logo Charita sv. Anežky Otrokovice logo Charita

Pomůžeme Vám s dluhy!

šipka

o poradně

Kdo jsme

Dluhové poradenství Samaritán je registrovaná sociální služba - odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

Naše veškeré služby jsou poskytovány zcela bezplatně. Služba je určená všem občanům starším 18 let, kteří se nachází v tíživé sociální situaci, která je spojená či zapříčiněná zadlužením.

Za účelem zvýšení informovanosti široké veřejnosti o dluhové problematice a o možnostech řešení jsme na tomto našem informačním portálu zřídili i Internetovou poradnu, ve které je možné našim pracovníkům pokládat dotazy týkající se dluhové problematiky a jejich jednotlivých oblastí jako je např.: exekuce, rozhodčí řízení, osobní bankrot apod.

Z důvodů velké personální vytíženosti příjmáme pouze osobní a telefonické konzultace.

 

Co nabízíme našim uživatelům

Dluhové poradenství zahrnuje práci s jednotlivci nebo páry, kteří mají dluhy. Služba poskytuje systémy podpory v situacích zadlužení, nebezpečí exekuce, či více exekucí, hrozby ztráty či zásadní destabilizace životního zázemí. Cílem je poskytnutí poradenství a zajištění komunikace s věřiteli, úřady nebo exekutory při řešení dluhové problematiky uživatele, případně rodiny. Jde o systematickou a dlouhodobou podporu či jednorázové poradenství přímo v přirozených podmínkách uživatele této služby nebo ve formě ambulantní v kancelářských prostorách služby, a to jedná-li se o uživatele služby žijícího mimo lokality Zlín, Otrokovice a Napajedla, nebo jestliže zájemce sám preferuje ambulantní formu poskytování služby.

Základní osou podpory služby je:

  • Rekonstrukce stavu zadlužení - zjištění stavu dluhů, konzultace a vytipování prioritních věřitelů
  • sestavení domácího rozpočtu, zjišťování možností lepšího hospodaření, odkrývání skrytých rezerv, návrh možných finančních strategií umořování dluhů
  • pomoc při sepsání Návrhu na povolení oddlužení – tzv. „Osobní bankrot“
  • asistence při vyhotovení a sepsání odporu proti platebnímu rozkazu, návrhu na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce, vylučovací žaloby apod.
  • konzultace a doporučení možnosti zvýšení příjmu
  • zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory a následná asistence při komunikaci s nimi
  • konzultace možných způsobu splácení dluhů – splátkové kalendáře, konsolidace dluhů, restrukturalizace úvěrů
  • pomoc uživateli služby v legislativě týkající se oblasti dluhové problematiky (exekuce, insolvenční zákon, apod.) s možností využít externího právního konzultanta
  • doprovod na úřady a na schůzky s věřiteli, zprostředkování kontaktu s exekučními úřady
  • pomoc při řešení celkové sociální situace uživatele služby s akcentem na dluhovou problematiku a spolupráci s navazujícími institucemi.