logo Charita sv. Anežky Otrokovice logo Charita

Pomůžeme Vám s dluhy!

šipka

o službě

Posláním sociální služby Dluhové poradenství Samaritán je poskytnout pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci způsobené především dluhy. Součástí pomoci a podpory je spolupráce při řešení dluhového zatížení uživatele služby - orientace v pohledávkách od věřitelů, zprostředkování kontaktu s věřiteli a jinými institucemi, pomoc při podání Návrhu na povolení oddlužení, asistence při zpracování konsolidace úvěrů, nasměrování k další pomoci a celková stabilizace sociální situace uživatele a nasměrování uživatele služby k vyřešení jeho zadluženosti a zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky. Služba je poskytována zdarma s možností právní konzultace.

Další informace naleznete v krátkém videu.

cíle služby

1. Cíle služby vzhledem k uživateli:

  • Orientace uživatele v jeho dluhové situaci a stabilizace.
  • Zvýšení informovanosti cílové skupiny – předávání informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace uživatelů služby, pomoc při uplatnění osobních práv; získání informací, které nasměřují uživatele k vyřešení jeho zadluženosti.
  • Získání kompetencí a odpovědnosti při nakládání s finančními prostředky.

2. Cíle služby vzhledem ke společnosti:

  • Zmírňování dopadu problému zadluženosti ve Zlínském kraji - pomocí samotné realizace služby.
  • Objasňování problematiky dluhů veřejnosti - na základě informovanosti prostřednictvím časopisu Samaritán, článků a reportáží v médiích, účastí na pracovních skupinách KPSS a konferencích a prezentace problematiky v dalších sociálních službách.
  • Snaha pozitivně působit na změny v legislativě a přístupu institucí, které vymáhají pohledávky od věřitelů.

Principy poskytovaných služeb

Odbornost – personál zabezpečující chod služby je dostatečně kvalifikován a průběžně se vzdělává. Na základě získaných poznatků se snaží o zkvalitňování služeb poskytovaných uživatelům.

Profesionalita – klademe důraz na profesionální poskytování služeb a jejich širokou nabídku.

Respekt – k individualitě, minulosti, pohledu na vlastní budoucnost uživatele. Respektování potřeb uživatele – při práci s uživatelem jsou respektována jeho základní lidská práva, ochrana osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další potřeby.

Interakce pracovníka s uživatelem – snahou je společné hledání cesty, která povede k řešení situace uživatele.

Diskrétnost – při práci s informacemi poskytnutými uživatelem.

Individuální přístup k uživateli – služba je flexibilně přizpůsobována individuálním potřebám uživatele.

Spolupráce – při řešení sociální situace uživatele spolupracujeme s dalšími navazujícími institucemi a organizacemi.

Cílová skupina

Osoby v krizi

Bližší specifikace cílové skupiny

Muži i ženy, páry, kteří mají problémy s dluhy a potřebují podporu a pomoc k řešení této nepříznivé sociální situace.

 

Stížnosti na kvalitu poskytované služby