logo Charita sv. Anežky Otrokovice logo Charita

Pomůžeme Vám s dluhy!

šipka

internetová dluhová poradna finance

dotazy, které jsme již zodpověděli

konsolidace půjčky

Dobrý den, chtěla jsem se informovat, jak mohu řešit svůj problém: v minulosti jsem si zřídila kreditní karty a kontokorent (kreditka 20 000 u ČS, 20 000 kreditka u mBank a kontokorent u mBank). Poplatky za kreditku u spořitelny mi strhávají (formou inkasních plateb) přímo z účtu a na kreditku u mBank a kontokorent u mBank posílám celkem 2000 Kč. přes toto splácení mi stále dluh neubývá a je to nekonečný a nevýhodný kolotoč. U své banky (Airbank) jsem si žádala o konsolidaci (celkem 80000) a nejsem pro ně vhodná. Půjču mi taky nedali. Nechci se víc zadlužit, ale chci efektivněji řešit tento problém. Mohu vůbec na kosolidaci dosáhnout? Pokud ano, na co si mám dát pozor a s kretou bankou máte pozitivní zkušenosti? Na RPSN, jiné poplatky?

odpověď

Dobrý den,

nevím přesně, z jakého důvodu Vám byla konsolidace ze strany Airbank zamítnuta, ale obecně se dá říci, že každá banka má trochu jiná pravidla a parametry, podle kterých schválení konsolidace posuzuje.

Obecně banky běžně konsolidují spotřebitelské úvěry. Některé banky se vyhýbají úvěrům od nebankovních společností, jiné s nimi nemají problém. Stejně tak, u některých bank není možné konsolidovat kontokorentní úvěry či leasing. Každá banka má také trochu jinak nastavené parametry týkající se bonity klienta, výše jeho zadlužení apod.

Z těchto důvodů bych Vám doporučil zkusit se poptat na konsolidaci u více bank. Doporučuji se zaměřit pouze na bankovní sektor, neboť nebankovní poskytovatelé jsou dosti často velmi rizikoví, mají velmi přísné podmínky a vysoké sankce při porušení splácení, nemluvě o vyšších úrokových sazbách a poplatcích.

Při sjednávání konsolidace bych Vám doporučil se soustředit na to, jaká bude výše RPSN, jaká bude doba splácení a kolik budou činit veškeré poplatky. Zpravidla bývá u konsolidací poplatek za poskytnutí konsolidace a poplatek za vedení úvěrového účtu konsolidace. Výše poplatku za poskytnutí konsolidace je zpravidla udávána procentuálním podílem z konsolidované částky, např. 2%. Poplatek za vedení úvěrového účtu konsolidace je již udáván v Kč, např. 50 Kč měsíčně.

Dále bych Vám doporučil se soustředit na to, k jakým veškerým podmínkám se danou smlouvou zavazujete, jaké sankce za jejich porušení Vám případně hrozí, jakým způsobem budou řešeny případné spory mezi Vámi a bankou. Zdali soudní cestou či rozhodčím řízením. Pokud možno upřednostňujte soudní cestu, kde je více prostoru pro obranu a obhajobu. V neposlední řadě také zvažte, zdali bude bankou požadovaná měsíční splátka pro Vás únosná a reálná, abyste se nedostal do problému s nesplácením dané konsolidace.        

14. 10. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Strach z exekuce na mzdu

Dobrý den,před dvěma měsíci zemřel můj dobrý kamarád pro kterého jsem si na sebe vzal americkou hypotéku kde se ručilo domem jeho rodičů,mimochodem část půlmilionového úvěru padla na opravu střechy toho domu,a tuto on pravidelně splácel tak,že posílal peníze na můj účet.Jeho rodina se mnou odmítá komunikovat a banka mi tvrdí, že je nemovitost kterou se ručilo nezajímá. Nechal jsem s mzdu posílat na jiný účet, ale to je pouze dočasné řešení. Co můžu dělat? Děkuji.

odpověď

Dobrý den,

pokud chcete předejít vzniku exekuce na Vaši osobu, doporučil bych Vám danou hypotéku dále řádně splácet, neboť zde papírově figurujete jako dlužník a věřitel, tj. banka, má právo nárokovat si úhradu dlužné částky po Vaší osobě. V případě, že nemáte dostatek financí na to, abyste splátku na hypotéku pravidelně hradil v plné výši, pak poté bych Vám doporučil se pokusit dojednat s bankou restrukturalizaci daného hypotečního úvěru, tj. snížení splátek a prodloužení doby splatnosti celého úvěrů. Případně můžete ještě zkusit oslovit i jiné banky, zdali by Vám daný hypoteční úvěr přeúvěrovali za výhodnějších splátkových podmínek.  

19. 11. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Rada při exekuci

Dobrý den, potřebovala bych poradit v mé tíživé situaci. Mám díky svému příteli několik exekucí. Vlastním nemovitost, kterou jsem zadala realitní kanceláři, aby nemovitost prodala a vyplatila exekutory. Bohužel abych zaplatila odměnu realitní kanceláři a zbytek dluhu, což činí 150 000 Kč., potřebovala bych tuto částku půjčit. Byla bych tak oddlužena od exekutorů a měla bych pouze úvěr, který bych mohla splácet. Já se splacením svých pohledávek nebráním.Mám šanci?

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že pokud jsou na Vaši osobu již vedené exekuce, pak poté Vám žádná banka či solidní úvěrová společnost úvěr neposkytne, neboť pro ni budete rizikovým klientem.

Možná by Vám úvěr poskytla nějaká nebankovní společnost. Avšak zde je nutné zdůraznit, že ve většině případů, mají tyto společnosti velmi vysoké úroky a RPSN. Dále také mají velmi přísné smluvní podmínky a vysoké sankce za jejich porušení. Vzhledem k tomu by pak mohl úvěr od takovýchto společnosti ještě zhoršit Vaši situaci a stav zadlužení. 

13. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

spoludlužník

Dobrý den, v roce 2008 si ex přítel vzal hypotéku, ale od první splátky nezaplatil ani korunu. Celou dobu platím já (jsem uvedena jako spoludlužník) ze svého účtu a proto by mě zajímalo zda mám nějakou možnost jak vymáhat to co měl platit a neplatí - úvěr budu ještě cca rok a půl platit. Děkuji za Vaší reakci.

odpověď

Dobrý den,

jako spoludlužník máte právo se zpětně domáhat po Vašem bývalém příteli, který figuruje v daném závazku jako další spoludlužník, úhrady poloviny částky, kterou jste jako spoludlužník sama za Váš společný závazek uhradila.

Úhrady této částky se můžete domáhat prostřednictvím podaní žaloby k soudu pro zaplacení dlužné částky. V dané žalobě je potřeba uvést zejména čeho se domáháte, jaká je výše dané dlužné částky a na základě čeho si tuto dlužnou částku nárokujete. Tyto skutečnosti je také nutné soudu dostatečně doložit a prokázat, tj. např. smlouvou o dané hypotéce, výpisy z Vašeho bankovního účtu prokazující, že jste daný závazek hradila sama apod.  

20. 12. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dotace na společensky účelné pracovní místo

Dobrý den, hledám informace k žádosti o zmírnění tvrdosti zákona. V roce 1992 jsem dostala dotaci na zřízení společensky účelného pracovního místa na sekretářku se ZTP. Tato však se mnou rozvázala pracovní poměr dohodou před ukončením dvouleté smlouvy s ÚP a já jsem požádala o přidělení nového pracovníka. ÚP však takového pracovníka neměl a ihned mi dal podepsat smlouvu o uznání závazku, aniž by mi pracovníka nabídnul. Postupně jsem utlumila svoje aktivity a nakonec jsem po narození dcery v roce 1998 podnikání přerušila. ÚP mne žaloval, v žalobě se objevila spousta nepravdivých tvrzení, ale soud dal za pravdu ÚP a já jsem musela vrátit poměrnou část dotace, rozhodnutí z roku 1997. ÚP mi sdělil, že pokud zaplatím celou částku, budou mi prominuty úroky. Dotace za mne byla zaplacena až v roce 2002, avšak údajně došlo po roce 2000 ke změně zákona a pokud jsem měla nějaký majetek, musí být dluh uspokojen z tohoto majetku. Vzhledem k tomu, že mi byl v jiné kauze majetek sepsán, měl hodnotu cca 7 tis. Kč, a já jsem ÚP dlužila na úrocích cca 20 tis. Kč ze základu dluhu necelých 12 tis. Kč, ÚP na mě dluh nadále vymáhal a já jsem úroky postupně splácela. Několikrát jsem požádala o prominutí dluhu ÚP (jsem samoživitelka s dcerou, v současné době má 15 let, byla jsem dlouhodobě nezaměstnaná a z důvodu vysoké kvalifikace mne nikdo nechtěl zaměstnat ani jako uklízečku a pobírala jsem pouze sociální dávky). Věděla jsem, že závazky z dotací na společensky účelná pracovní místa řeší finanční úřady, které úroky promíjejí, a nedokázala jsem pochopit, z jakého důvodu po mě ÚP vymáhá pohledávku (úroky cca 20 tis. Kč), kterou finanční úřady v celé výši odpouštějí a úroky mohou dosáhnout maximálně 100% z dlužné částky. Proto jsem se bránila a hledala cestu, jak by mi mohly být úroky odpuštěny. Exekuční soud mi vydražil v roce 2009 v nucené dražbě 1/8 domu (vydražil ji jako statutární orgán firmy soudní znalec, který dělal na nemovitost odhad za 433 tis. Kč a nyní po mojí matce požaduje cenu 1,15 mil. Kč), zbývající část vlastní moje matka a můj bratr. Až bohužel po dražbě jsem zjistila, že existují na vymáhání dotací na společensky účelná místa 2 různé zákony. Jedním se řídí úřady práce (jedná se o dotace, poskytnuté před rokem 2000) a druhý zákon platí pro finanční úřady. Proto mi ÚP neprominul zbývající úroky a když jsem požádala o odstranění tvrdosti zákona MPSV, dostalo se mi odpovědi, podepsané pane ministrem Nečasem, že MPSV nezná pojem „odstranění tvrdosti zákona“. Nyní jsem po upozornění prohledala internet a zjistila jsem, že MPSV používá institut odstranění tvrdost zákona zejména v oblasti důchodové a sociální politiky a zdravotního pojištění, ale i daní. Mám zato, že vyjádření, podepsané ministrem Nečasem, bylo nepravdivé, byla jsem jím uvedena v omyl a proto jsem se dále touto možností nezabývala. Nepodařilo se mi nalézt odkaz na finanční úřady a zákon, který běžně uplatňují, jak mi sdělila vedoucí k tomu příslušného FÚ. Z vyjádření soudce mi vyplynulo, že mi oprávněný mohl zbytek dluhu prominout, pokud by jej to nijak vážně nepoškodilo. Toto však neučinil a když jsem oprávněného žádala o přerušení splácení z důvodu, že musím doplatit jinou exekuci, kdy mi hrozí vystěhování z družstevního bytu, který jsem nepřevedla do OV, sdělil mi, že je vidět, že nechci zaplatit a pozastavení splácení mi zamítnul. Hledám všechny informace k tomu, abych mohla ev. žalovat ÚP nebo nějakým způsobem otevřít znovu řízení (toto mi již bylo zamítnuto pro dlouhou dobu od nabytí rozhodnutí právní moci). Jedním z důvodů by také mohlo být podle stávajícího OZ § 39 – neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům, přičemž neplatnost právního úkonu je absolutní neplatnost. Podle § 37 OZ právní úkon musí být učiněn vážně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatný. Byla jsem ve stresu, neboť bez sekretářky moje firma nemohla fungovat, čehož využili pracovníci ÚP a hbitě mi dali podepsat uznání závazku, aniž by vyčkali dvouměsíční lhůty, v níž mi měli nového pracovníka přidělit. Bylo mi vnuceno přesvědčení, že nesu zodpovědnost za to, že ode mne pracovnice odchází a že dotace byla určena pouze na ni. Proto jsem uzavřela s jejím novým zaměstnavatelem smlouvu o převodu alikvotní části dotace na něj a zároveň na základě vyjádření pracovníků ÚP, že moje sekretářka snad byla nějaký zázrak a oni mi nemohou nabídnout náhradu, jsem požádala o přidělení pracovníka mimo ZTP. Nikdy mi však ÚP nikoho nenabídnul, chtěl jen získat zpět dotaci, o umístění pracovníka neměl zájem, ač já jsem se naivně domnívala, že by to měl být prvořadý úkol této instituce. Možná by se dal ještě použít § 181 Poškozování cizích práv odst. 1a), b) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že uvede někoho v omyl, nebo využije něčího omylu … Podle nového OZ se snad jedná o použití lsti. Pro informaci, stejně proti mně postupovali tito pracovníci, když mne uvedli v omyl sdělením, že mám zaměstnat absolventa a že na něj dostanu dotaci. Poté, co jsem s ním uzavřela smlouvu na dobu neurčitou, sdělili mi pracovníci ÚP, že dotace je nepřenosná na jiného zaměstnavatele a já jsem musela živit pracovníka, který pro mne nebyl žádným přínosem.

odpověď

Dobrý den,

doporučil bych Vám, zkusit podat stížnost na Ministerstvo spravedlnosti pro nesprávný úřední postup ze strany úřadu práce, kterým Vám byla v rámci občanského soudního řízení způsobena škoda.

Také můžete zkusit probrat celou věc s advokátem zaměřující se na občanské právo, problematiku dotací a správního řízení, zdali daný postup ÚP je žalovatelný na základě Vámi uváděných paragrafů.

10. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Dluhy, které nadělal otec během závažného ocemocnění

Dobrý den, mám na Vás poněkud netradiční dotaz. Můj otec má již přes 10 let Parkinsonovu nemoc(nevylečitelné). Jeho chování se za tuto dobu razantně změnilo k horšímu a pořád se to horší, což by mohl jeho lékař dokázat. Za tuto dobu nadělal spoustu dluhů u banky, které bude ještě několik let splácet. Práci má, ale je naprosto nezvladatelný a nestabilní. Kolikrát se stane, že vybere celou výplatu a vůbec jej nezajímá, jak zaplatí měsíční splátku půjček. Nebo například odjede na 2 týdny pryč a pak se vrátí. Bydlíme v domě s prarodiči a každý se bojí o střechu nad hlavou, kdyby náhodou otec nebyl schopen dluhy splácet. Sice bydlí v pronájmu u prarodičů, ale víme přece jak to chodí. Exekutoři se neptají co je čí. Moje otázka je následující. Existuje nějaké řešení, co se týče dluhů v bance, vzhledem k jeho stále se zhoršujícímu duševnímu zdraví? Děkuji předem za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

pokud Váš pan otec v době, kdy uzavíral smlouvy s bankou o daných úvěr, nebyl zbaven svéprávnosti či nějak omezen ve způsobilosti k právním úkonům, pak tyto smlouvy jsou platné a věřitelé mají nárok na jejich plnění.

14. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

sloučení dluhů

Dobry den ,ráda by jsem se zeptala ,jaké jsou možnosti se sloučením dluhů. Z dob kdy jsem podnikala ,podnikání se nedařilo ,tůstalo mi pár nezaplacení složenek a během doby mi narostly částky . něco již splácím ,ale vždy mi přibyde další a tak se mi to stále navyšuje . splatit vše chci ,ale chci se zeptat jeli nějaká možnost na sloučení ? Děkuji Olí

odpověď

Dobrý den,

pokud jsou dané dluhy svým charakterem finanční produkty, např. podnikatelské úvěry, půjčky, kreditní úvěrové karty apod., pak můžete zkusit oslovit banky s žádostí, zdali by Vám je nezkonsolidovaly, tedy sloučily v jeden velký dluh.

V případě, že se jedná i o dluhy, které svým charakterem nejsou finanční produkty, např. dlužné zdravotní a sociální pojištění, nezaplacené faktury dodavatelům apod., pak můžete zkusit požádat banky a poskytovatele úvěrů, zdali by Vám neposkytli úvěr v takové výši, která by stačila na vyplacení všech Vašich dluhů. Poté byste tedy měla pouze jeden velký dluh vůči danému věřiteli, který by Vám daný úvěr poskytl.     

24. 2. 2014 odpověděl/a: Mgr. Aleš Jaroš

Jistina

Dobrý den, ráda bych se informovala zda po zaplacení jistiny přestanou narůstat úroky. Nebo po jakém zaplacení a čeho přestanou narůstat.Exekuce je již v řízení.. Děkuji

odpověď

Dobrý den,

úroky běží z jistiny dluhu. Po zaplacení jistiny tedy dojde k  zastavení jejich nárůstu.    

11. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

vymozene pohledavky

chtel bych se optat,exekutor vymohl dluh ktery jsem mel u csob,proc mi banka stale uctuje stejnnou sumu,posila vypisy z uctu ktery sama zrusila,toto jednani banky se mi zda podivne,pripada mi jako by me chteli znovu dostat do dluhu,pri jednani mi reli ze celou vec projednji a daji vedet,jenze se opakuje stale stejna pisen,dame vedet,prosetrime vysledkem je vypis z uctu za dany mesic,uz na me alespon si myslim videlali dost,pujicka80000=zaplaceno 32000kc nebo je to malo asi pro csob ano. dovedete poradit dekuji amur

odpověď

Dobrý den,

pokud, jak píšete, došlo k plné úhradě celé dlužné částky vymáhané v exekučním řízení pro daného věřitele a došlo ke zrušení daného úvěrového účtu, pak poté se nejspíše banka dopouští protiprávního jednání. Můžete zkusit proti dané bance podat k soudu žalobu v dané věci a to žalobu pro bezdůvodné obohacování. Případně můžete zkusit podat podnět na finančního arbitra k prošetření celé věci a sporu mezi Vámi a danou bankou. Kontakt na finančního arbitra naleznete na tomto internetovém odkaze:

 

http://www.finarbitr.cz/cs/kontakt.html  

18. 4. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Banka uvolnila peníze

Dobrý den, nevím, zda mi budete moci odpovědět. Měl jsem dluh u jedné firmy za provedenou práci. Nyní jsem od firmy dostal informaci, že vše je v pořádku, že banka uvolnila peníze. Co to může znamenat? Ptal jsem se jich přímo, ale neodpověděli. Vlastní účet nemám. Děkuji Jaroslav

odpověď

Dobrý den,

pokud nevlastníte žádný bankovní účet, ať už osobní spořící či firemní jako živnostník, pak poté nevím, jakým způsobem by banka mohla uvolnit finanční prostředky pro úhradu dlužné částky Vašemu věřiteli.

Avšak pokud byste byl vlastníkem nějakého bankovního účtu, může se Váš věřitel domáhat úhrady dlužné částky soudní cestou a následně výkonem exekuce. V takovémto případě by pak mohl soudní exekutor zaslat Vaší bance exekuční příkaz přikázání pohledávky z bankovního účtu povinného. Banka by poté finance na Vašem bankovním účtu zablokovala a následně převedla na účet soudního exekutora.

09. 5. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Registry

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli se dá nějak zjistit, která firma mě vložila do registru dlužníků? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

záznam v registru dlužní vznikán skrze dluh vůči společnosti, která je členem daného registru. Lze požádat o vyhotovení výpisu z daného registru, ze kterého můžete zjistit pro jaký dluh či dluhy v něm figurujte, a která společnost je tedy Vaším věřitel. Avšak je nutné upozornit, že vyhotovení výpisu z registru dlužníků je zpravidla zpoplatněno a to částkou cca 100 Kč až 200 Kč. 

06. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

refinancování hypotéky

Dobrý den, bratr se dostal do velkých finančních problémů, které se bohužel rozhodl řešit u nebankovní společnosti, zajištěné zástavou na nemovitost. Půjčil si asi 900.000,-, splatil asi 500.000,-. Potom přišel o práci a nebyl schopen včas splácet neúměrně vysoké splátky. Za každé zpoždění mu narůstají vysoké poplatky. Nyní mu hrozí, že přijde o střechu nad hlavou. Hledáme možnost, jak ho vyplatit z této společnosti a jeho dluhy převést k bankovní instituci. Na vyplacení by nyní potřeboval 1.110.000,- (včetně poplatku za předčasné splacení, a dalších nejasných poplatků a pokut). Finanční poradce mu poradil, že nejvýhodnějším řešením by bylo, kdybych koupila jeho nemovitost já. V současné době s manželem splácíme 9. rokem vlastní hypotéku u České spořitelny. Vzhledem k tomu, že jsme dlouhodobými klienty České spořitelny a oba máme pracovní poměr na dobu neurčitou, máme velmi výhodné úvěrové podmínky. Tuto svoji hypotéku bychom nějakým způsobem refinancovali, z nové hypotéky bychom splatili svoji původní hypotéku a ze zbytku peněz bychom vyplatili bratra u nebankovní společnosti. Novou hypotéku by splácel on. Tvrdí, že bychom navrhovaným postupem neohrozili moji nemovitost, protože hypotéka na ni by byla splacena. V případě, že by z nějakých důvodů přestal splácet, byla by ohrožena pouze jeho nemovitost. Ráda bych mu pomohla, ale bojím se. Výhodou pro mě by bylo, že bych měla svoji hypotéku splacenou, výhodou pro něho by byly podstatně výhodnější podmínky splácení. Potřebovala bych poradit, zda je navrhovaný postup možný a jaká případná rizika by mohla hrozit pro mě a moji současnou nemovitost, pokud by bratr přestal splácet. Je pravdou, že by hypotéka byla v tomto případě uhrazena dražbou pouze nemovitosti, na kterou by bylo zástavní právo? Nemohu přijít i náš dům, nehrozí mi exekuce na mzdu? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

vámi popisovaný postup je teoreticky možný, vše záleží, zdali Vaše banka Vám bude ochotna tuto finanční operaci provést. Nic méně rizika zde jsou, neboť v případě, že by Váš pan bratr opět přestal splácet daný finanční závazek, byla by vyhlášena exekuce ne na jeho osobu ale na osobu Vás a Vašeho pana manžela, neboť ve smlouvě byste jako dlužníci figurovali Vy dva.

Soudní exekutor by pak mohl provést výkon exekuce nejen na nemovitost, která je předmětem zástavy za daný finanční závazek, ale i na dalších nemovitostech, které jsou ve Vašem vlastnictví. Dále by také mohl výkonem exekuce postihovat Váš movitý majetek, příjem Vás a Vašeho pana manžela i Vaše bankovní účty.

Soudní exekutor totiž při výkonu exekuce smí za účelem vymožení dlužné částky použít i více úkonu exekuce současně a je čistě na zvážení daného soudního exekutora, ke kterým úkonům přistoupí a v jaké míře.

20. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Exekuce účtu

Dobrý den,mám na vás dotaz ohledně exekuce účtu.Dne 23.10.2009 jsem si v bankomatu vyzvedl hotovost 9000kč,to ještě účet blokován nebyl.Ještě téhož dne,ale až po výběru se provedla blokace účtu exekucí.Banka ale výběr nezaúčtovala před blokací,ale až po blokaci,čím mě vznikl na účtě mínus,který se úročí a navyšuje.Jsem z toho nešťastný,protože já jsem se nedopustil chyby,ale banka,která pozdě zaúčtovala výběr a ještě mě za to penalizují.Chtěl bych poprosit o radu jak se mám proti tomuto sprostému jednání bránit.Děkuji M.Mašek

odpověď

Dobrý den,

můžete v dané věci zkusit podat stížnost na postup Vaší banky k finančnímu arbitrovi. Na níže uvedeném internetovém odkaze naleznete kontakt na kancelář finančního arbitra. V dané stížnosti detailně popište celou nastalou situaci a přiložte případně i dokumentaci prokazující dané skutečnosti.

 

http://www.finarbitr.cz/cs/kontakt.html

20. 6. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

promlčecí lhůta - životní pojistné

dobrý den, přišel mi dopis z banky, že jsem neuhradila životní pojistné k hypotéce ve výši 450,- za 4/2009. Pojištění jsme zrušili k prosinci 2013 stejně s hypotékou. Musím tento poplatek dodatečně platit, ani nemám možnost dohledat, jestli opravdu si z účtu odečetli tento měsíc nebo ne. Se skončením hypotéky u KB jsme zrušili i běžný účet, ze kterého platby odcházely. Předem děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

otázkou je, zdali jste opravdu dané pojistné za dané období neuhradila či ne. Pokud opravdu dané pojistné nebylo z Vaší strany uhrazeno, pak z morálního hlediska máte povinnost jej uhradit a oprávněná strana má nárok požadovat jeho úhradu.

Co se týče hlediska, zdali dané případně dlužné pojistné je promlčené či ne, tak zde je nutné znát, kdy přesně nastala jeho splatnost. Neboť obecná promlčecí lhůta dle Občanského zákoníku je 3 roky od data splatnosti příslušné pohledávky. To znamená, že věřitel jako oprávněná strana má 3 roky od data splatnosti daného dluhu, pokud ve smlouvě nebylo sjednáno jinak, na to, aby se uhrazení daného dluhu domáhal soudní cestou. V případě, že se věřitel domáhá plnění daného dluhu soudní cestou až po této tříleté lhůtě, má pak dlužník možnost v rámci daného soudního nalézacího řízení vznést tzv. námitku na promlčení. Pokud jí však sám aktivně k rukám nalézacího soudu nevznese, soud daný dluh i tak uzná, neboť povinný tuto námitku neuplatnil a tím se jí i vzdal.

Doporučil bych Vám si zkusit od Komerční banky vyžádat výpis z Vašeho starého účtu za dané období a zjistit tak, zdali úhrada daného pojistného proběhla či ne. Pokud zjistíte, že úhrada daného pojistného z Vaší strany neproběhla, doporučil bych jej uhradit zpětně. 

01. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

konzolidace se zaznamem v registru

Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli je někde možnost konsolidovat me závazky když mám záznam v registru,předem děkuji

odpověď

Dobrý den,

bohužel se obávám, že nejspíše to nebude možné, neboť naprostá většina bank provádí za tímto účelem lustraci klienta, který žádá o konsolidaci svých peněžitých závazků. 

05. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

penale

dobrej mam dotaz bracha prisel o praci a mel auto a liezing o ktere prisel ted splaci 6000kc mesicne ale mesicny penale z dluhu je 16500kc coz jse neda nikdy doplatit de stimto neco delat dekuji

odpověď

Dobrý den,

Váš pan bratr může zkusit oslovit bankovní instituce, zdali by byl možný převod daného leasingového úvěru k nim, s tím, že by daná banka celý leasing včetně penále vyplatila a v řádném splácení, již bez navyšování o měsíční penále, by Váš pan bratr pokračoval u dané banky. To, zdali tato finanční operace bude možná či nikoliv, je již na posouzení jednotlivých bank.  

07. 11. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

EXEKUCE NA ÚČTĚ

DOBRÝ DEN, MÁM DOTAZ, MOJE MAMINKA MÁ EXEKUCI NA UČTĚ GE MONEY ALE ZPŮSOBENÝ DLUH JE OTCE, KTERÝ MÁ NĚJAKÝ NEDOPLATEK NA VZP, MAMINKA SI ZAŘÍDILA PLAT V HOTOVOSTI A NECHALA SI VYPLATIT ŽIVOTNÍ MIMINUM. PROČ PÍŠU? MAMINKA MÁ I PŮJČKU-KTEROU POCHOPITELNĚ CHCE NADÁLE PLATIT. DNES KDYŽ V BANCE BYLA A DOŽADOVALA SE ČÍSLA UČTU ABY V HOTOVOSTI VLOŽILA NA PŮJČKU SPLÁTKU,TAK JÍ BYLO ŘEČENO ŽE TO NENÍ PROSTĚ MOŽNÉ A NENÍ TO PRÝ MOŽNÉ ANI POSLAT Z JINÉHO ÚČTU. VZHLEDEM K TOMU ŽE JÁ SAMA V BANCE PRACUJU-V ČESKÉ SPOŘITELNĚ, MĚ TENTO POSTUP NAPROSTO ZDVIHÁ MANDLE, PROTOŽE U NÁS UPLNĚ NORMÁLNĚ LZE PŮJČKU SPLÁCET DÁL.NECHCÁPU PROČ BANKA DĚLÁ ČLOVĚKU DALŠÍ PROBLÉMY A ZBYTEČNĚ TAK ŠKODÍ. MŮŽETE MI PROSÍM NAPSAT. JAK TO TEDY JE. ZDA GE MONEY JEDNÁ SPRÁVNĚ?? BANKY PŘECI NEMŮŽOU MÍT V TOMTO TAKOVÉ ROZDÍLY!!DÁLE JÍ PORADKYNĚ ŘEKLA,ŽE TO TAM PRÝ MUSÍ VLOŽIT JEDINĚ NĚKDO JINEJ:))))))COŽ MI OPRAVDU PŘIJDU UŽ UPLNĚ ZCESTNÉ, KDYŽ ČLOVĚK VKLÁDÁ NA UČET PENÍZE TAK VŮBEC NEKONTROLUJEME PODPIS ANI TOHO KDO TO VKLÁDÁ, TO JEDINĚ U VĚTŠÍCH VKLADŮ. MAMINKA CHCE VŠE NADÁLE PLATIT JAK BYLA ZVYKLÁ A CHTĚLA BYCH JÍ V TOM POMOCI ALE CHCI NĚJAKÉ POTRZENÍ OD ODBORNÍKA. TAK SNAD JSEM SE NA VÁS OBRÁTILA SPRÁVNĚ.DĚKUJI MOC!!!!!!

odpověď

Dobrý den,

podle toho jak celou situaci popisujete, tak i mě osobně přijde postup banky Vaší paní maminky přinejmenším jako nestandartní. Sám osobně z popisu celé situace nevidím překážku či důvod, proč by nemělo býti možné provést vklad řádné splátky na daný úvěrový účet.

Vaší paní mamince bych doporučil, aby se v celé věci zkusila obrátit přímo na centrálu GE Money Bank s dotazem, zdali takovýto postup jejich zaměstnance je správný a případně, aby jí sdělili, jakým způsobem může provést úhradu řádné splátky, neboť za současné situace je jí v tom bráněno.

Vaše paní maminka se také může v celé věci zkusit obrátit na finančního arbitra s podnětem k prošetření celé věci, tj. zdali takovýto postup banky je správný a oprávněný.

Kontakt na finančního arbitra naleznete na tom to internetovém odkaze:

 

http://www.finarbitr.cz/cs/kontakt.html

05. 12. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Vrácení pokuty spořitelnou

Dobrý den, chci se zeptat, zda mám právo na navrácení 2 pokut za pozdní platbu od České spořitelny? Platba za kolej mi odchází trvalým příkazem každý měsíc, nikdy s tím nebyl problém. Až teď. Se začátkem nového akademického roku jsou částky za ubytování různé, protože se jistý obnos skládá při nástupu na kolej hotově, takže přibližně od listopadu se začne platit částka, která je pak po celý zbytek roku stejná. Teď mám uhradit najednou 6500,-. Dohledala jsem, že mi předchozí 2 měsíce spořitelna nestrhla požadovanou částku, i když jsem trvalý příkaz nezrušila a na účtu byl každý měsíc dostatek financí, takže z mé strany nebyla žádná překážka k zaplacení. Nejspíš je chyba na straně spořitelny. Chci se zeptat, zda je možné a případně jakým způsobem domáhat se pokuty za pozdní platbu od České spořitelny? Nechci platit za její chybu. Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

můžete se v dané věci zkusit obrátit přímo na centrálu České spořitelny a to s podnětem, ve kterém popíšete celou nastalou situaci, kterou Vám byla způsobena škoda. Zároveň můžete zkusit v daném podnětu i požádat o úhradu dané způsobené škody. K danému podnětu je vhodné i připojit kopie důkazní dokumentace prokazující tvrzené skutečnosti a to zejména tu skutečnost, že bez Vašeho zavinění dané platby neodešlý z Vašeho účtu a také dokumentaci, která bude dokládat výši tím způsobené škody.

Také se můžete zkusit v dané věci obrátit na finančního arbitra s podnětem k prošetření celé nastalé situace, tj. zdali Vaše banka v daném případě nepochybila a nezpůsobila Vám tak škodu.

Kontakt na finančního arbitra naleznete na tomto internetovém odkazu:

 

http://www.finarbitr.cz/cs/kontakt.html

 

05. 12. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

nemohu splácet dluh u nebankovní společnosti

Dobrý den, Chtěla bych vědět co se mi může stát když nemohu zaplatit splátku.Máme půjčku u nebankovní společnosti ve výši 5200.Kč každý měsíc vždy jsme spláceli,ale teď jsem měla v rodině úmrtí a tak bylo velké vydání.Rušila jsem svou pojistku ale vyplacení chvilku potrvá.25.11. jsem měla dát splátku,ale nevyšli mi peníze.Teď 25:12. mám dát další splátku.Nevím tedy co může následovat když jsem minulí měsíc nezaplatila.Pán který si jezdí každý měsíc pro peníze mi řekl,že 1.12. musí být zaplaceno jinak je to velký problém,nic víc mi neřekl.Mám teď strach co bude následovat. Děkuji za odpověď.Brouk

odpověď

Dobrý den,

co můžete očekávat po neuhrazení řádné smluvní splátky, nelze zcela přesně říci, neboť záleží na tom, co je stanovena ve smluvních podmínkách k dané půjčce. Tyto smluvní podmínky byste měla naleznout ve smlouvě od dané půjčky.

Obecně lze však říci, že zpravidla v těchto případech můžete očekávat sankční pokutu, jejíž výše by měla býti stanovena ve smluvních podmínkách dané smlouvy o půjčce. Dále pak i lze nejspíše očekávat výzvy k urychlené úhradě dlužné splátky. V případě, že by k úhradě dlužné splátky nedošlo po delší dobu, může daný věřitel přistoupit k zesplatnění dané půjčky a k jejímu následnému soudnímu vymáhání.

Doporučil bych Vám informovat Vašeho věřitele o Vaší současné situaci a zkusit se s ním buďto dohodnout na posečkání s úhradou dlužné splátky, nebo na nastavení splátkového kalendáře na úhradu dlužné splátky. Dále je potřeba i nadále hradit další řádné smluvní splátky.    

12. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

problém z konsolidací

Dobrý den chtěl bych se zeptat díky mé blbosti ze zamilování do přítelkyně co měla finanční potíže sem si nabral na sebe uvěry abych ji stoho dostal a ona mě odkopla tak mám dluhy celkově okolo 600000kč vše se mi zatím daří splácet ale tak tak skoušel sem konsolidace u bank ale tam bych potřeboval na tuto částku ručitele a toho bohužel nemám a ani čím ručit a muj příjem je 17000 kč a splátky jsou 13500 a ktomu zbytek 4000 naklady na bydleni chtěl bych se optat jestli je jiná možnost snížení splátek kromě osobního bankrotu děkuji.

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že pokud Vám banky sdělily, že k provedení konsolidace Vašich úvěrů bude nutný ručitel či jiná forma ručení, pak jedinou další možnosti jak docílit snížení splátek bude zkusit vstoupit do jednání s věřiteli u každého závazku zvlášť a pokusit se u nich dojednat snížení výše splátek u jednotlivých úvěrů. To, zdali jednotlivý věřitelé budou ochotni přistoupit na restrukturalizaci jednotlivých úvěrů a případně za jakých podmínek, již zaleží na jejích vnitřních pravidlech, ochotě a vůli jednat.

14. 1. 2015 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Zabavenní účetních dokladů

Dotazuji se, má účetní právo zabavit moje účetní doklady - 4 šanony za r. 2015(kvartální plátce DPH) a zadržovat je jako věc movitou prý dle občanského zákoníku s požadavkem na zaplacení faktur, s kterými nesouhlasím? Neodvedla dobrou práci včetně daňového přiznání, které podala špatně a opožděně koncem dubna a kdy je nutno podat opravné přiznání, avšak bez vydání dokladů to nemohu provést. Navíc statistický úřad již upomínkou vyžaduje dodání materiálů, kde hrozí pokuta 100 tis. Kč a já nemám z čeho ty údaje čerpat. Paradoxem je, že faktury, které chce zaplatit, byly jen u ní v šanonech a nikdy mi je nedodala. Až když jsem ji upozornil na tuto skutečnost, poslala mi je počátkem června 2015 e-mailem bez podpisu a razítka s tím zaplaťte, pak Vám Vaše doklady vydám. Nikdy jsem neměl s účetní uzavřenou jakoukoliv písemnou smlouvu. Navíc jsem zjistil k mojí škodě, že má ceny více jak dvojnásobně předražené. Můžete mi prosím poradit, jak se mohu domoci vrácení mých účetních dokladů? Lze její jednání považovat za protiprávní jednání s vydíráním? Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

děkuji za dotaz, ale naše poradna se bohužel nezabývá účetnictvím OSVČ, PO a problematikou s tím spojenou. Doporučovala bych Vám navštívit specializovaného odborníka na tuto problematiku. Popřípadě se můžete obrátit na policii ČR.

S pozdravem

24. 6. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

dluh dají k soudu i když hradím

dobrý den mám dluh u jedné společnosti dohodli jsme se na splátkách. ty platím ale tet po mě chtějí platit více( 2500kč a víš) jsem na MD (dvě děti) a nemohu posílat tak vysoké částky které chtějí tudíž posílám min 1000kč někdy i více. Tet mi psali že to budou dávat k soudu je to možné i když hradím ? Mam docela strach paní mi psala i něco o exekuci a at něco prodám když nemám jednaní z její strany je takové všelijaké. prosím o radu děkuji za odpověd

odpověď

Dobrý den,

 

z Vašeho dotazu mi vyplynulo, že jste měla se společností dohodnut splátkový kalendář, který Vám navýšili na větší částku, kterou nejste schopna již hradit. Doporučila bych Vám, aby jste danou společnost oslovila písemně, doporučeně s tím, že jim v dopise vylíčíte svou tíživou finančí a sociální situaci s tím, že nejste schopna navýšené splátky hradit. Na dané společnosti poté je zda bude Vaši žádost akceptovat. Pokud se tak nestane, i na dále bych Vám doporučovala hradit ujednané splátky z původního splátkového kalendáře.

 

S pozdravem

08. 7. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Predavani dluhu

Mam jen mali dotaz:dluzim penize providentu cca 7.700kc,tento dluh vsak po vice jak 5ti letech predali inkasni agenture,ta napsala dopis ze dluzim cca 10.500kc,z cista jasna dluh o 3000 kc navysily bez vyjadreni ci rozpisu,proste doslo k predani z firmy na firmu,nyni mi vyhrozuji i tim ze jsem spachal podvod dle $209 Otazka zni: je mozne jentak predat dluh treti strane?je mozne ze aniz bych vedel za co a jak,byl dluh navysen?je mozne ze Vam firma proste napise dluzite tolik a tolik zaplatte nebo bude soud?

odpověď

Dobrý den,

co se týče předání dluhu třetí straně, je to zcela běžná praxe, pokud se nepodaří vymoci po dlužníkovy jeho plnění. Rovněž Vám doporučuji prostudovat smlouvu, kterou jste uzavřel s danou společností, u které jste si půjčil peníze.

Co se týče navýšení dluhu, tak ten se navyšuje o náklady na vymáhání i s úroky. To, že Vám z vymáhací společnosti nezaslali rozpis dlužné navýšené částky není zcela v pořádku. Na Vašem místě bych Vám doporučila oslovit vymáhací agenturu s tím, že je žádáte o rozpis celkové dlužné částky včetně nákladů na vymáhání i s úroky.

Na závěr bych Vám rovněž doporučila věnovat nemalou pozornost přebírání pošty, aby jste mohl vždy včas reagovat a komunikovat  s danou společností.

S pozdravem

10. 7. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

zaplatily jsme jeden dluh dvakrat

Dobrý den chtěla bych se zeptat přítel měl dluh na vzp platili jsme to přes složenku a zároveň i exekučně přes zaměstnavatele tudíž jsme to zaplatily dvakrát co máme udělat aby nám vrátily jednu částku zpět. předem děkuji zaradu

odpověď

Dobrý den,

pokud se jedná o zaplacení celé dlužné částky vůči VZP dvakrát, informujte o této skutečnosti VZP s tím, že požadujete navrácení této částky. K žádosti doložíte jako důkazy kopie  o zaslání složenky , včetně exekuční srážky (např. kopie z výpisu z účtu, výplatní pásky).

Pokud se jedná o jednu splátku z celkového dluhu, obávám se, že ta bude použita ve prospěch celkového dluhu.

 

S pozdravem

28. 8. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Odkoupení dluhu

Dobrý den, mám exekuci kterou jsem splácela pravidelně celý rok p. Vránovi. Můj dluh koupila společnost Rudolf Partners. Telefonicky se mně ozvala paní, že mám přijet do Prahy 5 na Smíchov, že je tam kancelář kde se mnou sepíšou novou smlouvu, ale podmínka je že musím přivést 6 700,- Jsem vedena na úřadu práce v Náchodě. Je to moc peněz a jistota žádná. Prosím poraďte mi, jestli je to jejich jednání důvěryhodné. Děkuji J.K

odpověď

Dobrý den,

na začátku je třeba rozlišit, zda je firma novým vlastníkem Vaší pohledávky anebo ji pouze vymáhá pro firmu,které dlužíte peníze a převzala ji od p. Vrany. Pokud jde o první variantu,v prvé řadě bych Vám doporučovala, se zmíněné paní doptat, k čemu potřebují novou smlouvu. Rovněž by jste měla pokračovat ve splácení svého dluhu dané firmě, která je nyní vlastníkem Vaší pohledávky.Předpokládám, že Vám sdělili účet, kam máte platby zasílat. Při každém zaslání vyznačte, že se jedná o splátku jistiny daného dluhu.

Rovněž zašlete dané firmě doporučený dopis, kde napíšete, že Vám bylo tel.sděleno to a to...Vy se však nacházíte na ÚP a není ve Vašich silách si tuto částku obstarat a zároveň nerozumíte, proč to poVás požadují. Pokud Vám nezaslali nové číslo, kam máte platby zasílat, v tomto dopise je  požadujte. Dále zde uveďte, že od např. 1.10.2015 projevujete svoji vůli a to, aby veškeré platby, které budete zasílat byly přednostně použity na úhradu jistiny. Toto značení bude provádět i na složence, kterou budete zasílat, pokud provádíte platby přes internetové bankovnictví, tak vyznačte tam.V dopise uveďte, že požadujete písemnou odpověď.

S pozdravem

16. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Firma vymáhá promlčený dluh - kde si stěžovat??

Dobrý den, již přes půl roku se snažím na slušno komunikovat s jednou pražskou firmou(APS). Prvně mě kontaktovali, že vymáhají můj dluh vůči společnosti Aegon, o kterém jsem netušila ani zbla a to jsem s touto firmou řešila vloni ukončení pojistné smlouvy a o ničem jiném se paní nezmiňovala, ani když jsem se ptala, zda je ještě něco v řešení. Nicméně jsem společnosti APS sdělila, že si nejsem žádného dluhu vědoma a pokusí se zjistit, oč jde. Za týden mi došlo vyrozumění, že jde o dluh z roku 2010, kdy zanikla jiná smlouva. Jenže z vlastní zkušenosti již vím, že pokud není podán nárok soudně, je pohledávka promlčená. Tak jsem se firmě ozvala, že si žádného splatného dluhu nejsem vědoma a pokud si myslí, že jsou v právu, mají dát věc k soudu a už si nepřeji být kontaktována. Jenže na toto nikdo nebere ohled, telefon mi zvoní několikrát přes den a na sms také nereagují... Vymáhají evidentně promlčený dluh, teď je to velký byznys, ale kde si mám stěžovat, že mě obtěžují, i když jsou si vědomi toho, že je pohledávka 5 let stará a je promlčená ??

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám určitě sepsat stížnost k finančnímu arbitru. Kontakt je dobře dohledatelný i na internetu.

Finanční arbitr:

Legerova 1581/69

110 00 Praha 1

Tel.:  + 420 257 042 070
E-mail: arbitr@finarbitr.cz

S pozdravem

13. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

prosím o pomoc

Dobrý den, potřebuji se vyhrabat s problémů které se se mnou táhnou nějaký ten rok.. odepsala jsem smlouvu n t mobile nějakýmu dobrákovi a vzrostl mi dluh na 20 000 za 3 měsíce telefonování jako brigádník s 4000 nemožné splatit.. narostlo mi to do ohromné výše 55 000 a tak jsem zažádala o nebankovní půjčku.. jenže paní si diktuje měsíční splátky okolo 7 000 což prostě z 9000 výplaty nedám.. banka mi nepůjčí páč jsem dlužník a po paragrafu se synem se nevlezu do 8000 hranice pro půjčku.. poraď te mi prosím jak s toho ven .. jsem tak v pr**li že si normálně asi fakt něco udělám.. nevíím jak dál ..děkuji

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám, aby jste se více nezadlužovala. Dluhy, které máte můžete splácet, pokud Vám to příjem dovolí, po menších splátkách. Jestliže je Váš příjem nízky, nemohou být z něho strhávány žádné exekuční srážky a pokud nemáte majetek, tak není co vzít. Poté, až se Vám příjem navýši, pokud budete splňovat patřičné podnínky, by jste se mohla pokusit o osobní oddlužení.

 

S pozdravem

21. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Půjčka

Dobrý den, chtěl bych se zeptat a zároveň poradit vzal jsem si kvůli tatovi půjčku aby si mohl koupit auto mu půjčku nedali jelikož už má tak jsme se domluvily že to bude mít přezemě přes (syna) nezaplatil mi jeho splátku měsíc tak jsem se chtěl zeptat jak to mohu přepsat na něho nebo co mám pro to udělat jestli stačí jít pouze do banky nebo co s tím ?

odpověď

Dobrý den,

je mi líto, ale pokud Vy figurujete na smlově o půjče, nezbývá Vám nic jiného, než půjčku řádně splácet za otce. Banka Vám s největší pravděpodobností s přepisem půjčky na otce nevyhoví, jelikož pro ni není zárukou řádného splácení a rovněž jí to nelze žádným způsobem nařídit. Pro ni jste dlužníkem  Vy. Za určitých okolností by rovněž mohlo být Vaše jednání kvalifikované jako podvod.

Jedinou Vaší výhodou může být pouze to, jestli je auto psané na Vás.

 

S pozdravem

 

26. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Co dělat s dluhy

Dobrý den. Potřebovala bych nutně poradit. S přítelem máme dluhy cca 350.000kc. já 175.0ckč a přítel 175.000kč. Závazky máme u bankovních půjčkách. Kde máme na všechny půjčky (cca 12každý) dávat měsíčně 2.000kč na jednu co dělá 48.000kč dohromady. Ale náš příjem je 17.800kč. Ja rodičovská dovolená 4.800kč a přítel 13.000kč. Tim platíme 9.000kč nájem a živíme 2 malé děti cca 3.000kč. Zbyde nám 5.800kč měsíčně. Tim pádem už nemáme na spatky. Už nevíme co máme dělat co bude dál. Prosím o pomoc a radu co máme dělat. Děkuji

odpověď

Dobrý den,

doporučila bych Vám oslovit všechny Vaše věřitele se žádostí o snížení splátek. Na nich však je, zda Vašemu Návrhu vyhoví.

Dále bych Vašemu příteli doporučila, aby se zajímal o osobní oddlužení, což by pro něj mohlo být řešením. Vy do osobního oddlužení jít prozatím nemůžete vzhledm k Vašemu příjmu, který je nedostačující pro potřeby splátek v osobním oddlužení. Kdyby se však naskytl někdo, kdo by Vám Váš příjem měsíčně po dobu oddlužení dorovnával, mohla by jste jít do osobního oddlužení rovněž. Pokuste se ve Vašem okolí najít občanskou poradnu, která vypomáhá s problematikou dluhů, exekucí a oddlužení zdarma. Kontakt by Vám mohli předat i pracovníci sociálního odboru ve Vašem městě.

 

S pozdravem

29. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Úvěrová smlouva a její postoupení jiné společnosti

Dobrý den, u GE Money bank jsem si vzal úvěr, který jsem poté nemohl splácet, banka mě kontaktovala a já jsem si na její doporučení zhotovil splátkový kalendář (vše proběhlo telefonicky). Začal jsem pravidelně splácet od února, ale v červenci mi přišla SMS, že můj úvěr GE Money bank postoupila jiné společnosti. Je možné, aby se banka takto zachovala? Tím, že postoupila můj úvěr jiné společnosti, mi narostly další penále za advokátní služby apod. Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

bohužel takový postup společnosti je zcela legitimní a v dnešní době zcela obvyklý.

 

S pozdravem

30. 10. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce na účtě studenta

Dobrý den, mamka má problém s bývalým přítelem.. to je moc složité. Nicméně on ji dal na policii že mu dluží určitou částku. Tak mamka musela jít na policii. Ten expřítel jim dal i nějaké číslo účtu, moje číslo účtu. Policie se ptala čí je to účet a mamka jim to neřekla a oni jej zablokovali. Jelikož jsem nezletilý student a mám na tom účtě docela dost peněz, tak mám obavy že o ně přijdu a taky se chci zeptat, jestli má policie vůbec právo na to, zablokovat účet který patří studentovi do 18 let. Předem děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám, aby jste se dostavil na Policii ČR a danou situaci vysvětlil, včetně částek na účtu, jelikož v silách Policie je si samozřejmě zjistit majitele účtu.

Rovněž se domnívám, že v rámci vyšetřování lze účet zablokovat až do vyřešení případu.

S pozdravem

12. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

prominutí dluhu FÚ

Dobrý den, dlouhodobě řešíme daňový nedoplatek na FÚ cca ve výši 1 mil Kč, z důvodu velké finanční ztráty ve výši 7 mil před 5 lety. Problém je specifický - z oblasti profesionálního sportu. Pohledávka, která vznikla před 5 lety není již nyní vymáhání-schopná. Po celou dobu s FÚ komunikujeme, platili jsme i splátky na základě schváleného splátkového kalendáře. Ale v dubnu 2015 skončil manžel s kariérou profesionálního sportovce a je od té doby na ÚP. Rekvalifikoval se na trenéra a terapeuta, ale práci zatím žádnou nenašel a zdá se, že jediná jeho šance je dělat na ŽL. Ten si zatím nezaložil, protože teď nevíme jak postupovat dál, aby jsme situaci ještě nezhoršili. V červenci, když bylo již jasné, že s kariérou profi sportovce bude muset skončit, zašel osobně na FÚ se domluvit jak dál. Poradili mu napsat dopis o změně životní situace a neschopnosti splácet dál splátky (25000,-/měs.) a že se ozvou sami. Dopis jsme napsali a FÚ se ozval až nyní s rozhodnutím, že pro nedodržení podmínek splátkování posílá platební výměr s penále. Teď nevíme jak dál. Nejsme schopni momentálně splácet, protože celý můj plat (40000,-) jde na ostatní splátky dalších dluhů, kde máme také domluvené splátkové kalendáře, a protože nezbývá ani na jídlo, tak žijeme zatím z nebankovních půjček a hrneme to před s sebou měsíc od měsíce, než začne manžel vydělávat. Přemýšleli jsme o oddlužení, ale to teď nejde, když nemá práci a já s ním do toho jít nemohu, protože mám půjčky na sebe, tak bych se dopouštěla úvěrového podvodu. Je tedy nějaká možnost, aby FÚ dluh nebo alespoň jeho část prominul a nastavil nám znovu splátkování? Již předtím nechtěl splátky schválit, až když jsme to doslova uškemrali na splátky ve výši 25000 /měs. Teď bychom mohli splácet stěží 5000,-/měs. Nemáme už nic, žádné nemovitosti, majetek, žijeme u rodičů, proto máme i strach z exekuce, to by je zničilo. Jsme již zoufalí, nevíme jak dál. Předem děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám aby jste pokračovali ve splácení dluhů alespoň částkami ve výši, jaké si můžete v současné době dovolit. Zároveň Vám bohužel nezbývá nic jiného, než z FÚ komunikovat a pokusit se nalést smírčí řešení.

Co se týče bydlení u rodičů, doporučovala bych Vám, aby si rodiče sepsali např. u notáře (za tento úkon se platí) zápis o tom, že veškerý majetek, který se v jejich domě nachází je pouze a jen v jejich vlastnicví..., aby tak předešli komplikacím při možné mobiliární exekuci.

Dále by určitě stálo za to, navštívit nějakou neziskovou bezplatnou poradnu, která se ve Vašem okolí nachází a zabývá se dluhy a podrobně se zde doptat na konkrétní řešení Vaší situace.

S pozdravem

23. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Nezaměstnaný s dluhy

Dobrý den, poslední dva roky jsem pracoval beze smlouvy, což se samozřejmě následně projevilo, když mi zaměstnavatelé odmítli zaplatit. Kvůli tomu jsem se dostal do finančních potíží a vzal jsem si půjčku u své banky. Ani nevím, jak je možné, že mi dali půjčku tak velkou, nicméně nyní dlužím cca 200 000 bance, plus nějaké peníze na soc. (chvíli jsem pracoval na živ. list, ale také jsem nedostal zaplaceno) a zdravotním pojištění. Nyní jsem v situaci kdy mi hrozí odpojení plynu, elektřiny(v rámci podnájmu) mobilu, nemám na nájem ani na splátku bance a i přes skutečnou snahu sehnat regulérní práci na smlouvu, se mi jí sehnat nedaří. Nemám vůbec ponětí, co si v této chvíli počít a proto se na vás obracím pro radu. Je nějaká možnost, jak požádat o odložení plateb, jak získat půjčku, nebo jak pozastavit odpojení služeb, popř exekuci apod.? Jen bych snad závěrem dodal, že jsem si vědom svých chyb, spočívajících v absolutní finanční negramotnosti,které teď však již bohužel nemohu odčinit. Předem děkuji za odpověď a doufám, že přijde brzy!

odpověď

Dobrý den,

předně bych Vám doporučila registraci na ÚP. Pokud budete registrovaný, tak za Vás bude stát hradit zdravotní pojištění a nebude Vám narůstat dluh u zdravotní pojišťovny. Jelikož neznám konkrétně Vaši situaci, je rovněž možné, že Vám po registraci vznikne nárok na podporu anebo na sociální dávky hmotné nouze. Přesněji by Vám to řekli pracovníci ÚP po vyhodnocení Vaší situace.

Co se týče Vašich dluhů, je dobré s věřiteli komunikovat, napsat jim doporučené dopisy, kde vysvětlíte svoji situaci a pokusíte se s nimi dohodnout na snížení splátek.

Pokud máte již některé dluhy v exekuci, můžete napsat na daný exekutorský úřad Žádost o zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti. Formulář je dohledatelný na stránkách naší poradny anebo volně na internetu. V Žádosti je potřeba podrobně vylíčit Vaši finanční a sociální situaci,kterou podožíte důkazy, např. potvrzení příjmu...

S pozdravem

 

24. 11. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Jak si pomoci?

Dobrý den, přišel jsem o řidičský průkaz, což je pro mě můj nástroj k vydělávání peněz. Pokoušel jsem se ale jezdit dál, protože hledat si jinou práci nepřicházelo v úvahu, když na trhu práce není zrovna příznivo a nebylo by to snadné. Bohužel jsem měl ale smůlu a nekolikrát mě chytili policajti, takže jsem si nadělal spoustu problémů , zašlo to tak daleko, že mě kvůli tomu málem zavřeli. Takže už jsem raději dál neriskoval a přestal jsem jezdit, tedy i vydělávat peníze. Na pokutách mi nasázeli 50 000, a zákaz řízení mám na 4 roky, takže další 4 roky bude muj příjem 0.-Kč vubec nevim z čeho tu pokutu zaplatim a za co budu žít.když nemůžu najít náhradní práci, přesto, že aktivně hledám . Videli byste nejaké vychodisko?

odpověď

Dobrý den,

předně pokud nejste registrovaný na ÚP, tak Vám doporučuji registrovat se na ÚP a pokusit se vyřídit si sociální dávky, jejichž výše není vysoká, ale je to alespoň nějaký druh příjmu. Jednou z velkých výhod je rovněž to, že ÚP za Vás po dobu registrace hradí zdravotní pojištění a tím pádem Vám nenarůstá dluh za zdravotní pojištění. Dále se můžete pokusit o nějakou rekvaliikaci pomocí ÚP a tím by se mohli zlepšit Vaše vyhlídky na práci. Tyto rekvaliikace jsou bezplatné.

V neposlední řadě bych Vám doporučila, aby jste alespoň po minimálních částkách hradil dluh na pokutách a poplatek za soudní řízení. Pokuste se dohodnout na splátkovém kalendáři, ze začátku na nízké částky s tím, že by jste je časem, až se Vaše situace zlepší, tyto splátky navýšil. I když nebude Váš splátkový kalendář schválen, i tak v něm pokračujte, aby došlo alespoň k nějakému splácení a byla vidět Vaše snaha, samozřejmě v rámci Vašich možností.

S pozdravem

29. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

dlužník neplati,,,

Dobrý den chci se zeptat-moje přítelkyně dělala svoji sestřenici ručitele cca r.2010-- byla ve špatné životní situaci a tak ji chtěla pomoc. nevím o jakou částku šlo na začátku asi 10 000 kč ale ted ji přišel dopis aby se dostavila k Jihlavskému soudu podat vysvětlení KLASIKA--- sestřenice nesplací a dluh odkoupila jina fa dlužná částka je cca 35 000kč..okamžitě ji volala ta tvrdí že žadný dopis od soudu nedostala (samozřejmě ma asi 3 adresy) a poštu si nevyzvedává to jsme si zjistili od známých k soudu pry nepřijde prostě to má na háku!! a jak jsme se dozvěděli dluhu ma vic a vytloukla klin klinem....ona je v pohodě a mi v háji.. naši pujčku si vzala na to aby pokryla jinou..a už při jejím vyřizování musela vědět že ji nebude moci splácet!! mame nějakou šanci u soudu nebo bude moje přítelkyně všechno zaplatit?přece v takovéto situaci jí to nemůže projít?pop.jak se mame připravit na soud? děkujeme Vám oba za odpověd,,,Martin+J.

odpověď

Dobrý den,

spousta lidí podceňuje to, že je požádá nějaký známý, kamarád či příbuzný o ručení. To, že někomu jdete ručit zjednodušeně znamená, že v případě, že dlužník nebude svůj závazek hradit, nastoupí na jeho místo ručitel a ten bude tento závazek splácet za něj.

Ve Vašich možnostech je to, aby jste v občansko právním sporu vyžadovali po úplné úhradě dluhu, tuto částku po dlužnici. Také můžete dlužnici napadnout soudní cestou anebo jí pohrozit, že tak učiníte, z finančního podvodu, jelikož už při braní této půjčky si byla vědoma svých finančních možností a tuto půjčku si brala, ač jí bylo zřejmé, že nebude v jejich silách tento dluh hradit.

V neposlední řadě bych Vám doporučovala, aby jste si promysleli splátkový kalendář tohoto dluhu, tak, aby nedocházelo k jeho dalšímu navyšování, a dohodli jste se na tomto splácení u soudu, který Vás čeká.

S pozdravem

01. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

jak neplati visoke uroky zbytecne

pucili jsmesi od providentu pujcku pujcka uz je splacena uz jenom uroky se plati potreboval bych poradit jak neplatit tak velkou lichvu dekuji

odpověď

Dobrý den,

pokud máte pocit, že jde o lichvu, doporučovala bych Vám, aby jste se obrátil na soud, který Váš případ prozkoumá a rozhodne, zda jde o lichvářské úroky.

S pozdravem

10. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Stržení z výplaty za daně - zaměstnavael

Dobrý den , prosím vás chtěl bych se zeptat kolik a jaký měsíc mi strhne zaměstnavatel z výplaty za to že nemám hotové daně. Situace vznikla tak , že sem byl během jednoho roku u 2 zaměstnavatelů takže sem sice podepsal prohlášení o daních na mzdové účtárně , ale nemohli mi daně udělat , protože jsem neměl potřebnou dokumentaci od předchozího zaměstnavatele. Děkuji vám velice za odpověd , Nashledanou

odpověď

Dobrý den,

co se týče Vašeho daňového přiznání, které jste nepodal v minulém roce, tak bych Vám doporučovala co nejdříve navštívit Finanční úřad a přesně se tam doptat, jak máte postupuvat, jelikož by Vám mohla hrozit exekuce, pokud by jste tyto daně nezaplatil. Ve většině případů jsou pracovnice Finančního úřadu velmi ochotné a určitě Vám rády pomůžou. 

Částku na dani, kterou buď doplatíta anebo Vám bude vrácena Vám nemohu sdělit, jelikož se odvíjí od mnoha skutečností a to např. Váš rodinný stav, odpočty na děti, nemocenská aj. 

S pozdravem

11. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Soudní výlohy

Dobrý den, chci se zeptat. Pritel byl u soudu a mel zaplatit soudní výlohy, ty bohužel nedopatrenim nezaplatil, mohou to zahrnout jako porušení podmineneho trestu a odsoudit ho ?

odpověď

Dobrý den,

záleží na posouzení soudu, jelikož součástí plnění podmínky je i veškerá úhrada závazků vzniklých touto situací. Pokud není v silách Vašeho přítele tyto soudní poplatky uhradit jednorázově, bylo by dobré, kdyby začal hradit alespoň po částech. Rovněž bych mu doporučovala napsat na soud vysvětlení (omluvu), proč tak doposud neučinil s tím, že tyto soudní poplatky začne postupně splácet v určité výši pravidelně každý měsíc až do jejich plné úhrady.

S pozdravem

23. 3. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

existuje banka která převezme uvěr od bankovniho sektoru

Dobrý den,dostala jsem se do situace,musela jsem si pujčit 1000000 od nebankovniho sektoru ručim bytem,splatky jsou velmi vysoké,co mam dělat aby se mi snižily splatky,podotýkam zatim mi vyplatily 500000 Děkuji da se převest na banku

odpověď

Dobrý den,

Vaše situace je velmi vážná. Pokuste se dohodnout na nižších měsíčních splátkách, které budete schopna hradit. Také, zda je to  možné odstupte od smlouvy, ale nevím, jak máte nastavenou smlouvu a smluvní pokuty při odstoupení aj.

Problém ve Vaem případě je ten, že ručíte bytem, o který můžete v případě, že nebudete hradit půjčku přijít.

S pozdravem

08. 4. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

prevod

Dobry den,žiju s přitelkyní a dostal jsem se do invalidniho duchodu,můj stav se zhoršuje a nevidím to dobře.Chtěl bych kdyby něco aby moje věci nesebrali příbuzní ale aby patřily přítelkyni,jsou to drobnosti,domácí elektronika,vybavení bytu apd.Jak na to?

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám sepsat řádnou závěť u notáře, kde uvedete svoji poslední vůli.

S pozdravem

18. 4. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Konsolidace

Dobrý den, Chtěl bych se zeptat,mám účet u ČSOB kde mám kontokorent a kreditku na 5000 a půjčku kde mi chybí splatit poslední 2 splátky..ale zažádal sem si o půjčku 50000 kterou splatím KTK,Kreditku i zbytek staré půjčky a zbytek užiji pro potřebné účely..vše sem řádně splácel ale ke dni kdy jsem podal žádost o konsolidaci sem měl přečerpabou kreditku nad rámec o 124..je to důvod k zamítnutí půjčky?děkuji

odpověď

Dobrý den,

toto přečerpání může být důvod k zamítnutí Vaší nové půjčky, ale samozřejmě záleží na posouzení a podmínkách získání u banky, která Vám má půjčku poskytnout.

S pozdravem

27. 4. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

jak vymoci dluh kdyz je na dluznika uz vedeno rizeni

dobry den, muj problem zda se neresitelny a proto uz se ptam opravdu vsude mozne. jde o to ze jsem musel odjet narychlo do zahranici a musel jsem do bytu kde jsem byl v najmu najit nahradu za sebe. nasel ale slecna nemela na kauci tak jsme sepsali platne smenky na castky ktere mela po mesici splacet. nesplatila zatim ani jednu. dozvedel jsem se od majitelky ze slecna byt znicila, dokonce rozprodavala veci ktere ji nepatrily. majitelka na ni podala trestni oznameni a zjistila ze je to velmi znama problemova slecna. naleteli jsme ji. zjistili jsme i ze ma dcera na jejiz ucet si nechava posilat penize aby ji je nezabavili protoze jiz na ni nejaka exekucni rizeni vedena jsou. pani majitelka na policii zminila i muj problem ze mi slecna kauci nesplaci a slecna se ohrazovala tim ze ji pry davno splatila. kdyz jsme ji potom kontaktovali pres socialni sit - telefon a internet ma, coz nevim jak je mozne kdyz ma tolik dluhu, a ona nam zacla vyhrozovat ze vlastne zadnou kopii smenky nema a ze nam nic nedluzi a zablokovala si nas. tak moc bych to neresil ale byly to penize pritelkyne a mela z nich zaplatit skolne do konce cervna. od zari se hlasi na jazykovou skolu. uz nevime kudy kam a kdyz si najmeme nejakeho advokata, bojime se ze jeste budeme nakonec platit my. za jakoukoliv radu dekujeme.

odpověď

Dobrý den,

ve Vašich možnostech je, aby jste si na základě směnky obstarali soudí cestou Platební rozkaz. Platí se zde soudní poplatky, ale je zde možnost od jejich osvobození, podle Vašeho příjmu. O toto osvobození od soudních poplatků je potřeba zažádat společně se Žalobou na vydání Platebního rozkazu.Na základě Platebního rozkazu můžete dlužné peníze vymáhat po dané osobě exekučně. Pokud je daná osoba zadlužena, jak se zmiňujete, pravděpodobně bude Vaše exekuce v pořadí, to znamená, že k jejímu uspokojení dojde až po uspokojení exekucí, které jsou před Vámi. To vše za předpokladu, že dlužnice má příjem, ze kterého lze provádět exekuční srážky.

S pozdravem

09. 5. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

konsolidace pujcek

Dobry de, chtela bych se u vas informovat , jestli je mozna konsolidace pujcek u banky nove , pokud se me nepodarilo provest posledni dve splatky u banky pvodni? Dekuji Ivana

odpověď

Dobrý den,

podle mého názoru toto lze učinit, ale samozřejmě záleží na podminkách každé banky. Rovněž bych Vám doporučila, aby jste si pečlivě spočítala, kolik peněz by jste v případě konsolidace půjček přeplatila. Jde o to doptat se např. s kalkulačkou v ruce, kolik budou činit celkově měsíční splátky a jak dlouho by se splácelo.

S pozdravem

09. 5. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

penále

Dobrý den, prosím Vás o pomoc. Zemřela nám matka, která měla 7 půjček. Dne 24.6. 2015 přišlo poštou usnesení, proti kterému jsme se odvolala. Nešlo se domluvit na podmínkách s bratrem, tak jsem na radu právníka udělala zpětvzetí o kterém přišlo usnesení 8.4.2016.Od té doby mi chodí od společností co si mamka půjčila peníze výzvy o zaplacení dluhů. Vše poctivě platím.Jenže včera mi přišlo od jedné společnosti, které jsem měla zaplatit 5.400 Kč že chtějí ještě za smluvní pokutu 23.045 Kč za to, že dědictví nabylo právní moc 18.7.2015 a že jsem věděla že mám zaplatit a nezaplatila jsem. Paní co má tuto věc na starost jsem okamžitě kontaktovala a ona mi zdělila že tu pokutu zaplatit musím, za to, že oni dlouho čekali a dědictví skončilo v loni a že jsem se odvolala nikoho nezajímá. Přitom nepřišla za celou dobu z jejich strany žádné upozornění nebo upomínka, že mám dluh zaplatit ted hned. Včera jsem tu částku zaplatila ale ráda bych věděla zda se mohu obrátit na právníka a požadovat od společnosti částku za pokutu zpět, nebo na to mají právo. Děkuji strašně moc za pomoc a přeji hezký den Hrubá Míla

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že pokud jste daný dluh-penále  již uhradila, tak jste jej vlastně uznala. Na právníka se samozřejmě obrátit můžete.

S pozdravem

12. 5. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Nezaplacená daň z nemovitosti

Dobrý den, nedopatřením jsme nepodali daňové přiznání po koupi orné půdy. Koupě proběhla už v roce 1996! Za toto období jsme nezaplatii daň z nemovitosti. Chtěla jsem se zeptat, jak se z vzniklé celé situace dostat ven? Předem velice děkuji za čas.

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám, aby jste vše doplatili. Pro bližší zjištění výše této daně můžete použít následující odkaz.

http://farmy.cz/dan-nemovitosti-kalkulacka/

 

S pozdravem

17. 5. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Formulace soudni podatelna

Dekuji za Vasi ochotu a info. Jeste ksem Vas chtel poprosit o radu jak formulovat dopis s informacemi o dluznikovi na podatelne soudu. Mam ns mysli zjistene skutecnosti o jeho figurovami ve firmach. Chtel bych predejit formalnim chybam. Dekuji P.

odpověď

Dobrý den

do tohoto sdělení musíte napsat adresu soudu, datum a Věc: Sdělení o dlužníkovi např. Josef Novák nar. 1.2.1999.

V tomto sdělení poté vypíšete, co sdělujete a proč a na základě čeho. Na závěr se nezapomeňte podepsat a uvést svoji adresu.

S pozdravem

17. 5. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

nevyplacená odměna za práci

Dobrý den, Před rokem jsem vypomáhal jako obsluha na svatební hostině. Byla mě slíbena odměna, ale doposud mě zaplacena nebyla. Nemáme nic písemně sepsáno. Rozhodl jsem se podat žalobu u soudu, ale netuším jakou bych mohl mít vůbec šanci. Měli mě zaplatit 10.000, ale můžou tvrdit, že jen 2.000 nebo že mě již zaplatili. Jak bych měl argumentovat? Jaká je promlčecí doba? Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že pokud nemáte podepsanou žádnou smlouvu anebo stvrzenku, popřípadě přímé svědky celé události, že Vaše věc nebude pro Vás kladně vyřízená.

S pozdravem

17. 5. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Exekuce

Dobrý den, dostala jsem se do situace, kdy splácím bankovní půjčku, kterou bych zvládla, ale musela jsem si připůjčit ještě nebankovní půjčky se splatností do konce měsíce nebo doplacení dlužné částky. Teď nestíhám prodlužovat ani splácet a nevím, jak ze situace ven. Chtěla bych se zeptat jestli by to šlo nějak pozastavit nebo sloučit, nebo nevím co dělat?

odpověď

Dobrý den

pokud nestíháte splácet půjčky, ale máte příjem, možná by bylo ve Vašem případě vhodné zajímat se o institut osobníhho oddlužení.

S pozdravem.

01. 6. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

splácení dluhu

Dlužím finančnímu úřadu od r. 1994 a již několik let dobrovolně bez výzvy posílám na umoření dluhu pravidelně 1.000 Kč měsíčně (na víc nemám). Nyní po mně FÚ žádá provedení úhrady zbytku dluhu (225.000Kč) ve dvanácti splátkách jinak mi prý nechá v dražbě prodat rodinný dům. Slyšel jsem, že jde jen o vyhrožování, že mne nemůže poslat do exekuce protože dlouhodobě splácím a že nátlak na mne činí z toho důvodu, že dluh je po 20 letech u FÚ promlčen. Děkuji za odpověď.

odpověď

Dobrý den

obávám se, že máte bohužel mylné informace, ale pokud dluh pravidelně hradíte tak není možné, aby byl promlčen. K dalšímu Vašemu dotazu, co se týče exekuce na Váš dům tak v možnostech FÚ je, aby Vám dům v exekuci prodala.

S pozdravem

02. 6. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Pojištění

Dobrý den chtěl bych see zeptat. dlužím na zdravotním pojištění nemalé peníze. a chtěl bych si to začít splacet.Předem řeknu že za tento problém si můžu jen já sám. dluh ke dnešku děla včetně penale asi 50tisic kč. Momentalně jsem bez prace a měl bych v nasledujících max dvou tejdnech nastoupit do nové. je možnost se s pojištovnou domluvit at mi to je strhávano z platu? děkuji

odpověď

Dobrý den,

pokud je již tento Váš dluh exekučně vymáhán, tak Vám budou prováděny exekuční srážky z platu. Pokud tomu tak není, doporučovala bych Vám, aby jste se dohodl na zdravotní pojišťovně, aby Vám sdělila číslo účtu, kam máte splátky zasílat. Vy sám se poté dohodnete s Vaší účetní, aby splátku dluhu u zdravotní pojišťovny zasílala přímo z Vašeho platu na účet této zdravotní pojišťovny.

S pozdravem

22. 6. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Musím platit

Musím platit penale na Zdravotním když sem podal žadost o prominutí ? nebo mam počkat jak se až rozhodne

odpověď

Dobrý den,

na Váš dotaz nemohu jednoznačně odpovědět, záleží na tom, v jakém stádiu je vymáhání penále ze strany zdravotní pojišťovny. 

S pozdravem

08. 7. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

zamezení zřízení jakehokoliv účtu na vlastní žádost

Zamezení zřízení vlastního jakehokoliv účtu na vlastní žádost, je to možné?

odpověď

Dobrý den,

přesně nerozumím Vašemu dotazu, ale pokud jste plnoletý a svéprávný,  tak si na Vaše jméno nemůže nikdo zřídit bankovní účet, pouze Vy sám.

S pozdravem

27. 7. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

dotace

dobry den mam dluh na zdravotni pojistovne a nechcou mi dat z uradu prace dotaci na zacatek podnikani ten dluh na zdravce byl jeste jak jsem nepracoval jakjo osvc vlastne v tu dobu sem nepracoval vubec a nemel sem jak platit zdravotni pojisteni muzete mi prosim poradit

odpověď

Dobrý den, 

obávám se,  že jednou z podmínek k  získání dotace z ÚP na začátek podnikání je to, že žadatel nemá vůči státu žádné dluhy ( zdravotní pojištění, sociální pojištění, finanční úřad aj). Bohužel budete muset nejprve vyrovnat tento dluh  ( např. formou splátek) a poté žádat o  danou dotaci znovu.

S pozdravem

16. 8. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Danova sleva na dite

Dobrý den,uplatnuji slevu na dani na dite.Dite min.rok pracovalo na smlouvu dva mesice,kde mu zamestnavatel odecetl slevu na poplatnika.Musim ted za ty dva mesice vratit penize co jsem dostal jako slevu? Dekuji P.

odpověď

Dobrý den,

pokud má Vaše dítě status studenta, tak nikoliv. V jeho případě se jedná zjedndušeně řečeno o slevu na daních z pozice studenta, kterou si uplatnil.  Z Vašeho pohledu jste Vy uplatňoval daňovou úlevu na dítě, které studuje.

S pozdravem

16. 1. 2017 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Matka mého přítele sfalšovala podpis

Dobrý den,měla bych na vás dotaz nedávno jsem zjistila že matka mého přítele v jeho nepřítomnosti přepsala svůj dluh za elektřinu na jeho jméno.Tzv. sfalšovala jeho podpis.Přítel má stále bydliště u ní.Začaly mu strhávat peníze s výplaty. Chci vás poprosit o radu co máme dělat a zda se dá dluhu zbavit ? Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

Vašemu příteli bych doporučila, aby se obrátil na policii a nahlásil zde dané skutečnosti. Poté bych Vašemu příteli rovněž doporučila, aby podal návrh na zastavení exekuce a to z důvodů, které tady uvádíte včetně uvedení a doložení, že celou věc řeší Váš přítel pomocí policie.

S pozdravem

16. 8. 2017 odpověděl/a: Bc. Kristýna Jehličková,

Nebojte se zeptat a pošlete nám svůj dotaz, jsme tu pro Vás! Pokud máte problémy s dluhy, chcete pomoci s oddlužením nebo hledáte informace o dluhové problematice.

šipka poslat dotaz