logo Charita sv. Anežky Otrokovice logo Charita

Pomůžeme Vám s dluhy!

šipka

odkazy

Charita Otrokovice: www.otrokovice.charita.cz

Zlínský kraj: www.kr-zlinsky.cz

Město Otrokovice: www.otrokovice.cz

Město Zlín: www.zlin.eu

Arcidiecézní Charita Olomouc: www.acho.charita.cz

Exekutorská komora ČR: www.ekcr.cz

Insolvenční rejstřík: isir.justice.cz/isir/common/index.do

Kancelář veřejného ochrance práv: www.ochrance.cz

Registr dlužníků SOLUS: www.solus.cz/cs

Bankovní registr: www.cbcb.cz

Nebankovní registr: www.llcb.cz

Probační a mediační služba ČR: www.pmscr.cz

Česká obchodní inspekce: www.coi.cz

Česká advokátní komora: www.cak.cz/pages/index_nosound.html

Oficiální server českého soudnictví: www.justice.cz

Centrální registr exekucí: www.ceecr.cz

Centrální registr dlužníků ČR: www.cedr.com/cz

Kalkulátor splátek pro oddlužení: http://www.insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html