logo Charita sv. Anežky Otrokovice logo Charita

Pomůžeme Vám s dluhy!

šipka

Exekuce ze zákona aneb jak to chodí v praxi

zveřejněno 20. 08. 2013

Během své práce se setkávám s mnoha lidmi, kteří se dostali shodou mnohých okolností do nepříznivé finanční i sociální situace, která mnohdy vyústí až v exekuční řízení. O tom, proč a jak probíhá exekuce, se zde zmiňovat nebudu. Spíš mne zaráží nemorálnost některých exekutorů, potažmo jejich vykonavatelů. Musím být však spravedlivá, a proto zdůrazňuji, některých. Také se zde nechci zastávat jen dlužníků a brojit proti exekutorům, dluhy se platit musí! Na straně druhé se ale exekutorští vykonavatelé nemohou chovat jako na „Divokém západě“.

Obrátila se na mne místostarostka jedné nejmenované vesnice s dotazem, jak probíhá mobiliární exekuce a co je při tomto způsobu exekuce zákonné. Byla totiž přítomna mobiliární exekuci jako třetí osoba jednoho občana v nejmenované vesnici a byla mírně řečeno šokovaná přístupem vykonavatelů. Vystupování bylo nevybíravé, hrubé, nátlakové, vedené tak, aby dlužník okamžitě zaplatil celý dluh. Pokud by tak neučinil, chtěli odvézt všechny movité věci včetně auta OÚ (dlužník tam pracuje). Odvoz věcí začali vykonavatelé samozřejmě aktivně provádět. Na reakci dlužníka, že věci již byly označeny jiným exekutorem ve prospěch jiného věřitele, odpověděli, že je toto nezajímá, oni si mohou odvézt, co chtějí a s druhým exekutorem jsou na odvozu domluveni. Samozřejmě s nikým domluveni nebyli. K tomu podotýkám, pokud by skutečně již zajištěné věci odvezli, dopustili by se trestného činu krádeže. Nakonec neodvezli nic, dlužník si šel peníze totiž půjčit a dluh zaplatil. Vykonavatelé si byli moc dobře vědomi svého protizákonného jednání. A to v nedodržení posloupnosti exekucí (věřitele), nátlaku a v tomto případě neoprávněného zabavování věcí. Přesto jim nic nebránilo takto postupovat.

 A co umožňuje takové chování exekutorů? Mimo jiné nevědomost, neznalost a strach domoci se práva. Přístup vykonavatelů soudního exekutora byl evidentně protiprávní, kde však není žalobce, není ani soudce. Ale není právě soudní exekutor prodloužená ruka státu, která musí zákony ctít a dodržovat na 100%? Na to si už odpovězme každý z nás sám.

Mgr. Jitka Švajdová, sociální pracovnice Dluhového poradenství Samaritán