logo Charita sv. Anežky Otrokovice logo Charita

Pomůžeme Vám s dluhy!

šipka

internetová dluhová poradna

dotazy, které jsme již zodpověděli

Návštěva exekutora kvůli synovi

Dobrý den, mám takový dotaz. Já a můj muž žijeme ve společné domácnosti s naším již dospělým synem, který má exekuci. Nedávno nás v našem bytě navštívil exekutor a skrze exekuci našeho syna zabavil i majetek, který není synův, ale náš. Má na to právo? Můžeme se proti tomu s manželem nějak bránit? Předem děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den,

Exekutor nemá právo zabavovat majetek, který nepatří dlužníkovi. Avšak pokud dlužník  žije s vámi ve společné domácnosti, je nutné exekutorovi prokázat, že daný majetek není dlužníka, ale váš. Například účtenkami, kupními smlouvami či fakturami na vaše jméno, nebo pokud byl daný majetek hrazený platební kartou, tak účtenkou, kde je uvedeno číslo vašeho účtu a platební karty. Jako důkazní prostředek se dá také použít svědecká výpověď. Například souseda nebo rodinného známého. Avšak ta nemá takovou váhu jako písemná dokumentace.

Pokud exekutor i tak váš majetek zabaví, máte právo do 30 dnů podat na příslušný exekutorský úřad návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce. V daném návrhu je nutné uvést, u kterých věcí se toho přesně dožadujete, z jakého důvodu, tj. že jsou vašim majetkem a ne majetkem dlužníka a přiložit dokumentaci prokazující vaše vlastnictví k daným věcem.

 V případě, že exekutor váš návrh zamítne a věci vám nevrátí, máte právo, dle § 267 Občanského soudního řádu ve spojení s § 68 Exekutorského řádu, podat do 30 dnů od jeho rozhodnutí tzv. vylučovací žalobu. Ta se podává k soudu, který o dané exekuci rozhodoval. V takovéto žalobě jste žalující stranou a žalovanou stranou není exekutorský úřad, ale oprávněná strana – věřitel. K vylučovací žalobě opět připojte veškerou důkazní dokumentaci prokazující vaše vlastnictví.

Zároveň písemnou cestou informujte daného exekutora o tom, že jste podali vylučovací žalobu, neboť dokud soud ve věci nerozhodne, nesmí exekutor prodat majetek, na nějž se vylučovací žaloba vztahuje.

 

26. 2. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Osobní bankrot

Co všechno musím splňovat, abych mohla na svou osobu vyhlásit osobní bankrot?

odpověď

Dobrý den,

žadatel o povolení oddlužení, tzv. osobní bankrot, kromě zaslání řádně vyplněného formuláře pro povolení oddlužení se všemi povinnými přílohami na adresu krajského soudu, musí také splňovat základní podmínky pro úspěšné přijetí jeho návrhu na oddlužení, které předepisuje insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. Tyto základní podmínky jsou následující:

 

  • Mít prokazatelně trvalý příjem. Tím je zejména myšleno být řádně zaměstnán a mít platnou pracovní smlouvu, či pobírat starobní nebo invalidní důchod.
  • Být schopen uhradit alespoň 30% ze všech nezajištěných dluhů. Příjem žadatele o oddlužení musí být v odpovídající výši vůči celkové výši jeho zadlužení. To, zdali tuto podmínku žadatel splňuje, se dát zjistit pomocí výpočtu nezabavitelné částky a částky, kterou lze strhávat.
  • Žadatel o povolení oddlužení se musí nacházet ve stavu úpadku či hrozícího úpadku. Úpadek definuje insolvenční zákon jako stav, kdy jedinec má více než jednoho věřitele, jeho závazky jsou více jak 30 dní po době splatnosti a je očividné, že ze svého příjmu a majetku není schopen tyto své závazky řádně splácet či je plně uhradit.
  • Nesmí se jednat o dluhy z podnikatelské činnosti, ani být podnikatelem.
  • Žadatel nesmí být v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy.

 

Formulář pro podání návrhu na oddlužení i seznam podkladu pro jeho přípravu je možné naleznout na stránkách naší poradny v sekci dokumenty.   

26. 2. 2013 odpověděl/a: Mgr. Ondřej Prchlík,

Nebojte se zeptat a pošlete nám svůj dotaz, jsme tu pro Vás! Pokud máte problémy s dluhy, chcete pomoci s oddlužením nebo hledáte informace o dluhové problematice.

šipka poslat dotaz