měsíce se snažíme zjistit kdo a za co strhává mamince peníze. Na účet už ji přijdou peníze po srážkách. Nemůžeme se dohledat. Prosím, pomozte. Předem moc děkuji.

odpověď

Dobrý den,

 

účetní, která srážku ze mzdy Vaší maminky provádí, ví, o jakou exekuci se jedná. Je proto potřeba oslovit účetní, aby Vaší mamince sdělila, jakému exekučnímu úřadu srážku ze mzdy zasílá. Jestli Vaši rodiče mají již exekuci kvůli dluhu na elektrice a splácejí ji, nevylučuje to ani její exekuční srážku ze mzdy. Exekutor může v rámci jedné exekuce použít více způsobů k jejímu vymáhání.

Rovněž bych Vašim rodičům doporučila, aby si každý sám za sebe napsal žádost na Okresní soud, pod který spadají trvalým pobytem, aby jim sdělil, v jakých soudních řízeních figurují. Do žádosti je potřeba uvést jméno, příjmení, rodné číslo a adresu pro doručení odpovědi. Tato žádost není spoplatněna. 

 

 

S pozdravem

18. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Vymáháni dluhu

Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak sepsat Žalobu na vydání exekučního příkazu k okresnímu soudu.Půjčila jsem kamarádce peníze a ona nejeví zájem se se mnou spojit ani nebere telefon.Dluh měla splatit do konce roku 2013. Prosím vás tímto o radu a předem děkuji.Pokud bude potřeba, zašlu bližší informace. S pozdravem Simona

odpověď

Dobrý den, 

žalobu na vydání exekučního příkazu adresujte okresnímu soudu, pod který dlužnice spadá trvalým bydlištěm. V žalobě musíte uvést kdo je žalobce (vy, vaše jméno, příjmení, datum narození, bydliště) a kdo je žalovaný( jméno, příjmení, datum narození, bydliště).

Dále musí být v žalobě uvedeno, čeho se domáháte a na základě jakých skutečností (smlouva o zapůjčce...) K této žalobě tedy přiložíte kopiie všech důkazů. Dále na konci v žalobě musí být uvedeno, že navrhujete, aby soud rozhodl takto.....A vypíšete, jak chcete, aby soud rozhodl.

Rovněž Vás musím upozornit, že žaloba je zpoplatněna poplatkem v řádě několik tisíc, ale je zde možnost společně se žalobou rovnou zaslat žádost na daný soud o prominutí soudních poplatků z důvod, např. nemajetnosti...

S pozdravem

18. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekutor mi nezasílá stržené běžné výživné

Dobrý den, na otce mé dcery mám podaný od roku 2012 exekuční příkaz na dlužné a běžné výživné. Od června tohoto roku mu bylo povoleno oddlužení v insolvenci, bohužel od té doby mi exekutor přestal posílat vymožené peníze a na mé dotazy nijak nereaguje. V účtárně povinného mi bylo sděleno, že běžné výživné nadále zasílají na účet exekutora a zbytek dávají na podnikový deponentní účet, o který se pak přihlásí insolvenční správkyně. Nevím jak mám dále postupovat abych dostávala alespoň běžné výživné. Je možné exekuční řízení zrušit a zařídit aby výživné zaměstnavatel povinného zasílal přímo mě? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám aby jste se spojila s insolvenční správkyní povinného, a o všem ji informovala, jak o běžném výživném, které stále chodí na účet exekutora, tak o dlužném výživném, které otec dítěte nehradí. Doporučovala bych Vám zaslat tento dopis písemně a to  doporučeně  i s kopiemi o stanovení výživného a s kopiemi rozsudků  o exekuci na výživném. Insolvenční správkyně poté navrhne správný postup. Její adresu naleznete, pokud si do vyhledávač zadáte isir (onnline insolvenční rejstřík), poté zadáte jméno a příjmení povinného a vyhledat. Objeví se Vám jeho případ, který si rozkviknete a vyhledáte si, která insolvenční správkyně mu byla přidělena.

S pozdravem

18. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce po ukonceni insolvence

Dobry den, po uspesnem ukonceni insolvence mi prisla exekuce na odmenu exekutorovi ze rizeni 3roky pred podanim insolvence. Tato pohledavka nebyla podana v predbeznem opatreni pred schvalenim upadku. Po kontaktovani exekutora mi bylo zdeleno,ze jsem se neodvolal proti usneseni,kfere mi bylo vhozeno do schranky a kdyz jsem oponoval,ze meli tri roky na exekuci pred zahajenim upadku bylo mi sdeleno ze jsem nebyl dohledatelny, ale ja jsem pritom pracoval na hlavni pracovni pomer. Exekutor mi jiz vydal k zamestnavateli povinost srazek ze mzdy. Co mam delat? Odvolani napisu,ale jak se pak domuzu penez pokud je zamestnavatel vyplati?

odpověď

Dobrý den,

 

pokud budete v odvolání úspěšný, exekutor Vám bude muset peníze sraženy z Vašeho příjmu vrátit. Forma vrácení bude  stanovena v soudním rozhodnutí, které soud vydá.

 

S pozdravem

18. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

dluh za odvoz - neodvoz odpadů

Dobrý den, v roce 2009 mi přestala firma najatá městem vyvážet popelnici, Město na mé tel. upozornění nereagovalo, od 2010 tedy neplatím, odpad si vozím sama a nyní mi přišel platební rozkaz za služby, které nebyly uskutečněny. V roce 2011 mi slečna na úřadě dokonce řekla, že nemám smlouvu na odvoz ale na placení.... Vím, že mám ze zákona povinnost platit, ale nemůžu přece platit něco, co se neuskutečnuje...Navíc prosím info, jestli není dluh částečně promlčen - jedná se o roky 2010,2011,2012 a část 2013, pak Město smlouvu vypovědělo. Nemám fin.prostředky na právního zástupce ani na placení dluhu, který jsem nevytvořila... Moc děkuji

odpověď

Dobrý den,

 

doporučovala bych Vám, aby jste vůči platebnímu rozkazu, který Vám byl doručen podala odpor. Poučení o podání odporu se nachází na konci platebního rozkazu. V tomto odporu vylíčíte a podložíte skutečnosti, na základě kterých tento odpor podáváte.

 

S pozdravem 

18. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Přítel a exekuce

Žiji s přítelem 8 let,teď jsem koupila byt na hypotéku(jen já),veškeré zařízeni je též moje(mohu doložit),přítel u mne není hlášen,ani mu zde nechodí žádná korespondence,vlástně nikdo neví,že se mnou bydlí(ani jeho rodiče,kamarádi).Má řadu exekucí,mají exekutoři z vaší zkušenosti nějaké páky,jak se to dozvědět(FB,návštěva jeho rodiny,sestry)??

odpověď

Dobrý den,

 

samozřejmě, že v silách exekutorů je, zjistit si a ověřit, kde se dlužník reálně nachází. je to jen otázka času. Vašemu příteli bych tedy doporučila, aby se snažil svou složitou situaci řešit. Pro spoustu lidí v podobné situaci je východisko osobní oddlužení, ale pochopitelně neznám celou situai Vašeho přítele. 

 

S pozdravem

19. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Zdravím,mám vícero exekucí,některé splácím(splátkový kalendář),ale jiné už nejdou,nechtějí přistoupit na splátky,jsem OSVČ.Mám malou pivničku.Otázka č1-mohou my zabavit těch pár stolů a židliček+televizi,bez kterých bych nemohl podnikat,vše ostatní je pivovaru??Otázka č2-pivnici mám v nájmu od družstva,mohou my zrušit a přenechat za peníze smlouvu někomu jinému??(vím o jednom hostu,který ji chce a zrovna jemu dlužím a mám tu exekuci).

odpověď

Dobrý den,

co se týče Vašeho prvního dotazu a to zabavení věcí, sloužících pro Vaše podnikání, tak ty by Vám zabaveny být neměli podle Občanského soudního řádu, § 322, ods. 3., zde je dáno: 

 (3)Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

Co se týče Vašeho druhého dotazu, tak zde bych Vám doporučovala řádně si prostudovat smlouvu, kterou máte uzavřenou s družstvem, které Vám poskytuje prostor k podnikání. V této smlouvě by měly být uvedeny důvody, kdy a za jakých podmínek lze od smlouvy odstoupit, a rovněž na jakou dobu je smlouva sjednána.

S pozdravem

 

19. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Dobrý den, měl bych dotaz. Teta se dostala do exekuce a včera přišli vykonavatelé zabavit majetek, jeden velmi ochotný, ale druhý velmi nepřijemný. Teta bydli v domě, který vlastní její maminka, má tady pouze trvalé bydliště. Na věci nalepovali nálepky exekučně zabaveno, ale i na věci které tetě nepatří,ale patří mamince, která je v insolveci, tak aby z toho něměla nějaký problém ? A také bych se chtěl zeptat, zabavili i tříkolku, která je psaná na manžela, to chápu, že jí zabavili, ale zabavili ji a dokonce na ní sami odjeli, ikdyž s ní neuměli, tak jestli to není v rozporu s nějakým zákonem, zda-li neměli zavolat odtahovou službu, či tak nějak ? Děkuji Koula

odpověď

Dobrý den,

maminka by měla neprodleně o této záležitosti informovat svého insolvenčního správce, jelikož exekutor nesmí zabavovat žádné její věci, pokud je ona sama v insolvenci, čímž se měla exekutorskému vykonavateli prokázat. Domnívám se, že zde došlo k nešťastné shodě náhod.Rovněž by měla maminka podat v co nejkratší době, po domluvě s insolvenčním správcem,  Návrh na vyjmutí věcí ze soupisu mobiliární exekuce. Formulář tohoto Návrhu lze dohledat na internetu. Tento Návrh zašle danému exekutorskému úřadu. Zde napíše, které věci jsou v jejim vlastnictví. Toto tvrzení podepře důkazy a to účtenkami, pokud jak říkáte je v insolvenci, tak soupisem majetku, který  musela předložit k návrhu na osobní oddlužení, můžou to být i datované fotografie s rodiných oslav aj. 

Maminka se rovněž nemusí obávat, že by měla nějaký problém, ale měla by informovat o této návštěvě exekutorského vykonavatele  jak už jsem zmínila v začátku, svého insolvenčního správce.

To zda vykonavatelé mohli odjet na tříkolce nemohu posoudit, jelikož nevím, jaké řidičské oprávnění je k jízdě na tříkolce potřeba.

 

S pozdravem

20. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce na bankovní účet

Dobrý den, prosím , poraďte , jak se bránit proti exekuci na bankovní účet. V roce 2013 jsem s advokátkou uzavřel smlouvu o splátkovém kalendáři na můj dluh u banky, který od té doby každý měsíc pravidelně splácím vyšší částkou, tak to bylo dohodnuto ve smlouvě. Přesto byla na můj účet dána exekuce. Nemohl jsem zjistit , o co se jedná, až se mi podařilo přes soud zjistit exekutora, který tam exekuci dal, i když má k dispozici smlouvu z roku 2013. Snažil jsem se zjistit věřitele, který by exekuci mohl zastavit, ale je to jenom schránka bez jakéhokoliv kontaktu . Na dané adrese je těchto schránek mnoho. Advokátka, se kterou jsem sepsal smlouvu mi prý nemůže pomoci, byla jenom prostředníkem. Exekutorský úřad mi nesdělil, proč podal exekuci a nevím, zda peníze, které posílám ,jsou použity na úhradu dluhu. Děkuji za radu

odpověď

Dobrý den,

 

doporučila bych Vám, aby jste podal žádost o nahlédnutí do spisu, který proti Vám vede daný exekutor. Může se jednat o jinou exekuci. Pokud ne, tak k exekučnímu vymáhání Vašeho dluhu, i když jej řádně splácíte může ze strany věřitele dojít. To mu umožňuje zákon.V tomto spisu by jste měl zjistit podrobnější informace o věřiteli, pokud to již není banka, jak se zmiňujete v počátku svého dotazu. Rovněž si důkladně prostudujte smlouvu, kterou jste uzavřel s advokátkou a na základě toho si můžete mimo jiné dopočítat, kolik jste věřiteli již na splátkách uhradil z celkového dluhu.

Také bych Vám doporučila, pokud jste již tak neučinil zažádat banku, u které máte svůj účet o vydání dvojnásobku životního minima, což můžete v rámci jedné exekuce učinit jedenkrát. Zákon Vám to umožňuje. Většinová praxe je, že klient se dostaví na pobočku banky a vše vyřídí na přepážce, záleží na vstřícnosti Vaší banky, jinak si podejte písemnou žádost o vydání dvojnásobku životního minima.

Také bych Vám doporučovala, aby jste si vešeré platby, které Vám přicházejí na účet nechal zasílat složenkou, anebo vyplácet v hotovosti anebo si je nechte zasílat na účet jiné osobě, které důvěřujete.

 

S pozdravem

20. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Dobrý de chtěla bych se zeptat beru častečný invalidní dúchod a ještě pracuji na zkracený uvazek ,muj dúchod je 3100 kč. a vydělam si hrubeho 6500 kč. muj zaměstnavatel mi stahuje na exekuci 1700 kč měsičně jsem sice vdana ale z předešleho manželstvi mam 2 nezletilé děti a vyživné nepobiram. Muj nynějši manžel ma ulevu na děti a ja ne ale i přesto semi zdá že mi stahuje strašně moc na exekuci je to možne když vlastně nemam ani životni minimum . Děkuji za odpověd Sylva Korbelová

odpověď

Dobrý den,

exekuční srážky ze mzdy májí daný vzorec, který musí zaměstnavatel dodržet. Pro Vaši kontrolu bych Vám doporučovala vypočítat si Vaši exekuční srážku pomocí některé z kalkulaček onlinne na internetu. Do internetové kalkulačky zadáte Váš čistý měsíční příjem, počet vyživovaných osob (dětí), stav (svobodná/vdaná) a to, zda jde o přednostní, či nepřednostní pohledávku.

Pokud bude tento Váš výpočet v rozporu s tím, co Vám strhává Váš zaměstnavatel, o této skutečnosti jej informujte s tím, aby sjednal nápravu.

 

S pozdravem

 

 

24. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

půjčky

Dobrý den,můj syn umožnil švagrové aby si nahlásila trvalé bydliště v jeho rodiném domku.Ona mu zamlčela, že má nezaplacené dluhy u banky a Home creditu .Celková částka je asi 500 000 kč, kterou splácí .Úvěr má pojištěný pro případ nemožnosti splácení z důvodu ůrazu a smrti .Chci se zeptat zda při neplacení se máme obávat exekuce a nebo jsme krytí touto pojistkou.Moc děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

pokud by švagrová Vašeho syna přestala své dluhy splácet a věřitel požádal o jejich exekuční vymáhání, je teoreticky možné, že by mohlo u Vašeho syna dojít k návštěvě exekutora a k mobiliární exekuci. To na základě trvalého pobytu švagrové Vašeho syna v jeho domku. 

Pro tyto případy se doporučuje a v praxi často provádí,  udělat soupis majetku, který se v domku nachází u notáře s tím, že jde o majetek Vašeho syna a ne švagrové.

Pokud by totiž v budoucnu došlo u Vašeho syna k mobiliární exekuci na základě dluhů jeho švagrové, bude na něm, aby průkazně dokázal, že majetek, který se v domku nachází je v jeho vlastnictví a ne ve vlastnictví švagrové.

S pozdravem

27. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Dobrý den, chtěla by jsem se zeptat nestli můžou na mě exekutoři když splácím jen malou částku než po mě chtějí např. Exekutor chce 500kč a ja splácím 50kč.Děkuji za odpověď a mám jen životní minimum

odpověď

Dobrý den,

nevím, co si přesně představujete pod pojmem exekutoři můžou. Pokud splácíte 50 Kč, je to jakýsi projev dobré vůle, ale samozřejmě zřejmě pro exekutora malý.

Pokud máte majetek, který by Vám mohl exekutor zabavit v rámci mobiliární exekuce, anebo pokud máte bankovní účet, pobíráte mzdu atd, vše toto Vám může exekutor exekuovat, i když splácíte 50 Kč. Jde totiž o dobrou vůli exekutora, pokud bude Váš splátkový kalendář akceptovat.

 

S pozdravem

27. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Stávám se spolupachatelem?

Dobrý den, kamarád (OSVČ) má dluhy a byla mu na plat uvalena exekuce. Požádal mne abych si zřídil účet na své jméno, aby na něj nemohly a on se dostal k penězům. Je to vůbec legální? Neporušil bych zřízením nového účtu zákon? A pokud by to legální bylo - musím odvádět daně za přišlou platbu? Nebo se mohu popř. odvolat na to, že to byl nějaký dar? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

 

z Vašeho dotazu není zřejmé, jaké platby by Vám docházely na účet. Žádný zákon Vám nezakazuje, aby jste si vyřídil bankovní účet. To, jaké platby Vám na něj budou chodit je Vaše rozhodnutí. To co v dotazu popisujete, je běžná praxe dlužníka, na kterého je uvalena exekuce. Dlužník si po domluvě s příbuzným anebo známým nechá svůj příjem zasílat na jeho bankovní účet.

S pozdravem

28. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Více exekucí

Dobrý den, můj známý má již z od roku 2014 3 exekuce na plat. Cca 80, 120,150 tis. Nyní mu přišel platební rozkaz asi na 600 tis. Jeho plat v čistém bude cca 15 tis. Ráda bych se zeptala, pokud nepodá odpor a platební rozkaz bude v právní moci, co nastane? Nemá žádný majetek, podle čeho se určí exekuce (jestli budou hledat kde bydlí, jestli to půjde na plat nebo nikoliv)? Pokud by byla určena exekuce na plat, hledí exekutor na to, že tam má již nějaké exekuce a podle čeho se bude počítat, když už nyní se odečítají 3 exekuce. Sníží se částky, které nyní platí a budou mu odečítat 4 exekuce s tím, že mu zůstane životní minimum? Před rokem mu zemřela maminka a dědictví se nijak z důvodů dluhů neřeší a " čeká se na promlčení". Je možné, že si exekutor zjistí toto možné dědictví, i když měla matka jiné jméno. Bydlí u přítelkyně, kde není hlášen uveden na zvonku nic, ale přesto má ona strach, že by mohl být problém. Velice děkuji

odpověď

Dobrý den,

pokud Váš známý má několik exekucí a pravidelný příjem, měl by si zvážit, zda by pro něj nebylo vhodné řešit tyto exekuce a dluhy pomocí osobního oddlužení.

Co se týče podání odporu, proti platebnímu rozkazu, je na jeho uvážení, zda si jej podá. 

K dalšímu Vašemu dotazu, to kolik budou činit exekuční srážky z platu Vašeho známého se vypočítávává podle vzorce, který je jasně daný. Zjednodušeně řečeno, pokud již nezbydou peníze ze srážek z platu pro dalšího exekutora, tak tento exekutor čeká v pořadí, dokud nebude uhrazena  exekuce i s příslušenstvím v pořadí před ním, poté příde na řadu on.  

Co se týče dědictví, tak i o tom se může exekutor dovědět, stejně tak pobyt Vašeho známého, který bydlí u své přítelkyně a nemá označený zvonek. Teoreticky kdyby se dozvěděl exekutor o pobytu Vašeho známého, může na adrese reálného pobytu dlužníka vykonat za určitých podmínek mobiliární exekuci.

 

S pozdravem

28. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce u rodicu

Dobrý den mám invalidní zadlužené rodiče kteří nejsou schopni splácet ,přišli o byt,třikrát se stěhovali, nemají pomalu ani na jídlo.ted je našla exekuce měli už i lístek ve schránce ze nebyli zastizeny a ze maji zavolat na přiloženy kontakt.budou se bavit se mnou? Chtěla bych byt u toho. Oni bohužel nejsou schopni jednat.A vzala jsem jim na splatky pracku maji doma smlouvu ze je na me ze ji splacim nemůžou ji opravdu odvézt? Nemají žádný majetek jen staré krámy ale psychicky jsou na tom opravdu špatně. Muzou se vpacit do bytu kde nemaji ani vizitku?Bydli v pronajmu ve vysokem panelaku.Nikomu nechteji otvirat.Jak toto resi pani vykonavatele exekuci?A co po jejich smrti můžu zdědit dluhy nebo se jich mužů opravdu vzdát.Slyšela jsem ze se to ma rušit.Děkuji za radu jsme opravdu v bezvýchodné situaci.

odpověď

Dobrý den,

to, zda se ex. vykonavatel bude s Vámi bavit, pokud nejste oprávněná jednat za své rodiče, záleží čistě na něm. Určitě bych Vám doporučovala, vzhledem k situaci Vašich rodičů, tak jak ji ppopisujete, aby jste u jeho návštěvy byla. Pračka, která je Vaše, splácíte ji, máte od ní dokumentaci na Vaše jméno,  ale zapůjčila jste ji svým rodičům by Vám neměla být zabavena v rámci mobiliární exekuce.

K dalšímu Vašemu dotazu a to,  pokud dlužník neotevírá dveře bytu, je zde možnost násilného otevření bytu za strany soudního exekutora za asistence policie ČR. Návštěva ex. vykonavatele se odvíjí od reálného pobytu dlužníka, tudíž je taková návštěva u Vašich rodičů možná.

A k poslednímu Vašemu dotazu, zjednodušeně řečeno dluhy rodičů se dědí, tudíž pokud se jich nezřeknete v rámci dědického řízení u notáře, tak dluhy na Vás přejdou. Ale jak zmiňuji, máte zde možnost odmítnutí dědictví i s dluhy. O tom že by se chystala novela zákona, která by neumožňovala zřeknutí se dědictví i s dluhy, mi není známo.

 

S pozdravem

31. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce před uzavřením manželství

Přeji dobrí den mám návás jen dotaz mam několik exekuci které mi vznikly ještě nž jsem začal žít s družkou. Chtěly bysmese vzít ale mám strach že budou exekutoři vymáhat potom dluhi po me manželce lze tomu předejít předmanželskou smlouvou nebo jsme bes šance moc děkuji za odpověd

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám navštívit advokáta, který se zaměřuje na společné jmění manžeků a sepsat zde před uzavřením sňatku manželskou smlouvu. V této předmanželské smlouvě by jste měli mít upraveny majetkové vztahy, včetně dopad a řešení dluhů vzniklých před uzavřením manželství.

 

S pozdravem

31. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce bratra

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,co dělat v případě, že na mého bratra byly ted uvaleny 3 exekuce v částce cca 200 000kč. Je v takové situaci, že už nyní má uvalenou exekuci na účet, takže nemá to z čeho zaplatit. Nic nemá, nic nevlastní, bydlí u bratra, přišel o rodinu a neví už jak dál.

odpověď

Dobrý den,

Váš bratr si může v rámci jedné exekuce jedenkrát požádat o vyplacení dvojnásobku životního minima ze svého účtu, pokud tak ještě neučinil. Tzn. že na pobočce banky , kde má veden účet,  zažádá o toto vydání a to buď ústně, anebo písemně, záleží na pracovníkovi pobočky, jak mají tento postup upraven ve svých interních nařízeních.

Rovněž by si mohl Váš bratr požádat o zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, formulář ke stažení se nachází na stránkách naší poradny.

Dále, pokud Váš bratr pracuje, a mimo jiné by splňoval zákoné podmínky, mohl by se zajímat o institut osobního oddlužení, který by mohl být pro něj východiskem, z této jeho složité situace, ale neznám podrobnosti případu vašeho bratra.

S pozdravem

 

31. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Dobrý den.Chci se prosím zeptat zda mi na Okresním soudě zdělí kolik a u koho exekuce mám?A zda je nějaká šance při podání k soudu žádosti o zastavení exekuce pro nemajetnost?A ještě jeden dotaz.Existuje nějaký typ předmanželske smlouvy která chrání budoucí manžele před dluhy toho druhého?Děkuji za odpověd.Andrea

odpověď

Dobrý den,

u Okresního soudu, pod který spadáte trvalým bydlištěm Vám opravdu  sdělí, v jakých soudních řízeních figurujete, což jsou i zmíněné exekuce.

Podat si Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost můžete, šablona je k dohledání i na našich internetových stránkách v sekci dokumenty.

Co se týče Vašeho posledního dotazu a to předmanželské smlouvy, doporučovala bych Vám navštívit notáře anebo advokáta, který se specializuje na SJM.

Pěkný den.

 

07. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce na příspěvek v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení

Dobrý den, prosím o radu, moje známá dostává příspěvek v hmotné nouzi 3.400,- měsíčně a 5.500,- příspěvek na bydlení podle nájemní smlouvy, nyní nedostala už 3 měsíce příspěvek na bydlení a za minulý měsíc ani příspěvek v hmotné nouzi, byl jí zaslán exekuční výměr a na sociálním úřadě jí bylo sděleno, že už nebudu dostávat žádné příspěvky, neboť je úřad bude zasílat na splátky exekučního výměru. Neví, co má dělat, je úplně bez prostředků. Domnívala jsem se, že výše uvedené příspěvky není možné exekučně obstavit. Prosím, ráda bych ji poradila, co dělat, kam se obrátit. Děkuji pěkně za vysvětlení a radu.

odpověď

Dobrý den,

dávky v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení vyplácí úřad práce a ne sociální úřad. To, že je úřad práce nevyplácí Vaší známé je z jeho strany pochybení, jelikož tyto dávky nepodléhají exekuci. Doporučovala bych Vaši známé, aby se proti tomuto rozhodnutí ohradila formou doporučeného dopisu a to vedoucímu daného úřadu práce, kde by jej upozornila, že podle Občanského soudního řádu, § 317 nelze tyto dávky exekuovat a vyzve jej k nápravě tohoto pochybení.

 

S pozdravem

08. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

kolik exekuci mi muzou strhavat na jednou s platu

Dobry den mam dotaz pracuji a mam zhruba 10exekuci z toho mi momentalne strhavaj 3 a stoho jednu prednostni je toto mozne podle noveky zakona ktera byla schvalena ted v lete?osobni bankrot nema cenu delat protoze ma vyplata je dost vysoka a zaplatim casku stejnak celou.jednou jsem cetl ze se daj sloucit exekuce pouze 1 k exekutorovy je to pravda pokud ano prosim o radu jak to mam provest dekuji moc

odpověď

Dobrý den,

sloučení exekucí upravuje Exekuční řád, § 37, odstavec 4.Doporučuji k nahlédnutí, je dobře dostupný na internetu.

Dále bych Vám vzhledem k tomu, že je na Vaši osobu vedeno 10 exekucí, jak píšete, doporučovala zajímat se o institut osobního oddlužení, jelikož jedna z výhod je ta, že při osobním oddlužení se Vám již nenavyšují dlužné částky narozdíl od exekucí. Ty exekuce, které Vám nejsou v současné době strhávány z platu a jsou v tzv. pořadí,  se Vám navyšují stále. I když by jste měl během 5 let uhradit 100% svých závazků v rámci osobního oddlužení, bude to stále méně, jelikož Vám stále Vaše závazky strhávány v rámci exekuce z příjmu narůstají a za pět let budou podstatně vyšší, než jsou dnes.

Př. -nynější stav Vašich závazků činí 500 tis.Když půjdete do osobního oddlužení zítra, zaplatíte 500 tis během pěti let.

       -nynější stav Vašich závazků činí 500 tis. Když budete exekuce splácet formou srážek z příjmu, tak pouze takové, které jsou přednostní a na které zbyde v rámci exekučnícch srážek z platu. Zbývající exekuce Vám budou stále narůstat a za pět let může činit Váš  dluh čistě hypoteticky 600 tis.

Je to jen příklad pro vysvětlení. Tudíž Vám doporučuji vyhledat ve Vašem okolí bezplatnou poradnu, která se zabývá dluhy a kde by Vám vše vysvětlili dopodrobna.

 

S pozdravem.

08. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Dluhy

Dobrý den, přítel dcery má několik exekucí,podstatnou část už uhradil, ještě mu zbývá poměrně vysoká částka za MHD.Tyto platby si nechá sloučit a bude splácet. Mají spolu miminko a nyní se chce nastěhovat k dceři do bytu a přihlásit k trvalému pobytu..Ráda bych se zeptala,jestli nehrozí,že by dceři zabavili byt,nebo jiný majetek. Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

pokud by se přítel Vaší dcery k ní nastěhoval a měl by u ní trvalý pobyt, je zde určité riziko, že exekutor bude předpokládat, že majetek, který se v daném bytě nachází je i  jejího přítele a může tak dojít k jeho zabavení v rámci mobiliární exekuce. Na dceři by poté bylo dokázat, že se jedná o její majetek. Takovým situacím se dá předejít, pokud ještě před tím, než se přítel k dceři nastěhuje společně sepíší, že majetek, který se v daném bytě nachází je pouze ve vlastnictví Vaší dcery. Toto prohlášení doporučuji udělat formou notářského zápisu.

S pozdravem

10. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

alimenty a exekuce

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Mám otce, který si nadělal spousty dluhů, a teď má exekuci na plat. Je mi 23 let a studuji denní formu tudiž mi na brigády stačí jen některé víkendy, problém je v tom, že můj otec, se mi snaží posílat alimenty, posílá je pravidelně ale už se asi třikrát stalo, že mi alimenty nemohl poslat protože přišel o práci, přitom jsem vyčetla, že alimenty mají přednost před ostatními věřiteli.Snaží se je posílat ale nemůže, protože na to nemá. Jak je možné, že otci strhávají takovou částku. Je z toho špatný, ja jsem z toho špatná, protože nemám z čeho zaplatit nájem. Je nějaká možnost upravení částky, kterou otci strhávají ? mnohkrát děkuji za radu.

odpověď

Dobrý den,

pokud jde výživné na děti, jsou opravdu přednostní pohledávka v rámci exekuce, ale z Vašeho dotazu jsem vyrozumněla, že své výživné nevymáháte po otci exekučně. Proto, aby na ně tak bylo pohlíženo, je třeba v prvé řadě podat Návrh na exekuční strhávání výživného z příjmu Vašeho otce.

Srážky z příjmu Vašeho otce budou poté strhávány tak, že se v prvé řadě strhne přednostní pohledávka (Vaše výživné), poté nepřednostní. Vašemu otci zbyte z příjmu vždy stejná částka, kterou upravuje zákon. Lze si dopočítat pomocí onlline kalkulačky na internetu (srážky z příjmu v rámci exekuce).

S pozdravem

14. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

úhrada nákladů exekuce

Dobrý den, na nemovitost byla uvalena exekuce, nemovitost byla prodána v dražbě. Hradí se z výnosů dražby i náklady na exekuci, t.j. odměna exekutora?

odpověď

Dobrý den,

ano, z výnosůl dražby se hradí náklady exkuce.

S pozdravem

14. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Dotaz

Dobrý den dnes mi přišlo psaní od exzekutora můžou mi sáhnout na mateřskou když nic jiného neberu

odpověď

Dobrý den,

pokud Vám chodí Vaše mateřská na účet, tak ten může být zablokován. Dále, co se týče srážek z Vaší mateřské, tak nevím, o jakou výši se jedná. Pokud by však šlo udělat z Vaší mateřské srážku, lze srážet. Výpočet si lze ověřit pomocí z některých onlline kalkulaček na internetu.

 

S pozdravem

14. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Dobrý den,chtěl bychse zeptat jakou částku mi muže exekutor strhnout z podpory v nezaměstnanosti.jsem svobodný a mám podporu ve výši 4411 kč.Děkuji za oddpověd.

odpověď

Dobrý den,

vzhledem k Vašemu měsíčnímu příjmu, který uvádíte jako 4 441 Kč, tak žádnou.

S pozdravem

16. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

dobry den.byla na mne uvalena exekuce,přestoze jsem již žalovanou částku zaplatil.Poradte mi prosím jak se ucinne branit.dekuji Jiri

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám podat odpor proti platebnímu rozkazu. Na zadní straně platebního rozkazu máte uvedeno poučení, na základě kterého postupujte. Nezapomeňte přiložit důkazy o uhrazení exekuce (např. kopie výpisu z účtu, složenek..)

S pozdravem

18. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce na plat

Dobrý den, žiejeme s partnerkou ve společné domácnosti dvěmi dětmi, jedno společné. Zajímá má mě výše životního minima, jaká je nezabavitelná částka, zda to co je nad 2x(nezabavitelná částka) mohou vždy srazit bez omezení a jak se vypočítá exekuce z 13. a 14. platu? Mohou zabavit celý plat, nebo i zde je nezabavitelná částka? Předem děkuji za odpověd Stewens.

odpověď

Dobrý den,

exekuční srážky z příjmu jsou dány zákonem. Existuje řada onlline kalkulaček, které Vám pomohou z výpočtem. Zasílám Vám odkaz na jednu z nich.

http://ekcr.cz/?p=kalkulacka_1

Co se týče exekučních srážek ze 13 a 14 platu, tak ten je součástí Vašeho příjmu a lze jej srazit celý. Tudíž by se dalo říci, že Vám po provedení exekučních srážek z příjmu zůstane vždy stejná výše, ale výše Vašich měsíčních exekučních srážek se bude odvíjet od výše Vašeho měsíčního příjmu, tudíž bude pohyblivá.

S pozdravem

21. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekutor

Dobrý den, byl u nás ,minulí měsíc exekutor řekl nám že jestli nezaplatím easpoň půlku tak nám zabaví majetek já jsem na mateřské a manžel vydělává kolem 15000 řekli jsme že můžem posílat 200 0měsíčně víc bohužel nemáme splátku jsme poslaly a oni nám volaly že jim to nestačí a že jestli do 14 dní nezaplatíme tak nám doma nic nezůstane. Je to možné když splácíme aspoň to co můžem???

odpověď

Dobrý den,

na exekutorovi je, zda bude akceptovat Vámi navržený splátkový kalendář. To , že chce provést mobiliární exekuci, je v jeho zákonných možnostech. Otázkou ovšem je, co může být dlužníkovi v rámci mobiliární exekuce zabaveno. Doporučovala bych Vám, aby jste si načetli Komorní listy (aktuální výtisk) Exekutorské komory, které doledáte na internetu. Nacházejí se na stránkách již zmíněné exekutorské komory a je v nich článek o mobiliární exekuci, co lze zabavit a co nikoliv.

Rovněž bych Vám doporučila, pokud se Vám začali tzv. hromadit exekuce, aby jste se začali zajímat o institut osobního oddlužení, i to by mohlo být za splnění zákonných podmínek , řešením Vaší nelehké situace.

S pozdravem

24. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

dobry den chtela jsem se zeptat exekutor mi uz druhy mesic blokuje ucet s penezi a jeste mi prisel do bytu a zabavil majetek poslala jsem mu uz vetsinu dluhu a dal mi 14 dni na to sbych doplatila zbytek dluhu postupuje spravne ?vubec semnou nechce jednat a jak mam zaplatit dluh kdyz mi blokuje ucet ?dekuji

odpověď

Dobrý den,

exekutor v rámci exekuce může použít více způsobů vymáhání. Tzn. že Vám může odstavit účet a zároveň provést mobiliární exekuci. Co se týče blokace Vašeho účtu, tak máte možnost v rámci jedné exekuce jedenkrát požádat z Vašeho účtu o výplatu dvojnásobku životního minima, pokud jste tak ještě neučinila. Žádá se běžně na přepášce dané banky.

Rovněž bych Vám doporučila, aby jste se pokusila s exeutorem dohodnout na splátkovém kalendáři. Tuto žádost mu zašlete doporučeně. Pokud nebude exekutor akceptovat Vámi navržený splátkový kalendář, i tak v něm pokračujte. Co se týče každé splátky, je potřeba na ni vyznačit, že se jedná o splátku jistiny (základního dluhu). Je potřeba z Vaší strany nejdříve uhradit jistinu, jelikož od ní se vypočítávají úroky... Tzn. čím bude menší jistina, tím budou menší úroky.

S pozdravem

30. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Mám dluh u finančního úředu existuje nějaká žádost třeba na ministerstvo o prominutí aspoň části dluhu nejsem schopný to uhradit. Dostal jsem se do této situace podvodem se které nejde ven. Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

můžete se pokusit napsat žádost přímo na finanční úřad s tím, že podrobně vylíčíte skutečnosti, které Vám brání ve splácení dluhu a proč daný dluh vznikl.Pokud jste se do této situace dostal podvodem, jak sám uvádíte, je dobré celou záležitost řešit i s policií ČR.

 

S pozdravem

 

30. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Jak platit exekuce když mám i exekuci na plat?

Dobrý den. Už nevím kudy kam. Exekuce se na me hrnou ze všech stran. A ja to nemůžu splácet. Man exekuce na plat plus další čtyři platím. Nemůžete mi prosím pomoct, poradit? Podmanicka.

odpověď

Dobrý den,

pokud máte několik exekucí, které nejste schopna hradit a máte práci a pravidelnou mzdu, doporučovala bych Vám zajímat se o osobní oddlužení, které by pro Vás mohlo být řešením. S osobním ddlužením by Vám mohla pomoci bezplatná poradna, které se bude určitě vysktyovat i ve Vašem okolí. Adresy těchto poraden by mohli mít sociální pracovníci Vašeho městského úřadu, kde by Vás mohli na nějakou takovou poradnu nakontaktovat.

Co se týče splácení exekucí, je vždy potřeba každou splátku označit jako platbu ,,jistiny dluhu", což je samotný dluh. Čím menší bude totiž samotný dluh, tím menší budou úroky...

 

S pozdravem

07. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekutor

Dobrý den.. Chtěla jsem se zeptat. Mám půjčku, plus cetelm. Dva měsíce jsem tí neplatila. Prestala jsem to platit. Neměla jsem z čeho. Teď je další měsíc kdy mám zaplatit. Můžete mi poradit když příští měsíc už dostanu peníZe a zaplatím . za jak dlouho mě může přijít exekutor? Děkuji moc.

odpověď

Dobrý den,

před návštěvou exekutora musí společnost, které dlužíte splátky,  požádat soud o vydání platebního rozkazu. Toto rozhodnutí, kdy požádá soud o vydání platebního rozkazu,  je zcela na společnosti, které dlužíte splátky. Na základě platebního rozkazu může být exekutor pověřen výkonem exekuce. 

Doporučovala bych Vám však, aby jste se společností komunikovala, napsala jí doporučený dopis, kde jí vysvětlíte, proč jste se opozdila s úhradou měsíčních splátek a požádáte je o odklad a schovívavost s tím, že jim napíšete, kdy dluh doplatíte a začnete pravidelně splácet. Vždy je lepší s věřiteli komunikovat, než  čekat na návštěvu exekutora.

 

S pozdravem

09. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Dobrý den, ráda bych se zeptala ohledně exekuce. Při neplacení pojištění došlo k dluhu kolem 90 000 Kč. Na mém účtě v bance jsem v mínuse - 89000, jelikož nějakou tisícovku jsem tam měla. Zajímalo by mě, jestli exekutor může dostat peníze hned co jsem dlužná, nebo je dostane až poté co je splatím. Druhá otázka se týka splácení. Peníze mi chodí na přítelův učet a měsíčně chci na muj zablokovaný účet posílat kolem 15 000, do té doby než se v něm dostanu na 0. Je to možné? Bude moci banka i přes tento zablokovaný účet peníze exekutorovi poslat? Nebo kam jinam platit peníze, pokud ne na účet. Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

nevím, jak máte nastavený účet v bance, ale díky odstavení bankovního účtu ze strany exekutora by nemělo dojít k tomu, aby jste byla na tomto účtu v mínusu.K Vašemu dotazu-exekutor není majitelem peněz, které dlužíte, ale věřitel, který požádal exekutora o jejich vymáhání, tudíž exekutor by měl přeposílat peníze Vašemu věřitel. Doporučovala bych Vám, aby jste každou splátku, kterou exekutorovi zašlete, označila jako splátka jistiny dluhu. Jistina je základ dluhu, od kterého se vypočítávají úroky atd., tudíž čím menší je jistina dluhu, tím menší jsou úroky. Splátky zasílejte složenkou. Na účet, který Vám odstavil exekutor již dle mého mínění nemá smysl peníze zasílat. Rovněž musíte počítat s náklady exekuce.

 

S pozdravem

19. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Co muze Exekutor zabavit - prosim o pomoc

Dobry den, Prosim o pomoc.... Na dve deti, pobiram materskou podporu 3800 + prispevek 1000kc. To je muj veskery prijem. Pred pul rokem jsem dostala exekuci od MHD na 20tis a exekutor mi zablokoval ucet na ktery mi chodi prispevky. Pozadala jsem banku o vyplaceni dvojnasobku zivotniho minima. Chtela jsem si na Uradu zmenit zpusob dorucovani prispevku (slozenkou) ale nestihna jsem to. 10.10.2015 prisla platba od Uradu na muj zablokovany ucet a exekutor si celou castku 4800kc vzal...... Ma na to prosim pravo ? Mouhu se nejak branit ? Jsou to prece jen jedine penize na deti ktere dostavam. Dekuji moc za Vasi odpoved. Hajkova Marie

odpověď

Dobrý den,

bohužel exekutor má možnost tyto peníze zabavit, jelikož se zjednodušeně řečeno mění ze soiálních dávek tím, jakmile příjdou na Váš účet na peníze na účtu a ty exekuovat lze.

S pozdravem

19. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce na plat

Dobrý den mému zaměstnavateli byl poslán do meilu exekuce na muj plat.já sem ale na rodicaku.byla sem si zjišťovat co to je za dluh.byl to z vodafonu.ale tam na moje jméno bič nemají.a vůbec mě nějaké upomínky nebo něco tam neposlaly.poradite jak řešit?dekuji

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám zaslat žádost o sdělení na soud, pod který spadáte trvalým bydlištěm, ve kterých soudních spisech figurujete. Soud Vám zašle čísla řízení, mezi kterými by mohla být i tato exekuce. Také, pokud jak říkáte nemáte žádný dluh u Vodafonu, můžete podat odpor proti platebnímu příkazu, kde uvedete rozhodné skutečnosti a podložíte je důkazy, např. vyjádřením od Vodafonu, že k nim nemáte žádný závazek.

 

S pozdravem

21. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

EXEKUCE NA PLAT MANŽELA

DOBRÝ DEN KOLIK PENĚZ MŮŽE EXEKUTOR VZÍT Z PLATU -SRÁŽKY DĚLÁ ZAMĚSTNAVATEL,KDYŽ MÁ PLAT KAŽDÝ MĚSÍC JÍNÝ ČISTÝ PŘÍJEM 9500 KČ MÁ MANŽELKU KTERÁ JE NEZAMĚSTNANÁ A NEBERE PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI ANI SOC.DÁVKY,SYNA KTERÝ UKONČIL STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE A JE TAKY NEZAMĚSTNANÝ BEZ PODPORY A SOC.DÁVEK TAKŽE NÁS ŽIVÍ MANŽEL.OD ČERVENCE 2015 DO 11.ZÁŘÍ 2015 BYL NA NEMOCENSKÉ OD 11.9.2015 CHODÍ DO PRÁCE A MĚL ČISTÝ PŘÍJEM 7084 KČ ÚČETNÍ MU NA EXEKUCI STRHLA 650 KČ JE TO V POŘÁDKU NEBO NE?PROSÍM O RADU JAK VYPOČÍTAT KOLIK MŮŽE BÝT STRHNUTO Z PLATU DĚKUJI ALENA

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám využít některou z onlline kalkulaček na internetu, kde se Vám pro Vaši kontrolu vypočítá po zadání patřičných kritérií, výše exekučních srážek ze mzdy. Rovněž je potřeba rozlišit, zda se jedná o přednostní (např.dluh vůči státu, FÚ, zdravotní pojištění...), anebo nepředností pohledávku (.např.provident, e-on...)

S pozdravem

21. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

EXEKUCE

Zdravím,, chtěla jsem se poptat,, co mám dělat, když mám 7 exekucí, jsem vedena na ÚP, pobírám hmotnou nouzi,, ale od roku 2011 ty exekuce splácím po 100 měsíčně, jelikož pobírám hmotnou nouzi nejsem schopná dále splácet poněvadž jsem na pokraji chudoby,, žiji v pronajatém bytě, kde musím hradit nájemné, a když zaplatím exekuce nezbývá mi na živobytí prosím tedy o radu , už nevím kudy kam děkuji

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám napsat na každou exekuci zvlášť Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. Jednoduchý formulář je ke stažení i na stránkách naší poradny. Důležité je, aby jste v tomto Návrhu vylíčila podrobně důvody, proč podáváte tento návrh.

S pozdravem

23. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Sebrání majetku i přes řádné splácení?

Dobrý den. Posílali upomínky k uhrazení částky cca 1100,-. Jenomže kvůli nesrovnalostem mě to posílali na špatnou adresu a já tím pádem o tom ani nevěděl. Dluh se vyšplhal na částku necelých 14 000,- a mám exekuci, které mě už zablokovala účet. Jakmile jsem se o tom dozvěděl měl jsem nemilé pocity a jelikož jsem student VŠ, nejsem schopen dát takovou částku naráz dohromady. A tak jsem se chtěl dohodnout na měsíčních splátkách 500,- měsíčně. Dle možností bych v budoucnu splátku zvýšil abych to měl co nejdřív za sebou. Oni mě však řekli, že to není problém, ale i když budu splácet tak prý když zjistí, že mám nějaký majetek bude zabaven. Má otázka zní: Zda když chci daný dluh uhradit a řádně splácet, zda skutečně mohou zabavit můj majetek.

odpověď

Dobrý den,

k zabavení Vašeho majetku může ze strany exekutora dojít, jelikož to, že Vám exekutor umožňuje hradit dluh formou splátkového kalendáče je pouze na jeho dobré vůli. 

Doporučovala bych Vám také na každou splátku dluhu vyznačit, že se jedná o úhradu jistiny, což je základ dluhu, od kterého se vypočítávají úroky, což v praxi znamená, že čím menší je jistina, tím menší jsou úroky.

S pozdravem

23. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Kontokorent

Dobrý den, může exekutor vybrat kontokorent s účtu ? myslím tím účet do mínusu ? Děkuji Bittala.

odpověď

Dobrý den,

exekutor nemůže zabavit částky na bankovním účtu do mínusu, což je např. případ kontokorentu. 

S pozdravem

23. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Placení exekučních nákladů po ukončení IŘ

Dobrý den, bylo mi schváleno odlužnění, které mě bylo ukončeno splněním odlužněním a přiznáním osvobozením od ostatních pohldávek. Věc je jic ukončena a odškrtnuta v IR. Před 3 týdny mi přišel od exekutorky příkaz k úhradě nákladů exekuce. Podala jsem do 8 dnů námitku s vyznačením odstavce v usnesení o osvobození od pohledávek, v přiloze zaslal kopii jak usnesení o ukončení, tak usnesení o osvobození. Po týdnu opět dorazil pozdrav od exekutorky usnesení o doplnění návrhu námitky dle §205 obč.soudního řádu. Poradíte mi prosím, jak mám dál postupovat, co více uvěst v námitce proti této úhradě. Bohužel s bývalým IS je velmi špatná komunikace, tudíž netuším, na koho se obrátit. Děkuji moc M.

odpověď

Dobrý den,

do námitky proti hrazení nákladu exekuce napište, že na exekutora je v rámci insolvenčního řízení nahlíženo jako na věřitele, tudíž měl svoji pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení jako věřitel. Pokud tak neučinil, nemůže být jeho pohledávka uspokojena po úspěšném zakončení insolvenčního řízení, jelikož by se jednalo o zvýhodnění věřitele, což je v rozporu s Insolvenčním zákonem.

 

S pozdravem

23. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

dluhy

Dobrý den , přítel dluží nemalou částku různým věřitelům soudy , cetelem , pojišťovna ... Několik let byl v kriminále , po příchodu si našel práci a snaží se splácet co se dá . Chtěla jsem se zeptat , zda je lepší poslat každému větší částku jednou za pár měsíců a nebo radši každému každý měsíc aspoň něco ? Děkuji Vám mockrát za odpověd , hezký den.

odpověď

Dobrý den,

pokud přítel pracuje, mohl by se pokusit zajímat o osobní oddlužení, i když jednou z podmínek je čistý trestní rejstřík, ale i tak může být insolvenční soudce schovívavý.

Co se týče splátek dluhu, tak bych Vašemu příteli doporučovala dodržovat měsíční pravidelné splátky s tím, že na každou splátku vyznačí, že jde o úhradu jistiny dluhu, což je základ dluhu, od kterého se odrážejí úroky, tzn. že čím menší je jistina, tím menší jsou úroky dluhu.

 

S pozdravem

30. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Dobrý den, dnes jsem zjistila že mám dvě exekuce o celkové částce 110,000,-. Mám novou práci cca měsíc a výplata mi bude chodit na účet matky, může jí má exekuce na plat jakkoliv ohrozit? tj, že jí mohou zmrazit účet nebo strhnou její peníze když je doložitelná její výplata? A jak exekutor počítá kolik mi každý měsíc strhne když má měsíční mzda bude pravidelně činit 13,500,- čistého. Prý zůstává životní minimum, ale nevím zda ho počítají na ten jistý měsíc či na celou dobu kdy mi strhávají z platu. Může mi plat zabavit celý? Mnohokrát děkuji za Vaší odpověď

odpověď

Dobrý den,

běžná praxe je, že si dlužník nechává zasílat mzdu na účet někoho jiného.

Co se týče exekučních srážek z Vaší mzdy, tak bych Vám doporučila použít některou z onlline kalkulaček, které jsou lehce dohledatelné na internetu. Pouze při zadávání kritérií musíte rozlišit, zda se jedná o přednostní ( např. vůči státu, VZP, FÚ) pohledávku, či nepřednostní pohledávku (cetelem, provident).

Každý měsíc by Vám tedy měla zůstat stejná nezabavitelná částka. Měsíční srážky se mohou lišit a to podle výše Vaší mzdy.

S pozdravem

30. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Bankovní účet na syna

Dobrý den, jsem ručitel na půjčce, kterou exmanžel n eplatí. Přišla mi exekuce na plat. Ráda bych založila bankovní účet synovi (7let) a nechala si tam posílat výplatu. Exekutoři můžou pak na synův účet? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

exekutor by neměl postihnout účet Vašeho syna, ale někdy se to stává, jelikož k němu máte dispoziční právo jako rodič (zákoný zástupce). Dále by k takovému postihu účtu Vašeho syna mohlo dojít, pokud xekutor prokáže, že jde o Vaši mzdu účelově zasílanou na účet syna. 

 

 

S pozdravem

02. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

placeni exekuce

Dobrý den chci se optat...platím jednu exekuci splatkove panu Vránovy,jsem matka s dvěmi dětmi,platím mu měsíčně 2500,bohužel mi ted domůpřišli jiní exekutoři a chtěli mi zabavit majetek,který už zabavil pan Vrána...je to prosím mozné.když mi řekli,že se s pánem domluví a odvezou ho??a můžou vůbec po mě chtít peníze když řádně splacím jednu a na další mi nezbývají peníze...děkuji

odpověď

Dobrý den,

druhý exekutor může provést rovněž soupis Vašeho majetku, ale odvést jej nemůže, jelikož již byl proveden předchozí soupis. Co se týče vymáhání další exekuce, tak to zákon umožňuje. 

Ve Vašich možnostech je, aby jste si Napsala žádost o zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti a to podle § 268, odst. 1, písmena e), Občanského soudního řádu.

 

S pozdravem

02. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce na plat

Dobry den, jsem na materske a privydelavam si domaci praci. Ted mi na tento plat prisla exekuce, ale proto ze vydelam malou castku, tak mi nemuzou pry nic strhnout. Ale pani ucetni pry musi kazdy mesic vyplnovat nejaky papir, ktery zasila exekucni spolecnosti, ze jim nic z meho platu nemuze zaslat. A vcera mi bylo receno, ze uz to pani ucetni nebavi kazdy mesic delat, ze si mam najit nekoho jineho, na koho bych mela psanou domacku a nebo vypoved. Chci se zeptat, jestli na tu vypoved maji pravo?

odpověď

Dobrý den,

důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele by jste měla mít jednak uvedeny ve Vaši pracovní smlouvě. Dále tuto problematiku upravuje Zákoník práce a to Hlava IV Skončení pracovního poměru. Jako důvod k rozvázání pracovního poměru exekuce na plat zaměstnance zde není. Určitě by Vám bližší informace poskytl i Úřad práce, kde se na něj můžete rovněž obrátit.

S pozdravem

04. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Dobrý den, můj syn má dluhy, které z důvodu ztráty zaměstnání nesplácí. Nežije se mnou ve společné domácnosti, ale má u mě trvalé bydliště. Veškerý majetek, který se v bytě nachází je mé dcery. Mohu to prokázat darovací smlouvou, kterou mám sepsanou v právní poradně s ověřenými podpisy. Může v tomto případě exekutor majetek zabavit? Je tato darovací smlouva dostačující? Děkuji moc za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

pokud má u Vás syn trvalý pobyt, pravděpodobně se návštěvě exekutora nevyhnete. Pokud by u Vás došlo k mobiliární exekuci a byl zabaven majetek, který nepatří synovi, je ve Vašich silách poté napsat na daný exekutorský úřad žádost o vyjmutí věcí ze soupisu majetku. Tuto svou žádost podpoříte důkazy a to zmíněnou darovací smlouvou.

S pozdravem

04. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce, srážky z platu

Dobrý den, mám exekuci kterou splácím dle domluveného splátkového kalendáře splátka je 1000kč. Nyní mi ale exekutor začal strhávat peníze i z platu (momentálně z marodky) asi 1500kč. Po tomto stržení již nejsem schopna dodržovat i domluvený splátkový kalendář. Nyní mě exekutor nahání a k 1500 kč které mu chodí od zaměstnavatele po mě chce i těch 1000 kč jako řádnou splátku. Ať dělám co dělám, nejsem schopná se s ním dohodnout a vyhrožuje mi odvozem majetku a podobně. Mohu se prosím nějak bránit? Splácím víc než byla původní dohoda a řádně ale chce pořád další peníze a úroky a podobně. Dále bych se chtěla zeptat, zda sociálka může dát exekutorovi adresu, kterou mám nahlášenou na neschopence pro kontrolu nemocných. Jsem dlouhodobě nemocná, exekuce se mi ztrhává z marodky a velmi nerada bych aby mi domu přišli pobrat věci, když jim posílám v porovnání s tím jaký je můj příjem maximum. Předem mnohokrát děkuji za zpětnou vazbu. H.

odpověď

Dobrý den,

co se týče strhávání exekuce z Vašeho platu, tak exekutor má bohužel na takové jednání právo podle zákona, i když mu již danou exekuci řádně hradíte podle dohodnutého splátkového kalendáře. Doporučuji Vám ,aby jste na každou splátku uvedla, že jde o úhradu jistiny, což je základní dluh, od kterého se vypočítávají úroky. toto napište i exekutorovi formou doporučeného dopisu, že projevujete svoji vůli, aby všechny srážky, které jsou Vám prováděny z příjmu (nemocenské) byly přednostně použity na úhradu jistiny daného dluhu.

Co se týče sdělení Vašeho pobytu ze strany OSSZ, tak je to její povinnost na základě písemné žádosti exekutora a to podle Exekučního řádu § 33 Součinnost třetích osob.

 

S pozdravem

06. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

nemám majetek

Dobrý den. Jsem na marodce, bojím se že OSSZ dá exekutorovi, kterému se snažím řádně splácet moji adresu a ten mi přijejde domů. Čím mi taky vyhrožuje. Můj jediný majetek je telefon a zastaralý počítač, zbytek vybavení bytu je přítelovo a má na to nějakou fakturu o koupi nebo patří majitelům bytu. Mohu se nějak bránit? Nebo mám nárok na zastavení exekuce pro nemajetnost? Exekuce mi strhává splátky z marodky a nechávají mi minimum ale stejně mi vyhrožují příjezdem domů, bojím se o vybavení bytu a následné vypovězení nájemní smlouvy. Předem děkuji za zpětnou vazbu H.

odpověď

Dobrý den,

můžete podat Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost, i když pokud jste na neschopence, jste zřejmě v zaměstnaneckém poměru a může zde být předpoklad, že se uzdravíte a budete pracovat a tudíž bude ve Vašich silách exekuci zvládat splácet. Ale nemohu posoudit, jelikož blíže neznám Vaši situaci.

Tudíž si zvažte, zda podáte Návrh na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti. Návrh se adresuje příslušnému exekutorskému úřadu ve 3 vyhotoveních s potvrzením tvrzených skutečností, tj. potvrzení o výši nemocenské...

S pozdravem

06. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Dobrý den, můj syn má dluhy u GE Mony Bank, které nesplácí, nežije se mnou ve společné domácnosti, ale je u mě trvale hlášen. Byt nemám v osobním vlastnictví. Synovi v mém bytě nic nepatří mám na veškeré vybavení bytu faktury a darovací smlouvu, kterou jsme sepsaly v advokátní poradně s dcerou a nechaly si ověřit podpisy, že veškeré vybavení bytu je mojí dcery. Má v tomto případě exekutor právo zabavit majetek? Popřípadě jak se ochránit, aby nemohlo dojít k zabavení žádného majetku? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

domnívám se, že jste učinila vše, co bylo ve Vašich silách, aby jste ochránila svůj a dceřin majetek před exekucí vedenou na Vašeho syna. Jen si ještě zvažte, zda by nebylo dobré odhlásit Vašeho syna z místa trvalého pobytu.

S pozdravem

09. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

zvýhodňování věřitele

Dobrý den, známý má dvě exekuce a na obě jsou nařízeny srážky ze mzdy. Může on nebo já (jako třetí osoba) hradit splátky navíc na jednu z nich (nižší a novější)? Není to zvýhodňování věřitele? Je nutné si splátky dohodnout s exekutorem, nebo je možné posílat občasně (když je dostatek prostředků) splátky na účet exekutora i bez domluvy? Jak postupovat, aby šly splátky přednostbě na jistinu? Může třetí strana jednat s exekutorem v zájmu dlužníka? Děkuji moc za odpovědi.

odpověď

Dobrý den,

samozřejmě můžete svému známému vypomoci se splácením exekuce, i když jsou mu již prováděny srážky ze mzdy. Je to čistě na Vás, co bude ve Vašich silách možné hradit, jen na každou splátku vyznačte, že jde o splátku jistiny daného dluhu a čísloo exekuce. Váš známí by měl rovněž napsat doporučený dopis exekutorovi, že si přeje a projevuje tak svou vůli, aby veškeré splátky, které zasílá anebo jsou mu strhávány, byly přednostně použity na úhradu jistiny.

K dalšímu dotazu o zvýhodnění věřitele nejde, to by se dělo jen v rámci osobního oddlužení. A dále, jednat s exekutorem za dlužníka jakým si způsobem lze, ale je dobré o tom nejprve pohovořit se samotným dlužníkem a až poté s exekutorem.

S pozdravem

09. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

blokovany účet

Dobrý den, Mám blokovany účet, ale nejsem v exekuci, policie ho zablokovala, protože jsem naletla podvodnikovi a chtěla jsem se zeptat, zda by byl nějaký v tomto problém, když bych si časem žádala o hypotéku. Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

nevím důvod zablokování Vašeho účtu, ale určitou roli, by v případě Vaší žádosti o hypotéku,tato slutečnost může sehrát. Záleží vždy na konkrétních podmínkách hypotéční banky.

S pozdravem

11. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Dobry den mam 3 exekuce ve výši 10 000,13 000 a 15 000kc . Mela jsem sjednane splatkove kalendare ,jedna exekuce po mne chtěla 2500 kc mesicne to jsemsi opravdu nemohla dovolit splácela jsem ze zacatku po 1500kc a ted uz opravdu nemohu tak splacim po 500kc .Jsem matka samoživitelka a opravdu beru jen malou mateřskou,a zivotni minimum pro me a mého 2 leteho syna. Bojim se ze me exekutor navstivi. Ale vybaveni bytu není me vse je podlozeno papirove ze je od otce dítěte který me nechal bydlet ve svém byte ale mam tu trvaly pobyt. Vim ze je nejlepší splácet ve vetsich castkach aby byl dluh co nejdříve smazan, ale opravdu nemam odkud mam prece male dite. Predem dekuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

exekutor Vás opravdu může navštívit, ale pokud jak říkáte, nevlastníte žádný majetek, není, co by Vá zabavil. Pokud i tak k tomu dojde a bude u Vás provedena mobiliární exekuce, je na vlastníkovi věci, aby podal k exekutorovi žádost na vyjmutí věcí ze soupisu mobiliární exekuce a podloží vlastnictví věcí nějakými důkazy (např.výpis z účtu o zaplacení...). Formulář je dostupný na stránkách naší internetové poradny.

Vy sama si můžete požádat o zastavení exekuce z důvodů nemajetnosti. Formulář je dostupný na stránkách naší internetové poradny anebo k dohledání na internetu.Své tvrzení podložíte potvrzením o výši dávek z ÚP, které jsou Vám vypláceny, popřípadě jinými dokumenty,  v žádosti rovněž podrobně vylíčíte svou finanční a sociální situaci.

S pozdravem

13. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

co můžu dělat

Dobrý den, včera u mě zazvonili jistí dva pánové, kteří se představili ale neřekli mi z jakého důvodu přišli a než jsem se stihla vzpamatovat už stáli u mě v obýváku a že přišli udělat soupis majetku, bydlím v pronajatém bytě, který je plně zařízen od majitelů bytu, mě tudíž bohužel nepatří nic ale pánové řekli že to musí sepsat tak jsem je nechala do toho přišla i majitelka bytu, které se to samozřejmě nelíbilo, donesla proto doklady o tom že jsou věci její, ale pánové to neznali a odvezli si vysavač, oba dva televizory, settopbox s dvd v jednom, staré nástěnné hodiny, a mnoho dalších věcí mi polepili. mám dvě děti, nejmladšímu je 5 měsíců takže to ještě nijak nevnímá ale starší dceři je už přes 2 roky a psychicky je velmi napřed a když začali páni exekutoři vynášet věci z bytu tak dcera z toho byla velmi vykolejená a byla velmi v rozpacích. mimo jiné byli pánové velmi arogantní po dětském pokoji chodili v botách z venku ( kde přes noc pršelo), zajímalo by mě jestli je možné aby se chovali tak hrubě a nevychovaně ještě ke všemu když je tam malé dítě a jestli si vůbec můžou dovolit odvést obě dvě televize a dokonce vysavač, který já osobně používám denně protože mám malé děti a psa. k tomu všemu ještě v zabavili věci které mě teda vůbec nepatří, patří majitelům bytu jak se můžou oni bránit proti takovým arogantním vymahačům, když jim nestačí účtenka, ale musí tam být uvedené jméno, protože když si poctivě vydělávající lidé něco koupí v hotovosti tak tam NIKDY není uvedeno jméno. Páni policisté kteří byli u toho tak řekli že se bude muset potvrdit že věci patří majitelům a že budou muset teda sehnat svědectví někoho kdo byl také při tom když se daná věc kupovala. Ještě si také odvezli video kameru, která byla také majitelů bytu, nechali ji tam protože si kamerovali přestavbu bytu a exekutoři si ji odvezli i spolu s paměťovou kartou, na které jsou ale rodinná videa majitelů bytu, tudíž to má obrovskou citovou hodnotu, na internetu jsem se dočetla, že ale nesmí vzít nic co má citovou hodnotu. Mají tito exekutoři opravdu na všechno právo, můžou si tito pánové opravdu dělat cokoliv chtějí? Děkuji za brzkou odpověď

odpověď

Dobrý den,

na základě popisu události se domnívám, že šlo o návštěvu z exekutorského úřadu za asistence policie. Zřejmě šlo o mobiliární exekuci, jelikož jsou na Vás vedeny nějaké exekuce. Vaše povinnost je ze zákona tyto pracovníky exekutorského úřadu do bytu vpustit.

Co se týče soupisu majetku, tak majitelé věcí, které byly zapsány v soupisu mobiliární exekuce, mohou podat na daný exekutorský úřad Žádost o vyjmutí věcí se soupisu mobiliární exekuce. Tvrzené skutečnosti a vlastnictví k daným věcem je potřeba podložit důkazy a to např. výpisy z účtu, rodinné fotografie, svědectví...Formulář je dostupný na internetových stránkách naší poradny.

Vám bych doporučovala, aby jste si zaslala na soud, pod který spadáte trvalým pobytem Žádost o zaslání čísel spisů, ve kterých figurujete.  Důležité je uvést jméno, příjmení, rodné číslo, doručovací adresu. V odpovědi naleznete spisy (exekuce), která jsou proti Vám vedeny. Po doručení soupisu mů si můžete např.telefonicky  domluvit nahlédnutí do spisu a udělat si fotokopie spisu, aby jste získala dokumentaci. Tím získáte určitý přehled a můžete dané exekuce začít řešit např. Žádostí o zastavení exekuce pro nemajetnost. Formulář je rovněž dostupný na internetových stránkách naší poradny.

 

S pozdravem

18. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

dohoda po dobu splácení

Dobrý den, exmanžel nesplácel půjčku, která je z manželství. Exekutoři mi šli na plat. Potřebovala bych dostat z exmanžela peníze, co mi strhávají z výplaty. Jakou formou bych mohla dostat z něho peníze? Něco jsem slyšela o smlouvě o důchodu. Nevím jakým způsobem to zařídit. Jen vím, že mi to musí podepsat. Ten dluh není malá částka. Osobní bankrot nemohu, nemám dva dluhy. Děkuji

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám Notářský zápis (za poplatek), který pokud nebude Váš bývalý manžel dodržovat, poslouží k exekučnímu vymáhání. daného dluhu. Otázkou je, zda má Váš bývalý manžel příjem, majetek...

 

S pozdravem

18. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Dobrý den, bydlel jsem s bratrem ve společné domácnosti, bratr si, ale udělal dluhy a utekl. Ze strachu jsem mu zrušil trvalé bydliště u mě, ale včera přišel exekutor, nic nevzal. Má právo mi něco vzít, když s bratrem se nestýkám, nic o něm nevím a nemá už dlouho u mě trvalé bydliště?

odpověď

Dobrý den,

exekutor může zabavit pouz majetek dlužníka. Pokud u Vás nemá již delší dobu bratr trvalý pobyt a opravdu u Vás nežije, není co by u Vás mohl exekutor zabavit.

S pozdravem

18. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

mužu jít k soudu?

dobrý den S přítele dlužíme 3000 kč za věci co jsme měly dostaly od zákazníka do komise. Penize sme mu zatím nevrátily a vyhrožuje nám že to pujde k soudu. Je možný aby kvuly 3000 kč nás zažaloval nebo zavolal exekuci? Dekuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

samozřejmě, že se i pro tak ,,malou částku " můžete ocitnout před soudem, rovněž by na Vás mohl být vydán exekuční příkaz. Tato částka by se pak úměrně k tomu navýšila. Proto bych Vám doporučovala, aby jste svůj dluh co nejdříve uhradily, jinak může dojít k jeho navýšení o soudní poplatky...Pokud nemáte celou částku, pokuste se dohodnout na měsíčních splátkách.

 

S pozdravem

24. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce na plat i na účet

Dobrý den chtěl bych se zeptat, dostal jsem exekuci na mzdu 24 000 už mi to stahujou z práce, ale dali mi i tu samou částku na účet jako - 24 000 chci se zeptat když se to splatí ze zaměstnání s měsíčníma srážkama tak jestli se potom už účet vynuluje ? Nebo jestli budu muset znovu vyrovnat tu částku i na bankovním účtu, Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

zjednodušeně řečeno, v rámci jedné exekuce lze použít vícero způsobu jejího vymáhání. Tudíž u Vás exekutor využil možnost vymáhání exekuce srážkami ze mzdy a zároveň Vám odstavil Váš účet. Pokud tedy máte na účtu finanční obnos, ze kterého lze tuto exekuci uspokojit, tak bude uspokojena tímto způsobem, pokud však na tomto účtu nemáte dostatek financí, bude Vám tato exekuce strhávána z Vašeho příjmu až do jejího úplného vymožení, včetně nákladů exekuce s příslušenstvím.

S pozdravem

26. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Registr exekuci

Dobry den, zajimalo by me, kde mohu zjistit v Brne,jestli mam nejakou exekuci. Nasla jsem jen Mestsky soud na Polni, Brno. Ale nevim kde se tam ptat. Dekuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

exekuce, které jsou vedeny na Vaši osobu zjistíte na okresním soudě, pod který spadáte trvalým pobytem. Pokud jste se v minulosti několikrát stěhovala a měnila trvalý pobyt např. Praha,Brno...a v těchto městech jste si udělala dluhy, je potřeba napsat na oba dané soudy, jak v Praze tak v Brně, pod které spadáte trvalým pobytem.

V žádosti o zaslání soudních řízení, která jsou vedena na Vaši osobu stačí napsat jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, popřípadě doručovací adresu, pokud se liší od trvalého pobytu. Žádost můžete zaslat běžnou poštou, tento výpis je bezplatný. Pokud Však budete chtít opisy ex.řízení, ty se již platí, proto doporučujeme, aby si každý, dle výpisu co mu bude doručen, objednal na daném soudě nahlédnutí do spisu a pořídill si tak fotodokumentaci na mobil, popřípadě na foťák a poté vytiskl sám.

 S pozdravem

27. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Sloucit poplatky

Dobry den;dlouha leta jsem zil mimo CR,tetka jsem se vratil a zjistil jsem ze mam 7exekuci cca-600000kc.jsem zamestnany ale nemam penize abych to vyplatil cele a proto se ptam; Je mozne to vse spojit a platit jen jednu casku na vse .nebo da mi nekdo pujcku abych to vyplatil a pak budu splacet jen to.nebo poradte mi neco bankrot vyhlasit nechci

odpověď

Dobrý den,

pokud nechcete jít do osobního oddlužení, nezbývá Vám, než postupně všechny exekuce splatit. Pokud pracujete, předpokládám, že jsou Vám exekučně strhávány srážky z platu. Doporučovala bych Vám, aby jste napsal na exekuční úřad, pro který jsou srážky prováděny, že je Vašim přáním a projevujete tak svoji vůli, aby všechny srážky šly přednostě na použití úhrady jistiny. Jistina je základ dluhu, od kterého se vypočítávají úroky a náklady exekuce, včetně přísluženství. Tudíž čím menší je jistina, tím menší je ten zbytek.

Co se týče sloučení exekucí, tak jejich sloučení upravuje Exekuční řád, § 37 ostavec 4. Tento exekuční řád je lehce dohledatelný na internetu, doporučuji k pročtení.

Dále k Vašemu poslednímu dotazu ohledně půjčky, ze které by jste vše uhradil. Takové řešení nedoporučujeme, jelikož vede ještě k většímu zadlužení. Spíše bych Vám doporučila zajímat se o osobní oddlužení. Pokuste se vyhledat ve Vašem okolí nějakou bezplatnou poradnu, která se zabývá dluhovým poradenstvím. V této poradně by mohli Vaši situaci efektivně vyhodnotit. Seznam poraden by měl mít sociální odbor Vašeho města.

S pozdravem

30. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce a hmotná nouze

Dobrý den v dubnu jsem vzal na bydlení do domu v osobním vlstnicví ženu z ulice .tato je stále nezaměstnaná a pobírá podporu v hmotné nouzi . přišel jí dopis od exekutora na splacení neuhrazené pokuty za jízdu autobusem na černo(500kč) exekuce činí i s poplatky zhruba 17 000kč. při kontaktování exekutora jí tento začal vyhrožovat ,že když nezačne-li splácet hned z příspevků v hmotné nouzi tak obstaví v té výši majetek v mém domě.tato žena přistoupila na splátky aby mě neučinila škodu na majetku který nebyl její(sem přišla se dvěma pytly oděvů). MÁ EXEKUTOR PRÁVO NA SPLÁTKY Z HMOTNÉ NOUZE? PŘED TÝDNEM JÍ PŘIšLO NAVÍC DĚDICTVÍ PO MAMINCE .JEDNÁ SE O NEMOVITOST - POZEMEK O VELIKOSTI 514 m2.TENTO SE DÁ PRODAT 1 m2 ZA až 450kč.tento exekutor nemovitost obstavil,paní má ještě jednu exekuci ve výši 130 000kč.paní má zájemce o pozemek . chtěla z toho uhradit obě exekuce.dá se s tím něco dělat?aby z prodeje nemovitost mohly být uhrazeny obě exekuce.?děkuji

odpověď

Dobrý den,

výše dávek hmotné nouze neumožňuje exekuční srážky. 

Co se týče dědictví Vaší známé, tak bych Vaší známé doporučila dohodnou se na prodeji pozemku a nemovitosti s exekutorskými úřady, které vedou exekuce na Vaši známou. Dále bych Vaši známé doporučila napsat si žádost o zaslání, ve kterých soudních spisech figuruje na soud, pod který spadá trvalým pobytem. V žádosti uvede jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt a doručovací adresu. Ze soudu jí poté bude doručen seznam exekucí, které jsou proti ní vedené. Tuto žádost si zašle z důvodu toho, aby tak Vaše známá  zjistila další možné exekuce, které jsou proti ni vedeny, jelikož pobývala na ulici a zřejmě si nevybírala poštu, takže je možné, že jsou proti ni vedeny ještě další.

S pozdravem

 

30. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce bývalého přítele

Dobrý den, můžete mi, prosím, poradit, jak postupovat s exekucemi bývalého přítele? Přítel bydlel cca 1 rok u mé matky, kde má přihlášený trvalý pobyt. Měli mezi sebou uzavřenou nájemní smlouvu, ve které je napsáno, že si nastěhuje pouze své osobní věci, platil měsíční nájem. Minulý týden se odstěhoval, sepsali jsme dohodu o ukončení nájmu s poznámkou, že si odstěhoval pouze své osobní věci. Dnes mu přišel dopis od exekutora o nařízené exekuci. Jak máme v této situaci postupovat? Máme kontaktovat exekutora s tím, že už tu nebydlí, doložit to ukončením nájemní smlouvy a sdělit novou kontaktní adresu? Trvalý pobyt zatím nemá odhlášený, po jaké době můžeme žádat o změnu trvalého pobytu na adresu obecného úřadu? Mockrát Vám děkuji za radu.

odpověď

Dobrý den,

určitě bych Vám doporučovala udělat to, co píšete a to napsat na daný exekutorský úřad, že u Vaši maminky už Váš bývalý přítel nebydlí s tím, že pošlete na daný exekutorský úřad i kopii smlouvy o bydlení, kterou měl uzavřenou s Vaší maminkou. Rovněž můžete uvést adresu jeho nynějšího pobytu.

Dále si zajděte na město, odbor evidence obyvatel a zde si dohodněte odhlášení trvalého pobytu Vašeho bývalého přítele. Pokud by Vám i po odhlášení trvalého pobytu Vašeho bývalého přítele docházela jeho pošta, zajděte na Vaši poštu a nahlaste tam, že si nepřejete, aby Vám byla tato pošta doručována a zanechte tam nynější adresu Vašeho bývalého přítele.

S pozdravem

 

30. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuční příkaz

Dobrý den, potřebovala bych poradit. Jsem důchodkyně, byla mi provedena exekuce na důchod a teď jsem bez peněz, protože mi nic nenechali. Co mám prosím dělat? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

v prvé řadě je potřeba rozlišovat dvě věci a to srážky z důchodu a odstavení bankovního účtu. Obávám se, že u Vás došlo k nařízení srážek z důchodu, který vám chodí na bankovní účet. V tomto případě je potřeba požádat Vaši banku o výplatu dvojnásobku životního minima. Tuto žádost můžete provést přímo na přepážce banky a pouze jedenkrát v rámci jedné exekuce. Dále bych Vám doporučovala, aby jste požádala OSSZ o výplatu Vašeho důchodu složenkou tak, aby Vám již nechodil na Váš bankovní účet, jelikož by došlo k opětovnému exekučnímu zabavení. Zjednodušeně řečeno totiž v momentě, kdy Váš důchod, ze kterého již byly provedeny exekuční srážky dojde na Váš bankovní účet, se už mění na finanční prostředky na Vašem účtu a ty lze opět exekuovat.

S pozdravem

03. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Dluh na VZP

Dobrý den měla bych takovou malou otázku.Dřívě jsem měla problémy a od svých 18 let tedy 1 rok jsem nebyla zaměstatnaná ani uvedena na uřadu práci,teďka u druhým měsícem pracuji a potřebovala jsem vědet jestli se mi dluh stále načítá nebo jestli se mi to strhává z výplaty. Děkuju moc

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám, aby jste si zašla na Vaši zdravotní pojišťovnu a pokusila jste se s nimi dohodnout na splátkách dluhu. Pokud tedy Váš dluh již nepředali k vymáhání exekutorovi. Pokud tak již učinili a jsou Vám strhávány srážky ze mzdy, bylo by dobré, napsat na exekutorský úřad, aby veškeré srážky z Vaší mzdy použili přednostně na úhradu jistiny dluhu (základ dluhu). 

Pokud můžou být na Vaši osobu ještě veden yjiné exekuce, doporučuji Vám zaslat na soud, pod který spadáte trvalým pobytem, žádost o zaslání soudních řízení, ve kterých figurujete. Ze soudu Vám zašlou čísla exekuucí, která jsou na Vás vedeny. Vše je bezplatné.

S pozdravem

03. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

nesplácím celé částky dluhu

Dobrý den, jsem 2,5roku rozvedená, s bývalým manželem jsme uzavřeli dohodu o vypořádání sjm tím, že jsem mu po dobu našeho manželství způsobila dluh cca 100000,- a byl zvolen splátkový kalendář na dobu 5-ti let. 1,5 jsem splácela celou částku, ale potom přišla ztráta zaměstnání, rodičovská dovolená a peněz neustále není nazbyt. I přesto jsem měsíčně splácela co šlo, ale jen minimální splátky. Bývalý manžel po mně chce doplacení dlužné částky a řádné splácení dluhu. Na to ale bohužel nemám, a tak pořád dávám jen minimum, při skončení té 5ti leté lhůty doplatím zbytek na půjčku, ale ted mi nikdo nepůjčí. Má bývalý manžel možnost na mě poslat exekutora?

odpověď

Dobrý den,

pokud jste uzavřela s bývalým manželem smlouvu o splácení dluhu a vy podmínky stanovené ve smlouvě řádně nedodržujete, může se Váš bývalý manžel obrátit na soud a požádat o vydání platebního rozkazu, který bude sloužit k exekučnímu vymáhání dluhu.

s pozdravem

04. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

O kolik korun se zvedne dluh daný již u exekutora

Dobrý den, dcera má na sebe několik exekucí, díky dopravním podnikům a já se chtěla zeptat zda se u exekutorů zvyšují dluhy a o kolik korun každý den, týdně či měsíčně. Dnes jsem se totiž dozvěděla, že pokud jsou dluhy už u exekutora, tak že tam se prý už nenavyšují. Nevím, zda se tato informace zakládá na pravdě. Děkuji předem za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

jistina (základ dluhu) se může dlužníkovi navýšit o úroky z prodlení, dále je potřeba počítat s náklady exekutora a s odměnou exekutora.

S pozdravem

04. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Kdy a jak probehne exekuce

Dobry den, jsem po rozvodu. S byvalou manzelkou jsme za trvani manzelstvi koupili byt, ktery je v SJM. Na tento byt jsem si vzal bezucelovy uver na me jmeno, ktery od zacatku hradim ze sveho uctu. Po rozvodu vyuziva byt pouze byvala manzelka, neprispiva na splatku uveru a bohuzel se nechce na nicem dohodnout, osobne nechci navrh na vyrovnani majetku u soudu podavat. Je resenim prestat platit uver? Doslo by k exekuci pouze SJM majetku tzn. bytu? Jak by exekuce probihala? Byt mel kupni cenu cca 350tis, aktualne zbyva splatit 400tis z uveru. Diky

odpověď

Dobrý den,

domnívám se, že by to bylo nešťastné řešení, jelikož by došlo k navýšení úvěru o úroky z prodlení, odměnu exekutorovi atd. Také by jste mohl být v registrech veden jako tzv.nespolehlivý dlužník, což by Vám v budoucnu mohlo komplikovat získání jiného úvěru anebo půjčky. Rovněž není záruka, že pokud přestanete platit úvěr nedojde první k zablokování Vašeho účtu anebo srážkám ze mzdy.

Spíše bych Vám doporučovala, aby jste si společně s bývalou ženou vypořádali SJM souddní cestou, pokud se nemůžete dohodnout.

S pozdravem

07. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

ůčet v bance

Dobrý den chtěl jsem se zeptat. Řádně mi strhávají exekuce z platu můžu si udělat v bance ůčet aniž by mi ho exekutor zablokoval když ty exekuce mi strhávají z platu?

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že nikoliv. Exekutor může vést vícero způsobů vymáhání exekucí, tzn., že v rámci jedné exekuce Vám může exekutor provádět srážky z platu, odstavit účet, provést mobiliární exekuci. 

S pozdravem

07. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

prosím pomozte

Chtěla bych se zeptat,zda jde nějak vyřešit muj problém?? Mám učet u airbank a pujčila jsem ho na několik měsícu znamému aby si tam mohl nechat posílat výplatu.Učet mi zamozřejmně blokli statutarní město Pardubice.Byla jsem tam na městě se prokázat že ta výplata není moje ale známého,a ono je to vubec nezajímá.Předložila jsem ji dokonce i že pobírám dávky hmotné nouze a chodí mi na jiný učet ktery mám u České spořilny již 8let.Prosím odpově děkuji

odpověď

Dobrý den,

ve Vašich možnostech je, aby jste si požádala o výplatu dvojnásobku životního minima z Vašeho účtu. Tuto žádost můžete provést přímo na přepášce Vaší banky, popřípadě formou písemné žádosti. O vyplacení dvojnásobku životního minima můžete žádat pouze jedenkrát v rámci jedné exekucce.

S pozdravem

07. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Ucet ditete

Dobry den, zajimalo by me, jestli muze exekutor zablokovat ucet ditete kam si necham posilat mzdu ja i manzel,protoze nas spolecny ucet je zablokovan. Dekuji

odpověď

Dobrý den,

domnívám se, že účet Vašeho dítěte by Vám mohl exekutor zablokovat, jelikož k němu máte dispoziční právo. Ale názor v této problematice není zcela jednotný.

S pozdravem

07. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekutor a právo zabavit psa

Dobrý den chtěla bych se zeptat zda má exekutor právo zabavit psa?děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

exekutor Vám Vašeho psa zabavit exekučně nemůže.

S pozdravem

 

07. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Zablokování účtu

Dobrý den, Chci se zeptat mam více exekuci , mohou mě zablokovat účet firmní účet na , kterém probíhají platby na firmu. Platby faktury firmám a režije firmy. Jsem OSVč a exekuce je vedena jako OSVČ. Děkuji

odpověď

Dobrý den,

domnívám se, že pokud je na Vás vedena exekuce jako na OSVČ, může poté Váš účet, který Vám slouží jako firemní, exekutor postihnout.

S pozdravem

09. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce na důchod

Mám exekuci na důchodové dávky.Dluh vznikl při podnikání.Z minima,které mi zbývá nemohu platit další úvěr. Mohu prodat osobní auto abych zlepšila svou finanční situaci? Neporuším tímto krokem nějaké nařízení? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

pokud chcete prodat své auto za podínek, které popisujete, je to čistě Vaše věc. 

S pozdravem

14. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Otcovy dluhy

Dobrý den, chci se zeptat. Mám rozvedené rodiče a můj otec pořád někde dlužil/dluží peníze, nikomu o svých dluzích neříká a je možné, že je neřeší. Chtěla bych si založit účet v bance a zajímalo by mě, jestli když otec bude mít nějaké dluhy a nebude je platit, může exekutor i na můj účet v bance, protože jsem dcera dlužníka? Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

Váš účet v bance exekutor  z důvodů dluhů Vašeho otce postihnout nemůže. Tuto možnost by měl exekutor pouze v případě, že na některém jeho dluhu, který Váš otec neřeší,  figurujete jako ručitel anebo spoludlužník.

S pozdravem

14. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Příkaz k úradě nákladů exekuce

Dobrý den potřebuju poradit mám exekuci a požadala jsem exekura o splatkovy kalendař. Ten mi přišel a ktomu mi poslal příkaz k úhradě nákladů exekuce, to musím platit?.Mám hodně splatek a dalši nemužu platit co mám dělat?

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám, aby jste si nejdříve uhradila jistinu dluhu, tj. základ dluhu. Na každou splátku vyznačte úhrada jistiny dluhu. Až budete mít uhrazenou jistinu, poté uhraťe zbývající částky a to úroky z prodlení, náklady exekuce i s příslušenstvím včetně odměny exekutorovi.

S pozdravem

14. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,manžel i já máme exekuce, strhávány jsou z manželova platu ,já jsem částečně invalidní momentálně na nemocenské, manželova výplata nám chodí na účet kamarádky, ale už to nejde. Můžeme založit účet skoro třináctileté dceři ?, a nebude na nej moci exekutor ikdyz dcera jeste nema OP? Jde o dobu než se nám podaří na šetřit na podání návrhu insolvence. Moc děkuji. An.

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že pokud budete mít dispoziční právo k účtu Vaší dcery, může exekutor tento účet postihnout výkonem exekuce. 

Co se týče podání návrhu na povolení osobního oddlužení, tak se pokuste v místě svého bydliště vyhledat občanskou poradnu, která tyto služby poskytuje bezplatně. Seznam těchto poraden by mohli mít sociální pracovníci na sociálním odboru Vašeho města.

S pozdravem.

15. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Navýšení exekuce v průběhu splácení

Dobrý den, splácím exekuci formou srážek z platu a nedávno mi volal exekutor, že pokud do konce roku nesplatím zbytek peněz (10 000 z původních 24 000) pak mi po novém roce vzroste zbylá částka z 10 000 na cca 15 000. Je tohle navýšení v pořádku? Předem děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

domnívám se, že po telefonu se takové informace neposkytují. Po exekutorovi, který proti Vám vede exekuci můžete žádat aktuální výpis částek, které je v dané exekuci potřeba ještě uhradit. Částky by měli být rozepsány. Dále vám doporučuji, aby jste na každou splátku dané exekuce vyznačil, že se jedná o splátku jistiny daného dluhu. Tuto skutečnost sdělte exekutorovi i formou doporučeného dopisu a to v přibližném znění: ...přeji si a projevuji tak svou vůli, aby splátky dluhu exekuce č.j....byly přednostně použity na úhradu jistiny (základ dluhu)...

S pozdravem

15. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

roste castka exekuce

Dobry den mel bych dotaz jestli roste dluzna castka exekuce kdyz uz mi strhavali penize ze mzdy ? Dekuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

exekuce, která je Vám strhávána z platu samozřejmě může narůstat a to např. o úroky z prodlení aj. Proto bych Vám doporučovala, aby jste na exekutorský úřad, který proti Vám vede exekuci, napsal/a doporučený dopis s tím, že si přejete a projevujete tak svou vůli, aby veškeré splátky dluhu byly přednostně použity na úhradu jistiny daného dluhu. Pokud možno se dohodně i se svojí paní účetní, aby tak každou srážku z Vaší mzdy rovněž označila, jelikž čím je menší jistina, tím jsou menší úroky...

S pozdravem

16. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Dobry den. Chtela bych se zeptat jeli mozne, aby dceri sahl exekutor na konto kdy jiny exekutor ji stahuje penize z platu. Dekuji moc

odpověď

Dobrý den,

tento postup exekutora zákon umožňuje. Jde o to, že peníze na účtu již nejsou mzdou upravenou o srážku ze mzdy, ale jsou to prostředjy na účtu. Vaše dcera má možnost v rámci jedné exekuce jedenkrát požádat banku o výplatu dvojnásobku životního minima. Do budoucna bych Vaší dceři doporučovala nechat si peníze posílat an účet, ke kterému nemá dispoziční právo, aby jí nebyl opět exekuován.

S pozdravem

17. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

zablokovaný učet exsekutorem

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda je možné mi zablokovat učet kde mi chodí minimalní penězní vyplacení od uřadu práce na bydlení atd.. od exsekutora s kerým se už dva měsíce snazím spojit ale stale se mi to nedaří a na mém učtu jsou peníze které si chci vybrat a vyrovnat veškeré dluhy ale tahle nemohu jelikož banka mi je blokuje a právni moc u proběhla podle toho co jsem pochopila z dopisu děkuji Marta

odpověď

Dobrý den,

takový postup exekutora je možný. Ve vašich možnostech je požádat banku o vyplacení dvojnásobku životního minima v rámci jedné exekuce jedenkrát.

Do budoucna bych Vám doporučovala nechat si zasílat peníze na jiný účet a to takový, ke kterému nemáte dispoziční právo, aby nedošlo k jeho opětovnému exekuování. 

S pozdravem

17. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Prominutí dluhu..

Dobrý Den Už pátým rokem mi Exekuce z platu strhává peníze do životního minima. Nevím kolik mám dluhy . Jsem matka samoživitelka , nepobírám ani alimenty ani přídavek na dítě. Chtěla jsem se zeptat moje známá byla taky zadlužená samoživitelka a měla jedno dítě ocitla se v Azylovém domě a Azyloví dum napsal na její dluhy a všechny měla odpuštěny, chtěla jsem se zeptat zda taková možnost je a kam se obrátit děkuji....

odpověď

Dobrý den,

o tom, že někdo někomu odpustil dluhy mi není známo. Domnívám se, že šlo o sepsání žádosti o zastavení exekuce pro nemajetnost. Ve Vašem případě, pokud pracujete a je Vám co strhávat, je tato žádost bezpředmětná, ale i tak si ji můžete zkusit poslat na daný exekutorský úřad, který proti Vám vede exekuci.

K dalšímu Vašemu dotazu, pokud máte dluhy a exekuce, o kterých nemáte přehled, můžete si napsat žádost o sdělení, ve kterých soudních řízeních figurujete. Tuto žádost zašlete na okresní soud, pod který spadáte trvalým pobytem. Od soudu Vám příjde výpis s čísly jednacími.  Pokud budete chtít do spisů nahlédnout a ofotit si je, aby jste získala dokumentaci ke svým závazkům a mohla je řešit, je potřeba se nejprve dohodnout s pracovníky soudu, aby Vám tyto spisy nachystali k nahlédnutí. Toto vše je zdarma. Pouze kdyby jste chtěla udělat kopie po soudu, tak to se již platí, u nás ve Zlíně např. 20 Kč za stránku, tudíž 40 Kč za jeden list. Proto doporučuji, aby jste si vše ofotila a poté vytiskla sama.

Dále je potřeba vědět, že pokud je Vám exekuce strhávána z platu, každá splátka by měla být označena jako splátka jistiny dluhu, což je základ dluhu. V minulých odpovědích v poradně najdete přesně o co jde.

Rovněž je možnost, aby jste požádala o osobní oddlužení, pomocí nějaké bezplatné poradny ve Vašem okolí. Seznam těchto poraden by se měl nacházet na sociálním odboru Vašeho města. Pokud by Vám splátky navycházely na úhradu 30 % všech svých závazků, lze i tak s dobrým popisem proč žádáte o menší splátky tento návrh podat. Samozřejmě je potřeba splnit ještě jiné podmínky, ale blíže by Vám toto měli sdělit již ve zmíněné poradně.

S pozdravem

 

18. 12. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Dobrý den, chci se zeptat exekuce se mi strhává z platu, část je již zaplacená. Ale teď my přišel dokument s názvem Vyrozumění o možnosti provést exekuci dle exekučního příkazu. O co se jedná??

odpověď

Dobrý den,

domnívámm se, že jde o to, že jedna exekuce může být vymáhána vícero způsoby a to např. prováděním srážek ze mzdy, odstavení bankovního účtu, provedením mobiliární exekuce...

 

S pozdravem

04. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Dluh na zdravotním a majetek rodičů

Dobrý den hrozí mě že brzo po mě bude vymáhána částka na nedoplatku za zdravotní. Co mohu dělat v případě že vymáháním této částky se poruší ústava a má lidská práva a naší rodiny ? Já nemám práci, nemám bankovní účet, nemám majetek a nemám zkrátka nic. Exekutorská mafie i přesto má cestu jak okrást nevinného občana a to tak že by se snažili okrást mé rodiče o majetek. Což je pro mě extrémně citlivou věcí a nerad bych aby to došlo do bodu kde při obraně svého soukromí a rodiny někdo příjde o život. Jelikož jedině přes mou mrtvolu někdo okrade mé rodiče. Jelikož se smrti nebojím, jsem připraven na cokoli, zcela chladnokrevně popravím kohokoli kdo se bude dobývat k nám domů ať je to exekutorská hyena nebo policajt. Nikdo nemá právo nám lézt do bytu, já jsem si nic nepůjčil, nespáchal jsem žádný trestný čin nikdo tu nemá právo co dělat. A já se ptám jak se mohu dovolat spravedlnosti ? Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Michal . Ostrava

odpověď

Dobrý den,

ve Vašich možnostech je podat si Návrh na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti. Formulář je dostupný na našich stránkách anebo na internetu.

Rovněž bych Vám doporučovala, aby jste se registroval na ÚP, jelikož by poté za Vás stát hradil zdravotní pojištění a nenarůstal by Vám již dluh na tomto pojištění.

Co se týče návštěvy exekutora v místě Vašeho trvalého anebo domělého pobytu, tak bohužel na takovou návštěvu má exekutor ze zákona právo, pokud by nastaly nějaké potíže, tak si může přivolat policii ČR. 

S pozdravem

04. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekutor

Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, jestli smí exekutor zaslat výzvu k exekuci na email syna, kterého se exekuce vůbec netýká. Pokud na to právo nemá, jak pokračovat dál. Děkuji J.

odpověď

Dobrý den,

informace ohledně exekučního řízení by měly být sdělovány pouze účastníkům tohoto řízení. To, jakým způsobem však exekutor získal e-mail na Vašeho syna netuším, zřejmě došlo k nějakému nedorozumnění. Na Vašem místě bych Vám doporučovala exekutora kontaktovat s tím, že mu uvedete Vaše aktuální kontaktní údaje a vyzvete jej, aby veškerou kodespondenci směřoval na tyto Vaše aktuální kontakty.

S pozdravem

13. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce od FU

Dobrý den, před chvílí jsem zjistila, že nám byl zablokován účet - exekuce od FU, se kterým jsem sice byla v kontaktu, ale bohužel stejně k exekuci přistoupili. Je možné domluvit se na splátkovém kalendáři i v případě exekuce od FU?

odpověď

Dobrý den,

určitě se můžete pokusit o dohodu na splátkový kalendář. Žádost o splátkový kalendář by jste už měla adresovat na daný exekutorský úřad, který po Vás tuto exekuci vymáhá. V žádosti by jse měla mimo jiné uvést, kolik bude činit měsíční pravidelná splátka a ke kterému dni ji budete posílat. Rovněž by jste měla vyjádřit, že si přejete, aby veškeré splátky byly přednostně použity na úhradu jistiny daného dluhu. Také každou splátku by jste tak měla označit (jistina dluhu). Na exekutorském úřadě poté je, zda bude se splátkovým kalendářem souhlasit. I v případě nesouhlasu ze strany exekutorského úřadu bych Vám doporučovala tento Vámi navržený splátkový kalendář dodržovat, aby tak docházelo k umořování dluhu. 

Nicméně, i když budete tento Vámi navržený splátkový kalendář dodržovat a dluh řádně splácet, v rámci zákona po Vás může exekutor vymáhat plnění i formou např. mobiliární exekuce, formou exekučních srážek ...

Co se týče Vašeho zablokovaného účtu, je ve Vašich možnostech, pokud jste tak ještě neučinila, požádat na přepážce Vaší banky o výplatu dvojnásobku životního minima. Tento úkon můžete učinit v rámci jedné exekuce pouze jedenkrát. Do budoucna by jste si měla nechat peníze zasílat na jiný účet.

S pozdravem

15. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Přeplacení exekuce

Dobrý den.Měl jsem exekuci na plat a při poslední srážce z platu mi bylo strženo o 2200 korun více.Můžu po exekutorovi žádat o vrácení přeplatku,a jak?Mohu po něm žádat přehled o všech provedených platbách,které jsem mu již uhradil?Můžu ho kontaktovat osobně ,přímo v exekutorském úřadu v úředních hodinách?Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zřejmé, zda jste poslední srážkou za mzdy přeplatil jistinu dluhu. Exekuce jako taková se skládá ještě s příslušenství, nákladů exekutora aj. Až po uhrazení těchto částek je exekuce ukončena. 

Co se týče přeplatku, tak ten můžete po exekutorovi žádat a to formou doporučeného dopisu, kde uvedete, proč se domníváe, že jste danou exekuci přeplatil a žádáte o navrácení tohoto přeplatku. Rovněž můžete exekutora požádat o zaslání přehledu plateb, které Vám byly sráženy z platu. Tento přehled by Vám však mohla poskytnou i Vaše paní účetní, která srážky z Vašeh platu prováděla a na exekutorský účet zasílala.

K poslednímu Vašemu dotazu a to schůzky s exekutorem, tak tady bych Vám doporučovala navštívit tento exekutorský úřad v úředních hodinách, tak jak píšete, a domluvit se s pracovníky úřadu.

S pozdravem

 

18. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce a rozvod

Dobrý večer.Můj přítel se chce rozvést a s manželkou mají dluhy.Našla jsem v registru,že přítel má několik exekucí,ale u některých je datum aktualizace r.2014 Tyto exekuce by už měly být vyřešené,ale v rejstříku jsou stále.Proběhla dražba a prodej jeho nemovitosti a tam je stále,že dluží exekutorovi.Ty exekuce, o kterých víme ,tam je datum aktualizace před dvěma dny.U manželky jsou též exekuce před dvěma dny,ale přítel o nich nevěděl.Jeho manželka už rok nepracuje,takže společné exekuce,které již měli u soudu rozdělené strhávají z jeho příjmu.Ona se rozvádět nechce,protože pak už si bude platit každý své.Jak přítel zjistí,které exekuce jsou platné?Když se rozvede,má šanci,že z manželky dostane peníze,které měla platit ona,ale strhávali je jemu?Dva roky spolu nežijí a paní dělá dluhy dál.Lze se na tuto skutečnost dovolat,aby si své dluhy platila sama?Můžou se tyto dluhy řešit až po podání návrhu na rozvod,nebo musí být řešeny před tím?Společný majetek nemají,pouze dluhy.Děti mají ve střídavé péči.Oba bydlí v podnájmu.Musí mu zbýt částka,aby mohl zaplatit nájem a něco na živobytí,nebo mu může v exekuci být odebráno tolik,že mu na nájem nezbyde?V téhle situaci s ním bydlet nechci a nemohu.Pokud se jen navštěvujeme a občas u mě přespí,může exekutor postihnout i mě,nebo pronajímatele bytu?Mám přítele ráda a chci mu pomoct,ale nechci se dostat do problému.Přítel pracuje,snaží se platit,ale ztrácí se v tom všem.Zatím vydělává dost na to,aby to zvládl,ale pokud přijde nemoc,bude problém.Co byste v téhle situaci přítelovi poradili? Do osobního bankrotu se pouštět nechce,neboť splácení zatím zvládá.Je řešením sloučení dluhů?Když bude rozvedený a manželka pracovat nebude,bude dál platit její dluhy?Ona není ani hlášená na pracáku,tak zřejmě neplatí ani zdravotní pojištění.Žije v podnájmu s přítelem,ale říká,že je to kamarád.Můžou dluhy strhávat jemu?Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

Váš přítel může získat přehled o exekucích z výpisu od okresního soudu, pod který spadá trvalým pobytem. Napíše si žádost o sdělení, ve kterých soudních spisech figuruje, v této žádosti uvede své jméno, příjmení RČ, trvalý pobyt a doručovací sdresu. Ze soudu mu zašlou výpis s čísly jednacími. Poté může Váš přítel zažádat o nahlédnutí do těchto spisů a to tak, že si toto nahlédnutí dohodne s pracovníky soudu. Rovněž si může pořizovat fotodokumentaci z těchto spisů vlastním fotoaparátem anebo mobilem. Toto vše je bezplatné.

Pokud se Váš přítel rozvede a bude vyžadovat úhradu dluhu od své bývalé ženy může tak učinit v občansko právním sporu. Otázkou ale zůstává, zda bude mít jeho bývalá žena nějaký příjem anebo majetek.V rámci rozvodového řízení by rovněž mělo dojít k vypořádání společného jmění manželů (zde patří i dluhy vzniklé za manželství).

Co se týče srážek ze mzdy Vašeho manžela, tak ty jsou mu prováděny podle zákona tak, aby mu zbyla částka, která mu ze zákona náleží. Na internetu jsou online kalkulačky, na kterých si můžete provést tento výpočet. Pokud tedy Váš přítel hradí vysoké nájemné, měl by si najít levnější bydlení, i když to bude zřejmě velmi těžké.

K dalšímu Vašemu dotazu a to postihu Vašeho majetku, pokud se exekutor domnívá, že majetek ve Vašem bytě může patřit dlužníkovi (Vašemu příteli), který u Vás bydlí,  teoreticky jej může ze zákona postihnout mobiliární exekucí. Na Vás je, aby jste dokázala, že tomu tak není a majetek patří pouze Vám anebo pronajimateli. To samé platí v případě ženy Vašeho přítele a jejího přítele.

Co se týče osobního oddlužení, tak ač se zmiňujete, že Váš přítel svou situaci nechce řešit tímto způsobem, určitě bych mu doporučovala vyhledat si bezplatnou poradnu ve Vašem okolí, která se zabývá dluhy a podrobněji se zde informovat o výhodách a nevýhodách osobního oddlužení, které by mohlo být řešením situace Vašeho přítele. Seznamy těchto poraden by měly být dostupné i na sociálním odboru Vašeho města.

S pozdravem

 

 

19. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

jak pokračovat o odpuštění penále

Dobrý den náklady ex 8409 kč vymoženo 9046 ke dni 4.2.2015 od tý doby jsme zaplatili 8000 kč a tento měsíc mě odepsali že mám platit 20000 ještě ,platíme přez K.B 1000 kč jsme důchodci manželka v plnem já invalidní ,jak postupovat při odpuštění penále ,tlačí nás další dvě exekuce už jsme zoufalí spolu máme 14000 a 10000 poplatky děkuji

odpověď

Dobrý den,

zcela nerozumím Vašemu dotazu, ale domnívám se, že jste se svou manželkou poživateli důchodů. Z těchto důchodů jsou Vám dle mého názoru již prováděny nějaké exekuční srážky. Zde bych Vám doporučovala, aby jste na exekutorský úřad, který tyto exekuce vymáhá, napsali žádost, že si přejete a projevujete tak svou vůli, aby každá měsíční srážka z Vašeho důchodu byla použita přednostně na úhradu jistiny. Jistina je základ dluhu, od jehož výše se odvíjí výše úroků...Čím menší jistina, tím menší úroky...V žádosti nezapomeňte napsat číslo exekuce, a také označit věřitele a povinného.

Dále, pokud jsou Vám tyto exekuční srážky prováděny z těchto důchodů, a vy ještě splácíte exekuce ze zbyzku těchto důchodů, označte rovněž veškeré tyto splátky jako úhradad jistiny. Také je na Vašem rozhodnutí, zda je ve Vašich silách a možnostech tyto splátjy zasílat. Pokud tak neučiníte, tyto exekuce budou v pořadí strhávány z Vašich důchodu, tzn., že se uhradí jedna exekuce a poté příjde na řadu další. Otázkou však je, zda máte nějaký majetek, který by exekutor mohl postihnout exekucí a to např. zablokování bankovního účtu, mobiliární exekucí (zabavení a prodej majetku), anebo prodejem nemovitosti ve Vašem vlastnictví.

Co se týče odpuštění penále, tak tuto žádost směřujte na Vašeho věřitele. V této žádosti je dobré uvést podrobné důvody, proč žádáte o odpuštění penále a popsat situaci, proč vůbec k tomuto dluhu došlo a jaká je Vaše současná situace. Na dobré vůli  věřitele je, zda Vaší žádosti vyhoví. Ve většině případů však, věřitelé přistupují na odpuštění penále až po uhrazení jistiny dluhu.

S pozdravem

21. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Dobrý den, mám prosbu. Syn měl dluh a když neplatil tak se to převedlo na manžela (důchodce), který poctivě splácí podle dohody. Najednou bez žádných informacích mě jako manželce odstavil exekutor bankovní účet. Myslím si, že je to protizákonné když se platí. Je to možné a co mám dělat. Moc děkuji

odpověď

Dobrý den,

exekutor může k vymáhání exekuce použít vícero způsobů, i když je s dlužníkem dohodnut na splácení exekuce např. formou splátkového kalendáře. Zákon takové kroky exekutora dovoluje. Rovněž se stává, že dlužníkovi ( Vašemu manželovi) je exekuce strhávána přímo z důchodu, jestliže to jeho výše dovoluje, a současně se exekutor snaží vymoci tento dluh ještě formou splátkového kalendáře.

Co se týče zablokování Vašeho účtu, tak ve Vašich možnostech je, aby jste na přepášce Vaší banky požádala o výplatu dojnásobku životního minima. To můžete učinit pouze jenou v rámci jedné exekuce.

Dále bych Vašemu manželovi doporučovala, aby na každou splátku dluhu vyznačil, že se jedná o úhradu jistiny, což je základní dluh.

Na závěr bych Vám však doporučovala, aby jste již žádné závazky za syna nepřebírali, jelikož nemáte ze zákona žádnou povinnost tyto závazky  za Vašeho syna hradit.

S pozdravem

 

22. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce FÚ na účet

Chtěl bych se zeptat zda může nebo musí FÚ na mou žádost zrušit exekuci na účtě,když se díky exekuci dostávám do větší finanční tísně tím,že mi narůstají poplatky a úroky na účtě ?

odpověď

Dobrý den,

FÚ nemusí zrušit exekuci na Vašem účtu. Vy sám však můžete svůj účet zrušit a to tak, že dorovnáte všechny poplatky za vedení účtu atd přes tzv. technický účet a poté požádáte o jeho zrušení. Pracovvníci Vaší banky Vám s tím určitě rái vypomůžou.

S pozdravem

25. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce a promlčecí doba

Dobrý den.Chtěla bych se zeptat,jak je to s promlčenou lhůtou dluhu u nebankovních a bankovních institucí.Od kdy promlčecí doba začíná a jak dlouho trvá.V roce 2009 jsem se dostala dotíživé finanční situace a přestala splácet své závazky.Poté v roce 2012 jsem sem tam určitou částku poslala.Od některých spol.mi přišli max 2 upozornění na splácení a poté rovnou exekuce.Některé se mi ozvaly naposled v roce 2010 a obávám se dalších exekucí.Jediná ČS mě dala k inkasní agentuře,tam jsem uhradila 12000 a ta poté k soudu.Úvěr jsem si vzala v roce 2005 a přestala splácet v roce 2009.A nyní to má exekutor,který mi nedávno poslal pouze jeden dopis.Jak mám postupovat.Nevím,zda to je promlčené nebo ne,když se vždy tak 2-3krát ročně ozvaly.Děkuji

odpověď

Dobrý den,

promlčecí doba začíná běžet od doby splatnosti závazků. Také je dobré podrobně si prostudovat ve smlouvě, kterou jste uzavřela, zda nabyla stanovena delší doba promlčení než ukládá zákon. Rovněž je dobré vědět, zda jste nepodepsala uznání dluhu, jelikož promlčecí doba začíná běžet od podepsání uznání tohoto dluhu, nebylo -li sjednáno v tomto uznání dluhu jinak. Rovněž je dobré vědět, že pokud po Vás věřitel dluh vyžaduje a celou věc podstoupil k soudu, a následně jej po Vás vymáhá exekutor, jak uvádíte, tak tento dluh dle mého není promlčený. 

S pozdravem

26. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Dopis od Exekutora na moji adresu, cizí osobu.

Dobrý den, Dnes byl na moji adresu, na jméno mého otce (bydlím s Matkou a Otcem ve spol. domácnosti) doručen dopis od nějaké exekuční společnosti z Brna. Jelikož adresátem dopisu byl můj otec, tak dopis otevřel. V obálce se ale nacházel exekuční příkaz na osobu nám sice známou (bydlí ve stejné ulici jako my), ale osobu nežijící na stejné adrese ani ve spol. domácnosti s námi. Kontaktovali jsme právního zástupce, který tam byl uveden. Ten nám sdělil, že nemá ponětí proč byl dopis adresován nám a poradil nám ať se obrátíme na exekutora, jehož jméno je v psaní uvedeno. Bohužel, dnes pan exekutor nemá úřední hodiny. Má otázka tedy zní: Jak bych měl já a má rodina dále postupovat? Co bychom si měli zjistit? A zda není možné, že ta osoba si někde uvedla Naší adresu, protože si myslela, že se tak zbaví exekutora? Předem děkuji za odpověď, Dominik

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám stejný postup, jako právní zástupce a to kontaktovat exekutora. Pokud se Vám to nezdaří, tak Vám doporučuji, aby jste neprodleně zaslali tento Exekuční příkaz na daný exekutorský úřad, který vede tuto exekuci. Zároveň bych k tomuto Exekučnímu příkazu připojila dopis, kde uvedete, že pro Vás z neznýmých důvodů byl tento Ex. příkaz zaslán na Vaši adresu v obálce nadepsané jménem Vašeho otce, což pokládáte za pochybení s tím, že dlužník označený v tomto Ex. příkatu nemá s Vámi nic společného a na Vaší adrese se nevyskytoval a ani nevyskytuje. Rovněž v tomto dopise uveďte, že si nepřejete, aby jakékoliv písemnosti spojené s osobou dlužníka byly zasílány na Vaši adresu. Odešlete doporučeně a zanechte si kopii dopisu.

Na závěr chci ještě podotknout, že z Vašeho dotazu není zřejmé, zda jde o vymáhací agenturu (ty se často tváří jako exekuční úřady) anebo o exekutorský úřad.

S pozdravem

26. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Dobrý den, píši ještě jednou ohledně exekuce za syna. Zjistila jsem že manžel podepsal směnku na dluh v roce 2010 a syn šel do insolvence v roce 2014. V roce 2015 zjistili že to manžel podepsal a automaticky to na něj převedli a dali exekuci. Dluh je 150 000 kč a mě na účet dali 320 000 kč. Já si myslím že ta směnka po té době není platná a měli to nahlásit na insolvenci. Můžou si to dovolit? Prosím poraďte mě co mám dělat. Také nesouhlasí částka dluhu. Moc děkuji

odpověď

Dobrý den,

z Vašeh dotazu není zřejmé, kdo to zjistil v roce 2015? Věřitel přeci musel souhlasit s převodem dluhu Vašeho syna na Vašeho manžela. Pokud je dluh opravdu převeden na Vašehoo manžela, tak ho již nelze vymáhat po Vašem synovi (pokud na dluhu syn nefiguruje jako spoludlužník anebo ručitel). Rovněž každá směnka má určité náležitosti, mezi které patří splatnost směnky, pokud není v daný datum zaplaceno, lze vymáhat toto plnění soudní cestou. co se týče vyšší částky, tak je ve Vašich možnostech požádat o rozpis těchto částek, tzn., co zahrnuje toto navýšení např. úroky z prodkení, náklady na vymáhání...

Na závěr, Váš bankovní účet nelze postihnout do mínusu, pouze do výše plnění a výše prostředk na účtu.

S pozdravem

 

26. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Dobrý den, ještě jednou.Syn měl dluh 1 000 000 kč ,který splácel.Mezitím nám udělal ještě více dluhů. V r. 2010 citibank sepsal směnku na částku 237 913,75 kč a manžel dělal ručitele. Splatná byla 31.7.2012. Pak šel syn do insolveč.řízení, kde se přihlásili. V červnu 2015 přišel první dopis na manžela, že podepsal jako ručitel. Tak jsem začala poctivě platit a najednou se stalo že neplatíme a dál už víte co se stalo. Moc děkuji

odpověď

Dobrý den,

pokud tedy Váš manžel figuruje jako ručitel, tak banka může po Vašem manželovi vymáhat hrazení tohoto dluhu i když je dlužník Váš syn, který je v osobním oddlužení. Věřitel bude tedy uspokojován jak určitým procentem z osobního oddlužení Vašeho syna, tak může chtít úhradu dluhu po Vašem manželovi, od toho je role ručitele, tzn, že pokud dlužník nehradí svůj dluh ručí za něj ručitel.

Váš manžel může rovněž vymáhat dluh v občansko soudním sporu po Vašem synovi z pozice ručitele.

 

S pozdravem

26. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Povinny a dedictvi

Muze povinny odmitnout prevzit dedictvi aby nemovitost mohla zustat v rodine? Dekuji

odpověď

Dobrý den,

pokud již došlo k tomu, že povinný je dědicem a zároveň je na něj vedena exekuce, nemůže nakládat se svým majetkem, což představuje i zmíněné dědictví.

S pozdravem

28. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Dluh VZP

Dobrý den, mám veliký problém s doplacenim dluhu u VZP. Před skoro 5.lety můj dluh činil 114000 i s penalemy. Byla jsem ve výkonu trestu a nikdo mi nedal vědět že proti mě bylo zahájeno trestní řízení. Po návratu jsem se o svůj dluh přihlásila a zadala o splátky. Pan exekutor přišel dostal 20000 tis.a po té jsem každý měsíc splacela. Dokonce jsem volala i na VZP a domluvila si splátkový kalendář na pojistné. Když jsem to uhradil paní mi řekla ze žádný dluh už na pojistném nemam. A po delší době mi opět přišel dopis ze mam ještě tolik a tolik dluh na pojistném. Opět to šlo k soudu a opět další peníze navíc. Tak jsem nadále platila.Ano byla doba kdy jsem platit i nemohla jelikož jsem byla bez práce a narodila se mi dcera se kterou jsem byla sama. Teď ale opět každý měsíc splacim a ta částka je stále 100000. 23 tis.je ještě pojistné, 43 tis.penale a zbytek opět odměna exekutora. Už nevím jak ven z této situace. Skoro pět let platím a nemohu se dluhu zbavit a co víc dluh ani neubyva a já nemohu posílat pět tis.mesicne protože mam také vyživovací povinnost k mé dcerce,když má jen mě. Můžete mi prosím poradit či mám dělat? Děkuji

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám, aby jste dlužné pojistné splácela přímo v pobočce VZP na pokladně. Pokuste se splácet měsíčně stejnou částku,v rámci svých možností. Na každou tuto splátku však nechte vyznačit, že se jedná o úhradu jistiny dluhu.  Ze své praxe vím, že takové splácení již VZP několika našim klientům povolila. Po úhradě jistiny dluhu můžete napsat na VZP žádost o odpuštění penále. V této žádosti můžete uvést důvody proč dluh vznikl, Vaši aktuální finanční situaci, rovněž můžete popsat skutečnost, že jste samoživitelka, také to, že exekutor používal Vaše splátky na jiné úhrady v rámci exekuce než na úhradu jistiny dluhu aj. Na posouzení a rozhodnutí VZP poté je, zda Vám toto penále odpustí. I tak ale nesmíte zapomenout na úhradu nákladů exekuce exekutorskému úřadu, který proti Vám vede tuto exekuci.

V případě, že máte nízky příjem a pobíráte soc. dávky můžete zažádat o Zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti. Do tohoto Návrhu na zastavení exekuce musíte uvést skutečnosti, proč tak žádáte s přiložením důkazů Vámi tvrzených skutečností, např. potvrzením z ÚP o výši pobíraných dávek. Návrh se posílá na exekutorský úřad, který po Vás exekuci vymáhá ve 3 vyhotoveních. Formulář se nachází i na stránkách naší internetové poradny.

A jako poslední bych Vám doporučovala, pokud je to ve Vašich možnostech, aby jste se pokusila vymáhat výživné pro dcerku. Pokud otec neplatí výživné na dítě 4 měsíce, můžete na něj podat trestní oznámení na Policii ČR. Dále můžete dát pomocí soudu otci exekuci na plat, pokud pracuje a nehradí výživné. 

S pozravem

 

29. 1. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Možná výše zabenych věci

Dobrý den, dluzime 200 000. Pokud mi exekutor zastaví dům s odhadni cenou 1 200 000, pro mi ještě přijde do bytu zabavit majetek. Do jaký výše tedy můžou exekutoři zabavovat nebo zastavovat movite věci? Popřípadě mohu jim říct, už máte zastaven dům, tak co by jste ještě chtěli? Dekuji za řadu.

odpověď

Dobrý den,

exekutor může použít při výkonu exekuce vícero způsobu jejího vymáhání ja postupně, tak současně. Tento postup upravuje Exekuční řád:

HLAVA IV

ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE

§ 58

(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce.

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky postupně

a) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, a nepostačuje-li to, pak přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu,

b) přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmena a),

c) prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) a b), a

d) prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) až c).

(3) Způsob provedení exekuce určí exekutor. Na návrh povinného nebo s jeho souhlasem lze exekuci provést i v jiném pořadí, než stanovíodstavec 2 písm. a) až d).

§ 59

(1) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,

b) přikázáním pohledávky,

c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,

d) postižením závodu,

e) správou nemovité věci,

f) pozastavením řidičského oprávnění.

(2) Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést

a) vyklizením,

b) odebráním věci,

c) rozdělením společné věci,

d) provedením prací a výkonů.

(3) Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých věcí a nemovitých věcí.

§ 59a

Ustanovení této hlavy upravující způsob provádění exekučního řízení nemají vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění24) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před podáním exekučního návrhu. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den podání exekučního návrhu, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl.

Dále můžete nahlédnout do Občanského soudního řádu a to Částt šestá, Výkon rozhodnutí, Hlava pátá, prodej movitých věcí a nemovitostí. Občansko soudní řád je dobře dohledatelný, stejně jako Exekuční řád, na internetu.

S pozdravem

01. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Dobrý den jsem v špatně situaci mě dceři je 5 let a chodim do práce a poslední dva měsíce mi strhávají z platu 2 exekuce což čini 4000kc a můj plat je 12000kc ale jsme samozivitelka otec je neznámi ale o to moc nejde ty exekuce nejsou mou vinou jsou to dluhy k vůli mim rodičům mám je od 15 let nevím jak to teď mám řešit nemám žádný majetek tak mi nikde nepomohou děkuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

pokud jde o srážky z Vaší mzdy, tak srážka ve výši 4 000 Kč při mzdě 12 000 Kč je vysoká, měla by být přibližně 1 426 Kč. Požádejte o přepočet Väši paní účetní, rovněž můžete použít online kalkulačku na internetu.

K dalšímu, je potřeba na každou splátku v rámci exekuce vyznačit, že se jedná o úhradu jistiny dluhu, také bych Vám doporučovala, napsat na exekutorský úřad, který proti Vám vede exekuce, že si přejete a projevujete tak svou vůli, aby veškeré splátky exekucí šly přednostně na úhradu dluhu a to počínaje měsícem březnem 2016 (nevím, zda Vám již neodešla splátka exekuce za únor 2016).V tomto dopise nezapomeňte vyznačit číslo exekuce a zašlete jej doporučeně.

Rovněž bych Vám doporučovala, aby jste si zvážila institut osobního oddlužení, s tím by Vám mohli pomoci v některé z bezplatných poraden, které budou určitě ve Vašem okolí. Přehled těchto poraden by měli mít i pracovníci sociálního odboru Vašeho města.

S pozdravem

04. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Narok na kompenzaci

Dobry den,exekutor mi v ramci exekuce na tchyni zabavil i me veci,ackoli jsem dostatecne dolozil ze jsem vlastnik tak to v naslednem rizeni zamitl,pote jsem podal vylucovaci zalobu,ale dovedel se ze uz nektere veci obsazene ve vylucovaci zalobe prodal,otazka zni,zdali mam narok na nejakou kompenzaci pokud soud rozhodne o navraceni veci ktera uz byla prodana. Dekujiza odpoved

odpověď

Dobrý den,

prodej věcí zabavených při mobiliární exekuci upravuje Exekuční řád a to § 68 Vyškrtnutí věcí ze soupisu., kde se říká v odstavci 4:

(4) Žalobu na vyloučení věci podle § 267 občanského soudního řádu může navrhovatel podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen zčásti, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. O tom musí být navrhovatel exekutorem poučen. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do uplynutí lhůty podle věty první a po dobu řízení o žalobě nelze sepsané movité věci prodat.

S pozdravem

08. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

obstavený účet exekutorem

Dobrý den obstavili mi účet pro dluh manžela za svobodna /v současné době jsme v rozvodovém řízení/Nežijeme ve společné domácnosti.Nemám žádné finance než minimální starobní důchod který mi na účet chodí a ten je mi zadržen takže nemám na obživu manžel na mém účtě nemá podpisové právo účet je veden pouze na mé jméno před svadbou.chci se zeptat co mám dělat a na koho se obrátit,aby mi vydali obstavený minimální důchod.Manžela to nezjímá nechce to řešit má veškerý konfort a já nemám na jídlo a zaplacení nájmu.Nevím jestli jsem četla správně že můžou exekutoři postihnout jen polovinu financí z účtu manžela povinného,moc tedy prosím o radu jsem v zoufalé situaci,děkuji Ema

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám, aby jste na pobočce banky zažádala o výplatu dvojnásobku životního minima, toto můžete učinit pouze jedenkrát v rámci jedné exekuce. Rovněž můžete podat návrh na vyjmutí věci s exekuce. Tento návrh se zasílá trojmo na exekutorský úřad, který vede tuto exekuci. V návrhu musíte dokázat, že jde o Váš starobní důchod, což by se Vám mohlo podařit na základě výpisu z účtu a potvrzení z OSSZ.

Dále bych Vám doporučovala vzhlede k tomu, aby jste předešla této pro Vás velmi nepříjemné situaci, kontaktovat co nejdříve OSSZ, aby prováděli výplatu Vašeho starobního důchodu formou složenky.

S pozdravem

08. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Dobrý den, byla jsem občanem české republiky. Teď jsem se provdala za Němce a žiji v Německu. V Čechách mám stále exekuce které splacim. Může exekutor odstavit mé konto nebo konto mého manžela? Co jsem se dočetla musí český exekutor žádat Německo o povolení. Ale není mi známo jak v Německu toto posuzují pokud každý měsíc poctivě platím. Zda povolí exekutorovi odstavit konto. Mam z toho strach. Předem děkuji za Vaší odpověď

odpověď

Dobrý den,

exekutor může odstavit Vaše konto, které máte v zahraničí, ale tento proces je již složitější. Záleží na exekutorovi, jaký způsob vymáhání exekuce proti Vám zvolí.

S pozdravem

09. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je exekutor povinen mi sdělit částku, kterou dlužím a jak dlouho ještě budu exekuci platit? Protože když jsem volal na Exekutorský úřad bylo mi řečeno cituji: "Nestarejte se blbečku a plaťte!" Děkuji za Vaši odpověď

odpověď

Dobrý den,

pokud Vám pracovník exekutorského úřadu po telefonu sdělil, to co uvádíte ve Vašem dotazu, můžete podat stížnost u Exekutorské komory na nevhodné chování pracovníka daného exekutorského úřadu.

Dále, pokud požádáte exekutorský úřad o vyčíslení aktuální  výše Vaší exekuce, měl by Vám exekutorský úřad tuto informaci sdělit, běžně se tak děje. Co se týče délky splácení, tak to se obávám, že tuto informaci Vám exekutorský úřad není schopen sdělit, jelikož nemůže dle mého předvídat jak pravidelně a v jaké výši budete hradit exekuční splátky. Rovněž bych Vám doporučovala, aby jste na každou splátku vyznačil, že se jedná o splátku jistiny dluhu, což je základní dluh, od jehož výše se odvíjí úroky aj. To znamené, že čím je menší jistina dluhu, tím jsou menší úroky aj.

S pozdravem

09. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

auto v exekuci-splacení dluhu povinného

Dobrý den, řeším jako spousta lidí problém který jsem nezpůsobil a nemohl mu nijak předejít. Koupil jsem auto jehož majitel měl exekuci, bohužel nezjistitelnou. Je mě jasné, že se nemám moc jak se bránit, podávám sice návrh na vyloučení ze soupisu, ale moc nadějí nemám. Do auta jsme během mého vlastnictví (rok a půl) ivestoval desítky tisíc a právě prochází další opravou. Vzhledem k faktu, že exekuce není až tak vysoká mohu ji zaplatit a o auto nepřijít ? Nebo je možno vystavit něco jako "soukromou dražbu" nebo prodej, či zažádat o nějaké předkupní právo ? a kde si mohu zjistit v případě, že dluh zaplatím, že dlužník nemá další exekuce např. u fin. úřadu..jelikož v centrální evidenci je bez záznamu..děkuji

odpověď

Dobrý den,

Vaše situace je vcelku složitá, jelikož dlužník , který je v exekuci, nesmí manipulovat se svým majetkem. Všechny takto učiněné úkony jsou neplatné. Pokuste se dohodnout přímo s věřitelem, který podal návrh na exekuci proti prodávajícímu, zda by jste mohl tuto exekuci u něj vyplatit. V tomto případě však nesmíte zapomenout na úhradu nákladů exekuce a jejího příslušenství.

Co se týče zjištění exekucí prodávajícího, tak se obávám, že tyto informace stěží získáte bez pomoci prodávajícího, jelikož nejste účastník řízení a exekutorské úřady jsou vázány mlčenlivostí. Pokuste se dohodnout s prodávajícím, aby si zažádal o výpis ze soudních řízení, ve kterých figuruje, u soudu, pod který spadá trvalým pobytem. V tomto výpisu by se měly objevit mimo jiné i exekuce vedené proti němu. Nemusí tam být  však všechny a to z důvodů, aby nedošlo k možným komplikacím ze starny dlužníka u exekucí, které jsou v začátku.

S pozdravem

10. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Dobrý den, chci se zeptat mam exekuci na ucte 67tis. kc. s exekutor jsme domluveni ze si mam poslat vyplatu k nemu jinemu na ucet a poslat prvni splatku 5000,- a ze mi exekuci stahne navrhl splatkovy kalendar a tak to budu pravidelne posilat. Ale bohuzel v praci, mi to c. b. uctu zapomeli zmenit takze mi zaslali vyplatu na jiz obstaveny ucet, chci se zeptat zda kdyz mi tam ta vyplata prijde a automaticky mi to tu vyplatu sebere, zda a jak muzu dostat alespon zivotni minimum, mam vyplatu 15800 cisteho, Děkuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

domnívám se, že exekutor Vám sám osobně nemůže exekuci stáhnout, to může pouze věřitel. 

Co se týče výplaty dvojnásobku životního minima z účtu, tak o to lze požádat na pobočce Vaší banky. Tuto žádost stačí ve většině případů sdělit ústně u přepášky. Můžete tak učinit pouze jedenkrát v rámci jedné exekuce.

Na závěr bych Vám chtěla doporučit, aby jste na každou splátku exekuce vyznačil, že jde o splátku jistiny, což je základ dluhu.

S  pozdravem

11. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

vzala jsem si pred 7lety pujcku u banky a splacela pro bratrance ktery s penezma se vytratil a zustalo to na me podpis je muj na smlouve .nikdy me neprislo ze tam dluh a ted jsem zjistila ze za 7let je tam 800 000kc nevim jak to splatit obstavili mi ucet jsem samozivitelka s 2detmi nemam bydleni potrebuju k vam do poradny jsem uplne vyrizena jsem na urade prace.prosim pomozte mi

odpověď

Dobrý den,

určitě se můžete tel. objednat do naší bezplatné poradny. Kontakty jsou na našich stránkách.

S pozdravem

15. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Nemam doma stul se zidlemi snidame,obedvame atd. V obyvaku na gauci atet nam ho exekutor zabavil tak prosim o radu jestli smi nebe ne

odpověď

Dobrý den,

věci, které by exekutor neměl postihnout nově definuje ZÁKON Č. 164/2015 SB. – NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU A EXEKUČNÍHO ŘÁDU, kde se praví:

 Kromě všech dosavadních okruhů vyloučených věcí novela stanoví, že vyloučeno je „obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyň- ské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti“. Pojem obvyklého vybavení domácnosti nestanoví, co je to obvyklá domácnost, jež by měla být obvykle vybavena, což může při soupisu věcí přinášet problémy. Zákonodárce mezi konkrétní věci zařadil předměty, které jsou nezbytné k uspokojování hmotných potřeb povinného či jeho rodiny, přičemž tyto předměty identifikuje jako stoly, židle, postel apod. Zůstá- vá však otázkou postavení předmětů sloužících např. k uspokojování náboženských potřeb.

Pokud tak exekutor učiní, je potřeba na daný exekutorský úřad, který vede exekuce napsat Návrh na vyloučení věcí ze soupisu exekuce a to ve 3 vyhotoveních. Formulář je dostupný i na stránkách naší poradny, anebo lehce dohledatelný online na internetu.

S pozdravem

16. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Nevědomá exekuce

Dobrý den, s manželem jsme minulý týden žádali o hypotéku na dům. Dozvěděli jsme se ale, že má manžel vroubek z roku 2008. Po delším pátrání (kopie složky ze soudu, kontaktování exekutora a právníka firmy které manžel dluží) je jistina 200 tis a se vším všudy to dělá 485 tis. Dluh je za vozidlo na leasing z března 2008, kde nebyly spláceny splátky. Leasingovka vozidlo zabavila a prodala ještě v roce 2008. Na leasingové smlouvě má adresu k rodičům. Která je dodnes funkční. Od leasingové společnosti nikdy na tuto adresu nepřišlo, že žádají doplatit částku 200 tis. V roce 2009-2015 červen měl bydliště na magistrátě. Ze složky ze soudu jsme se dověděli, že právě na magistrát chodili všechny obsílky od exekutora a soudu - ne od leasingovky. Od roku 2015 červen máme trvalé bydliště oba u mě v bytě. - Tam doteď také žádná pošta nepřišla. A ani na adresu k rodičum ani k nám do bytu exekutor nepřišel. V podstatě o exekuci ani dluhu nevěděl a přihlásil se k ni dobrovolně u exekutora-(ten se také velice divil jak na exekuci přišel) a právníka firmy které dluží, že věc chce okamžitě řešit. Můžeme něco podniknout k tomu, že k exekuci vůbec nemuselo dojít když by nějaké dopisy na funkční adresu přišly(k rodičům)? A byla by to částka "pouze" 200 tis. Jestliže v tomto případě nemůžeme nic podniknut , jde částku 485 tis snížit. ? A na jakou adresu má exekutor zasílat obsílky když na leasingové smlouvě je adresa která funguje ale i přesto to o rok později je veden manžel na magistrátě a exekutor zašle obsílku tam? V případě, že se částka o něco sníží a my zažádáme o splátkový kalendář máme řešit s exekutorem nejprve splacení jistiny a až pak teprve úroků, aby z jistiny nenaskakovaly úroky dál? ( Zda- li Vám není jasné proč manžel podepsal leasingovou smlouvu, neplatil splátky, leasingovka vozidlo zabavila a manžel nic neřešil. Tak je to proto, protože smlouvu vědomě a dobrovolně nikdy nepodepsal. To je věc jiná - co kdo podepisuje má si přečíst. Situaci chceme řešit tak jak je a co nejbolestněni. Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

nejprve bych Vám ze všeho nejdříve doporučovala řádně si pročíst smlouvu, kterou Váš manžel uzavřel, jelikož se často stává, že jsou požadovány úroky, odměny věřitele...které jsou v rozporu s dobrými mravy. aj. Pro konzultaci můžete vyhledat bezplatnou dluhovou pordnu ve Vašemokolí anebo přímo využít placené služby z některých advokátních poraden.

Co se týče úhrady dluhu, tak samozřejmě jak píšete, je dobré začít s úhradou jistiny dluhu.

S pozravem

16. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Dobrý den. Mám exekuce cca 5 ano moji chybou včera mě naštivil exekutor že mám dalši exekuci na 14 000kč ale já nemam jak splacet jsem bez práce jsem jen OSVČ ale můj plat je 1500kč a nemam ani majetek a bydlim u kamarada nevim co dělat zaplatim zdravotni a na jidlo mam par korun prácovat moc nemohu mám problemi ze srdcem a plicema prosim o radu děkuji

odpověď

Dobrý den,

vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu, tak jak jej popisujete, bych Vám předně doporučila navštívit lékaře  a konzultovat s ním možnosti invalidního důchodu.

K dalšímu, pokud nejste schopen více pracovat, tak zvažte zrušení podnikání jako OSVČ a registrujte se na ÚP. Okamžikem registrace na ÚP bude stát hradit Vaše zdravotní pojištění a můžete pobírat sociální dávky, za splnění podmínek ÚP.

Dále bych Vám doporučovala, aby jste si na dané exekuce sepsal návrh na zastavení exekucí z důvodů nemajetnosti. Formulář je dostupný i na stránce naši poradny anebo lehce dohledatelný po internetu.

V neposlední řadě nesmíte opomenout, že pokud si jako OSVČ nehradíte sociální pojištění, nemáte nárok na nemocenskou, starobní důchod aj. což se vám nemusí v budoucnu vyplatit.

S pozdravem

18. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

rada,

dobrý den chtěla jsem se zeptat kde seženu kopie od exekuci které mam .při stěhování se mi ztratili a ted se mi naskytla možnost z dědictví to zaplatit .problem je v tom že je po mě požadována veškeré dokumentace od exekucí .děkuji za odpověd.J

odpověď

Dobrý den,

veškerou dokumentaci by jste měla získat na okresním soudě, kde spadáte trvalým pobytem. Napíšete na tento soud Žádost o sdělení, ve kterých soudních spisech figurujete, v této žádosti uvedete jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt a doručovací adresu, kam Vámm mají odpověď zaslat. Odpověď by Vám měla dojít do týdne. Poté na základě čísel spisů, které Vám budou doručeny nahlásíte na okresní soud (telefonicky, osobně), že chcete tyto spisy nachystat k nahlédnutí. Poté, co je budete mít takto nachystané, vezmete si telefon anebo foťák a tuto dokumentaci si ofotíte a následně vytisknete. Vše je zdarma. Pouze pokud by jste chtěla kopie od soudu, tak jedna stránka stojí 20 Kč.

S pozdravem.

22. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Zrušená exekuce po telefonu

Dobrý den exekutorský úřad mi po telefonu sdělil že můj účet je odblokovaný a exekuce je zrušena proto že jsme již rozvedeni /abych to vysvětlila v době rozvodového řízení mi obstavili účet pro dluh ted už bývalého manžela za svobodna/ ještě mi sdělili že mi písemné rozhodnutí přijde poštou /můj případ nebyl postoupen soudu rozhodlo se bez soudu.Chci se tedy zeptat nevím abych něco nepromeškala jestli je nutné podat písemnou žádost aby mi bylo zasláno písemné vyrozumění o zrušení exekuce nebo jaká je lhůta exekutora pokud bych nemusela žádat písemně.Mám totiž současně dědické řízení po otci a nevím jestli paní notářka nebude něco vyžadovat nemám ponětí co tato situace vše obnáší a už ted jsem ve stresu že mé jméno je vláčeno pro něco co jsem neudělala.Ještě prosím jeden dotaz mám datovou schránku a řekla jsem aby mi písemnost odeslali na datovou schránku už ale je to delší dobu a nic mi nepřišlo ani domů ani do datovky moc prosím o radu děkuji Eliška

odpověď

Dobrý den,

pokud máte zřízenou datovou schránku, tak by Vám měl exekutor písemnost doručit tímto způsobem. Co se týče zastavení exekuce, tak o tom může exekutor rozhodnout sám, na základě toho, že jste byli s Vaším manželem  rozvedeni, není potřeba soudního stání.Také můžete kontaktovat exekutora s tím, aby Vám zaslal vyrozumnění o zastavení exekuce a to nejlépe  formou doporučeného dopisu.

V dědickém řízení může po Vás chtít paní Notářka Rozsudek o rozvodu (s nabytím právní moci) a vyrozumnění o zastavení exekuce, i když dědictví do SJM nespadá.

Ve stresu nemusíte být, je spousta případů jako Vy, nejste jediná, kdo má tyto problémy, i když chápu, že je to velmi těžké, ale za dluhy Vašeho bývalého manžela nemůžete.

 

S pozdravem

25. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

dotaz

Dobrý den chtěl jsem se zeptat když příde exekutor do bytu cosi muže odnýst když jsou v domacnosti 2 malé děti ,a jestli je možné chtít 60tisíc najednou bez nakeho zplácení když nato nemáte dát těch 60 najednou

odpověď

Dobrý den,

prodej movitých věcí a nemovitostí upravuje občanský soudní řád a to takto: 

Hlava pátá: Prodej movitých věcí a nemovitostí

Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí

 

§321

Výkonem rozhodnutí nemohou být postiženy věci, jejichž prodej je podle zvláštních předpisů zakázán, nebo které podle zvláštních předpisů výkonu rozhodnutí nepodléhají.

§322

(1) Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.
(2) Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména

a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,
b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
d) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c),
e) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.
 
 
Podrobněji by se mělo jednat o „obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyň- ské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti“. Pojem obvyklého vybavení domácnosti nestanoví, co je to obvyklá domácnost, jež by měla být obvykle vybavena, což může při soupisu věcí přinášet problémy. Zákonodárce mezi konkrétní věci zařadil předměty, které jsou nezbytné k uspokojování hmotných potřeb povinného či jeho rodiny, přičemž tyto předměty identifikuje jako stoly, židle, postel apod. 
 
 
 
Co se týče dalšího dotazu a to okamžité úhrady dluhu ve výši 60 tis, tak to samozřejmě exekutor chtít může, otázkou ale zůstává, zda takovou finanční částkou dlužník disponuje. Pokud ne, je dobré se dohodnut na přiměřeném splácení exekuce a to v takových měsíčních splátkách, které jsou pro dlužníka reálne. Často se stává, že dlužník spouhlasí s vysokými měsíčními splátkami, které nejsou v jeho silách hradit a dostává se tak do dalších problému, proto doporučuji opravdu si pečlivě zvážit výši měsíčních splátek i přes častý nátlak.
 
 
S pozdravem

26. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Dotaz

Dobrý den Potřebuji se poptat,v listopadu mi byla nařízena exekuce,a tu jsem zaplatila.Exekuce byla u společnosti t-mobile ,a dne 28.2.2016,jsem psala na t-mobile jestli tam nic nedlužím a odpověděli že dlužím přes 13 tis.I když to je uhrazené ale exekučně.Jak mám postupovat. Děkuji Lenka Rajtmajerová

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám kontaktovat exekutorský úřad, který proti Vám vede tuto exekuci, zda byly Vaše peníze použity na úhradu jistiny dluhu, anebo byly použity na úhradu nákladů exekuce. Pokud jde o exekuci, tak je potřeba uhradit nejen jistinu dluhu (základní dluh T-mobile), ale i náklady exekuce + příslušenství.

Pokud jste svou splátku neoznačila jako úhradu jistiny dluhu, mohl exekutor část této splátky, anebo celou splátku,  použít na náklady exekuce a tuíž není uhrazena jistina.

S pozdravem

29. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

blokace dětského účtu?

Dobrý den u banky ge money mám již několik let dětský účet na 15.syna,na něj mi chodí veškeré sociální dávky,muže exekutor účet zablokovat? děkuji

odpověď

Dobrý den,

záleží na tom, kdo je majitelem účtu. Z Vašeho dotazu vyplývá, že syn a proto by jej neměl exekutor postihnout exekucí.

S pozdravem

01. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

auto do exekuce

Dobrý den.Jsem v exekuci docela dlouho pracuji po brigádách a trvalé bydliště mám na úřadě.Zajímá mě když vlastním starší auto jak mě exekutor najde aby ho zabavil a nebo ho zabaví nějakou náhodou?

odpověď

Dobrý den,

co se týče exekutora, tak ze zákona je zde součinnost třetích osob a to podle Exekučního řádu § 33, odstavec 1 až 9. To znamená, že na písemnou žádost exekutora jsou tyto třetí osoby povinny spolupracovat s exekutorem a sdělit mu co vyžaduje.Jedná se např. o soudy, poštu, banky, policii...

V praxi to znamená, že pokud je toto auto napsáno na Vaše jméno, je v možnostech exekutora toto zjistit a auto Vám exekuovat.

S pozdravem

01. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Vzor na exekucí - sloučení

Dobrý den, mám dotaz ohledně problémů s exekucemi u dvou exekutorů. Potřebovala bych poradit jak a nebo kde mám získat vzor na na sloučení exekucí. S pozdravem hezkého dne přeje Tereza.

odpověď

Dobrý den

vzor na sloučení exekucí je dobře dohledatelný na internetu, pomocí internetového vyhledávače.

S pozdravem

04. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Dotaz

Dobry den Ctěl jsem se zeptat ,jsem Osvč měl jse leasing ,hypoteku atd a jeden cas jse mi udělal dluh na hypotece tu mi sesplatnili a podali na mě navrh na insolvenčni řizení ¨(konkurz)ja se snažim veřitele vyplatit ale hypotečni banku nejsem schopen vyplatiti tak rychle ,ted to vypada tak že navrh bude asi zamitnut a banka bude dluh vymahat nějakou jinou cestou, do taz zni ?mohou mi zabavit traktor kterm vydělavam? a može mi banka učtovat urok s prodleni když ještě neviužila zastavy uvěru?(zastava je byt) Děkuji S pozdravem Petr

odpověď

Dobrý den,

co se týče zabavení Vašeho traktoru, tak by Vám neměl být zabaven podle §  322 Občanského soudního řádu odstavce 3, pokud slouží jako Váš pracovní nástroj a není předmětem zástavy. Co se týče úroku z prodlení, tak ten by jste měl mít blíže specifikovanýý ve smlouvě, kterou jste uzavřel z hypotéční bankou.

S pozdravem

07. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Věci mám na splátky

Dobry den Prosim vas zajma me na tatu je exekuce zijem cela rodina v 1 byte a exekuce uz psala tatoj dopis ze do urciteho datumu musi splatit bud celou castku nebo minimalne posilat splatku. Jenze na splatku zrejme nesezene. A me zajma televizi jsem kupovat ale prokazat bych jsem se moch ze byla obednavka na mi jmeno tak jestli by to stacilo aby mi televizi nezabavili. ( obednaval jsem to na Alza) A druha vec internet splaci mamina je psany na ni tak take jestli by nemeli narok to zabavit. A posledni mam k ty televizi set-top-box na splatky neplatil jsem ho hotove a ten je psany na bratra a jmenuje se stejne jmenem jako tata tak jestli opet nemusim mit strach. Predem dekuji za kladne vyrizeni. S Pozdravem Milan Pop

odpověď

Dobrý den,

pokud je exekuce vedena na Vašeho otce, nemůže být postihnut majetek Váš, ani Vašeho bratra. Pokud k tomu dojde, je potřeba napsat Žádost o vyjmutí věcí ze soupisu exekuce a tuto Žádost adresovat ve 3 vyhotoveních exekutorskému úřadu, který vede tuto exekuci. K této žádosti ,musí být doloženy důkazy, že se nejedná o majetek dlužníka a to např. jak jste sám uvedl vytisknutý výpis z internetové objednávky z Alzy.

S pozdravem

07. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Mam pujcky i sms pujcky , prerostlo mi to pres hlavu. Jake jsou mozna reseni ?

Dluh cca 450000,- kc. Banky neslouci , protoze mam zaznam v registrech

odpověď

Dobrý den,

ve Vašich možnostech je mimo jiné, pokud pracujete a máte příjem, pokusit se o osobní oddlužení, pokud příjem nemáte, můžete napsat Žádost o zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti.

S pozdravem

08. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Dobrý den mám celkem problém jsem v invalidním důchodu 3 stupně Můj příjem z důchodu je 4800 to jsou moje jedine peníze bohužel mám bydliště na úřade vyhodili mne z domu kvůli exekucim než jsem měl zdravotní problémy tak jsem se snažil exekuce platit bohužel nevím co mám dělat Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

ve Vašich možnostech je napsat na každou exekuci Návrh na zastavení z důvodu nemajetnosti. Formulář je lehce dostupný na internetu anebo na stránkách naší poradny.

Také bych Vám doporučovala, aby jste zašel na ÚP a poptal se zde na možnost vyřízení nějakých sociálních dávek, např. na bydlení.

S pozdravem

10. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Dobrý den, probíhá u mne exekuce formou splátkového kalendáře.Nyní mám dalši exekuci, ale jelikož jsem samoživitelka nezvládnu splácet obě exekuce. Je možné požádat o pozastavení druhé exekuce do doby než bude splacena první?Pokud neuhradím dobrovolně druhou exekuci může exekutor postupovat ve vymáháni pohledávky ?

odpověď

Dobrý den,

pokud nebudete hradit druhou exekuci, může exekutor vymáhat exekuci vícero způsoby a to např. odstavení účtu, srážky z příjmu, mobiliární exekuce,aj.

Pokud pracujete a máte příjem , doporučovala bych Vám zajímat se o možnosti řešení Vašich dluhů formou osobního oddlužení.

S pozdravem

10. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce na DPP

dobrý den, jsou na mě vedeny dvě exekuce, nemám stálý příjem, nejsem na úp. Našla jsem si práci na dohodu provedení práce. Netušila jsem, že se změnily zákony a je i toto postižitelné. V práci mě na to neupozornili. Zajímalo by mě jak v tomto případě postupuje exekutor, je rozdíl pokud je mi plat posílán na účet (účet není můj) anebo vyplácen v práci v hotovosti? Jedná se o částku kolem 5000 měsíčně. Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

Váš zaměstnavatel nemá ze zákona povinnost Vás informovat o změně zákona a nově prováděných způsobech exekucí, domnívám se, že to není ani v jeho silách na to své pracovníky upozorňovat.

Co se týče rozdílu vyplácení Vaší mzdy jak jste uvedla ,tak není žádný. Exekuční srážky, pokud to výše Vaší mzdy dovolí, Vám provede paní účetní a zbytek Vám vyplatí buď na účet známého anebo hotově. 

Pokud by však zbytek Vaší mzdy po exekučních srážkách byl zaslán na účet, ke kterému máte dispoziční právo, tak tyto peníze na účtě by mohli podléhat exekuci, jelikož se zjednodušeně řečeno stanou prostředky na účtu a ne Vaše mzda po odečtení exekučních srážek.

S pozdravem

11. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Dobrý den,zjistila jsem,že mám na účtě exekuci. Na účet také chodí výplata partnerovi,chtěla jsem se zeptat,jestli může banka strhnout jeho peníze na exekuci? Jak mám v takovém případě postupovat? Děkuji za odpověď a hezký den Jana

odpověď

Dobrý den,

může se to stát. Poté je na Vašem příteli, aby napsal žádost na vyjmutí z exekuce. V této žádosti musí doložit, že jde o jeho příjem ze zaměstnání, např. potvrzením ze zaměstnání. Tuto žádost je potřeba adresovat exekutorskému úřadu, který proti Vám vede exekuci. Formulář se nachází na našich stránkách anebo je lehce dohledatelný na internetu.

S pozdravem

14. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

trvaly pobyt a exekuce

Dobry den, potrebovala bych poradit ohledne exekuce. Bydlim jiz nekolik let zahranici a vdala jsem se taky za Cecha. Bohuzel ma nejake dluhy, ktere neplati ( nejake vznikly bez jeho vedomi) a proto ze zije zahranici a ani nema adresu v Cr, zacali kontaktovat me po svadbe. A ted mi prislo at jim napisu adresu kde muj manzel bydli. A to bych se chtela zeptat zda muze exekutor neco udelat i kdyz zijete zahranici a pokud jim muzu napsat, ze jim to nechci napsat, kde zije. Ci na to nemusim vubec reagovat. Moc dekuji Voznicka Paulikova

odpověď

Dobrý den,

ze zákona máte povinnost exekutorovi sdělit informace, které po Vás požaduje. K dalšímu Vašemu dotazu, exekutor může konat, i když se Váš manžel nachází v zahraničí. Jde o to, jak se dohodne z věřitelem, jelikož výkon exekuce v zahraničí je už podstatně dražší. Také je potřeba si uvědomit, že za každým exekutorem stojí věřitel, který chce své peníze zpět.

S pozdravem

15. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

exekuce

Zdravim mnel bych dotaz zaplatil jsem exekuci v roce 2013.No a tetkom sem se dozvedel o neplatnych smlouvach pokud obsahovala rozhodci soud.Mam narok na vraceni penez.Dekuji za odpoved

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že nikoliv. Tím, že jste danou exekuci uhradil, tak jste souhlasil s úhradou této dlužné částky. Bohužel jste mohl podat odpor proti platebnímu rozkazu a to do 15 dnů od doručení, což jste neučinil. 

S pozdravem

17. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

vyplaceni dvojnasobku zivotniho minima

Dobry den,chci se zeptat na vyplaceni dvojnasobku zivotniho minima,snad mi budete schopni odpovedet,tak tedy,bylo mi uz jednou vyplaceno,castka 5050,- ale s tim ze to bylo u jine banky,banku jsem zmenil jenze uz mam zablokovany i tento uce,prisli mi na nej dulezite penize,proto se chci zeptat jestli mohu zazadat znovu o vyplaceni dvojnasobku zivotniho minima kdyz je to u jine banky nebo ne,pokud ne je moznost si alespon nechat doplatit zbytek z dvojnasobku zivotniho minima?protoze u predchozi banky jsem vybral jen 5050,- a tudiz bych mohl jeste nejakych cca 1500,- teoreticky vybrat,absolutne se v bankovnictvy a v techto kruzich nevyznam,budu hrozne rad pokud mi poradite,dekuji predem za odpoved a hezky zbytek dne

odpověď

Dobrý den,

v rámci jedné exekuce máte právo zažádat o výplatu dvojnásobku životního minima jen jedenkrát. Pokud se na tomto účtu nachází finanční prostředky ve výši dvojnásobku životního minima, tak Vám je banka musí ze zákona vydat. Ve Vašem případě jak popisujete výše, již k tomu došlo s tím, že na účtu nebyly v tom okamžiku finanční prostředky ve výši dvojnásobku životního minima, ale menší.

S pozdravem

21. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ A EXEKUCE

Dobrý den ,mohu dostat příspěvek na bydlení když jsem v exekuci?

odpověď

Dobrý den,

pokud splníte zákonné podmínky pro přiznání této dávky z ÚP, tak exekuce není překážkou k jeho vyplácení. Tato sociální dávka rovněž nelze exekuovat.

S pozdravem

22. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Dotaz ..........

Chtěla bych se zeptat zda je možnost insolvence i v případě ,že mám svůj vlastní příjem nulový pouze částku o osobu blízkou a to ne celou neboť z ní hradím léčbu a léky a zdr.potřeby syna ,jsem matka samoživitelka ,otec dítěte bohužel odmítá hradit polovinou výlohy dítěte a hradí pouze část potravin ,bohužel jsem si postupně brala půjčky na ošacení ,léky ,školu atd.to co nehradí otec a nyní se mi částka vyšplhala na 100 000.....jen málo kdy se mi povede zajistit si krátkodobou brigádu ......poradíte mi co s tím

odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zřejmé, zda má otec stanoveno výživné na syna, pokud ne, je na Vás, aby jste jej nechala stanovit soudně. Pokud je toto výživné nedostačující, můžete soudně zažádat o navýšení výživného. Zdůvodnit můžete toto navýšení zvýšenými nároky Vašeho syna.

Dále, pokud nemáte žádný příjem, musela by jste sehnat někoho, kdo Vám vypomůže darovací smlouvou. To znamená, že Vám bude někdo např. z rodiny, kamarádů...přispívat částkou potřebnou k tomuto oddlužení. Pokud jsou veškeré Vaše dluhy ve výši 100 000 Kč,jak uvádíte,  tak by se jednalo zhruba o částku 500 Kč pro splnění podmínky 30 % + 1 100 Kč na měsíční odměnu insolvenčnímu správci, což tedy činí odhadem 1 600 Kč /měsíčně.

Pokud se Vám tato varianta nezdaří, můžete napsat na exekuce, které jsou proti Vám vedeny Návrh na zastavení z důvodu nemajetnosti. Formulář se nachází na našich stránkách anebo je lehce dohledatelný na internetu.

S pozdravem

22. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Uroky

Platim exekuci a rocne me naskakuji uroky jako blazen ,da se nejak resit dekuji

odpověď

Dobrý den,

pokud tak nečiníte, tak bych Vám doporučila , aby jste na každou splátku vyznačil, že se jedná o platbu jistiny dluhu, což je základ dluhu, od kterého se vypočítávají úroky. Rovněž Vám doporučuji, aby jste napsal exekutorovi doporučený dopis, že si přejete a projevujete tak svou vůli, aby dané splátky šly přednostně na