logo Charita sv. Anežky Otrokovice logo Charita

Pomůžeme Vám s dluhy!

šipka

o poradně

Naše veškeré služby jsou poskytovány zcela bezplatně.

 

Jak u nás probíhají setkání se sociálním pracovníkem ve službě Dluhové poradenství Samaritán

Vždy je potřeba si dopředu domluvit telefonicky termín schůzky. Sociální pracovník si tak na Vás vyhradí čas. Při telefonickém rozhovoru Vám vždy předáme informace o tom, jak dluhové poradenství funguje.

Na první schůzce zmapujeme Vaši situaci a nabídneme možnosti řešení. Pokud máte v pořádku dokumenty, tak si je na první schůzku můžete přinést. Naplánujeme konkrétní postup, jak budeme Vaši situaci řešit. Snažíme se o to, abyste se ve Vaší situaci zorientoval/a se snahou jasně říct, co bude na dalších schůzkách následovat.

Na první schůzce s vámi uzavřeme ústní smlouvu o poskytování sociální služby, službu poskytujeme zdarma.

Na dalších schůzkách již řešíme naplánované kroky a snažíme se, abyste se do budoucna zbavil/a dluhů. Vše se řeší individuálně podle Vaší situace.

Na dluhové poradenství se můžete obracet dlouhodobě. I v případech, kdy je domluven jasný průběh (např. při oddlužení), může nastat nenadálá situace. Nebojte se na nás znovu obrátit. Jsme připraveni pomoci, a to ihned.

Dluhové poradenství Samaritán je registrovaná sociální služba - odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

Služba je určená všem občanům starším 18 let, kteří se nachází v tíživé sociální situaci, která je spojená či zapříčiněná zadlužením.

Z důvodů velké personální vytíženosti příjmáme pouze osobní konzultace.

 

Co nabízíme našim uživatelům

Dluhové poradenství zahrnuje práci s jednotlivci nebo páry, kteří mají dluhy. Služba poskytuje systémy podpory v situacích zadlužení, nebezpečí exekuce, či více exekucí, hrozby ztráty či zásadní destabilizace životního zázemí. Cílem je poskytnutí poradenství a zajištění komunikace s věřiteli, úřady nebo exekutory při řešení dluhové problematiky uživatele, případně rodiny. Jde o systematickou a dlouhodobou podporu či jednorázové poradenství ve formě ambulantní formy, tedy přímo v naší kanceláři ve Zlíně či Otrokovicích.

 

Poradenství je zaměřeno na:

  • Zjištění stavu dluhů a hledání způsobu jejich řešení.
  • Zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory, insolvenčními správci, soudy, zaměstnavateli a následná pomoc při komunikaci s nimi.
  • Seznámení s právy a povinnostmi vztahující se k legislativě v oblasti dluhové problematiky.
  • Sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení.
  • Pomoc při orientaci a hledání způsobů řešení exekucí.