logo Charita sv. Anežky Otrokovice logo Charita

Pomůžeme Vám s dluhy!

šipka

o službě

Poslání Dluhové poradny Samaritán

 

Posláním sociální služby Dluhové poradenství Samaritán je zdarma poskytovat odborné rady, pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci související s dluhy.

 

Cílová skupina dluhové poradny

 

 • Osoby v krizi, starší 18 let

 

Důvody odmítnutí služby

 

Poskytnutí služby je odmítnuto žadateli, pokud:

 

 • požaduje službu, kterou neposkytujeme
 • není volná kapacita služby
 • je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek
 • je agresivní

 

Cíle služby

 • Zjištění stavu dluhů a hledání způsobu jejich řešení.
 • Zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory, insolvenčními správci, soudy, zaměstnavateli a následná pomoc při komunikaci s nimi.
 • Seznámení s právy a povinnostmi vztahující se k legislativě v oblasti dluhové problematiky.
 • Sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení.
 • Pomoc při orientaci a hledání způsobů řešení exekucí.

 

Zásady poskytování sociální služby:

 

 • Odbornost – personál zabezpečující chod služby je dostatečně kvalifikován a průběžně se vzdělává. Na základě získaných poznatků se snaží o zkvalitňování služeb poskytovaných uživatelům.
 • Respekt - k individualitě, minulosti, pohledu na vlastní budoucnost uživatele. Respektování potřeb uživatele – při práci s uživatelem jsou respektována jeho základní lidská práva, ochrana osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další potřeby.
 • Diskrétnost – při práci s informacemi poskytnutými uživatelem.
 • Individuální přístup k uživateli – řešení hledáme společně s klientem tak, aby odpovídalo jeho potřebám a možnostem
 • Spolupráce – při řešení sociální situace uživatele spolupracujeme s dalšími navazujícími institucemi a organizacemi
 • Aktivizace – snažíme se, aby uživatel přistupoval ke své situaci aktivně.

Stížnosti na kvalitu poskytované služby