logo Charita sv. Anežky Otrokovice logo Charita

Pomůžeme Vám s dluhy!

šipka

internetová dluhová poradna promlčecí lhůty

dotazy, které jsme již zodpověděli

promlčení

Dobrý den, existuje promlčecí lhůta u neplacení daně z nemovitosti? V roce 2008 jsme koupili domek - stavba pro rekreační zařízení, zde máme trvalé bydliště. Daň z nemovitosti jsme žádný rok neplatili, nikdy složenku poštou neposlali. Děkuji za odpověď...

odpověď

Dobrý den,

promlčecí lhůta u daně z nemovitosti je 3 roky od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení nebo v němž vznikla daňová povinnost, neboť v § 47, odst. 1. zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků stojí následující: „Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde současně byla povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat.“

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud není stanoveno jinde v legislativě jinak, platí pro daně tříletá promlčecí lhůta.

20. 8. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Promlčecí doba

Dobrý den,mám několik exekucí a chci se zeptat,v jakém případě je dluh již promlčen. Jedná se o dluhy u Dopravního podniku (vím,že 2 pokuty z 10 již má na stole delší dobu exekutor). Má cenu podávat odpor z důvodu promlčení dluhu,přijde-li mi již soudní upomínka? Děkuji za odpověď. A.D.

odpověď

Dobrý den,

doba promlčení dluhu se odvíjí podle toho, kterým zákoníkem se daný dluh řídí. Jestli podle Občanského zákoníku či dle Obchodního.

Typickým příkladem tohoto dělení je například rozdíl mezi půjčkou a úvěrem. Půjčka mezi fyzickými osobami se řídí Občanským zákoníkem. Kdežto klasický úvěr se řídí dle Obchodního zákoníku.

Obecná promlčecí lhůta u dluhů řídících se Občanským zákoníkem jsou 3 roky od data splatnosti daného dluhu. U dluhů řídících se Obchodním zákoníkem je pak obecná promlčecí lhůta 4 roky od data splatnosti dluhu.

Věřitel má tedy od data splatnosti 3 nebo 4 roky na to, aby svoji pohledávku uplatňoval u soudu. Pokud ji u soudu uplatňuje po uplynutí této tříleté nebo čtyřleté lhůty, má v takovémto případě dlužník právo, v rámci nalézacího řízení, vznést námitku na promlčení daného dluhu. Je nutné dodat, že tato námitka není automatická. Dlužník ji musí sám aktivně vznést a to jejím podáním k rukám soudu. Jestliže tak neučiní, soud nebude dluh považovat za promlčený a uzná jej.

Dluh za neuhrazenou pokutu za černou jízdu v MHD by se měl řídit Občanským zákoníkem.

24. 1. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

promlčecí lhůta - životní pojistné

dobrý den, přišel mi dopis z banky, že jsem neuhradila životní pojistné k hypotéce ve výši 450,- za 4/2009. Pojištění jsme zrušili k prosinci 2013 stejně s hypotékou. Musím tento poplatek dodatečně platit, ani nemám možnost dohledat, jestli opravdu si z účtu odečetli tento měsíc nebo ne. Se skončením hypotéky u KB jsme zrušili i běžný účet, ze kterého platby odcházely. Předem děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

otázkou je, zdali jste opravdu dané pojistné za dané období neuhradila či ne. Pokud opravdu dané pojistné nebylo z Vaší strany uhrazeno, pak z morálního hlediska máte povinnost jej uhradit a oprávněná strana má nárok požadovat jeho úhradu.

Co se týče hlediska, zdali dané případně dlužné pojistné je promlčené či ne, tak zde je nutné znát, kdy přesně nastala jeho splatnost. Neboť obecná promlčecí lhůta dle Občanského zákoníku je 3 roky od data splatnosti příslušné pohledávky. To znamená, že věřitel jako oprávněná strana má 3 roky od data splatnosti daného dluhu, pokud ve smlouvě nebylo sjednáno jinak, na to, aby se uhrazení daného dluhu domáhal soudní cestou. V případě, že se věřitel domáhá plnění daného dluhu soudní cestou až po této tříleté lhůtě, má pak dlužník možnost v rámci daného soudního nalézacího řízení vznést tzv. námitku na promlčení. Pokud jí však sám aktivně k rukám nalézacího soudu nevznese, soud daný dluh i tak uzná, neboť povinný tuto námitku neuplatnil a tím se jí i vzdal.

Doporučil bych Vám si zkusit od Komerční banky vyžádat výpis z Vašeho starého účtu za dané období a zjistit tak, zdali úhrada daného pojistného proběhla či ne. Pokud zjistíte, že úhrada daného pojistného z Vaší strany neproběhla, doporučil bych jej uhradit zpětně. 

01. 8. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

urgentní žádost o radu:(

Dobrý den, chci se zeptat jaké mám možnosti, když jsem si v roce 2006 z důvodu práce v ČP založila firemní účet u e-banky. Na účtu byl naposledy pohyb v roce 2007. Bylo mi řečeno že po odchodu z pojišťovny účet zanikne. Teď mi přišel-na adresu trvalého bydliště- dopis o rozvázání smlouvy z důvodu záporného zůstatku na účtu. Neměla jsem od banky kartu nic. A po hovoru do banky mi bylo oznámeno, účet je v mínusu necelých 10000. Poslala jsem dopis na reklamace, protože nikdo z banky nedokázal říct zda se bude dluh vymáhat. Obratem mi přišlo zpět že veškerá psaní a výpisy byly posílány na kontaktní adresu. Jak je to s promlčecí lhůtou? Je to přeci jen 7 let co byl poslední pohyb na účtu a najednou po sedmi letech vědí kam poslat poštu? mohu se nějak bránit? Předem děkuji za odpověď s pozdravem Iva Pěnčíková

odpověď

Dobrý den,

dle § 629, odst. 1., Občanského zákoníku je obecná promlčecí lhůta stanovena na 3 roky. Promlčecí lhůta začíná běžet od ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

To znamená, že věřitel má od data splatnosti daného dluhu 3 roky na to, aby se plnění daného dluhu domáhal soudní cestou. V případě, že tak učiní až po uplynutí této promlčecí lhůty, má dlužník možnost v rámci soudního nalézacího řízení vznést tzv. námitku na promlčení.

V případě však, že dlužník sám tuto námitku k rukám soudu nevznese, soud daný dluh i tak uzná a nařídí dlužníkovi jeho plnění. 

19. 9. 2014 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

promlčeni dluhu a exekucnich poplatku jak se branit sem invadlinim duchode

mam na svem duchode pohledavky ktere jsou promlčne ale nevim jak se mam branit prosim o pomoc dekuji

odpověď

Dobrý den,

Vy jako dlužník máte právo  podat si u patřičného soudu námitku na promlčení dluhů. 

S pozdravem

29. 9. 2015 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Promlčecí lhůta

Dobrý den,v roce 2007 jsem prodala byt a ještě téhož roku jsem z účtu vybrala 260 000 Kč a koupila auto,ale bylo napsáno na přítele.V roce 2008 jsme se vzali,nyní 2016 se rozvádíme,mohu si nárokovat peníze nebo auto?nebo je již nárok promlčení?

odpověď

Dobrý den,

peníze za auto si dle mého názoru bohužel nárokovat nemůžete, pokud jste neměla sepsanou s Vaším mužem v té době s Vašim přítelem, např. smlouvu o půjče, smlouvu o daru aj. Toto auto, pořízené před manželstvím, rovněž nespadá do Vašeho SJM.

S pozdravem

29. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

promlčení půjčky

Dobrý den, 16.8.2013 jsem kamarádovi 250 000.- Kč s tím, že mi půjčku vrátí do 5.10.2013. Smlouvu o půjče jsme podepsali na Městském úřadě s ověřením podpisů. Peníze mi do dnešního dne nevrátil, a poslední dva měsíce již se mnou nekomunikuje. Předtím celou dobu jen sliboval splacení. Prosím o informaci jaká je promlčecí lhůta této půjčky, a jak mám postupovat dál. V současné době je pro mne tato půjčka v podstatě likvidační. Děkuji za radu.

odpověď

Dobrý den,

doporučovsla bych Vám, aby jste se obrátil na soud se Žalobou o zaplacení částky 250 000 Kč s příslušenstvím spojenou s Návrhem na vydání platebního rozkazu. K soudu je potřeba doložit okopírovanou veškerou dokumentaci, kterou k této půjčce máte.Poté, až budete mít platební rozkaz, můžete tuto půjčku po dlužníkovi vymáhat exekučně (srážky z příjmu, mobiliární exekuce aj.)

Co se týče soudních poplatků, tak jsou v řádu několika tisíc.

S pozdravem

 

29. 2. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

promlčecí lhůta poplatků (stočné, odpad)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Teď 4/2016 se ozval OU, že při kontrole účetnictví nemám uhrazené poplatky za rok 2012 (druhá polovina roku). Prosím o info zda není již po promlčecí lhůtě. Děkuji Veronika

odpověď

Dobrý den,

doporučovala bych Vám, obrátit se na Sdružení nájemníků ČR. Telefon.:234 463 343, 733604828, anebo e-mailem : info@son.cz

S pozdravem

18. 4. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Prodej materiálu z firmy /fizycká osaoba / v exekuci

Jsem od roku 2000 stále v exekuci . Loni jsem prodal panely , které byly v majetku firmy . Dopustil jsem se trestného činu ? A po kolika letech je něco podobného promlčené . Zatím nikdo na nic nepřišel . Jan

odpověď

Dobrý den,

pokud jste prodal panely, které nebyly Vaším majetkem, jak sám píšete, tak jste se zcela určitě dopustil trestného činu. Jaká je zde promlčecí lhůta netuším, jelikož jde o tresní právo. Doporučovala bych Vám, aby jste si zvážil, zda se nepokusíte s majitelem panelů dohodnout na nějakém řešení.

S pozdravem

18. 4. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

dluh v KB

V říjnu 2003 jsem vybral s účtu KB o 14000 tisíc korun více než jsem měl na kontě odjel sem na dovolenou do Španělska a už sem se nevrátil. Je tato částka promlcena nebo ji musím vrátit i s úroky!? Zadam vás o informaci co můžu očekávat nebo co mám udělat při návštěvě České rep. Předem děkuji

odpověď

Dobrý den,

záleží na tom, v jakém stádiu je vymáhání tohoto dluhu. Zjednodušeně řečeno, pokud po Vás KB tento dluh vymáhá a to např. exekučně, tak není promlčený.

Doporučovala bych Vám tedy, aby jste se spojil s KB a požádal o informace, v jakém stádiu vymáhání je tento dluh.

S pozdravem

25. 4. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Vyporadani sjm

Preji dobry den a prosim o Vas nazor . Po 45 letech manzelstvi a 25 letech podnikani jsem pro opakovane nevery manzela, jeho vulgarni chovani a neprispivani na spolecne bydleni podala Zadost o rozvod. Pri dohledavani potrebnych dokladu jsem nasla doklady o prevodu vysokych sestimistnych castek ze soukr uctu manzela cizi osobe a Smlouvu o pujcce, ktera nebyla nikdy vracena. Jelikoz doklady jsou z r 2010, zaloba podana nebyla, manzel vse popira, transakce probehla stejne jako jine bez meho vedomi a souhlasu. Nevim zda prichazi v uvahu pri vyporadani Sjm promlceni i mezi manzeli, pripadne jak postupovat abych alespon cast z takto zproneverenych prostredku patricich do Sjm dostala v ramci vyporadani . Dekuji za odpoved, zajima me Vas nazor, jelikoz nazory advokatu se ruzni. S pozdravem Cejkova

odpověď

Dobrý den,

 doporučovala bych Vám, aby jste vypořádání SJM řešila soudní cestou za pomoci advokáta. Konečné rozhodnutí bych tedy nechala na soudu, pokud se nemůžete dohodnout.

S pozdravem

01. 8. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

jak dlouho může věřitel vyhrožovat??

Dobrý den. chtěl bych se zeptat, jestli je nějaká zákonná doba, po kterou může věřitell vyhrožovat soudem a různými poplatky soudními z toho pak plynoucími, a stále narůstá penále a oni schválně jen vyhrožují, ale na soud to prostě snad nedají. Totiž víme, že je to promlčené, ozvali se až po pěti letech, ale právník nám řekl, že máme počkat, až příjde soudní příkaz a potom máme uplatnit námitku promlčení. Jenomže my se nemůžeme toho soudního příkazu dočkat. Pujde to takhle donekonečna, že se budou jen vyhrožovat?? Existuje nějaká lhůta, do kdy oni to prostě na ten soud musí podat??

odpověď

Dobrý den,

obávám se, že žádná zákonná doba ohledně délky vyhrožování bohužel není. Váš věřitel si je zřejmě vědom promlčení pohledávky a snaží se Vás znejistit.

S pozdravem

24. 8. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

vymáhání dluhu

V roce 2013 zemřela moje matka,se setrou jsme zdědili dluhy které jsem zaplatil sám.Sestra byla ve finanční tísni a a řekla že mě peníze vrátí jak na tom bude líp.Do dnešního dne jsem nedostal od ní ani korunu. Chci se zeptat jestli má smysl od ní peníze vymáhat soudní cestou a jestli už není prošlá promlčecí lhůta.

odpověď

Dobrý den,

je na Vašem zvážení, zda budete daný dluh po své sestře vymáhat. Námitku promlčení musí u soudu uplatnit Vaše sestra. Rovněž záleží na tom, na základě čeho budete daný dluh vymáhat, zda máte uzavřenou nějakou smlouvu se svou setrou, na základě které by jste si mol obstarat exekuční příkaz a poté by mohl být tento dluh vymáhán exekučně. 

S pozdravem

26. 8. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

promlčecí lhůta k vrácení peněz

Dobrý den,prosím Vás o radu. Pracoval jsem jako realitní makléř.V březnu 2012 jsem prodával rodin.domek.Kupující mi složila provizi s tím,že uvedený domek koupí.Dne 14.6.2012 byla podepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupující.Kupní smlouva nebyla dokončena,jelikož kupující neměla dostatek financí.Proto bylo řízení zastaveno.Vzhledem k tomu,že jsem byl nucen odmítnout jiné zájemce,ponechal jsem si uhrazenou provizi jako odškodnění.Nyní je ve hře nebezpečí soudu o vrácení provize.Jakou mám neději na promlčení?

odpověď

Dobrý den,

co se týče délky promlčecí doby, tak záleží na tom, jak protistrana po Vás vymáhala dluh, to znamená, zda Vás urgovala a požadovala po Vás vrácení peněz s tím, že po neúspěších z jejich strany celou záležitost chtějí předat soudu.

Pokud tak nečinila, je na Vás, aby jste u soudu vznesl námitku promlčení a to Vy sám, jinak k tomu nebude soud přihlížet.

S pozdravem

20. 9. 2016 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

promlceni dluhu

Dobry den, mam dotaz...mamce v roce 2016 prisla pohledavka o zaplaceni ktera vznikla v roce 2010, nikdo ji neupozornil zadna posta nic az ted se ozvali...co muzou? Neni to uz promlcene? Dekuji

odpověď

Dobrý den,

pokud si je Vaše maminka jistá, že tento její dluh po n í nikdo od roku 2010 nevymáhal, tak by měl být promlčenáý  Jde však i o to, že většina dlužníků mění bydliště, stěhuje se a neudává adresy, kam mu má být doručena pošta, poštu nevyzvedává a myslí si, že pokud nic nepřebral, že se jej to netýká a že dluh bude po nějaké době promlčen. 

Pokud tady má vaše maminka i na dále za to, že dluh je promlčen, měla by podat u soudu námitku promlčení. 

Na závěr bych chtěla dodat, že se bavíme se o standartní situaci, jelikož z daného dotazu nemohu tušit, zda Vaše maminka nepodepsala např. uznání dluhu...

S pozdravem

09. 1. 2017 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

promlčení dluhu

Dobrý den,obracím se na Vás s prosbou o radu,ohledně promlčení dluhu. Půjčil jsem si v bance 250 000 KČ,asi po ročním pravidelném splácení jsem se dostal do situace,kdy jsem nemohl splácet. Po nějaké době mi banka dluh sesplatnila a žádala o celkové doplacení půjčky. Samozřejmě se tak nestalo.Po obdržení dopisu od banky o sesplatnění se dlouho nic nedělo. Celkem 4 roky a 4 měsíce,po této době mě dala nějaká společnost k soudu o nařízení exekuce,mám zaplatit 250tis. plus dalších 200tis.společnosti!!!! Chci se zeptat,zda v té době 4 let a 4 měsícu,nedošlo k promlčení dluhu. Během této doby jsem nedostal nikdy žádný dopis a nepodepsal jsem žádné uznání dluhu. Děkuji za odpověd.

odpověď

Dobrý den,

obecná promlčecí doba činí 3 roky. Pokud máte tedy za to, že je Váš dluh promlčen, je na Vás, aby jste vznesl u soudu námitku promlčení. Rovněž Vám chci připomenout, že pokud jste na daný dluh uhradil v rámci zmíněných 4 let nějakou splátku, jedná se zjednodušeně řečeno z Vaší strany také o uznání dluhu.

S pozdravem

03. 4. 2017 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

Promlčecí doba

Dobrý den, prosím Vás o radu. Minulý týden jsme se s manželkou dozvěděli, že nám byl zastaven účet. V bance nám řekl, že máme na účet vedeny 2 exekuce. Nebyli jsme si však vědomi, že někde něco dlužíme. Rovnou nám obestavěli účet, jinak bychom zaplatili a vyhnuli bychom se nákladům na exekuční řízení. Snažili jsme se tedy dovolat právníkovi, které má exekuce řešit. Za celý den jsme se nedovolali. Večer jsme psali mail a bylo nám odpovězeno, že to je dluh vůči Kooperativě a že je 12 let starý a že nám příjde dopis. Šel jsem tedy do Kooperativy a žádný dluh vůči nám neregistrují. Chci se zeptat, kdyby to byla 12let stará věc, nevztahuje se na to 10let promlčecí doba? Momentálně se nemůžeme dostat k našim financím. Co máme v téhle situaci dělat? Jak se bránit? Děkuji, Martin.

odpověď

Dobrý den,

co se týče dluhu, tak ten mohla společnost Kooperativa odprodat jiné společnosti, která jej po Vás nyní vymáhá. Pokud máte za to, že začali daný dluh vymáhat až nyní, je na Vás, aby jste sami uplatnili námitku promlčení u soudu. Obecná promlčecí doba činí 3 roky. Pokud by jste v minulosti uhradili nějakou částku na tento dluh, má se za to, že jej uznáváte a tím pádem by jste již nemohli uplatňovat námitku promlčení.

S pozdravem

19. 4. 2017 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

vrácení daní promlčení lhůta

Dobrý den, za rok 2014 jsme obdrželi po předložení příslušných dokumentů vráceno od FÚ částku -vrácenou roční daň. Nyní v roce 2017 nás tentýž FÚ písemně vyzval k dodatečnému předložení potvrzení s tím, že jsme v roce 2014 špatně vyúčtovali a byla nám vrácena daň, která nám nenáleží. Z toho důvodu jsme povinni při letošním zúčtování tento rozdíl doplatit. Jaká je promlčení lhůta , když nám FÚ částku nejprve schválil a vyplatil a po 3 letech jí chce zpět, s tím, že byla špatně námi vyúčtována.??děkuji

odpověď

Dobrý den,

co se týče promlčecí doby, z Vašeho dotazu mi nejsou zřejmé všechny informace. Doporučovala bych Vám tedy, aby jste se obrátili přímo na správce daně, který Vás vyzval k doplatku daně s tím, aby Vám sdělil, pokud není ve výzvě uvedeno, o jaké období jde a na základě čeho jedná.

Obecná promlčecí doba je tříletá, ale jak říkám, není u Vás zcela zřejmé, o jaký rok jde, zda se nejedná o dodatečné daňové přiznání aj.

S pozdravem

24. 4. 2017 odpověděl/a: Bc. Zuzana Mikulášková,

promlceni dluhu

Dobry den pritel si vzal v r.2004 pujcku u Home Credit a tvrdi ze mu do dnes neprisel zadny dopis promlceci lhuta uz asi ubehla.ale nema k te pujcce zadne papiry jako mladej je nejspis vyhodil.jak by se to mohlo resit dekji

odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zřejmé, zda po Vašem příteli někdo daný dluh vymáhá. Někdy se může stát, že věřitel svoji pohledávku přeprodá nějaké jiné společnosti a dlužník má za to, že dluh po něm nikdo nevymáhá. Z tohoto důvodu bych doporučila Vašemu příteli, aby si zaslal žádost na okresní soud, pod který spadá trvalým bydlištěm, v jakých soudních řízeních figuruje.

S pozdravem 

16. 8. 2017 odpověděl/a: Bc. Kristýna Jehličková,

Půjčka

Dobrý den. Přítel v roce 2007 půjčil svému strýci peníze s tím ,že mu je do roka vrátí.Napsal nám sám potvrzení o půjčce.Když nezaplatil,tak se ho pořád ptal kdy a on ho vždy uklidnil,že to ví a jen co bude mít tak mu to dá.On mu věřil a vážil si ho.Před měsícem mu řekl,že mu nic nedluží.Prosím dá se s tím ještě něco dělat?Děkuji

odpověď

Dobrý den,

Bohužel ve Vašem případě jde už o promlčenou půjčku. Prosím o kontaktování naší Dluhové poradny na tel: 734 435 004 nebo e-mail: kristyna.jehlickova@otrokovice.charita.cz.

S pozdravem

04. 9. 2017 odpověděl/a: Bc. Kristýna Jehličková,

Nebojte se zeptat a pošlete nám svůj dotaz, jsme tu pro Vás! Pokud máte problémy s dluhy, chcete pomoci s oddlužením nebo hledáte informace o dluhové problematice.

šipka poslat dotaz